Balieplus vgz zorgrapportage 2012

723 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
723
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Balieplus vgz zorgrapportage 2012

 1. 1. Prolongatie zorgcontract VGZper 1 januari 2012BaliePlus B.V.17 november 2011Aon Hewitt
 2. 2. InhoudsopgaveInhoudsopgave............................................................................................................................................ 11 Inleiding ........................................................................................................................................ 12 Conclusie/ Advies........................................................................................................................ 23 Uw collectieve zorgverzekering bij VGZ.................................................................................... 33.1 Pakketopbouw ............................................................................................................................... 33.2 Wijzigingen in de aanvullende verzekeringen ............................................................................... 43.3 Oplossingen t.a.v. beperkingen in de basisverzekering ................................................................ 43.4 Arbeidsgerelateerde zorg (mix aanvullende verzekering) ............................................................. 53.5 Belangrijke wijzigingen Mondzorg ................................................................................................. 53.6 Gecontracteerd en niet gecontracteerd zorgverleners .................................................................. 53.7 Premie............................................................................................................................................ 63.8 BZP en Groei ................................................................................................................................. 73.9 Premie-/schadecijfers .................................................................................................................... 83.9.1 Volmacht ........................................................................................................................................ 83.10 Service aan verzekerden ............................................................................................................... 83.11 Diginet............................................................................................................................................ 8Contact gegevens ....................................................................................................................................... 9Over Aon .................................................................................................................................................... 10Prolongatie zorgverzekering per 1 januari 2012 | Datum
 3. 3. 1 InleidingEvenals vorig jaar hebben wij ervoor gekozen om u dit jaar in twee delen te informeren over dewijzigingen in de zorg. In de rapportage die u nu voor u heeft, leest u meer over de ontwikkelingen binnenVGZ en over uw collectieve zorgverzekering die bij hen is ondergebracht.De andere rapportage is algemeen van aard en beschrijft de ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt.Deze heeft u al eerder van ons ontvangen.Voor werkgevers is het beheersen van zorgkosten essentieel. Verschillende trends waarondervergrijzing, zorgen voor een substantiële stijging van de zorgkosten. Doordat zorgkosten stijgen, stijgenook de werknemerpremies en de inkomensafhankelijke bijdrage van werkgevers. Hierdoor komen delasten van zorg en gezondheid steeds meer terecht op de schouders van werkgevers en werknemers.Ook dit jaar is de trend dat de premies