Di service 30.august 2010

691 views

Published on

Oplæg på DI Service's årsdag

Claus Thykjær

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
691
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Di service 30.august 2010

 1. 1. Jobcenter Gribskov A/S en anden aktør -Vicekommunaldirektør Claus Thykjær, 30.august 2010  – 28.52010 DI 
 2. 2. Budskab:Jobcenter Gribskov er en succes fordi:Modellen er simpel og hele indsatsen er lagt udVi udnytter lysten/presset bag muligheden for at tjene pengeVi er vant til at samarbejde med privateDer er et entydigt fokus på ledelse  – 28.52010 DI 
 3. 3. Tillid- vigtigt indhold i partnerskabs-trylledrikken Brandmandsgreb eller lægge arm?  – 28.52010 DI 
 4. 4. Agenda□ Baggrund – Gribskov kommune og kontekst□□ Hvorfor har vi lavet et selskab□□ Hvilken proces har der været□□ Hvilken model har vi brugt□□ Hvilke resultater er der skabt indtil nu  – 28.52010 DI 
 5. 5.  – 28.52010 DI
 6. 6. Udfordringerne□Privat vækst, velstanden stiger – dette påvirker forventningerne til offentlig service□Lille/ingen vækst i offentlig produktivitet□Skattestoppet bremser muligheden for at øge indtægterne den vej – små omfordelingermellem stat og kommuner□Demografien presser arbejdsmarkedet mere og mere – flere går ud end ind. Gab på opimod 50.000 personer  – 28.52010 DI 
 7. 7. Afsæt: Vi er nødt til konstant at tænke nyt  Innovation =  Konkurrence kan fremme innovation, men ikke nødvendigvisOrganisering, opdragelse   Ikke kun fokus på ”penge”, men også + effekter i form af nye løsninger, bedre  mod, vilje kvalitet mv.  – 28.52010 DI 
 8. 8. Fælles fortælling Vision Gribskov Kommune vil være kendt som en nytænkende kommune, der arbejdermålrettet for at give borgerne mest mulig kvalitet for pengene. Vi ønsker at tilbydefleksible løsninger, der i vid udstrækning tager udgangspunkt i den enkelte borger og detenkelte lokalmiljø, og som således afspejler den mangfoldighed, der kendetegnerkommunens borgere og egnen. ...... Kreativitet Kommunen er nytænkende og går gerne nye, veje for at forbedre kvaliteten i ydelserneog i samspillet med borgere og andre samarbejdspartnere. ......  – 28.52010 DI 
 9. 9. Partnerskabspolitik ..Byrådet . ser således ikke udbud, Overvejelser om indgåelse afudlicitering, partnerskaber eller offentlig- partnerskaber og samarbejder skal såledesprivat samarbejde som et mål i sig selv, være en integreret del af Gribskovmen som et middel, der kan anvendes, hvis Kommunes styring og planlægning afdet ud fra en samlet betragtning er aktiviteter for herved at sikre en optimaløkonomisk fordelagtigt og kan forenes med udnyttelse af de økonomiske rammer, somde kvalitetskrav, som byrådet ønsker for politikerne har stillet til rådighed.ydelserne. Gribskov Kommune skal derforløbende overveje mulighederne forsamarbejder om drifts- og serviceopgavermed henblik på opnåelse af kvalitets- ogeffektiviseringsgevinster. ....støttes af alle partier fra Ø til DF....  – 28.52010 DI 
 10. 10. Indikator for konkurrenceudsættelse (2008)4540353025201510 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 Indbyggere  – 28.52010 DI 
 11. 11. Vejen til Jobcenter Gribskov A/S  – 28.52010 DI 
 12. 12. Jobcentersituationen i Gribskov□Kom dårligt fra start efter ”forum for □KL-projekt,kommunalreformen konkurrenceudsættelse”□Ledelsesproblemer □Fokus på beskæftigelsesområdet□IT-problemer□Dårlige resultater – Dårlig økonomi  – 28.52010 DI 
 13. 13. Vejen mod nyorganisering af Jobcentret Presset arbejdsmarked For lav rettidighed og aktivering Økonomisk pres – tab af refusion  Behov for nye løsninger og  Konkurrencepotentiale – perspektiver i at tænke nyt og sammen tilbud – både i Jobcentre og hos leverandører    – 28.52010 DI 
