Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Voorkomen van loonsanctie

973 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Voorkomen van loonsanctie

  1. 1. 8 zekere redenen voor een loonsanctie en oplossingen hoe uw organisatie die kan voorkomen In 2011 kostten loonsancties het bedrijfsleven € 114.298.800,-*) Eerlijk gezegd vind ik dat zonde van het geld, een loonsanctie is namelijk in veel gevallen te voorkomen. *) Voor de snelle rekenaars: 4.948 loonsancties * 70% van gemiddeld € 33.000 = € 114.298.800,- Voor mij 114 miljoen redenen om mijn kennis over het voorkómen van loonsancties samen te vatten in dit e-boek, zodat u daar uw voordeel mee kunt doen. Ik bespreek de meest voorkomende redenen van loonsancties en hoe u hierop in kunt spelen. Wat is een loonsanctie ook alweer Als een werknemer bijna twee jaar ziek is, vraagt hij of zij een WIA-uitkering aan bij het UWV. Wanneer blijkt dat het dossier niet volledig is en/of er is onvoldoende gedaan om de werknemer te re-integreren, volgt een loonsanctie. Daarmee is de werkgever verplicht om nog een jaar 70% van het loon door te betalen. Heeft u al een loonsanctie? Heeft u dit e-boek pas onder ogen gekregen nádat u al een loonsanctie hebt gekregen? Leg u er dan niet bij neer dat u een jaar het loon door moet betalen. Wanneer u alsnog de inspanningen hebt verricht die eerder nagelaten zijn, vraagt u bij het UWV om bekorting van de loonsanctie. Ik wens u veel succes met het toepassen van de adviezen!8 zekere redenen voor een loonsanctie – gratis e-boek bij inschrijving voor de Verzuimtips van Wijzer in Verzuim – ©2013 Margreet Kühne
  2. 2. De 8 zekere redenen voor een loonsanctie zijn: 1. Volg de poortwachterstappen niet Het lijkt een inkopper, maar toch is het niet volgen van de Poortwachterstappen een veel voorkomende reden voor het UWV om een loonsanctie uit te delen. UWV beoordeelt of de re-integratie-inspanningen hebben geleid tot een bevredigend resultaat. Bij een te laat opgestelde Probleemanalyse en Plan van aanpak loopt u het risico op een loonsanctie als daardoor re-integratiekansen gemist zijn. Oplossing Volg de stappen uit de Wet verbetering poortwachter trouw. Stel een Plan van aanpak op en voer dit ook uit. Lees de stappen nog eens na via deze link. 2. U levert een onvolledig re-integratieverslag in Na 89 weken ziekte vraagt de werknemer de WIA-uitkering aan en stuurt dan het re-integratieverslag (RIV) in aan het UWV. Wanneer het verslag niet compleet is, volgt de administratieve loonsanctie. U krijgt dan nog wel tijd om het dossier aan te vullen, maar wat er niet is kunt u niet geven … In 2011 goed voor 2.431 sancties! Het RIV bevat minimaal de volgende documenten: Door werknemer: - Oordeel van de werknemer. Dit formulier vindt u op www.uwv.nl. Door werkgever: - Plan van aanpak en eventuele Bijstellingen Plan van aanpak - Eerstejaarsevaluatie van het Plan van aanpak - Eindevaluatie van het Plan van aanpak Door bedrijfsarts: - Medische informatie - Probleemanalyse en eventuele Bijstellingen van de Probleemanalyse - Actueel oordeel bij de Probleemanalyse Oplossing Zorg dat u de Poortwachterstappen volgt en voldoende re-integratieactiviteiten ontplooit en leg dit vast in het verzuimdossier. Het volledige verzuimdossier voegt u toe aan het re-integratieverslag en u laat de bedrijfsarts de medische stukken opsturen aan het UWV. Bonustip Stel het re-integratieverslag samen met de werknemer op. Zo houdt u regie op de volledigheid en juistheid van de informatie die naar het UWV gaat.8 zekere redenen voor een loonsanctie – gratis e-boek bij inschrijving voor de Verzuimtips van Wijzer in Verzuim – ©2013 Margreet Kühne
  3. 3. 3. U bespreekt de voortgang niet met de werknemer Druk met andere zaken dan de niet-productieve zieke werknemer? Dat kost geld! De wetgever verwacht dat u elke 6 weken het Plan van Aanpak evalueert. Laat u dit na en u mist daardoor re-integratiekansen solliciteert u naar een loonsanctie. Oplossing Zorg dat u (minimaal!) elke 6 weken contact hebt met de werknemer en bespreek wat de mogelijkheden zijn en hoe u daar samen invulling aan kunt geven. Vraag altijd door op wat de werknemer nog wél kan in plaats van alleen te focussen op de ziekte. 4. Tweede spoor zet u niet, te laat of om de verkeerde reden in Wanneer de werknemer zijn eigen arbeid niet meer kan verrichten en u hebt intern geen passende structurele arbeid voorhanden, zet u een re-integratietraject 2e spoor in. En alleen dan. Dus niet wanneer u om andere redenen afscheid wilt nemen van de werknemer zoals een slechte financiële situatie of een arbeidsconflict. Oplossing Zodra bekend is dat de werknemer zijn oude werk niet meer kan hervatten of rond het eerste jaar is nog onduidelijk of hervatting in het eigen bedrijf mogelijk is, moet u uitkijken naar arbeid buiten het eigen bedrijf. Wacht u hier een paar weken mee – of maanden zie ik in de praktijk! – heeft u onherroepelijk een loonsanctie te pakken. 