Ruc marts 2012

280 views
209 views

Published on

Indlæg på RUC om Gribskov kommunes erfaringer med konkurrenceudsættelse

Claus Thykjær

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
280
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Tager fsæt i den fælles fortælling. Gribskov Kommune vil være kendt som en nytænkende kommune, der arbejder målrettet for at give borgerne mest mulig kvalitet for pengene. Fokuseret meget på, hvad vil det sige at være politikere, hvad er politik og hvad er administration. Politisk fokus på serviceniveau, kvalitet mv. Ikke på driftsformer
 • Lidt groft sagt så er tofte skole pt placeret på den hvide til højerer – dvs selv om vi renoverer så er tofteskole længere hende i sit livsforløb end en ny skole vil være – og end helsinge skoler er – simpelthen fordi materialerne er dårligere og fordi den har været vedligeholdt dårligerer (en god bygning kan bedre tøle at blive forsømt...)
 • Claus Om vores proces Fra foranalysen har vi brugt en 'tragt'model hvor vi har sivet scenarier fra, hvis de stred imod fx placeringshensyn, var for dyrer etc Gym er fravalgt pga placering Tofte er fravalgt pga placering og fordi renovering bliver dyr Vi står tilbage med en placering i Nordvingen
 • Ruc marts 2012

  1. 1. Ikke sådan….Konkurrenceudsættelse i GribskovkommuneClaus Thykjær, vicekommunaldirektør RUC – 5.3.12
  2. 2. Udfordringerne Privat vækst, velstanden stiger – dette påvirker forventningerne til offentlig service Lille/ingen vækst i offentlig produktivitet Nulvækst – og nultolerance (uanset evt. Regeringsskift) Demografien presser arbejdsmarkedet mere og mere – Efterkrigsårgangen går på pension og selv hvis samtlige unge ansættes i den offentlige sektor mangler der hænder og kompetencer RUC – 5.3.12
  3. 3. Afsæt: Vi er nødt til konstant attænke nyt Konkurrence kan fremme innovation, men ikke nødvendigvis Ikke kun fokus på ”penge”, men også effekter i form af nye løsninger, bedre kvalitet mv. RUC – 5.3.12
  4. 4. Udgangspunktet (historien) 86 mio. kr. 104 mio. kr. 51 mio. kr. RUC – 5.3.12
  5. 5. Styring af udgifterne Fokus på budgetforudsætninger, visitation og serviceniveau Fokus på interne arbejdsfordelinger og kvaliteten af rapporteringer Fokus på dispositionsregnskabrivat vækst, velstanden stiger – dette påvirker forventningerne til offentlig service Stor sårbarhed – fx handicappede, misbrugere, sundhedsområdet, anbragte børn Lille mulighed for at budgetoptimere – høste de gode buisness cases RUC – 5.3.12
  6. 6. Udbudspolitik og udbudsstrategi...Byrådet ser således ikke udbud, Overvejelser om indgåelse af udlicitering, partnerskaber eller partnerskaber og samarbejder skal offentlig-privat samarbejde som et således være en integreret del af mål i sig selv, men som et middel, Gribskov Kommunes styring og der kan anvendes, hvis det ud fra planlægning af aktiviteter for en samlet betragtning er herved at sikre en optimal økonomisk fordelagtigt og kan udnyttelse af de økonomiske forenes med de kvalitetskrav, som rammer, som politikerne har stillet byrådet ønsker for ydelserne. til rådighed. Gribskov Kommune skal derfor løbende overveje mulighederne for samarbejder om drifts- og serviceopgaver med henblik på opnåelse af kvalitets- og effektiviseringsgevinster. RUC – 5.3.12
  7. 7. Kommunernes konkurrenceudsættelse45 Gribskov4035 IK U3025201510 5 0 RUC – 5.3.12
  8. 8. Udbudte områder/opgaver ESCO  Jobcenter – Tur/Retur Vej og Park  Ældreboligadministrati Rengøring on  Forsikringsmægler Daginstitution og handicapboliger som  Skole/Svømmehal/Kul OPP-light turhus som OPS Samlet kørselsudbud  Ældreområdet RUC – 5.3.12
  9. 9. Samarbejdsform Hvad vil vi opnå? Pris, kvalitet, innovation... Hvordan? Hvor tit græsset skal slås eller hvordan det skal være at spille på Hvad? Klar arbejdsdeling eller dialogbaseret Den politisk/administrative organisation skal være trænet i disse spørgsmål. Faste procedurer; Vil vi konkurrenceudsætte, hvordan, samme service osv RUC – 5.3.12
  10. 10. De tre faser Efter Efter Før Annoncering kontrakt- annoncering indgåelse Udbudsfase RUC – 5.3.12
  11. 11. Kompetencekrav –Den kommunale organisation (pol/adm)1: Markedsforståelse – Hvad er markedets logik og drivkraft2: Forberede et udbud, kende sin opgavevaretagelse (eget bud..?)3: Gennemføre et udbud – juridisk, teknisk4: Drifte et udbud – kontraktstyring, controlling, partnerskab Kontraktstyringsteam – organisatorisk enhed og fast omdrejningspunkt RUC – 5.3.12
