Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Werkgeversmiddag
Inhuren, inlenen of aannemen?
28 november 2013
Thomas Drost
Algemeen
• Inhuren – zzp’ers
• Inlenen – Nederlandse of buitenlandse
uitzendkrachten
• Aannemen?
Inhuren zzp’er?
• Formaliteiten
• Hoe risico’s te minimaliseren?
• Voordelen / nadelen
Inhuren zzp’er?
• VAR-verklaring (VAR-wuo, -dga, -loon, -row);
• Btw-nummer of inschrijving als zelfstandige in het Handel...
Inhuren zzp’er?
- hoe risico’s minimaliseren?
Vrijwaring inhouding en afdracht loonheffingen alleen als:
• De originele VA...
Inhuren zzp’er?
Voordelen

Nadelen

Weinig administratie

Prijs

Geen ziekterisico

Werving & selectie van een zzp’er

Fle...
Inlenen uitzendkracht?
• Formaliteiten
• Hoe risico’s te minimaliseren?
• Voordelen / nadelen
Inlenen uitzendkracht?
Stappenplan:
-

Check uitzendonderneming (Waadi-check);
Screen eventueel de toekomstige arbeidskrac...
Inlenen uitzendkracht?
• Een kopie ID-bewijs van de ingeleende werknemer is niet
meer noodzakelijk in de administratie van...
Inlenen uitzendkracht?
Beperken inleners- en/of ketenaansprakelijkheid:
• Verklaring betalingsgedrag. Per 2015 digitaal;
•...
Matiging inleners- / ketenaansprakelijkheid
Geen anoniementarief als identiteit is vastgesteld:
• Naw-gegevens;
• Geboorte...
Inlenen uitzendkracht?
Voordelen

Nadelen

Werving & selectie

Zekerheid

Weinig administratie

Prijs

Geen ziekterisico

...
Aannemen?
•
•
•
•

Flexwerkers
Premiekorting in dienst nemen jong personeel
Aannemen van een AOW-er
Veranderingen ontslagp...
Aannemen?
Flexwerkers worden beter beschermd per 1 juli 2014:
• Volgen tijdelijke contracten elkaar binnen 6 maanden op
(n...
Aannemen?
Premiekorting bij aannemen jong personeel:
• 18 t/m 26 jaar;
• Uit WW- of bijstandsuitkering;
• Maximale duur ko...
Aannemen?
In dienst nemen AOW-er wordt aantrekkelijker:
• Doorbetaling loon bij ziekte slechts 6 weken;
• Minder re-integr...
Aannemen?
De ontslagprocedure verandert onder andere als volgt :
• Ontslag om bedrijfseconomische redenen loopt via UWV;
•...
Vragen?
Inhuren, inlenen of aannemen
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Inhuren, inlenen of aannemen

683 views

Published on

Inhuren, inlenen of aannemen door belastingadviseurs Thomas Drost

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Inhuren, inlenen of aannemen

