SlideShare a Scribd company logo
CAP.3. CONSILIEREA PENTRU CARIERA DIDACTICĂ
Cuprins:
3.1. Formarea iniţială
3.2. Formarea continuă
3.3. Competenţele pentru profesia didactică
3.4. Consilierea în carieră
3.5. Teme de reflecţie
Statutul cadrelor didactice reglementează:
(1) Formarea continuă a cadrelor didactice cuprinde
dezvoltarea profesională şi evoluţia în carieră.
(2) Formarea continuă a personalului didactic, de conducere, de
îndrumare şi de control se realizează în funcţie de evoluţiile din
domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv în ceea ce
priveşte curriculumul naţional, precum şi în funcţie de
interesele şi nevoile personale de dezvoltare.
(3) Personalul didactic, precum şi personalul de conducere, de
îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar este
obligat să participe periodic la programe de formare continuă,
astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani,
considerat de la data promovării examenului de definitivare în
învăţământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile.
3.1. Formarea iniţială
Formarea iniţială asigură dobândirea competenţelor şi a
certificărilor necesare accesului la exercitarea calificată a
profesiei didactice. Acest nivel cuprinde:
a) formarea de specialitate, asigurată şi certificată prin
promovarea programelor de studii universitare, sau, după
caz, a studiilor de specialitate de nivel liceal ori postliceal
b) formarea psihopedagogică şi didactică, de
specialitate, teoretică şi practică, asigurată şi certificată
prin promovarea programelor de studii psihopedagogice
oferite de departamentele pentru pregătirea personalului
didactic
3.2. Formarea continuă
Formarea continuă poate fi complementară sau în
prelungirea celei iniţiale. Complexitatea profesiei de cadru
didactic reiese şi din următoarele specificităţi:
• natura profesiei (care pare a fi mai tot timpul de graniţă:
„pretinde competenţe academice într-o anumită specialitate,
dar şi competenţe psihopedagogice; acest spaţiu de realizare nu
este deloc îmbietor şi „securizant” pentru cel în cauză);
• profesiunea de profesor pretinde actualizarea unor
aptitudini, dar selecţia iniţială nu face deloc referire la aceste
aptitudini; accederea la profesiune se face exclusiv pe baza unor
comportamente cognitive, şi nu relaţional-aptitudinale;
• ca actualizare concretă, meseria de cadru didactic se joacă
între tensiunile dintre dirijare (minister, inspectorat), şi
autonomie (dictată de valorificarea propriilor resurse
psihologice şi de specialitate şi de adaptare la specificitatea
colectivului de elevi);
• prezenţa în continuare, la nivelul sistemului de formare,
a următoarei dileme: finalitatea educaţiei şcolare are
caracter informativ sau formativ?
Practicile sociale de validare şi consacrare a competenţelor
întreţin ambiguitate.
• adâncirea disjuncţiei dintre educaţia formală (centrată
pe anumite seturi de valori consacrate, predeterminate,
uneori statice) şi ipostazele nonformale şi informale (ce
vin cu valori contextualizate, deschise, relative);
• permanentul decalaj dintre statutul economic al
profesiei (precar, sărăcăcios) şi statutul cultural al
meseriei (de rang mediu sau înalt).
Formarea continuă asigură actualizarea şi dezvoltarea
competenţelor personalului didactic, inclusiv dobândirea de noi
competenţe, în funcţie de evoluţiile din planul nevoilor de
educaţie şi al curriculum-ului educaţional, precum şi în funcţie
de exigenţele privind adaptarea competenţelor personalului
didactic la schimbările din structurile/procesele de educaţie.
Potrivit principalelor sale destinaţii, formarea continuă vizează:
a) actualizarea şi dezvoltarea competenţelor în
domeniul de specializare corespunzător funcţiilor didactice
obţinute prin formarea iniţială;
b) dezvoltarea competenţelor pentru evoluţia în
