Prezentare Trasabilitate Miere 11.09.2009 Bucuresti

3,817 views

Published on

Prezentare facuta de Dr. Gabriel Ecobici la workshop-ul "Bolile polifactoriale la albine" tinut la Bucuresti in data de 11 septembrie 2009.

Published in: Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,817
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
37
Actions
Shares
0
Downloads
84
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prezentare Trasabilitate Miere 11.09.2009 Bucuresti

 1. 1. Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Directia de Igiena Veterinara Asigurarea trasabilitatii mierii de albine conditie pentru garantarea sigurantei alimentare (Bucuresti 11.09.2009)
 2. 2. Definiţii - 1 (Codex Alimentarius) <ul><li>“ Trasabilitate / urm ărirea produsului : capacitatea de a urmări mişcarea produsului alimentar de-a lungul etapelor specifice de producţie , proces are şi distribuţie .” </li></ul>
 3. 3. Definiţii - 2 (Codex Alimentarius) <ul><li>De ce este asa important să avem o definiţie a trasabilităţii î n Comisia Codex Alimentarius? </li></ul><ul><li>Definiţia trasabilităţii stabilita de Codex Alimentarius este esenţială pentru considerarea cerinţelor legale de trasabilitate ca legitim e , în comerţul internaţional , în conformitate cu a cordurile O MC . </li></ul><ul><li>“ Trasabilitate ” şi / sau </li></ul><ul><li>“ urmărirea produsului ” </li></ul>
 4. 4. Definiţii trasabilitate (ISO) <ul><li>” Capacitatea de a reconstitui istoria, utilizarea sau localizarea unui produs, a unei activit ăţi sau a unor produse similare sau activităţi prin mijloace de identificare înregistrate ” </li></ul><ul><li>Standard ISO 8402 </li></ul><ul><li>Un standard general, utilizat în mod voluntar . Iniţial, a fost luat în considerare la alimente </li></ul>
 5. 5. Definiţii trasabilitate U E <ul><li>Art. 3. (15) Reg. (C E ) N r. 178/ 2002 al Parlamentului European şi al Consiliului </li></ul><ul><li>din </li></ul><ul><li>28 ianuarie 2002 </li></ul><ul><li>“ trasabilitate” = capacitatea de a depista şi urmări : </li></ul><ul><li>- un aliment </li></ul><ul><li>- o hrană pentru animale </li></ul><ul><li>- un animal producător de alimente sau </li></ul><ul><li>- o substanţă destinată incorporării sau care este de aşteptat să fie incorporată într-un aliment sau intr-o hrană pentr u animale </li></ul><ul><li>pe parcursul tuturor etapelor de producţie, prelucrare şi distribuţie ; ” </li></ul>
 6. 6. Concepte de bază ale trasabilităţii (1) <ul><li>Un sistem de trasabilitate implică, în practică, completarea şi păstrarea sistematică şi continuă a înregistrărilor care pot identifica fiecare unitate de urmărire (“ lot sau unitate trasabila ”) cu atributele / informaţiile cerute la fiecare etapă a lanţului alimentar ( până la consum atorul final ). </li></ul><ul><li>Cu cât sunt mai multe date /informa ţii înregistrate cu atât sistemul este mai complex şi mai costisitor . </li></ul>
 7. 7. Concepte de bază ale trasabilităţii (2) <ul><li>D .p.v. legal toate informaţiile pe baza carora se poate realiza trasabilitatea, vor fi solicitate de autorităţile competente ( sau managementul din industrie ) pentru : </li></ul><ul><ul><li>u rmărirea produselor ( înainte şi înapoi ) în cazul unui eveniment specific referitor la alimente ( în vederea operării retragerii sau returnării ) </li></ul></ul><ul><ul><li>valida rea sistemului de trasabilitate (*) </li></ul></ul><ul><ul><li>a uditul sistemului de trasabilitate </li></ul></ul>
