Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Vroege Interventie

795 views

Published on

Beschrijving & werkwijze van Vroege Interventie; het landelijke netwerk voor arbeidsrevalidatie

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Vroege Interventie

 1. 1. 2012 Presentatie Vroege Interventie
 2. 2. 1. Voorstellen <ul><li>Landelijk dekkend netwerk 14 revalidatiecentra </li></ul><ul><li>Kennis netwerk revalidatie (inhoudelijke kwaliteit, doelgroepen) </li></ul><ul><li>Diagnostisch instrument + revalidatie interventie </li></ul><ul><li>Voorwaarde scheppende maatschappelijke participatie </li></ul><ul><li>Snelle, efficiënte en geprotocolleerde werkwijze </li></ul>Wat is Vroege Interventie ?
 3. 3. UMCG / Beatrixoord www.umcg.nl Revalidatie friesland www.revalidatie-friesland.nl Het Roessingh, Centrum voor revalidatie www.roessingh.nl De Trappenberg www.trappenberg.nl Heliomare arbeidsintegratie www.heliomare.nl Militair Revalidatiecentrum Aardenburg www.mrcdoorn.nl Stichting Revalidatiecentrum Breda www.rcbreda.nl Revalidatiecentrum Leijpark www.rcleijpark.nl Revalidatiecentrum Blixembosch www.blixembosch.nl Adelante www.adelante-zorggroep.nl Rijndam www.rijndam.nl Rijndam , locatie de Waarden - Dordrecht www.rijndam.nl Reade, locatie Jan van Breemen inst. www.reade.nl Zintens www.grootklimmendaal.nl
 4. 4. 2. Arbeidsgerelateerde producten en diensten <ul><li>1e ‘poortwachter’: verwijzend arts </li></ul><ul><li>2e ‘poortwachter’: revalidatiearts consult </li></ul><ul><li>3e ‘poortwachter’: multidisciplinair diagnostiek </li></ul><ul><li>Multidisciplinair revalidatie overleg </li></ul><ul><li>Revalidatiegeneeskundig advies </li></ul><ul><li>Revalidatie </li></ul><ul><li>Aanvullende re-integratie offerte </li></ul>Revalidatie diagnostiek Revalidatie Werkgever
 5. 5. 3. Voordelen verzekerde / zorgverzekering <ul><li>Voorkomen langdurig in de 1 e lijn en/of medisch shoppen </li></ul><ul><li>Vroege Interventie bij a-specifieke gedragsmatige (pijn) klachten HB-apparaat </li></ul><ul><li>Wettelijke erkende revalidatie instellingen door de overheid </li></ul><ul><li>Landelijke dekking voor de verzekerden </li></ul><ul><li>Regionale expertise (revalidatie) centra </li></ul><ul><li>Revalidatiecentra bij uitstek gespecialiseerd in maatschappelijke participatie </li></ul><ul><li>Multidisciplinaire revalidatie geneeskundige diagnostiek </li></ul><ul><li>Multidisciplinaire revalidatie geneeskundige aanpak </li></ul><ul><ul><li>Cliënt centraal, individueel revalidatie programma </li></ul></ul><ul><li>Combinatie revalidatiegeneeskunde en re-integratie </li></ul><ul><ul><li>Vloeiend verloop volgende stap maatschappelijke participatie </li></ul></ul><ul><li>Research & Development / promovendi / hoogleraar op dit thema </li></ul><ul><li>Revalidatiegeneeskunde reguliere zorgkosten </li></ul><ul><li>Geen wachtlijsten & snelheid </li></ul><ul><li>Geen eigen risico meer </li></ul><ul><li>Korte directe lijnen met alle betrokken partijen </li></ul>
 6. 6. 4. Voordelen werkgevers / verzuimverzekering <ul><li>Voorkomen langdurige uitval werknemers </li></ul><ul><li>Specialisten bij a-specifieke gedragsmatige (pijn) klachten HB-apparaat </li></ul><ul><li>Landelijke dekking voor de werkgevers </li></ul><ul><li>Regionale expertise (arbeidsrevalidatie) centra </li></ul><ul><li>Revalidatiecentra bij uitstek gespecialiseerd in arbocuratieve participatie </li></ul><ul><li>Multidisciplinaire arbeidsrevalidatie diagnostiek </li></ul><ul><li>Multidisciplinaire arbeidsrevalidatie aanpak </li></ul><ul><ul><li>Cliënt centraal, individueel arbeidsrevalidatie programma </li></ul></ul><ul><li>Combinatie arbeidsrevalidatie & re-integratie </li></ul><ul><li>Werkplekbezoek & korte directe lijnen met alle betrokken partijen </li></ul><ul><li>Re-integratie coaching op werk & revalidatie </li></ul><ul><ul><li>Vloeiend verloop naar re-integratie </li></ul></ul><ul><li>Symposia/ Research & Development / promovendi / hoogleraar op dit thema </li></ul><ul><li>Revalidatiegeneeskunde reguliere zorgkosten </li></ul>