cariera didactică, prin sistemul de pregătire şi obţinere a
gradelor didactice;
c) dobândirea sau dezvoltarea competenţelor de
conducere, îndrumare, control, evaluare în structurile şi
organizaţiile din sistemul de educaţie;
d) dobândirea de noi competenţe, prin programe
de reconversie/readaptare a calificării pentru noi specializări
sau/şi noi funcţii didactice, altele decât cele obţinute prin
formarea iniţială;
e) dobândirea unor competenţe
complementare sau de extensie, respectiv predarea în sistemul
E-learnig, predarea în limbi străine, consiliere educaţională şi
orientare în carieră, educaţia adulţilor ş.a.;
f) dezvoltarea şi extinderea competenţelor
transversale privind rolurile sociale şi dezvoltarea personală şi
profesională, interacţiunea şi comunicarea cu mediul social şi
cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilităţi privind
organizarea, conducerea şi îmbunătăţirea performanţei
strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul şi analiza
reflexivă a propriei activităţi ş.a.
3.3. Definirea noțiunii de carieră profesională și
managementul carierei
Definim competenţele ca fiind ansambluri structurate de
cunoştinţe şi deprinderi dobândite prin învăţare care
permit identificarea şi rezolvarea în contexte diverse a
unor probleme caracteristice unui anumit domeniu.
Competenţe metodologice
• utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor din ştiinţele
educaţiei
• conceperea şi utilizarea materialelor şi mijloacelor de
învăţare
• formarea capacităţilor de cunoaştere
• proiectarea conţinuturilor instructiv-educative
• organizarea adecvată a activităţilor didactice în funcţie de
tipul de lecţie şi grupul de elevi
• stabilirea materialelor şi auxiliarelor didactice utilizate în
activităţile de învăţare
• utilizarea optimă a factorilor externi pentru eficientizarea
procesului instructiv-educativ
• realizarea activităţilor instructiv-educative în conformitate
cu obiectivele precizate
Competenţe de comunicare şi relaţionare
• cunoaşterea şi aplicarea teoriilor moderne de
comunicare
• manifestarea comportamentului empatic
• accesarea diverselor surse de informare în vederea
documentării
• proiectarea, conducerea şi realizarea procesului
instructiv-educativ, ca act de comunicare.
Competenţe de evaluare a elevilor
• proiectarea evaluării (faze, forme, tipuri)
• utilizarea strategiilor adecvate şi elaborarea
instrumentelor de evaluare în funcţie de scop şi
particularităţile individuale de grup
Competenţe psihosociale
• valorificarea metodelor şi tehnicilor de cunoaştere şi
activizare a elevilor
• asumarea responsabilă a rolului social al cadrului
didactic
• exersarea unor comportamente relevante pentru
perfecţionarea activităţii didactice
• centrarea pe elev a activităţii şi tratarea acestuia ca
partener egal în procesul instructiv-educativ
• manifestarea unui comportament asertiv
Competenţe de management didactic (educaţional)
• utilizarea metodelor şi tehnicilor de autocontrol
psihocomportamental
• adoptarea de conduite eficiente pentru depăşirea
situaţiilor de criză
• asumarea rolurilor specifice profesiei de cadru didactic
• manifestarea unei conduite (auto)reflexive asupra
activităţilor didactice / pedagogice proprii
• cunoaşterea, utilizarea si proiectarea metodelor de
evaluare a activităţii didactice: autoevaluarea, evaluarea
colegială, evaluarea de şeful ierarhic superior, evaluarea de
către elevi.
Teme de reflecţie
1. Proiectaţi principalele metode de evaluare a activităţii
didactice: autoevaluarea, evaluarea colegială, şi evaluarea
de către elevi. Comentaţi eficienţa şi utilitatea lor.
2. Scrieţi un scurt eseu cu tema:
“Competenţă-performanţă-eficienţă profesională şi
pedagogică a educatorului contemporan”.
3. Identificaţi şi argumentaţi care sunt competenţele pe
care dumneavoastră le deţineţi pentru activitatea
didactică.

