จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย ศน . สพม .11 สุราษฎร์ธานี - ชุมพร
ความสามารถและทักษะ / คุณลักษณะ ศน . สพม .11 สุราษฎร์ธานี - ชุมพร
จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย คุณลักษณะ ศน . สพม .11 สุราษฎร์ธานี - ชุมพร
จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย <ul><li>การจัดการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>1. โรงเรียนต้องจัดการเร...
จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย <ul><li>การวัดและประเมินผล </li></ul><ul><li>1. วัดด้วยวิธีการและเค...
จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย <ul><li>จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน </li></ul><ul><li>ชั้นมัธยมศึก...
จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย <ul><li>จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน </li></ul><ul><li>ชั้นมัธยมศึ...
ทักษะชีวิต ม . 1 รู้ความถนัด ความสามารถ และบุคลิกของตนเอง  ม . 2 ทำงานร่วมกับผู้อื่นบนพื้นฐานความเป็นประชาธิปไตย และม...
จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย <ul><li>ยุทธศาสตร์ </li></ul><ul><li>ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่...
จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย ยุทธศาสตร์ 1 2 3 4 เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ กระตุ้น เร่งรัดกา...
จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย <ul><li>ตัวชี้วัดความสำเร็จ </li></ul><ul><li>1.  ร้อยละของผู้เรียน...
จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย <ul><li>บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา </li></ul><ul><li>...
จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย <ul><li>บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา </li></ul><ul><li>1. จัดทำฐานข้อมู...
จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย <ul><li>คุณภาพผู้เรียนในภาพรวมของสถานศึกษา </li></ul><ul><li>คุณภาพผ...
จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย กำหนดภาระงาน การพัฒนาตามจุดเน้น <ul><li>ทบทวน ออกแบบหลักสูตรการเรียน...
จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย แนวทางการปฏิบัติระดับห้องเรียน ตรวจสอบ ทบทวนรายวิชา กิจกรรมในความรับ...
จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย ดำเนินการจัดการเรียนรู้ <ul><li>จัดการเรียนรู้ตามแนวทางที่ออกแบบ </l...
จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย ศน . สพม .11 สุราษฎร์ธานี - ชุมพร
ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับโรงเรียน ของจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน <ul><li>ระยะที่ 1 เริ่มต้นค้นวิเคราะห์ ( ภาคเรียนที่ ...
ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับโรงเรียน ของจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน <ul><li>ระยะที่ 2 บ่มเพาะประสบการณ์ ( ภาคเรียนที่ 1 ...
ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับโรงเรียน ของจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน <ul><li>ระยะที่ 3 สานต่อองค์ความรู้ ( ภาคเรียนที่ 2 ...
ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับโรงเรียน ของจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน <ul><li>ระยะที่ 4 นำสู่วิถีคุณภาพ ( ภาคเรียนที่ 1 ป...
ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับโรงเรียน ของจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน <ul><li>ระยะที่ 5 มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่   </li></u...
จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย <ul><li>ขอขอบคุณ </li></ul>ศน . สพม .11 สุราษฎร์ธานี - ชุมพร
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

จุดเน้น

1,406 views

Published on

จุดเน้น

Published in: Art & Photos
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,406
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

