SlideShare a Scribd company logo
Uuden Työn Tehdas -vaikuttajaseminaari
30.11.2016
Teollisuuden palkansaajat TP ry
1.12.2016 Teollisuuden palkansaajat -vaikuttajaseminaari 30.11.16 1
Digitalisaatio yhteiskunnallisena ilmiönä
ja uudistajana
Professori Anne Kovalainen
Turun yliopisto
SWiPE –tutkimuskonsortion johtaja
www.smartworkresearch.fi
@swipe_STN
1.12.2016 Teollisuuden palkansaajat -vaikuttajaseminaari 30.11.16 2
Voimalaitos 1960-70-luvulla
Staattorin asennus. Kuva: Jyrki Kallio-Koski
Generaattori ja sen osat, roottori ja
staattori – valmistus Suomessa,
kokoaminen Suomessa, huoltotyöt
ja työntekijät Suomesta, tuotettu
energia Suomen rajojen sisällä
käytetty.
1.12.2016 Teollisuuden palkansaajat -vaikuttajaseminaari 30.11.16 3
Voimalaitos 2010-luvulla
• Generaattori ja sen osat alihankintoina globaaleilta toimijoilta, osat ja
asennus, osin kansainvälinen työporukka, mukana suomalaisia,
peruskorjaukset ositettu, digitalisaatio vahvasti mukana työn ja
lopputuloksen onnistumisessa.
• Toiminnan digitalisointi
• Kustannustehokkuus.
• Energian siirtoverkot tehokkaat.
• Energian myynti maasta ulos.
• Seuranta ja huolto digitalisoitu.
• Millainen vesivoimalaitos on 2030-luvulla?
1.12.2016 Teollisuuden palkansaajat -vaikuttajaseminaari 30.11.16 4
Jakamistalous? … Keikkatalous? …
Alustatalous?
• Perinteinen pysyvä palkkatyösuhde ja työura muutoksessa:
• digitalisaatio
• globaalin talouden keskinäisriippuvuus, ja
• demografisten tekijöiden muutos
• Mikä muuttuu, mikä pysyy, mitä työlle tapahtuu?
• Tarve kehittää ja uudistaa palkkatyösuhteen ympärille ja pysyvän
palkkatyön näkökulmasta rakentuneita järjestelmiä kuten verotusta ja
sosiaaliturvaa.
1.12.2016 Teollisuuden palkansaajat -vaikuttajaseminaari 30.11.16 5
App-talous???
• 1) millaista työtä ’appit’ tarkoittavat,
• 2) missä se työ on,
• 3) mikä työ on mahdollisesti poistunut uuden työn myötä,
• 4) millaista uutta työtä on syntynyt,
• 5) kuka tuota työtä tekee ja
• 6) mille yritykselle appi kerryttää lisäarvoa.
1.12.2016 Teollisuuden palkansaajat -vaikuttajaseminaari 30.11.16 6
Työn muutosten taustalla:
• Digitalisaation myötä työ muuttuu.
• Palkkatyön ansaintalogiikka säilyy, työn mosaiikki koostuu erilaisista -
ja useammanlaisista - palasista kuin aiemmin.
• Kyse on paljosta muustakin kuin Uberista tai Airbnb:sta - alustojen
ansaintamallit vaihtelevat, keikkatyöt helpottuvat, laajasti ottaen,
työnteon mallit muuttuvat.
• Digitalisaatio ja sen myötä alustatalouden vaikutus ja työn muutos
ulottuvat laajasti ja syvästi koko talouteen.
• Yritysten ja julkisen sektorin toimintojen digitalisoituminen läpi
tuotannon.
1.12.2016 Teollisuuden palkansaajat -vaikuttajaseminaari 30.11.16 7
…laajempi digitalisaation aikaansaama muutos
• Tapahtuu sekä palveluissa että teollisuudessa ja johtaa työprosessien
läpikotaiseen tarkasteluun ja muutoksiin.
• -> erilaiset lopputulemat työlle palveluissa henkilöllisen palvelun arvo voi
kasvaa, teollisuudessa henkilölliseen työhön kytkeytyy uusia vaatimuksia ja
osaamistarpeita.
• Tuottaa uutta käsitystä ammatillisista vaatimuksista ja osaamistarpeista,
mutta osa entisestä työstä katoaa.
• Esimerkkinä vaikkapa tekstinkäsittelijöiden työ sairaalassa: Aiemmin
saneluiden kirjoittaminen työn sisältö, työ tehtiin sairaaloissa – työntekijä
identifioitui sairaalan työntekijäksi, nykyisin ’sisäiseksi yrittäjäksi’ tai
yrittäjäksi. Hankkeessamme on tutkittu tätä työntekijäryhmää: työsuhde
säilynyt ennallaan, työ tehdään etänä kotoa käsin, työtyytyväisyys on
parantunut, motivaatio kasvanut (TTL).
• Puheentunnistusohjelmat korvanneet/korvaamassa tekstin käsittelijät.
1.12.2016 Teollisuuden palkansaajat -vaikuttajaseminaari 30.11.16 8
• Pilvipalveluista tulee varasto, markkinapaikka ja ekosysteemi.
