De gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel

1,627 views

Published on

Deze workshop is gehouden tijdens Legal Business Day op 8 september 2011.
In deze presentatie werd ingegaan op de juridische gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel. Leidt het onlangs gesloten pensioenakkoord er toe dat iedere werkgever zijn pensioenregeling zal moeten aanpassen? Kunnen werknemers en gepensioneerden zich via de rechter verzetten tegen de gevolgen van het pensioenakkoord, waarbij zij de facto niet eens partij zijn? En mag de wijziging alleen voor de toekomst gelden of kunnen ook bestaande pensioenrechten worden aangetast?

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel

 1. 2. De gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel Hélène Bogaard Bas Degelink Deze presentatie is beschikbaar op legalbusinessday.nl
 2. 3. Stand van zaken <ul><li>4 juni 2010: pensioenakkoord </li></ul><ul><li>10 juni 2011: uitwerking pensioenakkoord </li></ul><ul><li>Standpunt vakbonden CNV, MHP, FNV </li></ul><ul><li>Hoorzitting Tweede Kamer </li></ul>
 3. 4. Wijzigingen <ul><li>Iedereen: </li></ul><ul><ul><li>Stijging AOW- en pensioenleeftijd </li></ul></ul><ul><li>Pensioenfondsen: </li></ul><ul><ul><li>Beperken van kosten </li></ul></ul><ul><ul><li>Beperken van garantie </li></ul></ul>
 4. 5. Redenen voor wijziging <ul><li>Stijgende levensverwachting </li></ul><ul><li>Tegenvallende beleggingsrendementen </li></ul><ul><li>Lage rente </li></ul><ul><li>Lage dekkingsgraden </li></ul><ul><li>Stijgende premies </li></ul><ul><li>Onvoldoende inflatiecompensatie </li></ul>
 5. 6. Stijging AOW-leeftijd en pensioenleeftijd <ul><li>AOW: </li></ul><ul><ul><li>66 in 2020 </li></ul></ul><ul><ul><li>67 in 2025? </li></ul></ul><ul><li>Pensioen: </li></ul><ul><ul><li>66 jaar in 2012 </li></ul></ul><ul><ul><li>67 jaar in 2015? </li></ul></ul><ul><li>Flexibele AOW-leeftijd </li></ul>Koppeling aan levensverwachting
 6. 7. Beperken van kosten <ul><li>Premie stabilisatie </li></ul><ul><li>Verwachte rendementen </li></ul>
 7. 8. Pensioenrechten worden voorwaardelijk (1) <ul><li>Huidig stelsel: </li></ul><ul><ul><li>Garantie hoogte uitkering </li></ul></ul><ul><ul><li>Maar: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>kost geld </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ten koste van inflatiecompensatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>geen 100% garantie </li></ul></ul></ul>
 8. 9. Pensioenrechten worden voorwaardelijk (2) <ul><li>Akkoord: </li></ul><ul><ul><li>Geen garantie hoogte uitkering </li></ul></ul><ul><ul><li>Pensioenrechten ademen mee met stand financiële markten </li></ul></ul><ul><ul><li>Effecten worden gespreid over tien jaar </li></ul></ul>
 9. 10. Werkgever / werknemer <ul><li>Herverdeling risico's en kosten </li></ul>
 10. 11. Jong / oud <ul><li>Solidariteit </li></ul><ul><li>Meer inflatiecompensatie </li></ul><ul><li>Lagere premies, meer loonruimte </li></ul><ul><li>Vooruitschuiven van nadelige effecten naar toekomst? </li></ul>
 11. 12. Bestaande rechten <ul><li>Het nieuwe stelsel ook voor bestaande rechten? </li></ul><ul><li>Afdwingen via wet </li></ul><ul><li>Instemming </li></ul><ul><li>Eigendomsrecht in EVRM </li></ul><ul><li>Geen absoluut eigendomsrecht: </li></ul><ul><ul><li>Voorzien bij wet </li></ul></ul><ul><ul><li>Algemeen gerechtvaardigd belang </li></ul></ul><ul><ul><li>Proportionaliteit </li></ul></ul>
 12. 13. Actiepunten (1) <ul><li>Keuze voor het nieuwe pensioenstelsel of niet? </li></ul><ul><ul><li>meer garanties, minder koopkracht (huidige stelsel) </li></ul></ul><ul><ul><li>minder garanties, meer koopkracht (nieuwe stelsel) </li></ul></ul><ul><li>Hoogte pensioenpremie </li></ul><ul><li>Ambitie inflatiecompensatie </li></ul>
 13. 14. Actiepunten (2) <ul><li>Gevolgen andere arbeidsvoorwaarden </li></ul><ul><li>Gevolgen langer doorwerken </li></ul><ul><li>Oudere werknemers </li></ul><ul><li>Pensioenontslag in arbeidsovereenkomst of cao </li></ul>
 14. 15. Dan maar geen pensioen? (1) <ul><li>Afschaffen collectieve pensioenregeling </li></ul><ul><li>Mag dat? </li></ul><ul><ul><li>Bedrijfstakpensioenfonds </li></ul></ul><ul><ul><li>Cao </li></ul></ul><ul><ul><li>Wijziging van arbeidsvoorwaarden </li></ul></ul>
 15. 16. Dan maar geen pensioen? (2) <ul><li>Werknemer wil afzien van deelname </li></ul><ul><li>Mag dat? </li></ul><ul><ul><li>Verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds </li></ul></ul><ul><ul><li>Cao </li></ul></ul><ul><ul><li>Afspraken in uitvoeringsovereenkomst </li></ul></ul><ul><ul><li>Let op: vermoeden pensioenaanbod </li></ul></ul>
 16. 17. Contact Hélène Bogaard Bas Degelink E: helene.bogaard@dlapiper.com T: 020 5419 841 E: bas.degelink@dlapiper.com T: 020 5419 389
 17. 18. legalbusinessday.nl Twitter mee over Legal Business Day: #LBD11 #dlapiper

×