Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Frukostseminarium 10 maj 2012

557 views

Published on

Frukostseminarium hos Transformator Design den 10 maj 2012.
Service Design är en metod för kundgränssnittet i affärsmodellen. Den som bäst förstår sina kunders tankar, beteende och behov och kan överföra dessa insikter till innovativa tjänster blir en vinnare. Med Service Designs handfasta metoder förstår du dina kunder och kan utveckla tjänster som är attraktiva, användarvänliga och efterfrågade. Detta stärker varumärket och får dina kunder att rekommendera tjänsten till andra.

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Frukostseminarium 10 maj 2012

 1. 1. Välkommen!Service Designtill frukost
 - SÅ SKAPAR DU KUNDUPPLEVELSER I VÄRLDSKLASS
 2. 2. Blev du inspirerad?VILKA ÄR DINA STÖRSTA UTMANINGAR DÄR SERVICE DESIGN SKULLE KUNNAGÖRA NYTTA?1234NAMN & ORGANISATION?
 3. 3. Utvecklingsworkshop nästaonsdag kl 14 – 17(VAR KREATIVA, TÄNK NYTT OCH GLÖM INTE POST-ITLAPPARNA)
 4. 4. Briefen!65% UPPLEVER ATT DOM FÅR VÄNTA FÖR LÄNGE71% FÖRSTÅR INTE VAD SOM FÖRVÄNTAS AV DOM16% ÄR MYCKET NÖJDA62% FÖRKNIPPAR KUNDTJÄNST MED ORDET ”GILLA”12% HAR INGEN SYNPUNKT ELLER FÖRSTÅR INTEFAKTURANVAR INNOVATIVA !!
 5. 5. INFORMATION GENOMFÖRA S ANALYS BESLUT NDE INSAMLING
 6. 6. FAKTA OM KUNDEN FÖRBÄTTRINGAR SOM NÅR KUNDEN
 7. 7. ” We know everything aboutour customers but we cantdevelop new and moreattractive offers on theknowledge”
 8. 8. MÄTMETODER SKAPARMETODER
 9. 9. VAD VET VI OM VÅR KUND?Data eller kunskap
 10. 10. ”Det är ett elände attjobba utifrån och in”
 11. 11. ServiceDesign
 12. 12. 1998
 13. 13. 1. Nöjdare kunder2. Fler kunder3. Trognare kunder4. Lönsammare kunder
 14. 14. Kundinsiktsdriventjänsteutvecklingsmetod
 15. 15. TRANSFORMATOR ERBJUDER 3 TJÄNSTER:Vi kundsäkrar tjänster &tjänstestrategierochtransformerar organisationer till merkundcentrering
 16. 16. Kundinsiktsmetoder &utvecklingsmetoder isamma process...
 17. 17. ...leder tillkundsäkrade tjänster
 18. 18. SERVICE DESIGN TO AVOID DEVELOPMENT PROJECTS THAT MISS THETARGET VISION STRATEGY BUSINESS PLAN DEVELOPMENT PROJECT A DEVELOPMENT PROJECT B DEVELOPMENT PROJECT C 2013
 19. 19. SERVICE DESIGN TO AVOID DEVELOPMENT PROJECTS THAT MISS THETARGET VISION STRATEGY BUSINESS PLAN DEVELOPMENT PROJECT A DEVELOPMENT PROJECT B DEVELOPMENT PROJECT C 2013
 20. 20. SERVICE DESIGN TO AVOID DEVELOPMENT PROJECTS THAT MISS THETARGET VISION STRATEGY CUSTOMER BUSINESS NEEDS PLAN THE DEFINED PROJECT CUSTOMER NEEDS DEVELOPMENT THE DEFINED PROJECT A PROJECT DEVELOPMENT PROJECT B DEVELOPMENT PROJECT C 2013
 21. 21. SATSA PÅ RÄTTUTVECKLINGSPROJEKT KUNDSÄKRAD VISION, STRATEGI &VALUE PROPOSITIONS MED VARUMÄRKET AFFÄRSPLAN X, Y, ZTILL BETEENDE- &BEHOVS-SEGMENTENI KANALERNA (OCH VID TIDPUNKTEN X, Y, Z)
 22. 22. Action Research
 23. 23. Semistrukturerade kundinteraktionerDRIVKRAFTER – BEHOV – FÖRVÄNTNINGAR – BETEENDE- KUNSKAP
 24. 24. Varför, varför, varför, varför ochvarför?
 25. 25. 1. Beteende/behovs-baserad kundsegmentering2. Customer Journey Mapping
 26. 26. RAKT-PÅ-SAKRÅDVILLSTROSAREN
 27. 27. INSIGHTSSOLUTIONRESPONSE
 28. 28. 400 kr
 29. 29. 27 maj 2011
 30. 30. 1. Samutveckla alltid med kunden2. Varför, varför, varför, varför & varför?3. Segmentera utifrån beteenden, behov och situation4. Kundens resa är det viktiga - Rita upp en Customer Journey Mapping5. Visualisera – en tjänstevision är svår att beskriva i ord6. Kundresearch & utveckling i samma process7. Prata mindre och gör mer och tillåt fel
 31. 31. 3 INSTÄLLNINGAR SOM HINDRARUTVECKLING AV BÄTTRE TJÄNSTER IFRAMTIDEN1. Tänk utanför boxen2. Henry Ford – om vi hade frågat kunderna...3. Differentieringstänk
 32. 32. Blev du inspirerad?VILKA ÄR DINA STÖRSTA UTMANINGAR DÄR SERVICE DESIGN SKULLE KUNNAGÖRA NYTTA?1234NAMN & ORGANISATION?
 33. 33. Tack!
 34. 34. Tack!

×