Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
FB ads Strategy Framework 2k21
MILAN CIDILO, 6clickz
Zmeny v optimalizácii a iOS14.5
Strata dát - o čo sme prišli?
● 28 day attribution window
● Oneskorené a kalkulované/modelované data
● Opted-out užívateli...
Attribution Window
● Pôvodné atribučné okno 28-day click/1-day view
● Nové atribučné okno 7-day click/1-day view
● ALE: 7-...
Ako sa nás to dotkne?
iOS predsa nemá veľký podiel v ČR
Real-time podiel iOS14.5+
Zmena prístupu a optimalizácie
● Facebook Ads Manager
● Google Analytics
● Post Purchase Surveys
● Delayed Attribution Mul...
Porovnajte si rôzne atribučné okná
Porovnajte si rôzne atribučné okná
Porovnajte si rôzne atribučné okná
Prepojenie dát z GA a Facebooku
utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_cam
paign={{campaign.name}}&utm_content={{adset.na
...
Prepojenie dát z GA a Facebooku
Existuje ideálne riešenie?
Musíme pristupovať k FB ads
komplexne.
MER = Marketing Efficiency Ratio
a.k.a. Blended ROAS
● Total revenue ÷ Total ad spend
● Celkový pohľad na e-shop
● Dynamic...
Zjednodušená ROAS kalkulačka
Ako pristupujeme k
optimalizácii?
Nový a častý buzzword: Scaling
● Scaling umožňuje kontinuálny rast Facebook ad
účtu použitím udržateľných postupov tak, ab...
Vertikálny vs. Horizontálny scaling
● Vertikálny Scaling = zvyšovanie rozpočtu.
● Horizontálny Scaling = rozširovanie účtu...
Zamerajte sa primárne metriky.
CPM a CTR.
Ako vplýva CTR na CPC?
Je to klišé, no testujte veľa kreatív.
A frekvencia vs CPM?
R=0.44
R=0.43
Určite je potrebné brať do úvahy
audience burnout.
Audience burnout
● Typický prípad: 1% lookalike z top zákazníkov
fungoval super, ale pri zvyšovaní rozpočtu začalo
rásť aj...
● Najlepších konvertujúcich z
publika hneď na ZAČIATKU.
● Pri zvýšení rozpočtu zobrazí
Facebook reklamu viac
ľuďom v rovna...
Pri optimalizácii často pracujeme s
vlastnými metrikami
● “See more” Rate
○ ((Clicks (All)-Link clicks-Post reactions-Post...
FTIR: First Time Impression Ratio
FTIR: First Time Impression Ratio
FTIR: First Time Impression Ratio
A konečne stratégia a štruktúra
kampaní
Úspešná štruktúra alokácia rozpočtu v
jednotlivých častiach funnelu
Používajte INT a LAL stacks
Stacks = rôzne publiká zoskupené v
jednom ad sete v CBO kampani
Príklad v Interest CBO kampane pre klienta, ktorý predáva
...
Lookalike Stacks
Príklad v Lookalike kampani
Kampaň 1: High Value LAL
● Ad set 1: 180 Day PUR 2% LAL, 180 Day ATC 2% LAL, ...
Otestujte si jednotlivé publiká - použite
ABO framework
Kampaň (každý ad set vlastný rozpočet):
● Ad set 1: 180 Day PUR 2%...
Best practice a PRO tipy
Pipes = CBO / Cost Cap kampane
● +20-30 % tCPA prvotný Cost Cap setup
● 48-72h, potom -5 % každých 24h k najnižšiemu CPA
●...
CBO a chyby pri úvodnom nastavení
CBO a chyby - budget a KPIs
● Príliš mnoho kampaní x ad setov x reklám
● Daily budget = Cost Cap x 7.14 x počet Ad setov
●...
Max. počet ad setov (kalkulačka)
● Konsolidácia účtu (stacks)
● Learning limited je častokrát nesprávne nastavený rozpočet
Najnovšie poznatky z kampaní
● Myslite na to, že všetko je potrebné otestovať
● V posledných dňoch nám funguje aj BidCap
●...
Reklamy
Prispôsobte kreatívu každému
placementu
Ukážka našich kreatív.
Všetko sme delegovali.
Začnite používať UGC
● Nízkonákladová, originálna a dôveryhodná kreatíva
● Recenzie, fotky a jednoduché videá pôsobia medz...
Najpoužívanejšie spôsoby
testovania nových kreatív
Metóda DSN
● Duplicate Start New
● Publikum, ktoré by ste chceli otestovať alebo
publikum, ktoré historicky fungovalo pods...
Testing: Validation Station
Validácia novej kreatívy naprieč
funnelom
Validation Station
● Nové kreatívy nasadím do týchto 2 segmentov publík
○ 180 ATC / 180 PUR / Email list
○ 2% alebo 4% LLA...
Dynamic Creative Ads (DCA)
● Ujasnite si, čo chcete vo výsledku testu zistiť
● Netestuje príliš odlišné kreatívy
● Nepouží...
Dynamic Creative Ads (DCA)
Čo si z prednášky odniesť?
● Začnite vyhodnocovať kampane a prínos pre celý eshop
● Naučte klientov pracovať s MER / Blend...
Ďakujem za pozornosť.
PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021
PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021
PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021
PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021
PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021
PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021
PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021
PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021
PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021
PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021
PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 1 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 2 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 3 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 4 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 5 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 6 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 7 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 8 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 9 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 10 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 11 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 12 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 13 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 14 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 15 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 16 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 17 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 18 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 19 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 20 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 21 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 22 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 23 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 24 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 25 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 26 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 27 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 28 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 29 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 30 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 31 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 32 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 33 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 34 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 35 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 36 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 37 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 38 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 39 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 40 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 41 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 42 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 43 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 44 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 45 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 46 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 47 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 48 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 49 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 50 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 51 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 52 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 53 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 54 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 55 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 56 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 57 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 58 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 59 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 60 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 61 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 62 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 63 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 64 PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 Slide 65
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021

