Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Di service 30.august 2010

220 views

Published on

Oplæg på DI Service's årsdag

Claus Thykjær

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Di service 30.august 2010

 1. 1. Jobcenter Gribskov A/S- en anden aktørVicekommunaldirektør Claus Thykjær, 30.august 2010 DI – 28.52010
 2. 2. Budskab:Jobcenter Gribskov er en succes fordi:Modellen er simpel og hele indsatsen er lagt udVi udnytter lysten/presset bag muligheden for at tjene pengeVi er vant til at samarbejde med privateDer er et entydigt fokus på ledelse DI – 28.52010
 3. 3. Tillid- vigtigt indhold i partnerskabs-trylledrikken Brandmandsgreb eller lægge arm? DI – 28.52010
 4. 4. AgendaBaggrund – Gribskov kommune og kontekstHvorfor har vi lavet et selskabHvilken proces har der væretHvilken model har vi brugtHvilke resultater er der skabt indtil nu DI – 28.52010
 5. 5. DI – 28.52010
 6. 6. UdfordringernePrivat vækst, velstanden stiger – dette påvirker forventningernetil offentlig serviceLille/ingen vækst i offentlig produktivitetSkattestoppet bremser muligheden for at øge indtægterne denvej – små omfordelinger mellem stat og kommunerDemografien presser arbejdsmarkedet mere og mere – flere gårud end ind. Gab på op imod 50.000 personer DI – 28.52010
 7. 7. Afsæt: Vi er nødt til konstant attænke nyt Innovation = Konkurrence kan fremme innovation, men ikke Organisering, nødvendigvis opdragelse Ikke kun fokus på ”penge”, + men også effekter i form af mod, vilje nye løsninger, bedre kvalitet mv. DI – 28.52010
 8. 8. Fælles fortællingVision Gribskov Kommune vil være kendt som en nytænkende kommune, der arbejder målrettet for at give borgerne mest mulig kvalitet for pengene. Vi ønsker at tilbyde fleksible løsninger, der i vid udstrækning tager udgangspunkt i den enkelte borger og det enkelte lokalmiljø, og som således afspejler den mangfoldighed, der kendetegner kommunens borgere og egnen.......Kreativitet Kommunen er nytænkende og går gerne nye, veje for at forbedre kvaliteten i ydelserne og i samspillet med borgere og andre samarbejdspartnere....... DI – 28.52010
 9. 9. Partnerskabspolitik...Byrådet ser således ikke udbud, Overvejelser om indgåelse af udlicitering, partnerskaber eller partnerskaber og samarbejder skal offentlig-privat samarbejde som et således være en integreret del af mål i sig selv, men som et middel, Gribskov Kommunes styring og der kan anvendes, hvis det ud fra planlægning af aktiviteter for en samlet betragtning er herved at sikre en optimal økonomisk fordelagtigt og kan udnyttelse af de økonomiske forenes med de kvalitetskrav, som rammer, som politikerne har stillet byrådet ønsker for ydelserne. til rådighed. Gribskov Kommune skal derfor løbende overveje mulighederne for samarbejder om drifts- og serviceopgaver med henblik på opnåelse af kvalitets- og effektiviseringsgevinster. ....støttes af alle partier fra Ø til DF.... DI – 28.52010
 10. 10. Indikator for konkurrenceudsættelse (2008)IKU (%) (IKU i forhold til indbyggertal)45 Top 5 Gribskov Kommune40 Fanø Kommune Jammerbugt Kommune35 Solrød Kommune30 Læsø Kommune25 Bund 5 Norddjurs Kommune20 Nyborg Kommune Rødovre Kommune15 Skive Kommune Svendborg Kommune10 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000IKU (%) Indbyggere DI – 28.52010
 11. 11. Vejen til Jobcenter Gribskov A/S DI – 28.52010
 12. 12. Jobcentersituationen i GribskovKom dårligt fra start efter KL-projekt, ”forum forkommunalreformen konkurrenceudsættelse”Ledelsesproblemer Fokus på beskæftigelsesområdetIT-problemerDårlige resultater – Dårligøkonomi DI – 28.52010
 13. 13. Vejen mod nyorganisering af Jobcentret Presset arbejdsmarked For lav rettidighed og Konkurrencepotentiale aktivering – perspektiver i at Økonomisk pres – tab af refusion tænke nyt og Behov for nye løsninger og sammenhængende tilbud – både i Jobcentre og hos leverandører DI – 28.52010
