Venstre

157 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
157
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Venstre

 1. 1. Muligheder og udfordringer i GULDBORGSUND KOMMUNE Kommunaldirektør Claus Thykjær, 13. maj 2013
 2. 2. Nedslag  Kommunen – opgaver  Kommunens udfordringer – Nationalt og lokalt  Hvad skal der til?
 3. 3. Hvad er en kommune?
 4. 4. Budget 2013 – fordeling af udgifter Finans, 1% Politikere, 1% Administration, 9% Sundhed, 8% Social- og handicap, 8% Ældre, 14% Familieafdeling, 4% Undervisning, 14% Dagpasning, 6% Børn&unge, særligt behov, 2% Kultur, 2% Fritid, 1% Natur og Miljø, 1% Vej og Projekt, 3% Entreprenørvirksomhed, 0% Faste Ejendomme, 0% Erhverv, Turisme og EU, 0% Jobcenter, 14% Arbejdsmarkedsydelser og, 12% Aktiveringsprojekter, 0% Redningsberedskab, 0%
 5. 5. Centrale nøgletal • Budget på knap 4 mia. kr. • 6.500 medarbejdere • 1,2 mia. kr. varekøb og 300 mio. kr. tjenesteydelser
 6. 6. Nødvendige betingelser • Politisk styret – fx længere beslutningstid, offentlighed, ligebehandlingsprincip osv. • Aktindsigt, pressefokus mv. • Gennemgribende professionalisering af administration gennem de senere år, der løbende forstærkes • Opgaver kan ikke bare aftales, de skal kunne forsvares og forklares • En bestyrelse, der ikke er underlagt aktieselskabsloven…...
 7. 7. Folketal 2007 - 2012 61000 61500 62000 62500 63000 63500 64000
 8. 8. Forventet befolkningsudvikling 2013 - 2023 Aldersgrup pe 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Ændring 2013-23 0 - 16 11.230 11.034 10.852 10.737 10.589 10.490 10.392 10.339 10.287 10.269 10.243 -9% 18 - 66 37.655 37.079 36.476 36.062 35.625 35.284 34.932 34.573 34.234 33.935 33.568 -11% 65 - 74 8.548 8.702 8.868 9.034 9.135 9.257 9.271 9.178 9.115 9.001 8.828 3% >=75 5.927 6.040 6.131 6.239 6.407 6.610 6.876 7.232 7.593 7.970 8.359 41% I alt 61.481 61.101 60.740 60.409 60.159 59.957 59.777 59.660 59.541 59.425 59.335 -3%
 9. 9. Fordelingen af befolkningens højeste fuldførte uddannelse (25-69 årige) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Hele landet Region Sjælland
 10. 10. Mod 2020 står Danmark over for tre centrale udfordringer • Udfordring 1: Danmarks konkurrenceevne er svækket, og produktiviteten er vokset for lidt • Udfordring 2: Demografisk medvind er vendt til modvind • Udfordring 3: En stram offentlig økonomi Nulvækst – kun på en god dag!
 11. 11. Stor interesse for kommunerne… • Fastholde AAA • Kommunerne må ikke æde reformprovenuet • Moderniseringsstyrelsen på banen • Fokus på rammerne for lokal politik
 12. 12. Udgiftsskred sætter sig og ”æder” reformer og råderummet for politisk prioritering • Budgetlov • Udgiftsloft • Økonomistyring 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 3½årsudgiftsskred Tilbagetrækningsreformen Mia. kr. Mia. kr. …de gode reformer er taget…!