• Pilvipalveluiden käyttö kasvaa – yritysten ja julkisen sektorin
tietovarannot ja toimintatavat muuttuvat.
• Esimerkiksi Google ja Facebook ovat digitaalisia alustoja joita
voi käyttää tiedon etsimiseen ja sosiaaliseen mediaan mutta
myös digitaalisia alustoja jotka tarjoavat muille alustoille
kasvun mahdollisuuksia.
1.12.2016 Teollisuuden palkansaajat -vaikuttajaseminaari 30.11.16 9
• Amazon.com on globaali markkinapaikka kuluttajille ja myyjille –
palveluille ja tavaroille.
• Lukuisia vastaavia markkinapaikkoja on – ideana vähentää
myyjien/kuluttajien välisiä transaktiokustannuksia.
• Airbnb ja Uber toimivat toisella logiikalla. Sekä Airbnb että Uber
muuttavat pakottavasti ja syvästi omien toimialojensa
toimintalogiikkaa.
• Muutos on tapahtunut ennen kaikkea yksittäisten kuluttajien
kulutuskäyttäytymisen avulla ja sen kautta. Digitaalinen media on
ratkaisevasti lisännyt yritysten käyttöä ja on välttämätön molempien
toiminnalle.
 arvonluonti taloudessa muuttuu ja rakentuu uudella tavalla.
1.12.2016 Teollisuuden palkansaajat -vaikuttajaseminaari 30.11.16 10
Digitalisaatio vaikuttaa 98% USA:n taloudesta
1.12.2016 Teollisuuden palkansaajat -vaikuttajaseminaari 30.11.16 11
Entä teollisuuden digitalisaatio?
• Digitalisaatio tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä että yritykset
ja organisaatiot digitoivat arvonluontiketjujaan.
• Yritykset voivat siirtää niin markkinointinsa, palkanlaskennan
kuin teollisen valmistuksensa integroiduiksi tietovirroiksi jotka
yhdistyvät yritysten ulkopuolella toimiviin ekosysteemeihin ja
yhteiskunnan eri toimintoihin.
• Kuka hyötyy? Kaikki vai ei kukaan? Entä syntyykö uutta työtä
vai muuttuuko vanha vai katoaako työ?
1.12.2016 Teollisuuden palkansaajat -vaikuttajaseminaari 30.11.16 12
• Digitalisaatio mahdollistaa innovatiivisia uusia liiketoiminnan
malleja ja tehokasta teknologisen osaamisen käyttöä tuotannon
eri osissa.
• Toimialojen merkitys vähenee ja liudentuu, uusia näkökulmia
ansaintaan: ”pankit rakentavat sairaaloita Suomessa”
• Datan merkitys kasvaa – algoritmit osana työtä – kumpi muna ja
kumpi kana?
• Datan tuottamisen, lukutaidon ja kompleksisen datan analyysin
osaaminen korostuu.
1.12.2016 Teollisuuden palkansaajat -vaikuttajaseminaari 30.11.16 13
1.12.2016 Teollisuuden palkansaajat -vaikuttajaseminaari 30.11.16 14
GE digital – mekaanikon työn muutos yhdessä
kuvassa
1.12.2016 Teollisuuden palkansaajat -vaikuttajaseminaari 30.11.16 15
1.12.2016 Teollisuuden palkansaajat -vaikuttajaseminaari 30.11.16 16
Yksinyrittäjien määrä kasvaa
• Yksinyrittäjien määrä kasvanut viime vuosina, määrä n. 160.000-
170.000 – korkeasti koulutettujen osuus kasvanut.
• Yksinyrittäjät heterogeeninen ryhmä: ammatinharjoittajat (esim.
lakimies), freelancer-työtä tekevät (”välillä toimittaja, välillä yrittäjä,
välillä opettaja”), yksinyrittäjät (ei palkata muita).
• Kaksi isompaa uutta ryhmää: tekninen ala ja kulttuuriala. Yleisin
yhtiömuoto on toiminimi.
• Yksinyrittäminen on valtaosin päätoimista.
1.12.2016 Teollisuuden palkansaajat -vaikuttajaseminaari 30.11.16 17
Digitalisaatio muuttaa työtä:
• Hajottamalla toimintoja mm. ajan ja paikan suhteen -
monipaikkaisuus
• Lisäämällä liiketoiminta- ja ansaintamahdollisuuksia
• Siirtämällä osan työstä näkymättömiin
• Synnyttämällä uutta työtä
• Synnyttämällä uutta mikroyrittäjyyttä
• Lisäämällä muuta kuin markkinavaihdantaa
• Siirtämällä osan työstä verkkoon, alustatalouteen, myös
globaaliksi työksi
1.12.2016 Teollisuuden palkansaajat -vaikuttajaseminaari 30.11.16 18
• Koulutuksen ja työn uudenlainen yhteys tiivistyy.
• Volatiliteetti työmarkkinoilla kasvaa.
• Mahdollisuudet lisääntyvät.
• Individualismi lisääntyy.
1.12.2016 Teollisuuden palkansaajat -vaikuttajaseminaari 30.11.16 19

