SlideShare a Scribd company logo
1 of 104
@verkkoteollisuus 
@tluoma 
MARK 12.9.2014 
Olemmeko jääneet 
#digijunasta?
• Perustettu keväällä 2010 
• Missio: Verkkoteollisuus ry on verkkokauppiaiden ja digitaalisia 
palveluita tarjoavien yritysten yhteisö sekä suomalaisen 
verkkoliiketoiminnan kehittäjä ja edunvalvoja. 
• Jäsenistö: reilu 200 kpl, verkkokauppiaita, palvelutoimittajia ja 
suuria alasta kiinnostuneita yrityksiä 
• Fokusalueet 
– Koulutus / osaamisohjelma 
– Digibarometri 
– Laatumerkki
The member of E-commerce Europe
AGENDA 
1. Missä mennään Suomessa 
2. Miten se liittyy digitalisoitumiseen -> sen merkitys 
3. Liittyy paljonkin, mutta tilanne on haasteellinen 
4. Mistä kiikastaa 
5. Suomalaisten verkkokauppojen haasteet 
6. Mitä sitten pitäisi tehdä 
7. Megatrendit 
8. Mitä ainakin pitäisi ottaa huomioon
Suomen talouden 
tilanteesta…
EDESSÄ ON KOVAT AJAT!
Takana on paljon paremmat
Suomen talous on alisuorittaja verrattuna 
euroalueeseen ja Yhdysvaltoihin...
Esimerkiksi Ruotsissa on tehty rakenteelliset vaikeat 
ratkaisut, jotka Suomessa ovat tekemättä!
Suomi ei ole leikannut läheskään 
niin paljon kuin muut.
Tavaravienti Venäjälle kehittyy erittäin huolestuttavasti
Julkishallinto on noussut 
palkkajohtajaksi
Peruselinkustannukset asuminen, liikenne ja ruoka 
Euroopan kalleimpia.
Samaan aikaan Suomen huoltosuhde 
romahtaa pysyvästi 
BRUTAALI ARITMETIIKKA: 
YKSI TYÖSSÄKÄYVÄ 
ELÄTTÄÄ KAHTA 
ELÄKELÄISTÄ.
Kuntavero nousee 34,4%
MONTA HAASTETTA SAMAAN AIKAAN 
• Teollisuuden rakennemuutos 
• Globalisaatio 
• Huoltosuhteen muutos 
• EU:n / euron kriisi 
• Venäjän kriisi 
• Suomen talous ei ole kasvanut viiteen vuoteen. 
• Työttömyysaste kasvaa rajusti, piilotyöttömyys on suuri 
• Työllisyysaste Euroopan huonoimpia. 
• Nokia joutui myymään puhelinbisneksensä viime vuonna. 
• Metsäteollisuus kärsii digitalisoitumisesta: leikkaa menoja ja sulkee tehtaita. 
• Yritysten tuottavuus ei ole kohentunut yhtään 2008 romahduksen jälkeen. 
• Julkisten menojen osuus kansantuotteesta nousee Euroopan suurimmaksi. 
• Keskiluokan veroaste on Euroopan korkeimpien joukossa. 
• Julkinen velka kasvaa.
Hyvinvoinnin taso säilyy vain, jos 
2020 mennessä syntyy 200.000 
uutta yksityisen sektorin 
vientivetoista työpaikkaa!
Kasvu pitää löytää 
pk-sektorista ja 
uusilta toimialueilta.
Internet on 
kehittyneiden maiden 
suurin yksittäinen 
kasvun mahdollistaja
Melkein kolmannes (1/3) viime vuosien 
kehittyneiden maiden BKT-kasvusta on tullut 
internetin käytön hyödyntämisestä.
Digitalisoituminen muuttaa maailmaa nopeasti 
- Etlan raportti (6/2012) Työ ja tuotanto digitaalisessa murroksessa
Internet – ja varsinkin sen viimeisimmät 
laajennukset, kuten sosiaalinen media ja langaton 
laajakaista – on muuttanut yhteiskuntaa paljon 
lyhyessä ajassa. 
Silti tämä on vasta alkua. 
Etla -raportti 2012 
”Työ ja tuotanto digitaalisessa murroksessa”
”Tieto- ja viestintäteknologia (ICT) on merkittävin Suomen 
talouskasvuun 15 viime vuoden aikana vaikuttanut 
yksittäinen tekijä. 
Se on vastannut kahdesta kolmasosasta siitä teknologian 
kehityksestä, johon talouskasvu perustuu. 
Se on luonut puolet työn tuottavuuden ja 40% 
kokonaistuotannon kasvusta.” 
Aalto Yliopisto / professori Matti Pohjola 9/2014 
Suomi uuteen nousuun –raportti
Tuottavuuden nostaminen ja talouskasvun nopeuttaminen 
on suomen talouspolitiikan imperatiivi. 
Digitalisaatio tarjoaa tähän tarvittavan reseptin. 
Aalto Yliopisto / professori Matti Pohjola 9/2014 
Suomi uuteen nousuun –raportti
DIGITALISOITUMINEN ON 
UUSI MAHDOLLISUUS 
Euroopan komission varapresidentti Neelie Kroes 
17.6.2014 Global E-commerce Summitissa: 
”Digitaalisia palveluja hyödyntävät pienyritykset kasvavat 
kaksi kertaa muita nopeammin, ne vievät kaksi kertaa 
muita enemmän ja ne luovat kaksinkertaisen määrän 
työpaikkoja.”
Etlan raportti ”Suuri hämmennys” 6/2012 
Työ ja tuotanto digitaalisessa murroksessa 
”Olemme siirtymässä digitaalisen palvelutalouden 
rakentamisesta sen hyödyntämiseen, mikä iso on 
mahdollisuus suomalaisille”
Aalto Yliopisto / professori Matti Pohjola 9/2014 
Suomi uuteen nousuun –raportti 
”Suomen tuottavuuden kasvu on romahtanut ennen 
näkemättömällä tavalla. Työn tuottavuuden kasvu tulee 
teknologian kehityksestä. 
ICT on oman aikamme yleiskäyttöinen teknologia, joka kasvattaa 
tuottavuutta luomalla uusia korkean jalostusarvon tuotteita ja 
tehokkaampia toimintatapoja samalla tavoin kuin sähkö teki 
aikanaan yhteiskunnan teollistuessa.”
SUOMI TARJOAA HYVÄN 
KASVUALUSTAN 
PostNord, E-commerce in the Nordics 2013 
”Verkkokauppojen asiakkaiden määrä Suomessa kasvaa 
nopeasti. Viime vuoden aikana netistä osti jotain jo 74 
prosenttia suomalaisista.” 
”Puoli miljoonaa suomalaista ostaa jotakin verkkokaupasta 
joka kuukausi”
Mutta…
KAIKKI HYVIN?
EI!!!
YRITYKSET EIVÄT OLE 
PYSYNEET MUKANA 
KEHITYKSESSÄ! 
Etlan raportti ”Suuri Hämmenys” (6/2012) 
Työ ja tuotanto digitaalisessa murroksessa 
”Olemme huolestuneita Suomen digitaalisesta 
kehityksestä. ICT:n tuottajina emme ole enää lainkaan 
samanlaisessa asemassa kuin vielä muutama vuosi 
sitten”.
Aalto Yliopiston Verkkoteollisuus ry:lle tekemä 
Internetin tila Suomessa 2012 –tutkimus 
”69 %:lla yrityksistä ei ole omaa toimivaa suunnitelmaa 
hyödyntää Internetiä.” 
”Suomalaiset ostavat ulkomaisista verkkokaupoista 
lähes kaksi kertaa enemmän kuin ruotsalaiset tai 
englantilaiset.”
Julkistaminen 6.2. klo 13– 
Musiikkitalolla Helsingissä 
Aivot 
Tuomo 
Luoma 
Verkkoteoll. 
Reijo 
Paajanen 
Digile 
Jaakko 
Talvitie 
Digile 
Jukka 
Viitasaari 
Teknologiateoll. 
Jalat 
Mika 
Pajarinen 
Etlatieto 
Petri 
Rouvinen 
Etlatieto 
Janne 
Rajala 
Rajala Cons. 
Kirsi 
Juva 
Como Helsinki
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Yritykset 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Kansalaiset 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Julkinen 
3 
4 Ruotsi 6 
5 
1
Suomalaiset yritykset eivät tavoittele kasvua 
ITS 2012
Mikä mättää?
Suomi työryhmien ja raporttien 
luvattu maa. 
”Kehitystyön raskaimmat resurssit 
menevät pohtimiseen, 
tuumaamista riittää, toimet vaan 
puuttuvat” 
”Toteutukset pirstaloituvat moniksi 
pieniksi hankkeiksi, joita ei kukaan 
koordinoi keskenään”
Keskitymme teknologian 
kehittämiseen, kun pitäisi keskittyä sen 
hyödyntämiseen. 
”Oleellista ei ole se 
tuleeko mökin mummolle 
tehokas laajakaista, 
vaan se, mitä palveluita 
hänelle voitaisiin sillä 
tuottaa”
Panostamme liikaa tuotekehitykseen 
kaupallisuuden ja asiakaskokemuksen 
kustannuksella. 
”Budjetti ja osaaminen 
allokoidaan tuotekehitys-prosesseihin. 
Myynti ja markkinointi 
saavat murusia ja 
asiakkaiden ääni ei ole 
kuulu suunnittelupöytiin 
saakka”. 
”Ruotsissa palveluiden 
osuus perinteisen 
teollisuuden 
liikevaihdosta on 33%. 
Suomessa 8%” (OECD)
Perinteinen 
yritysmaailmamme 
suhtautuu ylimielisesti 
digitaaliseen 
liiketoimintaan ja startup 
-yrityksiin. 
”Digitalisoituminen 
nähdään enemmän 
uhkana ja yksittäisinä 
hankkeina, kuin 
strategisena 
mahdollisuutena” 
”Internetin käytön hyötyjä ei 
ymmärretä. Ylimmän johdon 
suurin haaste on ettei 
nykyisellä osaamisella pysty 
tuottamaan riittävästi arvoa 
asiakkaille.
Historia: ”suomalaiset keksivät saunan, 
ruotsalaiset myivät sen” 
Suomesta perinteisesti 
puuttuvat monikansalliset 
tuotemerkit ja kauppaketjut, 
joiden päälle esim. Ruotsissa 
on myös menestyvät 
verkkokonseptit rakennettu.
Miksi suomalainen 
verkkokauppa ei 
menesty?
Pieni valikoima 
Suomalaiset kuluttajat kokevat, että ulkomaisissa 
verkkokaupoissa on kotimaisia laajemmat 
valikoimat (TNS Gallup 2014) 
”Suomalaiset kaupat eivät toimi verkon ehdoilla. Ison kauppiaan 
verkkokaupassa myydään muutamaa tuotetta, kun taas kivijalassa on 
paljon laajempi valikoima. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, mitä 
kuluttaja odottaa.” 
58% ostaisi mieluummin kotimaisesta 
verkkokaupasta, jos niissä olisi sama valikoima.
Korkeammat hinnat 
Suomalaiset pitävät poikkeuksetta ulkomaisia 
verkkokauppoja halvempina. (TNS Gallup 2014) 
”Suomalaisille verkkokauppa-asiakkaille hinnan merkitys on 
Euroopan korkeimpia.”
Tyylittömät verkkosivut 
• Kotimaisten verkkokauppojen heikkous on niiden 
"esteettinen laatu" eli ulkoasu. 
• Kehitysinvestoinnit laitetaan mieluummin alustaan ja 
