• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Reunió pares 2n
 

Reunió pares 2n

on

 • 18,184 views

Reunnió de pares 2n

Reunnió de pares 2n
Curs 2010-11
Escola Bisbat d'Ègara

Statistics

Views

Total Views
18,184
Views on SlideShare
1,117
Embed Views
17,067

Actions

Likes
0
Downloads
8
Comments
0

2 Embeds 17,067

http://blocs.xtec.cat 17066
http://webcache.googleusercontent.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Reunió pares 2n Reunió pares 2n Presentation Transcript

  • ESCOLA BISBAT D’ÈGARA Reunió de pares de 2n de Cicle Inicial
  • ORGANIGRAMA
   • EQUIP DIRECTIU
   • Directora Cap d’estudis Secretària
   • Coordinacions:
   • Etapa Infantil Etapa Primària
   • Cicle inicial: Cicle mitjà Cicle superior
   • * 6 Tutores
   • * 1 Coordinadora
   • * Especialistes de:
   • música, educació
   • física, anglès, castellà,
   • educació especial i
   • religió (optativa).
   • Mestres de reforç.
   • USEE, auxiliar d’Ed. especial
  • TASQUES I FUNCIONS DEL/LA TUTOR/A
   • a) Tenir coneixement del procés d’aprenentatge i d’evolució personal dels alumnes.
   • b) Coordinar les activitats d’ensenyament - aprenentatge de tots els mestres que intervenen en el seu grup d’alumnes.
   • c) Responsabilitzar-se de l’avaluació del seu grup d’alumnes.
   • d) Tenir cura de l’elaboració dels informes d’avaluació i fer-los arribar als pares o representants legals dels alumnes .
   • e) Dur a terme la informació i orientació acadèmica dels alumnes.
   • f) Mantenir una relació periòdica amb els pares o representants legals per informar-los del procés d’ aprenentatge del seu fill/a.
   • g) Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les activitats de l’escola .
  • Característiques específiques de l’edat.
   • Busca l’ aprovació i l’ elogi per part de l’ adult a través del seu comportament.
   • Tendeix a socialitzar-se, va interioritzant les normes, costums, conductes, valors, etc. Per aquest motiu es fan jocs col·lectius i amb regles.
   • L’equilibri ja està consolidat.
   • S’acaba d’assolir la lateralitat esquerra-dreta.
   • Superació de l’egocentrisme. Comencen a ser capaços de posar-se en el lloc de l’altre (empatia).
   • Són capaços de fer generalitzacions.
   • Necessiten normes per construir la imatge de la seva realitat, funcionament i objectivitat.
  • NORMATIVA GENERAL
   • Horari:
   • Ed. Infantil: de 9:00 h. a 12:00 h. i de 15:00 h. a 17:00 h.
   • Ed. Primària: de 9:00 h. a 13:00 h. i de 15:00 h. a 17:00 h.
   • (Acollida 6ª hora)
   •  
   • Assistència i puntualitat.
   • L’horari de les portes per a l’entrada dels alumnes és:
   • Al matí s’obre a les 9:00 h. i es tanca a les 9:05 h.
   • A la tarda s’obre a les 15:00 h. i es tanca a les 15:05 h.
   • A la sortida de la tarda s’obre a les 16:50 a l’edifici d’infantil.
   • A la sortida de la tarda s’obre a les 17:00 a l’edifici de primària.
   •  
   • Relació família escola :
   • Entrevistes
   • Informes
   •  
  • NORMATIVA GENERAL
   • CALENDARI PER TRIMESTRES a l’etapa primària
    • 1r trimestre: del 7 de setembre al 3 de desembre.
    • 2n trimestre: del 9 de desembre al 25 de març.
    • 3r trimestre: del 25 de març al 22 de juny.
   • Sortides i activitats en centre.
   • PAME
    • Teatre en anglès.
    • Taller a l’escola d’alimentació saludable.
    • Educació viària.
    • Bufalletres
    • Visquem l’espectacle.
    • PEDAGOGIA DE L’ESPECTACLE
    • El jardí encantat.