More Related Content

What's hot

Tekoälyajan työ -raportin julkistamistilaisuuden esitys
Tekoälyajan työ -raportin julkistamistilaisuuden esitysTekoälyajan työ -raportin julkistamistilaisuuden esitys
Tekoälyajan työ -raportin julkistamistilaisuuden esitys
Työ- ja elinkeinoministeriö
 
Digitaalinen tuottavuusparadoksi - IC-teknologia ei tee muutosta, ihmiset tek...
Digitaalinen tuottavuusparadoksi - IC-teknologia ei tee muutosta, ihmiset tek...Digitaalinen tuottavuusparadoksi - IC-teknologia ei tee muutosta, ihmiset tek...
Digitaalinen tuottavuusparadoksi - IC-teknologia ei tee muutosta, ihmiset tek...
Jyrki Kasvi
 
Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta
Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiostaKauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta
Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta
Kauppakamari
 
Työelämä murroksessa – mitä tehdä?
Työelämä murroksessa – mitä tehdä? Työelämä murroksessa – mitä tehdä?
Työelämä murroksessa – mitä tehdä?
Demos Helsinki
 
Digitalisaatio ja käyttäytymismallipohjaisuus
Digitalisaatio ja käyttäytymismallipohjaisuusDigitalisaatio ja käyttäytymismallipohjaisuus
Digitalisaatio ja käyttäytymismallipohjaisuus
Pete Nieminen
 
MARK 12092014, olemmeko jääneet digijunasta?
MARK 12092014, olemmeko jääneet digijunasta?MARK 12092014, olemmeko jääneet digijunasta?
MARK 12092014, olemmeko jääneet digijunasta?Tuomo Luoma
 
Digitalisaatio ja globalisaatio - trendit ja vaikutukset
Digitalisaatio ja globalisaatio - trendit ja vaikutuksetDigitalisaatio ja globalisaatio - trendit ja vaikutukset
Digitalisaatio ja globalisaatio - trendit ja vaikutukset
Tuomo Luoma
 
Miksi ammattiosaamisen digistrategiaa tarvitaan?
Miksi ammattiosaamisen digistrategiaa tarvitaan?Miksi ammattiosaamisen digistrategiaa tarvitaan?
Miksi ammattiosaamisen digistrategiaa tarvitaan?
Henry Paananen
 
Mullistaako #DigiEspoo kuntapalvelut?
Mullistaako #DigiEspoo kuntapalvelut?Mullistaako #DigiEspoo kuntapalvelut?
Mullistaako #DigiEspoo kuntapalvelut?
Hannes Rauhala
 
Mahdollisuuksien aika. Hyvä työ digiajassa
Mahdollisuuksien aika. Hyvä työ digiajassaMahdollisuuksien aika. Hyvä työ digiajassa
Mahdollisuuksien aika. Hyvä työ digiajassa
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Kokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriin
Kokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriinKokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriin
Kokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriin
Paivi Sutinen
 
Tulevaisuuden työelämän kompetenssit | Management Institute of Finland
Tulevaisuuden työelämän kompetenssit | Management Institute of Finland Tulevaisuuden työelämän kompetenssit | Management Institute of Finland
Tulevaisuuden työelämän kompetenssit | Management Institute of Finland
Essi Ryymin
 

What's hot (14)

Tutu 24.4
Tutu 24.4Tutu 24.4
Tutu 24.4
 
Tekoälyajan työ -raportin julkistamistilaisuuden esitys
Tekoälyajan työ -raportin julkistamistilaisuuden esitysTekoälyajan työ -raportin julkistamistilaisuuden esitys
Tekoälyajan työ -raportin julkistamistilaisuuden esitys
 
Digitaalinen tuottavuusparadoksi - IC-teknologia ei tee muutosta, ihmiset tek...
Digitaalinen tuottavuusparadoksi - IC-teknologia ei tee muutosta, ihmiset tek...Digitaalinen tuottavuusparadoksi - IC-teknologia ei tee muutosta, ihmiset tek...
Digitaalinen tuottavuusparadoksi - IC-teknologia ei tee muutosta, ihmiset tek...
 
Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta
Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiostaKauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta
Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta
 
Työelämä murroksessa – mitä tehdä?
Työelämä murroksessa – mitä tehdä? Työelämä murroksessa – mitä tehdä?
Työelämä murroksessa – mitä tehdä?
 
Digitalisaatio ja käyttäytymismallipohjaisuus
Digitalisaatio ja käyttäytymismallipohjaisuusDigitalisaatio ja käyttäytymismallipohjaisuus
Digitalisaatio ja käyttäytymismallipohjaisuus
 
MARK 12092014, olemmeko jääneet digijunasta?
MARK 12092014, olemmeko jääneet digijunasta?MARK 12092014, olemmeko jääneet digijunasta?
MARK 12092014, olemmeko jääneet digijunasta?
 
Digitalisaatio ja globalisaatio - trendit ja vaikutukset
Digitalisaatio ja globalisaatio - trendit ja vaikutuksetDigitalisaatio ja globalisaatio - trendit ja vaikutukset
Digitalisaatio ja globalisaatio - trendit ja vaikutukset
 
Miksi ammattiosaamisen digistrategiaa tarvitaan?
Miksi ammattiosaamisen digistrategiaa tarvitaan?Miksi ammattiosaamisen digistrategiaa tarvitaan?
Miksi ammattiosaamisen digistrategiaa tarvitaan?
 
Mullistaako #DigiEspoo kuntapalvelut?
Mullistaako #DigiEspoo kuntapalvelut?Mullistaako #DigiEspoo kuntapalvelut?
Mullistaako #DigiEspoo kuntapalvelut?
 
