บทคัดย่อ รายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินดินแดง
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

บทคัดย่อ รายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินดินแดง

on

 • 5,630 views

ครูสัญญาลักษณ์ โอบอ้อม

ครูสัญญาลักษณ์ โอบอ้อม

Statistics

Views

Total Views
5,630
Views on SlideShare
2,839
Embed Views
2,791

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
2

7 Embeds 2,791

http://kruluk.wordpress.com 2763
http://www.google.co.th 11
http://webcache.googleusercontent.com 6
https://kruluk.wordpress.com 5
http://tw.pinggu.baidu.com 4
http://kruluk.wordpress.com. 1
https://www.google.com 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • เป็นแนวทางได้ขอบคุณค่ะ
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • หาบทคัดย่อ ตัวอย่างทำรายงาน แต่มาเจออันนี้เฉยเลย อิอิ^^
  :: Sangrawee
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

บทคัดย่อ รายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินดินแดง Document Transcript

 • 1. ชื่อเรื่อง รายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินดินแดง (จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์1) ประจาปีการศึกษา 2554ผู้รายงาน นายเดชชาญภูมิ (สัญญาลักษณ์) โอบอ้อมหน่วยงานที่สังกัด โรงเรียนบ้านเนินดินแดง(จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์1) อาเภอท่าใหม่ สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1ปีที่รายงาน 2555 บทคัดย่อ การรายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินดินแดง (จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์1) ประจาปีการศึกษา 2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียน บ้านเนินดินแดง(จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์ 1) เพื่อนาผลจากการทดสอบไปใช้ในการพัฒ นาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง (จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์ 1) ประจาปีการศึกษา 2554 จานวน 204 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโด ยครูเดชชาญภูมิ โอบอ้อม ผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการแจกแจงความถี่ หาร้อยละ โดยจาแนกเป็นรายด้านและภาพรวม พบว่าสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินดินแดง (จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์1) อยู่ในเกณฑ์ ดังนี้ 1. นักเรียนที่ได้รับการทดสอบสัดส่วนของร่างกาย จานวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จากนักเรียนทั้งหมด 204 คน มีสัดส่ วนของร่างกายสมส่วน จานวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 89.71 มีสัดส่วนของร่างกายผอม จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.45 มีสัดส่วนของร่างกายอ้วน จานวน 16 คิดเป็นร้อยละ 7.84 2. นักเรียนอายุ 4 – 6 ปี เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ22.57 จากนักเรียนทั้งหมด 204 คน มีสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดี จานวน 23 คน คิดเป็นร้อ ยละ 69.7มีสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับปานกลาง จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 27 .3 มีสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับต่า จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3 3. นักเรียนอายุ 7 – 15 ปี เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จานวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ83.82 จากนักเรียนทั้งหมด 204 คน มีสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดีมาก จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.17มีสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดี จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 30.41 มีสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับปานกลาง จานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 มีสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับต่า จานวน 24 คน คิดเป็นร้ อยละ14.04 มีระดับสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับต่ามาก จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.17