Presentatie Pensioen Actualiteiten

2,433 views

Published on

PENSIOENACTUALITEITEN
Friesland Bank Assurantien (Rotterdam)
Noach A.G. van Beusekom MPLA / FFP
September 2011

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,433
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentatie Pensioen Actualiteiten

 1. 1. PENSIOENACTUALITEITEN Friesland Bank Assurantien (Rotterdam) Noach A.G. van Beusekom MPLA / FFP September 2011 www.finact.nl 1
 2. 2. Agenda (1) Wetsvoorstellen/Kamerstukken/Studies• Kamervragen ZZP’ers – UPO – Waardeoverdracht• Actieplan financiële sector (15 maart 2011)• Beleggen door pensioenfondsen (25 maart 2011)• Ontwerp wijzigingsbesluit financiële markten 2012 (14 april 2011)• Nadere informatie uitwerking pensioenakkoord• FNV notitie: kaders schokbestendigheid (30 maart 2011)• Verhoging AOW-leeftijd (21 april 2011) 2
 3. 3. Agenda (2) Jurisprudentie• Evenredige pensioenverwerving 7a PSW (01-04-2011)• Wijziging pensioenreglement (14-04-2011)• Zorgplicht pensioenbeleggingen (06-04-2011)• Pensioen en echtscheiding 3
 4. 4. Agenda (4) Autoriteit Financiële Markten en CDFD• AFM: Leidraad Communicatie voor Pensioenuitvoerders (11 maart 2011)• CDFD: Toetstermen Wft-module Pensioenverzekeringen (13 april 2011)• Beleidsvoornemens vakbekwaamheid (02 mei 2011)• AFM: Visiedocument pensioenuitvoering (11 mei 2011) Special De DGA en uw adviespraktijk 4
 5. 5. ZZP’ers (Kamervragen + reactie)Discrepantie fiscale en civiele regelgevingFiscale opbouw verlengd naar 10 jaar (v.a. 2012)Evt. na 3e jaar PG-maximering o.b.v. laatstverdiende WN-loonKabinetsreactie ZZP’ers in beeld (acties kabinet) Oorzaak gebrekkige pensioenopbouw Verlenging fiscale aftrek Bepaling definitie ZZP in de regelgeving Actieplan verlaging adm. lasten Aanpassing aanbestedingswet 5
 6. 6. ZZP’ers (vervolg)Fiscaliteiten Geintegreerde ondernemersfaciliteit Van urencriterium naar verhouding winst/inkomenPensioen Eigen verantwoordelijkheid geeft beperkte opbouw Waarom bouwt ZZP’er minder pensioen op? Waarom bestaande regelingen onvoldoende benut? Geen kabinetsreactie aansluiting BPF/eigen fonds Géén publieke uitbreiding verantwoordelijkheid zelfstandigen! www.verzekerenvoorzelfstandigen.nl 6
 7. 7. ZZP’ers (vevolg)Onderscheid 2 en 3e pijler: Afkoop 2e pijler is wettelijk niet toegestaan Over opgebouwd pensioen 3e pijler kan men wel beschikken, vandaar vermogenstoets Bijstandwet.Wettelijke definitie ZZP’er op komst 7
 8. 8. Kamervragen UPOKan deelnemer rechten ontlenen aan UPO? Onder omstandigheden rechten aan te ontlenen Geen disclaimer gewenst Gerechtvaardigd vertrouwen (ter beoordeling Rechtbank)Pensioenkijker verschaft géén gegevens?! Geen disclaimerMijn pensioenoverzicht verschaft wel gegevens! Disclaimer Nationaal pensioenregister niet verantwoordelijk voor gegevensDisclaimer in UPO niet toegestaan Definitieve rechten van de UPO worden bepaald door (aantoonbaar?) gerechtvaardigd vertrouwen in de informatie 8
 9. 9. Kamervragen bijstorten pensioenWerkgever moet bijstorten a.g.v. verplichte waardeoverdrachtOpmerkingen in Maart 2011: Bijbetaling alleen aan de orde tussen verzekeraars Bij ML zeer beperkt door geringe renteverscnhil WO in 67% pensioenobpouw < 5 jaar WO niet verplicht Gunstig voor instromingVoorkoming bijbetaling door werknemers te verzoeken af te zienvan hun recht…….aldus de Minister (Maart 2011) 9
 10. 10. Kamervragen waardeoverdracht (1)Bevestiging terugstorting aan werkgeversWordt totale overdrachtswaarde gebruikt voor inkoop aanspraken? Verwijzing art. 19 Regeling PWArt. 71 PW geeft aan dat TOTALE bedragen moet wordenaangewend ter verwerving pensioenaanspraken Hogere overdrachtswaarde t.o.v. inkoopwaarde komt ten goede aan deelnemer 1. Anders financieel voordeel voor partij die niet bij pensioenopbouw is betrokken… 2. Niet wenselijk dat oude WG bijbetaalt voor additionele aanspraken…. 10