More Related Content

What's hot

Importanța eticii și integrității academice.pptx
Importanța eticii și integrității academice.pptxImportanța eticii și integrității academice.pptx
Importanța eticii și integrității academice.pptx
AdinaNache
 
Evaluarea centrata pe competente
Evaluarea centrata pe competenteEvaluarea centrata pe competente
Evaluarea centrata pe competente
marianacozma
 
Problematizarea in didactica
Problematizarea in didactica Problematizarea in didactica
Problematizarea in didactica
Sxr Suxir
 
Metode tehnici strategii
Metode tehnici strategiiMetode tehnici strategii
Metode tehnici strategii
cristinapopescu88
 
Managementul proiectelor educationale
Managementul proiectelor educationaleManagementul proiectelor educationale
Managementul proiectelor educationale
NEGRILAANGELICA
 
Relatii interpersonale - 1
Relatii interpersonale - 1Relatii interpersonale - 1
Relatii interpersonale - 1
einsteine
 
„Managementul clasei de elevi”, Tatiana Lungu
 „Managementul clasei de elevi”, Tatiana Lungu „Managementul clasei de elevi”, Tatiana Lungu
„Managementul clasei de elevi”, Tatiana Lungu
Daniela Munca-Aftenev
 
Manual de Educatie Outdoor
Manual de Educatie OutdoorManual de Educatie Outdoor
Manual de Educatie Outdoor
primariacatunele
 
Prezentare evaluare
Prezentare evaluarePrezentare evaluare
Prezentare evaluare
CarolinaChiriac
 
Proiectarea didactica
Proiectarea didacticaProiectarea didactica
Proiectarea didactica
Constantin Ghiorghieasa
 
Elevii cu CES, dificultăți de învățare.pptx
Elevii cu CES, dificultăți de învățare.pptxElevii cu CES, dificultăți de învățare.pptx
Elevii cu CES, dificultăți de învățare.pptx
MaxDanyCekan
 
Prezentare metode
Prezentare metodePrezentare metode
Prezentare metode
CarolinaChiriac
 
Grîu Natalia- autor de manuale digitale
Grîu Natalia- autor de manuale digitaleGrîu Natalia- autor de manuale digitale
Grîu Natalia- autor de manuale digitale
NadyaRacila
 
Educatie Ecologica
Educatie EcologicaEducatie Ecologica
Educatie Ecologica
ADR HABITAT
 
Educatia prescolara premisa a dezvoltarii psiho-fizice a copilului
Educatia prescolara  premisa a dezvoltarii psiho-fizice a copiluluiEducatia prescolara  premisa a dezvoltarii psiho-fizice a copilului
Educatia prescolara premisa a dezvoltarii psiho-fizice a copilului
Alice Matei
 
Evaluarea initiala, evaluarea formativa, evaluarea sumativa strategii compl...
Evaluarea initiala, evaluarea formativa, evaluarea sumativa  strategii compl...Evaluarea initiala, evaluarea formativa, evaluarea sumativa  strategii compl...
Evaluarea initiala, evaluarea formativa, evaluarea sumativa strategii compl...
Mariellbee
 
Evaluarea procesului didactic
Evaluarea procesului didacticEvaluarea procesului didactic
Evaluarea procesului didactic
Alexandra Nicolae
 
Starea de bine a profesorilor
Starea de bine a profesorilorStarea de bine a profesorilor
Starea de bine a profesorilor
Rodica B
 
Jocul logico matematic
Jocul logico matematicJocul logico matematic
Jocul logico matematic
Cauniac
 

What's hot (20)

Importanța eticii și integrității academice.pptx
Importanța eticii și integrității academice.pptxImportanța eticii și integrității academice.pptx
Importanța eticii și integrității academice.pptx
 
Evaluarea centrata pe competente
Evaluarea centrata pe competenteEvaluarea centrata pe competente
Evaluarea centrata pe competente
 
Problematizarea in didactica
Problematizarea in didactica Problematizarea in didactica
Problematizarea in didactica
 