 8. 8. Trasabilitatea în practică (1) <ul><li>Sistemul de trasabilitate e un sistem de tip “gardian” , cea mai m are parte a timpului nu face nimic , doar colectand/ stocând înregistrări , monitorizand intrarile iesirile, produsul pe intreg lantul de procesare etc. </li></ul><ul><li>Trasabilitatea va fi esenţială numai în caz de criză ( când orice program de autocontrol eşuează ) sau c and sunt produse neconforme pe piaţă . În timpul crizei trebuie să fim capabili să identificăm : </li></ul><ul><ul><li>Care produs este implicat ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Câte produse si cantitatile acestora? </li></ul></ul><ul><ul><li>Unde sunt acestea ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Cati consumatori pot fi afectati sau alte informaţii relevante . </li></ul></ul><ul><li>Să se facă toate cele de mai sus într-o manieră sistematică, rapidă şi corespunzătoare ( “M ultă grabă şi viteză mică ”-”festina lente”-grabeste-te incet !) </li></ul>
 9. 9. T rasabilitatea - Cadrul legal UE (1) <ul><li>Reg . (C E ) N r. 178/ 2002, Art . 18 : </li></ul><ul><li>“ 2. Operatorii cu activitate în domeniul alimentelor tr ebuie să poată identifica orice persoana de la care au fost aprovizionaţi cu : </li></ul><ul><li>- un aliment </li></ul><ul><li>- o hrană pentru animale </li></ul><ul><li>- un animal producător de alimente - orice substanţă incorporată sau prevăzută a fi incorporată într-un aliment sau o hrană pentru animale. ” </li></ul>
 10. 10. T rasabilitatea - Cadrul legal UE (2) <ul><li>Reg. (C E ) N r. 178/ 2002, Art . 18: </li></ul><ul><li>“ 3. Operatorii cu activitate în domeniul alimentelor şi hranei pentru animale trebuie să deţină sisteme şi proceduri pentru identificarea tuturor persoanele de la care s-a efectuat achiziţia. </li></ul><ul><li>Această informaţie trebuie să fie pusă la dispoziţia autorităţilor competente, la cerere. ” </li></ul>
 11. 11. T rasabilitatea - Cadrul legal UE (3) Etapa N – 1 (Producator) Etapa N (Procesator) Etapa N + 1 ( primul cumpărător ) <ul><li>Alimente </li></ul><ul><li>Hrană animală </li></ul><ul><li>Animale producătoare de hrană </li></ul><ul><li>Orice substanţe care se incorporează în alimente sau hrana pentru animale </li></ul>“ etapele de producţie, prelucrare şi distribuţie ’ reprezintă oricare etapă , inclusiv importul , începând cu şi inclu zând producţia primară , fabricaţia unui aliment sau a hranei animale, şi terminând cu şi incluzând depozitarea, transportul, vânzarea / furnizarea sa către consumatorul final ” Regula mentul (C E ) N r. 178/ 2002
 12. 12. T rasabilitatea si etichetarea (1) <ul><li>Trasabilitatea şi etichetarea : </li></ul><ul><li>“ 4. Alimentele sau hrana pentru animale care sunt introduse pe piaţă sau urmează să fie introduse pe piaţă în Comunitate trebuie să fie etichetate sau identificate corespunzător pentru facilitarea urmăririi lor , prin documentaţii sau informaţii adecvate, în conformitate cu cerinţele relevante ale dispoziţiilor mai specifice .” </li></ul><ul><li>Art . 18 din Regula mentul N r. 178/2002 </li></ul>
 13. 13. Trasabilitatea şi etichetarea (2) <ul><li>C oncept foarte important : </li></ul><ul><li>Chiar dacă sunt foarte strans legate : Tra sabilitatea nu este etichetare . </li></ul><ul><li>Etichetarea trebuie ( obligatoriu ) să asiste trasabilitatea , dar trasabilitatea poate fi completata numai după accesul la înregistrări corespunzătoare </li></ul><ul><li>P rocedura care permite autorit ăţilor competente să verifice că un produs specific este î n co nformitate cu reglementările referitoare la siguranţa alimentară şi atributele de calitate , acestea fiind explicit declarate , sau dacă nu , inscrise pe etichetă . </li></ul>