 11. 11. Kamervragen waardeoverdracht (2)Oplossingen worden besproken met STAR (sinds 2009……..)Kamervragen Omtzigt: Affinanciering aanspraken staan los van bijbetaling i.g.v. waardeoverdracht Vraag over verplichte medewerking uitvoerder Plicht Bevoegdheid Uitzondering tot medewerkingGéén advies van de Minister om af te zien van waardeoverdracht! 11
 12. 12. Bijbetaling waardeoverdrachtReactie Kamp juni 2011:Verduidelijking verschil PF en verzekeraars!Ieder jaar andere gevolgen 2010 nieuwe werkgever bijbetalen 2011 oude werkgever bijbetalenRisicovolle doelgroepen: hoog inkomen of lang arbeidsverledenOplossingsvoorstellen ter beperking: • Financiele toestand werkgever • Vragen géén verzoek in te dienen of ingediend verzoek intrekken • Risico afdekken via een vezekering 12
 13. 13. Bijbetaling waardeoverdracht (1)Tussenoplossing Kamp:1. Geen recht op waardeoverdracht bij aantoonbaar financiele problemen2. Begrenzing hoogte waardeoverdracht (last)Recht op WO voor de werknemer wordt doorbroken (aanpassingPW per 1-1-2012)Vragen over verschil bijbetaling en affinanciering (kamervragenOmtzigt)Start fundamentele discussie 13
 14. 14. Actieplan financiële sectorNieuwe beleids- en wetgevingsplannen Crisisinterventiewetsvoorstel Invoering bankenheffing DGS Invoering bankenbelasting Verankering bankierseed/geschiktheid/betrouwbaarheid Beperking aansprakelijkheid DNB/AFM Herziening bekostiging toezicht Aanscherping ‘ken uw klant’ procedures Klantinformatie periodiek bijwerken Aanpassing aan veranderende omstandigheden 14
 15. 15. Actieplan financiële sector (vervolg)vervolg beleids- en wetgevingsplannen: Verbetering vakbekwaamheid Uniform persoonsregister Diplomaplicht + permanente educatie Aanpassingbeloningsbeleid Wft 2011 Passende verhouding vast en variabel transparantieSeparate publiekelijke ombudsman fin. sector 8000 klachten per jaar ! 15
 16. 16. Ontwerpbesluit WftArt. 171a Wft (2012-2014) Voorwaarde melding toezichthouder Voorwaarde aanmelding vóór 2012 (opleider?)Advisering gebaseerd op: Grondige en actuele kennis pensioen + DGA Begrip en procedures actuarieel rekenen Kennis rechtspersonen en ondernemingsstructuren Actuele kennis arbeidsvoorwaarden WG Kennis relevante bedrijfseconomische vraagstukken Risicoanalyse van de financiele draagkracht WG Kennis vermogen en riscomanagement 16
 17. 17. Ontwerpbesluit Wft (vervolg)Adviesvaardigheden gebaseerd op: Gesprekken ICT Adviestrajecten Schrijven Risicoprofiel organisatie RisicobereidheidBewijs om zelfstandig, correct en succesvol een adviestraject uit tevoeren (OP, NOP, AOP, echtscheiding, waardeoverdacht,verlenging) 17
 18. 18. Ontwerpbesluit Wft (vervolg)Passend advies voor de DGAVerschil commerciele en fiscale waarderingInteger gedrag (nieuw?!)Vergunningstraject met overgangsprocedure:01-01-201201-02-201201-07-201201-01-2014 18
 19. 19. Ontwerpbesluit Wft (vervolg)ImpactanalyseAdministratieve lasten 30.000 Wft-levendiploma’s Impact op 16.500 personen 80% gaat stoppen?! 3300 personen gaan door voor opleiding/EVC 30 nieuwe adviseurs per jaar?!Naar schatting € 600,- voor examen en € 2.600,- studietijd Vervolgens PE leven + PE PensioenWijziging provisieregels Open norm rechtstreekse beloning adviseur Onredelijke vergoeding 19
 20. 20. CPB: Nieuw pensioencontract(1)Een goed pensioen is een reëel pensioen, maar ook eenrisicodragend pensioen Ook voor ouderen is een zekere mate van risico aantrekkelijk om beter pensioenresultaat te bereiken (prudent person?)Al 10 jaar structureel tekort pensioenfondsenSinds 2008 zijn deelnemers 4% indexatie misgelopen, ouderedeelnemers kunnen 6% koopkracht verliezenDalende rente een trend? Lagere bevolkingsgroei Afnemende inflatie Overvloed besparingen door vergrijzing 20
 21. 21. CPB: Nieuw pensioencontract(2)Zekerheid pensioentoezegging Nominale garanties bieden verkeerde zekerheidEen goed pensioen is risicovol Alle deelnemers zouden gelijk percentage koopkracht moeten inleveren (ook toekomstige deelnemers). Dat geeft een verregaande solidariteit tussen de generaties.Risicoverdeling in de praktijk Oudste en jongste generaties worden relatief ontzien, opzoeken grenzen van solidariteitOverheid Schijnzekerheid nominaal pensioen, beloning niet gebruiken om huidige tekort ouderen in te halen 21