5. U biedt geen passende arbeid aan Wanneer de werknemer herstellende is maar hervatting in het eigen werk (nog) niet mogelijk is, zult u uw best moeten doen om passend werk te vinden en aan te bieden. Een mooi voorbeeld kwam ik eens tegen bij een retailer. Een werknemer viel uit met psychische klachten en er was een conflict met de leidinggevende. Terugkeer op de eigen vestiging werd hierdoor als niet passend beschouwd door de bedrijfsarts. Wel zou de werknemer kunnen re-integreren op een andere vestiging. De werkgever liet toe dat andere vestigingsmanagers de werknemer niet wilden plaatsen. De onherroepelijke loonsanctie kostte de werkgever uiteindelijk ruim € 25.000,-! Oplossing Onderzoek altijd welke mogelijkheden de werknemer nog heeft ondanks zijn beperkingen. En bedenk hier passend werk bij. Dit komt ook nog eens ten goede aan uw verzuimpercentage. Zo kunt u bijvoorbeeld een accountmanager die bij het sporten zijn enkel verzwikt heeft en daardoor zijn klanten niet kan bezoeken, inzetten in de binnendienst. Zijn beperkingen staan telefonische acquisitie niet in de weg!8 zekere redenen voor een loonsanctie – gratis e-boek bij inschrijving voor de Verzuimtips van Wijzer in Verzuim – ©2013 Margreet Kühne
  4. 4. 6. De onwelwillende werknemer geeft u geen loonmaatregel Dit is een niet veel voorkomende reden voor het UWV om een loonsanctie op te leggen (64 keer in 2011), maar ik vind het toch de moeite van het bespreken waard. Wanneer de werknemer weigert mee te werken aan zijn of haar re-integratie, verwacht het UWV van u dat u een loonmaatregel treft. Oplossing Zodra de werknemer zich niet houdt aan zijn re-integratieafspraken, gaat u na welke goede reden hij daarvoor heeft. Ontbreekt die reden, kondig dan een loonopschorting aan. Werkt de werknemer nog steeds niet mee, wordt het een loonstop en in zeer ernstige gevallen van plichtsverzuim mag u zelfs overgaan tot ontslag. 7. U zet de arbeidsdeskundige niet of te laat in Zodra duidelijk is dat terugkeer in het eigen werk niet mogelijk is, moet u beoordelen wat wél mogelijk is. Hiervoor schakelt u de arbeidsdeskundige in. Deze professional zal onderzoeken welke arbeidsmogelijkheden de werknemer dan nog wél heeft. Laat u dit na, laat u re-integratiekansen liggen en daar is UWV niet blij mee. Oplossing Voor de hand liggend: zet de arbeidsdeskundige in. Doe dit zodra u weet dat terugkeer in het eigen werk niet mogelijk is. Hiervoor hoeft u echt niet te wachten tot de eerstejaarsevaluatie! 8. Laat de bedrijfsarts niet oordelen naar arbeidsmogelijkheden Als een ingehuurde deskundige u een verkeerd advies geeft, bent u als werkgever de klos wanneer hierdoor re-integratiekansen gemist worden. De werkgever heeft een eigen verantwoordelijkheid voor de verzuimbegeleiding, en kan zich niet ‘verschuilen’ achter de door hem ingeschakelde professionals. Regelmatig komt voor dat de verzekeringsarts van het UWV oordeelt dat er wél arbeidsmogelijkheden waren voor de werknemer, terwijl de bedrijfsarts dit anders heeft gezien. Oplossing Wanneer de bedrijfsarts langer dan drie maanden aangeeft dat er geen arbeids- mogelijkheden zijn, laat hem dan verklaren dat er sprake is van GDBM (Geen Duurzaam Benutbare Mogelijkheden). Wanneer de bedrijfsarts de GDBM-verklaring niet kan of wil geven, kan hij dus wél aangeven wat de arbeidsmogelijkheden zijn. Komt u er niet uit met de bedrijfsarts? Vraag uzelf dan af of het tijd wordt om uit te kijken naar een andere bedrijfsarts voor een second opinion.8 zekere redenen voor een loonsanctie – gratis e-boek bij inschrijving voor de Verzuimtips van Wijzer in Verzuim – ©2013 Margreet Kühne
  5. 5. Bonustip Krijgt u wél een GDBM-verklaring? Laat de bedrijfsarts dan ook vaststellen hoe het staat met de herstelkansen. Wanneer er geen herstelkansen zijn en ook niet te verwachten zijn, kunt u een vervroegde IVA aanvragen. De IVA-uitkering mag u in mindering brengen op de loondoorbetalingsverplichting én u loopt niet het risico dat na 104 weken ziekte een volledige WGA-uitkering volgt die aan u wordt doorbelast. Zit u met een hoofdpijndossier in uw maag? Bel of mail me. Graag zet ik mijn kennis en vaardigheden in om u te helpen met de oplossing. Hartelijke groet, Margreet Kühne registercasemanager 06-22243929 info@wijzerinverzuim.nl Over Wijzer in Verzuim Wijzer in Verzuim helpt ondernemers, bedrijven en instellingen om de verzuimkosten te verlagen door financieel registercasemanagement. Missie en visie Verzuim kost ondernemers veel geld en kan de continuïteit van het bedrijf in gevaar brengen. Met een deskundige en praktische aanpak uw verzuimkosten zo laag mogelijk houden is waar Wijzer in Verzuim voor gaat. Niet alleen in de eerste twee jaar, maar zeker ook in de tien jaar daarna. Leidraad is om verantwoord te blijven ondernemen, dus zonder de mens achter het verzuim uit het oog te verliezen.8 zekere redenen voor een loonsanctie – gratis e-boek bij inschrijving voor de Verzuimtips van Wijzer in Verzuim – ©2013 Margreet Kühne

×