Metode tehnici strategii
Metode tehnici strategiiMetode tehnici strategii
Metode tehnici strategii
 
Managementul proiectelor educationale
Managementul proiectelor educationaleManagementul proiectelor educationale
Managementul proiectelor educationale
 
Relatii interpersonale - 1
Relatii interpersonale - 1Relatii interpersonale - 1
Relatii interpersonale - 1
 
Referat
ReferatReferat
Referat
 
„Managementul clasei de elevi”, Tatiana Lungu
 „Managementul clasei de elevi”, Tatiana Lungu „Managementul clasei de elevi”, Tatiana Lungu
„Managementul clasei de elevi”, Tatiana Lungu
 
Manual de Educatie Outdoor
Manual de Educatie OutdoorManual de Educatie Outdoor
Manual de Educatie Outdoor
 
Prezentare evaluare
Prezentare evaluarePrezentare evaluare
Prezentare evaluare
 
Proiectarea didactica
Proiectarea didacticaProiectarea didactica
Proiectarea didactica
 
Elevii cu CES, dificultăți de învățare.pptx
Elevii cu CES, dificultăți de învățare.pptxElevii cu CES, dificultăți de învățare.pptx
Elevii cu CES, dificultăți de învățare.pptx
 
Prezentare metode
Prezentare metodePrezentare metode
Prezentare metode
 
Grîu Natalia- autor de manuale digitale
Grîu Natalia- autor de manuale digitaleGrîu Natalia- autor de manuale digitale
Grîu Natalia- autor de manuale digitale
 
Educatie Ecologica
Educatie EcologicaEducatie Ecologica
Educatie Ecologica
 
Educatia prescolara premisa a dezvoltarii psiho-fizice a copilului
Educatia prescolara  premisa a dezvoltarii psiho-fizice a copiluluiEducatia prescolara  premisa a dezvoltarii psiho-fizice a copilului
Educatia prescolara premisa a dezvoltarii psiho-fizice a copilului
 
Evaluarea initiala, evaluarea formativa, evaluarea sumativa strategii compl...
Evaluarea initiala, evaluarea formativa, evaluarea sumativa  strategii compl...Evaluarea initiala, evaluarea formativa, evaluarea sumativa  strategii compl...
Evaluarea initiala, evaluarea formativa, evaluarea sumativa strategii compl...
 
Evaluarea procesului didactic
Evaluarea procesului didacticEvaluarea procesului didactic
Evaluarea procesului didactic
 
Starea de bine a profesorilor
Starea de bine a profesorilorStarea de bine a profesorilor
Starea de bine a profesorilor
 
Jocul logico matematic
Jocul logico matematicJocul logico matematic
Jocul logico matematic
 

Viewers also liked

0fi decaracterizarepsihopedagogic
0fi decaracterizarepsihopedagogic0fi decaracterizarepsihopedagogic
0fi decaracterizarepsihopedagogic
Rosca Lavinia
 
So cor-01.08.2013 1
So cor-01.08.2013 1So cor-01.08.2013 1
So cor-01.08.2013 1
Contabil Pe Net
 
SAPTAMANA CARIEREI
SAPTAMANA CARIEREISAPTAMANA CARIEREI
SAPTAMANA CARIEREI
Academia Succesului
 
Strategii emese cartea pdf
Strategii emese cartea pdfStrategii emese cartea pdf
Strategii emese cartea pdf
Cimpeanemese
 
Suport curs leadership
Suport curs leadershipSuport curs leadership
Suport curs leadership
Tatiana Ivasuc
 
Alegeţi -va profesia în funcţie de vocaţia voastra
Alegeţi -va profesia în funcţie de vocaţia voastraAlegeţi -va profesia în funcţie de vocaţia voastra
Alegeţi -va profesia în funcţie de vocaţia voastra
Andreea Nica
 
Model plan cariera auto ro
Model plan cariera auto roModel plan cariera auto ro
Model plan cariera auto ro
Georgeta Manafu
 

