Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reunió pares 5è

17,553 views

Published on

Reunió de pares 5è curs 2010-11
Escola Bisbat d'Ègara

Published in: Travel, Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reunió pares 5è

 1. 1. ESCOLA BISBAT D’ÈGARA Reunió de pares de 5è de Cicle Superior
 2. 2. ORGANIGRAMA <ul><li>EQUIP DIRECTIU </li></ul><ul><li>Directora Cap d’estudis Secretària </li></ul><ul><li>Coordinacions: </li></ul><ul><li>Etapa Infantil Etapa Primària </li></ul><ul><li> Cicle inicial Cicle mitjà Cicle superior </li></ul><ul><li> * 4 Tutores </li></ul><ul><li>* 1 Coordinadora </li></ul><ul><li>* Especialistes de: </li></ul><ul><li>música, educació </li></ul><ul><li>física, anglès, castellà, </li></ul><ul><li>educació especial i </li></ul><ul><li>religió (optativa). </li></ul><ul><li>Mestres de reforç. </li></ul>
 3. 3. TASQUES I FUNCIONS DEL/LA TUTOR/A <ul><li>a) Tenir coneixement del procés d’aprenentatge i d’evolució personal dels alumnes. </li></ul><ul><li>b) Coordinar les activitats d’ensenyament - aprenentatge de tots els mestres que intervenen en el seu grup d’alumnes. </li></ul><ul><li>c) Responsabilitzar-se de l’avaluació del seu grup d’alumnes. </li></ul><ul><li>d) Tenir cura de l’elaboració dels informes d’avaluació i fer-los arribar als pares o representants legals dels alumnes . </li></ul><ul><li>e) Dur a terme la informació i orientació acadèmica dels alumnes. </li></ul><ul><li>f) Mantenir una relació periòdica amb els pares o representants legals per informar-los del procés d’ aprenentatge del seu fill/a. </li></ul><ul><li>g) Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les activitats de l’escola. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Durant aquesta etapa els nens i nenes entren en un període anomenat: pre-adolescència. Abandonen els rols de la infantesa (fonamentat en la independència dels pares). </li></ul><ul><li>Coneixen i aprenen altres rols que comporten una major autonomia personal, fixant-se en altres models de la conducta social (persones de la seva edat o més grans). </li></ul><ul><li>Ploren menys perquè tenen una comprensió més clara de la situació i, en part, per qüestions culturals ja que es tendeix a dir que en fer-nos grans no hem de plorar. </li></ul><ul><li>Acostumen a pensar més abans d’actuar. Hi ha més reflexió i ho posa de manifest. </li></ul><ul><li>Busquen més l’objectivitat, escolta les raons i procura aplicar-les. En molts moments sent inseguretat davant de fets familiars i socials que no entén. </li></ul><ul><li>El seu organisme està iniciant una etapa plena de transformacions que es manifesta en canvis en el seu aspecte físic, psíquic i orgànic. Això els hi provoca una sensació estranya de desconeixença del seu propi cos i també els hi genera un canvi d’actitud en la relació social. </li></ul>Característiques específiques de l’edat .