 22. 22. Bevolkingsprognose 2010 - 2060Snellere vergrijzing Van 2,4 mio naar 4,6 mio in 2040Hogere levensverwachting Mannen van 78,8 naar 84,5 Vrouwen van 82,7 naar 87,4Ontwikkelingen Afname geboorten Sterftecijfers (ondanks vergrijzing daling sterftecijfers) Bevolkingsgroei en krimpGevolgen 5-jaarlijkse toets AOW-leeftijd? 22
 23. 23. 23
 24. 24. Notitie Beleggen door pensioenfondsenWat doen pensioenfondsen en waarom? Beleggen noodzakelijk voor goed en betaalbaar pensioen Kostendekkende premie grotendeels nominaal Bij ML inflatiecorrectie nóg belangrijker dan voorheen Geldontwaarding pensioen Vergelijking Euribor vs. beleggingsrendementen Strategisch Asset Management per fonds anders Verandering belegginsbeleid (50% zakelijke waarden) Bijsturing via premie steeds minder effect Rendement op vermogen steeds belangrijkerPrudent beleggen bij individueel beleggen ! 24
 25. 25. Notitie Beleggen door pensioenfondsen Risico en rendement (adviesvaardigheid?) Risico-aversie heeft 50% premiestijging nodig 1% meer rendement geeft 30% hoger pensioen Risico’s zijn niet nieuw maar onvoldoende bekendNiet de beleggingen maar ‘lage rente’en ‘langleven’zijn deoorzaak…..(Verplichtingen i.p.v. vermogen) 25
 26. 26. Uitwerking pensioenakkoord (1)Knelpunten/vraagstukken Juridische vraagstukken aanpassen pensioencontract Gestegen levensverwachting = langer doorwerken Voorstel verhoging AOW-uitkering door Sociale Partners Betere mogelijkheden langer doorwerkenNieuw pensioencontract: Koppeling pensioenleeftijd/leeftijdsverwachtingen Gevolgen Fin. Markten voor fondsvermogen Stabiele premies Verhouding nominaal toetsingskader vs. reele ambitie Belangen deelnemers/gepensioneerden Communicatie mate van onzekerheid 26
 27. 27. Uitwerking pensioenakkoord (2)Verdeling lusten en lasten? Groot vraagstuk en diversiteit van belangenHoe om te gaan met oude rechten? ‘Invaren’ oude rechten biedt veel voordeel Algemeen en individueel belang Toezicht en beheervraagstukkenGoed akkoord beter dan een snel akkoord …… 27
 28. 28. FNV: Kader pensioenakkoordVertrekpunten Zekerheid deelnemers Oude en nieuwe rechten bij elkaar Één FTKAmbitie = Geindexeerd pensioenVerzoek aan werkgevers: Premiestabilisatie alleen toename levensverwachting Risicoverdeling WG-WN Handhaving bijstortplicht 28
 29. 29. FNV: Kader pensioenakkoord (2)Verzoek aan de politiek: Buffer-eisen niet te hoog Lagere zekerheidsmarge (thans 97,5%)Marktwaardering Meest passende methode Niet afrekenen op vaste momenten Staart van de Rente Termijn Structuur Gemiddelde RTS 29
 30. 30. FNV: Kader pensioenakkoord (3)Schokbestendigheid: Lagere zekerheidsmaat Voorwaardelijke indexatie + korten Indexatie o.b.v.. reele dekkingsgraad Zowel oude en nieuwe rechten streven naar indexatie Harde kortingsgrens Doorlopende indexatiestaffel Mogelijke opvang gevolgen solidariteit bij doorschuiven 30
 31. 31. Verhoging AOW-leeftijdIn 2020 van 65 jaar naar 66 jaar.Aanvullende pensioenen: Per 01-01-2013Automatische koppeling stijgende levensverwachting stondniet in het 1e wetsvoorstel. Tot 2020 al meer dan één jaar stijging……. Houdbaarheidsbijdrage 0,3% BBP (i.p.v. 0,7% BBP) Lasten vergrijzing voor rekening jongerenOplossing krimpende arbeidsmarkt 31
 32. 32. Verhoging AOW-leeftijd (vervolg)Het 1e voorontwerp AOW (niet meer van toepassing)Witteveenkader (01-01-2013)Eindloon 2% naar 1,75%Middelloon 2,25% naar 2%Verlaging 3e pijler van 17% PG naar 14,5% PG (2013)Pensioenwet 45 dienstjaren vs. wetsvoorstel 40 dienstjarenNegatief advies RvS i.v.m. te weinig onderbouwing. 32
 33. 33. Nader rapport verhoging AOWSinds invoering levensverwachting 15 jaar gestegenSociaal akkoord kan leiden tot aanpassing voorstelIntergenerationele solidariteit?!AOW-maximering 17,9% (sinds 1994) Snellere fiscalisering AOW gaat ten koste van ouderen (geen compensatiemogelijkheden) Op lange termijn 11% minder premiestijging Verhoging leeftijd/verlaging opbouw geeft 15% versoberingWetsvoorstel + MvT 33
 34. 34. Huidige premieverloop 34