Viewers also liked (10)

Attendance meeting Adana
Attendance meeting AdanaAttendance meeting Adana
Attendance meeting Adana
 
0fi decaracterizarepsihopedagogic
0fi decaracterizarepsihopedagogic0fi decaracterizarepsihopedagogic
0fi decaracterizarepsihopedagogic
 
Revista bibliografica
Revista bibliograficaRevista bibliografica
Revista bibliografica
 
So cor-01.08.2013 1
So cor-01.08.2013 1So cor-01.08.2013 1
So cor-01.08.2013 1
 
SAPTAMANA CARIEREI
SAPTAMANA CARIEREISAPTAMANA CARIEREI
SAPTAMANA CARIEREI
 
Strategii emese cartea pdf
Strategii emese cartea pdfStrategii emese cartea pdf
Strategii emese cartea pdf
 
Suport curs leadership
Suport curs leadershipSuport curs leadership
Suport curs leadership
 
Alegeţi -va profesia în funcţie de vocaţia voastra
Alegeţi -va profesia în funcţie de vocaţia voastraAlegeţi -va profesia în funcţie de vocaţia voastra
Alegeţi -va profesia în funcţie de vocaţia voastra
 
Model plan cariera auto ro
Model plan cariera auto roModel plan cariera auto ro
Model plan cariera auto ro
 
Plan de cariera
Plan de carieraPlan de cariera
Plan de cariera
 

Similar to Managementul carierei didactice

Dirigintele.pptx
Dirigintele.pptxDirigintele.pptx
Dirigintele.pptx
SvetlanaUrsachi1
 
Agricultura horticultura programa_titularizare_2010_p
Agricultura horticultura programa_titularizare_2010_pAgricultura horticultura programa_titularizare_2010_p
Agricultura horticultura programa_titularizare_2010_p
Doru Anton
 
Modul_2_evaluare_final.pdf
Modul_2_evaluare_final.pdfModul_2_evaluare_final.pdf
Modul_2_evaluare_final.pdf
SorinZaharia7
 
Curriculum national
Curriculum nationalCurriculum national
Curriculum national
CarolinaChiriac
 
CAPITOLUL I MANAGEMENTUL RESURSELOR ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT - Copie.pptx
CAPITOLUL I MANAGEMENTUL RESURSELOR ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT - Copie.pptxCAPITOLUL I MANAGEMENTUL RESURSELOR ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT - Copie.pptx
CAPITOLUL I MANAGEMENTUL RESURSELOR ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT - Copie.pptx
CORINAGIORGIANASILIM
 
activ 1.3..DOCX
activ 1.3..DOCXactiv 1.3..DOCX
activ 1.3..DOCX
GeorgetaSzilagyi
 
Educatia fizica
Educatia fizicaEducatia fizica
Educatia fizica
Sima Sorin
 
Educatia fizica
Educatia fizicaEducatia fizica
Educatia fizica
Sima Sorin
 
Educatia fizica
Educatia fizicaEducatia fizica
Educatia fizica
Sima Sorin
 
Misiunea Scolii Gimnaziale Nr. 12 B.P. Hasdeu Constanta
Misiunea Scolii Gimnaziale Nr. 12 B.P. Hasdeu ConstantaMisiunea Scolii Gimnaziale Nr. 12 B.P. Hasdeu Constanta
Misiunea Scolii Gimnaziale Nr. 12 B.P. Hasdeu Constanta
Costin Geletu
 
Modul 1 didactici si evaluare 0
Modul 1 didactici si evaluare 0Modul 1 didactici si evaluare 0
Modul 1 didactici si evaluare 0
Marius Marius
 
4. pedagogie-titularizare-2 nooouu.pdf
4. pedagogie-titularizare-2 nooouu.pdf4. pedagogie-titularizare-2 nooouu.pdf
4. pedagogie-titularizare-2 nooouu.pdf
ElenaSandu11
 