    • Guyi, Guyi
  • NORMATIVA GENERAL
   • Malalties
   • Accidents
   • Aniversaris i celebracions.
   • Menjador (recollida en horari de menjador)
   • Activitats extraescolars.
   • Administració
  • NORMATIVA ESPECÍFICA DEL CICLE INICIAL
   •  
   • Bata
   • Jaquetes Tireta llarga i nom
   •  
   • Educació física: 
    • Equipació
    • Higiene
   •  
   • Quota de material: 
    • material socialitzat
   •  
   • Esbarjo
   •  
   • Família-escola: agenda
   •  
   • 2n Separació de grups (canvi de cicle)
  • CURRÍCULUM
   • MATEMÀTIQUES
   • Nombres i càlcul  
   • Numeració fins el 999.
   • Escriptura del nombres fins el 999.
   • Suma portant de nombres de 3 xifres.
   • Introducció a la resta portant.
   • Introducció a la multiplicació. Taules del 2,3, 4 i 5.
   • Resolució de problemes amb més d’ una operació.
   • Millorar l’ agilitat i la rapidesa en el càlcul mental.
   •   Relacions i canvis
   • Treball de les sèries numèriques creixents i decreixents fins el 999.
   •  
   •  
  • CURRÍCULUM
   •   Mesura:
   • Aprenentatge dels dies de la setmana, mesos i estacions de l’ any.
   • Ampliació del treball amb l’ Euro: monedes i bitllets.
   • Ampliació del treball de les mesures: longitud ( m,km i cm), temps (hores i quarts), capacitat (litre, mig i quart), pes ( kilo, mig i quart).
   • Espai i forma:  
   • Treball dels diferents tipus de línea.
   • Ampliació del treball dels polígons i cossos geomètrics.
   • Eix de simetria.
   • Introducció als Itineraris.
   • Estadística i atzar:  
   • Elaboració de gràfics de barres.
   • Recollir i organitzar dades.
   • LLENGUA
   • Comprensió i agilitat lectora:  
   • Fer una lectura comprensiva de les frases respectant els signes de puntuacions(interrogació,punts suspensius,punt final...).
   • Millorar l’agilitat lectora amb la practica diària.
   •  
   • Ortografia.  
   • Separació de les paraules.
   • Correspondència so- grafia.
   • Escriptures de paraules d’ús habituals(avui,ahir,demà,hi ha,hi havia....).
   • Normes ortogràfiques bàsiques(majúscules, plurals –es,terminacions –ava, diàgraf gu, qu, rr, ny, ll.
   • Signes de puntuacions bàsiques: punt i final, coma, interrogant i admiració.
   CURRÍCULUM
   •   Expressió i comprensió oral.  
   • Participar de forma adequada en les situacions comunicatives habituals en el context escolar i social.
   • Ampliació de vocabulari i la seva utilització en diferents situacions i/o context.
   • Expressió escrita .  
   • Estructuració adequada de la frase.
   • Ordre en l’explicació dels fets ,situacions,...
   • Ús correcte e les normes ortogràfiques treballades.
   • Aplicació del vocabulari i paraules habituals treballades..
   • Treball de les diferents tipologies textuals(carta,e-mail,conte...).
   CURRÍCULUM
   • CONEIXEMENT DEL MEDI
   • Hàbits saludables d’higiene i alimentació.
   • Cura i respecte per medi i l’entorn.
   • Continuar desenvolupant l’observació , raonament i experimentació.
   • Cercar informació de diferents temes .
   • Assolir el vocabulari treballat a l’àrea.
   •  
   • Unitats didàctiques a treballar. 
   • U.1 EL COS I L’ALIMENTACIÓ.
   • U.2 EL TREBALL.
   • U.3 DIFERENTS TIPUD DE MATERIALS.
   • U.4 EINES I MÀQUINES.
   • U.5 POBLES I CIUTATS -EL BARRI, ITINERARIS...-
   • U.6 ELEMENTS DE LA NATURA.
   • U.7 MITJANS DE COMUNICACIÓ I TRANSPORTS.
   • U.8 LES PLANTES.
   • U.9 ELS ANIMALS.
   •  
   CURRÍCULUM