 35. 35. Voorontwerp AOWAangepast voorstel (juni 2011) Art. 7A in 2020 aanvangsleeftijd 66 1-1-2014 AMVB o.b.v. verhoging aanvangsleeftijd (V) Gemiddelde resterende levensverwachting 65 (L) Pensioengerechtigde leeftijd voorgaand jaar (P) Verhogingsfactor < 1, dan geen verhoging. Eerste aanpassing 2025 Art. 13 loskoppeling 15-jarige naar aanvangsleeftijd Art. 13b/13c Actuarieel bij vervroeging en uitstel 6,5% Art. 16a deelfactor per 10% uitstel, max duur 5 en vervroeging max. duur 2 en minimaal 65 jarige leeftijd Tenzij recht op ABW of remigratie uitkering Bij AMVB nadere regels structureel netto inkomen bij uitstel Art. 33a Tot en met 2028 0,6% verhoging bruto OP + vak. Uitkering Buiten de reguliere verhogingen 35
 36. 36. Voorontwerp AOW (vervolg)Wijzigingen IB2001 Art. 3.68 Opbouw OR van 12% naar 11,7% Art. 3.127 Premieruimte van 17% naar 16,5% Per 2015 OR 11,4% minus 0,3% per oplopend pensioenjaar Lijfrente 16% minus 0,5% vanaf 2020 Art. 10.7b afbouw ouderenkorting tot 2029Wijziging Wet Loonbelasting1964 Art. 18a Pensioenrichtlijd 66 + formule verhoging AOW Per 2015 Pensioenrichtleeftijd 67 jaar + AOW-formule 1-1-2020 36
 37. 37. Voorontwerp AOW (vervolg)Wijziging Wet Loonbelasting1964 Van 40 naar 41 deelnemingsjaren (01-01-2020) Pensioenrichtleeftijd 67 jaar + AOW-formule 1-1-2020 Geen verlaging opbouwpercentages Resterende levensverwachting 37
 38. 38. Voorontwerp AOW (vervolg)Wijziging Wet Loonbelasting1964 Extra verhoging AOW Inkoop AOW-jaren blijft bestaan Onderscheid AOW- en pensioenuitstel Extra verhoging AOW-franchise Gevolgen pensioen- en lijfrente Houdbaarheidseffect 38
 39. 39. Position paper PensioenfederatiePleit voor invoering 2014: In 2012 al voornemen AOW op verjaardag i.p.v. 1e vd maand Flexibilisering AOW Aanpassing WIA en ANWStart onderhandelingen sociale partners eind 2011Benodigde tijd PF, minimaal 1 jaar: Administratie Checks en balances CommunicatieHarmonisatie pensioenrechten i.p.v. knipWettelijk en fiscaal uitstel zonder toestemming + 100%norm weg 39
 40. 40. Verslag nota AOWOpmerkingen en vragen wetsvoorstel: Waarom flexibele AOW geen onderdeel Houdbaarheidseffect v.s. extra inkomsten aanv. pensoen Levensverwachting en opleidingsniveau Extra bijdrage rijkere ouderen Intergenerationale effecten Versobering pensioen ca. 11% Gepensioneerden 2013 – 2020 (1/2 tot 4 mnd langer werken) Consequenties 15 naar 16 jaar start AOW Extra cohort netto staffels Waarom maximering 3e pijler en niet 2e pijler (draagvlak) Doorsneepremie v.s. degressieve opbouw ML in overweging 40
 41. 41. CPB notitie Sociaal AkkoordVerwachte stijging: 66 jaar 67 jaar 68 jaarAOW 2020 2025 2040Witteveen 2013 2015 2030Houdbaarheidsoverzichten: 41
 42. 42. CPB notitie Sociaal AkkoordVervolgFlexibele AOWin 2028 ruim € 1.000,- extra AOWVergrijzing Verhoging pensioenleeftijd treft vooral cohorten geboren in de jaren ’60 en ’70 (in euro’s) 42
 43. 43. CPB notitie Sociaal AkkoordVervolgOntwikkeling lange renteBeleggen vs. sparen(v.a. 1989 risicomijdend...) 43
 44. 44. STAR Sociaal akkoord (2)Participatie beroepsbevolking is 71% 55-65 opgelopen van 28% (1996) naar 50% (2009) Gemiddelde uittreding 62 jaar 964.000 banen (83.000 banen 65+) Afbouw: Doorwerkbonus = 300 miljoen Arbeidskorting = 250 miljoen Premiekorting = 665 miljoen Oplossingen positieve en negatieve beeldvorming oudere WN Mindset Bewustheid WG Scholingsdeelname en EVC Gezondheidmanagement 44
 45. 45. Reactie doorrekening FNVInkomenseffecten AOW op 65 jaar– FNV stelt inkomensverlies tot 25%Feitelijk 6% tot 7% lagere koopkracht, excl. belasting- enpremieregimeEerder AOW met hogere belastingdrukFNV stelt 20% buffer voor 97,5% zekerheidsmaatstafUit onderzoek blijkt minimaal 27,5% buffer noodzakelijk(Lagere bufferpercentages geeft meer indexatie) 45
 46. 46. CPB koopkracht en solidariteitTer discussie zijn de waarderingsgrondslagen: Hogere disconto op onzekere aanspraken Beleggingsrendement als maatstaf voor discontering– Geeft wel beeld van de verwachting maar NIET hoe het berekend gaat worden.– Geeft onderschatting van verplichtingen als risico’s niet door huidige deelnemers wordt gedragen– Meer risicovolle beleggingsmix geeft lagere verplichting 46
