Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reunió d'aula 4t

1,629 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reunió d'aula 4t

 1. 1. Escola Les Fonts Argentona 4t.Ed. Primària
 2. 2. HÀBITS ESCOLARS <ul><li>Un hàbit és una acció que es fa de manera </li></ul><ul><li>automàtica, sense pensar-la. </li></ul>
 3. 3. SUMARI <ul><li>BENVINGUDA I PRESENTACIÓ </li></ul><ul><li>OBJECTIUS </li></ul><ul><li>HÀBITS ESCOLARS </li></ul><ul><li>RECURSOS HUMANS </li></ul><ul><li>ORGANITZACIÓ HORÀRIA </li></ul><ul><li>SUPORT ESCOLAR PERSONALITZAT (SEP) </li></ul><ul><li>FILOSOFIA 3/18 </li></ul><ul><li>LECTURA/COMPRENSIÓ LECTORA </li></ul><ul><li>BIBLIOTECA ESCOLAR </li></ul><ul><li>ACOMPANYAMENT EN LES TASQUES ESCOLARS </li></ul><ul><li>PLANNING </li></ul><ul><li>SORTIDES I COLÒNIES </li></ul><ul><li>COSES A RECORDAR </li></ul><ul><li>RELACIÓ FAMÍLIA ESCOLA </li></ul><ul><li>DELEGADES D’AULA </li></ul>
 4. 4. Objectius <ul><li>Els objectius, continguts i criteris d’avaluació així com les competències bàsiques, estan definits de manera prescriptiva. </li></ul><ul><li>PRIORITZEM: </li></ul><ul><li>La lectura incidint en aspectes de ritme, entonació, to, dicció i especialment la velocitat i la comprensió. </li></ul><ul><li>Expressió Escrita. </li></ul><ul><li>Presentació i ortografia. </li></ul><ul><li>Resolució de problemes. </li></ul><ul><li> RECURSOS : Sessió de problemes dins l’horari </li></ul><ul><li>Sessió de comprensió lectora dins l’horari </li></ul><ul><li>Us del diccionari </li></ul><ul><li>Mestres </li></ul><ul><li>Família/Llibreta del reporter </li></ul>
 5. 5. <ul><li>HÀBITS PERSONALS (d’higiene, d’actitud postural, de neteja…) </li></ul><ul><li>HÀBITS PERSONALS (d’equilibri emocional, de responsabilitat, d’ordre…) </li></ul><ul><li>HÀBITS DE RELACIÓ (d’actitud social, de convivència, de bon comportament personal per a que sigui efectiu el treball de grup…) </li></ul><ul><li>HÀBITS DE TREBALL I ESTUDI </li></ul><ul><li>- Mirar la persona que parla. - Bona presentació dels treballs. - Ser constant en l’esforç. - Ser capaç d’organitzar-se el temps. - Aconseguir autonomia de l’adult. - … </li></ul>
 6. 6. COM HO FEM? RECURSOS HUMANS <ul><li>Tutores 4t A: Alba Gort </li></ul><ul><li>4t B: Marina Navarro/Anna Alibés </li></ul><ul><li>Especialistes Ed. Física : Lluís </li></ul><ul><li>Anglès : Marc Ragull </li></ul><ul><li>Música : Xavier Dangla </li></ul><ul><li>Ed. Especial : Samantha Oribes/Isabel Sánchez </li></ul><ul><li>Altres mestres Castellà : Alba Gort i Marina Navarro </li></ul><ul><li>Suport /Biblioteca : Gemma Carrau </li></ul><ul><li>Coneixement del Medi : Jordi Pagès </li></ul>
 7. 7. ORGANITZACIÓ HORÀRIA
 8. 8. ORGANITZACIÓ HORÀRIA
 9. 9. SUPORT ESCOLAR PERSONALITZAT (SEP) <ul><li>És un paquet d’hores que preveu el Departament per atendre a l’alumnat i la seva diversitat. </li></ul><ul><li>DESTINATARIS: </li></ul><ul><li>- Alumnat que presenta necessitat de suport . </li></ul><ul><li>FINALITAT: </li></ul><ul><li>- Afavorir l’adquisició del procés de lectura, comprensió i escriptura. </li></ul><ul><li>- Afavorir l’adquisició d’habilitats matemàtiques. </li></ul><ul><li>- Afavorir l’adquisició d’hàbits de treball, d’organització i d’estudi. </li></ul><ul><li>MODALITATS: </li></ul><ul><li>- Ampliació de l’horari lectiu pels alumnes de Primària. </li></ul><ul><li>- Intervenció de dos mestres dins l’aula per afavorir el seguiment de </li></ul><ul><li>tot l’alumnat. </li></ul>
 10. 10. FILOSOFIA 3/18 FINALITATS: Es tracta d’un projecte que concreta el desig general d’ensenyar a pensar i pretén desenvolupar les habilitats cognitives dels estudiants, tot ajudant-los a comprendre les matèries d’estudi, a fer-los més conscients de la riquesa del bagatge intel·lectual heretat i a preparar-los en la raonabilitat per a la participació en un món democràtic. COM TREBALLAREM: Les activitats pensades per a desenvolupar el projecte seran activitats de grup ( 12 nens aprox .) ACTIVITATS: Es duran a terme en rotllana intentant fomentar un ambient càlid i tranquil per a pensar i per a què els infants puguin expressar el que volen dir.
