Arbeiders en bedienden op wegnaar het “eenheidsstatuut”:convergentie of “levelling up”?Bart Adriaens en Nicholas ThoelenAd...
3
4Verdeling statuten in BelgiëOpenbare sector1.018.123Bedienden1.650.427Arbeiders1.195.0301 Situering
5Wat bepaalt het statuut?Artikel 2 AOW: een werkman verricht in hoofdzaak handarbeidArtikel 3 AOW: de bediende verricht in...
6
7VOORBEELDENArbeider BediendeBuschauffeurBrandweermanDiensterConcièrgePloegbaasOpticienVerpleegsterOnthaalmoederVerkoopste...
2 Verschillende behandeling op het vlak van...8OpzeggingstermijnenCarensdagDuur proeftijdVakantiegeldGewaarborgd loon bij ...
3 Arrest van het Grondwettelijk Hof van 7 juli 20119“prejudicieel” arrestverschil in behandeling tussen arbeiders en bedie...
3 Arrest van het Grondwettelijk Hof van 7 juli 201110Gevolgen van arrest na 8 juli 2013 indien geen wetgevend optreden:• e...
3 Arrest van het Grondwettelijk Hof van 7 juli 201111Gevolgen van arrest na 8 juli 2013 indien geen wetgevend optreden:• R...
4 Ideeën in de richting van een eengemaakt statuut12Deadline 8 juli 2013• verschil in opzeggingstermijnen• carensdagOverle...
4 Ideeën in de richting van een eengemaakt statuut13
4 Ideeën in de richting van een eengemaakt statuut14Voorstel ACV:• “globale” oplossing op 7 terreinen– Proeftijd– Uitbetal...
4 Ideeën in de richting van een eengemaakt statuut15Voorstel ABVV:• “Stap voor stap verschillen opheffen” en voorrang aano...
4 Ideeën in de richting van een eengemaakt statuut16Voorstel ACLVB:• Ideeën op vlak van ontslagrecht, ziekte, tijdelijkewe...
4 Ideeën in de richting van een eengemaakt statuut17Voorstel VBO:• Arbeiders = bedienden = extra loonkostenhandicap van ge...
5 Twaalf vragen voor de sociale partners...1) Kan het helpen om tegen 9 juli het werk te concentreren op:- de opzegtermijn...
4) Kan het helpen als de bestaande ontslaguitkeringen voor de arbeiders worden omgevormd totontslaguitkeringen voor elkeen...
208) Zou het kunnen helpen om een algemeen geüniformiseerd kader uit te werken voor het nieuwe systeemvan de proefperiode ...
21
Arbeiders en bedienden op weg naar het eenheidsstatuut convergentie of levelling up(18+19 06 2013)de
Arbeiders en bedienden op weg naar het eenheidsstatuut convergentie of levelling up(18+19 06 2013)de
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Arbeiders en bedienden op weg naar het eenheidsstatuut convergentie of levelling up(18+19 06 2013)de

650 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
650
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Arbeiders en bedienden op weg naar het eenheidsstatuut convergentie of levelling up(18+19 06 2013)de

 1. 1. Arbeiders en bedienden op wegnaar het “eenheidsstatuut”:convergentie of “levelling up”?Bart Adriaens en Nicholas ThoelenAdvocaten Claeys & EngelsPanelgesprek Accent Jobs for People18 en 19 juni 2013
 2. 2. 3
 3. 3. 4Verdeling statuten in BelgiëOpenbare sector1.018.123Bedienden1.650.427Arbeiders1.195.0301 Situering
 4. 4. 5Wat bepaalt het statuut?Artikel 2 AOW: een werkman verricht in hoofdzaak handarbeidArtikel 3 AOW: de bediende verricht in hoofdzaak hoofdarbeidRechtspraak Hof van Cassatie:• aard van het werk is enige criterium• aard van het werk wordt bepaald door voornaamste bezigheid• voornaamste bezigheid is niet noodzakelijk diegene waaraande meeste tijd wordt besteed1 Situering
 5. 5. 6
 6. 6. 7VOORBEELDENArbeider BediendeBuschauffeurBrandweermanDiensterConcièrgePloegbaasOpticienVerpleegsterOnthaalmoederVerkoopsterElectromechanicienZaalmeesterTrambestuurderTechnicus naverkoopSysteemtester1 Situering