Mahdollisuuksien aika. Hyvä työ digiajassa
Mahdollisuuksien aika. Hyvä työ digiajassaMahdollisuuksien aika. Hyvä työ digiajassa
Mahdollisuuksien aika. Hyvä työ digiajassa
 
Kokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriin
Kokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriinKokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriin
Kokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriin
 
Tulevaisuuden työelämän kompetenssit | Management Institute of Finland
Tulevaisuuden työelämän kompetenssit | Management Institute of Finland Tulevaisuuden työelämän kompetenssit | Management Institute of Finland
Tulevaisuuden työelämän kompetenssit | Management Institute of Finland
 
Tuv tutuseuralle
Tuv tutuseuralleTuv tutuseuralle
Tuv tutuseuralle
 

Viewers also liked

Tomorrow’s learning is here today
Tomorrow’s learning is here todayTomorrow’s learning is here today
Tomorrow’s learning is here today
Timo Rainio
 
Martti Mäntylä: Uusi digitaalinen työ 30.11.2016
Martti Mäntylä: Uusi digitaalinen työ 30.11.2016Martti Mäntylä: Uusi digitaalinen työ 30.11.2016
Martti Mäntylä: Uusi digitaalinen työ 30.11.2016
Teollisuuden palkansaajat
 
Hermia & Intelligent Machines Center of expertise Cluster Program
Hermia & Intelligent Machines Center of expertise Cluster ProgramHermia & Intelligent Machines Center of expertise Cluster Program
Hermia & Intelligent Machines Center of expertise Cluster Program
Timo Rainio
 
Rainio Intelligentmachines Warsaw
Rainio Intelligentmachines WarsawRainio Intelligentmachines Warsaw
Rainio Intelligentmachines Warsaw
Timo Rainio
 
No Comment Gibraltar Photo Magazine - issue 2
No Comment Gibraltar Photo Magazine - issue 2No Comment Gibraltar Photo Magazine - issue 2
No Comment Gibraltar Photo Magazine - issue 2
nocomment-gibraltar
 
El Trio Eng Short
El Trio Eng ShortEl Trio Eng Short
El Trio Eng Short
Timo Rainio
 
DigiRobo -koulutusverkostolla Sykettä yritys-oppilaitos -yhteistyöhön
DigiRobo -koulutusverkostolla Sykettä yritys-oppilaitos -yhteistyöhönDigiRobo -koulutusverkostolla Sykettä yritys-oppilaitos -yhteistyöhön
DigiRobo -koulutusverkostolla Sykettä yritys-oppilaitos -yhteistyöhön
Timo Rainio
 
Aleksi Kopponen: Teollisuuden palkansaajat digitalisaatio 30.11.2016
Aleksi Kopponen: Teollisuuden palkansaajat digitalisaatio 30.11.2016Aleksi Kopponen: Teollisuuden palkansaajat digitalisaatio 30.11.2016
Aleksi Kopponen: Teollisuuden palkansaajat digitalisaatio 30.11.2016
Teollisuuden palkansaajat
 
Thing2Data (Risto Linturi)
Thing2Data (Risto Linturi)Thing2Data (Risto Linturi)
Asiakaskokemus huomisen kilpailuetuna
Asiakaskokemus huomisen kilpailuetunaAsiakaskokemus huomisen kilpailuetuna
Asiakaskokemus huomisen kilpailuetuna
Perttu Ahvenainen
 
Digitalisaation vaikutus teollisuuden osaamistarpeisiin, Digi&Robo -koulutusv...
Digitalisaation vaikutus teollisuuden osaamistarpeisiin, Digi&Robo -koulutusv...Digitalisaation vaikutus teollisuuden osaamistarpeisiin, Digi&Robo -koulutusv...
Digitalisaation vaikutus teollisuuden osaamistarpeisiin, Digi&Robo -koulutusv...
Timo Rainio
 

Viewers also liked (11)

Tomorrow’s learning is here today
Tomorrow’s learning is here todayTomorrow’s learning is here today
Tomorrow’s learning is here today
 
Martti Mäntylä: Uusi digitaalinen työ 30.11.2016
Martti Mäntylä: Uusi digitaalinen työ 30.11.2016Martti Mäntylä: Uusi digitaalinen työ 30.11.2016
Martti Mäntylä: Uusi digitaalinen työ 30.11.2016
 
Hermia & Intelligent Machines Center of expertise Cluster Program
Hermia & Intelligent Machines Center of expertise Cluster ProgramHermia & Intelligent Machines Center of expertise Cluster Program
Hermia & Intelligent Machines Center of expertise Cluster Program
 
Rainio Intelligentmachines Warsaw
Rainio Intelligentmachines WarsawRainio Intelligentmachines Warsaw
Rainio Intelligentmachines Warsaw
 
No Comment Gibraltar Photo Magazine - issue 2
No Comment Gibraltar Photo Magazine - issue 2No Comment Gibraltar Photo Magazine - issue 2
No Comment Gibraltar Photo Magazine - issue 2
 
El Trio Eng Short
El Trio Eng ShortEl Trio Eng Short
El Trio Eng Short
 
DigiRobo -koulutusverkostolla Sykettä yritys-oppilaitos -yhteistyöhön
DigiRobo -koulutusverkostolla Sykettä yritys-oppilaitos -yhteistyöhönDigiRobo -koulutusverkostolla Sykettä yritys-oppilaitos -yhteistyöhön
DigiRobo -koulutusverkostolla Sykettä yritys-oppilaitos -yhteistyöhön
 