Download to read offline

Osmá přednáška na konferenci PPC Restart 2021.

 • Be the first to like this

PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021

 1. 1. FB ads Strategy Framework 2k21 MILAN CIDILO, 6clickz
 2. 2. Zmeny v optimalizácii a iOS14.5
 3. 3. Strata dát - o čo sme prišli? ● 28 day attribution window ● Oneskorené a kalkulované/modelované data ● Opted-out užívatelia - 1 prioritizovaný event (7DCW) ● Atribúcia a priraďovanie konverzných dát (FB BM) ● Kalkulované/modelované ROAS a purchase dáta ● Breakdown - demografia ● Musíme sa pozerať na veci viac holisticky
 4. 4. Attribution Window ● Pôvodné atribučné okno 28-day click/1-day view ● Nové atribučné okno 7-day click/1-day view ● ALE: 7-day click (ako default) pre opted out ● 23.9.2021 Facebook doplnil 7dc / 1dv pre opted out užívateľov (modelované dáta) ● Posledné informácie uvádzajú 15% under- reporting
 5. 5. Ako sa nás to dotkne? iOS predsa nemá veľký podiel v ČR
 6. 6. Real-time podiel iOS14.5+
 7. 7. Zmena prístupu a optimalizácie ● Facebook Ads Manager ● Google Analytics ● Post Purchase Surveys ● Delayed Attribution Multipliers ● Celkový výkon a prínos Facebooku + vplyv na ďalšie marketingové kanály
 8. 8. Porovnajte si rôzne atribučné okná
 9. 9. Porovnajte si rôzne atribučné okná
 10. 10. Porovnajte si rôzne atribučné okná
 11. 11. Prepojenie dát z GA a Facebooku utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_cam paign={{campaign.name}}&utm_content={{adset.na me}}&utm_term={{adset.id}} / {{ad.id}}
 12. 12. Prepojenie dát z GA a Facebooku
 13. 13. Existuje ideálne riešenie? Musíme pristupovať k FB ads komplexne.
 14. 14. MER = Marketing Efficiency Ratio a.k.a. Blended ROAS ● Total revenue ÷ Total ad spend ● Celkový pohľad na e-shop ● Dynamické KPI na základe marže (tROAS/tPNO)
 15. 15. Zjednodušená ROAS kalkulačka
 16. 16. Ako pristupujeme k optimalizácii?
 17. 17. Nový a častý buzzword: Scaling ● Scaling umožňuje kontinuálny rast Facebook ad účtu použitím udržateľných postupov tak, aby ste mohli v čase spendovať viac pri rovnakom alebo vyššom ROAS/PNO.
 18. 18. Vertikálny vs. Horizontálny scaling ● Vertikálny Scaling = zvyšovanie rozpočtu. ● Horizontálny Scaling = rozširovanie účtu o ďalšie publiká/cielenia, viac ponúk v reklamách naprieč celým funnelom a celkovo všetko iné, čo nie je len zvyšovanie rozpočtu na existujúcich ad setoch.
 19. 19. Zamerajte sa primárne metriky. CPM a CTR.
 20. 20. Ako vplýva CTR na CPC? Je to klišé, no testujte veľa kreatív.
 21. 21. A frekvencia vs CPM?
 22. 22. R=0.44
 23. 23. R=0.43
 24. 24. Určite je potrebné brať do úvahy audience burnout.