 47. 47. Agenda (2)Jurisprudentie • Evenredige pensioenverwerving 7a PSW (01-04-2011) • Wijziging pensioenreglement (14-04-2011) • Zorgplicht pensioenbeleggingen (06-04-2011) • Pensioenverevening en slapersrechten (12-04-2011) • Verdeling stamrecht en pensioen (12-05-2011) • Verevening pensioen en deskundigenbenoeming (14-03-2011) 47
 48. 48. Evenredige pensioenverwervingEvenredige opbouw van pensioenrechten bij verschillend %kosteninhoudingen?Casus:Pensioenovereenkomst 2002 – 2035 beschikbare premieregeling1e 7 jaar hogere kosteninhouding (o.a. provisie ATP) HR-uitspraak inzake uitspraak 7a PSWEis afgewezen, o.a. door uitleg 7a en 17A PW = alleen kosten van de premie onttrekken. 48
 49. 49. Wijziging pensioenreglementWerknemers claimen de oude pensioentoezegging inclusief indexering, in verband met onterecht gewijzigde arbeidsvoorwaarden?Casus:Vakbond vs. werkgever inzake aanpassing eindloon naar middelloon, o.a. door art. 15 “De kosten van de pensioenregeling” en art. 7 Herziening of beëindiging van de pensioenregeling”10 werknemers niet akkoord met wijziging regeling en stemmen niet in. (ondanks overgangsmaatregel)Hof stelt WG in ongelijk (neg. gevolgen onvoldoende in beeld) 49
 50. 50. Pensioenaanspraken einde dienstIn onderling overleg einde dienstverbandCasus:Doorbetaling pensioenpremie tot 60 of 65 jaarMan = 65 jaar In dienst 1997, uit dienst 2005 (60) BPF VleeswarenPensioenreglement 60Excedent (NN) 65, premiebetaling werkgeverUitvoerder houdt geen rekening met CAO-stijgingen WG stelt na pd geen pensioenpremie kan worden betaald WN mocht dit niet verwachten WG dient € 4.000,- OP levenslang af te financieren 50
 51. 51. Aanpassing slapersrechtenX valt in 2001 uit en 2003 einde arbeidsovk.Pensioendatum 2007 (opbouw premievrij pensioen BPF Bouw)Casus:WN eist onvoorwaardelijke indexatieZL heeft 2008, 2009, 2010 niet geindexeerdWN niet akkoord gegaan met aanpassing naar voorwaardelijkVerweer: Per 2001 naar andere BPF St. PF Volker Wessels Stevin Ook postactieven moeten wijziging accepterenRechtsverhouding is uitgewerkt, afwijzing ivm zwaarwegende 51belangen
 52. 52. Collectieve wijziging indexering Stichting PF IBM Nederland vs. Vereniging Gepensioneerden. Casus: Coll. waardeoverdracht van OPF (herverz.) naar eigen Stichting1996 Jaarlijks indexatie CPI, gemaximeerd tot index.buffer2006 Nieuw reglement: Ambitie om (voorwaardelijk) te indexeren Bestemmingsreserve Jaarlijkse beslissing BestuurArgumenten: betere koppeling prijsindex, handhaving koopkrachtGerechtvaardigd vertrouwen op jaarlijkse indexatie, slapers/gepensioneerden behouden oude rechten 52
 53. 53. BestuurdersaansprakelijkheidBV in 2004 failliet, achterstallige pensioenpremiesCasus:Sinds 1999 coll. Regeling. Premie 2/3 WG, 1/3 WN2001 en 2002 geen premie betaald (€ 100.000,-)Premievrijmaking (DL) per juni 2001In de betreffende jaren wel dividenduitkeringen.Volgens Rechtbank onvoldoende verwijtbaar gedrag.Hoger beroep stelt onrechtmatig handelen directeur; Niet nakomen wettelijke en/of contractuele verplichtingen Ernstig verwijtbaar (DGA stelt niet op de hoogte te zijn geweest)Schadevergoeding is toewijsbaar, hoogte wordt betwist 53
 54. 54. Verschuldigde BPF-premiesPensioenfonds uitvoerder CAO Bouw (Cordares)Casus:In 2007/2008 diverse facturen over loonvakperiode en pensioenpremie DGADiscussie over dubbeltteling en onduidelijke nota’s (geen specificaties)Feiten; BV mocht enkel ‘bezwaar’ maken door aanleveren juiste gegevens BV kan geen onjuiste opgave ter discussie stellen PF wordt grotendeels in ongelijk gesteld 54
 55. 55. HR Uitleg CAO-toepassingenBAM valt onder werkingssfeer Regeling Bouw of Metaal & TechniekCasus:BAM stelt onder CAO-Bouw te vallenPF stelt onder Metaal-CAOBeoordeling relevante werkingssfeerbepalingen (beschrijving werkzaamheden !)Rechtbank stel CAO BOUW, Hof stelt beide mogelijkHR wijst terug, overlappende werkingssfeer wordt niet algemeen verbindend verklaar. Geldt ook voor verplichte deelneming BPF? 55