 7. 7. 2 Verschillende behandeling op het vlak van...8OpzeggingstermijnenCarensdagDuur proeftijdVakantiegeldGewaarborgd loon bij ziekteEconomische werkloosheidWillekeurig ontslagConcurrentiebedingTijdstip betaling loonArbeidsduurSociale zekerheidsbijdragenParitaire comitésSociale verkiezingenVakbondsafvaardigingSamenstelling arbeidsgerechten
 8. 8. 3 Arrest van het Grondwettelijk Hof van 7 juli 20119“prejudicieel” arrestverschil in behandeling tussen arbeiders en bedienden op vlak van:• opzeggingstermijnen (art. 59 AOW)• carensdag (art. 52, 1, 2de-4de lid AOW)strijdig met grondwettelijk gelijkheidsbeginsel (ongrondwettig)MAAR:• gevolgen van beide ongrondwettige wetsbepalingen wordengehandhaafd tot wetgever nieuwe bepalingen aanneemt• uiterlijk tot 8 juli 2013
 9. 9. 3 Arrest van het Grondwettelijk Hof van 7 juli 201110Gevolgen van arrest na 8 juli 2013 indien geen wetgevend optreden:• enkel art. 59 AOW en art. 52, 1, 2de-4de lid AOW ongrondwettig• geen uitspraak over andere verschillen  nieuwe prejudiciële vraag• ongrondwettige bepalingen buiten toepassing laten• “extrinsieke lacune” in de wetgeving door ongrondwettigheid– lacune ligt buiten de getoetste wetsbepaling– door ongrondwettigheid ontbreekt regel die wel van toepassingis op arbeiders“levelling up” naar regeling voor bedienden?
 10. 10. 3 Arrest van het Grondwettelijk Hof van 7 juli 201111Gevolgen van arrest na 8 juli 2013 indien geen wetgevend optreden:• Rechtspraak Hof van Cassatie + rechtsleer:– indien lacune vereist dat andere regeling wordt ingevoerd en– indien andere regeling “een hernieuwde maatschappelijke afwegingdoor de wetgever of een aanpassing van wetsbepalingen vereist”rechter mag zich niet in de plaats van de wetgever stellen• Overheidsaansprakelijkheid indien wetgever niet (tijdig) ingrijpt? Probleem: Hoe groot is de schade?
 11. 11. 4 Ideeën in de richting van een eengemaakt statuut12Deadline 8 juli 2013• verschil in opzeggingstermijnen• carensdagOverleg tussen sociale partners heeft niets opgeleverd Federale Regering (Monica De Coninck) heeft dossier naar zich toegetrokken Loonkostenproblematiek Prioriteit voor oplossing opzeggingstermijnen (en carensdag)
 12. 12. 4 Ideeën in de richting van een eengemaakt statuut13
 13. 13. 4 Ideeën in de richting van een eengemaakt statuut14Voorstel ACV:• “globale” oplossing op 7 terreinen– Proeftijd– Uitbetaling loon– Vakantieregeling– Arbeidsongeschiktheid (en carensdag)– Extra werkzekerheidsmaatregelen– Tijdelijke werkloosheid– Ontslag• ontslagregeling bedienden uitbreiden voor iedereen:– 1 maand opzeg per begonnen dienstjaar met– minimum van 3 maanden opzeg
 14. 14. 4 Ideeën in de richting van een eengemaakt statuut15Voorstel ABVV:• “Stap voor stap verschillen opheffen” en voorrang aanopzeggingsregeling en afschaffing carensdag• Opzeggingsregeling (loon < of ≥ geïndex. plafond van 43.194 EUR):– < plafond: 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit– ≥ plafond: 30 dagen per begonnen dienstjaar met een minimum van3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar• Beperkte overgangsperiode om arbeiders toe te laten bij deopzeggingstermijn van bedienden aan te sluiten• Regelgeving inzake willekeurig ontslag geldt voor alle werknemers(motivering)