teknologisiin ratkaisuihin. 
- Retail Lab –tutkimusyhtiö, ”Suomalaisen Verkkokaupan tila 2013”
Surkea käyttäjäkokemus – 
asiakasta ei houkutella 
• Verkkokauppojen kyky inspiroida ostamaan sai 
huonoimmat pisteet testaajilta. 
• Asiakkaalle pitää pystyä tuottamaan hänelle 
merkityksellistä lisäarvoa - kokemuksen pitää olla 
henkilökohtainen ja kiinnostava. 
- Retail Lab –tutkimusyhtiö, ”Suomalaisen Verkkokaupan tila 2013”
Vienti, vienti ja vienti 
• Kulutushyödykkeiden vientimarkkinoinnin 
kunnianhimo on pohjoismaisiin naapureihin 
verrattuna vaatimatonta. 
– Vienti perustuu suurelta osin investointihyödykkeisiin ja on vain 
harvojen yritysten harteilla
Vienti, vienti ja vienti 
• Suomalaiset yritykset eivät panosta vientiin. 
• Tullin tilaston mukaan koko viennin arvosta (57 miljardia 
euroa vuonna 2012) 
– 41 prosentista vastaa 18 yritystä ja 
– 89 prosentista 512 yritystä. Suomessa on yli 300 000 yritystä. 
– Pk-yrityksien osuus viennistä: Saksa 72%, Suomi 13%
Vienti, vienti ja vienti 
• Kyse on asenteesta – suljetun talouden 
sosialistinen asenne ohjaa 
– Ruotsissa ja Tanskassa kansainvälistyminen on osa yritysten dna:ta 
ja pienetkin yritykset pyrkivät markkinoimaan tuotteitaan ja 
palvelujaan ulkomaille.
Suomalaiset verkkokaupat eivät 
halua kansainvälistyä 
• Pohjoismaisten verkkokauppojen sivuille tuli kotimaan 
ulkopuolista liikennettä Tanskassa 56%, Ruotsissa 55% 
ja Norjassa 53% kaikesta verkkoliikenteestä. (OC&C 
2014) 
• Suomalaisyritysten verkkosivuilla vain 16% 
verkkoliikenteestä tuli Suomen ulkopuolelta.
• Googlen tutkimuksen mukaan Tanskassa ja Ruotsissa 
verkkovientiä oli lähtenyt hakemaan 80% verkossa 
toimivista yrityksistä. 
• Suomalaisyrityksistä alle 50% tavoitteli asiakkaita 
ulkomailta mainosten avulla. 
• Tanskassa vähittäiskauppojen sivut löytyvät seitsemällä 
ja Ruotsissa kuudella kielellä. 
• OC&C:n mukaan suomalaisten yritysten sivut ovat 
yleensä suomen lisäksi vain englanniksi
• Googlen mukaan 50:stä verkkomainosliikenteen 
perusteella suurimmasta ruotsalaisyrityksestä 42 
tavoittelee asiakkaita ulkomailta, kun Tanskassa luku oli 
40 
• ja Suomessa 23. 
• Ruotsalaiset kuluttajakauppaa käyvät yritykset saavat 
kävijöitä keskimäärin 13 maasta, tanskalaiset 12 maasta, 
• mutta suomalaiset vastaavat yritykset vain viidestä 
(5).
Mitä kummaa!?
Suomi -> Ruotsiin 2% 
Suomi <- Ruotsista 21% 
PostNord 2013
Siitä huolimatta suuri huoli on 
osaamisvaje! 
Meille jää syntymättä ja/tai meiltä katoaa valtava määrä 
osaamista, kun emme ole digitaalisen liiketoiminnan 
kehityksen eturintamassa! 
Niin kauan kuin emme saa kansainvälisiä menestyksiä, 
meillä ei ole niistä kokemusta, eivätkä yritykset ja 
asiantuntijat voi jakaa kokemuksiaan 
verkkoliiketoiminnan maailmanvalloituksessa.
Missä mahdollisuudet 
ovat? Mitä pitäisi 
tehdä?
Suomi € 6,500-(10,400) 
Pohjoismassa osuus kaikesta kaupasta 7,3%
Megatrendit
#1 
KAIKKIEN 
KANAVIEN 
KONVERGENSSI: 
”OMNICHANNEL”
#2 
Irternet of Things, 
IoT
Henkilökohtaiset avustimet
Tuotteista tulee digitaalisia
Kengät toimivat valmentajina
Lasit ohjaavat toimintaa…
…kohta Google ja Nintendo linssit
Älypuhelin on ”vaikka minkä päätelaite”
#3 
3D –TULOSTUS 
MUUTTA 
MAAILMAN
Tulevaisuudessa on vain yksi 
pomo. 
Asiakas. 
Hän voi antaa potkut 
jokaiselle toimitusjohtajasta 
alaspäin yksinkertaisesti 
ostamalla jostakin muualta. 
#4 
SUPERASIAKAS
Kun kaikkea on tarjolla enemmän kuin on 
kysyntää, on kyettävä tuottamaan 
asiakkaalle (lisä)arvoa, josta hän on 
oikeasti valmis maksamaan. 
JOKU TUOTTAA JOKU KULUTTAA
Ainoa asia mikä pysyy, on hyvä (?) 
ASIAKASKOKEMUS
“If I had asked people what 
they wanted, they would 
have said faster horses.” 
- Henry Ford 
#5 
RE-ECONOMY
#6 
GLOBAALI 
KILPAILU
Amerikkalaiset dominoivat verkkoliiketoimintaa
Ja kiinalaiset tulevat ryminällä
Olemme siirtymässä aivan uudenlaiseen 
toimintaympäristöön
Muutokset tapahtuvat sekä 
teknologiassa että käyttäytymisessä 
Käyttäytymisen 
muutos 
Globaali 
markkina 
Reaali-aikaisuus 
Räätälöity 
asiakas-kokemus 
Verkosto 
Mobiili Pilvi 
Teknologian 
muutos 
Sosiaaliset 
alustat 
Analy-tiikka 
80% 20% 
Organisaatio, johtaminen, viestintä
Innovaatiokyky, osaaminen ja ihmiset ratkaisevat kaiken! 
“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that 
survives. It is the one that is the most adaptable to change.” 
– Charles Darwin
Uusi aika tuo uusia haasteita
Mitä esimerkiksi…
• Ei pikavoittoja 
• Täysillä mukaan ja kaikki peliin 
– Onnistuminen vaatii enemmän panoksia kuin ”analogisessa maailmassa” 
• Ennenäkemättömän kova kilpailu 
– Digitaalinen liiketoiminta on koko ajan ja joka paikassa alttiina mistäpäin tahansa 
tulevalle kilpailulle 
• Ei empiriaa – Kotler ei ole kirjoittanut yhtään kirjaa 
aiheesta 
– Riskinottoa 
– Kokeiluja 
ASENNE 
TOSISSAAN!!!
• Perinteiset liiketoimintamallit ja logiikat ovat ison 
muutoksen keskellä 
– Myynti, markkinointi, viestintä, johtaminen jne… 
• Riskinotto korostuu -> epäonnistumisen mahdollisuus 
– Pärjäämisen edellytys kyky käsitellä vastoinkäymisiä 
• Nopeus kasvaa merkittäväksi kilpailueduksi 
– Eläminen asiakkaan hermolla -> reagointi
JOHTAMINEN 
ON MUUTTUNUT 
• Asioiden, prosessien ja järjestelmien johtamisesta 
ihmisten johtamiseen ja lisäarvon tuotantoon. 
• Enää menestymisen keskiössä ei ole kyky 
kontrolloida liiketoimintaprosesseja, vaan kyky 
sopeutua muutoksiin nopeasti. 
– Kilpailukyky syntyy reagointikyvystä, ketteryydestä ja 
joustavuudesta
• SoMe aiheutti ison muutoksen johtamisessa, 
– Johtaminen on läpinäkyvää 
– Johdon pitää pystyä/osata kommunikoida koko 
ekosysteemin kanssa 
• Työn tekemisen ja johtamisen malli muuttuu 
– Läsnäolon mittaamisesta tuloksiin 
– Kontrolloinnista luottamukseen 
– Toimenkuvista visioon 
– Peräpeilistä tulevaisuuteen 
– Arvostelusta kannustamiseen
LISÄARVON 
TUOTTAMINEN 
Kun kaikkea on tarjolla enemmän kuin on 
kysyntää, on kyettävä tuottamaan asiakkaalle 
(lisä)arvoa, josta hän on oikeasti valmis 
maksamaan. 
JOKU TUOTTAA JOKU KULUTTAA
VIESTINTÄ 
ON MUUTTUNUT 
• Yritys ei voi enää päättää, miten paljon se haluaa kertoa omista 
asioistaan. 
– Sosiaalinen teknologia on mahdollistanut avoimen ja nopean tiedon 
kulun. 
– Yrityksen joutuvat tekemään toiminnastaan läpinäkyvää 
– Asioiden piilottelusta tulee liian suuri riski yrityksen maineelle ja… 
– …2010-luvun markkinoiden sosiaalisessa ekosysteemissä maine 
ratkaisee. 
• Ei yksisuuntaista tiedottamista, vaan vaikuttavaa dialogia 
– Oikealle kohderyhmälle relevantissa kanavassa kiinnostava viesti 
– Tarinoita, joihin kohderyhmä pystyy samaistumaan
• Yrityksessä on kaksi toimintoa: myynti ja myynnin tuki 
– Myynti ei ole enää yksin myyjien vastuulla, markkinointia tekee jokainen ja 
tuotekehitystä tekee koko organisaatio ja asiakkaat. 
• Sosiaalinen internet on tehnyt ihmisten välisestä 
vaikutuksesta massamedian 
• Lupaus on lunastusta tärkeämpi – markkinoinnin pitää 
olla totta 
– Verkko ei ole irrallinen media tai paikka, vaan siellä jaetaan reaalimaailman 
kokemuksia. 
– Läpinäkyvästi ja reaaliaikaisesti 
MYYNTI JA 
MARKKINOINTI 
MUUTTUU
MOBIILI 
TULI VIHDOINKIN 
• ”Meillä tehdään paljon ostoksia, mutta ostoksia ei tehdä meiltä.” 
• Kasvaa kahdeksan kertaa nopeammin kuin internetin käyttö aikanaan 
• Mobiilit Google-haut lisääntyneet useamman vuoden reilusti yli 100% 
/ kvartaali 
• 2015 yli 90% myytävistä puhelimista on älypuhelimia 
• Penetraatio jo yli 70% 
– 43% etsii paikallista tietoa vähintään kerran viikossa (2012) 
– 73% on tutkinut tuotetta tai palvelua puhelimellaan (2012) 
– 36% tekee ostoksia vähintään kerran kuukaudessa (2012) 
– 62% on suorittanut mobiilihaun mainoksen näkemisen jälkeen (2012)
Mobiilin käytön ja älypuhelinten määrän (+30%) kasvu 
ovat erittäin voimakkaita!
Tabletit +52%, kasvavat nopeammin kuin PC:t ikinä!
KÄYTTÄ- 
JÄKOKEMUS 
NOUSEE ARVOONSA 
Tärkein ostopäätökseen vaikuttava asia. 
Kun on varaa valita, niin miksi ostaisimme 
kaupasta, josta saatu kokemus on huono?
Kaikki mikä on 
mahdollista 
digitalisoituu! 
Koska se on 
nopeampaa, 
parempaa ja 
edullisempaa
http://www.postnord.com/PageFiles/3081/E-commerce-in-the-Nordics-2013.pdf
http://digibarometri.fi/
KIITOS! 
+358 400 434760 
tuomo.luoma@gmail.com 
@tluoma 
fi.linkedin.com/in/tluoma/

