Kandidatmøde

320 views

Published on

Møde med kandidater til byrådsvalget - fokus på udfordringer og de spændende muligheder, der ligger foran. Super møde og god opbakning - spændende, hvem, der bliver de nye arbejdsgivere, en slags omvendt jobsamtale.....

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
320
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kandidatmøde

 1. 1. ORIENTERINGSMØDE BYRÅDSKANDIDATER 19. SEPT. 2013 •  Kommunaldirektør, Claus Thykjær •  Direktør, Alma Larsen
 2. 2. PROGRAM   Velkomst   Præsentation af kommunen, Byrådsarbejdet og hovedudfordringerne   Guldborgsund Kommune økonomien   Fagområders fokusindsatser i den kommende periode   På tærkslen til…….?   Afslutning
 3. 3. FAKTA   Areal 90.697 hektar (124.000 fodboldbaner)   Folketal pr. 3.kvt. 2013: 61.203   Antal medarbejdere I størrelsen: 5.200 årsværk (5450 funktionær og 2400 timelønnede og 86% bor i Guldborgsund Kommune)   Budget 4,9 mia. kr.   Lidt faktuelt 14 skoler, 14 sportshaller, 2 svømmehaller, 34 daginstitutioner, 1 musikskole, 15 plejecentre, 1 misbrugscenter, 5 genoptræningssteder osv.   Veje CA. 1.500 km. Veje.
 4. 4. GULDBORGSUND KOMMUNES ORGANISERING
 5. 5. HVEM HAR ANSVAR FOR HVAD?
 6. 6. DET KOMMUNALE SELVSTYRE  Det kommunale selvstyre betyder, at det er den enkelte kommune der fastlægger, hvordan opgaverne skal løses. Dette være sig antal skoler og børnehaver i kommunen, tilbud til børn og unge eller tilbud til ældre og handicappede.  Det er Byrådets primære opgave at forvalte Guldborgsund Kommunes budget og sørge for de interne forhold for kommunens borgere og arealer.
 7. 7. Byrådsarbejdet
 8. 8. BYRÅDETS ROLLE Byrådet er de demokratisk valgte personer der kan beslutte, hvordan servicen skal være i Guldborgsund Kommune De skal bl.a.   Udvikle kommunen og lokalsamfundet i dialog med alle borgere   Sikre service til borgere og virksomheder   Skabe rammerne for den langsigtede udvikling af kommunen   Arbejdsgiver for kommunens ansatte
 9. 9.  29 medlemmer i Byrådet  Økonomiudvalg med 9 medlemmer  7 Fagudvalg :  Erhvervs- og turismeudvalg (5 medlemmer)  Kultur- & fritidsudvalget (5 medlemmer)  Social- og sundhedsudvalget (5 medlemmer)  Seniorudvalget (5 medlemmer)  Arbejdsmarkedsudvalget (5 medlemmer)  Teknik- & miljøudvalget (7 medlemmer)  Børne- og undervisningsudvalget (7 medlemmer) NUVÆRENDE POLITISKE UDVALGSSTRUKTUR
 10. 10. ARBEJDSFORM - POLITIK Arbejdsform i udvalg og Byråd:   Månedlige møder i Økonomiudvalg og Byråd (undtagen i juli)   Fagudvalgene fastsætter selv deres mødefrekvens – typisk et månedligt møde.   Temamøder med fokus på aktuelle emner, f.eks. budget, kommuneplan etc.   Konferencer målrettet udvalgenes fagområder   Dialogmøder med interessentgrupper
 11. 11. SAMARBEJDE MELLEM POLITIKERNE OG ADMINISTRATION   Styrelsesvedtægter og delegationsbestemmelser   Administrationen udarbejder dagsordener til brug for de politiske møder   Udvalgsformand og direktør for det pågældende område koordinerer dagsorden forud for mødet   På udvalgsmødet drøfter og beslutter politikerne de enkelte sager
 12. 12. MASSIV REDUKTION I KOMMUNERNES UDGIFTER SERVICEUDGIFTER, HELE LANDET Kilde: KL, (KRL, ordinært ansatte og tjenestemænd)
 13. 13. …OG STORE PERSONALEREDUKTIONER Kilde: KL (KRL, ordinært ansatte og tjenestemænd)
 14. 14. UDGANGSPUNKT FOR GULDBORGSUND KOMMUNE   Befolkningsudviklingen   Demografien arbejder ”i mod kommunen”   Stigende krav til kommunale ydelser i takt med samfundsudviklingen   Krav om effektivisering fra Christiansborg   Begrænset råderum til investeringer