 56. 56. HR Premieaftrek ANW-hiaatVrijwillige ANW-vangnetverzekering. WG niet betrokken bij overeenkomst.CasusPremie negatief loon of uitgave voor inkomensvoorziening?Rechtbank stel geen causaal verband dienstbetrekking/premie.Voor lijfrente ontbreekt afkoopverbod. Hof idem.A.G.• Art. 1.7 IB géén onderscheid risico- of opbouwbasis• Causaal verband ontbreektBij risicobasis ontbreekt waarde dus afkoopverbod nietnoodzakelijk 56
 57. 57. Verlaagd pensioen door adm. foutGerechtigde ontvangt 3 jaar hogere uitkering (€ 17.000,- p.j.)Casus:Bestuur PF heeft afgezien van terugvordering, wel volgt voor de toekomst een lagere uitkering. Deelnemer gaat niet akkoord.Kantonrechter stelt gerechtigde in gelijk o.b.v. gerechtvaardigd vertrouwen 57
 58. 58. Verrekening lijfente bij echtscheidingBelastingdienst vs. belanghebbendeCasus:Lijfrentepolissen naar ex-partner met 50% verrekening + 30% belastinglatentie.De verrekening wordt door belastingdienst aangewezen als periodieke uitkering, dus inkomen uit werk en woning.Kantonrechter stelt belanghebbende in het ongelijk, vervreemding kan fiscaal geruisloos, verrekening is belast. 58
 59. 59. DGA uitsprakenDGA 43.000 loon + 150.000 winstFiscus stelt loonsverhoging naar 90.000 (gebruikelijk loon)Op basis van art. 12 a Wet LBVerwijzing naar HR-uitspraken; hoogte o.b.v. salairs andere werknemers óf afroommethode (opbrengsten minus kostenCorrectie wordt toegewezen 59
 60. 60. DGA uitsprakenStichting later omgezet in BV (2006)Jaarvergoeding 50.000/70.000/70.000/850.000Stellig voornemen pensioentoezegging énStellig voornemen inkoop van dienstjarenIn 2004 afgifte polisNaheffing fiscus over 2003 of 2004Loonheffing € 350.000,- ten onrechte opgelegd 60
 61. 61. DGA uitsprakenDGA in hoger beroep:Inbouw gehuwden AOW geen pensioen 18 t/m 18h Wet LBArt. 18h gangbaarheidstoets ter vookoming opzoeken‘buitengrenzen eigen beheer’.Hoger beroep ongegrond, DGA heeft keuze tussen verzekeringenen eigen beheer met bijbehorende franchises 61
 62. 62. DiversenOnredelijk ontslagEiser claimt 380.000 inkomen/pensioenschade. Verweer obv economische omstandigheden. Schadevergoeding 28.000Arbeidsvermogen en pensioenschadeDiscussie over hoogte pensioenschadeDeskundige gaat uit van 6% rekenrente (aandelen) en 3% inflatie.Verweer eist 3%.Claim met hogere percentages wordt toegewezen 62
 63. 63. Uitstel en pensioenvereveningIs het terecht om ‘slapersrechten’ uit te stellen?Casus:1968 – 2003 Echtscheiding conform Wet VPSIn 2006 (pensioengerechtigde leeftijd) uitstelGaat in 2011 (70 jr) verzoek indienen om pensioen uit te keren. 63
 64. 64. Agenda (3)Autoriteit Financiële Markten en CDFD• AFM: Leidraad Communicatie voor Pensioenuitvoerders (11 maart 2011)• CDFD: Toetstermen Wft-module Pensioenverzekeringen (13 april 2011)• Beleidsvoornemens vakbekwaamheid (02 mei 2011)• AFM: Visiedocument pensioenuitvoering (11 mei 2011) 64
 65. 65. Toetstermen CDFDToetsen• Vaardigheden en competenties• Professioneel gedrag, integer gedrag en risicomanagement• Leertaken pensioenadviseurNLQF, niveau 6 (HBO)• Kennis• Vaardigheden• CompetentiesBeheersingsniveau: Kennnis, Begrip, Toepassing procedure,Toepassing Inzicht, Vaardigheden (nieuw) en Competenties(nieuw) 65
 66. 66. Toetstermen CDFD (vervolg)Taakstructuur pensioenadviseur 66
 67. 67. Toetstermen CDFD (vervolg)6 taken• Inventarisatie – analyse – advies WG en DGA• Beheer van pensioen• Ontwerp pensioenadvies werkgever• Ontwerp pensioenadvies DGA• Risico analyse• Analyse financiele en juridische positieIn combinatie met professioneel en integer gedrag 67
 68. 68. Beleidsvoornemens vakbekwaamheidIssues:1. Thans alleen feitelijk leidinggevende diplomaplicht2. Ongewenste sturing vanuit aanbiedersVoornemen• Invoering diplomaplicht iedere adviseur• Centraal registerAanpassing Wft-modules (aparte module vermogensopbouw?)Centrale examendatabankVanaf 2014 beleidsvoornemens uitvoeren met overgangstermijntot 2015 68