 14. 14. Scopul trasabilităţii si responsabilitati (1) <ul><li>Responsabilităţ ile OIA: </li></ul><ul><li>“ 1. Dacă un agent consideră … că un aliment … nu este în conformitate cu cerinţele de siguranţă alimentară , trebuie ca imediat să iniţieze proceduri pentru retragerea alimentului respectiv de pe piaţă … şi informează autorităţile competente despre aceasta . …” </li></ul><ul><li>Reg. (C E ) N r. 178/2002, Art . 19 </li></ul>
 15. 15. Scopul trasabilităţii si responsabilitati (2) <ul><li>Responsabilităţ ile OIA (cont inuare ) : </li></ul><ul><li>“ 1. … operator ul trebuie să informeze consumatorii în mod eficient şi precis în legătură cu motivul retragerii , şi dacă este necesar , returnarea de la consumatori a produselor care le - au fost deja furnizate …” </li></ul><ul><li>Reg. (C E ) N r. 178/2002, Art . 19 </li></ul>
 16. 16. Retragere şi Returnare (1) <ul><li>Defini ţii (U E ) </li></ul><ul><li>“ (g) ‘re turnare ’ - orice măsură care are drept scop realizarea returnării unui produs periculos care a fost deja furnizat sau pus la dispoziţia consumatorilor de către producător sau distribuitor ” </li></ul><ul><li>“ (h) ‘ retragere ’ - orice măsură care are drept scop prevenirea distribuţiei, expunerii şi oferirii către consumatori a unui produs periculos ” </li></ul><ul><li>Dir.Cons. 2001/95/EC, Art . 2 - privind siguranţa produselor </li></ul>
 17. 17. Ce I NFORMAŢII ce trebuie transmise ACV în cazul retragerii şi returnării ? <ul><li>“ 3. În eventualitatea unor riscuri majore, aceste informaţii trebuie să includă cel puţin : </li></ul><ul><li>i nformaţii care permit o identificare precisă a produsului sau a lotului de produse în cauză ; </li></ul><ul><li>o descr iere completă a riscului ... </li></ul><ul><li>t oate informaţiile disponibile relevante pentru depistarea produsului ; </li></ul><ul><li>o descriere a masurilor luate, acţiuni întreprinse pentru prevenirea riscurilor la adresa consumatorilor .” </li></ul><ul><li>Anex a 1 din Directiv a 2001/95/EC privind siguranţa generală a produselor </li></ul>
 18. 18. Retragere si returnare <ul><li>Ca un concept general, un produs plasat pe piata trebuie rechemat in situatia: </li></ul><ul><li>(i) Cand reprezinta, poate reprezenta sau s-a dovedit ca a reprezentat un risc public pentru sanatate ; (rechemare obligatorie) </li></ul><ul><li>(ii) Nu corespunde reglementarilor (neindicat pentru sanatate) sau cu destinatia sa declarata, cunoscuta in mod curent; ( poate fi obligatorie ) </li></ul><ul><li>(iii) Cand este de o calitate inacceptabila , astfel incat sa poata afecta in mod negativ increderea consumatorului in producator ( probabil rechemare din proprie initiativa ) </li></ul>
 19. 19. Retragere si rechemare (returnare) <ul><li>Doua scenarii de baza pentru Retragere si Rechemare- Returnare : </li></ul><ul><ul><li>Obligatorie </li></ul></ul><ul><ul><li>Voluntara </li></ul></ul>
 20. 20. Retrageri si Rechemari-Returnari <ul><li>Obiectivele Retragerii si Rechemarii-returnarii </li></ul><ul><li>Impiedicarea consumului de alimente cu risc pentru sanatatea consumatorului </li></ul><ul><li>Recuperarea de pe piata a oricarui produs care nu se incadreaza in normele producatorului </li></ul><ul><li>Notificarea consumatorilor, partenerilor comerciali si autoritatilor guvernamentale asupra rechemarii produsului (Rechemari din proprie initiativa) </li></ul><ul><li>Furnizarea de informatii corecte consumatorilor si partenerilor comerciali </li></ul>