Aleksi Kopponen: Teollisuuden palkansaajat digitalisaatio 30.11.2016
Aleksi Kopponen: Teollisuuden palkansaajat digitalisaatio 30.11.2016Aleksi Kopponen: Teollisuuden palkansaajat digitalisaatio 30.11.2016
Aleksi Kopponen: Teollisuuden palkansaajat digitalisaatio 30.11.2016
 
Thing2Data (Risto Linturi)
Thing2Data (Risto Linturi)Thing2Data (Risto Linturi)
Thing2Data (Risto Linturi)
 
Asiakaskokemus huomisen kilpailuetuna
Asiakaskokemus huomisen kilpailuetunaAsiakaskokemus huomisen kilpailuetuna
Asiakaskokemus huomisen kilpailuetuna
 
Digitalisaation vaikutus teollisuuden osaamistarpeisiin, Digi&Robo -koulutusv...
Digitalisaation vaikutus teollisuuden osaamistarpeisiin, Digi&Robo -koulutusv...Digitalisaation vaikutus teollisuuden osaamistarpeisiin, Digi&Robo -koulutusv...
Digitalisaation vaikutus teollisuuden osaamistarpeisiin, Digi&Robo -koulutusv...
 

Similar to Anne Kovalainen: Uuden työn tehdas vaikuttajaseminaari 30.11.2016

Suomalainen työ muutoksessa
Suomalainen työ muutoksessaSuomalainen työ muutoksessa
Suomalainen työ muutoksessa
Salcom Group
 
17.11.2016 Työn uudet muodot ja digitalisaatio
17.11.2016 Työn uudet muodot ja digitalisaatio17.11.2016 Työn uudet muodot ja digitalisaatio
17.11.2016 Työn uudet muodot ja digitalisaatio
Työterveyslaitos
 
Jakamistalous muuttaa työtä - Prof. Anne Kovalainen
Jakamistalous muuttaa työtä - Prof. Anne KovalainenJakamistalous muuttaa työtä - Prof. Anne Kovalainen
Jakamistalous muuttaa työtä - Prof. Anne Kovalainen
SWiPE Research Project
 
Työelämän muutokset haastavat työntekijöiden osaamisen
Työelämän muutokset haastavat työntekijöiden osaamisenTyöelämän muutokset haastavat työntekijöiden osaamisen
Työelämän muutokset haastavat työntekijöiden osaamisen
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Mirja Kaarlela 6.2.2014 Uudistuva palveluyhteiskunta 2040 -seminaari
Mirja Kaarlela 6.2.2014 Uudistuva palveluyhteiskunta 2040 -seminaariMirja Kaarlela 6.2.2014 Uudistuva palveluyhteiskunta 2040 -seminaari
Mirja Kaarlela 6.2.2014 Uudistuva palveluyhteiskunta 2040 -seminaariPalveluinnovaatiokeskus
 
Hyvinvointi ja tuottavuus toimintalähtöisissä työympäristöissä
Hyvinvointi ja tuottavuus toimintalähtöisissä työympäristöissäHyvinvointi ja tuottavuus toimintalähtöisissä työympäristöissä
Hyvinvointi ja tuottavuus toimintalähtöisissä työympäristöissä
Maiju Vuolle
 
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaaliDigi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Miten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPE
Miten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPEMiten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPE
Miten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPE
THL
 
Miikka Saarteinen: Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä...
Miikka Saarteinen: Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä...Miikka Saarteinen: Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä...
Miikka Saarteinen: Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä...
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luoma
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luomaVerkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luoma
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luoma
Tuomo Luoma
 
Enterprise social tutkimus_esittely_201014
Enterprise social tutkimus_esittely_201014Enterprise social tutkimus_esittely_201014
Enterprise social tutkimus_esittely_201014
miljanohynek
 
Tulevaisuuden Tuotekehitys arjessa - Agile JKL Meetup
Tulevaisuuden Tuotekehitys arjessa - Agile JKL MeetupTulevaisuuden Tuotekehitys arjessa - Agile JKL Meetup
Tulevaisuuden Tuotekehitys arjessa - Agile JKL Meetup
Contribyte
 
Tiedonhallinnasta tiedolla johtamiseen - millaista tietoa palvelujen johtamis...
Tiedonhallinnasta tiedolla johtamiseen - millaista tietoa palvelujen johtamis...Tiedonhallinnasta tiedolla johtamiseen - millaista tietoa palvelujen johtamis...
Tiedonhallinnasta tiedolla johtamiseen - millaista tietoa palvelujen johtamis...
Harri Laihonen
 
Teollinen internet, Talous ja Rahoitus seminaari 30.1.2015
Teollinen internet, Talous ja Rahoitus seminaari 30.1.2015Teollinen internet, Talous ja Rahoitus seminaari 30.1.2015
Teollinen internet, Talous ja Rahoitus seminaari 30.1.2015
Kimmo Haapea
 
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Business Arena Oy
 
Onko digitalisaatio rikkonut bruttokansantuotteen? Eljas Tuomaala, Satu Monto...
Onko digitalisaatio rikkonut bruttokansantuotteen? Eljas Tuomaala, Satu Monto...Onko digitalisaatio rikkonut bruttokansantuotteen? Eljas Tuomaala, Satu Monto...
Onko digitalisaatio rikkonut bruttokansantuotteen? Eljas Tuomaala, Satu Monto...
Tilastokeskus
 