 5. 5. NORMATIVA GENERAL <ul><li>Horari: </li></ul><ul><li>Ed. Infantil: de 9:00 h. a 12:00 h. i de 15:00 h. a 17:00 h. </li></ul><ul><li>Ed. Primària: de 9:00 h. a 13:00 h. i de 15:00 h. a 17:00 h. </li></ul><ul><li>(Acollida 6ª hora) </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Assistència i puntualitat. </li></ul><ul><li>L’horari de les portes per a l’entrada dels alumnes és: </li></ul><ul><li>Al matí s’obre a les 9:00 h. i es tanca a les 9:05 h. </li></ul><ul><li>A la tarda s’obre a les 15:00 h. i es tanca a les 15:05 h. </li></ul><ul><li>A la sortida de la tarda s’obre a les 16:50 a l’edifici d’infantil. </li></ul><ul><li>A la sortida de la tarda s’obre a les 17:00 a l’edifici de primària. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Relació família escola : </li></ul><ul><li>Entrevistes </li></ul><ul><li>Informes </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 6. 6. NORMATIVA GENERAL <ul><li>CALENDARI PER TRIMESTRES a l’etapa primària </li></ul><ul><ul><li>1r trimestre: del 7 de setembre al 3 de desembre. </li></ul></ul><ul><ul><li>2n trimestre: del 9 de desembre al 25 de març. </li></ul></ul><ul><ul><li>3r trimestre: del 25 de març al 22 de juny. </li></ul></ul><ul><li>Sortides i activitats en centre. </li></ul><ul><ul><li>Teatre en anglès. </li></ul></ul><ul><ul><li>Seguretat viària. </li></ul></ul><ul><ul><li>PAME </li></ul></ul><ul><ul><li>Fem un curt d’animació a Neptú Films. </li></ul></ul><ul><ul><li>Miscel·lània de cultures. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gimcana de consum. </li></ul></ul><ul><ul><li>Practiquem l’atletisme. </li></ul></ul><ul><ul><li>PEDAGOGIA DE L’ESPECTACLE </li></ul></ul><ul><ul><li>L’ombra dels Beatles a la meva maleta de cançons. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul>
 7. 7. NORMATIVA GENERAL <ul><li>Malalties </li></ul><ul><li>Accidents </li></ul><ul><li>Aniversaris i celebracions. </li></ul><ul><li>Menjador (recollida en horari de menjador) </li></ul><ul><li>Activitats extraescolars. </li></ul><ul><li>Administració </li></ul>
 8. 8. <ul><li>  </li></ul><ul><li>Bata (plàstica) </li></ul><ul><li>Jaquetes Tireta llarga i nom </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Educació física:  </li></ul><ul><ul><li>Equipació </li></ul></ul><ul><ul><li>Higiene </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Quota de material:  </li></ul><ul><ul><li>material socialitzat </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Esbarjo </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Família-escola: agenda </li></ul>NORMATIVA ESPECÍFICA DEL CICLE SUPERIOR
 9. 9. <ul><li>Llengua Catalana </li></ul><ul><li>Competència comunicativa: </li></ul><ul><li>- Expressió i comprensió oral i escrita: Diferents tipus de text ( el text expositiu, el text narratiu, la llegenda, poemes i cal·ligrames, el còmic i el diari personal ). </li></ul><ul><li>Funcionament de la llengua: </li></ul><ul><li>- Ortografia: Els nombres ordinals i cardinals, les abreviacions, diftongs, hiats i dígrafs, ortografia arbitrària i consolidació de l’accentuació. </li></ul><ul><li>- Lèxic: Frases fetes, jocs de llengua, famílies de paraules. </li></ul><ul><li>- Gramàtica: Tipus i elements de la frase, el paràgraf, l’adjectiu i el verb. </li></ul><ul><li>Matemàtiques </li></ul><ul><li>Numeració i càlcul: </li></ul><ul><li>- Consolidació de la divisió de dues xifres. </li></ul><ul><li>- Introducció de la divisió de tres xifres i divisió amb decimals. </li></ul><ul><li>- Relació entre fraccions i decimals. </li></ul>CURRÍCULUM
