ΟΓΚΟΙ Κ.Ν.Σ  ΒΑΚΑΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ  ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ  401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΓΚΟΙ Κ.Ν.Σ <ul><li>ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ </li></ul>ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ (ΗΠΑ) 2-2,5/100.000 ( παιδιά) 4/100.000 (νέοι)) 20...
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΚΝΣ 9% όλων των νεοπλασμάτων </li></ul><ul><li>ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ...
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ </li></ul><ul><li>90% - ενήλικες </li></ul><ul><li>Αιχμές 55-65 και 3...
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΠΑΙΔΙΑ </li></ul><ul><li>2η σε συχνότητα </li></ul><ul><li>Συχνότερα 5-10 χρόνων </li></...
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΠΑΙΔΙΑ </li></ul><ul><li>2η σε συχνότητα </li></ul><ul><li>Συχνότερα 5-10 χρόνων </li></...
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΦΥΛΟ </li></ul><ul><li>γυναίκες (μηνιγγιώματα, όγκοι υπόφυσης) </li></ul><ul><li>άνδρες ...
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>Αίτια σχετικά άγνωστα </li></ul><ul><li>ΠΙΘΑΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ </li></ul><ul><li>Ιοντίζουσα ακτινο...
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ </li></ul><ul><li>Ο μόνος επιβεβαιωμένος αιτιολογικός παράγοντας </li></ul><ul><...
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΔΙΑΤΡΟΦΗ </li></ul><ul><li>ν - νιτροζαμίνες  (  καρκινογενετικός παράγοντας) </li></ul><ul><li>κατανά...
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ </li></ul><ul><li>Toxoplasma Gondii – αστροκύττωμα, μηνιγγίωμα </li></ul><ul><li>Φυματίωση, ...
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΗΣ </li></ul><ul><li>Γυναίκες με τραυματισμό κεφαλής </li></ul><ul><li>Άνδρες μποξέρς...
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ </li></ul><ul><li>Εκπέμπει χαμηλής συχνότητας ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία </li></ul><...
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ </li></ul><ul><li>Περισσότεροι όγκοι εγκεφάλου – σποραδικοί </li></ul><ul><li>Μικρός αρ...
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ  </li></ul><ul><li>ΝΕΥΡΟΙΝΩΜΑΤΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 1 ( von Recklinghausen’s ) </li></ul><ul><li>...
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ  </li></ul><ul><li>νόσος von Hippel-Lindau </li></ul><ul><li>σχετίζεται με κληρονομού...
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ  </li></ul><ul><li>Σύνδρομο Gorlin’s ( χρωμ.9) </li></ul><ul><li>Πολλαπλά βασικοκυττα...
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ </li></ul><ul><li>Παρ’ όλα αυτά το υπεύθυνο γονίδιο έχει απομονωθεί μόνο στο ¼ των περι...
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ </li></ul><ul><li>Η δημιουργία των όγκων του ΚΝΣ είναι αποτέλεσμα γενετικών β...
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ </li></ul><ul><li>ΟΓΚΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΓΟΝΙΔΙΑ </li></ul><ul><li>Φυσιολογικά ανασ...
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ </li></ul><ul><li>ΓΟΝΙΔΙΟ P53 </li></ul><ul><li>Υπάρχει στο χρωμόσωμα 17 </l...
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ </li></ul><ul><li>ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΑ </li></ul><ul><li>Κωδικοποιούν πρωτείνες – προά...
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ </li></ul><ul><li>ΑΣΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ </li></ul><ul><li>Μεταλλάξεις p53 (...
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ </li></ul><ul><li>ΟΛΙΓΟΔΕΝΔΡΟΓΛΟΙΩΜΑΤΑ </li></ul><ul><li>Απώλεια των χρωμοσωμ...
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ </li></ul><ul><li>Παρ’ όλα τ’ αναφερθέντα, </li></ul><ul><li>αιτιολογικός πα...
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ <ul><li>Τα σημεία και συμπτώματα ποικίλλουν, εξαρτώμενα από </li></ul><ul><li>ηλικία </li></ul><ul><li>μέγε...
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ <ul><li>Ακόμα και μικροί όγκοι δίνουν συμπτώματα </li></ul><ul><li>Εξαίρεση αποτελούν μεγάλοι όγκοι που ανα...
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ <ul><li>Τα σημεία και συμπτώματα ποικίλλουν, εξαρτώμενα από </li></ul><ul><li>ηλικία </li></ul><ul><li>μέγε...
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ <ul><li>΄Ενας αργά αναπτυσσόμενος όγκος μπορεί να είναι ασυμπτωματικός ακόμα κι αν το μέγεθός του είναι σημ...
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ <ul><li>Τα σημεία και συμπτώματα ποικίλλουν, εξαρτώμενα από </li></ul><ul><li>ηλικία </li></ul><ul><li>μέγε...
 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ <ul><li>ΤΑ 6 ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ </li></ul><ul><li>ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΟ (ημιπάρεση) </li></ul><ul><li>ΑΤΑΞΙΚΟ </li></ul...
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ <ul><li>ΤΑ 6 ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ </li></ul><ul><li>ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ </li></ul><ul><li>Ημιπάρεση στο αντίθε...
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ <ul><li>ΤΑ 6 ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ </li></ul><ul><li>ΑΤΑΞΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ </li></ul><ul><li>Όγκοι παρεγκεφαλίδας ή ...