 15. 15. UDFORDRING: DEMOGRAFISK MODVIND Befolkningsprognose fra 2013 til 2020 Demografi udfordringen for Guldborgsund Kommune 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0-17 år 18-65 år 65-75 år 75+ år i alt -3% i perioden 43% i perioden 75 år+ -11% i perioden
 16. 16. UDFORDRING: ØKONOMISTYRING OG REFORMER SKAL GIVE PLADS TIL MÅLRETTEDE INVESTERINGER I VELFÆRD •  Historisk set snævre rammer •  Kommunerne skal ikke forvente flere penge – nul-vækst på en god dag •  Indlagte moderniseringskrav på 5 mia. kr. •  Sundhed, uddannelse, forskning mv. spiser de penge, der måtte være •  Fra arbejdsmarkedsreformer til større fokus på modernisering og effektivisering af den offentlige sektor Forøgelse af vækstrammen for det offentlige forbrug
 17. 17. Økonomi
 18. 18. DE STØRSTE INDSATSOMRÅDER Arbejdsmarkedsydelser 844 Jobcenter 826 Folkeskole 615Træning, omsorg og pleje 601 Social og Handicap 493 Administration 353 Sundhed 307 Dagpasning 277 Familie afd. 198 Vej og projekt 116 Opgjort i mio. kr. og Brutto beløb
 19. 19. INDTÆGTER 2430 1382 25 3837 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Skatteindtægter Tilskud og udliging Særlige tilskud i altMio. kr.
 20. 20. DRIFTSUDGIFTER 428 615 506 917 105 152 11 945 17 -12 -200 0 200 400 600 800 1000 Mio. kr.
 21. 21. ANLÆGSINVESTERINGER 5 3 42 7 81 4 20 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Mio. kr.
 22. 22. DER ER STORE MULIGHEDER MED ET ØGET FOKUS PÅ, HVORDAN RESSOURCERNE BRUGES - STORE SUMMER I SPIL I GULDBORGSUND KOMMUNE 3.800.000.000. kr. i årlig omsætning 10.400.000 kr. anvendes om dagen - hver dag – året rundt 434.000 kr. anvendes hver time – hver dag – året rundt Kilde: Refleksio
 23. 23. DER ER MANGE ”POSER PENGE” - OG DER FOREGÅR EN DEL OMFORDELINGER INDEN FOR SEKTORER/ OMRÅDERNE/INSTITUTIONER Kilde: Refleksio
 24. 24. DER ER MULIGHED FOR AT SKABE ET TVÆRGÅENDE RÅDERUM - OG SAMLET SET ET BREDERE PERSPEKTIV I DEN LØBENDE PRIORITERING Kilde: Refleksio
 25. 25. Formulering af en økonomisk politik i Guldborgsund •  Guldborgsund Kommune kan opstille og vedtage en overordnet økonomisk politik, der i begyndelsen af hver valgperiode skal besluttes af kommunalbestyrelsen •  Elementerne heri kan eksempelvis være en kobling af økonomiske og strategiske mål, en plan for risikostyring ift. den kommunale økonomi, samt en række udvalgte finansielle nøgletal •  I forbindelse med fastlæggelsen af paradigme for politikken defineres og udvikles et sæt konkrete måltal i form af de væsentligste nøgletal for en kommunes økonomi og økonomistyring
 26. 26. BUDGETARBEJDET   Omdrejningspunkt for kommunens aktivitet og service   En stor del af budgettet er givet   Budgetarbejdet handler om at prioritere, f.eks.:   at få ender til at mødes og budgettet til at holde   at skabe nye tiltag efter politisk ønske   at beslutte afvikling af det, der ikke ønskes længere   at pengene bruges effektivt – høj kvalitet og lave udgifter   at tage ansvar for den samlede økonomi
 27. 27. Fokusområder
 28. 28. ARBEJDSMARKED   Temaer for den kommende byrådsperiode :   Kvalificering af arbejdsstyrken – bl.a. ift. Femern Bælt   Flere unge skal have en uddannelse   Langtidsledigheden skal bekæmpes   Tæt dialog med de lokale virksomheder   Opretholde og gerne øge arbejdsstyrken   Bedre og helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet   Stort antal førtidspensionister i kommunen, mindske tilgangen
