Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proiect de grup

1,309 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proiect de grup

 1. 1. Proiect de grup Examinarea modului în care scriitorul creează un anumit mediu lingvistic „Literatura-arta cuvîntului”
 2. 2. Ca temei am avut operele:
 3. 3. Romanul ,,Neamul Șoimăreștilor” de Mihai Sadoveanu Opera „Neamul Șoimăreștilor” reprezintă etapă cu etapă formația progresistă a sufletului nostru. (M.Ralea)
 4. 4. ⊳ În anul 1612, la Cornul lui Sas ⊵ Cuvinte specific secolului XV -„Răzeșul Șoimar” sau „Domnitor al Moldovei” conferă coloritul local ≻Oamenii din Moldova era împărțiți pe pături sociale cum ar fi:  Domnitor  Boier  Țăran NeamulȘoimăreștilor ● După statutul social așa revenea și nivelul de comunicare. Fiecare avînd stilul lui. ⊱ Vocea autorului nu coincide cu cea a personajelor.
 5. 5. Momente din Roman
 6. 6. Romanul ,,Ion” de Liviu Rebreanu Romanul „Ion” compune o grandioasă viziune tragică a satului românesc (Dumitru Micu)
 7. 7. - Acțiunea se desfășoară în satul Pripas din Ardeal, începutul sec XX - Se observă tendința de remarcare a vocabularului utilizat în mediul rural -„Hăis” „mi-a cășunat” „bufni” „șură” etc. Ion este țăran, care are în proprietate cîteva holde de pămînt. Personajul dat, este tipul țăranului inteligent. -Personajul principal are o manieră individuală de comunicare, în cadrul textului se observă abilitatea comunicativă a eroului, în special, este de remarcat darul său de convingere. Liviu Rebreanu a plăsmuit un personaj unic,care redă întocmai intenția sa. Realizat pe fundalul realității obiective a satului,Ion este o figură simbolică construită pe principiul primordial –pămîntul. ION
 8. 8. Momente din operă
 9. 9. Romanul ,,Povara bunătății noastre” de Ion Druță „Povara bunătății noastre” se impune în mod deosebit nu numai ca titlul de roman, plin de semnificații și simboluri, dar și ca emblemă strălucită a întregii creații druțiene. (Tudor Vianu)
 10. 10. ⊳ Acțiunea se desfășoară în satul Ciutura, de lîngă Bălți, „Mai apoi, de cum au prins a se așeza oamenii în vale, făcîndu-și case, și case au fost destule pentru un sătișor, i s-a zis și satului Ciutura” Opera dată înfățișează un specific țărănesc de vorbire a personajelor Coloritului local al acestei creații este evidențiat de vocabularul tipic moldovenesc: „slobodă”,„ciomăgeală”,„văgăună”, „găluște” Onache Cărăbuș statutul social țăran. Personajul are o manieră specifică de comunicare, el comunică în spirit țărănesc cu utilizarea cuvintelor stîlcite Vocea autorului și vocea personajului, deoarece zugrăvind personajul dat Ion Druță l-a înzestrat cu spiritul băștinaș. Creînd acest personaj autorul a intenționat să prezinte spiritul de luptător a poporului băștinaș. Povarabunătățiinoastre
 11. 11. Date Biogradice Vă mulțumim pentru atenție! Video: Tulbu Cristina & Maros Dumitru Participanți: Timotin Ștefan, Mandiș Victoria, Mandiș Maria, Ciubotaru Doina Cartea „Scriitori români notorii” -„Povara bunătății noastre” de I. Druță -„Ion” de L. Rebreanu - „Neamul Șoimăreștilor” M.Sadoveanu Sursa: INTERNET

×