Advertisement

"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietvaros projektā "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3" aktivitātē "Mentoringa programma"

Centre for Public Policy PROVIDUS
Apr. 14, 2015
Advertisement

More Related Content

Similar to "Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietvaros projektā "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3" aktivitātē "Mentoringa programma"(20)

More from Centre for Public Policy PROVIDUS(20)

Advertisement

"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietvaros projektā "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3" aktivitātē "Mentoringa programma"

  1. Prezentācija sagatavota mentoringa programmas ietvaros projektā „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3” ietvaros (līg.Nr.IF/2013/1.a/1), ko īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja”’ sadarbībā ar biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta 75% apmērā no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% apmērā no valsts budžeta līdzekļiem. Prezentācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par mentoru programmas saturu atbild biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”. Projektu darbnīca - 3 Marija Golubeva Indra Mangule
  2. Pasākumu mērķis un formāts/ Format and goals of your activities • Seminārs, darbnīca/Seminar, workshop: 1) few speakers (presentation, background paper) / neliels runātāju skaits (prezentācija, ziņojums); 2) known problem/ zinama problēma; 2) discuss solutions/ apspriež risinājumus; 3) make conclusions/ izdara secinājumus. • Konference/Conference: 1) more speakers/vairāk runātāju; 2) each panel, section on its own problem/ katrs panelis, sekcija par savu problēmu; 3) kopīgi secinājumi/ joint conclusions. • Cultural event, learning event/ kultūras pasākums, mācību pasākums: well-developed content & interactive format/ labi attīstīts saturs un interaktīvs formāts.
  3. Uzdevums/ Exercise Activity/ Aktivitāte Own contribution/ Pašu darbs External staff, experts of volunteers/ Piesaistīts darbaspēks, brīvprātīgie , eskperti Paid or unpaid
  4. Dalībnieku piesaiste/ Attracting participants • Word of mouth/ Caur paziņām • E-mail/ E-pasts • Facebook • Twitter • Advertising (paid) in social media/ Apmaksāta reklāma soc. tīklos • Letter by post/ Vēstule pa pastu • Other/ Cits
  5. Mērķa auditorija/ Target audience Method of engaging/ Piesaistes metode Free/ Cost-related Bezmaksas/ Par maksu
  6. PALDIES PAR UZMANĪBU! @providuslv facebook.com/providuslv vards.uzvards@providus.lv providus@providus.lv +37167039251 PROVIDUS.LV cietusajiem.lv socialauznemejdarbiba.lv democracyoneday.com dzivotlatvija.lv korupcijas-c.wikidot.com
Advertisement