van de basisverzekering en de aanvullende verzekering stijgt. Ditondanks de wettelijke wijzigingen per 1 januari 2012.Zoals u weet wordt 50% van de zorgkosten door de inkomensafhankelijke bijdrage door u als werkgeverbetaald. In de komende jaren zal het niet een kwestie zijn van het verlagen van de zorguitgaven, maartrachten de verhoging van de zorgkosten te beperken.Verder zien wij door de wettelijke wijzigingen een aanzienlijke verslechtering ten aanzien vanvergoedingen voor arbeidsgerelateerde zorgelementen. Hierbij kunt u denken aan; fysiotherapie,eerstelijnspsychologie, dieetadvisering en stoppen-met-roken programmas.Het rapport is als volgt ingedeeld:In hoofdstuk 2 vindt u ons advies terug over uw contract bij VGZ gegeven de ontwikkelingen binnen dezorgmarkt. Hoofdstuk 3 gaat uitgebreid in op uw collectieve zorgcontract bij VGZ.Prolongatie zorgverzekering per 1 januari 2012 1
 4. 4. 2 Conclusie/ AdviesVoor 2012 worden de kortingspercentages op uw collectieve contract aangepast.De kortingen in 2011 voor uw collectief waren 8 % op de basisverzekering en 10.% op de aanvullendeverzekering. In 2012 worden deze als volgt:10 % op de basisverzekering12 % op de aanvullende verzekeringWel willen we u graag attenderen op het volgende; Zorg is meer dan verzekeren alleen ! Standpunt Aon Hewitt Door de Wettelijke wijzigingen zien wij een aanzienlijke verslechtering ten aanzien van vergoedingen voor arbeidsgerelateerde zorgelementen. Hierbij moet u denken aan; fysiotherapie, eerstelijnspsychologie, dieetadvisering en stoppen-met-roken programmas. De gevolgen voor werkgevers zijn tweeledig: 1. Verzuim gaat langer duren indien werknemers minder snel gebruik maken van zorgaanbieders doordat hun verzekering vergoeding niet langer dekt (en zij niet voor een uitgebreidere aanvullende verzekering hebben gekozen). 2. Kosten aan zorgaanbieders (preventief en curatief) gaan omhoog indien werknemers bij de werkgever aankloppen voor vergoeding van zorg dat niet langer onder de Basisverzekering valt. Een kostenverlagend effect van deze maatregelen kan optreden indien deze maatregelen ertoe leiden dat de premies voor de basisverzekering dalen; 50% wordt ten slotte door de werkgever betaald. Maar het zal de komende jaren niet een kwestie zijn van verlagen van de zorguitgaven, maar trachten de verhoging te beperken.Voor werkgevers is het beheersen van zorgkosten essentieel. Verschillende trends waarondervergrijzing, zorgen voor een substantiële stijging van de zorgkosten. Doordat zorgkosten stijgen, stijgenook de werknemerpremies en de inkomensafhankelijke bijdrage van werkgevers. Hierdoor komen delasten van zorg en gezondheid steeds meer terecht op de schouders van werkgevers en werknemers.Bij zorgkosten denkt u waarschijnlijk direct aan uw collectieve zorgverzekering, premies en devoorwaarden. Maar bij het managen van zorg in uw organisatie gaat het om veel meer dan verzekerenalleen. Door inzicht te krijgen in de meest voorkomende verzuimoorzaken van uw medewerkers, kunt ubedrijfsspecifieke zorg inzetten om verzuim en arbeidsongeschiktheid te minimaliseren. De juistezorgverzekeraar kan bijdragen aan de invulling en financiering van uw preventieve gezondheidsbeleid.Het selecteren van de best passende verzekering en het aansturen van uw zorgverzekeraar zijn vangroot belang. Ook het afstemmen van uw zorgbeleid op thema’s als langer doorwerken, medewerkersblijven motiveren en duurzame inzetbaarheid is essentieel. Als u op een preventieve en adequate manierin zorg investeert, levert u dat zowel op korte als lange termijn rendement op.Prolongatie zorgverzekering per 1 januari 2012 2
