Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Eiropas Pilsoņu gads 2013 Latvijā

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 15 Ad

Eiropas Pilsoņu gads 2013 Latvijā

Download to read offline

Prezentācija semināra izglītības iestāžu vadītājiem par aktuāliem Eiropas Savienības jautājumiem ietvaros, ko organizēja Latvijas Republikas Ārlietu ministrija sadarbībā ar Eiropas Parlamenta informācijas biroju Latvijā, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā un sabiedriskās politikas centru PROVIDUS 2013.gada 30.aprīlī un 2.maijā.

Plašāka informācija: http://www.providus.lv/public/27835.html

Prezentācija semināra izglītības iestāžu vadītājiem par aktuāliem Eiropas Savienības jautājumiem ietvaros, ko organizēja Latvijas Republikas Ārlietu ministrija sadarbībā ar Eiropas Parlamenta informācijas biroju Latvijā, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā un sabiedriskās politikas centru PROVIDUS 2013.gada 30.aprīlī un 2.maijā.

Plašāka informācija: http://www.providus.lv/public/27835.html

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Viewers also liked (20)

Similar to Eiropas Pilsoņu gads 2013 Latvijā (20)

Advertisement

More from Centre for Public Policy PROVIDUS (20)

Eiropas Pilsoņu gads 2013 Latvijā

 1. 1. EIROPAS PILSOŅU GADS 2013 LATVIJĀ Ēriks Ajausks Kultūras ministrijas Pilsoniskākās sabiedrības attīstības un sabiedrības integrācijas nodaļas vecākais referents 02.05.2013.
 2. 2. Latvijas iedzīvotāju informētība par savām ES pilsoņu tiesībām
 3. 3. Jauniešu līdzdalība vēlēšanās Aptaujas jautājums: Vai pēdējo trīs gadu laikā esat piedalījies vietējā, nacionālā vai Eiropas līmeņa vēlēšanās?
 4. 4. Jauniešu līdzdalība organizētās brīvprātīgās aktivitātēs Jautājums: Vai pēdējā gada laikā esat iesaistījies organizētās brīvprātīgās aktivitātēs?
 5. 5. Mērķis Eiropas Pilsoņu gada vispārējais mērķis ir veidot izpratni un zināšanas par tiesībām un pienākumiem, ko nodrošina Savienības pilsonība, lai ļautu pilsoņiem pilnībā īstenot savas tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstu teritorijā. Šajā saistībā Eiropas gads veicinās arī Eiropas pilsoņu iespējas izmantot citas tiesības, ko sniedz Savienības pilsonība.
 6. 6. Konkrētie mērķi (1) - Veidot Savienības pilsoņu izpratni par viņu tiesībām brīvi pārvietoties un dzīvot Eiropas Savienībā un šajā saistībā — par visām citām tiesībām, kas Savienības pilsoņiem bez diskriminācijas ir garantētas, tostarp tiesībām vēlēt vietēja mēroga un Eiropas vēlēšanās jebkurā dalībvalstī, kurā viņi dzīvo;
 7. 7. Konkrētie mērķi (2) - Veidot Savienības pilsoņu, tostarp jauniešu, izpratni par to, kā viņi var gūt būtisku labumu no Savienības tiesībām, un par politikas nostādnēm un programmām, kuras izstrādātas, lai palīdzētu viņiem izmantot minētās tiesības;
 8. 8. Konkrētie mērķi (3) - Veicināt debates par ietekmi un iespējām, kādas rada tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot kā neatņemams Savienības pilsonības aspekts, lai sekmētu un stiprinātu Savienības pilsoņu aktīvu pilsonisko un demokrātisko līdzdalību, jo īpaši pilsoniskos forumos par Savienības politiku un Eiropas Parlamenta vēlēšanās.
 9. 9. Eiropas pilsoņu gada koordinēšana Latvijā • Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums nr. 1093/2012/ES • Kultūras ministrija ir Eiropas Pilsoņu gada kontaktpunkts; • Ministru prezidenta rezolūcija Nr.45/SAN-127; • KM sadarbībā ar TM, ĀM, LM, FM, VARAM un IeM jānodrošina pasākumu īstenošanu Eiropas Pilsoņu gada ietvaros.
 10. 10. Plānoto pasākumu apzināšana • 20 (9 NVO) organizācijām izsūtījām aicinājumu iekļaut pasākumus kalendārā. • 12 institūcijas norādīja savus pasākumus. • Kopā 72 dažādu jomu pasākumi. • Plāns var tikt papildināts atbilstoši institūciju iespējām un vēlmēm.
 11. 11. 1.darba grupa: Aktīva pilsoniskā līdzdalība un pilsoniskais dialogs Galvenais virziens: Pilsoniskās aktivitātes un līdzdalības veicināšana, nostiprinot pilsoniskās sabiedrības organizāciju ilgtspēju Mērķi: 1. MK un NVO sadarbības memoranda modernizācija, 2. Lielāks finansiāls atbalsts NVO, 3. NVO administrātīvā sloga mazināšana un kapacitātes veicnāšana.
 12. 12. 2.darba grupa: Koordinācija starp ekonomisko, sociālo un politisko pilsonību Galvenais mērķis: Latvijas NVO konkurētspējas un ilgtspējas sociālā atbalsta sniegšanai un līdzdalībai nostiprināšana un brīvprātīgā darba regulējuma sakārtošana. Apakštēmas: • ES Stratēģijas 2020 sociālie aspektu iedzīvināšana (Lisabonas līgums, ES 2020, NVO sniegtie pakalpojumi, brīvprātīgais darbs); • Iekļaušanās un sociālās tiesības (sociālie un publiskie pakalpojumi, investīcijas neformālajā un mūžizglītībā, atstumto sabiedrības grupu iekļaušana); • Nediskriminācija un vienlīdzīgas iespējas (tiesības apvienoties, līdzdalības demokrātija u.c.).
 13. 13. 3.darba grupa: Iekļaujoša pilsonība visiem ES teritorijā dzīvojošajiem Galvenais mērķis: Latvijas pilsoņu aktīva apvienošanās interešu asociācijās un līdzdalība, dzīvojot gan Latvijā, gan citās ES dalībvalstīs. Apakštēmas: • Politiskās tiesības (tiesības migrējošiem ES pilsoņiem piedalīties vēlēšanās un veidot politiskās partijas, dubultpilsonības aizlieguma atcelšana, iespējas balsot attālināti); • Pilsoniskās tiesības (vienlīdzīgas iespējas aizstāvēt tiesības tiesu instancēs, tiesības apvienoties interešu un profesionālajās apvienībās (militārpersonas, valsts dienestā strādājošie u.c.); • Diskriminācijas izskaušana (pilsonisko tiesību ierobežojumi migrējošiem ES pilsoņiem (valodas un kultūras identitātes tiesības), garīgi nepilnīgām personām, cietumniekiem); • Līdzdalības veicināšana un finansējums (pārrobežu apmaiņas programmas dažādām pilsoņu grupām, zināšanu paaugstināšana un intensīvākas apmācības par pilsoniskajām tiesībām, ES finanšu instrumentu plašāka atvēršana pilsonisko organizāciju atbalstam).
 14. 14. EIROPAS PILSOŅU GADS 2013 LATVIJĀ Ēriks Ajausks Kultūras ministrijas Pilsoniskākās sabiedrības attīstības un sabiedrības integrācijas nodaļas vecākais referents 02.05.2013.

×