Folketingets kommunaludvalg

469 views

Published on

Indlæg ved kommunaludvalgets høring om fremtidens kommunestyre

Claus Thykjær

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
469
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Folketingets kommunaludvalg

 1. 1. KLVicekommunaldirektør Claus Thykjær mandag 3. marts 2008 mandag 3. marts 2008
 2. 2. Claus Thykjær□ Cand. Oecon 1993□ Sundhedsministeriet 1993 – 96□ Venstre, Christiansborg 1996 – 2000□ Frederiksborg Amt 2000 – 2002□ Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2002 – 2003□ Helsinge 2003 – 2007□ Gribskov 2005 - mandag 3. marts 2008
 3. 3. Legitimitet / troværdighed bagregeringens dagsorden?□ Ministrene køres af stalden ved festlige lejligheder, men ellers business as usual□ Laver aftale med KL om at hæve overlæggeren, men sætter ikke synligt ind for at sikre opfyldelse□ KL har samme problemer med at fastholde dagsorden. Forum for konkurrenceudsættelse, her ligger overlæggeren så lavt, at man slår knæene□ Stå fast ved de skærpede krav til kommunerne mandag 3. marts 2008
 4. 4. Legitimitet / troværdighed bagregeringens dagsorden?□ Erhvervs- og selskabsstyrelsens rejsehold vs Velfærdsministeriets fundamentalisme □ Energiområdet – ESCO □ OPP – fx ny skole□ Konkurrence på beskæftigelsesområdet. Manglende parathed til at bakke op fra ministeriets side. Fx pga forlig eller andet, der ligger langt fra den kommunale dagsorden mandag 3. marts 2008
 5. 5. Hvad har vi nok af?□ Beskæftigelsesområdet: □ Langt fra en kommunal hverdag□ Ugens konference □ Opfordrer til civil ulydighed□ Ugens glade lovgivningsinitiativ □ Målinger og processer, der ikke opleves som en hjælp□ Ugens statestik indsamling – måling af resultater ikke□ Løbende uforståelige for resultater hensyn til forligskredsenBehov for gennemtænkte og koordinerede tiltag mandag 3. marts 2008
 6. 6. Konkurrence□ Et effektivt midel til at fremme innovation og effektivitet□ Kræver statsligt medspil fx ved ikke at tænke i løsningsmodeller men resultater□ Behov for at synliggøre det der virker fx Krevi. Også ved hjælp af økonomiske styringstiltag mandag 3. marts 2008
 7. 7. Gribskov Helsinge og Græsted – Gilleleje Kommuner 41.400 indbyggere, 28.000 ha., Uds.pct. 23,58 Venstre borgmester ...stadig en mindre kommune, også efter reformen.. Ca 4.000 lønsedler – færre end “normalen” mandag 3. marts 2008
 8. 8. Politikernes rolle – ift. myndighed ogleverandører Strategi / planlægningPolitikernes rolle ”Åbent rum” - projektorienteret, samarbejde mellem politikere, Opsætte politiske målsætninger myndighed og leverandører Fastlægge serviceniveau Fælles ledelsesrum Økonomiske rammer Fastlægge politiske indsatser Drift ”Fast rum” - aftalestyret Borgeren skal være sikker på Ikke ”syltet ind i” operationel drift at få, hvad borgeren har ret til = Stort behov for gode mål og opfølgning Decentralt ledelsesrum mandag 3. marts 2008
 9. 9. Politisk niveau Politiske Service- målsætninger niveauKommunal Eksternleverandør og leverandør Resultat- Kontraktmyndighed kontrakt Ikke juridisk bindende, Juridisk bindende men med kontraktens form Udviklingspartnerskab  Myndighed  Kommunal leverandør  Private leverandører mandag 3. marts 2008
 10. 10. Aftalestyring i praksis□ Højere grad af refleksion ift. indsatser og resultater□ Skarphed på politisk niveau – service/kvalitet og økonomi□ Sikrer højere grad af fokus□ Større sammenhæng mellem politisk fastsatte standarder og myndighed/leverandørs indsats□ Lettere at justere serviceniveau□ Forventningsafstemning med borgere/brugere□ Styrket dialog...kravet er dog, at der er et lokalt politisk ejerskab... mandag 3. marts 2008
 11. 11. Styringsværktøjer Forbedringsorganisationen Politik og Enheds- strategi- beskrivelse oplæg Input Input Resultat- Opfølgning Resultat- Resultat- kontrakt rapport kontrakt (1 gang årligt) (2 gange årligt) Input til næste Kritiske års kontrakt Styrings- parametre Udmøntning ● Bruger/borger Medarbejder ● Andre Virk- ● Samfund somheds- ● Proces ● Kvalitet plan ● Økonomi (1 gang årligt) mandag 3. marts 2008
 12. 12. HistorikGræsted-Gilleleje Kommune□ Høj udliciterinsgrad – PLI=40%□ Utraditionelle områder f.eks. ældreområdet□ Nye samarbejdsformer - OPP-lightHelsinge Kommune□ Udliciteringsgrad iht. krav – PLI=20%□ Mere tradionelle områder f.eks. kørsel□ Nye samarbejdsformer f.eks. pba. funktionsudbud, dialogbaserede kontrakter m.v. mandag 3. marts 2008
