• Save
Personeel regel het! (online versie)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Personeel regel het! (online versie)

on

 • 764 views

 

Statistics

Views

Total Views
764
Views on SlideShare
486
Embed Views
278

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

3 Embeds 278

http://www.drv.nl 180
http://www.scoop.it 96
http://drv.nl 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Technologie (sharepoint, conference call, document beheer) Productiviteit Werkomgeving Flexibel werken Maatschappelijke ontwikkeling Kostenreductie Lifehacking (slimmer werken)

Personeel regel het! (online versie) Personeel regel het! (online versie) Presentation Transcript

 • Personeel, regel het! Mr. Cecile Janssens Advocaat Drs. Henri van Koeveringe Manager HRM#DRVWGD2013
 • Agenda• Noodzaak en juridische aspecten personeelshandboek/reglement• Flexibilisering en de relatie tot arbeidsovereenkomsten• Ontslagrecht (ontwikkelingen)• Het Nieuwe Werken
 • Personeelshandboek, nut en noodzaak!
 • Personeelshandboek, nut ennoodzaak!• Waarom een personeelshandboek?• Wat hoort erin te staan?• Samenhang met de arbeidsovereenkomst• Uitvoering en actualiteit van het handboek
 • Waarom een personeelshandboek?• Vastleggen van afspraken• Bundeling van documenten• Hulpmiddel om organisatie beter te leren kennen – huisregels over pauze en rookbeleid – namen van medewerkers, telefoonlijst – praktische zaken over arbo, veiligheid en kwaliteit – verjaardagslijst
 • Wat hoort er inpersoneelshandboek?• Geen vast format; inhoud en opbouw bepaalt u zelf• Wel of geen CAO? – wel CAO – personeelshandboek kan zich dan beperken tot aanvullende regelingen en bedrijfsgerichte aanwijzingen – geen CAO – personeelshandboek kan de regelingen en regels die binnen het bedrijf gelden inhouden
 • Inhoud personeelshandboek• Ordevoorschriften• Arbeidsvoorwaarden: een prestatie die de werkgever geeft voor bedongen arbeid
 • Personeelshandboek enarbeidsovereenkomst• Incorporatie van het personeelshandboek• Eenzijdig wijzigingsbeding (zwaarwegend belang)
 • Flexibilisering en de relatie totarbeidsovereenkomsten
 • Flexibilisering in relatie totarbeidsovereenkomsten• Wat bedoelen we met Flexibilisering?• Wat is een flexibele schil?• Flexibele contracten.
 • Flexibele schilFlexibele schil; alle in de organisatie ingezette medewerkers die geen vaste arbeidsovereenkomst hebben Van Dale
 • Flexibele schilOmvang van de flexibele schil is nu gemiddeld 13 tot 15% (bron: Intelligence Group)Verwachtingen:• 20 tot 25% in komende 5 jaar (Intelligence Group)• 30 tot 40% in komende 5 tot 10 jaar (YER)
 • Werkzame beroepsbevolking naar positie in de werkkring
 • Flexibele contractenDe wet kent de term niet.a) Extern flexibele contractenb) Intern flexibele contracten
 • Extern flexibele contracten• Uitzendovereenkomst, kent de wet (art. 7: 690 BW)• Payrolling, bijzondere vorm van uitzendarbeid
 • Intern flexibele contracten• Oproepcontacten• Arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht• 0-uren contracten• Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd• Een tweede of volgende arbeidsovereenkomst naast een lopende arbeidsovereenkomst
 • Gevaren• Overgang naar arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd• Rechtsvermoeden arbeidsovereenkomst/omvang• Loon tijdens ziekte
 • Ontslagrecht(ontwikkelingen)
 • Regeerakkoord 29 oktober 2012• Voor elk ontslag moet advies worden gevraagd aan UWV. (alternatieve route kan bij CAO)• Rechter kan alleen herstel van de dienstbetrekking eisen indien na een negatief advies van het UWV toch wordt ontslagen.• Anders alleen schadeloosstelling tot € 75.000• (Bij evident slecht advies, UWV onrechtmatige overheidsdaad.)
 • Plannen regeringWerkwijze UWV:• Beslissing binnen vier weken• Aanvraag o.b.v. financieel economische gronden - via digitale aanvraag direct alle gegevens - één schriftelijke ronde van hoor en wederhoor - mondelinge behandeling in week 3
 • Plannen regering• Aanvraag o.b.v. redenen gelegen in persoon van de werknemer (disfunctioneren, ziekte, wangedrag)• Eén schriftelijke ronde van hoor en wederhoor• Mondelinge behandeling Of vier weken gehaald worden in deze categorie is twijfelachtig bij ontslag wegens ziekte/arbeidsongeschiktheid moet deskundigenadvies worden gevraagd.