 29. 29. FOLKESKOLEN   Temaer for den kommende byrådsperiode :  Tilpasning i takt med den demografiske udvikling  Omsætte folkeskolereformen og skolepolitikken til hverdagen • Fra undervisning til læring – fokus er at alle børn skal blive dygtigere. • Folkeskolereformen og lov om arbejdstids for lærerne er i høj grad en ledelsesreform - skal understøttes af det politiske arbejde.  Politisk betyder det, at der bl.a. skal tages stilling til:  formulering af konkrete politiske målsætninger om ambitionen for folkeskolen  understøtte reformens forslag om; særlige forløb for talenter, samarbejde med omgivende samfund, øget digitalisering, nye faglige muligheder i fagene, nye samarbejder mellem skole og dagtilbud etc.  afledte konsekvenser;  fremtidens SFO ?  tilbud for børn i ferie?  arbejdsmiljøet på skolerne  Inklusion  Styring af ressourcerne og optimering
 30. 30. TRÆNING, OMSORG OG PLEJE (ÆLDREOMRÅDET)   Temaer for den kommende byrådsperiode:  Stigning i antallet af ældre - prioritering.  Fokus på sundhedsfremme og hjælp til selvhjælp.  10 års plan for plejeboliger  Eventuel konkurrenceudsættelse af dele af ældreområdet  Rekruttering af medarbejdere. En stor del af de ansatte vil forlade arbejdsmarkedet de kommende år
 31. 31. SOCIAL OG HANDICAP   Temaer for den kommende byrådsperiode:   Håndtering af øget efterspørgsel i forhold til mindre botilbud og individuel støtte og mindre efterspørgsel efter større institutioner   Bedre overensstemmelse ml efterspørgsel og pladser   Fra rammetilskud til konkurrencedygtige takster   Muligheder i forhold til udvikling/udvidelse af arbejdspladser
 32. 32. DAGPASNING   Temaer for den kommende byrådsperiode:   Faldende børnetal  Tilpasning af kapacitet – og budget. (Udvikle demografireguleringsmodel)  Politisk stilling til struktur og reorganisering af dagtilbudsområdet   Stigning i antallet af børn med særlige behov / nedsat funktionsevne   Kapacitet og organisering tilpasset målgruppen   Effekt af stigningen i anvendelsen af plejefamilier   Politisk målsætning og vision for dagtilbudsområdet, som f.eks..  Inkluderende læringsmiljøer  Social, sproglig og sansemotorisk stimulering i de pædagogiske aktiviteter  Digital kvalitetsrapport – dynamisk dialogredskab ml politikere, borgere og medarbejdere  Åbningstidernes sammenhæng med pendlerfamilier  Frit valg for familierne - styringen af kapaciteten - dagtilbud i land og by  Dagtilbudsområdet som faktor i bosætnings strategi
 33. 33. TVÆRGÅENDE INDSATS BORGERBETJENING, CIVILSAMFUNDET ETC.   Temaer for den kommende byrådsperiode:   Fra høring til deltagelse   Fra involvering til samskabelse   Samskabelse med civilsamfundet om nye måder at løse opgaver   Gode rammer for borgere til at udfolde sig og bidrage til samfundet som frivillig – engagement båret af lyst   Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi.   Oplæring af borgere   Guidning for borgeren
 34. 34. På tærsklen til…………………?
 35. 35. ADMINISTRATIONENS ROLLE- & ANSVARSFORDELING
 36. 36. ARBEJDSFORM Nuværende Byråd taget med på råd. •  Snitfladeproblematik mellem udvalgene og den politiske samarbejdskultur •  Tværorganisatorisk fokus frem for siloer •  Rammerne for styring •  Hensigtsmæssighed i udvalgsstruktur •  Politikområder og opgaver i de enkelte udvalg •  Brug af §17, stk.4 udvalg
 37. 37. Tak for nu 

×