METODE INOVATIVE
METODE INOVATIVEMETODE INOVATIVE
METODE INOVATIVE
SimonaCimpoeru
 
activ 2.3..DOCX
activ 2.3..DOCXactiv 2.3..DOCX
activ 2.3..DOCX
GeorgetaSzilagyi
 
Incluziune_Adaptari_curriculare_2015-2.pptx
Incluziune_Adaptari_curriculare_2015-2.pptxIncluziune_Adaptari_curriculare_2015-2.pptx
Incluziune_Adaptari_curriculare_2015-2.pptx
Liliana Coslet
 
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)
Valeriu Sandru
 
Evaluarea continua la clasa
Evaluarea continua la clasaEvaluarea continua la clasa
Evaluarea continua la clasa
econsiliere
 
14. Proiectarea Activitatiilor Didactice
14. Proiectarea Activitatiilor Didactice14. Proiectarea Activitatiilor Didactice
14. Proiectarea Activitatiilor Didactice
anamaria89
 
R05 pl5 prezentare_deva_3
R05 pl5 prezentare_deva_3R05 pl5 prezentare_deva_3
R05 pl5 prezentare_deva_3
mincudeva
 

Similar to Managementul carierei didactice (20)

Dirigintele.pptx
Dirigintele.pptxDirigintele.pptx
Dirigintele.pptx
 
Agricultura horticultura programa_titularizare_2010_p
Agricultura horticultura programa_titularizare_2010_pAgricultura horticultura programa_titularizare_2010_p
Agricultura horticultura programa_titularizare_2010_p
 
Modul_2_evaluare_final.pdf
Modul_2_evaluare_final.pdfModul_2_evaluare_final.pdf
Modul_2_evaluare_final.pdf
 
Curriculum national
Curriculum nationalCurriculum national
Curriculum national
 
CAPITOLUL I MANAGEMENTUL RESURSELOR ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT - Copie.pptx
CAPITOLUL I MANAGEMENTUL RESURSELOR ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT - Copie.pptxCAPITOLUL I MANAGEMENTUL RESURSELOR ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT - Copie.pptx
CAPITOLUL I MANAGEMENTUL RESURSELOR ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT - Copie.pptx
 
activ 1.3..DOCX
activ 1.3..DOCXactiv 1.3..DOCX
activ 1.3..DOCX
 
Educatia fizica
Educatia fizicaEducatia fizica
Educatia fizica
 
Educatia fizica
Educatia fizicaEducatia fizica
Educatia fizica
 
Educatia fizica
Educatia fizicaEducatia fizica
Educatia fizica
 
Misiunea Scolii Gimnaziale Nr. 12 B.P. Hasdeu Constanta
Misiunea Scolii Gimnaziale Nr. 12 B.P. Hasdeu ConstantaMisiunea Scolii Gimnaziale Nr. 12 B.P. Hasdeu Constanta
Misiunea Scolii Gimnaziale Nr. 12 B.P. Hasdeu Constanta
 
Modul 1 didactici si evaluare 0
Modul 1 didactici si evaluare 0Modul 1 didactici si evaluare 0
Modul 1 didactici si evaluare 0
 
4. pedagogie-titularizare-2 nooouu.pdf
4. pedagogie-titularizare-2 nooouu.pdf4. pedagogie-titularizare-2 nooouu.pdf
4. pedagogie-titularizare-2 nooouu.pdf
 
METODE INOVATIVE
METODE INOVATIVEMETODE INOVATIVE
METODE INOVATIVE
 
activ 2.3..DOCX
activ 2.3..DOCXactiv 2.3..DOCX
activ 2.3..DOCX
 
Evaluarea scolara
Evaluarea scolaraEvaluarea scolara
Evaluarea scolara
 
Incluziune_Adaptari_curriculare_2015-2.pptx
Incluziune_Adaptari_curriculare_2015-2.pptxIncluziune_Adaptari_curriculare_2015-2.pptx
Incluziune_Adaptari_curriculare_2015-2.pptx
 
