Successfully reported this slideshow.

Asistentul social profesionist

22,273 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

Asistentul social profesionist

 1. 1. ASISTENTUL SOCIAL PROFESIONIST
 2. 2. CUPRINS <ul><li>Scurt istoric </li></ul><ul><li>Descrierea ocupatiei </li></ul><ul><li>Valori si principii etice </li></ul><ul><li>Standarde etice </li></ul><ul><li>Functiile si rolurile asistentului social </li></ul><ul><li>Exercitarea drepturilor </li></ul><ul><li>Bibliografie </li></ul><ul><li>Poze </li></ul>
 3. 3. Dezvoltarea profesiei si a rolului asistentului social in Romania <ul><li>Dezvoltarea profesiei de asistent social in Romania a stat sub influenta schimbarilor sociale si politice ale ultimului secol;profesia de asistent social a debutat si s-a dezvoltat incepand cu 1920, a fost desfiintata si aproape uitata in perioada comunista, iar dupa revolutia din ’89 a trebuit sa razbeasca printre schimbarile sociale, economice si politice generate de tranzitie . </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Prima scoala de asistenta sociala a fost Scoala Superioara de Asistenta Sociala “Principesa Elena” din Bucuresti. Aceasta a fost infiintata in 1929 cu aprobarea Ministerului Sanatatii si al Ocrotirilor Sociale si coordonata direct de Institutul Social Roman. </li></ul><ul><li>Initiativa dezvoltarii profesiei de asistent social a apartinut lui Dimitrie Gusti, Henri H. Stahl si colaboratorilor acestora. Pentru conturarea profesiei si a rolului asistentului social cei doi au utilizat datele pe care le-au acumulat in cercetarile din satele romanesti; referitoate la nevoile complexe ale familiei si la posibilitatile de interventie pentru dezvoltarea comunitara si imbunatatirea nivelului de viata in comunitate. </li></ul>
 5. 5. Descrierea ocupatiei <ul><li>Asistentul social se ocupa in principal cu recuperarea si (re)integrarea psiho-sociala si profesionala a persoanelor cu probleme speciale:deficiente si dizabilitati ,antisociale(delicventa),probleme sociale diverse;desfasoara o activitate complexa si variata: analizeaza influenta factorilor sociali asupra starii de sanatate mentala si a comportamentului uman, acorda consultatii privind drepturile si obligatiile asistatilor, colaboreaza cu institutii sau organizatii care au obiective similare, participa la elaborarea metodelor si tehnicilor de lucru, propun masuri de ajutorare sau recuperare. </li></ul>
 6. 6. Valori si principii etice <ul><li>Acest set de principii etice reprezinta totalitatea exigentelor de conduita morala corespunzatoare activitatii asistentului social . </li></ul><ul><li>Fiecare asistent social îsi va însusi aceste valori si principii, ele urmând sa se regaseasca în comportamentul sau, astfel încât sa nu aduca prin actiunile sale prejudicii imaginii profesiei. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Afirmarea individualitatii proprii </li></ul><ul><li>Dreptul persoanelor de a avea acces la resursele necesare </li></ul><ul><li>Lupta impotriva tiparelor in a-i percepe pe ceilalti </li></ul><ul><li>Respectul demnitatii si increderea in valoarea fiintei umane </li></ul><ul><li>Increderea in capacitatea de autodeterminare si de rezolvare a problemelor persoanei asistate </li></ul><ul><li>Pastrarea confidentialitatii informatiilor primite de la asistati </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Asistentii sociali promoveaza principiile justitiei sociale. Asistentii sociali se asigura de egalitatea sanselor privind accesul clientilor la informatii, servicii, resurse si participarea acestora la procesul de luare a deciziilor. Ei contesta si combat diferitele forme ale injustitiei sociale precum: saracia, somajul, discriminarea, excluderea si alte asemenea forme. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Asistentii sociali respecta si promoveaza demnitatea individului, unicitatea si valoarea fiecarei persoane. </li></ul><ul><li>Toţi cetăţenii, indiferent dacă necesită servicii de asistenţă socială sau nu, sunt fiinţe umane normale cu nevoi şi aspiraţii umane normale. