Jadual Spesifikasi Ujian (Jsu)

71,742 views
70,897 views

Published on

7 Comments
16 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
71,742
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
535
Actions
Shares
0
Downloads
3,573
Comments
7
Likes
16
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jadual Spesifikasi Ujian (Jsu)

 1. 1. OLEH ; JOLIN BIN TAIMIN
 2. 2. DEFINISI JSU <ul><li>Jsu- jadual yang menggambarkan ciri sesuatu ujian dari segi kandungannya. </li></ul><ul><li>Rancangan persediaan item / soalan. </li></ul><ul><li>Dikenali juga sebagai “ Test Blue Print” dan “test Specification” </li></ul><ul><li>Merupakan matrik yang terdiri daripada 2 paksi : paksi “kandungan” (menegak) dan paksi “Aras kemahiran” (melintang”. </li></ul>
 3. 3. CIRI-CIRI JSU <ul><ul><li>Kandungan ujian (topik-topik pelajaran.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Aras kemahiran yang bergantung dengan taksonomi objektif pendidikan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pemberatan (%) pada kandungan aras kemahiran berdasarkan tempoh masa mengajar dan kepentingan sesuatu kemahiran itu diajar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bentuk soalan : objektif, esei, amali, kertas kursus dan lain-lain. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bilangan item yang mengikut bentuk, kandungan dan aras kemahiran. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kepayahan/ kesukaran item ( 20%- 80%) </li></ul></ul>
 4. 4. KEPENTINGAN JSU <ul><li>Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan. </li></ul><ul><li>Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian. </li></ul><ul><li>Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran. </li></ul><ul><li>Menentukan perseimbangan antara topik-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji. </li></ul><ul><li>Memberi panduan untuk membentuk format ujian. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>sambungan…… </li></ul><ul><li>Memberi panduan untuk membentuk soalan. </li></ul><ul><li>Menstabilkan taraf serta aras kesukaran ujian dari setahun ke setahun. </li></ul><ul><li>Mengambil kira bilangan masa yang diperuntukkan untuk sesuatu topik. </li></ul><ul><li>Membolehkan perbandingan dibuat antara satu ujian dengan ujian yang lain. </li></ul>
 6. 6. Jadual 1 :Contoh JSU Bil Bentuk Soalan Objektif Kemahiran Kognitif Bidang/ Topik/Topik Kecil Jam 1 2 3 4 5 6 Jumlah item 1.1 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu 5 4 <ul><li>Asal usul BM, BM sebelum merdeka dan selepas merdeka </li></ul>2 2 1.2 Linguistik BM 15 12 <ul><li>Pengenalan linguistik </li></ul>Definisi, Sejarah, Linguistik Diskriptif 1 5 4 1 1 1.3 Fonologi 20 16 <ul><li>Definisi, alat artikulasi, cara penghasilan </li></ul>3 2 1 1 <ul><li>Fonem segmental </li></ul>2 2 1 1 1 <ul><li>Fonem suprasegmental </li></ul>1 1 Jumlah 40 32
 7. 7. <ul><li>Sambungan… </li></ul><ul><li>Maklumat daripada contoh tadi memberi gambaran kasar berkaitan aspek yang hendak diuji yang seterusnya memenuhi 4 syarat JPU iaitu : </li></ul><ul><ul><li>Ujian tidak dibina sembarangan, </li></ul></ul><ul><ul><li>Menimbulkan kepentingan topki dan aras kemahiran yang diuji, </li></ul></ul><ul><ul><li>Memberi panduan dan penentu kepada penggubal ujian, dan </li></ul></ul><ul><ul><li>Memastikan kesesuaian taburan soalan berdasarkan aras dan kemahiran. </li></ul></ul>
