Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ievads mentoringa pieejā 2

718 views

Published on

Prezentācija nodarbību cikla "Projektu vadība" ietvaros projektā "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3" aktivitātē "Mentoringa programma".

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ievads mentoringa pieejā 2

  1. 1. Prezentācija sagatavota mentoringa programmas ietvaros projektā „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3” ietvaros (līg.Nr.IF/2013/1.a/1), ko īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja”’ sadarbībā ar biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta 75% apmērā no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% apmērā no valsts budžeta līdzekļiem. Prezentācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par mentoru programmas saturu atbild biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”. Ievads mentoringa pieejā 2 Marija Golubeva Indra Mangule
  2. 2. Review • Ko jūs uzzinājāt par mentoringu? • Vai kopš pēdējās nodarbībās jums radās jaunas idejas par to, kā varētu izmantot mentoringa pieeju, strādājot ar cilvēkiem, kas atbraukuši uz Latviju, lai šeit dzīvotu/ strādātu? • Vai Jūs varētu būt mentors? ------------------------------------------------------------------------------------- • What did you learn last time about mentoring? • Do you have new ideas (since last meeting) about using the mentoring approach for helping people who have moved to Latvia to live and work here? • Could you be a mentor?
  3. 3. Diskusija/ Discussion • Kā var izmantot mentoringa pieeju, strādājot ar imigrantiem Latvijā? (mērķi, mērķa grupas) ---------------------------------------------------------------- • How can we use the mentoring approach, working with immigrants in Latvia? (goals, target groups)
  4. 4. Mentoringa programma/ Mentoring programme Programmai jādefinē: • mērķa grupa; • mentoringa virsmērķis; • mentoru piesaistes metodes; • pieredzes pārņēmēju piesaistes metodes; • mentoru darba principi (ētika); • rezultātu monitoringa metodes. The programme has to define: • target group(s); • goal(s); • ways of attracting mentors; • ways of attracting mentees; • principles of mentorship (ethics); • methods of monitoring results.
  5. 5. Exercise/ Vingrinājums • Define the key parameters for a mentoring programme for immigrants in Latvia ------------------------------------------------------------- • Definējiet pamata parametrus mentoru programmai, kas strādātu ar imigrantiem Latvijā
  6. 6. Mentoringa plāns/ mentoring plan • A mentoring plan has to be completed together by a mentor and a mentee; • A mentoring plan defines the goal of mentoring (1) and the targets (2-4), as well as timeline. ---------------------------------------------------------------- • Mentors kopā ar pieredze pārņemēju aizpilda mentoringa plānu; • Plānā jāiekļauj virsmērķi, mērķus (2-4), laika rāmjus.
  7. 7. Vingrinājums/ Exercise • Lūdzu pāros sastādiet mentoringa plānus • Please create a mentoring plan, working in pairs.
  8. 8. PALDIES PAR UZMANĪBU! @providuslv facebook.com/providuslv vards.uzvards@providus.lv providus@providus.lv +37167039251 PROVIDUS.LV cietusajiem.lv socialauznemejdarbiba.lv democracyoneday.com dzivotlatvija.lv korupcijas-c.wikidot.com

×