 5. 5. 3 Uw collectieve zorgverzekering bij VGZZorgverzekeraar VGZ maakt deel uit van UVIT. De volgende verzekeraars maken onderdeel uit van ditconcern: Univé, VGZ, IZA en Trias. Met 4,2 miljoen verzekerden behoort UVIT tot de grootsteverzekeraars van Nederland.Door de Raad van Bestuur is bepaald dat VGZ het label blijft waarmee zorgverzekeringen via hetintermediaire kanaal worden aangeboden. De voorgenomen fusie tussen de verzekeraars is vanwegeeen interne discussie, met name met de Univé kantoordirecteuren, onzeker geworden. De exacteuitkomst hiervan is op dit moment onduidelijk. Wel duidelijk is dat het label VGZ, welke op de collectievemarkt een sterk merk is, zal blijven bestaan.De collectiviteitskorting bedraagt: Basisverzekering: 10 % Aanvullende verzekeringen: 12 %Op de tandartsverzekeringen en doelgroeppakketten van VGZ wordt geen collectiviteitskorting gegeven.De nettopremie voor de basisverzekering per maand is in 2012: EUR 97,42De premietabel 2012 is bijgevoegd in de bijlage.3.1 PakketopbouwVGZ biedt voor de Basisverzekering de VGZ Zorgverzekering aan. Deze is zowel in de natura- als derestitutievariant te verkrijgen.Voor de aanvullende verzekering kan gekozen worden uit: Beperkte Aanvullende Verzekering Uitgebreide Aanvullende Verzekering Plus Aanvullende VerzekeringDe tandartsverzekeringen zijn in de varianten Goed, Beter en Best te kiezen.Voor specifieke doelgroepen heeft VGZ een aantal pakketten gecreëerd die afgestemd zijn op delevensfase van de verzekerde: Jong Een verzekering voor jongeren tot 27 jaar incl. tandheelkunde Fit & Vrij Een verzekering voor alleenstaanden Gezin Een verzekering voor gezinnen incl. tandheelkunde Vitaal Een verzekering voor 50+-ers incl. tandheelkundeProlongatie zorgverzekering per 1 januari 2012 3
 6. 6. De Mix Aanvullende verzekering wordt aangeboden specifiek als werkgeverspakket (zie paragraaf 3.4).3.2 Wijzigingen in de aanvullende verzekeringenVGZ zal per 1 januari 2012 een aantal wijzigingen doorvoeren op de dekking vanuit de aanvullendeverzekeringen. Hieronder een opsomming van de wijzigingen: De vergoedingen op de tandartsdekkingen worden van 100% naar 80% tot een x bedrag (afhankelijk van gekozen pakket) verlaagd. In het VGZ Jong pakket gaat ook de dekking van de tandartsverzekering van onbeperkt naar 80% met een maximum van EUR 500,- In de Tand Best verzekering wordt de nu onbeperkte vergoeding orthodontie beperkt tot EUR 2.500,- Orthodontie in het VGZ Gezin pakket voor verzekerden tot 22 jaar wordt verlaagd van 100% naar 80% met een maximum van EUR 2.500,- Brillen en contactlenzen van eens in de 2 jaar naar eens in de 3 jaar (verzekerd bedrag is afhankelijk van het gekozen pakket) Dieetadvisering EUR 250, - per kalenderjaar vervalt in het Gezin pakket. Mammaprint (diagnostische test bij een borsttumor) wordt vergoed in alle aanvullende pakketten. Mantelzorg, waar nu sprake is van een budget mantelzorg in geld wordt dit omgezet naar een overeenkomstig budget in dagen.3.3 Oplossingen t.a.v. beperkingen in de basisverzekeringIn alinea 2.5 van de algemene zorgrapportage heeft u kunnen lezen over de wettelijke wijzigingen die opde basisverzekering zullen worden doorgevoerd. VGZ gaat hier als volgt mee om: De eerste 20 behandelingen fysiotherapie komen voortaan voor eigen rekening (of ten laste van een aanvullende verzekering, waarbij opgemerkt dient te worden dat het aantal behandelingen in de aanvullende verzekeringen niet wordt aangepast). De vergoeding voor psychologische zorg gaat van 8 naar 5 behandelingen (de overige behandelingen komen voortaan voor eigen rekening of ten laste van een aanvullende verzekering waarbij opgemerkt dient te worden dat het aantal behandelingen in de aanvullende verzekeringen niet wordt aangepast).)Uit de basisverzekering gaan vergoedingen voor: Maagzuurremmers: alleen nog vergoeding bij chronisch gebruik (langer dan 6 maanden). Dit wordt niet gerepareerd in de aanvullende verzekering(en). Dieetadvisering: alleen nog op indicatie, als onderdeel van ketenzorg. Deze vergoeding komt in de Plus Aanvullende verzekering. Stoppen met roken: geschrapt wordt de ondersteunde medicatie (nicotine vervangende middelen en geneesmiddelen op recept). Deze worden opgenomen in de aanvullende verzekeringen (een eenmalige vergoeding van EUR 115,-) met uitzondering van de beperkt aanvullende verzekering. Gedragsondersteuning blijft in de basisverzekering.Prolongatie zorgverzekering per 1 januari 2012 4