 15. 15. 4 Ideeën in de richting van een eengemaakt statuut16Voorstel ACLVB:• Ideeën op vlak van ontslagrecht, ziekte, tijdelijkewerkloosheid, vakantiegeld, proefperiode, ...• Elk individueel ontslag moet gemotiveerd worden maar“In geen geval mag de motivatieplicht een negatief gevolg hebben voor hetdossier van de werknemer indien hij in de toekomst werkloos wordt.”• Werknemer moet worden verhoord vóór ontslag• Opzeggingstermijnen:Anciënniteit Duur opzegging< 5 jaar 3 maanden≥ 5 jaar en < 8 jaar 6 maanden≥ 8 jaar 1 maand per jaar anciënniteit
 16. 16. 4 Ideeën in de richting van een eengemaakt statuut17Voorstel VBO:• Arbeiders = bedienden = extra loonkostenhandicap van gemiddeld 2tot 4 %• Voor wat betreft de opzeggingstermijnen:– interprofessionele onder- en bovengrens: ondergrens = max. Europees gemiddelde inzake opzegtermijnen =4,5 maanden bovengrens = max. dubbele van Europees gemiddelde = 9 maanden– op sectorniveau opzeggingstermijnen vastleggen tussen twee grenzen• Outplacement en vorming (activering i.p.v. passieve sociale bescherming)• Ontslagmotivering: regeling “willekeurig ontslag” ook voor bedienden,doch met gedeelde bewijslast
 17. 17. 5 Twaalf vragen voor de sociale partners...1) Kan het helpen om tegen 9 juli het werk te concentreren op:- de opzegtermijn- de carensdagAls het antwoord bevestigend is, is het dan niet aangewezen om een concrete agenda vast teleggen voor de bespreking van de andere punten in een tweede fase?2) Welk van de drie volgende systemen geniet jullie voorkeur:- onmiddellijke toepassing van een nieuw systeem voor iedereen- een nieuw systeem voor de nieuwe contracten- een cliquetsysteemZijn er uitzonderingen mogelijk?3) Vanaf welke datum zien jullie de nieuwe opzegtermijnenin werking treden?18
 18. 18. 4) Kan het helpen als de bestaande ontslaguitkeringen voor de arbeiders worden omgevormd totontslaguitkeringen voor elkeen (A/B) met een brutosalaris onder 1800 euro en dat deze nieuweontslaguitkering in aanmerking wordt genomen als vergoeding bij de berekening van de opzeg?Denken jullie dat andere modaliteiten dan het salaris gebruikt zouden kunnen worden, zoals bijvoorbeeld eendifferentiatie per sector, binnen een algemeen eengemaakt kader?5) Kan het bovendien helpen dat de sectorale complementen uit de sectorfondsen zouden gebruikt worden omde kost van de opzegtermijnen te compenseren?6) Kan het helpen om de berekeningswijze van het vakantiegeld te laten evolueren wat de opzegvergoedingbetreft om de harmonisering van de opzegtermijnen te faciliteren?7) Is het te overwegen dat de impact van een hervorming gesolidariseerdwordt tussen de verschillende sectoren?19
 19. 19. 208) Zou het kunnen helpen om een algemeen geüniformiseerd kader uit te werken voor het nieuwe systeemvan de proefperiode met specifieke modaliteiten per sector en/of per salarisniveau?9) Kan het helpen dat de opleiding tijdens de gewerkte periode en het al dan niet aanbieden van outplacementin aanmerking wordt genomen voor het vastleggen van de opzegtermijn?10) Er bestaan verschillende systemen zoals CAO 75 +15 %, de hogere bedienden en de lagere bedienden.Zou het kunnen helpen om als werkbasis een systeem te nemen dat ongeveer overeenstemt met eenintermediair traject, om een compromis uit te werken tussen de bestaande systemen, rekening houdend metde antwoorden op de overige vragen? Kan men eveneens een plafond voorzien?11) Zou een uniformisering van de motivering, zodat iedere werknemer het recht krijgt om te weten omwelke reden hij/zij ontslagen wordt, kunnen bijdragen tot een oplossing?12) Op welke manier kan de carensdag als element van een globaleoplossing gezien worden?
 20. 20. 21

×