 10. 10. <ul><li>- Comparació i equivalència de fraccions. </li></ul><ul><li>- Una sessió setmanal de càlcul controlat, problemes del Quinzet, jocs matemàtics i multiplicacions. </li></ul><ul><li>Espai i forma : </li></ul><ul><li>- Superfícies, figures planes, quadrilàters i polígons regulars. </li></ul><ul><li>Mesura: </li></ul><ul><li>- Sistema mètric decimal i el sexagesimal. </li></ul><ul><li>- Capacitat i volum. </li></ul><ul><li>- Mesura del perímetre i de la superfície. </li></ul><ul><li>Estadística i atzar : </li></ul><ul><li>- La moda i la mitjana. </li></ul>CURRÍCULUM
 11. 11. <ul><li>Coneixement del Medi </li></ul><ul><li>Naturals: </li></ul><ul><li>- La matèria, les forces i les màquines. </li></ul><ul><li>- Els ecosistemes. </li></ul><ul><li>- La classificació dels animals vertebrats i invertebrats. </li></ul><ul><li>- Els fongs. </li></ul><ul><li>- Les cèl·lules. </li></ul><ul><li>- L’estructura de la Terra i les seves capes. </li></ul><ul><li>Socials: </li></ul><ul><li>- La Història (Prehistòria, Edat Antiga i Edat Mitjana). </li></ul><ul><li>- Població i institucions de Catalunya. </li></ul>CURRÍCULUM
 12. 12. CURRÍCULUM <ul><li>La 6ª hora està distribuïda dins l’horari de cada grup – classe. En principi hi ha 1 sessió cada dia (depèn de l’horari de cadascú). No té una franja horària concreta. </li></ul><ul><li>Eficàcia lectora . </li></ul><ul><li>Es treballa l’agilitat lectora i la comprensió lectora. Es treballen els llibres de lectura i els plans lectors. P5 i 5è i 1r i 6è un cop al més dediquen la sessió als padrins lectors.  </li></ul><ul><li>Expressió oral. </li></ul><ul><li>Es duen a terme les activitats programades. Aquesta sessió també s’utilitza per a preparar els projectes i les jornades culturals.  </li></ul><ul><li>Estratègies matemàtiques . </li></ul><ul><li>Es treballa el raonament dels problemes matemàtics i les estratègies de càlcul. Aquesta sessió sempre es fa o bé amb agrupaments flexibles o bé amb desdoblament del grup.  </li></ul>CURRÍCULUM: 6ª hora
 13. 13. CURRÍCULUM: 6ª hora <ul><li>Anglès. </li></ul><ul><li>Es potencia el treball de l’anglès oral. Aquesta sessió es desdobla amb una sessió de llengua catalana que es dedica al treball de l’expressió escrita. </li></ul><ul><li> Durant aquesta sessió es pot fer ús de l’aula d’informàtica pel treball de les TIC i les TAC.  </li></ul><ul><li>Sensibilització artística. </li></ul><ul><li>El treball dels artistes, presentació de la seva obra, introducció del treball a dur a terme en les sessions de plàstica. </li></ul><ul><li>Aquesta sessió també s’utilitza per a preparar els projectes i les jornades culturals. </li></ul>
 14. 14. CURRÍCULUM <ul><li>DEURES </li></ul><ul><li>Els deures es van donant a mesura que anem treballant un tema. Tot depenent de les necessitats pròpies del grup i dels dubtes que puguin anar sorgint, hi hauran dies que tindran deures i d’altres que no. </li></ul><ul><li>També es deixaran estones dins d’una mateixa sessió, perquè els puguin anar fent a mida que vagin acabant la feina (cal tenir present que sempre hi ha alumnes amb diferents ritmes d’aprenentatge i que, per tant, pot ser algun dia tindran més volum de feina perquè no han aprofitat el temps a l’aula o perquè els hi costa més). </li></ul><ul><li>Els deures estaran controlats diàriament per tots els mestres que entren a l’aula mitjançant una graella per assignatures. A més, els tindran apuntats a l’agenda individual de cada alumne amb la supervisió diària dels encarregats d’agenda. Aleshores, s’haurà de tenir en compte que cada tres faltes per àrea rebran una nota a l’agenda notificant la falta, a més a més, els deures no fets els hauran de fer en vermell durant de la correcció a l’aula i, posteriorment els hauran de passar a net a casa i entregar-los al dia següent. </li></ul>