จุดเน้น

 1. 1. จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย ศน . สพม .11 สุราษฎร์ธานี - ชุมพร
 2. 2. ความสามารถและทักษะ / คุณลักษณะ ศน . สพม .11 สุราษฎร์ธานี - ชุมพร
 3. 3. จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย คุณลักษณะ ศน . สพม .11 สุราษฎร์ธานี - ชุมพร
 4. 4. จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย <ul><li>การจัดการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>1. โรงเรียนต้องจัดการเรียนตามความถนัด ความสนใจของผู้เรียน </li></ul><ul><li>2. เน้นการปฏิบัติจริงในและนอกห้องเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ </li></ul><ul><li>3. ใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย </li></ul><ul><li>4. ขอความร่วมมือชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ </li></ul><ul><li>5. ผู้บริหารเป็นผู้นำทางวิชาการ นิเทศ ติดตามครูผู้สอน </li></ul>ศน . สพม .11 สุราษฎร์ธานี - ชุมพร
 5. 5. จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย <ul><li>การวัดและประเมินผล </li></ul><ul><li>1. วัดด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย </li></ul><ul><li>2. เน้นการประเมินสภาพจริง </li></ul><ul><li>3. ใช้ผลการประเมินพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง </li></ul>ศน . สพม .11 สุราษฎร์ธานี - ชุมพร
 6. 6. จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย <ul><li>จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน </li></ul><ul><li>ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 </li></ul><ul><li>มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง </li></ul><ul><li>มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้   </li></ul><ul><li>มีทักษะการคิดขั้นสูง   ทักษะชีวิต </li></ul><ul><li>มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย </li></ul>ศน . สพม .11 สุราษฎร์ธานี - ชุมพร
 7. 7. จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย <ul><li>จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน </li></ul><ul><li>ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 </li></ul><ul><li>มีความสามารถแสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปัญหา </li></ul><ul><li>มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้   </li></ul><ul><li>มีความสามารถใน   การใช้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) </li></ul><ul><li>มีทักษะการคิดขั้นสูง   ทักษะชีวิต </li></ul><ul><li>มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย </li></ul>ศน . สพม .11 สุราษฎร์ธานี - ชุมพร
 8. 8. ทักษะชีวิต ม . 1 รู้ความถนัด ความสามารถ และบุคลิกของตนเอง ม . 2 ทำงานร่วมกับผู้อื่นบนพื้นฐานความเป็นประชาธิปไตย และมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ม . 3 มีทักษะในการแสวงหาและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์กับตนเอง รู้จักสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่น ม . 4-6 กำหนดเป้าหมาย และทิศทางการดำเนินชีวิตสู่ความสำเร็จ วางตัวและกำหนดท่าทีได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเมินและสร้างข้อสรุปบทเรียนชีวิตของตนเอง ศน . สพม .11 สุราษฎร์ธานี - ชุมพร
 9. 9. จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย <ul><li>ยุทธศาสตร์ </li></ul><ul><li>ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน </li></ul><ul><li>หลักสูตร </li></ul><ul><li>การจัดการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>การวัดผลและประเมินผล </li></ul>ศน . สพม .11 สุราษฎร์ธานี - ชุมพร
 10. 10. จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย ยุทธศาสตร์ 1 2 3 4 เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ กระตุ้น เร่งรัดการนำจุดเน้นสู่การปฏิบัติ สร้างความพร้อมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน สร้างความเข้มแข็งการกำกับติดตามการพัฒนาผู้เรียน มีความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามจุดเน้น มีประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน ได้รับการประเมินผลการเรียนรู้ ตามสภาพจริง ศน . สพม .11 สุราษฎร์ธานี - ชุมพร
 11. 11. จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย <ul><li>ตัวชี้วัดความสำเร็จ </li></ul><ul><li>1. ร้อยละของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพตามจุดเน้น </li></ul><ul><li>2. ระดับความสำเร็จของการนำจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ </li></ul><ul><li>3. ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ได้สำเร็จตามจุดเน้น </li></ul><ul><li>4. ระดับความสำเร็จของเขตพื้นที่การศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ตามจุดเน้น </li></ul>ศน . สพม .11 สุราษฎร์ธานี - ชุมพร