 11. 11. LECTURA/COMPRENSIÓ LECTORA
 12. 12. RECURSOS: Hora setmanal dins l’horari lectiu “ Corre, corre que m’atrapes” Biblioteca d’escola Lectura sistemàtica
 13. 13. BIBLIOTECA ESCOLAR <ul><li>Objectius: </li></ul><ul><li>- Fomentar el gust per la lectura amb activitats orientades a desvetllar la curiositat pels llibres i oferir novetats (Ex: racó de les fades, els pirates, la biblio-por, els avis, visites d’autors,...) </li></ul><ul><li>- Servei de préstec (a partir de 3r) </li></ul><ul><li>- Formació d’usuaris (normes, espais, catalogació, recerca,...) </li></ul><ul><li>Horaris: </li></ul><ul><li>Dins horari escolar: hores lectives contemplades </li></ul><ul><li>dins l’horari de cada grup i les estones d’esbarjo. </li></ul><ul><li>Altres: Dilluns, dimecres i divendres ( 8:30h a 9:00h) </li></ul>
 14. 14. <ul><li>QUÈ FAREM? </li></ul><ul><li>Organitzar un sistema rotatiu de tallers. </li></ul><ul><li>QUÈ PRETENEM? </li></ul><ul><li>Adquirir la capacitat d’interpretar i representar el món: percebre, produir i entendre. </li></ul><ul><li>Promoure la iniciativa personal, la imaginació i la creativitat. </li></ul><ul><li>COM HO FAREM? </li></ul><ul><li>Treballarem amb grups reduïts i amb alumnes barrejats de tot el cicle. </li></ul><ul><li>QUÈ TREBALLAREM? </li></ul><ul><ul><ul><li>Volum (amb material reciclat) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dibuix </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>L’ impressionisme i postimpressionisme; Monet, Degas Renoir, Morisot, Van Gogh </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Audiovisuals (fotografia- còmic) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Teatre </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Habilitat motrius (trenat, costura, pom-pons...) </li></ul></ul></ul>
 15. 15. REMARCAR <ul><li>IMPLICACIÓ DE LES FAMÍLIES I ACOMPANYAMENT EN LES TASQUES ESCOLARS: </li></ul><ul><li>Vetllar per la PRESENTACIÓ CORRECTA : bona lletra, claredat, full net, amb marge i sense taques, amb nom i cognoms i data llarga a llengües i data curta a les altres àrees. </li></ul><ul><li>Demanem QUE ELS PARES I MARES VETLLIN EN LA REALITZACIÓ DELS DEURES : mirar el que han fet, per veure si han acabat, fer les correccions davant dels vostres fills, si s’escau i mirar com està la presentació. </li></ul><ul><li>Disposar d’un ESPAI DE TREBALL on pugui estar tranquil/la, </li></ul><ul><li>ben il·luminat i amb els estris necessaris per realitzar-los </li></ul><ul><li>(1ª tècnica d’estudi). </li></ul>
 16. 16. ORIENTACIONS A LES FAMÍLIES PER FER L’ACOMPANYAMENT: PREPARACIÓ I CORRECCIÓ DE DICTATS: És molt important que aquesta tasca no la facin sols i que l’estudiïn amb molta atenció. NOTA : Us lliurarem unes pautes que us orientaran per fer el treball previ de preparació del dictat així com d’altres matèries. FALTES NOTA 0 Excel·lent 1-2 Molt bé 3 Bé 4-5 Suficient 6 Insuficient
 17. 17. L’hàbit de deures fa els nens i les nenes responsables de repassar els aprenentatges a casa. Durant tot el curs realitzaran sistemàticament tres operacions de càlcul. Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Matí Dictat Porten i s’enduen deures de català Porten i s’enduen deures de matemàtiques Porten i s’enduen deures de català Porten i s’enduen deures de matemàtiques Porten i s’enduen la llibreta del reporter.
 18. 18. PLANNING DE DEURES (4t B) L’hàbit de deures fa els nens i les nenes responsables de repassar els aprenentatges a casa. Duran tot el curs realitzaran sistemàticament tres operacions de càlcul. Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Matí Dictat Porten i s’enduen deures de català Porten i s’enduen deures de matemàtiques Porten i s’enduen deures de català Porten i s’enduen deures de matemàtiques Porten i s’enduen la llibreta del reporter.