 21. 21. Retragere, Rechemare si Trasabilitate <ul><li>NEVOIA DE TRASABILITATE </li></ul><ul><li>CODIFICAREA LOTURILOR DE PRODUCTIE (*) </li></ul><ul><li>In scopul rechemarii unui lot anume din care face parte produsul de consum este nevoie ca toate pachetele destinate vanzarii cu amanuntul sa fie marcate cu un cod de serie lizibil sau (un numar de lot) </li></ul><ul><li>Baxurile de transport sau cele exterioare trebuie de asemenea sa fie marcate cu un cod de serie </li></ul><ul><li>(*) Codul de serie face parte din sistemul de trasabilitate. </li></ul>
 22. 22. Organizarea pentru rechemare <ul><li>Elemente pentru evaluarea eficientei rechemarii unui produs: </li></ul><ul><ul><li>Viteza cu care se intreprinde actiunea de rechemare </li></ul></ul><ul><ul><li>Timpul necesar pentru recuperarea produsului afectat de pe piata </li></ul></ul><ul><ul><li>Acuratetea evidentelor referitoare la cantitatea de produs si locatia sa in sistemul de distributie si pe piata </li></ul></ul><ul><ul><li>Acuratetea identificarii produsului necorespunzator de pe piata </li></ul></ul><ul><ul><li>Scopul si eficienta campaniei media in recuperarea produsului stricat si minimalizarea publicitatii negative </li></ul></ul>
 23. 23. Trasabilitate s isteme şi proceduri
 24. 24. T rasabilitatea - Sisteme şi proceduri (1) <ul><li>Reg. (C E ) N r. 178/2002, Art . 18: </li></ul><ul><li>“ OIA trebuie să dispună de sisteme şi proceduri care permit ca aceste informaţii să fie pus e la dispoziţia autorităţilor competente, la cerere . ” </li></ul>
 25. 25. Sisteme şi proceduri de trasabilitate (2) <ul><li>C lasifica rea s istemel or existente de trasabilitate : </li></ul>Scăzut ( dar mână de lucru specializată) Destul de r idicat (m ână de lucru ) R idicat (m ână de lucru ) Opera ţiune Inves tiţie Ridicată spre foarte ridicată O mare parte a înregistrărilor se execută automat prin senzori (e x . RFID – echipament de transmitere Radio), acces rapid Posibilitati scazute de eroare IT ( în principal ) Tehnologia informaţiei Moderat spre ridicată Înregistrări manuale în computer (e x . Excel, software), cod de bare , acces relativ rapid Mix t ( hârtie & IT) Foarte scăzută Înregistrări manuale ( volum mare de hartie si munca, acces lent ) Posibilitati mari de eroare Hârtie ( în special ) Cost ul Descri erea T ipul
 26. 26. Sisteme şi proceduri de trasabilitate (3) <ul><li>Principala dificultate privind alimentele este definirea “ unităţii de urmărire ” sau “unitatii trasabile”, şi fixarea defini ţiei </li></ul><ul><li>Producţia primară nu este uşor de marcat uneori (ex.: mierea extrasa la nivelul stupinei) precum sunt marcate animale terestre (bovine, o vine , porci ne , etc.) care sunt tot produse primare </li></ul>
 27. 27. Sisteme şi proceduri de trasabilitate (4) <ul><li>Exemplu: </li></ul><ul><li>O parte a producţiei de miere la nivelul stupinei </li></ul><ul><li>este marcat a la momentul extractiei . De obicei, un cod numeric sau alte indicatii sunt atribuit e fiecărui recipient parte (butoi metal, bidon de plastic etc) . </li></ul><ul><li>Mierea recoltata la nivelul stupinei (extrasa in aceeasi perioada) constituie de cele mai multe ori un lot de productie . Datele înregistrate cuprind : tipul de miere obtinut, dat a , locatia, eventual numele apicultorului, cantitatea etc . Acest lot constituie unitatea de urmărit . </li></ul>
 28. 28. Specificatii (5): Trasabilitatea interna este trasabilitatea produsului si a informatiilor referitoare la el, in interiorul unitatii (ex.) Trasabilitatea externa este cumulul informatiilor referitoare la produs, informatii primite sau furnizate celorlalti participanti la lantul de achizitie (ex.)