More Related Content

What's hot

Digitalisaatio ja globalisaatio - trendit ja vaikutukset
Digitalisaatio ja globalisaatio - trendit ja vaikutuksetDigitalisaatio ja globalisaatio - trendit ja vaikutukset
Digitalisaatio ja globalisaatio - trendit ja vaikutuksetTuomo Luoma
 
Uuskasvun polut - Digitalisaation lupaus
Uuskasvun polut - Digitalisaation lupausUuskasvun polut - Digitalisaation lupaus
Uuskasvun polut - Digitalisaation lupausSonera
 
Magenta Advisory Suomen Digimenestyjät 2017
Magenta Advisory Suomen Digimenestyjät 2017Magenta Advisory Suomen Digimenestyjät 2017
Magenta Advisory Suomen Digimenestyjät 2017BearingPoint Finland
 
Uuskasvun polut - Digitalisaation lupaus teaser
Uuskasvun polut - Digitalisaation lupaus teaserUuskasvun polut - Digitalisaation lupaus teaser
Uuskasvun polut - Digitalisaation lupaus teaserSonera
 
Toinen digitaalinen vallankumous
Toinen digitaalinen vallankumousToinen digitaalinen vallankumous
Toinen digitaalinen vallankumousJyrki Kasvi
 
Hyppy syvään päähän
Hyppy syvään päähänHyppy syvään päähän
Hyppy syvään päähänJyrki Kasvi
 
Magenta Advisory Suomen Digimenestyjät 2015
Magenta Advisory Suomen Digimenestyjät 2015Magenta Advisory Suomen Digimenestyjät 2015
Magenta Advisory Suomen Digimenestyjät 2015BearingPoint Finland
 
Tulevaisuuden teknologiat 26.11.2011
Tulevaisuuden teknologiat 26.11.2011Tulevaisuuden teknologiat 26.11.2011
Tulevaisuuden teknologiat 26.11.2011Tradenomiliitto
 
Teollinen internet
Teollinen internetTeollinen internet
Teollinen internetTatuLund
 
Suomen digitalisoitumisen mahdollisuudet
Suomen digitalisoitumisen mahdollisuudetSuomen digitalisoitumisen mahdollisuudet
Suomen digitalisoitumisen mahdollisuudetJyrki Kasvi
 
Tietoteollisuuden kilpailukyky tänään ja huomenna (Teknologiateollisuus eriko...
Tietoteollisuuden kilpailukyky tänään ja huomenna (Teknologiateollisuus eriko...Tietoteollisuuden kilpailukyky tänään ja huomenna (Teknologiateollisuus eriko...
Tietoteollisuuden kilpailukyky tänään ja huomenna (Teknologiateollisuus eriko...Teemu Arina
 
Digitalisaatio ja valtiontalouden tarkastusvirasto
Digitalisaatio ja valtiontalouden tarkastusvirastoDigitalisaatio ja valtiontalouden tarkastusvirasto
Digitalisaatio ja valtiontalouden tarkastusvirastoJyrki Kasvi
 
Digitalisaatio ja valtioneuvosto
Digitalisaatio ja valtioneuvostoDigitalisaatio ja valtioneuvosto
Digitalisaatio ja valtioneuvostoJyrki Kasvi
 
EVA Fakta Tästä Suomi elää
EVA Fakta Tästä Suomi elääEVA Fakta Tästä Suomi elää
EVA Fakta Tästä Suomi elääJohannaeva2010
 
Oppiminen ja osaaminen digiajan paineissa
Oppiminen ja osaaminen digiajan paineissaOppiminen ja osaaminen digiajan paineissa
Oppiminen ja osaaminen digiajan paineissaJyrki Kasvi
 
Millä eväillä 2070 luvulle - päivitys
Millä eväillä 2070 luvulle - päivitysMillä eväillä 2070 luvulle - päivitys
Millä eväillä 2070 luvulle - päivitysJyrki Kasvi
 
Mitä on Digitalisaatio?
Mitä on Digitalisaatio?Mitä on Digitalisaatio?
Mitä on Digitalisaatio?Taitori Oy
 

What's hot (19)

Digitalisaatio ja globalisaatio - trendit ja vaikutukset
Digitalisaatio ja globalisaatio - trendit ja vaikutuksetDigitalisaatio ja globalisaatio - trendit ja vaikutukset
Digitalisaatio ja globalisaatio - trendit ja vaikutukset
 
Uuskasvun polut - Digitalisaation lupaus
Uuskasvun polut - Digitalisaation lupausUuskasvun polut - Digitalisaation lupaus
Uuskasvun polut - Digitalisaation lupaus
 
Magenta Advisory Suomen Digimenestyjät 2017
Magenta Advisory Suomen Digimenestyjät 2017Magenta Advisory Suomen Digimenestyjät 2017
Magenta Advisory Suomen Digimenestyjät 2017
 
Uuskasvun polut - Digitalisaation lupaus teaser
Uuskasvun polut - Digitalisaation lupaus teaserUuskasvun polut - Digitalisaation lupaus teaser
Uuskasvun polut - Digitalisaation lupaus teaser
 
Toinen digitaalinen vallankumous
Toinen digitaalinen vallankumousToinen digitaalinen vallankumous
Toinen digitaalinen vallankumous
 
Hyppy syvään päähän
Hyppy syvään päähänHyppy syvään päähän
Hyppy syvään päähän
 
Suomen Digimenestyjat 2013
Suomen Digimenestyjat 2013Suomen Digimenestyjat 2013
Suomen Digimenestyjat 2013
 
Magenta Advisory Suomen Digimenestyjät 2015
Magenta Advisory Suomen Digimenestyjät 2015Magenta Advisory Suomen Digimenestyjät 2015
Magenta Advisory Suomen Digimenestyjät 2015
 
Tulevaisuuden teknologiat 26.11.2011
Tulevaisuuden teknologiat 26.11.2011Tulevaisuuden teknologiat 26.11.2011
Tulevaisuuden teknologiat 26.11.2011
 
Teollinen internet
Teollinen internetTeollinen internet
Teollinen internet
 
Suomen digitalisoitumisen mahdollisuudet
Suomen digitalisoitumisen mahdollisuudetSuomen digitalisoitumisen mahdollisuudet
Suomen digitalisoitumisen mahdollisuudet
 
Tietoteollisuuden kilpailukyky tänään ja huomenna (Teknologiateollisuus eriko...
Tietoteollisuuden kilpailukyky tänään ja huomenna (Teknologiateollisuus eriko...Tietoteollisuuden kilpailukyky tänään ja huomenna (Teknologiateollisuus eriko...
Tietoteollisuuden kilpailukyky tänään ja huomenna (Teknologiateollisuus eriko...
 