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ <ul><li>ΤΑ 6 ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ </li></ul><ul><li>ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ </li></ul><ul><li>Οι όγκοι ...
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ <ul><li>ΤΑ 6 ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ </li></ul><ul><li>ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ </li></ul><ul><li>Όγκοι στη βάση ...
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ <ul><li>ΤΑ 6 ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ </li></ul><ul><li>ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΥΦΛΩΣΗΣ </li></ul><ul><li>Προιούσα ελάττωση της ό...
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ <ul><li>ΤΑ 6 ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ </li></ul><ul><li>ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΩΦΩΣΗΣ </li></ul><ul><li>Προιούσα έκπτωση της ακο...
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ <ul><li>ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΠΙΣΗ </li></ul><ul><li>ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ </li></ul><ul><li>επιληπτικές κρίσε...
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ <ul><li>ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΠΙΣΗ </li></ul><ul><li>ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ </li></ul><ul><li>επιληπτικές κρίσε...
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ <ul><li>ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΠΙΣΗ </li></ul><ul><li>ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ </li></ul><ul><li>έμετοι (πρωινοί χωρίς ναυ...
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ <ul><li>Τα σημεία και συμπτώματα ποικίλλουν, εξαρτώμενα από </li></ul><ul><li>ηλικία </li></ul><ul><li>μέγε...
 
 
 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ <ul><li>ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΥΠΟ </li></ul><ul><li>Αστροκύττωμα, Αναπλαστικό αστρ, Πολύμορφο γλοιοβλά...
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ <ul><li>ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΥΠΟ </li></ul><ul><li>Όγκοι επίφυσης </li></ul><ul><li>Κεφαλαλγία, λήθαρ...
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ <ul><li>ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ </li></ul><ul><li>ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ </li></ul><ul><li>50-60% με πρωτοπαθή όγ...
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ <ul><li>ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ </li></ul><ul><li>ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ </li></ul><ul><li>30% με πρωτοπα...
ΟΓΚΟΙ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ <ul><li>Προιούσα εγκατάσταση σπαστικής παραπληγίας ή τετραπληγίας </li></ul><ul><li>Ορθοκυστικές δια...
ΟΓΚΟΙ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ <ul><li>ΕΞΩΣΚΛΗΡΙΔΙΟΙ </li></ul><ul><li>Συνήθως είναι κακοήθεις μεταστατικές εξεργασίες </li></ul><u...
 
ΟΓΚΟΙ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ <ul><li>ΕΞΩΜΥΕΛΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ </li></ul><ul><li>Συνήθως καλοήθεις όγκοι (μηνιγγιώματα, νευρινώματα) που ...
 
 
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

CNS TUMORS VAKALIS

9,597 views
9,365 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
9,597
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
68
Actions
Shares
0
Downloads
63
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • CNS TUMORS VAKALIS

  1. 1. ΟΓΚΟΙ Κ.Ν.Σ ΒΑΚΑΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  2. 2. ΟΓΚΟΙ Κ.Ν.Σ <ul><li>ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ </li></ul>ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ (ΗΠΑ) 2-2,5/100.000 ( παιδιά) 4/100.000 (νέοι)) 20/100.000 (>60) 11,5/100.000 (όλοι) ΤΑΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ (+23%) Διπλασιασμός (>75 ετών)
  3. 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΚΝΣ 9% όλων των νεοπλασμάτων </li></ul><ul><li>ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ 1,3% όλων των καρκίνων (ΗΠΑ) </li></ul><ul><li>προκαλούν 2,4% θανάτων από καρκίνο </li></ul>70% ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΟΓΚΩΝ (ενήλικες) –ΥΠΕΡΣΚΗΝΙΔΙΑΚΟΙ πολύμορφο γλοιοβλάστωμα 70% ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΟΓΚΩΝ (παιδιά) – ΥΠΟΣΚΗΝΙΔΙΑΚΟΙ μυελοβλάστωμα