 12. 12. จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย <ul><li>บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา </li></ul><ul><li>1. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนรายบุคคล / รายโรงเรียน </li></ul><ul><li>2. จัดทำ / ส่งเสริมให้มีแผนพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นระดับเขตพื้นที่ การศึกษา / โรงเรียน </li></ul><ul><li>3. ออกแบบระบบส่งเสริมสนับสนุนและประกันคุณภาพ ที่จะช่วยสถานศึกษาให้ดำเนินการตามจุดเน้น </li></ul><ul><li>4. ทำแผนนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานที่คล่องตัวและต่อเนื่อง </li></ul>ศน . สพม .11 สุราษฎร์ธานี - ชุมพร
 13. 13. จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย <ul><li>บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา </li></ul><ul><li>1. จัดทำฐานข้อมูลผู้เรียน โรงเรียนตามจุดเน้น </li></ul><ul><li>2. ศึกษาบริบทใน / นอก โรงเรียนเพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้ </li></ul><ul><li>( สถานที่ / บุคคล ) </li></ul><ul><li>3. ปรับ / ออกแบบตารางเรียน จัดการเรียนการสอนให้เอื้อ </li></ul><ul><li>ต่อการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น </li></ul><ul><li>4. ให้ความสำคัญการจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน </li></ul><ul><li>5. จัดทำรายงานความก้าวหน้าของผู้เรียนตามจุดเน้น </li></ul>ศน . สพม .11 สุราษฎร์ธานี - ชุมพร
 14. 14. จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย <ul><li>คุณภาพผู้เรียนในภาพรวมของสถานศึกษา </li></ul><ul><li>คุณภาพผู้เรียนแยกเป็นรายวิชาและระดับชั้น </li></ul><ul><li>จุดเด่น จุดพัฒนาของสถานศึกษา </li></ul><ul><li>จุดเด่น จุดพัฒนาของผู้เรียน </li></ul><ul><li>นโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน </li></ul><ul><li>แนวทางการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น </li></ul><ul><li>บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน </li></ul>ทำความเข้าใจให้กระจ่าง แนวทางการปฏิบัติระดับสถานศึกษา 1. ตรวจสอบ ทบทวน วิเคราะห์จุดเด่น จุดพัฒนา 2. กำหนดเป้าหมาย การพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น <ul><li>ปีการศึกษา 2553 ระยะ 1 </li></ul><ul><li>ปีการศึกษา 2554 ระยะ 2 , 3 </li></ul><ul><li>ปีการศึกษา 2555 ระยะ 4 , 5 </li></ul>3. ศน . สพม .11 สุราษฎร์ธานี - ชุมพร
 15. 15. จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย กำหนดภาระงาน การพัฒนาตามจุดเน้น <ul><li>ทบทวน ออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>ทบทวน ปรับโครงสร้างเวลาเรียน ตารางเรียน </li></ul><ul><li>ออกแบบการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน </li></ul><ul><li>การวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรและจุดเน้น </li></ul>4. ดำเนินการ พัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น <ul><li>ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรที่ออกแบบ </li></ul><ul><li>นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินระหว่างการปฏิบัติงามตามแผน </li></ul><ul><li>วัดและประเมินผลผู้เรียนตามจุดเน้น </li></ul>ตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนา <ul><li>ตรวจสอบ ปรับปรุง ค้นหา </li></ul><ul><li>นำผลการตรวจสอบ ปรับปรุงไปใช้พัฒนา </li></ul>สรุป และรายงานผล การพัฒนาผู้เรียน <ul><li>ผลการดำเนินงาน </li></ul><ul><li>ความภาคภูมิใจ และความสำเร็จ </li></ul><ul><li>มีปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข </li></ul>5 . 6 . 7 . ศน . สพม .11 สุราษฎร์ธานี - ชุมพร
 16. 16. จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย แนวทางการปฏิบัติระดับห้องเรียน ตรวจสอบ ทบทวนรายวิชา กิจกรรมในความรับผิดชอบ <ul><li>โครงสร้างรายวิชา ตารางเรียน </li></ul><ul><li>หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดกิจกรรม และโครงการ </li></ul><ul><li>สื่อ และแหล่งการเรียนรู้ </li></ul>วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล <ul><li>จัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับชั้นเรียน </li></ul><ul><li>จัดกลุ่มการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น </li></ul>กำหนดแนวทางการจัดการ เรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดเน้น <ul><li>รูปแบบกิจกรรมใน และนอกห้องเรียน </li></ul><ul><li>หน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมโครงการ </li></ul><ul><li>แผนการจัดการเรียนรู้ </li></ul>1. 2. 3. ศน . สพม .11 สุราษฎร์ธานี - ชุมพร
