Seminar Ziekte en Re-integratie Blue Legal

981 views

Published on

Jan Gerrit Kroon en Marjoleine van Dooren zetten voor de relaties van Blue Legal de ins en outs op een rijtje: de deelnemers weten nu alles van loonstop en loonopschorting als hele effectieve instrumenten bij de sturing van verzuim.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
981
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Seminar Ziekte en Re-integratie Blue Legal

 1. 1. Welkom!Ziekte en re-integratie in 2013 14 november 2012 mr. Marjoleine van Dooren mr. Jan Gerrit Kroon
 2. 2. ? Vragen ?
 3. 3. De regels:• BW• Wet Poortwachter• Arbo-Wet• Stecr Richtlijn• Uw verzuimreglement !!!=> Hoofdlijn: Beide partijen moeten zich inspannen, maar verantwoordelijkheid werkgever!
 4. 4. De hoofdregel(s):• Opzegverbod tijdens ziekte => geen ontslag• Gedurende twee jaar lang recht op loondoorbetaling ex artikel 7:629 BW• Verzuimverzekering / arbodienst: het blijft uw eigen verantwoordelijkheid
 5. 5. Ziekte en arbeidsongeschiktheid, hoe zit het ook al weer?• art. 7:627: geen arbeid, geen loon• art. 7:628: geen arbeid, wel loon indien de WG toe te rekenen• art. 7:629: geen arbeid, wel loon indien de WG NIET toe te rekenen• WW / ZW• WAZO• WIA / WGA / (WAO)
 6. 6. Wat is ziek?• Wikipedia: „een schadelijke lichamelijke of psychische afwijking van een organisme‟.• Definitie uit rechtspraak, CRvB (uit 1963…): „... een procesmatig gebeuren, bestaande uit een (op korte termijn dreigende) verstoring van lichamelijke of geestelijke functies, waarbij een daling van prestatievermogens optreedt, terwijl sprake is van een streven naar evenwichtsherstel op zelfde of lager niveau‟.• 60-70% niet werk gerelateerd
 7. 7. Wat is arbeidsongeschikt?• CRvB (1973): „.. het op medische gronden naar objectieve maatstaven niet kunnen of mogen verrichten van de in aanmerking komende arbeid‟ M.a.w.: levert de ziekte beperkingen op?• Situatieve arbeidsongeschiktheid• Wie bepaalt? Bedrijfsarts geeft alleen advies• Geschil: WN moet stellen + bewijzen: dus naar UWV.
 8. 8. Re-integratie in het kort:• Doel 1: Terugkeer in eigen functie• Doel 2: Terugkeer in passende arbeid binnen het bedrijf• Passende arbeid nu: „arbeid die voor de krachten en bekwaamheid van de werknemer is berekend en die hem met het oog op zijn opleiding en arbeidsverleden kan worden opgedragen‟.• Ter beoordeling werkgever in overleg met bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en/of UWV- deskundigenoordeel.
 9. 9. Passende arbeid!
 10. 10. Re-integratie Tweede spoor:• Verplicht als alle interne mogelijkheden zijn uitgeput.• Startpunt: het moment dat een arbeidsdeskundige heeft vastgesteld dat de bedongen en/of passende arbeid niet meer mogelijk is. Uiterlijk na eerstejaarsevaluatie!• Detachering of een nieuwe arbeidsovereenkomst bij nieuwe werkgever. “let op afwachten of het slaagt!”• Oude arbeidsovereenkomst moet expliciet worden beëindigd!
 11. 11. Rol van de bedrijfsarts:• Adviseur van de werkgever• Taak: vaststellen of er beperkingen zijn voor het functioneren van de werknemer• Altijd eindverantwoordelijk voor alle handelingen van de ARBO-dienst! (NVAB)• Geen hiërarchie met huisarts• STECR-werkwijzers• Deskundigen oordeel
 12. 12. Loonopschorting (lid 6) vs stopzetten van het loon (lid 3):• Pressiemiddel• Waarschuwen!• Vóór de loonsanctie• Duidelijke opgaaf van redenen + ongedaan maken sanctie• Schriftelijk!?• Verplichting werkgever• Deskundigenoordeel
 13. 13. Loonopschorting (artikel 7:629 lid 6 BW)• Tijdelijk• Als de werknemer niet voldoet aan de controlevoorschriften en de werkgever hierdoor de arbeidsongeschiktheid niet kan (laten) vaststellen.• Betaling met terugwerkende kracht• Ongerechtvaardigde opschorting: wettelijke verhoging + rente
 14. 14. Loonopschorten: praktijkvoorbeelden• Niet verschijnen bij de arboarts;• Niet naleven verzuimprotocol;• Onderzoek arbeidsongeschiktheid bij extern bureau;
 15. 15. Loonstop (artikel 7:629 lid 3 BW)• Definitief• Limitatief in de wet geregeld:• Weigering passende arbeid• Geen medewerking aan voorschriften/maatregelen voor het verrichten van passende arbeid;• Geen medewerking aan het opstellen/evalueren/bijstellen plan van aanpak etc.
 16. 16. Loon stop (artikel 7:629 lid 3 BW)Praktijkvoorbeelden:• Weigering passende arbeid• Belemmering genezing• Opzettelijk veroorzaken ziekte
 17. 17. Loonsanctie geen effect! Wat nu?• Ontslagvergunning bij het UWV => verwijtbaar niet meewerken aan de re-integratie;• Ontbinding => verstoorde relatie bij het niet meewerken aan de re-integratie;• Ontslag op staande voet => Niet mogelijk, alleen in bijzondere situaties! HR Vixia/ Gerrits.
 18. 18. „Normale‟ beëindiging na 2 jaar arbeidsongeschiktheid• Vaststellingsovereenkomst• Ontslagvergunning UWV: - geen zicht op herstel binnen 26 weken - geen andere passende arbeid voor handen• Ontbinding door de Kantonrechter - alleen vergoeding indien werk gerelateerd
 19. 19. Dilemma bedongen & passende arbeid• Nieuwe arbeidsovereenkomst of niet?• Hof A‟dam: stilzwijgende omzetting van passende arbeid naar nieuw bedongen arbeid kan alleen plaatsvinden als een werknemer tijdens een niet te korte periode arbeid verricht waarvan de aard en de omvang niet ter discussie staan‟• Omscholing, stoppen re-integratie, etc.• Opnieuw 2 jaar loondoorbetaling
 20. 20. Ziekte en vakantie• Zieke werknemers bouwen volledig vakantie op• Administreren!• In re-integratieplan opnemenOverige actualiteiten:• Wijziging Ziektewet: „vangnetters‟ voor rekening werkgever vanaf 1 januari 2013• Aansprakelijkheid bedrijfsarts
 21. 21. denken in oplossingenBlue Legal advocaten | adviseursW: www.blue-legal.nlE: info@blue-legal.nlT: 076-5213536Tw.: @BlueLegal

×