 7. 7. 5. Unique selling points <ul><li>Landelijke dekking </li></ul><ul><li>Vroege Interventie (snelle doorlooptijden) </li></ul><ul><li>Multidisciplinaire aanpak i.c.m. medisch specialist </li></ul><ul><li>Interventie op snijvlak arbocuratieve dienstverlening </li></ul><ul><li>Regionale expertise centra (symposia, publicaties, R&D) </li></ul>
 8. 8. 5. Symposia Vroege Interventie <ul><li>April ’06 Revalidatie en arbeidsre-integratie </li></ul><ul><li>Juni ’06 Symposium onbegrepen klachten </li></ul><ul><li>Juli ’06 K.N.G.F. congres </li></ul><ul><li>Sept ’06 Symposium N.A.H. werkt wel </li></ul><ul><li>Nov ’06 Symposium rugklachten </li></ul><ul><li>Okt ’06 Symposium Vroege Interventie & arbeid </li></ul><ul><li>Jan ’07 Nieuwjaarsconferentie </li></ul><ul><li>Mrt ’07 Symposium Revalidatie maakt er werk van </li></ul><ul><li>April ’07 V.R.A. congres </li></ul><ul><li>Mei ’07 Gezond in bedrijf </li></ul><ul><li>Aug ’07 Symposium Reuma & arbeid </li></ul><ul><li>Okt ’07 Symposium Pijnrevalidatie toen en nu </li></ul><ul><li>Nov ’07 Symposium Sportblessures en arbeid </li></ul>
 9. 9. 5. Symposia Vroege Interventie <ul><li>Nov ’07 Niet Aangeboren Hersenletsel & arbeid </li></ul><ul><li>Nov ’07 World congres Low back pain - Barcalona </li></ul><ul><li>Jan ’08 Nieuwjaarsconferentie </li></ul><ul><li>Mei ’08 Symposium Verwijzen is een kunst </li></ul><ul><li>Mei ’08 Gezond in bedrijf </li></ul><ul><li>Sept ’08 Symposium Revalidatie werkt </li></ul><ul><li>Okt ’08 Symposium Kanker en arbeid </li></ul><ul><li>Nov ’08 N.V.V.A. </li></ul><ul><li>Dec ’08 C.V.Z. (QS) </li></ul><ul><li>Jan ’09 Nieuwjaarsconferentie </li></ul><ul><li>Mei ’09 N.V.A.B. congres </li></ul><ul><li>Okt ’09 Cultuur en arbeid </li></ul><ul><li>Nov ’09 Symposium F.C.E. in Nederland </li></ul>
 10. 10. 5. Symposia Vroege Interventie <ul><li>Okt ’10 Symposium Kanker en arbeid deel 2 </li></ul><ul><li>Nov ’10 MS en arbeid </li></ul><ul><li>Okt ’11 Ouderen en arbeid </li></ul><ul><li>Nov ’11 Symposium zitcomfort en arbeid </li></ul><ul><li>Okt ’12 Symposium Kanker en arbeid deel 3 </li></ul><ul><li>Okt ’12 Wereldcongres WDPI </li></ul>Onze naaste collega dr. M.F. Reneman is per 1 november 2011 benoemd tot hoogleraar in de Revalidatiegeneeskunde, i.h.b. pijnrevalidatie en arbeidsparticipatie in het Universitair Medisch Centrum Groningen. In zijn onderzoek richt Reneman zich op pijnrevalidatie en (arbeids)participatie.
 11. 11. 5. Publicaties Vroege Interventie <ul><li>Tijdschrift voor Ergonomie (2004). </li></ul><ul><li>Am.J.Physical Medicine and Rehabilitation (2005). </li></ul><ul><li>Richting Sport Gericht, deel 1- 8, (2005-2006). </li></ul><ul><li>Re-integratie (2006). </li></ul><ul><li>Revalidatiemagazine (2006). </li></ul><ul><li>Spine Journal (2007). </li></ul><ul><li>T.B.V. (2007) </li></ul><ul><li>N.T.V.F. (2007) </li></ul><ul><li>(2008) www.worldcongreslbp.com </li></ul><ul><li>Revalidata (2008) </li></ul><ul><li>Brain Injury 2 x (2009) </li></ul><ul><li>T.B.V. (2009) </li></ul><ul><li>A.D. visie (2009) </li></ul>
 12. 12. 6. Voorbeelden van succesvolle inzet
 13. 13. 7. Adviezen en tips voor klantcontact <ul><li>Goede onderlinge communicatie </li></ul><ul><li>Telefonisch overleg in inzetten casuistiek </li></ul><ul><li>Juiste instroom – inclusie criteria </li></ul><ul><li>Korte lijnen hanteren met de contactpersonen </li></ul>
 14. 14. 8. Toekomst? <ul><li>Uitbreiding van de revalidatie contracten </li></ul><ul><li>Landelijke werkgevers / arbodiensten - SLA </li></ul><ul><li>Meer kennis mbt AGR interventies </li></ul><ul><li>Start webbased dataverzameling - R&D </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Meer weten? </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>Dank voor jullie aandacht! www.vroegeinterventie.nl

×