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Asistentul social nu trebuie sa practice, sa tolereze, sa faciliteze sau sa colaboreze la nici o forma de discriminare bazata pe rasa, etnie, sex si orientare sexuala, varsta, convingeri politice sau religioase, statut marital deficiente sau dizabilitati, situatie materiala si/sau orice alta preferinta, caracteristica, conditie sau statut. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Asistentul social respecta si promoveaza dreptul clientilor la autodeterminare. Asistentul social asista clientii în eforturile lor de a-si identifica si clarifica scopurile, în vederea alegerii celei mai bune optiuni. </li></ul><ul><li>Asistentii sociali pot limita drepturile clientilor la autodeterminare atunci când, în judecata profesionala a asistentului social, actiunile prezente si/sau viitoare ale clientilor prezinta un risc pentru ei însisi si/sau pentru ceilalti. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Oamenii sunt capabili sa faca propriile alegeri, sa ia propriile decizii si sa invete sa-si dirijeze propria viata.Ei trebuie lasati si incurajati sa-si asume responsabilitatea propriilor decizii si sa-si exercite libertatea. </li></ul><ul><li>Asistentul social nu decide în numele clientului; acesta îl ajuta pe client sa-si identifice si sa-si dezvolte resursele în vederea alegerii celei mai bune optiuni, acordând totodata atentia necesara intereselor celorlalte parti implicate. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Asistentul social trebuie sa se bazeze pe principiile respectului apararii intimitatii, confidentialitatii si utilizarii responsabile a informatiilor obtinute în actul exercitarii profesiei. </li></ul><ul><li>Asistentul social nu solicita informatii despre viata privata a clientului decât în cazul în care acestea sunt relevante pentru interventie. Odata ce aceste informatii au fost obtinute, asistentul social pastreaza confidentialitatea. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>În anumite situatii, asistentul social poate dezvalui informatii confidentiale, cu acordul clientului sau al reprezentantului legal al acestuia. </li></ul><ul><li>Asistentii sociali pot dezvalui informatii confidentiale fara acordul clientilor în anumite situatii de exceptie, cum ar fi: munca în echipa pluridisciplinara, când acest lucru este prevazut prin lege, cand se pune în pericol viata clientului si/sau a altor persoane, când se transfera cazul catre alt asistent social. </li></ul>
 15. 15. Standarde etice <ul><li>Responsabilitatile etice ale asistentilor sociali: </li></ul><ul><ul><li>Fata de clienti </li></ul></ul><ul><ul><li>Fata de colegi </li></ul></ul><ul><ul><li>In cadrul practicii asistentiale </li></ul></ul><ul><ul><li>Ca profesionisti </li></ul></ul>
 16. 16. <ul><li>Angajamentul fata de clienti </li></ul><ul><li>Consimtamantul informat </li></ul><ul><li>Competenta culturala si diversitatea sociala </li></ul><ul><li>Conflicte de interese </li></ul><ul><li>Accesul la dosare </li></ul><ul><li>Relatiile sexuale </li></ul><ul><li>Plata serviciilor </li></ul><ul><li>Incheierea serviciilor </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Prima responsabilitate a asistentilor sociali este aceea de a promova bunastarea clientilor.In general, interesele clientilor sunt prioritare.Exista insa si exceptii in care responsabilitatea asistentilor sociali fata de intreaga societate pot inlocui loialitatea datorata clientilor, iar clientii trebuie indrumati.Printre exemple se numara situatia in care un asistent social este obligat prin lege sa denunte faptul ca un client a abuzat de un copil sau a amenintat sa se raneasca pe sine sau pe altii. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Asistentii sociali trebuie sa furnizeze servicii clientilor numai in contextul unei relatii profesionale care are la baza, daca este cazul,un acord in cunostinta de cauza.Asistentii sociali trebuie sa foloseasca un limbaj clar si inteligibil pentru a informa clientii cu privire la obiectivul serviciilor. