Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Aon Hewitt - Rajish Sagoeni

1,197 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Aon Hewitt - Rajish Sagoeni

 1. 1. Aon Hewitt | Consulting | Retirement | Actuarial Services 9 november 2010 drs. Rajish Sagoenie, Actuaris AG Pensioen vanaf….. Impact sociaal akkoord op pensioenregelingen
 2. 2. 1 Aon Hewitt | Consulting | Retirement | Actuarial Services 9 november 2010 Agenda • Waarom Pensioenakkoord? • Inhoud Pensioenakkoord • Wat doen we ermee? • Oplossingsrichtingen • Hoe nu verder? • Slotvragen
 3. 3. 2 Aon Hewitt | Consulting | Retirement | Actuarial Services 9 november 2010 Waarom Pensioenakkoord? Dalende rentes en koersen Langer leven demografie Baby-boom 1960 Bevolkingspyramide in XXXX -150000 -100000 -50000 0 50000 100000 150000 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 leeftijd Aantal vrouwen Mannen Leeftijd Bevolkingspyramide in XXXX -200000 -150000 -100000 -50000 0 50000 100000 150000 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 leeftijd Aantal vrouwen Mannen Leeftijd 2010
 4. 4. 3 Aon Hewitt | Consulting | Retirement | Actuarial Services 9 november 2010 Waarom Pensioenakkoord? • Onderzoek van Commissie Goudswaard • Nederlands pensioenstelsel is onvoldoende toekomstbestendig vanwege: – de bestaande ambities en veronderstelde zekerheid – de vergrijzing – de stijgende levensverwachting – de toenemende kwetsbaarheid voor financiële risico’s.
 5. 5. 4 Aon Hewitt | Consulting | Retirement | Actuarial Services 9 november 2010 Waarom Pensioenakkoord? • Sociaal akkoord is invulling van aanbevelingen? • Too little too late? Of net op tijd? Onze visie: • Problemen raken niet alleen pensioenfondsen, maar iedereen. • Nu actie geboden, maar wat zijn de kaders? Korte termijn: Tijd kopen door creatieve oplossingen te vinden voor eventuele kortingen Lange termijn: Structureel risico's anders verdelen
 6. 6. 5 Aon Hewitt | Consulting | Retirement | Actuarial Services 9 november 2010 Inhoud Pensioenakkoord Star - basis • Waarborging van het integrale Nederlandse pensioenstelsel – De sociale partners onderschrijven dat conform Goudswaard: o de fundamentele kenmerken van het stelsel – collectiviteit, solidariteit en de verplichtstelling – behouden moet blijven o een nieuwe balans moet worden gevonden tussen ambitie, zekerheid, solidariteit en kosten. • Aanpassing van de AOW • Afspraken gemaakt over noodzakelijke aanpassing van pensioenovereenkomsten in de 2-de pijler • Onze visie o Mengvorm van AOW (omslag) en 2e peiler (kapitaaldekking) is optimale mix o 2e pijler: Huidige problemen geven aan dat fundamentele discussie over verdeling risico's noodzakelijk is.
 7. 7. 6 Aon Hewitt | Consulting | Retirement | Actuarial Services 9 november 2010 Inhoud Pensioenakkoord Star - AOW • AOW vanaf 2020 op leeftijd 66 jaar • Vanaf 2025 koppeling met de levensverwachting – Verhoging AOW-leeftijd met maximaal 1 jaar per aanpassing
 8. 8. 7 Aon Hewitt | Consulting | Retirement | Actuarial Services 9 november 2010 Inhoud Pensioenakkoord Star – 2e peiler • Afspraak aanvullend pensioen: • Evenwichtsvoorwaarde: – Pensioenambitie = beschikbare middelen: betaalde premie + behaalde rendementen – Pensioenambitie = toezegging: HJP x GZ x AJR x (1+ toeslag) o HJP = Hoogte Jaarlijks Pensioen o GZ = Gewenste Zekerheid van het pensioen o AJR = Aantal Jaren Pensioenuitkering o Toeslag = Gewenste Toeslag aanpassing evenwichtsvoorwaarde middelen Toezegging Toezegging is nu meer dan beschikbare middelen