 69. 69. AFM deelvergunningDeelvergunning: Tussen 01-01-2012 en 01-02-2012 melden Tot 01 juli 2012 inschrijving opleidingsinstituut(Voor informatie en vragen, zie leidraad?)Overgangsregime: Per 01-01-2014 feitelijk leidinggevendeToetsing: Kennis Vaardigheden Competenties Professioneel/Integer gedragGeen melding = Niet meer adviseren en/of bemiddelen inpensioenverzekeringen per 01-02-2012Binnen 3 maanden activiteiten afwikkelen (portefeuilleoverdracht?) 69
 70. 70. Formulering zorgplicht 4:23 WftBeoordeling maatstaven financieel adviesCasus– Adviseur maakt structureel gebruik van klantprofiel (is niet voldoende)– AFM constateert geen informatie pensioen bij beleggingsadvies– Adviseur bewijslast voldoende informatie ingewonnenRechter geeft aan dat 4:23 Wft duidelijk is qua norm en strekkingAdviseur heeft zorgplicht om norm na te levenAl dan niet zorgvuldig advies wordt bepaald door de AFM. Adviseur in ongelijk gesteld. 70
 71. 71. Wft boetecategorie (LJN BQ8872)Verschillende boete-categorien:1. Niet tijdig aanleveren rapportages AFM of niet meewerken (10.000,-)2. Overtreding consumentenbescherming, niet nakomen deskundigheid, betrouwbaarheid en integriteit (500.000,-)3. Verrichten vergunningsplichtige activiteiten zonder vergunning, misleiding, koersmanipulatie (2.000.000,-)Overtredingen na 01-08-2009 aanzienlijk hogere boetesCasus:In alle gevallen onvoldoende informatie hoe de geinventariseerde doelstellingen zich tot elkaar verhouden. 71
 72. 72. Wft boetecategorie (vervolg)Constateringen1. Werkelijke wensen, verwachtingen en risicobereidheid2. Waarom fondskeuze past bij risicobereidheid client3. Onvoldoende informatie inkomsten en uitgaven client4. Onvoldoende informatie gewenst doelvermogen + rendement5. Behoefte en noodzaak ORVConclusies:Gehanteerde klantprofiel niet (goed) ingevuldVerplichting 4:23 Wft niet ondergeschikt maken aan het product 72
 73. 73. Brochure AFMBrochure ten behoeve van werkgevers met verzoek:a. Schakel een echte pensioenexpert inb. Investeer zelf tijd in een goed adviesc. Kijk in DVD van de adviseur (advies aan xx WG?)Aankondiging pensioenregister in 2012Opzetten pensioen 10 tot 15 uur + uren adviseurVerlenging kost minder tijd ?! 73
 74. 74. Brochure AFM(2)Tabel met risico’s werkgever:• Gebonden aan een CAO of BPF• Gevolgen werknemer overlijdt• Personele mutaties• Gevolgen langdurig AO• Gevolgen koersdalingen• Beperkte financiele ruimte• Gevolgen afsluiten nieuw contract• Gevolgen aflopen pensioencontract 74
 75. 75. Agenda (4)Belastingdienst• Handreiking te derven loon (7 december 2010)• Vroegpensoen en doorwerken (30 augustus 2011) 75
 76. 76. Handreiking te derven loonDefinitie Stamrecht: compensatie te derven loonSubjectieve factoren spelen geen rol (ww, pensioen,doorwerken)Objectief tot reguliere ingangsdatum ouderdomsvoorzieningComponent inkomensschade en pensioenschadeDefinitie ‘te derven loon’• Inkomensschade (Cafetariamodel?)• Niet zijnde vakantiegeld, tantieme en vrije dagen 76
 77. 77. Handreiking te derven loon (2)Pensioenschade: Wegvallen werkgeverspremie incl.prepensioen tot aan pensioendatum plus premie gedurendeprepensioen/vut• Compensatie werkgeverspremie• Niet zijnde een pensioenofferte tijdsevenredige aanspraak en contante waarde pensioenaansprakenStamrechtruimte gemaximeerd o.b.v. objectiviteit 77
 78. 78. Handreiking te derven loon (3)Voorbeeld:Ontslag X op 61 Prepensioen 62 PD 65Loon 50.000,- 15.000 premie WG CW TEA 40.000Vergoeding 140.000, zijnde 100.000 inkomensschadeGevolgen maximering o.b.v. objectieve factorenTe derven loon: ?Pensioenschade: ? Directe heffing: € 75.000,-- !!(Optie inhaal, inkoop en/of optimalisering) • 78
 79. 79. Vervroegd pensioen en doorwerkenBesluit 30 augustus 2011:Ingaan of vervroegen pensioen met de mogelijkheid om doorte werken !En hoe pensioen verder op te bouwen? • 79
 80. 80. Stamrecht BV• Praktijkcasus:• Ontslaguitkering € 200.000 in 1995• Gerichte lijfrente tegen 8% s.i.• Ultimo 2009 € 634.434• Bank (debet) € 198.000• Ingangsdatum uitkering 1 januari 2012• WAT NU?