 1. 1. Werkgeversmiddag Inhuren, inlenen of aannemen? 28 november 2013 Thomas Drost
 2. 2. Algemeen • Inhuren – zzp’ers • Inlenen – Nederlandse of buitenlandse uitzendkrachten • Aannemen?
 3. 3. Inhuren zzp’er? • Formaliteiten • Hoe risico’s te minimaliseren? • Voordelen / nadelen
 4. 4. Inhuren zzp’er? • VAR-verklaring (VAR-wuo, -dga, -loon, -row); • Btw-nummer of inschrijving als zelfstandige in het Handelsregister geeft geen enkele zekerheid; • VAR-wuo en -dga geeft rechtszekerheid voor opdrachtgever om loonheffing en premies achterwege te laten; • Maximaal 1 kalenderjaar geldig; • Vanaf 1 januari 2015 aanvragen via webmodule KvK (dan moet ook de opdrachtgever een aantal vragen beantwoorden om kwade trouw te voorkomen).
 5. 5. Inhuren zzp’er? - hoe risico’s minimaliseren? Vrijwaring inhouding en afdracht loonheffingen alleen als: • De originele VAR-verklaring wordt getoond en de omschrijving van de werkzaamheden op de VAR komen overeen met de opdracht; • De opdrachtgever heeft een kopie van de VAR-verklaring; • De opdrachtgever heeft zelf de identiteit van de opdrachtnemer vastgesteld en een afschrift van het ID-bewijs in de administratie. NB. de afgegeven VAR-verklaring biedt alleen vrijwaring voor de daarop vermelde werkzaamheden. Controleer of deze overeenkomen met de opdrachtovereenkomst.
 6. 6. Inhuren zzp’er? Voordelen Nadelen Weinig administratie Prijs Geen ziekterisico Werving & selectie van een zzp’er Flexibiliteit Weinig binding met opdrachtgever Kwaliteit Risicospreiding tussen u en zzp’er
 7. 7. Inlenen uitzendkracht? • Formaliteiten • Hoe risico’s te minimaliseren? • Voordelen / nadelen
 8. 8. Inlenen uitzendkracht? Stappenplan: - Check uitzendonderneming (Waadi-check); Screen eventueel de toekomstige arbeidskracht; Check identiteit van ingehuurde werknemers; Voorkom aansprakelijkheid voor loonheffingen (o.a. Grekening/depotstelsel en SNA-keurmerk); - Zorg voor minimumloon, arbeidsomstandigheden en werktijden; - Bij buitenlandse uitzendkrachten; check TWV en A1/E101 verklaring.
 9. 9. Inlenen uitzendkracht? • Een kopie ID-bewijs van de ingeleende werknemer is niet meer noodzakelijk in de administratie vanaf 1 januari 2014; • Doe zaken met een SNA gecertificeerd uitzendbureau. Zo niet dan moet u 35% van het factuurbedrag storten op de vrijwaringsrekening bij de Belastingdienst. Bij niet-nakoming kunnen uit- en inlener een boete van max. € 4.920 per werknemer krijgen. Tevens kan de inlener aansprakelijk worden gesteld voor de loonbelasting, premies en btw. (Die aansprakelijkheid geldt tot 35% van het factuurbedrag).
 10. 10. Inlenen uitzendkracht? Beperken inleners- en/of ketenaansprakelijkheid: • Verklaring betalingsgedrag. Per 2015 digitaal; • Opnemen kettingbeding (keten); • Goede administratie; • Storten op rekening Belastingdienst; • Beroepen op disculpatieregeling; • Gebruik G-rekening.
 11. 11. Matiging inleners- / ketenaansprakelijkheid Geen anoniementarief als identiteit is vastgesteld: • Naw-gegevens; • Geboortedatum; • BSN; • Specificatie gewerkte uren; • Nationaliteit; • Soort ID-bewijs (geen rijbewijs!), nummer en geldigheidsduur; • Kopie A1 verklaring en/of verblijfsvergunning, TWV, evt. VAR-verklaring inclusief nummer en geldigheidsduur; • Naw-gegevens van de onderaannemer / uitlener. Een adequate procedure voor vastlegging, identificatie en verificatie van de identiteit is verplicht! Let op bepalingen bescherming privacy.
 12. 12. Inlenen uitzendkracht? Voordelen Nadelen Werving & selectie Zekerheid Weinig administratie Prijs Geen ziekterisico Risico inleners-/ketenaansprakelijkheid Flexibiliteit
 13. 13. Aannemen? • • • • Flexwerkers Premiekorting in dienst nemen jong personeel Aannemen van een AOW-er Veranderingen ontslagprocedure
 14. 14. Aannemen? Flexwerkers worden beter beschermd per 1 juli 2014: • Volgen tijdelijke contracten elkaar binnen 6 maanden op (nu 3 maanden)? Dan na 2 jaar (nu 3 jaar) of bij 4e contract een vast dienstverband; • Tijdelijk contract van max. 6 maanden? Geen proeftijd! • Alleen in bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding bij tijdelijk contract; • Nulurencontracten in de zorg worden verboden.
 15. 15. Aannemen? Premiekorting bij aannemen jong personeel: • 18 t/m 26 jaar; • Uit WW- of bijstandsuitkering; • Maximale duur korting is 2 jaar; • Minimaal contract voor 6 maanden voor tenminste 32 uur per week; • Vanaf 1 januari 2014 tot 1 januari 2016; • Maximale korting € 7.000.
 16. 16. Aannemen? In dienst nemen AOW-er wordt aantrekkelijker: • Doorbetaling loon bij ziekte slechts 6 weken; • Minder re-integratieverplichtingen; • Ruimere mogelijkheden voor tijdelijke contracten; • Als er geen afwijkende afspraken worden gemaakt, eindigt het contract automatisch bij het bereiken van de AOW-leeftijd; • Een AOW-er heeft recht op wettelijk minimumloon; • Ingangsdatum is nog niet bekend.
 17. 17. Aannemen? De ontslagprocedure verandert onder andere als volgt : • Ontslag om bedrijfseconomische redenen loopt via UWV; • De ontslagprocedure via de kantonrechter alleen voor ontslag om andere redenen; • Het UWV moet straks het grootste deel van de adviesaanvragen binnen 4 weken afhandelen (nu 6 weken); • Ook bij een negatief advies van het UWV kan de werkgever zijn werknemer ontslaan. De werknemer kan het ontslag via de rechter aanvechten. Voor de rechter weegt het (negatieve) advies van het UWV zwaar mee; • Als de rechter een ontslag onterecht vindt, kan hij de werknemer een ontslagvergoeding toekennen of het ontslag ongedaan maken (max. half maandsalaris per dienstjaar, tot € 75.000).
 18. 18. Vragen?

×