Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aleksi Kopponen: Teollisuuden palkansaajat digitalisaatio 30.11.2016

140 views

Published on

Aleksi Kopponen

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aleksi Kopponen: Teollisuuden palkansaajat digitalisaatio 30.11.2016

 1. 1. Julkisten palveluiden digitalisaatio ja uudet liiketoimintamahdollisuudet Julkisen hallinnon ICT-osasto 30.11.2016 Aleksi Kopponen Uuden työn tehdas
 2. 2. Strategiaistunnon linjaukset 26.9.2016 Tietoa kysytään vain kerran rakentamalla yhteisen tiedon palvelut, lisätään tiedon yhteiskäyttöä Maakunta ja Sote uudistuksissa sekä uudistetaan tiedonhallinnan yleislainsäädäntöä (HE 5/2017) ja tarpeen mukaan sektorilainsäädäntöä. Sähköisen postilaatikon käyttöönottaminen vuonna 2018. Huomioidaan palveluiden turvaaminen niille, jotka eivät voi käyttää sähköisiä palveluita. Hyväksytään keväällä 2017 tiekartta niistä julkisista palveluista, joissa asiointi tapahtuu lähtökohtaisesti sähköisesti. (VM) Paperiarkistojen digitoinnin toimeenpanon aikataulu. (OKM) Kustannussäästöpotentiaali digitalisaatiossa. Tavoite 1 mrd.€. Kunnat, maakunnat, valtio (VM) Budjetoitiin liittyvät muutokset, jossa digitalisaation määrärahat kootaan yhdelle momentille. (VM) Nopeita asiakaskokemusta parantavia ratkaisuja hyödyntäen olemassa olevia järjestelmiä + D9. (VM) Sähköinen äänestäminen. (OM) 2
 3. 3. Suomi digitalisoituu 3
 4. 4. Näin Suomi digitalisoituu Kansalainen YRITYS 1 2 3 • Parasta palvelua on asiointitarpeen poistaminen, sen jälkeen digitaalinen palvelu, joka näyttäytyy yhtenäisenä käyttäjille. • Asiakasta rasittavat päällekkäiset ja turhat sisäiset prosessit karsitaan ja ennakoivia palveluja lisätään aina kun se mahdollista. • Jos kansalainen ei pysty hoitamaan asiaansa itse, hän voi valtuuttaa jonkun toisen hoitamaan asian puolestaan tai hoitaa palvelunsa tuetusti. • Tarvitaan vielä nykyistä enemmän poikkihallinnollisuutta ja uudenlaisia yhteistyön muotoja eri viranomaisten, järjestöjen, lähiyhteisöjen ja yritysten kanssa. • KaPA ja digitalisoinnin periaatteet tukevat toiminnan uudistamista. Yhtenäisesti palveleva julkinen hallinto • Tieto kysytään asiakkaalta vain kerran julkisen hallinnon palveluketjua varten. • Vaikka kaikki tiedot eivät olekaan julkisia, niin ihmisillä on oikeus itseään koskeviin tietoihin. • Avoimen tiedon avulla kehitetään uusia palveluja ja sovelluksia, lisätään hallinnon läpinäkyvyyttä, ja tehostaan prosesseja. • Tietojen käyttökelpoisuuden ratkaisevat sisältö, merkitykset ja ymmärrettävyys. Näiden säilyminen on varmistettava läpi tiedon elinkaaren ihmisille ja koneille. Avoimen, oman ja yhteisten tietojen hyödyntäminen • Julkinen hallinto luo perustan, ekosysteemin, jonka avulla palveluntuottajat voivat toimia tehokkaasti. • Ekosysteemi käsittää • poliittisen, • lainsäädännöllisen, • toiminnallisen, • semanttisen • teknologisen tason. • Julkisen hallinnon luoman ekosysteemin avulla palvelujen tuottajat sekä julkisella että yksityisellä puolella pystyvät toimimaan ja kehittämään toimintaansa sekä luoda uutta toimintaa • Ekosysteemejä luodaan eri tasoilla ja niiden yhteensopivuus on tärkeää Julkinen hallinto palvelualustana, ekosysteemien mahdollistajana ja puitteiden luojana