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)
 
Evaluarea continua la clasa
Evaluarea continua la clasaEvaluarea continua la clasa
Evaluarea continua la clasa
 
14. Proiectarea Activitatiilor Didactice
14. Proiectarea Activitatiilor Didactice14. Proiectarea Activitatiilor Didactice
14. Proiectarea Activitatiilor Didactice
 
R05 pl5 prezentare_deva_3
R05 pl5 prezentare_deva_3R05 pl5 prezentare_deva_3
R05 pl5 prezentare_deva_3
 

Managementul carierei didactice

 • 1. CAP.3. CONSILIEREA PENTRU CARIERA DIDACTICĂ Cuprins: 3.1. Formarea iniţială 3.2. Formarea continuă 3.3. Competenţele pentru profesia didactică 3.4. Consilierea în carieră 3.5. Teme de reflecţie
 • 2. Statutul cadrelor didactice reglementează: (1) Formarea continuă a cadrelor didactice cuprinde dezvoltarea profesională şi evoluţia în carieră. (2) Formarea continuă a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control se realizează în funcţie de evoluţiile din domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv în ceea ce priveşte curriculumul naţional, precum şi în funcţie de interesele şi nevoile personale de dezvoltare. (3) Personalul didactic, precum şi personalul de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile.
 • 3. 3.1. Formarea iniţială Formarea iniţială asigură dobândirea competenţelor şi a certificărilor necesare accesului la exercitarea calificată a profesiei didactice. Acest nivel cuprinde: a) formarea de specialitate, asigurată şi certificată prin promovarea programelor de studii universitare, sau, după caz, a studiilor de specialitate de nivel liceal ori postliceal b) formarea psihopedagogică şi didactică, de specialitate, teoretică şi practică, asigurată şi certificată prin promovarea programelor de studii psihopedagogice oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic
 • 4. 3.2. Formarea continuă Formarea continuă poate fi complementară sau în prelungirea celei iniţiale. Complexitatea profesiei de cadru didactic reiese şi din următoarele specificităţi: • natura profesiei (care pare a fi mai tot timpul de graniţă: „pretinde competenţe academice într-o anumită specialitate, dar şi competenţe psihopedagogice; acest spaţiu de realizare nu este deloc îmbietor şi „securizant” pentru cel în cauză); • profesiunea de profesor pretinde actualizarea unor aptitudini, dar selecţia iniţială nu face deloc referire la aceste aptitudini; accederea la profesiune se face exclusiv pe baza unor comportamente cognitive, şi nu relaţional-aptitudinale; • ca actualizare concretă, meseria de cadru didactic se joacă între tensiunile dintre dirijare (minister, inspectorat), şi autonomie (dictată de valorificarea propriilor resurse psihologice şi de specialitate şi de adaptare la specificitatea colectivului de elevi);
 • 5. • prezenţa în continuare, la nivelul sistemului de formare, a următoarei dileme: finalitatea educaţiei şcolare are caracter informativ sau formativ? Practicile sociale de validare şi consacrare a competenţelor întreţin ambiguitate. • adâncirea disjuncţiei dintre educaţia formală (centrată pe anumite seturi de valori consacrate, predeterminate, uneori statice) şi ipostazele nonformale şi informale (ce vin cu valori contextualizate, deschise, relative); • permanentul decalaj dintre statutul economic al profesiei (precar, sărăcăcios) şi statutul cultural al meseriei (de rang mediu sau înalt).
 • 6. Formarea continuă asigură actualizarea şi dezvoltarea competenţelor personalului didactic, inclusiv dobândirea de noi competenţe, în funcţie de evoluţiile din planul nevoilor de educaţie şi al curriculum-ului educaţional, precum şi în funcţie de exigenţele privind adaptarea competenţelor personalului didactic la schimbările din structurile/procesele de educaţie. Potrivit principalelor sale destinaţii, formarea continuă vizează: a) actualizarea şi dezvoltarea competenţelor în domeniul de specializare corespunzător funcţiilor didactice obţinute prin formarea iniţială; b) dezvoltarea competenţelor pentru evoluţia în cariera didactică, prin sistemul de pregătire şi obţinere a gradelor didactice; c) dobândirea sau dezvoltarea competenţelor de conducere, îndrumare, control, evaluare în structurile şi organizaţiile din sistemul de educaţie;