  4. 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ </li></ul><ul><li>90% - ενήλικες </li></ul><ul><li>Αιχμές 55-65 και 3 και 12 χρόνων </li></ul><ul><li>αστροκυττώματα – νεαρά άτομα </li></ul>μηνιγγιώματα – αυξάνονται με την ηλικία νευρινώματα – αιχμή στα 65 επενδυμώματα – αιχμή στα 15 και 55
  5. 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΠΑΙΔΙΑ </li></ul><ul><li>2η σε συχνότητα </li></ul><ul><li>Συχνότερα 5-10 χρόνων </li></ul><ul><li>Σπάνιοι </li></ul><ul><li>20-25% παιδιατρικών καρκίνων </li></ul><ul><li>Συχνότητα 2,2 – 2,5 ανά 100.000 παιδιά κατ’ έτος </li></ul><ul><li>Αναλογία άρρενες : θήλεις – 60 : 40 </li></ul><ul><li>98% - όγκοι εγκεφάλου </li></ul><ul><li>2% - όγκοι Ν.Μ </li></ul><ul><li>Επίπτωση αυξημένη </li></ul><ul><li>Θνησιμότητα μειωμένη </li></ul>
  6. 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΠΑΙΔΙΑ </li></ul><ul><li>2η σε συχνότητα </li></ul><ul><li>Συχνότερα 5-10 χρόνων </li></ul><ul><li>Σπάνιοι </li></ul><ul><li>20-25% παιδιατρικών καρκίνων </li></ul><ul><li>Συχνότητα 2,2 – 2,5 ανά 100.000 παιδιά κατ’ έτος </li></ul><ul><li>Αναλογία άρρενες : θήλεις – 60 : 40 </li></ul><ul><li>98% - όγκοι εγκεφάλου </li></ul><ul><li>2% - όγκοι Ν.Μ </li></ul>Επίπτωση αυξημένη Θνησιμότητα μειωμένη
  7. 10. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΦΥΛΟ </li></ul><ul><li>γυναίκες (μηνιγγιώματα, όγκοι υπόφυσης) </li></ul><ul><li>άνδρες μεγαλύτερο κίνδυνο </li></ul><ul><li>άνδρες (κακοήθη γλοιώματα) </li></ul><ul><li>ΦΥΛΗ </li></ul><ul><li>λευκή – πιο συχνά </li></ul><ul><li>λευκή (γλοιώματα) </li></ul><ul><li>μαύρη (μηνιγγιώματα) </li></ul><ul><li>ΚΑΤΑΓΩΓΗ </li></ul><ul><li>Β.Αμερική, Δ.Ευρώπη, Α.Ευρώπη – υψηλή συχνότητα </li></ul><ul><li>Ασία, Ν.Αμερική - χαμηλή συχνότητα </li></ul><ul><li>Ελλάδα – υψηλή συχνότητα </li></ul><ul><li>Κάτοικοι αστικών περιοχών, ανύπανδροι – υψηλή συχνότητα </li></ul><ul><li>( Preston-Martin, 1996) </li></ul>
  8. 12. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>Αίτια σχετικά άγνωστα </li></ul><ul><li>ΠΙΘΑΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ </li></ul><ul><li>Ιοντίζουσα ακτινοβολία </li></ul><ul><li>Ηλεκτρομαγνητικά πεδία </li></ul><ul><li>Έκθεση σε ν-νιτροζαμίνες </li></ul><ul><li>Εγκεφαλικές κακώσεις </li></ul><ul><li>Λοιμώξεις </li></ul><ul><li>Γενετικές διαταραχές </li></ul><ul><li>Αυξημένη επίπτωση εμφανίσθηκε σε παιδιά που οι ΓΟΝΕΙΣ τους είναι </li></ul><ul><li>μορφωμένοι </li></ul><ul><li>ηλικιωμένοι </li></ul><ul><li>έπασχαν από κακοήθη νοσήματα (ΚΝΣ, εντέρου, σιελογόνων αδένων) </li></ul>
  9. 13. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ </li></ul><ul><li>Ο μόνος επιβεβαιωμένος αιτιολογικός παράγοντας </li></ul><ul><li>Μηνιγγιώματα,γλοιώματα </li></ul><ul><li>Χιροσίμα-Ναγκασάκι (>100 rads) – άνδρες πενταπλάσιο κίνδυνο </li></ul><ul><li>Παιδιά σε ηλικία < 10 ετών με ιστορικό έκθεσης– όγκο ως ενήλικες </li></ul><ul><li>Παιδιά με θεραπεία τριχοφυτίας – νευρινώματα, μηνιγγιώματα </li></ul><ul><li>Ενήλικες με θεραπεία αδενώματος υπόφυσης </li></ul><ul><li>Βρέφη με θεραπεία διόγκωσης θυρεοειδούς </li></ul><ul><li>Παιδιά με θεραπεία υπερτροφικών αμυγδαλών </li></ul><ul><li>Παιδιά με θεραπεία Ο.Λ.Λ </li></ul><ul><li>0ι μελέτες δεν προσδιορίζουν τον θεραπευτικό ουδό </li></ul><ul><li>Ο κίνδυνος είναι 1-3% μετά από κρανιακή ακτινοβόληση </li></ul><ul><li>Υπάρχει όμως δοσοεξαρτώμνη σχέση (μικρή επίπτωση σε δόσεις <20 Gy και 10% > 30 Gy </li></ul>
  10. 14. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΔΙΑΤΡΟΦΗ </li></ul><ul><li>ν - νιτροζαμίνες ( καρκινογενετικός παράγοντας) </li></ul><ul><li>κατανάλωση παστού κρέατος και ψαριού </li></ul><ul><li>Ασπαρτάμη (υποκατάστατο ζάχαρης) </li></ul><ul><li>( ACS, 1999 α) </li></ul>κατανάλωση αλκοόλ Κάπνισμα διατροφικές συνήθειες Δεν εχουν επιβεβαιωθεί
  11. 15. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ </li></ul><ul><li>Toxoplasma Gondii – αστροκύττωμα, μηνιγγίωμα </li></ul><ul><li>Φυματίωση, δοκιμασία Mantoux – γλοίωμα </li></ul><ul><li>Αγρότες, κτηνοτρόφοι (φυτοφάρμακα, ογκογόνοι ιοί ζώων) </li></ul><ul><li>Δεν έχουν επιβεβαιωθεί ( Yeni-Komshian and Holly,2000) </li></ul>Ελληνική μελέτη – αύξηση του κινδύνου κατά 3 φορές στα παιδιά που οι μητέρες τους είχαν κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης γρίππη.