 8. 8. Langkah-langkah membina JSU Langkah 1 : Senaraikan tajuk-tajuk yang hendak diuji Jadual 2 : Senarai tajuk dan masa belajar Bil Tajuk-tajuk Pengajaran dan Pembelajaran Masa Belajar 1.1 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu 5 <ul><li>Asal usul BM, BM sebelum merdeka, dan selepas merdeka </li></ul>1.2 Linguistik BM 15 <ul><li>Pengenalan linguistik </li></ul>Definisi, Sejarah , Linguistik, Diskriptif 1.3 Fonologi 20 <ul><li>Definisi, alat artikulasi, cara penghasilan </li></ul><ul><li>Fonem segmental </li></ul><ul><li>Fonem suprasegmental </li></ul>Jumlah 40
 9. 9. Langkah II : Tentukan soalan yang akan dibina itu. <ul><li>Tentukan soalan yang akan dibina itu. </li></ul><ul><li>Soalan objektif (30 soalan) </li></ul><ul><li>1 markah bagi 1 item. </li></ul><ul><li>Jumlah soalan bagi setiap topik dikra : </li></ul><ul><li>= Jumlah masa x Jumlah soalan </li></ul><ul><li>Jumlah Masa keseluruhan </li></ul>
 10. 10. Langkah III : Tentukan model aras kesukaran item <ul><li>JSU biasanya menggunakan taksonomi objektif pendidikan Bloom. </li></ul><ul><li>3 Domain - kognitif, afektif , psikomotor </li></ul><ul><li>Domain Kognitif </li></ul><ul><li>6. Penilaian Sukar </li></ul><ul><li>5.Sintesis </li></ul><ul><li>4.Analisis </li></ul><ul><li>3.Aplikasi </li></ul><ul><li>2.Kefahaman </li></ul><ul><li>1.Pengetahuan Mudah </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Langkah IV </li></ul><ul><li>Apakh jenis ujian yang akan diuji ? </li></ul><ul><li>Ujian objektif </li></ul><ul><li>Ujian struktur </li></ul><ul><li>Ujian esei </li></ul><ul><li>Dan lain-lain </li></ul>
 12. 12. Contoh Pengiraan Bilangan Soalan Mengikut Topik Jadual 3 : Bilangan soalan mengikut topik Bil Bidang/Topik/Topik Kecil Masa Belajar Anggaran Jumlah Item Jumlah Item 1.1 Sejarah Perkembangan Bahasa melayu 5 5 x 32 40 4 <ul><li>Asal usul BM, BM sebelum merdeka dan selepas merdeka </li></ul>1.2 Linguistik BM 15 15 x 32 40 12 <ul><li>Pengenalan linguistik </li></ul>Definisi, Sejarah, Linguistik Diskriptif 1.3 Fonologi 20 20 x 32 40 16 <ul><li>Definisi, alat artikulasi, cara penghasilan </li></ul><ul><li>Fonem segmental </li></ul><ul><li>Fonem suprasegmental </li></ul>Jumlah 40 32
 13. 13. Langkah V : <ul><li>Tentukan bilangan soalan bagi setiap komponen (objektif, struktur, esei dll) </li></ul><ul><li>Penentuan aras kesukaran soalan (soalan mudah – soalan sukar) </li></ul><ul><li>Pemarkahan </li></ul>
 14. 14. Langkah VII <ul><li>Menyatakan mata pelajaran </li></ul><ul><li>Tingkatan </li></ul><ul><li>Susunan nombor soalan mengikut tajuk. </li></ul>
 15. 15. Rumusan <ul><li>Dalam penilaian, JSU memainkan peranan yang penting. Individu-individu yang terkaitan dengan ujian seperti calon, pendidik yang mengajar dan ibu bapa mepunyai hak dalam maksud kata sebenarnya menolak sesuatu ujian tersebut jika diragukan kesahannya. Justeru, data-data yang terhasil daripada ujian sedemikian tidak layak digunapakai untuk tujuan pemilihan, pengkelasan atau bimbingan. Konkulsinya, penekanan yang wajar terhadap objektif pembelajara, dan prosedur penilaian perlu dititikberatkan. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>SEKIAN DAN TERIMA KASIH. </li></ul>

×