 • 7. d) dobândirea de noi competenţe, prin programe de reconversie/readaptare a calificării pentru noi specializări sau/şi noi funcţii didactice, altele decât cele obţinute prin formarea iniţială; e) dobândirea unor competenţe complementare sau de extensie, respectiv predarea în sistemul E-learnig, predarea în limbi străine, consiliere educaţională şi orientare în carieră, educaţia adulţilor ş.a.; f) dezvoltarea şi extinderea competenţelor transversale privind rolurile sociale şi dezvoltarea personală şi profesională, interacţiunea şi comunicarea cu mediul social şi cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilităţi privind organizarea, conducerea şi îmbunătăţirea performanţei strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul şi analiza reflexivă a propriei activităţi ş.a.
 • 8. 3.3. Definirea noțiunii de carieră profesională și managementul carierei Definim competenţele ca fiind ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi dobândite prin învăţare care permit identificarea şi rezolvarea în contexte diverse a unor probleme caracteristice unui anumit domeniu.
 • 9. Competenţe metodologice • utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor din ştiinţele educaţiei • conceperea şi utilizarea materialelor şi mijloacelor de învăţare • formarea capacităţilor de cunoaştere • proiectarea conţinuturilor instructiv-educative • organizarea adecvată a activităţilor didactice în funcţie de tipul de lecţie şi grupul de elevi • stabilirea materialelor şi auxiliarelor didactice utilizate în activităţile de învăţare • utilizarea optimă a factorilor externi pentru eficientizarea procesului instructiv-educativ • realizarea activităţilor instructiv-educative în conformitate cu obiectivele precizate
 • 10. Competenţe de comunicare şi relaţionare • cunoaşterea şi aplicarea teoriilor moderne de comunicare • manifestarea comportamentului empatic • accesarea diverselor surse de informare în vederea documentării • proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv-educativ, ca act de comunicare. Competenţe de evaluare a elevilor • proiectarea evaluării (faze, forme, tipuri) • utilizarea strategiilor adecvate şi elaborarea instrumentelor de evaluare în funcţie de scop şi particularităţile individuale de grup
 • 11. Competenţe psihosociale • valorificarea metodelor şi tehnicilor de cunoaştere şi activizare a elevilor • asumarea responsabilă a rolului social al cadrului didactic • exersarea unor comportamente relevante pentru perfecţionarea activităţii didactice • centrarea pe elev a activităţii şi tratarea acestuia ca partener egal în procesul instructiv-educativ • manifestarea unui comportament asertiv
 • 12. Competenţe de management didactic (educaţional) • utilizarea metodelor şi tehnicilor de autocontrol psihocomportamental • adoptarea de conduite eficiente pentru depăşirea situaţiilor de criză • asumarea rolurilor specifice profesiei de cadru didactic • manifestarea unei conduite (auto)reflexive asupra activităţilor didactice / pedagogice proprii • cunoaşterea, utilizarea si proiectarea metodelor de evaluare a activităţii didactice: autoevaluarea, evaluarea colegială, evaluarea de şeful ierarhic superior, evaluarea de către elevi.
 • 13. Teme de reflecţie 1. Proiectaţi principalele metode de evaluare a activităţii didactice: autoevaluarea, evaluarea colegială, şi evaluarea de către elevi. Comentaţi eficienţa şi utilitatea lor. 2. Scrieţi un scurt eseu cu tema: “Competenţă-performanţă-eficienţă profesională şi pedagogică a educatorului contemporan”. 3. Identificaţi şi argumentaţi care sunt competenţele pe care dumneavoastră le deţineţi pentru activitatea didactică.