  12. 16. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΗΣ </li></ul><ul><li>Γυναίκες με τραυματισμό κεφαλής </li></ul><ul><li>Άνδρες μποξέρς </li></ul>αύξηση μηνιγγιωμάτων Παιδιά με τραυματισμό στο κεφάλι κατά την γέννησή τους αύξηση γλοιωμάτων Κι αυτά αμφισβητούνται ( ACS, 1999β)
  13. 17. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ </li></ul><ul><li>Εκπέμπει χαμηλής συχνότητας ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία </li></ul><ul><li>Παρατεταμένη και συχνή χρήση –συσχέτιση με όγκους εγκεφάλου </li></ul><ul><li>Επιδημιολογικές μελέτες ( Trichopoulos & Adami) δεν επιβεβαίωσαν τη συσχέτιση αυτή </li></ul>
  14. 18. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ </li></ul><ul><li>Περισσότεροι όγκοι εγκεφάλου – σποραδικοί </li></ul><ul><li>Μικρός αριθμός όγκων – σχετίζεται με γενετικά σύνδρομα </li></ul><ul><li>η νευροινωμάτωση 1 & 2 </li></ul><ul><li>Li-Fraumeni σύνδρομο </li></ul><ul><li>η οζώδης σκλήρυνση </li></ul><ul><li>Gorlin’s σύνδρομο </li></ul><ul><li>Turcot σύνδρομο </li></ul><ul><li>Von Hippel Lindau νόσος </li></ul>
  15. 19. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ </li></ul><ul><li>ΝΕΥΡΟΙΝΩΜΑΤΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 1 ( von Recklinghausen’s ) </li></ul><ul><li>1/3000 –η πιό συχνή κληρονομούμενη αιτία όγκων ΚΝΣ ( Preston-Martin and Mack, 1996) </li></ul><ul><li>6 ή περισσότερες café au lait κηλίδες και/ή περιφερικά νευρινώματα </li></ul><ul><li>κληρονομείται με τον αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα </li></ul><ul><li>σχετίζεται με ανωμαλία του 17 q χρωματοσώματος </li></ul><ul><li>σχετίζεται με οπτικά γλοιώματα ή άλλα γλοιώματα ΚΝΣ </li></ul><ul><li>το 15-20% των παιδιών με αυτή τη νόσο εμφανίζονται με νεοπλάσματα του ΚΝΣ </li></ul>
  16. 20. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ </li></ul><ul><li>νόσος von Hippel-Lindau </li></ul><ul><li>σχετίζεται με κληρονομούμενη αυξημένη τάση ανάπτυξης αγγειακών όγκων στην παρεγκεφαλίδα ( ACS, 1999Α) </li></ul><ul><li>χαρακτηρίζεται από παρουσία αιμαγγειοβλαστώματος του ΚΝΣ, αιμαγγείωμα του αμφιβληστροειδούς και κύστεις στο πάγκρεας και στους νεφρούς </li></ul><ul><li>σύνδρομο Li-Fraumeni </li></ul><ul><li>Τα πάσχοντα άτομα αναπτύσσουν όγκους στον εγκέφαλο, τους μαστούς και άλλα όργανα (σαρκώματα) </li></ul><ul><li>Αποτελεί ένα καλά τεκμηριωμένο παράδειγμα κληρονομικής προδιάθεσης όγκων του εγκεφάλου </li></ul>
  17. 21. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ </li></ul><ul><li>Σύνδρομο Gorlin’s ( χρωμ.9) </li></ul><ul><li>Πολλαπλά βασικοκυτταρικά καρκινώματα με σύγχρονη ανάπτυξη κρανιοφαρυγγιώματος, μηνιγγιώματος και μυελοβλαστώματος </li></ul><ul><li>Σύνδρομο Turcot </li></ul><ul><li>Ca παχέος- γλοιοβλάστωμα-μυελοβλάστωμα </li></ul>
  18. 22. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ </li></ul><ul><li>Παρ’ όλα αυτά το υπεύθυνο γονίδιο έχει απομονωθεί μόνο στο ¼ των περιπτώσεων </li></ul><ul><li>Κληρονομούμενα σύνδρομα που προδιαθέτουν σε όγκους εγκεφάλου παρατηρούνται στο 5% των ασθενών με όγκο στον εγκέφαλο </li></ul>
  19. 23. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ </li></ul><ul><li>Η δημιουργία των όγκων του ΚΝΣ είναι αποτέλεσμα γενετικών βλαβών σε γονίδια υπεύθυνα για την ομαλή ανάπτυξη κάθε οργάνου και συστήματος </li></ul><ul><li>Τα γονίδια αυτά, υπό φυσιολογικές συνθήκες, ρυθμίζουν τον κυτταρικό κύκλο και τον πολλαπλασιασμό, την κυτταρική διαφοροποίηση και τον κυτταρικό θάνατο </li></ul><ul><li>Έχουν ενοχοποιηθεί δύο τύποι γονιδίων </li></ul><ul><li>τα ογκοκατασταλτικά ( tumor suppressor genes) </li></ul><ul><li>τα ογκογονίδια ( oncogenes) </li></ul>
  20. 24. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ </li></ul><ul><li>ΟΓΚΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΓΟΝΙΔΙΑ </li></ul><ul><li>Φυσιολογικά αναστέλλουν τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και την καρκινογένεση </li></ul><ul><li>Παθολογικά ,λόγω φυσικής εξάλειψης ή μεταλλάξεων – απενεργοποιούνται – ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των κυτταρικών πληθυσμών </li></ul><ul><li>Τέτοιο γονίδιο είναι το p53 </li></ul>