 7. 7. 3.4 Arbeidsgerelateerde zorg (mix aanvullende verzekering)VGZ beschikt al sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet over een werkgeverspakket: de MixAanvullende Verzekering (XAV). In dit pakket zijn dekkingen opgenomen die te maken hebben metarbeidsgerelateerde zorg: Beweegzorg (ergotherapie, fysiotherapie, diverse alternatieve beweegtherapieën) Dieetadvisering Huishoudelijke ondersteuning Preventieve zorg Psychologische zorg Taxivervoer van en naar het werkDit pakket wordt op onderdelen aangepast. De hierboven genoemde zorgsoorten zullen de kern blijvenvormen van de Mix aanvullende verzekering.De verstrekkingen die zijn opgenomen in de XAV worden ontdubbeld in de aanvullende verzekeringen.Hiermee wordt de premiehoogte van de aanvullende verzekeringen tevens aangepast.3.5 Belangrijke wijzigingen MondzorgDe ontwikkelingen op het gebied van mondzorg zijn tweeledig: • Vanaf 1 januari 2012 mogen tandartsen, mondhygiënisten, tandprothetici en orthodontisten zelf bepalen welk tarief zij vragen voor een behandeling. De zorgverlener is verplicht om de tarievenlijst in zijn praktijk en op zijn website te publiceren en moet voor een behandeling die duurder is dan EUR 150,- een offerte aan verzekerden laten zien. • De schadecijfers op de tandartsverzekeringen blijven onverminderd slecht. Dit heeft tot gevolg dat VGZ per 1 januari 2012 haar vergoeding van 100% naar 80% voor de drie tandartsverzekeringen aanpast, met een maximum van het verzekerd bedrag behorend bij het gekozen pakket. • Naast het terugbrengen van de dekking (van 100% naar 80%) verhoogd VGZ de premies van de tandartsverzekeringen (zie paragraaf 3.7) . Dit als gevolg van een nog steeds stijgende schadelast en het loslaten van de tandartstarieven (wat naar algemene opinie het gevolg heeft dat de tandartstarieven gaan stijgen).3.6 Gecontracteerd en niet gecontracteerd zorgverlenersGecontracteerde zorgverlenerEen zorgverlener met wie de verzekeraar afspraken heeft, is een gecontracteerde zorgverlener. Dezedient rechtstreeks bij de verzekeraar de nota in, de verzekerde merkt daar dus niets van. De nota wordtvolledig vergoed met uitzondering van het (verplicht) eigen risico en de (wettelijke) eigen bijdragen.Niet-gecontracteerde zorgverlenerEen zorgverlener met wie de verzekeraar geen afspraken heeft, is een niet-gecontracteerdezorgverlener. De verzekerde dient de nota zelf bij de verzekeraar in. Men dient er rekening mee tehouden dat de nota niet altijd volledig vergoed wordt. In het geval dat de zorgverzekeraar zorgverlenersspecifiek voor bepaalde zorg hebben geselecteerd en een verzekerde maakt hiervan geen gebruik,Prolongatie zorgverzekering per 1 januari 2012 5
 8. 8. ontvangt men geen vergoeding of een percentage vergoeding. Het is dus verstandig om dit van tevorenna te gaan. Zo voorkomt u teleurstellingen.Voor 1 januari 2012 heeft de verzekerde van bovenstaande nauwelijks hinder van ondervonden. Per 1januari 2012 gaat VGZ hier actief beleid op voeren. Dit betekent dat verzekerden die naar een nietgecontracteerde zorgverlener gaan geconfronteerd kunnen worden met notas die niet volledig voorvergoeding in aanmerking komen. VGZ gaat de betrokkenen nadat er een nota is ingediend van een nietgecontracteerde zorgverlener informeren. VGZ zal verzekerde