 17. 17. จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย ดำเนินการจัดการเรียนรู้ <ul><li>จัดการเรียนรู้ตามแนวทางที่ออกแบบ </li></ul><ul><li>วัดและประเมินผลการพัฒนาผู้เรียน </li></ul><ul><li>วิจัย และนวัตกรรมการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>นิเทศ ติดตาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ </li></ul>นำเสนอผลการพัฒนา การเรียนรู้ตามจุดเน้น <ul><li>รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล / กลุ่ม </li></ul><ul><li>รายงานผลการพัฒนาตามจุดเน้น </li></ul><ul><li>รายงานการพัฒนาวิจัย / นวัตกรรมการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>รายงานภาพความสำเร็จ อุปสรรค และปัญหา </li></ul>4. 5. ศน . สพม .11 สุราษฎร์ธานี - ชุมพร
 18. 18. จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย ศน . สพม .11 สุราษฎร์ธานี - ชุมพร
 19. 19. ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับโรงเรียน ของจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน <ul><li>ระยะที่ 1 เริ่มต้นค้นวิเคราะห์ ( ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553) </li></ul><ul><ul><li>มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล ครบถ้วน พร้อมใช้ </li></ul></ul><ul><ul><li>มีแผนพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นที่ชัดเจน ปฏิบัติได้ </li></ul></ul><ul><ul><li>มีฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนเพียงพอ </li></ul></ul><ul><ul><li>มีตารางเรียนที่ยืดหยุ่นตามจุดเน้น </li></ul></ul><ul><ul><li>มีกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเวลาเรียน </li></ul></ul><ul><ul><li>มีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ครอบคลุมตามจุดเน้น </li></ul></ul>ศน . สพม .11 สุราษฎร์ธานี - ชุมพร
 20. 20. ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับโรงเรียน ของจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน <ul><li>ระยะที่ 2 บ่มเพาะประสบการณ์ ( ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554) </li></ul><ul><ul><li>ผู้เรียนได้สำรวจ สืบค้นทำโครงงาน โครงการจากแหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอก ห้องเรียน </li></ul></ul><ul><ul><li>ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างคุ้มค่า </li></ul></ul><ul><ul><li>จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน </li></ul></ul><ul><ul><li>ชุมชนเข้าใจ ร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ </li></ul></ul><ul><ul><li>ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ / สื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ </li></ul></ul><ul><ul><li>มีการนำผลการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ </li></ul></ul>ศน . สพม .11 สุราษฎร์ธานี - ชุมพร
 21. 21. ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับโรงเรียน ของจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน <ul><li>ระยะที่ 3 สานต่อองค์ความรู้ ( ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554) </li></ul><ul><ul><li>มีการนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน </li></ul></ul><ul><ul><li>มีผลการวิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง </li></ul></ul><ul><ul><li>มีรายงานผลความก้าวหน้าในการพัฒนาผู้เรียน </li></ul></ul><ul><ul><li>มีการสร้างเครือข่าย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ </li></ul></ul>ศน . สพม .11 สุราษฎร์ธานี - ชุมพร
 22. 22. ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับโรงเรียน ของจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน <ul><li>ระยะที่ 4 นำสู่วิถีคุณภาพ ( ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555) </li></ul><ul><ul><li>มีนวัตกรรมการบริหารเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น </li></ul></ul><ul><ul><li>มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น </li></ul></ul><ul><ul><li>มีเครื่องมือวัด / ประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพ </li></ul></ul><ul><ul><li>มีการเผยแพร่การวิจัยและผลการพัฒนาผู้เรียน </li></ul></ul>ศน . สพม .11 สุราษฎร์ธานี - ชุมพร
 23. 23. ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับโรงเรียน ของจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน <ul><li>ระยะที่ 5 มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่   </li></ul><ul><li>( ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555) </li></ul><ul><ul><li>ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามจุดเน้น </li></ul></ul><ul><ul><li>มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่ </li></ul></ul><ul><ul><li>ครูเป็นครูมืออาชีพ </li></ul></ul><ul><ul><li>โรงเรียนมีการจัดการความรู้ </li></ul></ul><ul><ul><li>มีเครือข่ายร่วมพัฒนาที่เข้มแข็ง </li></ul></ul><ul><ul><li>สาธารณชนยอมรับ และมีความพึงพอใจ </li></ul></ul>ศน . สพม .11 สุราษฎร์ธานี - ชุมพร
 24. 24. จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย <ul><li>ขอขอบคุณ </li></ul>ศน . สพม .11 สุราษฎร์ธานี - ชุมพร

×