Digitalisaatio ja valtiontalouden tarkastusvirasto
Digitalisaatio ja valtiontalouden tarkastusvirastoDigitalisaatio ja valtiontalouden tarkastusvirasto
Digitalisaatio ja valtiontalouden tarkastusvirasto
 
Digitalisaatio ja valtioneuvosto
Digitalisaatio ja valtioneuvostoDigitalisaatio ja valtioneuvosto
Digitalisaatio ja valtioneuvosto
 
EVA Fakta Tästä Suomi elää
EVA Fakta Tästä Suomi elääEVA Fakta Tästä Suomi elää
EVA Fakta Tästä Suomi elää
 
Oppiminen ja osaaminen digiajan paineissa
Oppiminen ja osaaminen digiajan paineissaOppiminen ja osaaminen digiajan paineissa
Oppiminen ja osaaminen digiajan paineissa
 
Millä eväillä 2070 luvulle - päivitys
Millä eväillä 2070 luvulle - päivitysMillä eväillä 2070 luvulle - päivitys
Millä eväillä 2070 luvulle - päivitys
 
Upgraded Life Festival 2015. Martti Mäntylä, Aalto University
Upgraded Life Festival 2015. Martti Mäntylä, Aalto UniversityUpgraded Life Festival 2015. Martti Mäntylä, Aalto University
Upgraded Life Festival 2015. Martti Mäntylä, Aalto University
 
Mitä on Digitalisaatio?
Mitä on Digitalisaatio?Mitä on Digitalisaatio?
Mitä on Digitalisaatio?
 

Viewers also liked

Verkkokaupan perusteet - Digisawotta 6.4.2016
Verkkokaupan perusteet - Digisawotta 6.4.2016Verkkokaupan perusteet - Digisawotta 6.4.2016
Verkkokaupan perusteet - Digisawotta 6.4.2016Olli Miettinen
 
Digisalonki tilaisuus 11_2015
Digisalonki tilaisuus 11_2015Digisalonki tilaisuus 11_2015
Digisalonki tilaisuus 11_2015Tuomo Luoma
 
Tarina Suomesta: mistä tulemme, missä olemme, minne menemme
Tarina Suomesta: mistä tulemme, missä olemme, minne menemmeTarina Suomesta: mistä tulemme, missä olemme, minne menemme
Tarina Suomesta: mistä tulemme, missä olemme, minne menemmeTuomo Luoma
 
Maailma muuttuu - työelämä muuttuu
Maailma muuttuu - työelämä muuttuuMaailma muuttuu - työelämä muuttuu
Maailma muuttuu - työelämä muuttuuTuomo Luoma
 
Rework seminaari 17092016
Rework seminaari 17092016Rework seminaari 17092016
Rework seminaari 17092016Tuomo Luoma
 
Verkkokaupan ABC-Nämä tulee vähintäänkin tietää verkkokauppaa perustettaessa
Verkkokaupan ABC-Nämä tulee vähintäänkin tietää verkkokauppaa perustettaessaVerkkokaupan ABC-Nämä tulee vähintäänkin tietää verkkokauppaa perustettaessa
Verkkokaupan ABC-Nämä tulee vähintäänkin tietää verkkokauppaa perustettaessaKirsi Mikkola
 

Viewers also liked (6)

Verkkokaupan perusteet - Digisawotta 6.4.2016
Verkkokaupan perusteet - Digisawotta 6.4.2016Verkkokaupan perusteet - Digisawotta 6.4.2016
Verkkokaupan perusteet - Digisawotta 6.4.2016
 
Digisalonki tilaisuus 11_2015
Digisalonki tilaisuus 11_2015Digisalonki tilaisuus 11_2015
Digisalonki tilaisuus 11_2015
 
Tarina Suomesta: mistä tulemme, missä olemme, minne menemme
Tarina Suomesta: mistä tulemme, missä olemme, minne menemmeTarina Suomesta: mistä tulemme, missä olemme, minne menemme
Tarina Suomesta: mistä tulemme, missä olemme, minne menemme
 
Maailma muuttuu - työelämä muuttuu
Maailma muuttuu - työelämä muuttuuMaailma muuttuu - työelämä muuttuu
Maailma muuttuu - työelämä muuttuu
 
Rework seminaari 17092016
Rework seminaari 17092016Rework seminaari 17092016
Rework seminaari 17092016
 
Verkkokaupan ABC-Nämä tulee vähintäänkin tietää verkkokauppaa perustettaessa
Verkkokaupan ABC-Nämä tulee vähintäänkin tietää verkkokauppaa perustettaessaVerkkokaupan ABC-Nämä tulee vähintäänkin tietää verkkokauppaa perustettaessa
Verkkokaupan ABC-Nämä tulee vähintäänkin tietää verkkokauppaa perustettaessa
 

Similar to MARK 12092014, olemmeko jääneet digijunasta?

Talouskasvu ja hyvinvointi Suomessa TERVE-SOS 2018
Talouskasvu ja hyvinvointi Suomessa TERVE-SOS 2018Talouskasvu ja hyvinvointi Suomessa TERVE-SOS 2018
Talouskasvu ja hyvinvointi Suomessa TERVE-SOS 2018THL
 
Euroopan digitaaliset sisämarkkinat
Euroopan digitaaliset sisämarkkinatEuroopan digitaaliset sisämarkkinat
Euroopan digitaaliset sisämarkkinatTimo Argillander
 
Digitaalisen transformaation johtaminen
Digitaalisen transformaation johtaminenDigitaalisen transformaation johtaminen
Digitaalisen transformaation johtaminenTuomo Luoma
 
Service Design Breakfast - Catalyzing the birth of ICT-based growth ecosystem...
Service Design Breakfast - Catalyzing the birth of ICT-based growth ecosystem...Service Design Breakfast - Catalyzing the birth of ICT-based growth ecosystem...
Service Design Breakfast - Catalyzing the birth of ICT-based growth ecosystem...Service Design Breakfast
 
Dataintensiivinen laskenta Suomen menestyksen tekijänä
Dataintensiivinen laskenta Suomen menestyksen tekijänäDataintensiivinen laskenta Suomen menestyksen tekijänä
Dataintensiivinen laskenta Suomen menestyksen tekijänäCSC - IT Center for Science
 
Median murros: mistä kasvu ja työpaikat?
Median murros: mistä kasvu ja työpaikat?Median murros: mistä kasvu ja työpaikat?
Median murros: mistä kasvu ja työpaikat?Timo Argillander
 
Suomen Digimenestyjät 2014 - Magenta Advisory
Suomen Digimenestyjät 2014 - Magenta AdvisorySuomen Digimenestyjät 2014 - Magenta Advisory
Suomen Digimenestyjät 2014 - Magenta AdvisoryBearingPoint Finland
 
Kilpailukykyä datasta tapahtuman esitelmä Tampereella helmikuussa 2024
Kilpailukykyä datasta tapahtuman esitelmä Tampereella helmikuussa 2024Kilpailukykyä datasta tapahtuman esitelmä Tampereella helmikuussa 2024
Kilpailukykyä datasta tapahtuman esitelmä Tampereella helmikuussa 2024Kari Klossner
 
Etteplan yhtiöesittely, Outi Torniainen, Etteplan. Pörssi-ilta 17.3.2020
Etteplan yhtiöesittely, Outi Torniainen, Etteplan. Pörssi-ilta 17.3.2020Etteplan yhtiöesittely, Outi Torniainen, Etteplan. Pörssi-ilta 17.3.2020
Etteplan yhtiöesittely, Outi Torniainen, Etteplan. Pörssi-ilta 17.3.2020Pörssisäätiö
 
Liiketoimintamallien muutos - uhka vai mahdollisuus
Liiketoimintamallien muutos - uhka vai mahdollisuusLiiketoimintamallien muutos - uhka vai mahdollisuus
Liiketoimintamallien muutos - uhka vai mahdollisuusTommi Rissanen
 
Työn sähköinen tulevaisuus
Työn sähköinen tulevaisuusTyön sähköinen tulevaisuus
Työn sähköinen tulevaisuusJyrki Kasvi
 

Similar to MARK 12092014, olemmeko jääneet digijunasta? (20)

Tulevaisuuden avoin luova suomi
Tulevaisuuden avoin luova suomiTulevaisuuden avoin luova suomi
Tulevaisuuden avoin luova suomi
 
Talouskasvu ja hyvinvointi Suomessa TERVE-SOS 2018
Talouskasvu ja hyvinvointi Suomessa TERVE-SOS 2018Talouskasvu ja hyvinvointi Suomessa TERVE-SOS 2018
Talouskasvu ja hyvinvointi Suomessa TERVE-SOS 2018
 
Euroopan digitaaliset sisämarkkinat
Euroopan digitaaliset sisämarkkinatEuroopan digitaaliset sisämarkkinat
Euroopan digitaaliset sisämarkkinat
 
Tulevaisuuden osaaminen
Tulevaisuuden osaaminenTulevaisuuden osaaminen
Tulevaisuuden osaaminen
 
Digitaalisen transformaation johtaminen
Digitaalisen transformaation johtaminenDigitaalisen transformaation johtaminen
Digitaalisen transformaation johtaminen
 
Pekka Ala-Pietilä: Yhdessä tekeminen ja oivaltaminen tietotekniikkaa hyödyntäen
Pekka Ala-Pietilä: Yhdessä tekeminen ja oivaltaminen tietotekniikkaa hyödyntäenPekka Ala-Pietilä: Yhdessä tekeminen ja oivaltaminen tietotekniikkaa hyödyntäen
Pekka Ala-Pietilä: Yhdessä tekeminen ja oivaltaminen tietotekniikkaa hyödyntäen
 
Service Design Breakfast - Catalyzing the birth of ICT-based growth ecosystem...
Service Design Breakfast - Catalyzing the birth of ICT-based growth ecosystem...Service Design Breakfast - Catalyzing the birth of ICT-based growth ecosystem...
Service Design Breakfast - Catalyzing the birth of ICT-based growth ecosystem...
 