 15. 15. CURRÍCULUM <ul><li>Recordem : Aquests nens i nenes ja es troben a una edat que han de ser prou responsables i autònoms amb la seva feina, per tant, cal anar-los conscientciant que ja són més grans i han d’acceptar tant les conseqüències dels seus actes com les crítiques constructives. Entre la família i l’escola els hem d’ajudar a ser persones madures i autosuficients, i no estar tant a sobre d’ells perquè puguin aprendre dels seus propis errors. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>PADRINS LECTORS. Activitat conjunta entre els alumnes de 6è de Primària i els alumnes de 1r. Cada alumne/a de 6è té apadrinats un o dos nens/es de 1r. S’hi dedica una sessió al mes. Els padrins van a les aules dels nens apadrinats a llegir-los o a explicar-los els contes que ells han triat. En principi poden utilitzar diferents espais on situar-se, prèviament acordats amb els/les mestres. Un cop acabada la sessió porten els nens a les seves aules corresponents. </li></ul><ul><li>PROJECTES INTERDISCIPLINARIS </li></ul><ul><li>TREBALL DELS ARTISTES: POP ART </li></ul>CURRÍCULUM
 17. 17. ACTIVITATS D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT AL CICLE <ul><li>Desdoblaments (sessions de treball amb ½ grup) </li></ul><ul><ul><li>Català/anglès/(informàtica) </li></ul></ul><ul><ul><li>Català </li></ul></ul><ul><ul><li>Matemàtiques Es pot fer ús de l’aula d’informàtica, prèvia demanda. </li></ul></ul><ul><li>Altres mesures d’atenció a la diversitat. </li></ul><ul><li>Aula de NEE. El suport es dóna dins de l’aula ordinària o bé a l’aula d’ed. especial. 1 mestra d’educació especial. </li></ul><ul><li>USEE. Unitat de Suport a l’Educació especial.1 mestra d’educació especial i 1 educadora. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Escola inclusiva: implica que tots els nens i nenes de la nostra escola aprenguin junts independentment de les seves condicions personals, socials o culturals, inclosos aquells que presenten dificultats. </li></ul>
 18. 18. OBJECTIU <ul><li>L’objectiu de l’escola és la formació global dels alumnes. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>A cada nivell, treballem per assolir els mateixos objectius, amb la mateixa metodologia. </li></ul><ul><li>Treballem amb igualtat de recursos a totes les aules i grups d’alumnes. </li></ul><ul><li>Lluitem per aconseguir ALUMNES COMPETENTS, no competitius! </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Des de l’escola i des de casa evitarem comentaris que fomentin la competitivitat entre companys i entre grups. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>L’Educació és una tasca compartida i ens cal caminar en la mateixa direcció. </li></ul>
 19. 19. Altres informacions d’interès <ul><li>Pla català de l’esport. </li></ul><ul><li>AMPA </li></ul><ul><ul><li>Delegats de classe. </li></ul></ul>
 20. 20. Imatges dels primers dies de curs
 21. 21. Imatges dels primers dies de curs
 22. 22. Imatges dels primers dies de curs
 23. 23. Imatges dels primers dies de curs
 24. 24. Imatges dels primers dies de curs
 25. 25. Imatges dels primers dies de curs
 26. 26. Imatges dels primers dies de curs
 27. 27. Imatges dels primers dies de curs
 28. 28. Imatges dels primers dies de curs
 29. 29. Imatges dels primers dies de curs
 30. 30. Imatges dels primers dies de curs
 31. 31. Imatges dels primers dies de curs
 32. 32. Imatges dels primers dies de curs
 33. 33. Imatges dels primers dies de curs
 34. 34. Imatges dels primers dies de curs
 35. 35. Imatges dels primers dies de curs
 36. 36. Imatges dels primers dies de curs
 37. 37. Imatges dels primers dies de curs

×