  12. 12. Ny Skole/Svømmehal/Kulturhus RUC – 5.3.12
  13. 13. Faktisk og ideelt vedligehold
  14. 14. Analyse af potentielle løsninger
  15. 15. Processen□ §17 stk 4 – ekstern deltagelse□ Svømmehal og kulturhus med□ Politiske ønsker vs optimale løsninger. Hårfin balance□ Stram, stram proces, der blev endnu mere stram□ Udbud efter funktionskrav□ Kommunalt drevet med rådgivere□ Konkurrencepræget dialog□ Finansielt, juridisk og teknisk kompliceret...Projekt til knap ½ mia. kr..! Bornholm – 28.3.2011
  16. 16. Vi får fokus på vores kernekompetencer (undervisning).
  17. 17. Hvad betyder OPS reelt?➜ Kommunalt ejerskab – Private garantier➜ Sammenkobling af anlæg, drift og vedligehold i én kontrakt➜ Sikre tilstrækkeligt drifts- og vedligeholdelsesniveau i op til 25 år➜ Budgetsikkerhed. – Nu: ca 16,5 mio. kr til drift og vedligehold. – OPP: 11,5 mio. kr + afdrag på lån 4,5 mio. kr.Vi får fokus på vores kernekompetencer (undervisning) /Ejendomsdrift i private regi
  18. 18. ESCO
  19. 19. Ældre og plejeområdet
  20. 20. (Udbuds)historie plejeområdet 1. generation 2. generation 3. generation Kommune- Udbud af genudbud sammenlægning flekscenter Genoptræning /Aflastning Pleje Gribskov Pleje Gribskov Centerdrift Centerdrift Centerdrift Centerdrift Hjemmeplejen Hjemmeplejen Hjemmeplejen Hjemmeplejen Hjemmeplejen 1995 2000 2005 2007 2009 RUC – 5.3.12
  21. 21. Ældreområdet i GK / GGK100 mill kr over ti år. Udbudsgevinsten har været stigende gennem perioden, da volumen /budgetgrundlaget i perioden har været stigende. Førstegenerationsudbudet (1996) omfattede borgere i eget hjem havde et volumen på 25 mill.kr og en opnået økonomisk gevinst på 18%. I 2. generationsudbudet (2000) var hele centerdriften på 89. mill. kr. - gevinst på 15% af udbudsvolumen. Samlet set er der herved opnået en gevinst på ca. 100 mill kr. da udbudsvolumen er vokset som følge af flere borgere i hele perioden. 3. generations udbudet (2005/6) var på ca. 60 mill. kr med en årlig gevinst på 5 mill. kr. Fald i volumen, da en stor del at hjemmeplejen for borgere i eget hjem kom ind under godkendelsesordningen i 2003/2004. Oven i den økonomiske gevinst på godt 5 mill kr. er der årligt en gevinst på ca. 1 %, da priserne reguleres efter udviklingen i nettoprisindekset og ikke som alternativ udviklingen i PL - indekset.
  22. 22. Jobcenter A/S□ Lovgrundlag □ A/S i hht. Lov 548□ Ejere □ 51% Ramsdal A/S □ 49% Gribskov Kommune□ Fixpunkt i kommunens hidtidige budget og indsatsen i fht sammenlignelige jobcentre – Bod – ved dårligere præstationer – Bonus – ved bedre præstationer RUC – 5.3.12
  23. 23. Jobcenterselskab – en privat spiller i detkommunale maskinrum... RUC – 5.3.12
  24. 24. Resultater?• Markant fokus på resultater uden faglige hensyn• Manglende indsigt i kommunale forhold og afvejninger• Manglende ledelsesopbakning fra moderselskab• Partnerskab betød forkerte kommunale hensyn• Modellen kunne have været god med en anden og mere professionel aktør RUC – 5.3.12
  25. 25. Udbudsformer• Afhængig af opgave, volumen og modenhed• Sociale klausuler har god politisk klang• Funktionskrav har perspektiver i fht ansvarsfordeling i driften RUC – 5.3.12
  26. 26. Effekten af konkurrence? ...Afhænger af udgangspunkt og forudsætninger.... RUC – 5.3.12
  27. 27. Tillid- vigtigt indhold i partnerskabs-trylledrikken Brandmandsgreb eller lægge arm? RUC – 5.3.12
  28. 28. Stort potentiale for mere konkurrence - særligt på velfærdsområdet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Byudvikling, bolig- og 38,2% Potentiale: 7,8 mia kr. miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v. 53,2% Potentiale: 15,6 mia Trafik og infrastruktur 39,3% Potentiale: 10,4 mia kr. Undervisning og kultur 17,4% Potentiale: 32,0 mia kr.Sygehusvæsen og sygesikring 16,5% Potentiale: 5,9 mia kr. Social- og sundhedsvæsen 22,5% Potentiale: 124,7 mia Administration m.v. 22,7% Potentiale: 32,2 mia kr. RUC – 5.3.12
  29. 29. Effekter af konkurrenceFire danske undersøgelser: Christoffersen og Paldam: Skolerengøring (20-30%) Blom-Hansen: Vejvedligeholdelse (->20%) Christoffersen og Paldam: Udenlandske erfaringer (- >20%) Udbudsrådet/konkurrencestyrelsen: Pleje- og omsorg (->20%)Konklusion: Typisk 20 pct besparelse med samme kvalitetUdbudsdatabasen/KL: Både gode og dårlige erfaringer, meget afhængig af kvaliteten i kommunernes håndtering RUC – 5.3.12

  ×