 19. 19. Colònies <ul><li>Lloc : Camp d’aprenentatge “Pau Casals” El Vendrell </li></ul><ul><li>Dates : 16, 17 i 18 de maig </li></ul><ul><li>Activitats: </li></ul><ul><ul><ul><li>Himne de la pau </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La volta al món amb dos violoncels </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vivim Pau Casals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estudi de grabació </li></ul></ul></ul>.
 20. 20. <ul><li>1r Trimestre: </li></ul><ul><li>Aigües del Maresme ( Sant Pol i Palafolls) </li></ul><ul><li>Auditori de Barcelona </li></ul><ul><li>Boscos d’ Argentona- Burriac. </li></ul><ul><li>2n Trimestre: </li></ul><ul><li>Ruta Puig i Cadafalh </li></ul><ul><li>Rua Carnestoltes </li></ul><ul><li>3r Trimestre: </li></ul><ul><li>Visita al Port d’ Arenys </li></ul><ul><li>Colònies </li></ul><ul><li>El curs del riu Tordera </li></ul><ul><li>Visita a una botiga del poble ( matí) </li></ul>
 21. 21. <ul><li>MEDICAMENTS: </li></ul><ul><li>Els pares han d’aportar al centre una RECEPTA O INFORME MÈDIC on consti el nom de l’alumne/a, la dosi i el nom del medicament a prendre. </li></ul><ul><li>Els pares han de portar un escrit o s’autoritzi al personal del centre perquè administri la medicació prescrita al fill/a, sempre que SIGUI IMPRESCINDIBLE la seva administració sigui en horari escolar. </li></ul>MOLT IMPORTANT : Des de l'escola no podem administrar cap mena de medicament sense la còpia de la recepta mèdica i l'autorització de la família.
 22. 22. En el cas de que detecteu polls al cap us preguem que ho comuniqueu a l’escola, inicieu ràpidament el tractament i tingueu el nen/a a casa fins que s’hagi solucionat el problema. L’escola lliurarà una circular orientadora del tractament a seguir i de la previsió necessària. Els nens són molt susceptibles a les infeccions i a encomanar-se fàcilment d’aquelles malalties que poden tenir els seus companys. És per això que no podem acceptar a l’escola nens/es amb febre o qualsevol altra circumstància que pugui suposar l’inici o el desenvolupament d’una malaltia.
 23. 23. La puntualitat és un valor de respecte vers els altres que treballem des de l'escola i per al qual us demanem la vostra col·laboració. I per tant, preguem PUNTUALITAT en les entrades i sortides de l'escola. RETARDS : S'hauran de justificar amb una nota escrita i signada pel pare, mare o tutor legal de l'alumne. És molt important ser puntuals per no interferir el funcionament de les classes.
 24. 24. Qualsevol incidència caldrà comunicar-la a la mestra tutora a través de l’agenda o bé a la secretaria de l'escola al telèfon . No es poden portar joguines a l’escola, ja que poden interrompre el normal funcionament de les activitats, si es dóna el cas seran retirats per part del mestre /a. Només poden portar cromos i sempre sota la responsabilitat del nen/a.
 25. 25. RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA 1. Comunicació d’avisos i eventualitat: Preguem que tots els avisos es facin per mitjà d’una nota escrita a través de l’agenda. 2. Entrevistes amb els tutors o tutores: Es fa, com a mínim, una entrevista anual per fer el seguiment del procés evolutiu i d’aprenentatge del vostre fill/a i una altra en acabar el curs per lliurar l’informe de final de curs. 3. Horaris d’entrevistes: 4t A: Alba : Dijous de 15:45 a 16:30h 4t B: Marina/Anna : Dijous de 15:00 a 15:45h *Abans de marxar, recordeu mirar la data que us proposem.
 26. 26. <ul><li>Es lliurarà un informe en acabar cada trimestre. </li></ul><ul><li>És molt important que els retorneu signats tan aviat com pogueu i conserveu el sobre. </li></ul><ul><li>5. AMPA: </li></ul><ul><li>Col·labora en la compra de llibres socialitzats . </li></ul><ul><li>Subvenciona part d’algunes activitats com anglès i domini del teclat. </li></ul>4. Informes :
 27. 27. DELEGATS/DES <ul><li>Objectius </li></ul><ul><li>- Una millor comunicació entre les famílies, l'AMPA i l’Escola. </li></ul><ul><li>- Poder actuar més ràpidament i col·lectivament. </li></ul><ul><li>- Cohesionar els col·lectius de l’escola. </li></ul>Tasques Aquests representants tenen la funció de potenciar la comunicació escola-família i es reuneixen amb l’Equip Directiu per tractar aspectes de la vida escolar (ex: festes i celebracions escolars). Necessitem : Dues famílies de cada grup d’alumnes que s’ofereixin com a representants i que exerceixin les funcions de delegat o delegada de curs. Moltes gràcies.

×