 5. 5. Näin Suomi digitalisoituu Kansalainen YRITYS OKM: Oppijan verkkopalvelut, sähköinen ylioppilaskirjoitus, oppimisympäristöt ja digiaineistot YM: KIRA-digi, ARAn prosessien digitalisointi, eLupa/Vahti STM: Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut ODA, Virtuaalisairaala, Omakanta, UNA-hanke, Biopankit OM: Demokratiapalvelut, AIPA,- HAIPA,- ja ROTI- hankkeet, ulosoton URA VM: Hankintojen digitalisointi, tulorekisteri Katre, tullauksen kokonaisuudistus, Veron Valmis-hanke MMM: Asunto-osakerekisteri, viljelijätukien ja maaseudun kehittämistukien digitalisointi, Sähköinen puukauppapaikka, paikkatieto- ja karttapalvelut VNK: Digitaalinen valtioneuvosto, Yhteinen asianhallinta, Virtuaalityöpöytä, Hankeikkuna UM: Digitalisoitu viisumitoiminta, mobiilit passipisteet, perheenyhdistämisen sähköistäminen PLM: Varusmiesten palvelut, Vientivalvonta, Digitaalinen taistelukenttä SM: Kenttäjärjestelmä KEJO, 112 App, lupahakemusten sähköistäminen TEM: Yrityksen palvelunäkymä, Työmarkkinatori- ekosysteemi, Luvat ja ilmoitukset, Kemikaalitiedon digitalisointi • Parasta palvelua on asiointitarpeen poistaminen, sen jälkeen digitaalinen palvelu, joka näyttäytyy yhtenäisenä käyttäjille. • Asiakasta rasittavat päällekkäiset ja turhat sisäiset prosessit karsitaan ja ennakoivia palveluja lisätään aina kun se mahdollista. • Jos kansalainen ei pysty hoitamaan asiaansa itse, hän voi valtuuttaa jonkun toisen hoitamaan asian puolestaan tai hoitaa palvelunsa tuetusti. • Tarvitaan vielä nykyistä enemmän poikkihallinnollisuutta ja uudenlaisia yhteistyön muotoja eri viranomaisten, järjestöjen, lähiyhteisöjen ja yritysten kanssa. • KaPA ja digitalisoinnin periaatteet tukevat toiminnan uudistamista. Yhtenäisesti palveleva julkinen hallinto Julkinen hallinto palvelualustana Avoimen, oman ja yhteisten tietojen hyödyntäminen
 6. 6. Näin Suomi digitalisoituu Kansalainen YRITYS OKM: KOSKI, FINTO, KDK/PAS YM: Envibase, Monitor2020, STM: Kanta, Kansa, OmaKanta, Isaacus, Genomitietokeskus, Biopankit, Palveluhakemisto OM: Semanttinen Finlex, Sähköisen asioinnin alusta, Oikeusrekisterikeskuksen rekisterit VM: VTJ:n henkilötieto-osuuden uudistaminen HETI-hanke, Kuntatieto-ohjelma, Yhteinen tiedon hallinta-hanke MMM: Metsätietojen standardointi, Kalataloushallinnon avoin data, avoimen tiedon latauspalvelut, Kansallinen maastotietokanta- hanke (KMTK) UM: AHA-järjestelmät, paikkariippumaton digitalisoitu viisumitoiminta: Netvis ja Elvis; perheenyhdistämisprosessin sähköistäminen ja ulkoistuspalvelut: MIGUM SM: Tietojohtaminen mm. Migrin älykäs virasto • Tieto kysytään asiakkaalta vain kerran julkisen hallinnon palveluketjua varten. • Vaikka kaikki tiedot eivät olekaan julkisia, niin ihmisillä on oikeus itseään koskeviin tietoihin. • Avoimen tiedon avulla kehitetään uusia palveluja ja sovelluksia, lisätään hallinnon läpinäkyvyyttä, ja tehostaan prosesseja. • Tietojen käyttökelpoisuuden ratkaisevat sisältö, merkitykset ja ymmärrettävyys. Näiden säilyminen on varmistettava läpi tiedon elinkaaren ihmisille ja koneille. Yhtenäisesti palveleva julkinen hallinto Julkinen hallinto palvelualustana Avoimen, oman ja yhteisten tietojen hyödyntäminen