  21. 25. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ </li></ul><ul><li>ΓΟΝΙΔΙΟ P53 </li></ul><ul><li>Υπάρχει στο χρωμόσωμα 17 </li></ul><ul><li>Ρυθμίζει την λειτουργία του κυτταρικού κύκλου </li></ul><ul><li>Σε βλάβη του DNA ενός κυττάρου – αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό του μέχρι να την διορθώσει </li></ul><ul><li>Αν η βλάβη δεν διορθώνεται – το κύτταρο οδηγείται σε απόπτωση </li></ul><ul><li>Αν συμβεί μετάλλαξη στο p53 – δεν ρυθμίζει τον κυτταρικό κύκλο – το κύτταρο με το παθολογικό DNA συνεχίζει να πολλαπλασιάζεται – ογκογένεση </li></ul><ul><li>Το p53 γίνεται παθολογικό από δράση εξωγενών ή μη παραγόντων </li></ul><ul><li>Ανάλυση του p53 σε κύτταρα ασθενών με πολύμορφο γλοιοβλάστωμα έδειξε μεγάλη συχνότητα ανάστροφων μεταλλάξεων </li></ul>
  22. 27. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ </li></ul><ul><li>ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΑ </li></ul><ul><li>Κωδικοποιούν πρωτείνες – προάγουν την κυτταρική διαίρεση – ανάπτυξη κακοήθειας </li></ul><ul><li>Προκύπτουν απο φυσιολογικά γονίδια (πρωτο-ογκογονίδια) είτε με τον μηχανισμό της γονιδιακής ενίσχυσης ( gene amplification), είτε με μετάλλαξη που οδηγεί στη σύνθεση πρωτεινών με ανώμαλη δραστηριότητα </li></ul><ul><li>Χαρακτηριστικό παράδειγμα, μια μετάλλαξη που προκαλεί μεταβολή σε υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα ( Epidermal Growth Factor Receptor, EGFR), με αποτέλεσμα ο υποδοχέας νάναι συνεχώς ενεργοποιημένος. Έτσι το κύτταρο διαιρείται συνεχώς και αποκτά μιά νεοπλασματική φυσιογνωμία </li></ul><ul><li>Είναι το συχνότερα απαντούμενο ογκογονίδιο στα </li></ul><ul><li>κακοήθη αστροκυττώματα,ιδιαίτερα της προχωρημένης </li></ul><ul><li>ηλικίας. </li></ul>
  23. 28. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ </li></ul><ul><li>ΑΣΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ </li></ul><ul><li>Μεταλλάξεις p53 (40%) </li></ul><ul><li>προγνωστική σημασία, ρυθμίζουν την ανταπόκριση σε ΑΚΘ </li></ul><ul><li>Κατασταλτικό γονίδιο CDKN2 (cycline dependent kinase), συχνά αδρανοποιημένο σε αστροκυτταρικά νεοπλάσματα </li></ul><ul><li>Γονίδιο του ρετινοβλαστώματος ( Rb1) – κωδικοποιεί μια πρωτείνη που στερείται φυσιολογικής λειτουργικότητας στο 30% των κακοήθων γλοιωμάτων </li></ul><ul><li>Απαλοιφές στο χρωμόσωμα 10 (80%) –ο συνηθέστερος γενετικός τόπος όπου συμβαίνουν οι γονιδιακές εκτροπές των γλοιωμάτων </li></ul><ul><li>Γονίδιο νευροινωμάτωσης τύπου 1 ( NF1) – έχει ρόλο στην ανάπτυξη των πιλοκυτταρικών αστροκυττωμάτων, </li></ul>
  24. 29. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ </li></ul><ul><li>ΟΛΙΓΟΔΕΝΔΡΟΓΛΟΙΩΜΑΤΑ </li></ul><ul><li>Απώλεια των χρωμοσωμικών περιοχών 1 p ,19q </li></ul><ul><li>Μεταλλάξεις του p53 κι ενίσχυση του γονιδίου EGFR σχεδόν ποτέ δεν συνοδεύουν αυτούς τους όγκους </li></ul><ul><li>ΜΗΝΙΓΓΙΩΜΑΤΑ </li></ul><ul><li>Γονίδιο νευροινωμάτωσης τύπου 2 ( NF2) </li></ul><ul><li>Απαλοιφές στο χρωμόσωμα 22 q (30%) </li></ul><ul><li>Μεταλλάξεις p53 ( σε κακόηθες μηνιγγίωμα) </li></ul><ul><li>ΜΥΕΛΟΒΛΑΣΤΩΜΑΤΑ </li></ul><ul><li>Απαλοιφή στο χρωμόσωμα 17 </li></ul><ul><li>ΕΠΕΝΔΥΜΩΜΑΤΑ </li></ul><ul><li>Λίγες μη τυχαίες μεταλλάξεις συνοδεύουν αυτούς τους όγκους </li></ul>
  25. 31. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ <ul><li>ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ </li></ul><ul><li>Παρ’ όλα τ’ αναφερθέντα, </li></ul><ul><li>αιτιολογικός παράγοντας </li></ul><ul><li>δεν ανευρίσκεται </li></ul><ul><li>σε μεγάλο αριθμό όγκων του ΚΝΣ </li></ul>
  26. 32. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ <ul><li>Τα σημεία και συμπτώματα ποικίλλουν, εξαρτώμενα από </li></ul><ul><li>ηλικία </li></ul><ul><li>μέγεθος του όγκου </li></ul><ul><li>ταχύτητα ανάπτυξης του </li></ul><ul><li>εντόπιση </li></ul><ul><li>ιστολογικό τύπο </li></ul>