berichten dat men op zoek moet naar eengecontracteerde zorgverlener. Dit om te voorkomen dat toekomstige notas niet of niet volledig vergoedworden.Verzekerden kunnen op internet opzoeken welke zorgverleners door VGZ zijn gecontracteerd. Hierbij deinternetsite: www.vgz.nl/zorg-en-gezondheid/wegwijs-in-de-zorg/zorggidsAls voorbeelden noemen we de volgende zaken: • Lagere vergoeding van niet gecontracteerde zorgaanbieders fysiotherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck, dieetadvisering, ergotherapie en 1e lijn GGZ. In plaats van 100% is de vergoeding voortaan 80%, net als bij de basisverzekering. • Het tarief voor niet gecontracteerde aanbieders van tweedelijns GGZ-zorg verlagen zij van 80% naar 60% van het gemiddeld gecontracteerde tarief. • Bij de vergoeding voor dieetadvisering verlagen zij het tarief van de niet-gecontracteerde aanbieders eveneens naar 80%. Dit geldt voor VGZ Plus Aanvullende Verzekering en het VGZ Vitaal Pakket.3.7 PremieVGZ heeft op 8 november de premie voor de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen bekendgemaakt. Genoemde bedragen zijn exclusief de collectiviteitkorting! VGZ Zorgverzekering de nominale premie voor deze zorgverzekering 2012 is vastgesteld op EUR 1299,00 per jaar (EUR 108,25 per maand). VGZ Restitutieverzekering de nominale premie voor deze zorgverzekering 2012 is vastgesteld op EUR 1347,00 per jaar (EUR 112,25 per maand).In onderstaande tabellen treft u de maandpremies van VGZ zonder collectiviteitkortingAfrondingsverschillen voorbehouden.Verzekeringspakketten zonder mix aanvullende verzekering: Maandpremie in EUR Stijging 2011 - 2012 2011 2012 absoluut relatief VGZ Zorgverzekering 105,75 108,25 2,50 2,4% VGZ Restitutieverzekering 109,75 112,25 2,50 2,3% Beperkte Aanvullende Verzekering 7,50 8,95 1,45 19,3% Uitgebreide Aanvullende Verzekering 16,95 17,95 1,00 5,9% Plus Aanvullende Verzekering 30,99 31,95 0,96 3,1% Tand Goed Pakket 11,95 12,95 1,00 8,4% Tand Beter Pakket 16,95 17,95 1,00 5,9% Tand Best Pakket 33,50 35,95 2,45 7,3%Prolongatie zorgverzekering per 1 januari 2012 6
 9. 9. Verzekeringspakketten met mix aanvullende verzekering: Maandpremie in EUR Stijging 2011 - 2012 2011 2012 absoluut relatief VGZ Zorgverzekering 105,75 108,25 2,50 2,4% VGZ Restitutieverzekering 109,75 112,25 2,50 2,3% Beperkte Aanvullende Verzekering 4,25 5,70 1,45 34,1% Uitgebreide Aanvullende Verzekering 10,25 11,25 1,00 9,8% Plus Aanvullende Verzekering 22,25 23,25 1,00 4,5% MiX Aanvullende Verzekering 10,50 12,50 2,00 19,0% Tand Goed pakket 11,95 12,95 1,00 8,4% Tand Beter pakket 16,95 17,95 1,00 5,9% Tand Best Pakket 33,50 35,95 2,45 7,3%3.8 BZP en GroeiVGZ wil zich in de komende jaren steeds meer gaan profileren als verzekeraar en aanbieder van zorg inde volle breedte. Al enige jaren geleden is VGZ begonnen met het BedrijfsZorgPakket. Met hetBedrijfszorgpakket krijgt u een eigen zorgnetwerk rond uw organisatie, welke u direct kunt inzetten bijdreigend uitval of verzuim van uw werknemers. Dit netwerk bestaat uit zorgvuldig geselecteerde engespecialiseerde zorgverleners. Hun aanpak is erop gericht uw medewerkers inzetbaar te houden ofanders weer zo snel mogelijk te krijgen.Eind 2008 heeft VGZ het Concept Groei gelanceerd. Dit concept richt zich op de duurzame inzetbaarheidvan medewerkers. Het concept bestaat uit: Screening (bijv. Work Ability Index, RI&E, PMO, Werkbelevingsonderzoek) Advies om tot Groei van duurzame inzetbaarheid te komen Programma’s die zich richten op vier Groeithema’s: Geest, Lichaam, Werk en Leefstijl.Analyse Aon:Het Concept Groei lijkt erg op onze benadering van Corporate Wellness. De concrete invulling van ditconcept Groei zal van case tot case bepaald moeten worden, er ligt nog geen uitgewerkt dienstenpallet.Prolongatie zorgverzekering per 1 januari 2012 7