 81. 81. Antwoord 1• Hoe is dit ontstaan?• Toezegging 8% >>dan ook beleggen met 8% garantie!• Stel storting bij Bank: •Bank stelt in een brief voor de rente te verlagen van 8 naar 3%• DGA accepteert geen verlaging intrest!• Bank moet prudent beleggen
 82. 82. Antwoord 2• Eigen beheer:• DGA accepteert wel verlaging• VpB: informele kapitaalstorting + onzakelijke handeling• LB: afzien >> belast (19b Wet LB en 30i AWR)
 83. 83. Stamrecht BV Balans Stamrecht BVRc DGA 100.000 Stamrechtverplichting 190.000Bank 90.000 E.V. 0 190.000 190.000Positie DGA privé•Eigen woning (WOZ) € 274.000•Hypotheek € 110.000•Inkomen DGA € 23.000 p/j•Stamrechtuitkeringen gaan nu inDGA wil afzien. Kan dat?
 84. 84. Antwoord• Stamrecht BV is verzekeraar• BV eist aflossing RC-schuld• Wel degelijk voor verwezenlijking vatbaar!• DGA zal eventueel 2e hypotheek moeten nemen• Verrekenen in rc; dga betaalt zelf de belasting!
 85. 85. Pensioen BV (open geïndexeerd) Fiscale balans Pensioen BV 1 januariBank 800.000 Vermogen 300.000 Pensioenverplichting 500.000 Fiscale balans Pensioen BV 31 decemberBank 570.000 Vermogen 50.000 Pensioenverplichting 520.000Dividenduitkering 230.000WEV pensioenverplichting 1.000.000Fiscaal akkoord ?
 86. 86. Extern eigen beheer• Toegelaten verzekeraar (19a-1-d LB)• Goed koopmansgebruik 3.25 Wet IB 2001• Indexatielasten 3.26 Wet IB 2001• Aftrek pensioenlasten 3.27 Wet IB 2001• 10-2 URIB• Waardering 3.29 Wet IB 2001
 87. 87. Pensioen BV• Open geïndexeerd pensioen• Jaardotaties• Hoge Raad 14 april 2006, nr. 41.569 (BNB 2006/278)• Besluit van 3 juli 2008, nr. CPP2008/447M• Dotaties tegen waarde economisch verkeer • Direct ingaand overlijdensrisico • Leeftijdscorrectie -5/-6 • Marktrente • Indexatie
 88. 88. Pensioen BV • Voorbeeld: • Jaarpremie à 4% € 10.000 • Marktrente 3,5% • Indexatie 2% • W.i.e.v. jaarpremie € 14.000 • Hoe verloopt de fiscale afwikkeling?88
 89. 89. Pensioen BV•Werkgever BV (overdrager)•Pensioenlasten V/W € 10.000•Actiefpost index 4.000•Aan Bank € 14.000•Pensioen BV (overnemer)•Bank € 14.000•Aan pensioenverplichting € 12.500•Aan V&W € 1.500*•* leeftijdscorrectie plus 0,5% (art. 3.29 Wet IB 2001)
 90. 90. Pensioen BV• Overdracht gehele pensioenverplichting van Werkgever BVnaar Pensioen BV• Totaalwinst of jaarwinst???
 91. 91. Ingangsdatum uitkeringenEn er is onderdekking…
 92. 92. Sancties• Afkoop• Afzien• Waarde overdracht naar Verzekeraar?
 93. 93. Afzien•V&A 08-78 • Voor verwezenlijking vatbare aanspraken•V&A 08-079 • Geheel of gedeeltelijk prijsgeven • Waarde aanspraak € 250.000 • Na schuldsanering € 100.000 • Afzien van € 150.000 sanctie? • Afzien van € 155.000 sanctie? • Afzien van € 250.000 sanctie?
 94. 94. Afzien•Jurisprudentie•Hof Den Haag 26 januari 2010 (BK 09/00274)
 95. 95. Afzien• Pensioen is een levenslange aanspraak!• Waarom geen keuze uit: • Levenlang lagere aanspraak • Tijdelijke aanspraak volledig pensioen• DGB2010/0838U • Discriminatie DGA t.o.v. werknemers?
 96. 96. Oplossingen• Afstorten bij prof. verzekeraar • Onderzoek naar oorzaak • Ontbinding vennootschap•Uitstellen en doorwerken • V&A 08-044, 08-045 en 08-046 • Uiterlijk 70 jaar • Geheel of gedeeltelijk• Geen hardheidsclausule

×