 29. 29. Scheme de inregistrari (exemplu schematic) Evidenta vanzari Evident e procesare miere Stupine, mici apiculori Predare la centru Unitate de procesare Transport Unitate vanzare Consumator Evidenta livrari la unitati Intrare Evidenta vanzarilor Evidenta intrarilor de miere, a apicultorilor acceptati Note livrare Evidenta Intrarilor de miere Carnetul stupinei, evidenta obtinerii mierii Evidenta miere colectata
 30. 30. Evidenta depozitarii Evidenta vanzari Evidenta Ambalare vrac sau borcan Exemplu la o unitate de procesare Evidenta vanzari Evident e proces PROCESATOR I Evidenta Intrari Evidenta filtrarilor Evidenta omogenizarii Evidenta expeditiilor catre alte unitati Evidenta achizitiilor Formular zilnic de evidenta incalzirii Evidenta Receptie miere
 31. 31. Lantul de aprovizionare de la momentul colectarii mierii si pana la consumator Urmarire pe lant inainte Urmarire pe lant inapoi Stupine Procesator Transport Unitate de vanzare Consumator Hrana albine/ Tratamente Stupina Centru colectare Procesator Transport Unitate de vanzare Consumator
 32. 32. Tra sabilitate şi etichetare
 33. 33. Tra sabilitate şi etichetare (1) <ul><li>Relaţia dintre trasabilitate şi etichetare - confuză în practică ( în special pentru consumatori ). </li></ul><ul><li>Etichetarea n u este tra sabilitate , şi trasabilitatea nu este numai etichetare - însă, etichetarea contribuie la trasabilitate . </li></ul><ul><li>C onsumatorii gândesc că se pot asigura ei înşişi asupra unor caracteristici ale mierii numai după etichetă . </li></ul><ul><li>Oricum, unele dintre aceste caracteristici pot fi urmărite n umai de autorit ăţile competente </li></ul><ul><li>Informaţiile de pe etichetă pot acoperi cu greu cerinţele de trasabilitate . </li></ul>
 34. 34. Tra sabilitate şi etichetare (2) <ul><li>OIA trebuie sa studieze reglementări le UE curente privind etichetarea </li></ul><ul><li>Regulament general privind etichetarea alimentelor ( regulament orizontal ) </li></ul><ul><li>“ Directiv a Parlamentului E uropean şi a Consiliului 2000/13/EC din 20.03.2000 privind alinierea legislaţiilor S M referitoare la etichetare , pre zentarea şi publicitatea produselor alimentare ”. </li></ul>
 35. 35. Trasabilitate şi etichetare (3) <ul><li>Dir.Cons. 2000/13/CE, Art.1, 3: </li></ul><ul><li>Defini ţia etichetării </li></ul><ul><li>“ 3. ... (a) ‘ etichetarea ’ reprezinta orice : </li></ul><ul><li>- menţiu n i </li></ul><ul><li>- indicaţii </li></ul><ul><li>- mărci comerciale sau de fabrică </li></ul><ul><li>- imagini sau semne </li></ul><ul><li>care se referă la un produs alimentar şi care figurează pe orice ambalaj, document, anunţ, etichetă, inel sau manşetă care însoţesc sau se referă la acest produs alimentar ;...” </li></ul>
 36. 36. Trasabilitate şi etichetare (4) <ul><li>Dir.Cons. 2000/13/CE, Art. 3 - Cerinţe generale </li></ul><ul><li>“ 1. ... următoarele menţiuni sunt obligatorii pentru etichetarea produselor alimentare : </li></ul><ul><li>Numele sub care produsul este vândut ; </li></ul><ul><li>Lista ingredient elor ; </li></ul><ul><li>Cantitatea anumitor ingrediente ... </li></ul><ul><li>... Produsele alimentare pre-ambalate , cantitatea net ă ; </li></ul><ul><li>Data valabilităţii minime sau, î n ca zul produselor alimentare perisabile din punct de vedere microbiologic, “data limită a consumării ” </li></ul>