  27. 33. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ <ul><li>Ακόμα και μικροί όγκοι δίνουν συμπτώματα </li></ul><ul><li>Εξαίρεση αποτελούν μεγάλοι όγκοι που αναπτύσσονται σε σιωπηρή περιοχή του εγκεφάλου (κυρίως στον μετωπιαίο λοβό και στον μη επικρατούντα κροταφικό λοβό) </li></ul><ul><li>Όγκοι που δίνουν αρνητικά συμπτώματα (αδυναμία) είναι μεγαλύτεροι συνήθως κατά την έναρξη των συμπτωμάτων απ’ αυτούς που δίνουν θετικά συμπτώματα (επιληψίες, κεφαλαλγίες) </li></ul>
  28. 34. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ <ul><li>Τα σημεία και συμπτώματα ποικίλλουν, εξαρτώμενα από </li></ul><ul><li>ηλικία </li></ul><ul><li>μέγεθος του όγκου </li></ul><ul><li>ταχύτητα ανάπτυξης του </li></ul><ul><li>εντόπιση </li></ul><ul><li>ιστολογικό τύπο </li></ul>
  29. 35. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ <ul><li>΄Ενας αργά αναπτυσσόμενος όγκος μπορεί να είναι ασυμπτωματικός ακόμα κι αν το μέγεθός του είναι σημαντικό </li></ul><ul><li>Κατά κανόνα οι όγκοι παρουσιάζουν βραδεία έναρξη και προιούσα εξέλιξη συμπτωμάτων μ’ εστιακή συμπτωματολογία </li></ul><ul><li>Με την αύξηση του όγκου προστίθενται και οι γενικευμένες εκδηλώσεις της αυξημένης ενδοκρανιακής πίεσης </li></ul><ul><li>Κατ΄εξαίρεση οξεία έναρξη συμπτωμάτων έχουμε σε </li></ul><ul><li>περίπτωση αιμορραγίας στην περιοχή του όγκου </li></ul><ul><li>γρήγορη ανάπτυξη οιδήματος γύρω απο τον όγκο </li></ul><ul><li>επιληπτική κρίση ως πρώτη εκδήλωση </li></ul>
  30. 36. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ <ul><li>Τα σημεία και συμπτώματα ποικίλλουν, εξαρτώμενα από </li></ul><ul><li>ηλικία </li></ul><ul><li>μέγεθος του όγκου </li></ul><ul><li>ταχύτητα ανάπτυξης του </li></ul><ul><li>εντόπιση </li></ul><ul><li>ιστολογικό τύπο </li></ul>
  31. 38. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ <ul><li>ΤΑ 6 ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ </li></ul><ul><li>ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΟ (ημιπάρεση) </li></ul><ul><li>ΑΤΑΞΙΚΟ </li></ul><ul><li>ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ </li></ul><ul><li>ΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ </li></ul><ul><li>ΤΥΦΛΩΣΗΣ </li></ul><ul><li>ΚΩΦΩΣΗΣ </li></ul>
  32. 39. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ <ul><li>ΤΑ 6 ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ </li></ul><ul><li>ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ </li></ul><ul><li>Ημιπάρεση στο αντίθετο πλάγιο απο την βλάβη </li></ul><ul><li>Ημιυπαισθησία, ομώνυμη ημιανοψία, εστιακές φλοιικές διαταρ (αφασία), εστιακές επιληπτικές κρίσεις </li></ul><ul><li>Στην κατηγορία αυτή έχουμε δύο ομάδες όγκων </li></ul><ul><li>Όγκος κοντά στον φλοιό–στ’ αρχικά στάδια επιληπτικές κρίσεις (μεταστατικός όγκος, μηνιγγίωμα) </li></ul><ul><li>Όγκος στο βάθος του ημισφαιρίου-στ’ αρχικά στάδια συμπτώματα </li></ul><ul><li>απο έκπτωση λειτουργιών (πολύμορφο γλοιοβλάστωμα, αστροκύττωμα, ολιγοδενδρογλοίωμα, λέμφωμα) </li></ul>
  33. 40. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ <ul><li>ΤΑ 6 ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ </li></ul><ul><li>ΑΤΑΞΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ </li></ul><ul><li>Όγκοι παρεγκεφαλίδας ή </li></ul><ul><li>οπίσθιου εγκεφαλικού βόθρου </li></ul><ul><li>Πιέζουν ή διηθούν την παρεγκεφαλίδα </li></ul><ul><li>(Πονοκέφαλος,έμετοι,αταξία,ζάλη) </li></ul><ul><li>(Μυελοβλάστωμα, επενδύμωμα 4ης κοιλίας, παρεγκεφαλιδικό αστροκύττωμα, υποσκηνίδιο μηνιγγίωμα, μηνιγγίωμα παρεγκεφαλίδας, αγγειοβλάστωμα παρεγκεφαλίδας ) </li></ul>