Dataintensiivinen laskenta Suomen menestyksen tekijänä
Dataintensiivinen laskenta Suomen menestyksen tekijänäDataintensiivinen laskenta Suomen menestyksen tekijänä
Dataintensiivinen laskenta Suomen menestyksen tekijänä
 
Talous & Yhteiskunta 2/2019
Talous & Yhteiskunta 2/2019Talous & Yhteiskunta 2/2019
Talous & Yhteiskunta 2/2019
 
Talous ja Yhteiskunta 1/2006
Talous ja Yhteiskunta 1/2006Talous ja Yhteiskunta 1/2006
Talous ja Yhteiskunta 1/2006
 
Ty12006
Ty12006Ty12006
Ty12006
 
Median murros: mistä kasvu ja työpaikat?
Median murros: mistä kasvu ja työpaikat?Median murros: mistä kasvu ja työpaikat?
Median murros: mistä kasvu ja työpaikat?
 
Suomen Digimenestyjät 2018
Suomen Digimenestyjät 2018Suomen Digimenestyjät 2018
Suomen Digimenestyjät 2018
 
Toinen digitaalinen vallankumous
Toinen digitaalinen vallankumousToinen digitaalinen vallankumous
Toinen digitaalinen vallankumous
 
Suomen Digimenestyjät 2014 - Magenta Advisory
Suomen Digimenestyjät 2014 - Magenta AdvisorySuomen Digimenestyjät 2014 - Magenta Advisory
Suomen Digimenestyjät 2014 - Magenta Advisory
 
ICT2015 - elämä ja teot
ICT2015 - elämä ja teotICT2015 - elämä ja teot
ICT2015 - elämä ja teot
 
Kilpailukykyä datasta tapahtuman esitelmä Tampereella helmikuussa 2024
Kilpailukykyä datasta tapahtuman esitelmä Tampereella helmikuussa 2024Kilpailukykyä datasta tapahtuman esitelmä Tampereella helmikuussa 2024
Kilpailukykyä datasta tapahtuman esitelmä Tampereella helmikuussa 2024
 
Etteplan yhtiöesittely, Outi Torniainen, Etteplan. Pörssi-ilta 17.3.2020
Etteplan yhtiöesittely, Outi Torniainen, Etteplan. Pörssi-ilta 17.3.2020Etteplan yhtiöesittely, Outi Torniainen, Etteplan. Pörssi-ilta 17.3.2020
Etteplan yhtiöesittely, Outi Torniainen, Etteplan. Pörssi-ilta 17.3.2020
 
Liiketoimintamallien muutos - uhka vai mahdollisuus
Liiketoimintamallien muutos - uhka vai mahdollisuusLiiketoimintamallien muutos - uhka vai mahdollisuus
Liiketoimintamallien muutos - uhka vai mahdollisuus
 
Työn sähköinen tulevaisuus
Työn sähköinen tulevaisuusTyön sähköinen tulevaisuus
Työn sähköinen tulevaisuus
 

More from Tuomo Luoma

Digitaalisen transformaation johtaminen 25082015
Digitaalisen transformaation johtaminen 25082015Digitaalisen transformaation johtaminen 25082015
Digitaalisen transformaation johtaminen 25082015Tuomo Luoma
 
Suomen talous mistä tulemme ja minne menemme
Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemmeSuomen talous  mistä tulemme ja minne menemme
Suomen talous mistä tulemme ja minne menemmeTuomo Luoma
 
Lahti 14.11.2014 - Olemmeko jäämässä digijunasta
Lahti 14.11.2014 - Olemmeko jäämässä digijunastaLahti 14.11.2014 - Olemmeko jäämässä digijunasta
Lahti 14.11.2014 - Olemmeko jäämässä digijunastaTuomo Luoma
 
Leadership, the very short course
Leadership, the very short courseLeadership, the very short course
Leadership, the very short courseTuomo Luoma
 
Hyvä haastavan ajan johtaminen
Hyvä haastavan ajan johtaminenHyvä haastavan ajan johtaminen
Hyvä haastavan ajan johtaminenTuomo Luoma
 
Hyvä 2010 luvun johtaja
Hyvä 2010 luvun johtajaHyvä 2010 luvun johtaja
Hyvä 2010 luvun johtajaTuomo Luoma
 

More from Tuomo Luoma (6)

Digitaalisen transformaation johtaminen 25082015
Digitaalisen transformaation johtaminen 25082015Digitaalisen transformaation johtaminen 25082015
Digitaalisen transformaation johtaminen 25082015
 
Suomen talous mistä tulemme ja minne menemme
Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemmeSuomen talous  mistä tulemme ja minne menemme
Suomen talous mistä tulemme ja minne menemme
 
Lahti 14.11.2014 - Olemmeko jäämässä digijunasta
Lahti 14.11.2014 - Olemmeko jäämässä digijunastaLahti 14.11.2014 - Olemmeko jäämässä digijunasta
Lahti 14.11.2014 - Olemmeko jäämässä digijunasta
 
Leadership, the very short course
Leadership, the very short courseLeadership, the very short course
Leadership, the very short course
 
Hyvä haastavan ajan johtaminen
Hyvä haastavan ajan johtaminenHyvä haastavan ajan johtaminen
Hyvä haastavan ajan johtaminen
 
Hyvä 2010 luvun johtaja
Hyvä 2010 luvun johtajaHyvä 2010 luvun johtaja
Hyvä 2010 luvun johtaja
 

MARK 12092014, olemmeko jääneet digijunasta?

