Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

O grupo-nós 4º

1,462 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

O grupo-nós 4º

  1. 2. Recibe este nome un grupo de persoas que funda e colabora na revista NÓS (1920-1936). contidos literarios, lingüísticos, artísticos, etnográficos, filosóficos e de pensamento político.
  2. 3. <ul><li>Os integrantes do grupo NÓS son: </li></ul><ul><li>Ramón Otero Pedrayo, </li></ul><ul><li>Vicente Risco, </li></ul><ul><li>Florentino L. Cuevillas </li></ul><ul><li>(o Cenáculo ourensán ) </li></ul><ul><li>Xeración Nós: </li></ul><ul><li>Alfonso Daniel Rodríguez Castelao </li></ul><ul><li>Antón Lousada Diéguez. </li></ul>Os tres primeiros, de procedencia fidalga ou burguesa, teñen unha primeira etapa de inadaptados: dandismo, cosmopolitismo simbolista.... É a partir de 1918 cando centran a súa atención en Galicia. O caso de Castelao é distinto: provén do agrarismo e ten unha procedencia social popular.
  3. 4. Risco é director e Castelao director artístico A revista vincúlase ao pensamento nacionalista Escriben en galego sobre calquera tema universal A publicidade era maioritariamente en galego. O deseño gráfico ten moita importancia.
  4. 5. No ámbito das letras desenvolven na nosa lingua A narrativa O ensaio O teatro
  5. 6. A narrativa Superar a temática costumista, ruralista e humorística Editar en formato libro a través de editoras creadas por eles (Lar e Nós) Crear unha lingua literaria culta Acabar coa diglosia das novelas do XIX Lusismos, cultismos, préstamos, hiperenxebrismos Introducir o espazo urbano
  6. 7. O teatro Incorpora as técnicas europeas: innovacións Introducción de máscaras decorado Importancia do música vestiario Xogos de luces
  7. 8. O ensaio Son os pioneiros en empregar o galego neste xénero. Ámbitos histórico lingüístico etnográfico Político-ideolóxico xeográfico

×