Proiectarea pedagogica

3,608 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,608
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
58
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Proiectarea pedagogica

 1. 1. Documente curriculare specifice cadrului didactic rezultate dinproiectarea pedagogică<br />FORMARE CONTINUĂ<br />
 2. 2. Proiectarea activităţii didactice este un ansamblu coordonat de operaţii deanticipare a desfăşurării unui program de instruire.<br />
 3. 3. Documentele curriculare de bază pe care le realizează cadrul didacticsunt:• Planificarea calendaristică;• Proiectarea unităţilor de învăţare;• Proiectul pedagogic al lecţiei/ activităţii.<br />
 4. 4. Elementul central în realizarea proiectării didactice este programa. <br />Aceastareprezintă un document normativ. Ea stabileşte ţintele ce trebuie atinse.<br />
 5. 5. Proiectarea activităţii didactice presupune:• lectura/studiul programei;• planificarea calendaristică;• proiectarea secvenţială a unităţilor de învăţare;• proiectul uneilecţii.<br />
 6. 6. Lectura programeiPrograma „se citeşte” pe orizontală în succesiunea următoare: obiective cadru- obiective de referinţă - activităţi de învăţare - conţinuturi - evaluare.<br />
 7. 7. Fiecăruiobiectiv cadru îi sunt asociate mai multe obiective de referinţă. Pentrurealizarea obiectivelor de referinţă se pot realiza mai multe tipuri de activităţi deînvăţare.<br />
 8. 8. Unele dintre activităţile posibile sunt recomandate în programă. Acestea aucaracter orientativ, în sensul că profesorul poate opta pentru folosirea unoradintre aceste activităţi propuse sau poate construi, gândi, imagina activităţiproprii.<br />
 9. 9. Din perspectivă curriculară,<br />planificarea calendaristică nu este un document administrativ, ci un instrumentde interpretare personală a programei. <br />Planificarea presupune o lectură atentăşi personală a programei.<br />
 10. 10. Elaborarea planificării parcurge 5 etape:1. citirea atentă a programei;2. stabilirea succesiunii de parcurgere a conţinuturilor,<br />
 11. 11. 3. corelarea fiecărui conţinut în parte cu obiectivele de referinţă vizate;<br />4. verificarea concordanţei dintre traseul educaţional propus de cadruldidactic şi oferta de resurse didactice de care dispune (ghiduri metodice, îndrumătoare etc.);<br />
 12. 12. 5. alocarea timpului considerat necesar pentru fiecare conţinut înconcordanţă cu obiectivele de referinţă vizate.Rubrica planificării calendaristice poate fi următoarea:<br />
 13. 13.
 14. 14. O unitate de învăţare are următoarele caracteristici:• este coerentă din punct de vedere al competenţelor vizate;• este unitară din punct de vedere al conţinutului tematic;• se desfăşoară continuu pe o perioadă de timp;• se finalizează prin evaluare.<br />
 15. 15. Proiectarea unităţii de învăţare• centrarea demersului pe obiective, nu pe conţinuturi;• implicarea în proiectare a următorilor factori:a) obiective: de ce? (obiective de referinţă)b) activităţi de învăţare: Cum?c) evaluare: Cât? (descriptori de performanţă)d) resurse: Cu ce?<br />
 16. 16. Proiectul unităţii de învăţareUnitatea de învăţare:………….Nr. ore alocate:………………..<br />
 17. 17.
 18. 18. Structura proiectului pedagogic al <br />lecţiei:<br />I. Date de identificare<br />- data;<br />- clasa;<br />- disciplina;<br />- aria curriculară;<br />- tipul lecţiei (transmitere însuşire de noi conţinuturi, formare depriceperi şi deprinderi, recapitulare şi sistematizare, evaluare,mixtă);<br />
 19. 19. -obiectivele de referinţă;- obiectivele operaţionale;- strategii didactice folosite;- bibliografie.<br />
 20. 20. II. Construcţia propriu-zisă<br />- eşalonarea în timp a situaţiilor instructive (secvenţele lecţiei);<br />- obiectivele operaţionale;<br />- unităţile de conţinut;<br />- strategiile didactice;<br />- modalităţi de evaluare.<br />
 21. 21. Indicatorii prezentaţi mai sus se elaborează în următoarea ordine:<br />se formulează obiectivele, care trebuie să aibă un caracter concret,operaţional, să fie în strânsă legătură cu unităţile de conţinutrezultate în urma analizei logice şi pedagogice a acestuia;<br />se optează pentru strategia pedagogică adaptată la obiectivele deconţinut activat;<br />se stabilesc modalităţile şi instrumentele de evaluare;<br />se eşalonează în timp situaţiile de instruire.<br />
 22. 22. Etapele mari ale unei lecţii sunt, în general, următoarele:• captarea atenţiei;• organizarea activităţii;• verificarea temei;• enunţarea obiectivelor;• predarea noilor conţinuturi;• fixarea noilor conţinuturi;• transferul cunoştinţelor;• tema pentru acasă.<br />
 23. 23. III. Criteriul de optimalitate precizează:• distribuţia standardelor de conţinut de la nivelul minimal la nivelmaximal;• repartiţia aşteptată sau dezirabilă a performanţelor elevilor saumodul de realizare (distribuţie) a performanţelor relative.<br />
 24. 24. Calităţile unui proiect de lecţie :• să ofere o perspectivă globală şi completă asupra lecţiei;• să aibă un caracter realist;• să fie simplu şi operaţional;• să fie flexibil.<br />
 25. 25. Bibliografie:- Cerghit, I., (coord.) – Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă, Editura Didactică şiPedagogică, Bucureşti, 1983• Cerghit Ioan, Vlăsceanu Lazăr, (coord), Curs de pedagogie, Tipografia Universităţiidin Bucureşti, Bucureşti, 1988, cap. Proiectarea pedagogică- Ionescu M. – Clasic şi modern în organizarea lecţiei, Cluj-Napoca, Editura Dacia,1982• Jinga, Ioan şi Elena Joiţa, Manual de pedagogie, Editura ALL, Bucureşti, 2001, pag.395-406- MEN, Consiliul Naţional pentru Curriculum – Curriculum Naţional – programeşcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti, 1998<br />
 26. 26. ŞCOALA NR. 27 <br />PRINCIPESA ILEANA <br />SECTOR 2, BUCUREŞTI<br />Prof. Eta Şerbănoiu<br />

×