 14. 14. Vejen mod nyorganisering af JobcentretMaj/Juni 08 beslutning om udbudDec 08 beslutning om nyt OPP Jobcenter a/s pr. 1.1.09Samme budget vilkår som tidligere, men forventning om bedre effekt DI – 28.52010
 15. 15. UdbudsprocesPrækvalifikation – 12 Stram tidsplan – juni,interesserede, 5 udvalgte september, december og 1. januarInddragelse af de fagligeorganisationer Mangel på information og inddragelse uanset hvad..Inddragelse af personaleForberedelse af kommunalorganisation DI – 28.52010
 16. 16. TildelingskriterierØkonomi, sikkerhed og risikovillighed (40%)Organisationsrobusthed, (20%)Forretningsudvikling herunder kompetencer til at udviklevirksomheden kommercielt, og organisatorisk (20 %)Kvalitet i forhold til målgrupperne, herunder evnen til atindtænke virksomhedernes behov (20%) DI – 28.52010
 17. 17. Den valgte model DI – 28.52010
 18. 18. Jobcenter A/SLovgrundlagA/S i hht. Lov 548Ejere51% Privat49% Gribskov KommuneBestyrelse3 private bestyrelsesmedlemmer2 kommunale1 Medarbejder DI – 28.52010
 19. 19. Samarbejdsmodel – Jobcenter a/sSamme udgifter til personale Nøglerne overdrages til selskabet på sammeSamme tilskud pr igangsat præmisser som ved aktivitet kommunal driftBonus ved nedbringelse af forsørgelsesomkostninger / bod ved stigningBenchmarkingmodel, der sikrer mod underpræstation DI – 28.52010
 20. 20. Samarbejdsmodel – Jobcenter a/s70 medarbejdere Selskabet servicerer LBR,virksomhedsoverdraget Staten mv.4,5 medarbejder i Kommunalt veto på udvalgtemyndighedsenhed områder – direktør, andre kommuner mv.Adm. Husleje mv 30 mill. KrForventet forsørgelsesramme130 mill. Kr (-staten)600 timers udvikling DI – 28.52010
 21. 21. Jobcenter A/SLovgrundlagA/S i hht. Lov 548Ejere51% Ramsdal A/S49% Gribskov KommuneFixpunkt i kommunens budget og indsatsen i fhtsammenlignelige jobcentreBod – ved dårligere præstationerBonus – ved bedre præstationer DI – 28.52010
 22. 22. Social - LAS Beskæftigelse - LAB Sygedagpenpension ge DI – 28.52010
 23. 23. Social - LAS Beskæftigelse - LAB Sygedagpenpension ge LAB § 4B - Myndighedsoverdragelse DI – 28.52010
 24. 24. Jobcentrets kompetenceområde Social - LAS Beskæftigelse - LAB Sygedagpenpension ge LAB § 4B - Myndighedsoverdragelse DI – 28.52010
 25. 25. Jobcenterselskab – en privat spiller i detkommunale maskinrum... DI – 28.52010
 26. 26. Jobcenterselskab – krav til kommunenBehov for stram styring af kontraktenBehov for forståelse bredt i organisationen for samspilletBehov for forståelse af de forpligtigelser kommunen har påtagetsig i kontrakten ..Selskabet skal tjene penge, det kræver professionalisme i alle led.. DI – 28.52010
 27. 27. Jobcenterselskab Perspektiver UdfordringerStrammere ledelsesmæssig Anden type politisk involveringstyring Manglende forståelsen forFokus på effektivitet dybden i samarbejdetAnden forståelse for økonomi Fagbevægelsen, pressenNye løsningerBudgetoverholdelse DI – 28.52010
 28. 28. Resultater?Markant anderledes kultur og gejst – Glad for at være ”fri” afkommunens bureaukratiSignifikant forbedring af indsats i fht rettidighed og aktiveringBonus allerede første årOverskud i selskabet...Ikke noget man ikke kunne gøre i kommunalt regi – men vi gør det ikke!.... DI – 28.52010
 29. 29. Hvorfor samarbejde med private?Vi er ikke verdensmestre i alt!Mange opgaver kræver enten meget kompleks viden ellerstore investeringer.Partnerskaber kan udvikle (nye) løsninger til gavn for bådekommunen og den kommunale leverandør.Rum til udvikling af løsninger over lang tid baseret pågensidig tillid.Input til bedre styringVi accepterer at de tjener penge DI – 28.52010
 30. 30. Effekten af konkurrence? ...Afhænger af udgangspunkt og forudsætninger.... DI – 28.52010
 31. 31. Enhver forandring er en trussel UdviklingAfvisning Engagement Modstand Nyorientering DI – 28.52010

×