 14. 14. Vejen mod nyorganisering af JobcentretMaj/Juni 08 beslutning om udbudDec 08 beslutning om nyt OPP Jobcenter a/s pr. 1.1.09Samme budget vilkår som tidligere, men forventning om bedre effekt  – 28.52010 DI 
 15. 15. Udbudsproces□Prækvalifikation – 12 interesserede, 5 □Stram tidsplan –udvalgte juni, september, december og 1. januar□Inddragelse af de faglige organisationer □Mangel på information og inddragelse□Inddragelse af personale uanset hvad..□Forberedelse af kommunal organisation  – 28.52010 DI 
 16. 16.  – 28.52010 DI
 17. 17. Den valgte model  – 28.52010 DI 
 18. 18. Jobcenter A/S□Lovgrundlag □A/S i hht. Lov 548□Ejere □51% Privat □49% Gribskov Kommune□Bestyrelse □3 private bestyrelsesmedlemmer □2 kommunale □1 Medarbejder  – 28.52010 DI 
 19. 19. Samarbejdsmodel – Jobcenter a/s Samme udgifter til personale Nøglerne overdrages til selskabet på Samme tilskud pr igangsat aktivitet samme præmisser som ved kommunal drift Bonus ved nedbringelse afforsørgelsesomkostninger / bod vedstigning Benchmarkingmodel, der sikrer modunderpræstation  – 28.52010 DI 
 20. 20. Samarbejdsmodel – Jobcenter a/s□70 medarbejdere virksomhedsoverdraget □Selskabet servicerer LBR, Staten mv.□4,5 medarbejder i myndighedsenhed □Kommunalt veto på udvalgte områder –□Adm. Husleje mv 30 mill. Kr direktør, andre kommuner mv.□Forventet forsørgelsesramme 130 mill. Kr(-staten)□600 timers udvikling  – 28.52010 DI 
 21. 21. Jobcenter A/S□Lovgrundlag □A/S i hht. Lov 548□Ejere □51% Ramsdal A/S □49% Gribskov Kommune □□Fixpunkt i kommunens budget og indsatsen i fht sammenlignelige jobcentre –Bod – ved dårligere præstationer –Bonus – ved bedre præstationer  – 28.52010 DI 
 22. 22. Social - LAS Beskæftigelse - LAB Sygedagpengepension  – 28.52010 DI 
 23. 23. Social - LAS Beskæftigelse - LAB Sygedagpengepension LAB § 4B - Myndighedsoverdragelse  – 28.52010 DI 
 24. 24. Jobcentrets kompetenceområde Social - LAS Beskæftigelse - LAB Sygedagpengepension LAB § 4B - Myndighedsoverdragelse  – 28.52010 DI 
 25. 25. Jobcenterselskab – en privat spiller i det kommunale maskinrum...  – 28.52010 DI 
 26. 26. Jobcenterselskab – krav til kommunen□Behov for stram styring af kontrakten□Behov for forståelse bredt i organisationen for samspillet□Behov for forståelse af de forpligtigelser kommunen har påtaget sig i kontrakten..Selskabet skal tjene penge, det kræver professionalisme i alle led..  – 28.52010 DI 
 27. 27. JobcenterselskabPerspektiver Udfordringer□Strammere ledelsesmæssig styring □Anden type politisk involvering□Fokus på effektivitet □Manglende forståelsen for dybden i□Anden forståelse for økonomi samarbejdet□Nye løsninger □Fagbevægelsen, pressen□Budgetoverholdelse  – 28.52010 DI 
 28. 28. Resultater?•Markant anderledes kultur og gejst – Glad for at være ”fri” af kommunens bureaukrati•Signifikant forbedring af indsats i fht rettidighed og aktivering•Bonus allerede første år•Overskud i selskabet• ...Ikke noget man ikke kunne gøre i kommunalt regi – men vi gør det ikke!....  – 28.52010 DI 
 29. 29. Hvorfor samarbejde med private?□Vi er ikke verdensmestre i alt!□Mange opgaver kræver enten meget kompleks viden eller store investeringer.□Partnerskaber kan udvikle (nye) løsninger til gavn for både kommunen og denkommunale leverandør.□Rum til udvikling af løsninger over lang tid baseret på gensidig tillid.□Input til bedre styring□Vi accepterer at de tjener penge  – 28.52010 DI 
 30. 30. Effekten af konkurrence? ...Afhænger af udgangspunkt og forudsætninger....   – 28.52010 DI 
 31. 31.  – 28.52010 DI

×