Udgangspunktet for budget 2013 2016

280 views

Published on

Oplæg på budgetseminar i fb med budgetproces 2013, april 2012

Henrik Nielsen og Claus Thykjær

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
280
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Udgangspunktet for budget 2013 2016

 1. 1. Budget 2013 til 2016
 2. 2. Disposition Regnskab 2011 og den økonomiske situation i GK Rammerne for budgetlægning - De overordnede rammer, budgetlov, udligningsreform, økonomiaftale etc. Basisbudget 2013-2016, herunder fokus på de væsentligste forudsætninger Administrationens bud på en rammeudmelding Den videre budgetproces
 3. 3. Udgangspunktet (historien) 86 mio. kr. 104 mio. kr. 51 mio. kr.
 4. 4. Fagudvalg Regnskab 2011 Prognose – RS3 (VB)DTO -3,8 0,3BU -22,1 0,0SSU -0,7 1,5AMU 35,7 15,9KIU 0,8 0,0ØU -54,1 -7,4Total: -44,2 10,0 Inden for skiven?
 5. 5. Tættere styring Flere resultatstatus’er Tættere opfølgning – Mikro / Makro Centralt opmærksomhedspunkt for direktion og chefgruppe Større bevidsthed af koncern-perspektivet
 6. 6. 2012 Seneste vurdering pr. 1. marts, behandlet politisk i RS2 – balance/Budgetoverholdelse Buffer forventes disponeret – KIU, PG, Jobcenterretsag, vejbidrag, Ny RS på vej i maj møderne
 7. 7. □ Europe is a fragile situation - Bloomberg
 8. 8. Budgetlov på tapetet□ ”Retten til at overskride sit budget bør ikke have ansvarlige kommunalpolitikeres interesse” Bjarne Corydon
 9. 9. Budgetlov 4-årige udgiftslofter (Finanslov), bundet op på det strukturelle underskudsloft på 0,5 % af BNP Bemyndigelse til yderligere individuelle sanktioner Fokus på budgetoverskridelser ikke rammeoverskridelser Forventet strammere styring af anlægsudgifter Krav om overskud på den løbende drift Udfordringer med overførsler af uforbrugte midler
 10. 10. Ny udligningsreform Flere modeller i spil, model 3 Område Konsekvens anbefales med 19,2 mio. kr Alderskriteriet -2,6 National politisk enighed. Produktionsjord -9,0 Endelig proces udestår Rejsetid 0,5 Tilgodeser de 39 kommuner Socioøko. udligning -8,2 I alt -19,2 Indfasning kendes ikke
 11. 11. Næste kommuneaftale Historisk mindreforbrug i 2011 på 5 mia. kr. i fht. den aftalte ramme Corydon skal levere troværdighed og handlekraft Kommunikativt stærkt budskab at give ”lov” til samme forbrug som i 2011 1 mia. Kr. Svarer til 7 mio. kr. i Gribskov Fra FMs hjemmeside (analyser..): Højere undervisningstid, bedre transport, flere digitale løsninger, mere selvbetjening
 12. 12. Basisbudget 2013-2016 2013 2014 2015 2016Vedtaget budget 2012-15 9.559 12.932 10.600 10.600Ikke udmøntede besparelser 0 9.500 9.500 9.500Demografisk regulering 3.809 8.171 11.690 16.548Udligningsreform 6.400 12.800 19.200 19.200Øvrige, mindre korrektioner 4.830 2.168 2.543 3.643Fremskrivning – løbende priser 199 1.308 2.648 4.228Basisbudget 2013-16 24.797 46.879 56.181 63.719
 13. 13. Basisbudget – Forudsætninger□ Udligningsreform indfases gradvist over tre år□ Forestående økonomiaftale bliver ”udgiftsneutral”□ Plejegribskov opfylder ”handlingsplan” => 4,5 mio. kr.□ Iboende pres håndteres indenfor eksisterende budgetramme□ Ikke taget stilling til investeringsbehov (anlæg, nye løsninger (eks. velfærdsteknologi), infrastruktur etc.)□ Fortsat ”robusthedspulje” på 27 mio. kr. årligt
 14. 14. Iboende pres i budgettet Implementering af nye arbejdsmarkedsreformer Medfinansiering på sundhedsområdet Indlagte effektiviseringer, centrale reformer mv. Bygningsmassen
 15. 15. Den demografiske udfordring U dvikling i aldersgrupper180140 + 80 årige + 65 årige E rhvervs ak tive B ørn og unge100 60 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
 16. 16. Den demografiske udfordring □ Faldende børnetal □ Fra 2011 til 2023 -> 227 færre 0-5 årige og 952 færre 6-16 årige □ Demografisk nedregulering på knap 40 mio. kr. frem til 2023 □ Fald i antallet af erhvervsaktive □ Fra 2011 til 2023 -> 2.128 færre 17-64 årige □ Økonomisk konsekvens er begrænset (OBS på udligningsordning) □ Stigning i antallet af ældre □ Fra 2011 til 2023 -> 3.264 flere + 65 årige = Stigning på knap 40 pct ..!!! □ Demografisk opregulering på 150 mio. kr. frem til 2023
 17. 17. Den demografiske udfordring
 18. 18. Byggeklodser Lån – 1pct. Rente = 1-2 mio. kr 100 ressourcestærke borgere, rykker ikke nævneværdigt 5 pct.s effektivisering på konto 6 – 9 mio. kr Reducere bygningsudgifter ved frasalg skal ses i lyset af efterslæb Højere arbejdstid for skolelærerne – der skal mange klodser til et højt tårn og de små batter ikke altid meget…..
 19. 19. Mio. kr. 100 200 -100 001-01-1201-04-1201-07-1201-10-1201-01-13 Bilag 101-04-13 30/60 mio. 20/40 mio.01-07-1301-10-1301-01-1401-04-1401-07-1401-10-1401-01-1501-04-1501-07-1501-10-15 Økonomiske scenarier - Likviditetsudvikling01-01-1601-04-1601-07-1601-10-16
 20. 20. Investerings-/omprioriteringsspor Pres på infrastrukturen – veje, bygninger Ny teknologi Forebyggelse / indsatser med langsigtet afkast
 21. 21. ”Rammeudmelding” - Adm. bud □ ØU udmelder rammer til fagudvalg den 30. april □ Der findes ingen ”rigtig”/objektiv måde at opgøre rammerne □ Administrationen har udarbejdet følgende bud ...:
 22. 22. Budgetproces 2013-2016 Aktivitet: Tidsfrist: Bemærkninger: Budgetseminar 26. og 27. april ØU møde 30. april ØU udmelder ramme for fagudvalgenes videre arbejde Fagudvalgenes budgetarbejde Maj/juni Fagudvalgene drøfter på møder i maj og juni Orientering om økonomiaftale 18. juni Byrådet orienteres om økonomiaftale, indgået mellem regeringen og KL Budgetseminar 22. august På budgetseminar foreligger sidst opdateret budget- grundlag og materiale fra fagudvalgenes budgetarbejde 1. behandling af budget 2013- 27. august og Tager udgangspunkt i budgetoplæg til 2016 3. september budgetseminar i august, evt. korrigeret for ”konklusioner” på seminaret Budgetlægning i fagudvalgene September Konkret proces planlægges senere 2. behandling af budget 2013- 24. september 2016 og 8. oktober Færdiggørelse af Oktober til Byrådet evaluerer budgetproces 2013-2016 forud budgetmateriale og evaluering af december for byrådsmøde den 10. december => Fastlægge budgetproces spor for budgetproces 2014-2017

×