Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inger Verhelst Claeys & Engels

635 views

Published on

Attorney-Partner at Claeys & Engels | Employment law - Arbeidsrecht

Published in: Law
 • Be the first to comment

Inger Verhelst Claeys & Engels

 1. 1. Naar Werkbaar & Wendbaar Werk Een stand van zaken Inger Verhelst Advocaat-Vennoot Claeys & Engels HRSeminar - 8 september 2016 © Claeys & Engels
 2. 2. Nood aan werk op maat 2
 3. 3. Context Waarom nood aan wendbaar werk? Nieuwe technologieën: • robotica, nanotechnologie, big data Nieuwe organisatievormen • Netwerkorganisatie, telewerk, freelancers, “uberisatie” van het werk Meer en meer kenniswerk Minder aflijning tussen werk en privé Bedrijven hebben nood aan flexibiliteit (afstemmen van productie op vraag) en daling kosten 3
 4. 4. Context Waarom nood aan werkbaar werk? We moeten langer werken • Stijging leeftijd voor pensioen en SWT • Afbouw landingsbanen Stijgende ziektekosten: RIZIV uitgaven op vier jaar tijd van 5,4 naar 6,8 miljard (+25%) • Psychosociale klachten (stress, burn-out): +25% op vier jaar (104.291 in 2013) • Bewegingsziekten (rugaandoeningen en reuma): + 20% 4
 5. 5. Plan van aanpak van Minister Peeters Wettelijk kader creëren met veel mogelijkheden voor sectoren om regels op maat uit te werken Menu van mogelijkheden • Experimenten Hansenne (K.B. nr. 179 - 30/12/1982) Sectoren kunnen mogelijkheden activeren door zelf of op ondernemingsvlak te laten invoeren Menu is niet limitatief: sectoren mogen ook zelf nog met nieuwe voorstellen komen Als draagvlak voldoende: veralgemening via IPA of CAO NAR 5
 6. 6. Plan van aanpak van Minister Peeters Juni – november 2015: ronde tafel gesprekken en consultatie sociale partners Werkbezoeken Wenen, Kopenhagen, Stockholm, Den Haag http://www.werkopmaat.belgie.be/nl 2 wetsvoorstellen over glijtijden en deeltijds werk sinds begin 2016 6
 7. 7. Plan van aanpak van Minister Peeters Wetsontwerp Werkbaar Wendbaar Werk: • SOKKEL: rechtstreeks van toepassing op alle werknemers • MENU: te activeren door sectoren • Timing: – Wetsontwerp op 15 juli 2016 overgemaakt aan sociale partners – Toepassing voorzien vanaf 1 januari 2017 – Menu meenemen in IPA onderhandelingen 2017-2018 7
 8. 8. Wetsontwerp Werkbaar Wendbaar Werk 8
 9. 9. Wetsontwerp Werkbaar Wendbaar Werk Sokkel (rechtstreekse werking) (1) Annualisering arbeidsduur Regel = gemiddelde arbeidstijd moet gerespecteerd gedurende referteperiode (via inhaalrust bij meeste vormen van overwerk) NU: gemiddelde arbeidsduur/kwartaal (verlengbaar tot max. 1 jaar via CAO of arbeidsreglement) PLAN: • standaard 12 maanden • Max. 9 u/dag – 45u/week mits toeslag te betalen boven 40u? • Interne grens = 143 uur 9
 10. 10. Wetsontwerp Werkbaar Wendbaar Werk Sokkel (rechtstreekse werking) (2) Vrijwillige overuren Doel = vrijwillig overuren – geen inhaalrust – uitbetaling of “loopbaanspaarrekening” Max. 100 overuren/jaar (max. 360 u via sector) Via individuele overeenkomst (vrijwilligheid) Max: 11u/dag – 50u/week “Naast bestaande stelsel van overuren” (nu reeds systeem van uitbetaling zonder inhaalrust) 10