   • PROJECTE INTERDISCIPLINARI .
   • Treball d’autors: A. Calder i A. Gaudí
   • Deures  
   • Quan?: Es faran els dimarts, on reforçaran els continguts que estiguin treballant a matemàtiques; i, els divendres es faran diferents continguts relacionats amb llengua.
   • Lectura: cal llegir diàriament 15-20min. a casa per tal de crear aquest hàbit bàsic. Serà indispensable pel seus aprenentatges.
   • Operacions matemàtiques bàsiques: cal repassar-les i trobar situacions funcionals/pràctiques a casa (anar a comprar el pa, administrar els cèntims setmanals, etc.).
   • Deures sense acabar: els alumnes que acumulin deures sense acabar a classe, se’ls emportaran els divendres a casa.
   CURRÍCULUM
  • CURRÍCULUM: 6ª hora
   • La 6ª hora està distribuïda dins l’horari de cada grup – classe. En principi hi ha 1 sessió cada dia (depèn de l’horari de cadascú). No té una franja horària concreta.
   • Eficàcia lectora.
   • Es treballa l’agilitat lectora i la comprensió lectora. Es treballen els llibres de lectura i els plans lectors. 1r i 6è un cop al més dediquen la sessió als padrins lectors. 
   • Expressió oral .
   • Es duen a terme les activitats programades. Aquesta sessió també s’utilitza per a preparar els projectes i les jornades culturals. 
   • Estratègies matemàtiques.
   • Es treballa el raonament dels problemes matemàtics i les estratègies de càlcul. Aquesta sessió sempre es fa o bé amb agrupaments flexibles o bé amb desdoblament del grup. 
  • CURRÍCULUM: 6ª hora
   • Anglès.
   • Es potencia el treball de l’anglès oral. Aquesta sessió es desdobla amb una sessió de llengua catalana que es dedica al treball de l’expressió escrita.
   • Durant aquesta sessió es pot fer ús de l’aula d’informàtica pel treball de les TIC i les TAC. 
   • Sensibilització artística .
   • El treball dels artistes, presentació de la seva obra, introducció del treball a dur a terme en les sessions de plàstica.
   • Aquesta sessió també s’utilitza per a preparar els projectes i les jornades culturals.
  • ACTIVITATS D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT AL CICLE
   • Desdoblaments (sessions de treball amb ½ grup)
    • Català/anglès/(informàtica)
    • Català
    • Matemàtiques Es pot fer ús de l’aula d’informàtica, prèvia demanda.
   • Grups flexibles de matemàtiques
    • grups reduïts en els que es treballa la resolució de problemes segons el nivell evolutiu dels alumnes, amb 5 mestres.
  • Mesures d’atenció a la diversitat
   • Aula de NEE. El suport es dóna dins de l’aula ordinària o bé a l’aula d’ed. especial. 1 mestra d’educació especial.
   • USEE. Unitat de Suport a l’Educació especial.1 mestra d’educació especial i 1 educadora.
   •  
   • Escola inclusiva: implica que tots els nens i nenes de la nostra escola aprenguin junts independentment de les seves condicions personals, socials o culturals, inclosos aquells que presenten dificultats.
   • Pla català de l’esport.
   • Jornades esportives.
   • AMPA
    • Delegats de classe.
   Altres informacions d’interès
  • Imatges dels primers dies de curs
  • Imatges dels primers dies de curs
  • Imatges dels primers dies de curs
  • Imatges dels primers dies de curs
  • Imatges dels primers dies de curs
  • Imatges dels primers dies de curs
  • Imatges dels primers dies de curs
  • Imatges dels primers dies de curs
  • Imatges dels primers dies de curs
  • Imatges dels primers dies de curs
  • Imatges dels primers dies de curs