 7. 7. Näin Suomi digitalisoituu Kansalainen YRITYS VM: KaPA, avoin lähdekoodi, Digitalisaation johtamisen toimintamallii, Yhden luukun malli, Digikunta, Valmis- hanke, KATRE OKM: Finonto, Educloudalliance, arkistoinnin kehittäminen, Korkeakoulujen hakujärjestelmä, Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset aineistot SM: TUVE, yhteneväinen palveluportaali, YM: Ympäristöhallinnon toimintamallityö STM: Isaacus, OmaKanta, Kanta, Sote ICT palvelukeskus, OM: AIPA, Finlex MMM: Meta II, Metsään.fi, Metsävaratiedon ja kalataloushallinnon kehittäminen, ASREK, paikkatiedot, karttapalvelut VNK: VN yhteiset toiminnot, VN tilannekuva UM: Palvelujen ja prosessien määrittely PLM: Varusmiesten informaatiopalvelut, Puolustushallinnon digitalisaatioselvitys TEM: Yrityksen asiakastieto- ja tapahtumatietovaranto, Yrityksen palvelunäkymä, Luvat ja ilmoitukset ja työmarkkinatori- ekosysteemi, Alustatalouden edistäminen • Julkinen hallinto luo perustan, ekosysteemin, jonka avulla palveluntuottajat voivat toimia tehokkaasti. • Ekosysteemi käsittää • poliittisen, • lainsäädännöllisen, • toiminnallisen, • Semanttisen • teknologisen tason. • Julkisen hallinnon luoman ekosysteemin avulla palvelujen tuottajat sekä julkisella että yksityisellä puolella pystyvät toimimaan ja kehittämään toimintaansa sekä luoda uutta toimintaa • Ekosysteemejä luodaan eri tasoilla ja niiden yhteensopivuus on tärkeää Yhtenäisesti palveleva julkinen hallinto Julkinen hallinto palvelualustana Avoimen, oman ja yhteisten tietojen hyödyntäminen
 8. 8. Miten digitalisaation isoa kuvaa on yritetty hahmottaa?
 9. 9. DigiNYT-ajatuskehikko, keskeiset uudistukset ja toimintaedellytykset Kansalainen Viranomainen Sote MaaS Ekosysteemi x Ekosysteemi y Yhteiskunnan toimintamallien ja rakenteiden uudistaminen Alustatalous ekosysteemien mahdollistajana Julkisen toimijan rooli ekosysteemien rakentamisessa YRITYS 1. Asiakas- keskeinen yhteiskunta 2. Voittavien ekosysteemien muodostuminen Suomeen 4. Menestymisen edellytykset 3. Uusien asiakaslähtöisten palvelu- markkinoiden mahdollistaminen Keskeiset läpileikkaavat uudistukset, joilla rakennetaan asiakaslähtöinen ja digitalisoitu yhteiskunta • Kasvupalvelukokonaisuus / Kasvun agenda? (TEM), vastuu: Jussi Toppila • Oppimisanalytiikan palvelumarkkinat (OKM), vastuu: Jarkko Moilanen • Liikennekaari (LVM), vastuu: Kristiina Pietikäinen • MaaS, robotisaatio ja massadata (LVM), vastuu: Kristiina Pietikäinen • SOTE-tieto hyötykäyttöön -strategia (STM), vastuu: Anne Kallio • Terveysalan kasvustrategia (STM, TEM, OKM), vastuu: Asta Wallenius (TEM) • Maakunta- ja SOTE-uudistus (STM, TEM, VM), vastuu: Anna-Maija Karjalainen (VM), Maritta Korhonen (STM) • Tulevaisuuden kunta (Kunnat, VM), vastuu: Tanja Rantanen (Kuntaliitto) Keskeiset toimintaedellytykset, joilla rakennetaan asiakaslähtöinen ja digitalisoitu yhteiskunta • KaPAn täysimääräinen käyttöönotto, vastuu: Janne Viskari (VRK) • Tiedon hyödyntäminen, Kallela (VM) ja Rastas (LVM) • Tulorekisteri ja muut kärkihankerahoitetut hankkeet (VM), vastuu: O-P Rissanen, • Reboot Finland (TEM), vastuu: Tapio Virkkunen • Laajakaistan toimeenpano-ohjelma (LVM), vastuu: Kristiina Pietikäinen • Tietoturva kansallisesti (LVM), vastuu: Timo Kievari • Innovatiiviset hankinnat (TEM), Kirsti Vilen Yhteiskunnan peruskyvykkyyksien ja tuotannontekijöiden vahvistaminen Tyytyväiset kansalaiset ja yritykset sekä tehokkaasti toimiva hallinto