 13. 13. Gribskov Kommune□ Gribskov Kommune – PLI=30%=> Intet pres ift. krav for PLI i 2010 - 25 %MEN vi vil gerne!!□ Stor politisk opbakning til at tænke nye samarbejdsformer og påtage et generelt medansvar (Fx KL-projekt)□ Effektiviseringsformål – “kloge” forbedringer frem for GrønthøsterForandringsvilje mandag 3. marts 2008
 14. 14. Politisk opbakningUdgangspunkt i fælles fortælling□ Gribskov Kommune vil være kendt som en nytænkende kommune, der arbejder målrettet for at give borgerne mest mulig kvalitet for pengene. Vi ønsker at tilbyde fleksible løsninger, der i vid udstrækning tager udgangspunkt i den enkelte borger og det enkelte lokalmiljø, og som således afspejler den mangfoldighed, der kendetegner kommunens borgere og egnen.□ Kommunen er nytænkende og går gerne nye, veje for at forbedre kvaliteten i ydelserne og i samspillet med borgere og andre samarbejdspartnere. mandag 3. marts 2008
 15. 15. Innovation kræver□ Organisering□ Opdragelse mandag 3. marts 2008
 16. 16. Politisk opbakningDer er dog begrænsninger...□ Respekt for lokalt erhvervsliv□ Hensyntagen til medarbejdere□ Skatteydernes penge□ Erfaringer (fra administrativt hold) mandag 3. marts 2008
 17. 17. Hvordan arbejder vi med visionerne?Forankret i Vidensteam ”Partnerskab og Kontraktstyring”Vidensteamet er tværorganisatoriskPolitisk vedtaget dokumentsamling: - Politikker – for partnerskaber, udbud og indkøb - Standarder for konkurrenceudsættelse og valg af partnerskabsform - Administrative vejledningerRådgivning af fagområderne (kvalitetssikring og konkret deltagelse i udbudsprocesser)Model for særligt komplekse kontrakter mandag 3. marts 2008
 18. 18. VTs dokumentsamling P o lit ik k e r S ta n d a rd S ta n d a r d P o lit is k P r in c ip n o ta t P o litis k B e s lu tn in g s g r u n d la g P r in c ip p e r f o r u d b u d B e s lu tn in g s g r u n d la g V a lg a f s a m a r b e jd s f o r m A f k o n tra k te r K o n k u r r e n c e u d s æ t t e ls eH v a d s k a l d e t p o lit is k e b e s lu tn in g s g r u n d la g H v a d s k a l d e t p o litis k e b e s lu t n in g s g r u n d la g E f t e r h v ilk e r e g le r u d b y d e s k o m m u n a le k o n tr a k t e r I n d e h o ld e v e d k o n k u r r e n c e u d s æ tt e ls e I n d e h o ld e v e d v a lg a f s a m a r b e jd s f o r m mandag 3. marts 2008
 19. 19. Partnerskabspolitik...Byrådet ser således ikke udbud, udlicitering, Overvejelser om indgåelse af partnerskaber ogpartnerskaber eller offentlig-privat samarbejde samarbejder skal således være ensom et mål i sig selv, men som et middel, der integreret del af Gribskov Kommuneskan anvendes, hvis det ud fra en samlet styring og planlægning af aktiviteter forbetragtning er økonomisk fordelagtigt og kan herved at sikre en optimal udnyttelse af deforenes med de kvalitetskrav, som byrådet økonomiske rammer, som politikerne harønsker for ydelserne. Gribskov Kommune skal stillet til rådighed.derfor løbende overveje mulighederne forsamarbejder om drifts- og serviceopgaver medhenblik på opnåelse af kvalitets- ogeffektiviseringsgevinster. □ Økonomi og kvalitet □ Løbende metodeudvikling skal fremmes □ Fokus på relevant borgerinddragelse □ Respekt for værdier og principper □ Medarbejderen i centrum - tillid og inddragelse mandag 3. marts 2008
 20. 20. Hvorfor samarbejde med private?□ Vi er ikke verdensmestre i alt!□ Mange opgaver kræver enten meget kompleks viden eller store investeringer.□ Partnerskaber kan udvikle (nye) løsninger til gavn for både kommunen og den kommunale leverandør.□ Rum til udvikling af løsninger over lang tid baseret på gensidig tillid. mandag 3. marts 2008
 21. 21. Erfaringer og kommende projekterErfaringer□ OPP-light: Handicapboliger og dagsinstitution i Græsted□ Tilbagekaldelse af udbud (OPP-light)Igangsatte/kommende projekter□ Svømmecenter i Græsted□ Udbud af vejvedligehold□ Genudbud af rengøring□ Energistyring mandag 3. marts 2008
 22. 22. Det perfekte udbud?□ Win / Win for begge parter□ Leverandøren kender den kommunale organisation og virkelighed – og omvendt. Den private part skal tjene på det (....på langt sigt?) den kommunale part skal have styringsmæssig sikkerhed□ Begge parter er partnerskabsparate.Fx. TAC – indgående kendskab til den kommunale virkelighed mandag 3. marts 2008
 23. 23. Hvordan ser fremtiden ud?□ Erfaringer udefra□ Private skal komme mere på banen mandag 3. marts 2008

×