Advertisement

Ievads mentoringa pieejā. 1.daļa

Centre for Public Policy PROVIDUS
Feb. 27, 2015
Advertisement

More Related Content

Similar to Ievads mentoringa pieejā. 1.daļa(20)

More from Centre for Public Policy PROVIDUS(20)

Advertisement

Ievads mentoringa pieejā. 1.daļa

  1. Prezentācija sagatavota mentoringa programmas ietvaros projektā „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3” ietvaros (līg.Nr.IF/2013/1.a/1), ko īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja”’ sadarbībā ar biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta 75% apmērā no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% apmērā no valsts budžeta līdzekļiem. Prezentācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par mentoru programmas saturu atbild biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”. Ievads mentoringa pieejā. 1.daļa Marija Golubeva, PROVIDUS attīstības direktore
  2. Kas ir mentorings?/ What is mentoring? • “Individuāla attīstības partnerība” (Vikipēdija) • “Pieredzes pārņēmēja iedrošināšana turpināt savu izaugsmi un kompetenču pilnveidi” (saliedet.lv) --------------------------------------------------------------------- • ‘Personal development partnership’ (Wikipedia) • ‘Encouraging the mentee to continue personal growth and development of competences’ (saliedet.lv)
  3. Mentoringa mērķi/goals of mentorship (mentor programmes for immigrants, Rietumeiropa un ASV/ Western Europe & US) • palīdzēt iekļauties darba tirgū; • attīstīt sociālās un kognitīvas prasmes; • palīdzēt paaugstināt pašapziņu un paļaušanos uz saviem spēkiem; • uzlabot sociālus sakarus un sociālo kapitālu; • -------------------------------------------------------------------- • helping to access the labour market; • developing social and cognitive skills; • raising self-confidence and self-reliance; • improving social networking and social capital
  4. Ietekmes pierādījumi/ Evidence of impact • Kanāda: The Mentoring Partnership – 70% pieredzes pārņemēju nodarbināti savā profesionālā jomā ar augstāku algu nekā pirms dalības programmā. • Nīderlande: Dare to have a dream - programma etnisko minoritāšu uzņemējiem kopš 2010 (pozitīvas atsauksmes no uzņēmējiem). • ------------------------------------------------------------------------------------- • Canada: The Mentoring Partnership - 70% of mentees employed in their professional field with a higher salary than before the programme. • The Netherlands: Dare to have a dream – mentoring programme for ethnic minority enterpreneurs, praised by participants.
  5. Kas ir nepieciešams, lai kļūtu par mentoru? • Aktuālas prasmes un zināšanas; • Pieredze attiecīgajā kontekstā; • Prasme strādāt ar cilvēkiem, cieņa. • -------------------------------------------------------------- -- • Relevant knowledge and skills; • Experience in a relevant context; • ‘People skills’, respect.
  6. Kā būtu, ja.../ What if... • Mēs izmantosim mentoringa principu, domājot par prasmēm un kompetencēm, kas ir nepieciešamas līdzdalībai un pilsoniskajai sabiedrībai? • We apply the principle of mentoring to skills and competences necessary for participation and engagement in civil society?
  7. Dalībnieku prasmju kartografēšana/ Mapping of participants’skills • NVO dibināšana un pārvaldīšana • Cilvēktiesību aizstāvība • Darbs ar medijiem • Likumu un noteikumu apzināšana un priekšlikumi par izmaiņām • Protestu organizēšana/ petīciju rakstīšana • Projektu attīstīšana un ieviešana • Blogu rakstīšana • Dalība publiskās diskusijās • Founding and running NGOs • Human rights activism • Work with media • Studying laws and regulations and developing proposals to change them • Organising protests/ signing petitions • Developing and implementing projects • Writing blogs • Taking part in public debates
  8. PALDIES PAR UZMANĪBU! @providuslv facebook.com/providuslv vards.uzvards@providus.lv providus@providus.lv +37167039251 PROVIDUS.LV cietusajiem.lv socialauznemejdarbiba.lv democracyoneday.com dzivotlatvija.lv korupcijas-c.wikidot.com
Advertisement