Digitaalisen talouden mittaamisen haasteet – seminaari 30.6.2017
Digitaalisen talouden mittaamisen haasteet – seminaari 30.6.2017Digitaalisen talouden mittaamisen haasteet – seminaari 30.6.2017
Digitaalisen talouden mittaamisen haasteet – seminaari 30.6.2017
Suomen Pankki
 
Johtajalla kasvun paikka: Jukka Ruusunen
Johtajalla kasvun paikka: Jukka RuusunenJohtajalla kasvun paikka: Jukka Ruusunen
Johtajalla kasvun paikka: Jukka Ruusunen
Fingrid Oyj
 
Rannisto Pas-Heikki 26112013
Rannisto Pas-Heikki 26112013Rannisto Pas-Heikki 26112013
Rannisto Pas-Heikki 26112013
Palveluinnovaatiokeskus
 
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Paivi Sutinen
 

Similar to Anne Kovalainen: Uuden työn tehdas vaikuttajaseminaari 30.11.2016 (20)

Suomalainen työ muutoksessa
Suomalainen työ muutoksessaSuomalainen työ muutoksessa
Suomalainen työ muutoksessa
 
17.11.2016 Työn uudet muodot ja digitalisaatio
17.11.2016 Työn uudet muodot ja digitalisaatio17.11.2016 Työn uudet muodot ja digitalisaatio
17.11.2016 Työn uudet muodot ja digitalisaatio
 
Jakamistalous muuttaa työtä - Prof. Anne Kovalainen
Jakamistalous muuttaa työtä - Prof. Anne KovalainenJakamistalous muuttaa työtä - Prof. Anne Kovalainen
Jakamistalous muuttaa työtä - Prof. Anne Kovalainen
 
Työelämän muutokset haastavat työntekijöiden osaamisen
Työelämän muutokset haastavat työntekijöiden osaamisenTyöelämän muutokset haastavat työntekijöiden osaamisen
Työelämän muutokset haastavat työntekijöiden osaamisen
 
Mirja Kaarlela 6.2.2014 Uudistuva palveluyhteiskunta 2040 -seminaari
Mirja Kaarlela 6.2.2014 Uudistuva palveluyhteiskunta 2040 -seminaariMirja Kaarlela 6.2.2014 Uudistuva palveluyhteiskunta 2040 -seminaari
Mirja Kaarlela 6.2.2014 Uudistuva palveluyhteiskunta 2040 -seminaari
 
Hyvinvointi ja tuottavuus toimintalähtöisissä työympäristöissä
Hyvinvointi ja tuottavuus toimintalähtöisissä työympäristöissäHyvinvointi ja tuottavuus toimintalähtöisissä työympäristöissä
Hyvinvointi ja tuottavuus toimintalähtöisissä työympäristöissä
 
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaaliDigi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
 
Miten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPE
Miten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPEMiten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPE
Miten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPE
 
Miikka Saarteinen: Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä...
Miikka Saarteinen: Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä...Miikka Saarteinen: Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä...
Miikka Saarteinen: Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä...
 
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luoma
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luomaVerkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luoma
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luoma
 
Enterprise social tutkimus_esittely_201014
Enterprise social tutkimus_esittely_201014Enterprise social tutkimus_esittely_201014
Enterprise social tutkimus_esittely_201014
 
Tulevaisuuden Tuotekehitys arjessa - Agile JKL Meetup
Tulevaisuuden Tuotekehitys arjessa - Agile JKL MeetupTulevaisuuden Tuotekehitys arjessa - Agile JKL Meetup
Tulevaisuuden Tuotekehitys arjessa - Agile JKL Meetup
 
Tiedonhallinnasta tiedolla johtamiseen - millaista tietoa palvelujen johtamis...
Tiedonhallinnasta tiedolla johtamiseen - millaista tietoa palvelujen johtamis...Tiedonhallinnasta tiedolla johtamiseen - millaista tietoa palvelujen johtamis...
Tiedonhallinnasta tiedolla johtamiseen - millaista tietoa palvelujen johtamis...
 
Teollinen internet, Talous ja Rahoitus seminaari 30.1.2015
Teollinen internet, Talous ja Rahoitus seminaari 30.1.2015Teollinen internet, Talous ja Rahoitus seminaari 30.1.2015
Teollinen internet, Talous ja Rahoitus seminaari 30.1.2015
 
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
 
Onko digitalisaatio rikkonut bruttokansantuotteen? Eljas Tuomaala, Satu Monto...
Onko digitalisaatio rikkonut bruttokansantuotteen? Eljas Tuomaala, Satu Monto...Onko digitalisaatio rikkonut bruttokansantuotteen? Eljas Tuomaala, Satu Monto...
Onko digitalisaatio rikkonut bruttokansantuotteen? Eljas Tuomaala, Satu Monto...
 