 • 1. @verkkoteollisuus @tluoma MARK 12.9.2014 Olemmeko jääneet #digijunasta?
 • 2. • Perustettu keväällä 2010 • Missio: Verkkoteollisuus ry on verkkokauppiaiden ja digitaalisia palveluita tarjoavien yritysten yhteisö sekä suomalaisen verkkoliiketoiminnan kehittäjä ja edunvalvoja. • Jäsenistö: reilu 200 kpl, verkkokauppiaita, palvelutoimittajia ja suuria alasta kiinnostuneita yrityksiä • Fokusalueet – Koulutus / osaamisohjelma – Digibarometri – Laatumerkki
 • 3. The member of E-commerce Europe
 • 4. AGENDA 1. Missä mennään Suomessa 2. Miten se liittyy digitalisoitumiseen -> sen merkitys 3. Liittyy paljonkin, mutta tilanne on haasteellinen 4. Mistä kiikastaa 5. Suomalaisten verkkokauppojen haasteet 6. Mitä sitten pitäisi tehdä 7. Megatrendit 8. Mitä ainakin pitäisi ottaa huomioon
 • 7. Takana on paljon paremmat
 • 8. Suomen talous on alisuorittaja verrattuna euroalueeseen ja Yhdysvaltoihin...
 • 9. Esimerkiksi Ruotsissa on tehty rakenteelliset vaikeat ratkaisut, jotka Suomessa ovat tekemättä!
 • 10. Suomi ei ole leikannut läheskään niin paljon kuin muut.
 • 11. Tavaravienti Venäjälle kehittyy erittäin huolestuttavasti
 • 12.
 • 13. Julkishallinto on noussut palkkajohtajaksi
 • 14. Peruselinkustannukset asuminen, liikenne ja ruoka Euroopan kalleimpia.
 • 15. Samaan aikaan Suomen huoltosuhde romahtaa pysyvästi BRUTAALI ARITMETIIKKA: YKSI TYÖSSÄKÄYVÄ ELÄTTÄÄ KAHTA ELÄKELÄISTÄ.
 • 17. MONTA HAASTETTA SAMAAN AIKAAN • Teollisuuden rakennemuutos • Globalisaatio • Huoltosuhteen muutos • EU:n / euron kriisi • Venäjän kriisi • Suomen talous ei ole kasvanut viiteen vuoteen. • Työttömyysaste kasvaa rajusti, piilotyöttömyys on suuri • Työllisyysaste Euroopan huonoimpia. • Nokia joutui myymään puhelinbisneksensä viime vuonna. • Metsäteollisuus kärsii digitalisoitumisesta: leikkaa menoja ja sulkee tehtaita. • Yritysten tuottavuus ei ole kohentunut yhtään 2008 romahduksen jälkeen. • Julkisten menojen osuus kansantuotteesta nousee Euroopan suurimmaksi. • Keskiluokan veroaste on Euroopan korkeimpien joukossa. • Julkinen velka kasvaa.
 • 18. Hyvinvoinnin taso säilyy vain, jos 2020 mennessä syntyy 200.000 uutta yksityisen sektorin vientivetoista työpaikkaa!
 • 19. Kasvu pitää löytää pk-sektorista ja uusilta toimialueilta.
 • 20. Internet on kehittyneiden maiden suurin yksittäinen kasvun mahdollistaja
 • 21. Melkein kolmannes (1/3) viime vuosien kehittyneiden maiden BKT-kasvusta on tullut internetin käytön hyödyntämisestä.
 • 22. Digitalisoituminen muuttaa maailmaa nopeasti - Etlan raportti (6/2012) Työ ja tuotanto digitaalisessa murroksessa
 • 23. Internet – ja varsinkin sen viimeisimmät laajennukset, kuten sosiaalinen media ja langaton laajakaista – on muuttanut yhteiskuntaa paljon lyhyessä ajassa. Silti tämä on vasta alkua. Etla -raportti 2012 ”Työ ja tuotanto digitaalisessa murroksessa”
 • 24. ”Tieto- ja viestintäteknologia (ICT) on merkittävin Suomen talouskasvuun 15 viime vuoden aikana vaikuttanut yksittäinen tekijä. Se on vastannut kahdesta kolmasosasta siitä teknologian kehityksestä, johon talouskasvu perustuu. Se on luonut puolet työn tuottavuuden ja 40% kokonaistuotannon kasvusta.” Aalto Yliopisto / professori Matti Pohjola 9/2014 Suomi uuteen nousuun –raportti
 • 25. Tuottavuuden nostaminen ja talouskasvun nopeuttaminen on suomen talouspolitiikan imperatiivi. Digitalisaatio tarjoaa tähän tarvittavan reseptin. Aalto Yliopisto / professori Matti Pohjola 9/2014 Suomi uuteen nousuun –raportti
 • 26. DIGITALISOITUMINEN ON UUSI MAHDOLLISUUS Euroopan komission varapresidentti Neelie Kroes 17.6.2014 Global E-commerce Summitissa: ”Digitaalisia palveluja hyödyntävät pienyritykset kasvavat kaksi kertaa muita nopeammin, ne vievät kaksi kertaa muita enemmän ja ne luovat kaksinkertaisen määrän työpaikkoja.”
 • 27. Etlan raportti ”Suuri hämmennys” 6/2012 Työ ja tuotanto digitaalisessa murroksessa ”Olemme siirtymässä digitaalisen palvelutalouden rakentamisesta sen hyödyntämiseen, mikä iso on mahdollisuus suomalaisille”
 • 28. Aalto Yliopisto / professori Matti Pohjola 9/2014 Suomi uuteen nousuun –raportti ”Suomen tuottavuuden kasvu on romahtanut ennen näkemättömällä tavalla. Työn tuottavuuden kasvu tulee teknologian kehityksestä. ICT on oman aikamme yleiskäyttöinen teknologia, joka kasvattaa tuottavuutta luomalla uusia korkean jalostusarvon tuotteita ja tehokkaampia toimintatapoja samalla tavoin kuin sähkö teki aikanaan yhteiskunnan teollistuessa.”
 • 29. SUOMI TARJOAA HYVÄN KASVUALUSTAN PostNord, E-commerce in the Nordics 2013 ”Verkkokauppojen asiakkaiden määrä Suomessa kasvaa nopeasti. Viime vuoden aikana netistä osti jotain jo 74 prosenttia suomalaisista.” ”Puoli miljoonaa suomalaista ostaa jotakin verkkokaupasta joka kuukausi”
 • 32. EI!!!
 • 33. YRITYKSET EIVÄT OLE PYSYNEET MUKANA KEHITYKSESSÄ! Etlan raportti ”Suuri Hämmenys” (6/2012) Työ ja tuotanto digitaalisessa murroksessa ”Olemme huolestuneita Suomen digitaalisesta kehityksestä. ICT:n tuottajina emme ole enää lainkaan samanlaisessa asemassa kuin vielä muutama vuosi sitten”.
 • 34. Aalto Yliopiston Verkkoteollisuus ry:lle tekemä Internetin tila Suomessa 2012 –tutkimus ”69 %:lla yrityksistä ei ole omaa toimivaa suunnitelmaa hyödyntää Internetiä.” ”Suomalaiset ostavat ulkomaisista verkkokaupoista lähes kaksi kertaa enemmän kuin ruotsalaiset tai englantilaiset.”
 • 35. Julkistaminen 6.2. klo 13– Musiikkitalolla Helsingissä Aivot Tuomo Luoma Verkkoteoll. Reijo Paajanen Digile Jaakko Talvitie Digile Jukka Viitasaari Teknologiateoll. Jalat Mika Pajarinen Etlatieto Petri Rouvinen Etlatieto Janne Rajala Rajala Cons. Kirsi Juva Como Helsinki
 • 36. 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Yritykset 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Kansalaiset 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Julkinen 3 4 Ruotsi 6 5 1
 • 37. Suomalaiset yritykset eivät tavoittele kasvua ITS 2012
 • 39. Suomi työryhmien ja raporttien luvattu maa. ”Kehitystyön raskaimmat resurssit menevät pohtimiseen, tuumaamista riittää, toimet vaan puuttuvat” ”Toteutukset pirstaloituvat moniksi pieniksi hankkeiksi, joita ei kukaan koordinoi keskenään”
 • 40. Keskitymme teknologian kehittämiseen, kun pitäisi keskittyä sen hyödyntämiseen. ”Oleellista ei ole se tuleeko mökin mummolle tehokas laajakaista, vaan se, mitä palveluita hänelle voitaisiin sillä tuottaa”
 • 41. Panostamme liikaa tuotekehitykseen kaupallisuuden ja asiakaskokemuksen kustannuksella. ”Budjetti ja osaaminen allokoidaan tuotekehitys-prosesseihin. Myynti ja markkinointi saavat murusia ja asiakkaiden ääni ei ole kuulu suunnittelupöytiin saakka”. ”Ruotsissa palveluiden osuus perinteisen teollisuuden liikevaihdosta on 33%. Suomessa 8%” (OECD)
 • 42. Perinteinen yritysmaailmamme suhtautuu ylimielisesti digitaaliseen liiketoimintaan ja startup -yrityksiin. ”Digitalisoituminen nähdään enemmän uhkana ja yksittäisinä hankkeina, kuin strategisena mahdollisuutena” ”Internetin käytön hyötyjä ei ymmärretä. Ylimmän johdon suurin haaste on ettei nykyisellä osaamisella pysty tuottamaan riittävästi arvoa asiakkaille.
 • 43. Historia: ”suomalaiset keksivät saunan, ruotsalaiset myivät sen” Suomesta perinteisesti puuttuvat monikansalliset tuotemerkit ja kauppaketjut, joiden päälle esim. Ruotsissa on myös menestyvät verkkokonseptit rakennettu.
 • 45. Pieni valikoima Suomalaiset kuluttajat kokevat, että ulkomaisissa verkkokaupoissa on kotimaisia laajemmat valikoimat (TNS Gallup 2014) ”Suomalaiset kaupat eivät toimi verkon ehdoilla. Ison kauppiaan verkkokaupassa myydään muutamaa tuotetta, kun taas kivijalassa on paljon laajempi valikoima. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, mitä kuluttaja odottaa.” 58% ostaisi mieluummin kotimaisesta verkkokaupasta, jos niissä olisi sama valikoima.
 • 46. Korkeammat hinnat Suomalaiset pitävät poikkeuksetta ulkomaisia verkkokauppoja halvempina. (TNS Gallup 2014) ”Suomalaisille verkkokauppa-asiakkaille hinnan merkitys on Euroopan korkeimpia.”
