Reunió pares P5

18,562 views

Published on

Reunió de pares P5
Curs 2010-2011
Escola Bisbat d'Ègara

Published in: Business, Travel
 • Be the first to comment

Reunió pares P5

 1. 1. ESCOLA BISBAT D’ÈGARA Reunió de pares de P5
 2. 2. ORGANIGRAMA <ul><li>EQUIP DIRECTIU </li></ul><ul><li>Directora Cap d’estudis Secretària </li></ul><ul><li>Coordinacions: </li></ul><ul><li>Etapa Infantil Etapa Primària </li></ul><ul><li> Cicle inicial Cicle mitjà Cicle superior 12 mestres: * 9 tutors/es </li></ul><ul><li>* 1 Coordinadora </li></ul><ul><li>d’etapa i mestres de </li></ul><ul><li>reforç, anglès, educació </li></ul><ul><li>especial, USEE i auxiliars </li></ul><ul><li> d’ed. Especial </li></ul>
 3. 3. TASQUES I FUNCIONS DEL/LA TUTOR/A <ul><li>a) Tenir coneixement del procés d’aprenentatge i d’evolució personal dels alumnes. </li></ul><ul><li>b) Coordinar les activitats d’ensenyament - aprenentatge de tots els mestres que intervenen en el seu grup d’alumnes. </li></ul><ul><li>c) Responsabilitzar-se de l’avaluació del seu grup d’alumnes. </li></ul><ul><li>d) Tenir cura de l’elaboració dels informes d’avaluació i fer-los arribar als pares o representants legals dels alumnes . </li></ul><ul><li>e) Dur a terme la informació i orientació acadèmica dels alumnes. </li></ul><ul><li>f) Mantenir una relació periòdica amb els pares o representants legals per informar-los del procés d’ aprenentatge del seu fill/a. </li></ul><ul><li>g) Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les activitats de l’escola. </li></ul>
 4. 4. Característiques específiques de l’edat. <ul><li>Adquireix una maduresa important en autonomia i en la seva seguretat personal. </li></ul><ul><li>Avança en la vivència i representació del seu cos, sobretot en la definició de la seva lateralitat. </li></ul><ul><li>Regula i precisa la seva motricitat fina. </li></ul><ul><li>La maduració perceptiva i psicomotora l'ajuda a estructurar l'espai i el temps. </li></ul><ul><li>Progressa la seva comunicació verbal. </li></ul><ul><li>Augmenta la seva capacitat de centrar l'atenció. </li></ul><ul><li>Progressa en raonament, això fa que pugui resoldre millor els problemes que se li plantegen. </li></ul><ul><li>La relació amb els altres nens s'intensifica; el seu joc es fa més organitzat. </li></ul><ul><li>La relació amb els iguals l’ajuda en la seva autoafirmació i a saber decidir per ell mateix. </li></ul><ul><li>Està molt interessat per la realitat objectiva i això fa que sigui un moment bo per aprofundir en els diferents aprenentatges. </li></ul>
 5. 5. NORMATIVA GENERAL <ul><li>Horari: </li></ul><ul><li>Ed. Infantil: de 9:00 h. a 12:00 h. i de 15:00 h. a 17:00 h. </li></ul><ul><li>Ed. Primària: de 9:00 h. a 13:00 h. i de 15:00 h. a 17:00 h. </li></ul><ul><li>(Acollida 6ª hora) </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Assistència i puntualitat. </li></ul><ul><li>L’horari de les portes per a l’entrada dels alumnes és: </li></ul><ul><li>Al matí s’obre a les 9:00 h. i es tanca a les 9:05 h. </li></ul><ul><li>A la tarda s’obre a les 15:00 h. i es tanca a les 15:05 h. </li></ul><ul><li>A la sortida de la tarda s’obre a les 16:50 a l’edifici d’infantil. </li></ul><ul><li>A la sortida de la tarda s’obre a les 17:00 a l’edifici de primària. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Relació família escola : </li></ul><ul><li>Entrevistes </li></ul><ul><li>Informes </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 6. 6. NORMATIVA GENERAL <ul><li>Sortides i activitats en centre . </li></ul><ul><li>PEDAGOGIA DE L’ESPECTACLE: </li></ul><ul><ul><li>Pica de mans (18/11 a la tarda) </li></ul></ul><ul><ul><li>Randemar (26/01 al matí) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ras! (13/05 a la tarda) </li></ul></ul><ul><li>PLANETARI (20 de maig) </li></ul><ul><li>SORTIDES PAME </li></ul><ul><ul><li>Artistes del s XX Miró, Picasso, Dalí </li></ul></ul><ul><ul><li>Trobada escolar de nadales </li></ul></ul><ul><ul><li>Et sona reciclar? </li></ul></ul><ul><li>Malalties </li></ul><ul><li>Accidents </li></ul><ul><li>Aniversaris i celebracions. </li></ul><ul><li>Menjador (recollida en horari de menjador) </li></ul><ul><li>Activitats extraescolars. </li></ul><ul><li>Administració </li></ul>