 9. 9. 8 Aon Hewitt | Consulting | Retirement | Actuarial Services 9 november 2010 Inhoud Pensioenakkoord • Conclusie: Stabilisatie pensioenpremie door gebruik van pensioenambitie als sturingsmiddel – Stijging levensverwachting opvangen door: o Voorwaardelijke pensioenleeftijd (à la AOW), gelijkblijvende uitkering o Forfaitaire uitkeringsperiode, wisselende uitkering – Schokken financiële markten opvangen door: o Combicontract (zekere nominale kern en resultaatafhankelijke schil) o "Compleet" flexibel pensioencontract
 10. 10. 9 Aon Hewitt | Consulting | Retirement | Actuarial Services 9 november 2010 Wat doen we er mee? Centrale vraag : • Zeker minder of minder zeker? • Opgebouwde rechten? • Criteria voor de oplossing: – Eenvoudig & transparant – Flexibel (schokbestendig en duurzaam) – Uitvoerbaar – Goede Governance – Betaalbaar Politiek is nog aan zet om bestaande belemmeringen weg te nemen.
 11. 11. 10 Aon Hewitt | Consulting | Retirement | Actuarial Services 9 november 2010 Oplossingsrichtingen Keuze uit twee soorten van pensioencontracten vanaf 1-1-2012 (CS) • 'Knip' pensioencontract: knip in aanspraak tussen harde en zachte toezegging • Flexibel pensioencontract: met nadruk op zekerheid van nominale aanspraken Rechten tot 1-1-2012 (BS) • Omzetten of niet? CSBS 1-1-2012
 12. 12. 11 Aon Hewitt | Consulting | Retirement | Actuarial Services 9 november 2010 Van verzorgen naar belonen verzorgen belonen individualiseringsolidariteit
 13. 13. 12 Aon Hewitt | Consulting | Retirement | Actuarial Services 9 november 2010 Uitvoering - Zoek naar de juiste wijze van uitvoering (passend bij aard van pensioenbeleid) - DC via PPI i.p.v. verzekeraar - Onderzoek voor- en nadelen van pensioenfonds (pensioenfonds kan tijdelijk bufferen) - Toerekenen vermogens aan doelgroepen is eenvoudiger Pensioen- beleid Financiering Uitvoering
 14. 14. 13 Aon Hewitt | Consulting | Retirement | Actuarial Services 9 november 2010 Hoe nu verder? • Communiceren – Tijd heelt niet alle wonden – Probleem is structureel – Aanpassing regeling is de enige oplossing • Herijking pensioenregelingen: – Pensioenleeftijd? Niveau toezegging? – Wijze van financiering? Collectiviteit en solidariteit? – Meer evenwichtige risicoverdeling (werkgever/werknemer/uitvoerder)? – Wijze van uitvoering? – Effect op balans / P&L onderneming? • Overweeg serieus om meer DC-componenten in de regeling op te nemen • Zoek de uitvoerder, die bij deze ideeën passen (PPI, verzekeraar, of pensioenfonds) • Tijd van pappen en nathouden is voorbij!!
 15. 15. 14 Aon Hewitt | Consulting | Retirement | Actuarial Services 9 november 2010 Vervolg • Start open dialoog met werknemers (OR) en gepensioneerden • Wees open en 'eerlijk' over de huidige toestand • Bied oplossingsrichtingen aan • Zoek beste uitvoerder bij de gekozen uitvoeringsrichting DNB brief geeft lucht voor premieniveau voor 2011, maar is taakstellend voor structureel kostendekkende premie voor toekomst. Bij contractsverlenging blijkt dat tarieven van verzekeraars historisch hoog zijn en mogelijk buiten beschikbaar budget vallen. Werk aan de winkel!
 16. 16. 15 Aon Hewitt | Consulting | Retirement | Actuarial Services 9 november 2010 Vragen

×