  34. 41. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ <ul><li>ΤΑ 6 ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ </li></ul><ul><li>ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ </li></ul><ul><li>Οι όγκοι αναπτύσσονται μέσα στο κοιλιακό σύστημα -τρίτη και τέταρτη κοιλία (επενδύμωμα τρίτης κοιλίας, όγκοι κωναρίου) </li></ul><ul><li>Κλινικές εκδηλώσεις της είναι </li></ul><ul><li>επίμονοι πονοκέφαλοι </li></ul><ul><li>οίδημα οπτικών θηλών </li></ul><ul><li>(προχωρημένες καταστάσεις) έμετος </li></ul><ul><li>βραδυκαρδία </li></ul><ul><li>υπνηλία, κώμα </li></ul><ul><li>(παραμελημένες καταστάσεις) κατάσταση απεγκεφαλισμού </li></ul><ul><li>βαριές καρδιοαναπνευστικές διαταρ </li></ul>
  35. 42. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ <ul><li>ΤΑ 6 ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ </li></ul><ul><li>ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ </li></ul><ul><li>Όγκοι στη βάση του κρανίου ή μέσα στο εγκεφαλικό στέλεχος </li></ul><ul><li>΄Εκπτωση της λειτουργίας κρανιακών νεύρων </li></ul><ul><li>(μηνιγγίωμα οσφρητικής αύλακας, παραεφίππιο μηνιγγίωμα, γλοίωμα στελέχους) </li></ul>
  36. 43. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ <ul><li>ΤΑ 6 ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ </li></ul><ul><li>ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΥΦΛΩΣΗΣ </li></ul><ul><li>Προιούσα ελάττωση της όρασης απο προσβολή του οπτικού νεύρου ή του οπτικού χιάσματος </li></ul>(γλοίωμα οπτικού νεύρου, αδένωμα υπόφυσης, κρανιοφαρυγγίωμα)
  37. 44. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ <ul><li>ΤΑ 6 ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ </li></ul><ul><li>ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΩΦΩΣΗΣ </li></ul><ul><li>Προιούσα έκπτωση της ακοής </li></ul><ul><li>(νευρίνωμα του ακουστικού νεύρου, μηνιγγίωμα παρεγκεφαλιδικής γωνίας) </li></ul>
  38. 45. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ <ul><li>ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΠΙΣΗ </li></ul><ul><li>ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ </li></ul><ul><li>επιληπτικές κρίσεις </li></ul><ul><li>οπτικές διαταραχές </li></ul><ul><li>διαταραχές ομιλίας </li></ul><ul><li>ημιπάρεση, ημιπληγία </li></ul><ul><li>αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση </li></ul><ul><li>υπνηλία, σύγχυση </li></ul><ul><li>μεταβολές προσωπικότητας </li></ul>
  39. 46. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ <ul><li>ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΠΙΣΗ </li></ul><ul><li>ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ </li></ul><ul><li>επιληπτικές κρίσεις </li></ul><ul><li>οπτικές διαταραχές, διπλωπία </li></ul><ul><li>ενδοκρινολογικές διαταραχές </li></ul><ul><li>κεφαλαλγίες </li></ul><ul><li>παράλυση νεύρων/μυών του προσώπου ή του μισού σώματος </li></ul><ul><li>αναπνευστικές διαταραχές </li></ul><ul><li>αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση </li></ul>
  40. 47. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ <ul><li>ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΠΙΣΗ </li></ul><ul><li>ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ </li></ul><ul><li>έμετοι (πρωινοί χωρίς ναυτία) </li></ul><ul><li>κεφαλαλγίες </li></ul><ul><li>αταξία </li></ul><ul><li>αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση </li></ul>
  41. 48. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ <ul><li>Τα σημεία και συμπτώματα ποικίλλουν, εξαρτώμενα από </li></ul><ul><li>ηλικία </li></ul><ul><li>μέγεθος του όγκου </li></ul><ul><li>ταχύτητα ανάπτυξης του </li></ul><ul><li>εντόπιση </li></ul><ul><li>ιστολογικό τύπο </li></ul>
  42. 52. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ <ul><li>ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΥΠΟ </li></ul><ul><li>Αστροκύττωμα, Αναπλαστικό αστρ, Πολύμορφο γλοιοβλάστωμα </li></ul><ul><li>Κεφαλαλγία, κρίσεις Ε, εστιακή συνδρομή </li></ul><ul><li>Ολιγοδενδρογλοίωμα </li></ul><ul><li>Κεφαλαλγία, κρίσεις Ε </li></ul><ul><li>Επενδύμωμα </li></ul><ul><li>Κεφαλαλγία, λήθαργος, έμετος </li></ul><ul><li>Μυελοβλάστωμα </li></ul><ul><li>Κεφαλαλγία, λήθαργος, έμετος </li></ul><ul><li>Λέμφωμα </li></ul><ul><li>Λήθαργος, σύγχυση, εστιακά σημεία , κρίσεις Ε </li></ul>