 10. 10. 3.9 Premie-/schadecijfersVGZ vraagt als een van de weinige verzekeraars bij nieuwe offertes de premie/schadecijfers op van hethuidige contract. VGZ is op aanvraag in staat om gedetailleerde premie-/schadecijfers te leveren: Premie Schade Verzekerdenaantallen3.9.1 VolmachtVGZ is een van de weinige verzekeraars die nog volmachten verstrekt. De grote volmachten inNederland (Turien, Aevitae, IAK, Nedasco) hebben allen een volmacht van VGZ. Voordeel van devolmacht is dat er in het verzekeringspakket veel meer flexibiliteit kan worden gebracht al naar gelang dewensen van de klant. Ook zijn volmachten veel beter in staat om gedetailleerde managementinformatiete leveren dan VGZ rechtstreeks.Binnen de volmacht kan voor zowel de VGZ- lijn als afwijkende contractspecifieke voorwaarden gekozenworden. Ook de inhoud van de Mix Aanvullende verzekering kan naar wens van de klant wordeningevuld.3.10 Service aan verzekerdenDoor middel van een aantal internetapplicaties wordt er aanvullende dienstverlening aan verzekerdengeboden. Via www.vgz.nl en www.gezondvgz.nl kan de verzekerde informatie over gezondheid en zorginwinnen en ook in contact komen met zorgverleners.3.11 DiginetDoor middel van Diginet wordt collectieve relaties en hun verzekerden de mogelijkheid geboden omonline, via een eigen password, inzicht te krijgen in de eigen verzekeringsgegevens. Naast het inwinnenvan informatie, kunnen ook mutaties via diginet worden doorgegeven.Prolongatie zorgverzekering per 1 januari 2012 8
 11. 11. Contact gegevensMichael (M.A.) Schellevis mr. Lars (L.J.) KoningsConsultant ConsultantAon Hewitt Aon HewittConsulting | Corporate Wellness Consulting | Corporate Wellness0619274855 010 448 85 29Michael.schellevis@aonhewitt.com Lars.konings@aonhewitt.comOp dit rapport heeft peer-review plaatsgevonden conform de Aon-standaarden.Peer review is op 16 november uitgevoerd door Michael Schellevis, Consultant" .Prolongatie zorgverzekering per 1 januari 2012 9
 12. 12. Over AonAon Nederland, toonaangevend adviseur in risicomanagement, employee benefits en verzekeringen,draagt bij aan het realiseren van de ambities van zijn cliënten. In Nederland heeft Aon 10 vestigingen met1.900 medewerkers. Het bedrijf maakt deel uit van Aon Corporation, Chicago, USA. Het wereldwijdeAon-netwerk omvat circa 600 kantoren in meer dan 120 landen en telt ruim 60.000 medewerkers.Hiermee is Aon een van de grotere financiële dienstverleners ter wereld. Aon Corporation isgespecialiseerd in financiële en verzekeringsdienstverlening en staat genoteerd aan de effectenbeursvan New York (NYSE). Aon is hoofdsponsor van Manchester United, lees hierover opwww.aon.com/manchesterunited.Meer informatie: www.aon.nlDit rapport is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. De inhoud van dit rapport is gebaseerd op omstandigheden bij eninformatie ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. Op geen enkele wijze kan worden gegarandeerd dat beschrevenomstandigheden volledig in overeenstemming zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving, noch mag worden aangenomendat de inhoud van dit rapport volledig is ten aanzien van de onderzochte risico’s. Derden die van dit rapport kennisnemen kunnenaan dit rapport geen rechten ontlenen.Aon Consulting Nederland cv geeft geen juridische adviezen en/of adviezen op het terrein van belastingen of accounting.Geadviseerd wordt om met betrekking tot deze onderwerpen contact op te nemen met gespecialiseerde raadgevers, alvorensdefinitieve beslissingen worden genomen.© 2011 Aon Consulting Nederland cvAlle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerdgegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aon Consulting Nederland cv.Prolongatie zorgverzekering per 1 januari 2012 10

×