 11. 11. Wetsontwerp Werkbaar Wendbaar Werk Sokkel (rechtstreekse werking) (3) Investering in vorming NU: 1,9% loonmassa (interprofessioneel) PLAN: 5 dagen/FTE/jaar (interprofessioneel) – zonder stijging loonkost MIDDEL: via sectorale CAO of individuele vormingsrekening (zoniet: individueel vormingsrecht van 2 dagen (2017-2018)) Specifieke regels KMO’s < 20 werknemers 11
 12. 12. Wetsontwerp Werkbaar Wendbaar Werk Sokkel (rechtstreekse werking) (4) Occasioneel telewerk NU: Telewerk op vrijwillige basis, via schriftelijke overeenkomst tussen WG en WN PLAN: - wettelijk kader voor “occasioneel” telewerk (nu niet?) - WN kan aanspraak maken op occasioneel telewerk in geval van overmacht of persoonlijke redenen tenzij functie of activiteit onverenigbaar met telewerk 12
 13. 13. Wetsontwerp Werkbaar Wendbaar Werk Sokkel (rechtstreekse werking) (4) Occasioneel telewerk PLAN: - Niet bij staking! - Afspraken over apparatuur, technische ondersteuning en bereikbaarheid (CAO of arbeidsregle- ment) 13
 14. 14. Wetsontwerp Werkbaar Wendbaar Werk Menu (te activeren door sectoren) A - WENDBAAR WERK (1) Hervorming arbeidsduur Verhoging arbeidsduurgrenzen: 11u/dag – 50u/week – nacht = vanaf 22u Via sectorale CAO – indien geen sectoraal initiatief via CAO (SD) of arbeidsreglement Uitbreiding plus minus conto : referteperiode over meerdere jaren  Sectoren die kampen met internationale concurrentie en specifieke noden 14
 15. 15. Wetsontwerp Werkbaar Wendbaar Werk Menu (te activeren door sectoren) A - WENDBAAR WERK (2) Uitzendarbeidcontracten voor onbepaalde duur • Reden: meer inkomenszekerheid bieden aan werknemers • Werknemer sluit AO onbepaalde duur met uitzendbureau • In te zetten bij gebruikers enkel op grond van geldige motieven (vervanging, tijdelijke vermeerdering werk, uitzonderlijk werk) • Functie, geografische zone, uurregeling en loon in contract overeen te komen (gegarandeerd loon tussen opdrachten in) • Tijdens opdrachten zou contract geschorst worden en wordt specifieke overeenkomst voor uitzendarbeid opgemaakt • Nadere regels worden bepaald in CAO (paritair comité uitzendarbeid) 15
 16. 16. Wetsontwerp Werkbaar Wendbaar Werk Menu (te activeren door sectoren) B - WERKBAAR WERK (1) Loopbaansparen  Opgenomen in het regeerakkoord – compensatie voor inperking tijdskrediet en landingsbanen  Idee: opsparen tijd of geld om later vrije tijd op te nemen (vakantie, sabbatical, minder werken)  Wetsontwerp: enkel meeruren, overuren en conventioneel verlof 16
 17. 17. Wetsontwerp Werkbaar Wendbaar Werk Menu (te activeren door sectoren) B - WERKBAAR WERK (1) Loopbaansparen  Mogelijkheid voor werknemers om sturing te geven aan hun loopbaan: tijd opsparen om in te zetten wanneer men het nodig heeft  individuele loopbaanrekening: werknemer kan online overzicht van zijn loopbaan vragen (genomen verloven, gewerkte dagen,..) 17
 18. 18. Wetsontwerp Werkbaar Wendbaar Werk Menu (te activeren door sectoren) B - WERKBAAR WERK (1) Loopbaansparen  Twee fasen: (1) Mogelijkheid van kader op sectoraal niveau – afspraken: • Welke tijdsperiodes op te sparen • Periode waarbinnen deze kunnen opgespaard worden • Wijze van opname: • In overleg met werkgever • Meeneembaarheid beperkt tot sector • Periode: zou niet kunnen tot aan einde loopbaan 18