 13. 13. Spillebanerne • Standardisering og fælles løsninger (UDK, IT, tilsyn, beredskab, kørsel….) • Overenskomster og arbejdstidsregler (arbejdsgange, rummet for ledelse) • Implementering af reformer …nationale og lokale dagsordner!
 14. 14. Overenskomster og arbejdstidsregler Præsteret arbejdstid 26,5 timer Betalt frihed og fravær 10,5 timer Betalt frihed og fravær 7,5 timer Præsteret arbejdstid 29,5 timer Offentlige sektor (timer) Private sektor (timer) Kilde: Danmarks Statistik, ISOLA, Forhandlingsdatabasen, FLD, Ferieloven samt egne beregninger, 2010.
 15. 15. Er vi klædt rigtigt på? Fokuspunkter • Strategi • Styring • Ledelse
 16. 16. BAGGRUND BYRÅDET HAR ØNSKET ET SERVICETJEK AF ORGANISATIONEN HAR VI DEN RETTE ORGANISERING OG DE RETTE VÆRKTØJER TIL AT IMØDEGÅ FREMTIDENS UDFORDRINGER LØBENDE EFFEKTIVISERINGER SOM FORUDSÆTNING FOR AT FORTSAT SERVICE FOKUS PÅ: … OG SÅ SELVFØLGELIG SELVE DEN ORGANISATORISKE TILRETTELÆGGELSE » TVÆRGÅENDE STYRING » VIRKSOMHEDSKULTUR » STRATEGISK FOKUS » ROLLEAFKLARING
 17. 17. PRÆMISSER
 18. 18. VILKÅR SAMFUNDSØKONOMIEN LAV VÆKST – VIGENDE SKATTEGRUNDLAG – REFORMER - STYRING ERHVERVSFORHOLD & DEMOGRAFI KONKURRENCEEVNEN – ANLÆGSPROJEKTER – FÆRRE BORGERE ÆNDREDE KRAV & MULIGHEDER SELVBETJENING – DIGITALISERING - VELFÆRDSTEKNOLOGIER SAMARBEJDSRELATIONER CIVILSAMFUNDET – OPS/OPP - TVÆROFFENTLIGT INDRE VILKÅR HØJ ALDER – REKRUTTERINGSPROBLEM - KOMPETENCEUDVIKLING
 19. 19. NUVÆRENDE UDFORDRINGER PRINCIPPERNE I PRAKSIS SVÆRT AT OMSÆTTE TIL KONKRETE HANDLINGER VISIONER FRA EN ANDEN TID BÆRER PRÆG AF VÆRE BLEVET TIL UNDER ANDRE RAMMEVILKÅR SAMSPILLET MELLEM UDVALG OG FAGOMRÅDER STYRET AF SEKTORPOLITISKE MÅLSÆTNINGER INGEN KLAR STRATEGISK RETNING VI VIL FOR MEGET, MEN NÅR IKKE I MÅL MED NOGET AF DET MANGLER OVERORDNET STYRING PÅ ØKONOMI, RESSOURCER, PROJEKTMÅL OG LEDELSESTILGANG DET TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE ER UDFORDRET INGEN INCITAMENTER TIL AT SAMARBEJDE ROD I VÆRKTØJSKASSEN UKLARE MÅL SAMT MANGLENDE IMPLEMENTERING OG OPFØLGNING NULFEJLSKULTUR FRYGT FOR FEJL OG MANGLENDE FOKUS PÅ RISIKO OG LÆRING
 20. 20. ANBEFALINGER HELHEDS- & FÆLLESSKABSFORSTÅELSE KONCERN, HVOR ALLE RESSOURCER ER EN DEL AF SAMME HELHED KLARE MÅL & SYSTEMATISK OPFØLGNING DEN RØDE TRÅD OG EFFEKTSTYRING ADFÆRD SOM DET VIGTIGSTE STYRINGSREDSKAB FÆLLES KULTUR MED LEDELSEN SOM ROLLEMODELLER CENTERSTRUKTUR CENTRAL STYRING OG DECENTRAL LEDELSE
 21. 21. LIDT MERE KONKRET … HELHEDSDIREKTIONEN RETNINGSSKABENDE MED ET SAMLET STRATEGISK OVERBLIK KONCERNLEDELSEN SKABE SAMMENHÆNG MELLEM VISIONER OG DRIFTEN NETVÆRKSORGANISERING VIDENSTEAMS, PROJEKTGRUPPER OG KREATIVE RUM KULTURUDVIKLING STØTTE OP OM KONCERNEN OG EFFEKTIVISERINGSDAGSORDNEN NYE STYRINGSREDSKABER ADMINISTRATIONSGRUNDLAG OG INCITAMENTSAFTALER FÆLLES TILGANG TIL KOMPETENCEUDVIKLING LEDELSESAKADEMI OG MEDARBEJDERE MED VED BORDET
 22. 22. Hvad skal der til?

×