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Asistentii sociali trebuie sa aiba o baza de cunostinte despre culturile clientilor lor si trebuie sa fie capabili sa dea dovada de competenta in furnizarea serviciilor sensibile la culturile clientilor si la diferentele dintre persoane si grupuri culturale. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Asistentii sociali trebuie sa fie atenti si sa evite conflictele de interese care intervin in discretia profesionala si judecata impartiala.Asistentii sociali trebuie sa informeze clientii de aparitia unui conflict potential sau real de interese si trebuie sa asigure solutionarea problemei astfel incat interesele clientilor sa fie prioritare si protejate in cea mai mare masura. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Asistentii sociali trebuie sa asigure clientilor accesul la dosarele lor; acces care poate fi restrictionat numai in situatii exceptionale in care exista dovezi convingatoare ca accesul ar afecta in mod grav clientul. </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Asistentii sociali nu trebuie in nici un caz sa se implice in relatii sau contacte sexuale cu clientii actuali, indiferent daca relatia este convenita sau impusa. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Cand stabilesc onorariile, asistentii sociali trebuie sa se asigure ca onorariile sunt corecte, rezonabile si proportionale cu serviciile asigurate. Trebuie sa se tina seama si de posibilitaea clientilor de a plati. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Asistentii sociali trebuie sa incheie serviciile furnizate clientilor, precum si relatiile profesionale cu acestia daca respectivele servicii si relatii nu mai sunt necesare sau nu mai servesc trebuintelor sau intereselor clientilor. </li></ul>
 25. 25. <ul><ul><li>Respectul </li></ul></ul><ul><ul><li>Confidentialitatea </li></ul></ul><ul><ul><li>Consultarea </li></ul></ul><ul><ul><li>Conduita lipsita de etica a colegilor </li></ul></ul>
 26. 26. <ul><li>Asistentii sociali trebuie sa isi trateze colegii cu respect si sa reprezinte in mod clar si just calificarile, opiniile si obligatiile colegilor. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Asitentii sociali trebuie sa respecte informatiile confidentiale impartasite de colegi in decursul relatiilor si al schimburilor profesionale. </li></ul>
 28. 28. <ul><li>Asistentii sociali trebuie sa se sfatuiasca si sa se consulte cu colegii ori de cate ori acest lucru este in interesul clientilor. </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Asistentii sociali care considera ca un coleg a actionat in neconcordanta cu etica profesionala trebuie sa clarifice situatia discutand problema cu respectivul coleg, daca acest lucru este posibil si daca o astfel de discutie poate fi productiva. </li></ul>
 30. 30. <ul><li>Supervizarea si consultanta </li></ul><ul><li>Educarea si formarea </li></ul><ul><li>Evaluarea performantelor </li></ul>
 31. 31. <ul><li>Asistentii sociali care asigura supervizarea sau consultanta trebuie sa aiba cunostinte corespunzatoare si abilitatile necesare pentru a oferi o supraveghere sau o consiliere adecvata. </li></ul>
 32. 32. <ul><li>Asistentii sociali care au rolul de educatori, instructori de specialitate pentru studenti sau de indrumatori trebuie sa asigure pregatirea pe baza celor mai recente informatii si cunostinte in domeniu. </li></ul>
 33. 33. <ul><li>Asistentii sociali care au responsabilitatea de a evalua performantele celorlalti trebuie sa isi indeplineasca aceasta responsabilitate in mod corect si corespunzator si pe baza unor criterii bine stabilite si exprimate. </li></ul>
 34. 34. <ul><li>Competenta </li></ul><ul><li>Conduita personala </li></ul><ul><li>Urgentele publice </li></ul><ul><li>Actiunea sociala si politica </li></ul>
 35. 35. <ul><li>Asistentii sociali trebuie sa depuna toate eforturile pentru a deveni si a ramane competenti in practica profesionala si in exercitarea sarcinilor profesionale. </li></ul>