 • Plannen regeringWat is nog de rol van de kantonrechterM.b.t. ontslag:• Werknemer voor wie opzegverbod geldt• Tijdelijk contract zonder tussentijds opzegbedingNa ontslag:• ontslagen werknemer beroept zich: UWV advies weegt zwaar
 • Plannen regeringTransitiebudget: vergoeding voor scholing:• Bij onvrijwillig ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract van minstens één jaar• Kwart maandsalaris per dienstjaar met een maximum van vier maandsalarissen
 • Plannen regeringMaximering ontslagvergoeding• Half maandsalaris per dienstjaar, maximum € 75.000• Rechter kan vergoeding toekennen als ontslag onterecht of in hoofdzaak aan werkgever te wijten is.• Als werkgever heeft afgeweken van negatief advies van UWV Werkbedrijf: ontslag kan ongedaan gemaakt worden.
 • Plannen regeringWaar heeft werknemer recht op na ontslag via UWV• Volledige opzegtermijn• Transitiebudget• Evt. vergoeding maximaal € 75.000
 • Plannen regering WW-uitkeringVerkorten WW-uitkering• Maximaal 24 maanden• Eerste 12 maanden (18?) gerelateerd aan laatstverdiende loon• Laatste 12 maanden (6?) gerelateerd aan wettelijke minimumloonOpbouw WW-rechten• In eerste 10 jaar: per gewerkt jaar een maand WW• Daarna een halve maand per gewerkt jaar
 • Plannen regering na WW• Jonger dan 55 bij ontslag dan na WW een bijstandsuitkering (nieuwe participatiewet)• Ouder dan 55 dan in IOW – geen partner of vermogenstoets – wel sollicitatieplicht – IOAW vervalt
 • Het Nieuwe Werken
 • Het Nieuwe Werken (HNW)• Wat is HNW?• Waarom is HNW nodig?• Onzin en misverstand over HNW• Wat levert het uiteindelijk op?
 • Definitie van Het Nieuwe Werken‘Het Nieuwe Werken is een visie waarbij recenteontwikkelingen in de informatietechnologie alsaanjager gelden voor een beter(e) inrichting enbetuur van het kenniswerk. Het gaat omvernieuwing van de fysiek werkplek(ken), deorganisatiestructuur en –cultuur, demanagementstijl en niet te vergeten de mentaliteitvan de kenniswerker en zijn manager’. (Dik Bijl, Het Nieuwe werken 2007)
 • Invalshoeken• Technologie• Productiviteit• Werkomgeving• Flexibel werken• Maatschappelijke ontwikkeling• Kostenreductie• Lifehacking (slimmer werken)
 • Waarom is Het Nieuwe Werken nodig? ‘Er zijn miljoenen kenniswerkers, maar we hebben simpelweg nog nooit goed nagedacht over hoe je het best met je hoofd kunt werken. De organisatiestructuur waarbij je acht uur per dag met z’n allen in hetzelfde gebouw werkt en geld voor je tijd krijgt, is achterhaald. Tegenwoordig is je werk nooit af als je naar huis gaat. De stortvloed aan informatie en e-mails die je over je heen krijgt, wordt steeds groter. Dat is stressvol!’ Martijn Aslander, lifehacker
 • Waarom blijvend?• Digitale kenniswerkers die HNW momenteel toepassen zijn de ‘early adopters’• Nieuwe generatie werknemers is opgegroeid met social media• Nieuwe tijd vereist nieuwe manier van werken• Coördinatiemechanismen en inrichting van organisaties veranderen
 • Onzin en misverstanden over HNW• Geen synoniem voor thuiswerken• Geen vrijheid, blijheid• Geen ordinaire bezuinigingstruc• Geen vervreemding van medewerkers met hun bedrijf of kantoor
 • Wat levert HNW op?• Hogere tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers• Productieverbetering• Verbeterde samenwerking• Beter benutten van kennis• Aantrekkelijk werkgeversimago• Duurzaamheid en MVO
 • Verlagen van de kosten door• Besparen op huisvesting / faciliteiten• Besparen op reis- en verblijfskosten• Betere inzetbaarheid mensen (minder mensen nodig?)• Besparen op ICT• Besparen op ziekteverzuim en ‘grijs’ verzuim• Besparen op ongewenst personeelsverloop Bron: Het Nieuwe Werken Ontrafeld
 • Juridische aspecten bij HNW• Arbeidsvoorwaarden• Arbeidsomstandigheden• Aansprakelijkheid werkgever
 • Arbeidsvoorwaarden• Aanpassing personeelshandboek werktijden, registratie, werkplekken• Thuiswerkovereenkomst, cao controleren, werk- en pauze tijden, informeren werknemer over arbo, recht toegang huis terzake werkplek inspectie, bereikbaarheid werknemer• Protocol gebruik computer en telefoon
 • Arbeidsomstandigheden• Flexibele werkplek binnen bedrijf moet t.a.v. de gebruiker voldoen aan arbonormen.• Thuiswerkplek moet ook aan arbonormen voldoen. Denk aan bureau, stoel, licht, plaatsing computer.
 • Aansprakelijkheid werkgever• Werkgever aansprakelijk voor werkplek, inspectie/toezicht door werkgever op werkplek, RI&E• Zorgplicht, werkgever moet toezicht houden op en leiding blijven geven aan de arbeid beroepsziekten (RSI etc. ) burnout
 • #DRVWGD2013