 10. 10. 1. Asiakas- keskeinen yhteiskunta 2. Voittavien ekosysteemien muodostuminen Suomeen 4. Menestymisen edellytykset 3. Uusien asiakaslähtöisten palvelu- markkinoiden mahdollistaminen 1. Mitkä ovat asiakkaiden todelliset tarpeet? 2. Minkälainen ekosysteemi mahdollistaisi tarpeiden täyttämisen? 3. Millä tavoin yhteiskunnan tulisi toimia, jotta ekosysteemi olisi mahdollista saavuttaa? 4. Mitä edellytyksiä uudelle toiminnalle on? 5. Mitä yhteiskunnan peruskyvykkyyksiä ja tuotannontekijöitä vahvistetaan? 6. Mitä yhteiskunnan toimintamalleja ja rakenteita uudistetaan? 7. Mikä on julkisen toimijan rooli ekosysteemien rakentamisessa? 8. Tyytyväiset kansalaiset ja yritykset sekä tehokkaasti toimiva hallinto Kansalainen Viranomainen YRITYS DigiNYT-ajatuskehikko, imuohjaus
 11. 11. Digitalisaatio vähentää asiontitarvetta sekä automatisoi hallintoa 11 Time Asiointitarve Sähköinen asiointi Kaikki asiointi Automatisoidut prosessit Poistetut turhat asioinnit Perinteinen asiointi Kansalaista ja yritystä häiritään mahdollisimman vähän Hallinnon prosessit on digitalisoitu ja entiset prosessit purettu
 12. 12. Digitalisaatio + automatisaatio + robotisaatio = Replacing people (suomennos?)
 13. 13. ”Replacing people” on mahdollista entistä useammin • Ihmisen toiminnan peruselementit: Tieto, ennustaminen, päätöksenteko, toiminta, lopputulos ”Replacing people” muuttaa valtaa ja vastuuta arvaamattomasti • Kuka/mikä varmistaa ihmisten perusoikeuksien toteutumisen? • Keskittyykö valta harvoille vai hajaantuuko ihmisille? • Miten kansandemokratian vahvistuminen varmistetaan murroksessa? ”Replacing people” muuttaa rekrytoinnin – ihminen on jatkossa toissijainen valinta • Ensisijaisesti digitaalisessa palvelussa/hallinnossa tekoäly, automaatio ja robotiikka ovat ensisijaisia valintoja Kuvan lähde: http://www.pirawa.web.id/2010/11/relation-in-future-between-human-and.html Kuvan lähde: http://cha-t.wikispaces.com/Responsibility+for+September,+2012 Kuvan lähde: http://techinfopluz.blogspot.fi/2011/02/robots-and-human-future-world.html
 14. 14. Uudet liiketoimintamahdollisuudet 14
 15. 15. Digital Single Market Käyttökokemus / käyttöliittymäKonnektorit / APIt / data Tietovarannot KaPA luo yhteisen digitaalisen markkinapaikan kansalaisten ja eri alojen palveluntarjoajien välille Verkkopalvelut – Suomi.fi / Yrityssuomi.fi Sähköinen valtakirja Palvelutieto- varanto Viestinvälitys- palvelu Asiointi- valtuudet, Katso Ajanvaraus- palvelu Tunnistaminen Avoindata.fiLiityntäkatalogi Palvelualusta luo pelisäännöt ja mahdollistaa transaktiot tarjoajien ja käyttäjien välille Eurooppalaiset Palveluntarjoajat Eurooppalaiset Käyttäjät Sähköinen allekirjoitus Pelisäännöt Palveluväylä Tapahtumalokit ja analytiikkamoottori Resurssipooli
 16. 16. Aleksi Kopponen Erityisasiantuntija Puh. 050 592 6457 aleksi.kopponen@vm.fi www.vm.fi/digitalisaatio Twitter: @kopponen Valtiovarainministeriön viestintä vm-viestinta@vm.fi Mediapalvelunumero (arkisin 8–16) 02955 30500

×