 36. 36. <ul><li>Conduita personala a asistentilor sociali nu trebuie sa intervina in capacitatea lor de a-si indeplini responsabilitatile profesionale. </li></ul>
 37. 37. <ul><li>Asistentii sociali trebuie sa ofere, pe cat posibil, servicii profesionale adecvate in cazul urgentelor publice. </li></ul>
 38. 38. <ul><li>Asistentii sociali trebuie sa se implice in actiuni sociale si politice ce urmaresc ca toti oamenii sa aiba acces egal la resursele, locurile de munca, serviciile si oportunitatile de care au nevoie pentru a-si satisface trebuintele de baza si pentru a se dezvolta intergral. </li></ul>
 39. 39. <ul><ul><li>Functia de consultanta </li></ul></ul><ul><ul><li>Functia de management al resurselor </li></ul></ul><ul><ul><li>Functia de educatie </li></ul></ul>
 40. 40. Functia de consultanta <ul><li>Prin consultanta, asistentul social incearca sa gaseasca solutii pentru problemele de functionalite sociala impreuna cu indivizi, familii, grupuri, organizatii si comunitati. In cadrul rolurilor pe care le au in asistenta sociala prin prisma acestei functii, asistentii sociali si clientii se sfatuiesc si delibereaza impreuna pentru a elabora planuri de schimbare. </li></ul>
 41. 41. Nivel Rol Strategie Micronivel Mobilizator Participarea clientilor pentru a gasi solutii Nivel intermediar Facilitator Stimularea dezvoltarii organizationale Macronivel Planificator Coordonarea dezvoltarii de prog si politici prin cercetare si planificare Sistemul asistentei sociale Coleg /observator Indrumarea si spirijinirea aculturatiei profesionale
 42. 42. Functia de management al resurselor <ul><li>In cadrul acestei functii, asistentii sociali stimuleaza schimburile intre resursele pe care sistemele client le utilizeaza deja intr-o oarecare masura, asigura accesul la resursele disponibile pe care sistemele-client nu le utilizeaza si dezvolta resurse care nu sunt disponibile in prezent. </li></ul>
 43. 43. Nivel Rol Strategie Micronivel Broker/avocat Conectarea clientilor la resurse prin managementul de caz Nivel intermediar Unificator/mediator Unificarea grupurilor si a organizatiilor pentru a relationa in dezvoltarea resurselor Macronivel Activist Initierea si sustinerea schimbarilor sociale prin actiuni sociale Sistemul asistentei sociale Catalizator Stimularea serviciilor comunitare prin activitati interdisciplinare
 44. 44. Functia de educatie <ul><li>Functia de educatie a asistentei sociale impune un schimb participativ de informatii intre sistemul-client si cel care practica asistenta sociala. Aceasta functie respecta cunostintele si experienta cu care contribuie fiecare parte. </li></ul>
 45. 45. Nivel Rol Strategie Micronivel Profesor Facilitatea prelucrarii informatiilor si furnizarea de planuri educationale Nivel intermediar Instructor Instruire prin programe de dezvoltare a personalului Macronivel Informator Transmiterea de informatii publice despre problemele si serviciile sociale prin educatie comunitara Sistemul asistentei sociale Cercetator/om de stiinta Participarea la descoperiri pentru dezvoltarea cunostintelor
 46. 46. Bibliografie <ul><li>Krogsrud ,K.,O’melia,M.,DUBois,B.(2006). Practica asistentei sociale: abordarea participativa. Trad.:Ciocian,I.,Marginean,M-P.,Pop,E H. Iasi: Editura Polirom </li></ul><ul><li>Muntean ,A.,Sagebel,J., Practici in asistenta sociala Romania si Germania </li></ul><ul><li>http:// www.filosofie.ugal.ro/APROFESII/as.social.htm (nd) </li></ul><ul><li>http://www.go.ise.ro/POVOL/680.HTM (nd) </li></ul>
 47. 47. Exercitarea drepturilor <ul><li>Asistentul Social avizat de Colegiul Asistentilor Sociali are dreptul sa exercite toate activitatile specifice profesiei ; are dreptul la exercitarea libera a profesiei, pe baza autorizatiei de libera practica emisa de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, conform prevederilor prezentului statut. </li></ul><ul><li>Sediul profesional si celelalte spatii in care asistentul social isi desfasoara activitatea profesionala trebuie sa asigure pastrarea secretului profesional. </li></ul>

×