 37. 37. Trasabilitate şi etichetare (5) <ul><li>Directiv a 2000/13/CE, Art. 3 - Cerinţe generale (continua re ): </li></ul><ul><li>Orice condiţii speciale pentru depozitare şi utilizare ; </li></ul><ul><li>Denumirea sau firma şi adresa fabricantului sau a celui care ambalează produsul sau a unui vânzător stabilit în interiorul Comunităţii ... </li></ul><ul><li>Menţiuni privind locul de origine sau de provenienţă când lipsesc pot induce consumatorul în eroare ... </li></ul><ul><li>Instruc ţiuni privind modul de folosire când omiterea sa nu ar permite o folosire potrivită a produsului alimentar ; </li></ul><ul><li>( nu se aplică la peşte şi produse din peşte ) </li></ul>
 38. 38. ETICHETAREA si UCC/EAN-128 <ul><li>EAN-128 = un cod de bare standard utilizat in multe aplicatii </li></ul><ul><li>standard deschis care poate fi utilizat si inteles de catre toate companiile din lantul comercial, idiferent de compania care a elaborat codurile initial. </li></ul><ul><li>“ simbologie lineara” cu densitate foarte mare, ce poate codifica texte, numere, diferite functii si toate cele 128 seturi de caractere ASCII. </li></ul><ul><li>Scopul UCC/EAN-128 = stabilirea unui mod standard de etichetare a pachetelor cu mai multe informatii decat doar codul produsului. Se furnizeaza informatii suplimentare cum ar fi numarul de sarja si data “ a se folosi inainte de” . </li></ul>
 39. 39. UCC/EAN-128 <ul><li>Sunt 2 component e principale ale UCC/EAN-128: </li></ul><ul><li>1. Datelele Identificatorului Aplicatiei ( IA = cod prefix utilizat pentru identificarea continutului si formatului datelor ) </li></ul><ul><li>2. Simbolul cu cod de bare (128) utilizat pentru codificarea datelor. </li></ul><ul><li>Identificatori ai aplicatiei pt i dentifica re , tra sa bilit ate , date , cantitate , m asuratori , locati i , si pt multe alte tipuri de informatii: ex:IA pt numarul de sarja este 10, iar numarul de sarja IA este intotdeauna urmat de un cod de sarja alfanumeric ce nu depaseste 20 de caractere. </li></ul>
 40. 40. IDENTIFI CATORII A PLICATI EI UCC SELECT IONATI <ul><li>Cont inutul Dat elor I A Plus urmatoarele date </li></ul><ul><li>Codul Serial al Containerului de Transport 00 exact 18 cifre </li></ul><ul><li>Codul Containerului de Transport 01 e xact 14 cifre </li></ul><ul><li>Numarul Lotului 10 pana la 20 alphanumeri ce </li></ul><ul><li>Data Productiei (YYMMDD) 11 exact 6 cifre </li></ul><ul><li>Data ambalarii (YYMMDD) 13 exact 6 cifre </li></ul><ul><li>Data Vanzarii (YYMMDD) 15 exact 6 cifre </li></ul><ul><li>Data expirarii (YYMMDD) 17 exact 6 cifre </li></ul><ul><li>Varianta produsului 20 exact 2 cifre </li></ul><ul><li>Numar de serie 21 pana la 20 alphanumeric e </li></ul>
 41. 41. I novatii pentru Trasabilitatea Ambalarii ( RFID’s, Ambalarea Rapida si Imprimarea Electronic a) <ul><li>● RFID ( Identificarea Frecventei Radio ) = termen utilizat pentru orice dispozitiv care poate fi detectat la o distanta de frecventele radio </li></ul><ul><li>● (RFID) utilizeaza frecventele radio pentru a citi informatii de pe un dispozitiv mic cunoscut ca stampila . </li></ul><ul><li>● “ eticheta ” este poate fi incorporata pe mai multe tipuri de suport (inclusiv pe hartie document) . </li></ul><ul><li>● “ stampilele” pot lua forme diferite (ex: microcip ) </li></ul><ul><li>● “ stampilele” RFID pot fi aplicate pe produse si ambalaje sub forma unor etichete. </li></ul>
 42. 42. Mentiune <ul><li>Este absolut necesara aprofundarea cu responsabilitate, insusirea si aplicarea legislatiei in vigoare atat de catre OIA cat si de catre AVC ! </li></ul>
 43. 43. <ul><li>Multumesc pentru atentie ! </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×