Digitaalisen talouden mittaamisen haasteet – seminaari 30.6.2017
Digitaalisen talouden mittaamisen haasteet – seminaari 30.6.2017Digitaalisen talouden mittaamisen haasteet – seminaari 30.6.2017
Digitaalisen talouden mittaamisen haasteet – seminaari 30.6.2017
 
Johtajalla kasvun paikka: Jukka Ruusunen
Johtajalla kasvun paikka: Jukka RuusunenJohtajalla kasvun paikka: Jukka Ruusunen
Johtajalla kasvun paikka: Jukka Ruusunen
 
Rannisto Pas-Heikki 26112013
Rannisto Pas-Heikki 26112013Rannisto Pas-Heikki 26112013
Rannisto Pas-Heikki 26112013
 
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
 

Anne Kovalainen: Uuden työn tehdas vaikuttajaseminaari 30.11.2016

 • 1. Uuden Työn Tehdas -vaikuttajaseminaari 30.11.2016 Teollisuuden palkansaajat TP ry 1.12.2016 Teollisuuden palkansaajat -vaikuttajaseminaari 30.11.16 1
 • 2. Digitalisaatio yhteiskunnallisena ilmiönä ja uudistajana Professori Anne Kovalainen Turun yliopisto SWiPE –tutkimuskonsortion johtaja www.smartworkresearch.fi @swipe_STN 1.12.2016 Teollisuuden palkansaajat -vaikuttajaseminaari 30.11.16 2
 • 3. Voimalaitos 1960-70-luvulla Staattorin asennus. Kuva: Jyrki Kallio-Koski Generaattori ja sen osat, roottori ja staattori – valmistus Suomessa, kokoaminen Suomessa, huoltotyöt ja työntekijät Suomesta, tuotettu energia Suomen rajojen sisällä käytetty. 1.12.2016 Teollisuuden palkansaajat -vaikuttajaseminaari 30.11.16 3
 • 4. Voimalaitos 2010-luvulla • Generaattori ja sen osat alihankintoina globaaleilta toimijoilta, osat ja asennus, osin kansainvälinen työporukka, mukana suomalaisia, peruskorjaukset ositettu, digitalisaatio vahvasti mukana työn ja lopputuloksen onnistumisessa. • Toiminnan digitalisointi • Kustannustehokkuus. • Energian siirtoverkot tehokkaat. • Energian myynti maasta ulos. • Seuranta ja huolto digitalisoitu. • Millainen vesivoimalaitos on 2030-luvulla? 1.12.2016 Teollisuuden palkansaajat -vaikuttajaseminaari 30.11.16 4
 • 5. Jakamistalous? … Keikkatalous? … Alustatalous? • Perinteinen pysyvä palkkatyösuhde ja työura muutoksessa: • digitalisaatio • globaalin talouden keskinäisriippuvuus, ja • demografisten tekijöiden muutos • Mikä muuttuu, mikä pysyy, mitä työlle tapahtuu? • Tarve kehittää ja uudistaa palkkatyösuhteen ympärille ja pysyvän palkkatyön näkökulmasta rakentuneita järjestelmiä kuten verotusta ja sosiaaliturvaa. 1.12.2016 Teollisuuden palkansaajat -vaikuttajaseminaari 30.11.16 5
 • 6. App-talous??? • 1) millaista työtä ’appit’ tarkoittavat, • 2) missä se työ on, • 3) mikä työ on mahdollisesti poistunut uuden työn myötä, • 4) millaista uutta työtä on syntynyt, • 5) kuka tuota työtä tekee ja • 6) mille yritykselle appi kerryttää lisäarvoa. 1.12.2016 Teollisuuden palkansaajat -vaikuttajaseminaari 30.11.16 6
 • 7. Työn muutosten taustalla: • Digitalisaation myötä työ muuttuu. • Palkkatyön ansaintalogiikka säilyy, työn mosaiikki koostuu erilaisista - ja useammanlaisista - palasista kuin aiemmin. • Kyse on paljosta muustakin kuin Uberista tai Airbnb:sta - alustojen ansaintamallit vaihtelevat, keikkatyöt helpottuvat, laajasti ottaen, työnteon mallit muuttuvat. • Digitalisaatio ja sen myötä alustatalouden vaikutus ja työn muutos ulottuvat laajasti ja syvästi koko talouteen. • Yritysten ja julkisen sektorin toimintojen digitalisoituminen läpi tuotannon. 1.12.2016 Teollisuuden palkansaajat -vaikuttajaseminaari 30.11.16 7
 • 8. …laajempi digitalisaation aikaansaama muutos • Tapahtuu sekä palveluissa että teollisuudessa ja johtaa työprosessien läpikotaiseen tarkasteluun ja muutoksiin. • -> erilaiset lopputulemat työlle palveluissa henkilöllisen palvelun arvo voi kasvaa, teollisuudessa henkilölliseen työhön kytkeytyy uusia vaatimuksia ja osaamistarpeita. • Tuottaa uutta käsitystä ammatillisista vaatimuksista ja osaamistarpeista, mutta osa entisestä työstä katoaa. • Esimerkkinä vaikkapa tekstinkäsittelijöiden työ sairaalassa: Aiemmin saneluiden kirjoittaminen työn sisältö, työ tehtiin sairaaloissa – työntekijä identifioitui sairaalan työntekijäksi, nykyisin ’sisäiseksi yrittäjäksi’ tai yrittäjäksi. Hankkeessamme on tutkittu tätä työntekijäryhmää: työsuhde säilynyt ennallaan, työ tehdään etänä kotoa käsin, työtyytyväisyys on parantunut, motivaatio kasvanut (TTL). • Puheentunnistusohjelmat korvanneet/korvaamassa tekstin käsittelijät. 1.12.2016 Teollisuuden palkansaajat -vaikuttajaseminaari 30.11.16 8