 7. 7. NORMATIVA ESPECÍFICA <ul><li>  </li></ul><ul><li>Bata </li></ul><ul><li>Roba còmode tireta llarga i nom </li></ul><ul><li>Jaqueta pel pati </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Psicomotricitat </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Esmorzars  </li></ul><ul><li>Els gots  </li></ul><ul><li>2 Tovalloletes i 1 mocadors </li></ul><ul><li>Quota de material: material socialitzat.  </li></ul><ul><li>Relació família-escola: Carpeta viatgera </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 8. 8. CURRÍCULUM <ul><li>Descoberta d’un mateix i dels altres </li></ul><ul><li>Reconèixer les emocions. </li></ul><ul><li>Conèixer i identificar les diferents parts i òrgans del cos. </li></ul><ul><li>Conèixer algun dels hàbits que permeten tenir un cos sa. </li></ul><ul><li>Reconèixer el nom d’alguns ossos i la seva funció. </li></ul><ul><li>Conèixer la funció i les característiques dels músculs. </li></ul><ul><li>Observar el procés de naixement d’un nadó. </li></ul><ul><li>Conèixer el procés d’alimentació i excreció. </li></ul><ul><li>Mantenir i controlar l’equilibri estàtic i dinàmic. </li></ul><ul><li>Experimentar el control de la respiració. </li></ul>
 9. 9. CURRÍCULUM <ul><li>Descoberta de l’entorn </li></ul><ul><li>Identificar i reconèixer diferents paisatges. </li></ul><ul><li>Conèixer les normes bàsiques dels vianants. </li></ul><ul><li>Conèixer i reconèixer diferents animals salvatges. </li></ul><ul><li>Conèixer I identificar els diferents mitjans de transport. </li></ul><ul><li>Reconèixer el valor dels nombres fins als 6. </li></ul><ul><li>Iniciar-se en l’operació de la resta i la suma i entendre el valor de posar i treure en les operacions. </li></ul><ul><li>Ordenar del més alt al més baix i a l’invers. </li></ul><ul><li>Reconèixer les diferents formes geomètriques. </li></ul><ul><li>Completar sèries numèriques del 1 al 8. </li></ul>
 10. 10. CURRÍCULUM <ul><li>Comunicació i llenguatges </li></ul><ul><li>Formar paraules ordenadament. </li></ul><ul><li>Iniciació a la lletra lligada. </li></ul><ul><li>Identificar la paraula escrita correctament. </li></ul><ul><li>Progressar en la lectura. </li></ul><ul><li>Conèixer la vida i obra de diferents artistes. </li></ul><ul><li>Apreciar formes i colors en la realitat. </li></ul><ul><li>Crear a partir de la percepció de la realitat. </li></ul><ul><li>Progressar en la identificació i reproducció de les qualitats del so. </li></ul><ul><li>Interpretar cançons populars i d’autor amb correctes afinació i ritme. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Padrins lectors: Activitat conjunta entre els alumnes de 5è de Primària i els alumnes de P5. Cada alumne/a de 5è té apadrinats un o dos nens/es de P5. S’hi dedica una sessió al mes. Elspadrins van a les aules dels nens apadrinats a llegir-los o a explicar-los els contes que ells han triat. En principi poden utilitzar diferents espais on situar-se, prèviament acordats amb els/les mestres. Un cop acabada la sessió porten els nens a les seves aules corresponents. </li></ul><ul><li>Projectes interdiciplinaris </li></ul><ul><li>Anglès (1 sessió setmanal) </li></ul>CURRÍCULUM
 12. 12. ACTIVITATS D’ATENCIÓ A LA DIVERSISTAT A L’ETAPA <ul><li>Desdoblaments (sessions de treball amb ½ grup) </li></ul><ul><ul><li>Psicomotricitat / Grafomotricitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Racons de joc / Racons de llengua. </li></ul></ul><ul><ul><li>Racons de matemàtiques/ informàtica </li></ul></ul><ul><li>Grups flexibles de llengua (grups reduïts en els que es treballa lectura i escriptura segons el nivell evolutiu dels alumnes, amb 5 mestres): </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 13. 13. Mesures d’atenció a la diversitat <ul><li>Aula de NEE. El suport es dóna dins de l’aula ordinària. 1 mestra d’educació especial. </li></ul><ul><li>USEE. Unitat de Suport a l’Educació especial.1 mestra d’educació especial i 1 educadora. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Escola inclusiva: implica que tots els nens i nenes de la nostra escola aprenguin junts independentment de les seves condicions personals, socials o culturals, inclosos aquells que presenten dificultats. </li></ul>
 14. 14. Altres informacions d’interès <ul><li>AMPA </li></ul><ul><ul><li>Delegats de classe . </li></ul></ul>
 15. 15. IMATGES DELS PRIMERS DIES DE CURS
 16. 16. IMATGES DELS PRIMERS DIES DE CURS
 17. 17. IMATGES DELS PRIMERS DIES DE CURS
 18. 18. IMATGES DELS PRIMERS DIES DE CURS
 19. 19. IMATGES DELS PRIMERS DIES DE CURS
 20. 20. IMATGES DELS PRIMERS DIES DE CURS
 21. 21. IMATGES DELS PRIMERS DIES DE CURS
 22. 22. IMATGES DELS PRIMERS DIES DE CURS
 23. 23. IMATGES DELS PRIMERS DIES DE CURS
 24. 24. IMATGES DELS PRIMERS DIES DE CURS: “les girafes”
 25. 25. IMATGES DELS PRIMERS DIES DE CURS: “els cangurs”
 26. 26. IMATGES DELS PRIMERS DIES DE CURS: “els coales”

×