 • 47. Tyylittömät verkkosivut • Kotimaisten verkkokauppojen heikkous on niiden "esteettinen laatu" eli ulkoasu. • Kehitysinvestoinnit laitetaan mieluummin alustaan ja teknologisiin ratkaisuihin. - Retail Lab –tutkimusyhtiö, ”Suomalaisen Verkkokaupan tila 2013”
 • 48. Surkea käyttäjäkokemus – asiakasta ei houkutella • Verkkokauppojen kyky inspiroida ostamaan sai huonoimmat pisteet testaajilta. • Asiakkaalle pitää pystyä tuottamaan hänelle merkityksellistä lisäarvoa - kokemuksen pitää olla henkilökohtainen ja kiinnostava. - Retail Lab –tutkimusyhtiö, ”Suomalaisen Verkkokaupan tila 2013”
 • 49. Vienti, vienti ja vienti • Kulutushyödykkeiden vientimarkkinoinnin kunnianhimo on pohjoismaisiin naapureihin verrattuna vaatimatonta. – Vienti perustuu suurelta osin investointihyödykkeisiin ja on vain harvojen yritysten harteilla
 • 50. Vienti, vienti ja vienti • Suomalaiset yritykset eivät panosta vientiin. • Tullin tilaston mukaan koko viennin arvosta (57 miljardia euroa vuonna 2012) – 41 prosentista vastaa 18 yritystä ja – 89 prosentista 512 yritystä. Suomessa on yli 300 000 yritystä. – Pk-yrityksien osuus viennistä: Saksa 72%, Suomi 13%
 • 51. Vienti, vienti ja vienti • Kyse on asenteesta – suljetun talouden sosialistinen asenne ohjaa – Ruotsissa ja Tanskassa kansainvälistyminen on osa yritysten dna:ta ja pienetkin yritykset pyrkivät markkinoimaan tuotteitaan ja palvelujaan ulkomaille.
 • 52. Suomalaiset verkkokaupat eivät halua kansainvälistyä • Pohjoismaisten verkkokauppojen sivuille tuli kotimaan ulkopuolista liikennettä Tanskassa 56%, Ruotsissa 55% ja Norjassa 53% kaikesta verkkoliikenteestä. (OC&C 2014) • Suomalaisyritysten verkkosivuilla vain 16% verkkoliikenteestä tuli Suomen ulkopuolelta.
 • 53. • Googlen tutkimuksen mukaan Tanskassa ja Ruotsissa verkkovientiä oli lähtenyt hakemaan 80% verkossa toimivista yrityksistä. • Suomalaisyrityksistä alle 50% tavoitteli asiakkaita ulkomailta mainosten avulla. • Tanskassa vähittäiskauppojen sivut löytyvät seitsemällä ja Ruotsissa kuudella kielellä. • OC&C:n mukaan suomalaisten yritysten sivut ovat yleensä suomen lisäksi vain englanniksi
 • 54. • Googlen mukaan 50:stä verkkomainosliikenteen perusteella suurimmasta ruotsalaisyrityksestä 42 tavoittelee asiakkaita ulkomailta, kun Tanskassa luku oli 40 • ja Suomessa 23. • Ruotsalaiset kuluttajakauppaa käyvät yritykset saavat kävijöitä keskimäärin 13 maasta, tanskalaiset 12 maasta, • mutta suomalaiset vastaavat yritykset vain viidestä (5).
 • 56. Suomi -> Ruotsiin 2% Suomi <- Ruotsista 21% PostNord 2013
 • 57. Siitä huolimatta suuri huoli on osaamisvaje! Meille jää syntymättä ja/tai meiltä katoaa valtava määrä osaamista, kun emme ole digitaalisen liiketoiminnan kehityksen eturintamassa! Niin kauan kuin emme saa kansainvälisiä menestyksiä, meillä ei ole niistä kokemusta, eivätkä yritykset ja asiantuntijat voi jakaa kokemuksiaan verkkoliiketoiminnan maailmanvalloituksessa.
 • 58. Missä mahdollisuudet ovat? Mitä pitäisi tehdä?
 • 59. Suomi € 6,500-(10,400) Pohjoismassa osuus kaikesta kaupasta 7,3%
 • 61. #1 KAIKKIEN KANAVIEN KONVERGENSSI: ”OMNICHANNEL”
 • 62. #2 Irternet of Things, IoT
 • 67. …kohta Google ja Nintendo linssit
 • 68. Älypuhelin on ”vaikka minkä päätelaite”
 • 69. #3 3D –TULOSTUS MUUTTA MAAILMAN
 • 70. Tulevaisuudessa on vain yksi pomo. Asiakas. Hän voi antaa potkut jokaiselle toimitusjohtajasta alaspäin yksinkertaisesti ostamalla jostakin muualta. #4 SUPERASIAKAS
 • 71.
 • 72. Kun kaikkea on tarjolla enemmän kuin on kysyntää, on kyettävä tuottamaan asiakkaalle (lisä)arvoa, josta hän on oikeasti valmis maksamaan. JOKU TUOTTAA JOKU KULUTTAA
 • 73. Ainoa asia mikä pysyy, on hyvä (?) ASIAKASKOKEMUS
 • 74. “If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.” - Henry Ford #5 RE-ECONOMY
 • 75.
 • 76.
 • 79. Ja kiinalaiset tulevat ryminällä
 • 80. Olemme siirtymässä aivan uudenlaiseen toimintaympäristöön
 • 81.
 • 82. Muutokset tapahtuvat sekä teknologiassa että käyttäytymisessä Käyttäytymisen muutos Globaali markkina Reaali-aikaisuus Räätälöity asiakas-kokemus Verkosto Mobiili Pilvi Teknologian muutos Sosiaaliset alustat Analy-tiikka 80% 20% Organisaatio, johtaminen, viestintä
 • 83. Innovaatiokyky, osaaminen ja ihmiset ratkaisevat kaiken! “It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change.” – Charles Darwin
 • 84. Uusi aika tuo uusia haasteita
 • 86. • Ei pikavoittoja • Täysillä mukaan ja kaikki peliin – Onnistuminen vaatii enemmän panoksia kuin ”analogisessa maailmassa” • Ennenäkemättömän kova kilpailu – Digitaalinen liiketoiminta on koko ajan ja joka paikassa alttiina mistäpäin tahansa tulevalle kilpailulle • Ei empiriaa – Kotler ei ole kirjoittanut yhtään kirjaa aiheesta – Riskinottoa – Kokeiluja ASENNE TOSISSAAN!!!
 • 87. • Perinteiset liiketoimintamallit ja logiikat ovat ison muutoksen keskellä – Myynti, markkinointi, viestintä, johtaminen jne… • Riskinotto korostuu -> epäonnistumisen mahdollisuus – Pärjäämisen edellytys kyky käsitellä vastoinkäymisiä • Nopeus kasvaa merkittäväksi kilpailueduksi – Eläminen asiakkaan hermolla -> reagointi
 • 88. JOHTAMINEN ON MUUTTUNUT • Asioiden, prosessien ja järjestelmien johtamisesta ihmisten johtamiseen ja lisäarvon tuotantoon. • Enää menestymisen keskiössä ei ole kyky kontrolloida liiketoimintaprosesseja, vaan kyky sopeutua muutoksiin nopeasti. – Kilpailukyky syntyy reagointikyvystä, ketteryydestä ja joustavuudesta
 • 89. • SoMe aiheutti ison muutoksen johtamisessa, – Johtaminen on läpinäkyvää – Johdon pitää pystyä/osata kommunikoida koko ekosysteemin kanssa • Työn tekemisen ja johtamisen malli muuttuu – Läsnäolon mittaamisesta tuloksiin – Kontrolloinnista luottamukseen – Toimenkuvista visioon – Peräpeilistä tulevaisuuteen – Arvostelusta kannustamiseen
 • 90. LISÄARVON TUOTTAMINEN Kun kaikkea on tarjolla enemmän kuin on kysyntää, on kyettävä tuottamaan asiakkaalle (lisä)arvoa, josta hän on oikeasti valmis maksamaan. JOKU TUOTTAA JOKU KULUTTAA
 • 91. VIESTINTÄ ON MUUTTUNUT • Yritys ei voi enää päättää, miten paljon se haluaa kertoa omista asioistaan. – Sosiaalinen teknologia on mahdollistanut avoimen ja nopean tiedon kulun. – Yrityksen joutuvat tekemään toiminnastaan läpinäkyvää – Asioiden piilottelusta tulee liian suuri riski yrityksen maineelle ja… – …2010-luvun markkinoiden sosiaalisessa ekosysteemissä maine ratkaisee. • Ei yksisuuntaista tiedottamista, vaan vaikuttavaa dialogia – Oikealle kohderyhmälle relevantissa kanavassa kiinnostava viesti – Tarinoita, joihin kohderyhmä pystyy samaistumaan
 • 92. • Yrityksessä on kaksi toimintoa: myynti ja myynnin tuki – Myynti ei ole enää yksin myyjien vastuulla, markkinointia tekee jokainen ja tuotekehitystä tekee koko organisaatio ja asiakkaat. • Sosiaalinen internet on tehnyt ihmisten välisestä vaikutuksesta massamedian • Lupaus on lunastusta tärkeämpi – markkinoinnin pitää olla totta – Verkko ei ole irrallinen media tai paikka, vaan siellä jaetaan reaalimaailman kokemuksia. – Läpinäkyvästi ja reaaliaikaisesti MYYNTI JA MARKKINOINTI MUUTTUU
 • 93. MOBIILI TULI VIHDOINKIN • ”Meillä tehdään paljon ostoksia, mutta ostoksia ei tehdä meiltä.” • Kasvaa kahdeksan kertaa nopeammin kuin internetin käyttö aikanaan • Mobiilit Google-haut lisääntyneet useamman vuoden reilusti yli 100% / kvartaali • 2015 yli 90% myytävistä puhelimista on älypuhelimia • Penetraatio jo yli 70% – 43% etsii paikallista tietoa vähintään kerran viikossa (2012) – 73% on tutkinut tuotetta tai palvelua puhelimellaan (2012) – 36% tekee ostoksia vähintään kerran kuukaudessa (2012) – 62% on suorittanut mobiilihaun mainoksen näkemisen jälkeen (2012)
 • 94. Mobiilin käytön ja älypuhelinten määrän (+30%) kasvu ovat erittäin voimakkaita!
 • 95. Tabletit +52%, kasvavat nopeammin kuin PC:t ikinä!
 • 96.
 • 97.
 • 98. KÄYTTÄ- JÄKOKEMUS NOUSEE ARVOONSA Tärkein ostopäätökseen vaikuttava asia. Kun on varaa valita, niin miksi ostaisimme kaupasta, josta saatu kokemus on huono?
 • 99.
 • 100.
 • 101. Kaikki mikä on mahdollista digitalisoituu! Koska se on nopeampaa, parempaa ja edullisempaa
 • 104. KIITOS! +358 400 434760 tuomo.luoma@gmail.com @tluoma fi.linkedin.com/in/tluoma/