  43. 53. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ <ul><li>ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΥΠΟ </li></ul><ul><li>Όγκοι επίφυσης </li></ul><ul><li>Κεφαλαλγία, λήθαργος, έμετος, σημείο Parinaud, πρόωρη ήβη </li></ul><ul><li>Μεταστατικοί όγκοι </li></ul><ul><li>Κεφαλαλγία, κρίσεις Ε, εστιακή συνδρομή </li></ul><ul><li>Μηνιγγίωμα </li></ul><ul><li>Κεφαλαλγία, κρίσεις Ε, εστιακή συνδρομή </li></ul><ul><li>Ακουστικό νευρίνωμα </li></ul><ul><li>Απώλεια ακοής, ίλιγγος </li></ul><ul><li>Αδένωμα υπόφυσης, Κρανιοφαρυγγίωμα </li></ul><ul><li>Ενδοκρινολογικές διαταραχές, έκπτωση οπτικών πεδίων </li></ul>
  44. 54. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ <ul><li>ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ </li></ul><ul><li>ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ </li></ul><ul><li>50-60% με πρωτοπαθή όγκο </li></ul><ul><li>35-50% με μεταστατικό </li></ul><ul><li>ασύνηθες στα μικρά παιδιά </li></ul><ul><li>μέτριος, βαθμιαία αυξάνει σ’ ένταση, εν τω βάθει, αμβλύς, χωρίς σφυγμικό χαρακτήρα, διαρκεί απο λίγα λεπτά έως και αρκετές ώρες </li></ul><ul><li>πρωινός </li></ul><ul><li>αρχικά έχει εντοπιστική αξία, αργότερα με την αύξηση του όγκου –γενικεύεται </li></ul><ul><li>μπορεί να συνοδεύεται απο ρουκετοειδή έμετο με ή χωρίς ναυτία </li></ul>
  45. 55. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ <ul><li>ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ </li></ul><ul><li>ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ </li></ul><ul><li>30% με πρωτοπαθή όγκο </li></ul><ul><li>πολλές φορές αιτία διάγνωσης </li></ul><ul><li>σε όγκους του φλοιού (αστροκύττωμα, ολιγοδενδρογλοίωμα) </li></ul><ul><li>σπάνιες σε όγκους της φαιάς ουσίας (λέμφωμα, επενδύμωμα) </li></ul><ul><li>μπορεί να συνοδεύεται απο εντοπισμένη παράλυση ή ημιπάρεση που διαρκεί για λίγα λεπτά ή μέρες μετά την κρίση ( Todd παράλυση) </li></ul><ul><li>ΕΜΕΤΟΣ </li></ul><ul><li>σε αύξηση της ενδοκρανιακής πίεσης </li></ul><ul><li>πιο συχνός στα παιδιά και σε υποσκηνιδιακούς όγκους </li></ul><ul><li>μανιττόλη, δεξαμεθαζόνη </li></ul><ul><li>ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ </li></ul><ul><li>προσωπικότητας, θυμικού, συγκέντρωσης, μνήμης, κοιμούνται πολύ </li></ul>
  46. 56. ΟΓΚΟΙ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ <ul><li>Προιούσα εγκατάσταση σπαστικής παραπληγίας ή τετραπληγίας </li></ul><ul><li>Ορθοκυστικές διαταραχές </li></ul><ul><li>Επίπεδο υπαισθησίας </li></ul><ul><li>ΕΞΩΣΚΛΗΡΙΔΙΟΙ (55%) </li></ul><ul><li>ΕΝΔΟΣΚΛΗΡΙΔΙΟΙ (45%) </li></ul>Εξωμυελικοί (20%) Ενδομυελικοί (25%) Οι περισσότεροι εντοπίζονται στην θωρακική μοίρα (Νευρινώματα, μηνιγγιώματα, επενδυμώματα, σαρκώματα, μεταστατικοί όγκοι)
  47. 57. ΟΓΚΟΙ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ <ul><li>ΕΞΩΣΚΛΗΡΙΔΙΟΙ </li></ul><ul><li>Συνήθως είναι κακοήθεις μεταστατικές εξεργασίες </li></ul><ul><li>Σπαστική παραπάρεση ή τετραπάρεση </li></ul><ul><li>Επίπεδο υπαισθησίας </li></ul><ul><li>Οστικοί και ριζιτικοί πόνοι </li></ul><ul><li>Ατροφική παράλυση στα μυελοτόμια που πιέζονται </li></ul><ul><li>Εικόνα ημιεγκάρσιας βλάβης (σύνδρομο Brown-Sequard) </li></ul><ul><li>Dexamethasone σε μεγάλες δόσεις ελαττώνει τους πόνους και προκαλεί παροδική βελτίωση σε αναμονή ριζικότερων θεραπειών (χειρ, ακτινοθ, χημειοθ) </li></ul>
  48. 59. ΟΓΚΟΙ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ <ul><li>ΕΞΩΜΥΕΛΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ </li></ul><ul><li>Συνήθως καλοήθεις όγκοι (μηνιγγιώματα, νευρινώματα) που εύκολα αφαιρούνται </li></ul><ul><li>Έχουν ίδια εικόνα με τους εξωσκληρίδιους, μόνο που οι ριζιτικοί πόνοι λείπουν ή είναι λιγότερο έντονοι και η εξέλιξη τους βραδύτερη </li></ul><ul><li>ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ </li></ul><ul><li>Αστροκυττώματα ή επενδυμώματα </li></ul><ul><li>Προιούσα παρα ή τετραπληγία χωρίς ριζιτικό πόνο αλλά συχνά με δυσαισθητικό καυσαλγικό πόνο μη ριζιτικής προέλευσης (νωτιοθαλαμικός πόνος) </li></ul>

  ×