 19. 19. Wetsontwerp Werkbaar Wendbaar Werk Menu (te activeren door sectoren) B - WERKBAAR WERK (1) Loopbaansparen (2) Als geen sectoraal akkoord: mogelijkheid van cao op ondernemingsvlak indien vraag gesteld aan paritair comité door vakbond of individuele onderneming Indien positieve evaluatie: eventueel uit te breiden naar intersectoraal systeem 19
 20. 20. Wetsontwerp Werkbaar Wendbaar Werk Menu (te activeren door sectoren) B - WERKBAAR WERK (2) Schenking van verlofdagen (“Don de congé”)  Gebaseerd op loi Mathys (Frankrijk)  Werknemers kunnen hun conventionele vakantiedagen geven aan een collega die een zwaar ziek kind opvangt  Te activeren op sectorniveau en op ondernemingsniveau indien één van de vakorganisaties vraag heeft voorgelegd op sectorniveau 20
 21. 21. Wetsontwerp Werkbaar Wendbaar Werk Menu (te activeren door sectoren) B - WERKBAAR WERK (3) Werkgeversgroeperingen  Inzetbaarheid van werknemers verhogen door het mogelijk te maken (tijdelijk) te werken bij een andere werkgever  Hervorming van het bestaand stelsel : vermindering van administratieve lasten  Maximum 10 werknemers  Niet bij staking of lock-out 21
 22. 22. Wetsontwerp Werkbaar Wendbaar Werk Menu (te activeren door sectoren) B - WERKBAAR WERK (4) Vereenvoudiging formaliteiten voor deeltijds werk • Niet meer alle variabele roosters in arbeidsreglement: kader is voldoende (tijdvakken, dagen, min en max uurregeling) • Bekendmaking minstens 5 werkdagen vooraf (eventueel in te korten bij cao) • Bijkomende uren kan via tijdsregistratiesysteem 22
 23. 23. Wetsontwerp Werkbaar Wendbaar Werk Menu (te activeren door sectoren) B - WERKBAAR WERK (5) Glijdende werktijden NU: Gedoogbeleid onder voorwaarden (1) Alle uurroosters in arbeidsreglement (2) Meting (bv. prikklok) (3) Controle door werknemer (4) Respecteren van normale arbeidsduurgrenzen 23
 24. 24. Wetsontwerp Werkbaar Wendbaar Werk Menu (te activeren door sectoren) B - WERKBAAR WERK (5) Glijdende werktijden PLAN: (1) CAO of arbeidsreglement (2) Vaste (kern- of stamtijden) en variabele (glijtijd) periodes (3) Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur en referteperiode (overdracht igv overmacht) (4) Max. 9 u/dag en 45u/week (5) Tijdsregistratie (verplichte vermeldingen en bewaring) (6) Loon op basis van gemiddelde arbeidsduur 24
 25. 25. Wetsontwerp Werkbaar Wendbaar Werk Menu (te activeren door sectoren) B - WERKBAAR WERK (6) Uitbreiding palliatief verlof en tijdskrediet  Palliatief verlof: +1 maand  Tijdskrediet met motief zorg: +3 maanden 25
 26. 26. En wat nu? 26
 27. 27. Kritiek...!  Vakbonden:  “Morrelen aan de 38 uren week? Over onze dead body”  “De regering reduceert werknemers tot hyperflexibele lagekostenkoopwaar”  Coalitiepartners maken brandhout van ontwerp  NVA (Demir): “Lege doos”  Open VLD (Lachaert): “Herbegin van een wit blad”  VOKA: “Ruim onvoldoende” 27
 28. 28. Kritiek...!  Unizo:  “De langverwachte annualisering wordt duurder dan bestaande stelsels”  VBO:  “Bijsturing van voorstellen Peeters is hypernoodzakelijk” 28
 29. 29. 30 Inger Verhelst Advocaat - Vennoot T +32 285 97 82 inger.verhelst@claeysengels.be

×