Editor's Notes

 1. Älkää peljästykö, esitystä ohjaa äärimmäinen realismi ja asia on faktaa, ei mielipiteitäni. 1993 ajattelin, että olisi ollut paljon hienompaa, jos pankinjohtajani olisi ollut realisti tai edes pessimisti
 2. Huoltosuhde Perinteinen teollisuus Eurokriisi + Venäjä
 3. On kasvattanut sukupolven ”hyvien aikojen johtajia ja liikemiehiä” Nyt tarvitaan täysin toisenlaista johtajuutta: rohkeutta, riskinottoa, kovaa työtä.
 4. Esim. Esko Aho ja liittyminen EU:iin.
 5. Ei investointeja, ei leikkauksia. Velkaa otetaan ylimitoitetun julkisen sektorin ja sosiaaliturvan rahoittamiseen. Mitään arvoa tuottavaa kehitystä ei tapahdu. Päinvastoin.
 6. Jo alkuvuonna ennen pakotteita romahdus oli 16%.
 7. Elinkeinoelämä näkee tulevaisuuden synkkänä.
 8. Onhan se nyt pöyristyttävää, kun tässä talouden tilanteessa huonompipalkkaiset maksavat parempipalkkaisien hallintokuluja!
 9. Tätä tukevat myös lähes kaikki viime vuosien merkittävät tutkimukset
 10. tieto- ja viestintäteknologian nopea kehitys on aiheuttanut taloushistorian suurimman hintojen laskun, suuremman kuin minkä sähkövoiman kehitys synnytti aikanaan. iPad 2:n laskenta- tehoa vastaavan suorituskyvyn hank- kiminen Commodore 64 -kotitietokoneilla olisi maksanut aikanaan 4 miljoonaa dollaria nykyrahassa, iBm 360 -tietokoneilla hankittuna peräti 4 miljardia
 11. olemme iCt:n hyödyntämisessä nyt samassa vaiheessa kuin sähkön käytössä oltiin 1930-luvulla, jolloin teollisen valmistuksen sähköistäminen saatiin päätökseen. sähkön suurimmat tuottavuushyödyt tulivat sen mahdollistamista uusista toimintatavoista
 12. Suomi: tuottavuuden romahdus on tapahtunut vähän käyttävässä sektorissa. tieto- ja viestintäteknologiaa paljon käyttävät toimialat ovat luoneet peräti puolet tuottavuuden kasvusta, eikä niiden kontribuutio ole viime vuosina supistunut.
 13. ONKO KAIKKI HYVIN?
 14. KYSY, MIKÄ ON PIELESSÄ.
 15. -Nokia humalassa emme huomanneet miten nopeasti maailma ympärillä muuttuu -Kun teknologioiden kehittämisestä painopiste alkoi menemään niiden hyödyntämiseen, niin suomalaiset putosivat kuin eno veneestä. Miksi?
 16. HENKILÖKOHTAINEN ARVIO, ETTÄ YLI 80%
 17. Tervetuloa minunkin puolesta! Kerron seuraavassa lyhyesti Digibarometrin kontekstista, toteutuksista, tuloksista ja johtopäätöksistä. Mutta ensi taustasta sen verran, että Tuomo, Reijo, Jaakko ja Jukka ovat Digibarometrin henkisiä isiä ja ”aivoja”. Mika Pajarinen ja minä olemme olleet tässä työrukkasina ja laskukoneina. Janne Rajala on ollut korvaamaton asiantuntija-apu NSN:ltä periytyvän Connectivity Scorecardin tiimoilta, jota Janne nykyisin pyörittää omaan lukuunsa. Ja viimeisenä mutta ei suinkaan vähäisimpänä, tästä tilaisuudesta kiitokset on syytä osoittaa Kirsi Juvalle ja Työparitoimisto Como Helsingille.
 18. Jos katsotaan digitaalisuuden hyödyntämisen edellytyksiä yrityksissä, niin Suomi on maailman kärjessä. Mutta, mutta… kun katsotaan itse käyttöä yrityksissä …. ----------------- … Suomi tippu häntäpäähän sijalle 17! Paikka Venäjän ja Ranskan välissä ei ole ihan sitä, mihin olemme tottuneet tai mitä tavoittelemme. ------------------ Kuluttajapuolella kehitys menee samaan suuntaan, kakkossijan edellytykset, sijaan seitsemän oikeuttava käyttö… ------------------ Julkisella puolella kakkosesta kasiksi. --------------- Yksi kiintoisa vertailukohde on Ruotsi, jolla yleisesti ottaen on Suomea heikommat edellytykset mutta joka hakkaa meidät mennen tullen käytössä --------------- Mikä mättää? Miksi taas käy näin?
 19. Millä ihmeellä me luomme ne 200.000 uutta työpaikkaa? Mistä johtuu, että olemme tällaisessa tilanteessa? EDELLYTYKSET OVAT HYVÄT, MUTTA TOIMEENPANO HUONOA… ahkera ja tunnollinen kansa, mitä ihmettä?!?!?
 20. Teollisuusjohtajat ja korporaatioväki porukalla miettii yrittäjyyden edellytyksiä… Vähän niin kuin isovanhemmat tuunaisivat lapsenlapsiensa Spotify –listoja.
 21. Mitä se mummo siitä oikeasti hyötyy
 22. IKILIIKKUJA ESIMERKKI Suomalaiset keksivät saunan, ruotsalaiset myi sen
 23. Äänekoskelaisen paperitehtaan märkäpäässä pärjää vain kova teknologia ja tosimiehet, palveluliiketoiminta ja hupparihörhöt pysykööt kaukana. KAUPPALEHTI 2/2014:
 24. Periaatteessa kysymys on aivan vanhasta ilmiöstä: Volvo, Ikea, Henkka&Maukka… jopa Happy Socks / Sidostesukat Kinnevik 2013 yli 1,2 Mrd online –liiketoimintaa 2013… Koko Suomi ei ole investoinut koko historiansa aika yhteensä niin paljoa.
 25. Hinta, valikoima, käytön helppous X 3
 26. Kauppiaalle on erittäin tärkeää seurata, mitä asiakas tekee verkossa, sanoo sähköisestä liiketoiminnasta vastaava johtaja Jon Davis Adobelta. – Sen avulla kauppias voi näyttää asiakkaalle olennaista tietoa oikeaan aikaan. Verkkokaupan järjestelmä voi esimerkiksi muistaa, mitä asiakas haki edellisellä kerralla, ja näyttää hakutuloksia etusivullaan, kun asiakas seuraavan kerran vierailee verkkokaupan sivuilla.
 27. Globaalin markkinan kauppa ei ohjata saunan lauteilta.
 28. Kauppiaalle on erittäin tärkeää seurata, mitä asiakas tekee verkossa, sanoo sähköisestä liiketoiminnasta vastaava johtaja Jon Davis Adobelta. – Sen avulla kauppias voi näyttää asiakkaalle olennaista tietoa oikeaan aikaan. Verkkokaupan järjestelmä voi esimerkiksi muistaa, mitä asiakas haki edellisellä kerralla, ja näyttää hakutuloksia etusivullaan, kun asiakas seuraavan kerran vierailee verkkokaupan sivuilla.
 29. Kauppiaalle on erittäin tärkeää seurata, mitä asiakas tekee verkossa, sanoo sähköisestä liiketoiminnasta vastaava johtaja Jon Davis Adobelta. – Sen avulla kauppias voi näyttää asiakkaalle olennaista tietoa oikeaan aikaan. Verkkokaupan järjestelmä voi esimerkiksi muistaa, mitä asiakas haki edellisellä kerralla, ja näyttää hakutuloksia etusivullaan, kun asiakas seuraavan kerran vierailee verkkokaupan sivuilla.
 30. Kauppiaalle on erittäin tärkeää seurata, mitä asiakas tekee verkossa, sanoo sähköisestä liiketoiminnasta vastaava johtaja Jon Davis Adobelta. – Sen avulla kauppias voi näyttää asiakkaalle olennaista tietoa oikeaan aikaan. Verkkokaupan järjestelmä voi esimerkiksi muistaa, mitä asiakas haki edellisellä kerralla, ja näyttää hakutuloksia etusivullaan, kun asiakas seuraavan kerran vierailee verkkokaupan sivuilla.
 31. ON TOKI KASVANUT 100% VUODEN AIKANA.
 32. Kaikkien kanavien – fyysisten ja digitaalisten – integrointi asiakkaan ympärille. Yksi kokonaisuus vs. multichannel. Asiakaslähtöisyys – vastineeksi enemmän kauppaa ja parempi hinta. Vastine ulkomaalaiselle verkkokaupalle.
 33. Mitä on IOT? Esimerkki? Google lasit
 34. Nike Fuel: askeleet, kalorit…
 35. HAPIfork: seuraa ja ohjaa ruokailutapoja. Varoittaa ettei syö liian nopeasti.
 36. Nike,
 37. avoimeen lähdekoodiin ja avoimeen suunnitteluun perustuvat yhteisöt ovat kehittäneet edullisia tulostimia kotikäyttäjille - Vain taivas rajana mitä voi tulostaa
 38. Liittyy globalisaation mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin
 39. PPS – pakenee aikuiseksi kasvamista esim. pelaamiseen KAIKKI OVAT VERKKO-OSTOSTEN KULUTTAJIA – yli 55 vuotiaissa kauppa kasvaa nopeiten…
 40. Jyväskylä esimerkki
 41. Tulossa ehkä Yhdysvaltain suurin pörssilistautuminen – kiinalainen verkkokauppa Alibaba hakee 21,1 miljardia dollaria Mikäli listautuminen tapahtuu, Alibaban on arvoitu nousevan Yhdysvaltojen pörssin kolmanneksi arvokkaimmaksi nettiyhtiöksi Googlen ja Facebookin jälkeen. Sen markkina-arvoksi arvioidaan 162,7 miljardia dollaria. se myy yksin enemmän kuin koko Yhdysvaltalaiset verkkokauppajätit eBay ja Amazon yhteensä. hakukone, pilvipalveluita sekä PayPal-maksupalvelua vastaava Alipal.
 42. Globaali ympäristö on nopea ja aggressiivinen. Nopeus on merkittävä kilpailuetu sekä riskinotto ja jatkuva kokeilu välttämättömiä Kotler ei ole kirjoittanut yhtään kirjaa… TESCON PERIAATE: On parempi pyytää anteeksi, kuin pyytää lupaa
 43. JOHTAMISEN JA ERITYISESTI MUUTOJOHTAMISEN HAASTEITA, ei teknologisia (VARSINKIN SUOMESSA)
 44. Tesco pomo: INNOVATION IS THE RESULT OF A CULTURE THAT ENCOURAGE RISK AND IS TOLERANT OF FAILURE!
 45. -Menestyneillä yleensä joko huikea idea tai merkittävä satsaus. USEIMMILLA MOLEMMAT!
 46. -Riskinotto: meidän pitää lähteä maailmalle samalla tavalla kuin maailma tulee meille -Eilisen uutiset on vanhoja
 47. Sisältö 70% per vuosi USA
 48. Miksi kauppa menetettiin
 49. Imagon voi kiillottaa… Keneen kuluttaja luottaa mainos 25% kokemuksen omaavaan outoon 70% kokemuksen omaavaan tuttuun 90%
 50. -Savon reissu kesällä -Tehkää nyt herrasjestas mobiileihin päätelaitteisiin skaalautuva verkkopalvelu