 • 9. • Pilvipalveluista tulee varasto, markkinapaikka ja ekosysteemi. • Pilvipalveluiden käyttö kasvaa – yritysten ja julkisen sektorin tietovarannot ja toimintatavat muuttuvat. • Esimerkiksi Google ja Facebook ovat digitaalisia alustoja joita voi käyttää tiedon etsimiseen ja sosiaaliseen mediaan mutta myös digitaalisia alustoja jotka tarjoavat muille alustoille kasvun mahdollisuuksia. 1.12.2016 Teollisuuden palkansaajat -vaikuttajaseminaari 30.11.16 9
 • 10. • Amazon.com on globaali markkinapaikka kuluttajille ja myyjille – palveluille ja tavaroille. • Lukuisia vastaavia markkinapaikkoja on – ideana vähentää myyjien/kuluttajien välisiä transaktiokustannuksia. • Airbnb ja Uber toimivat toisella logiikalla. Sekä Airbnb että Uber muuttavat pakottavasti ja syvästi omien toimialojensa toimintalogiikkaa. • Muutos on tapahtunut ennen kaikkea yksittäisten kuluttajien kulutuskäyttäytymisen avulla ja sen kautta. Digitaalinen media on ratkaisevasti lisännyt yritysten käyttöä ja on välttämätön molempien toiminnalle.  arvonluonti taloudessa muuttuu ja rakentuu uudella tavalla. 1.12.2016 Teollisuuden palkansaajat -vaikuttajaseminaari 30.11.16 10
 • 11. Digitalisaatio vaikuttaa 98% USA:n taloudesta 1.12.2016 Teollisuuden palkansaajat -vaikuttajaseminaari 30.11.16 11
 • 12. Entä teollisuuden digitalisaatio? • Digitalisaatio tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä että yritykset ja organisaatiot digitoivat arvonluontiketjujaan. • Yritykset voivat siirtää niin markkinointinsa, palkanlaskennan kuin teollisen valmistuksensa integroiduiksi tietovirroiksi jotka yhdistyvät yritysten ulkopuolella toimiviin ekosysteemeihin ja yhteiskunnan eri toimintoihin. • Kuka hyötyy? Kaikki vai ei kukaan? Entä syntyykö uutta työtä vai muuttuuko vanha vai katoaako työ? 1.12.2016 Teollisuuden palkansaajat -vaikuttajaseminaari 30.11.16 12
 • 13. • Digitalisaatio mahdollistaa innovatiivisia uusia liiketoiminnan malleja ja tehokasta teknologisen osaamisen käyttöä tuotannon eri osissa. • Toimialojen merkitys vähenee ja liudentuu, uusia näkökulmia ansaintaan: ”pankit rakentavat sairaaloita Suomessa” • Datan merkitys kasvaa – algoritmit osana työtä – kumpi muna ja kumpi kana? • Datan tuottamisen, lukutaidon ja kompleksisen datan analyysin osaaminen korostuu. 1.12.2016 Teollisuuden palkansaajat -vaikuttajaseminaari 30.11.16 13
 • 14. 1.12.2016 Teollisuuden palkansaajat -vaikuttajaseminaari 30.11.16 14
 • 15. GE digital – mekaanikon työn muutos yhdessä kuvassa 1.12.2016 Teollisuuden palkansaajat -vaikuttajaseminaari 30.11.16 15
 • 16. 1.12.2016 Teollisuuden palkansaajat -vaikuttajaseminaari 30.11.16 16
 • 17. Yksinyrittäjien määrä kasvaa • Yksinyrittäjien määrä kasvanut viime vuosina, määrä n. 160.000- 170.000 – korkeasti koulutettujen osuus kasvanut. • Yksinyrittäjät heterogeeninen ryhmä: ammatinharjoittajat (esim. lakimies), freelancer-työtä tekevät (”välillä toimittaja, välillä yrittäjä, välillä opettaja”), yksinyrittäjät (ei palkata muita). • Kaksi isompaa uutta ryhmää: tekninen ala ja kulttuuriala. Yleisin yhtiömuoto on toiminimi. • Yksinyrittäminen on valtaosin päätoimista. 1.12.2016 Teollisuuden palkansaajat -vaikuttajaseminaari 30.11.16 17
 • 18. Digitalisaatio muuttaa työtä: • Hajottamalla toimintoja mm. ajan ja paikan suhteen - monipaikkaisuus • Lisäämällä liiketoiminta- ja ansaintamahdollisuuksia • Siirtämällä osan työstä näkymättömiin • Synnyttämällä uutta työtä • Synnyttämällä uutta mikroyrittäjyyttä • Lisäämällä muuta kuin markkinavaihdantaa • Siirtämällä osan työstä verkkoon, alustatalouteen, myös globaaliksi työksi 1.12.2016 Teollisuuden palkansaajat -vaikuttajaseminaari 30.11.16 18
 • 19. • Koulutuksen ja työn uudenlainen yhteys tiivistyy. • Volatiliteetti työmarkkinoilla kasvaa. • Mahdollisuudet lisääntyvät. • Individualismi lisääntyy. 1.12.2016 Teollisuuden palkansaajat -vaikuttajaseminaari 30.11.16 19