 25. 25. Audience burnout ● Typický prípad: 1% lookalike z top zákazníkov fungoval super, ale pri zvyšovaní rozpočtu začalo rásť aj CPA. ● Facebook algoritmus prinesie najlepších konvertujúcich z publika hneď na ZAČIATKU. ● -> Riešením je horizontálny scaling!
 26. 26. ● Najlepších konvertujúcich z publika hneď na ZAČIATKU. ● Pri zvýšení rozpočtu zobrazí Facebook reklamu viac ľuďom v rovnakom publiku = menej zákazníkov za vyššie CPA/CPL.
 27. 27. Pri optimalizácii často pracujeme s vlastnými metrikami ● “See more” Rate ○ ((Clicks (All)-Link clicks-Post reactions-Post comments- Post share) / Impressions ● Click Quality ○ Landing Page Views / Link Clicks ● ATC Rate ○ ATC / Landing Page Views ● ATC to PUR ratio ○ Purchases / Adds to Cart ● ROMI
 28. 28. FTIR: First Time Impression Ratio
 29. 29. FTIR: First Time Impression Ratio
 30. 30. FTIR: First Time Impression Ratio
 31. 31. A konečne stratégia a štruktúra kampaní
 32. 32. Úspešná štruktúra alokácia rozpočtu v jednotlivých častiach funnelu
 33. 33. Používajte INT a LAL stacks
 34. 34. Stacks = rôzne publiká zoskupené v jednom ad sete v CBO kampani Príklad v Interest CBO kampane pre klienta, ktorý predáva outdoorove vybavenie a oblečenie. Kampaň: Značky outdoorových nadšencov a segmenty záujmov ● Ad set 1: Yeti, REI, Patagonia ● Ad set 2: Mountain Biking, Camping, Climbing
 35. 35. Lookalike Stacks Príklad v Lookalike kampani Kampaň 1: High Value LAL ● Ad set 1: 180 Day PUR 2% LAL, 180 Day ATC 2% LAL, 180 Day Email Opens 2% LAL Kampaň 2: Low Value LAL ● Ad set 1: 90 Day View Content 2% LAL, Email List 2% LAL, 365 Social Engagers 2% LAL
 36. 36. Otestujte si jednotlivé publiká - použite ABO framework Kampaň (každý ad set vlastný rozpočet): ● Ad set 1: 180 Day PUR 2% LAL ● Ad set 2: 180 Day ATC 2% LAL ● Ad set 3: 180 Day Email Opens 2% LAL ● Ad set 4: 90 Day View Content 2% LAL ● Ad set 5: 365 Social Engagers 2% LAL ● Ad set 6: Yeti ● Ad set 7: REI ● Ad set 8: Patagonia
 37. 37. Best practice a PRO tipy
 38. 38. Pipes = CBO / Cost Cap kampane ● +20-30 % tCPA prvotný Cost Cap setup ● 48-72h, potom -5 % každých 24h k najnižšiemu CPA ● Dostatok času, nemusí čerpať rozpočty v learning fáze ● Veľmi dobré výsledky ● Pozor! na správne nastavenie rozpočtov ● 30 % rozpočtu utratí learning fáza
 39. 39. CBO a chyby pri úvodnom nastavení
 40. 40. CBO a chyby - budget a KPIs ● Príliš mnoho kampaní x ad setov x reklám ● Daily budget = Cost Cap x 7.14 x počet Ad setov ● Ak sa kampaň nerozbieha nepanikárte ● Okamžite zvyšovať budget a Cost Cap je chyba, pracujte miesto toho s kreatívou a copy ● Chybou sú rovnako aj príliš vysoko nastavené Cost caps - Facebook hľadá užívateľov za túto cenu
 41. 41. Max. počet ad setov (kalkulačka) ● Konsolidácia účtu (stacks) ● Learning limited je častokrát nesprávne nastavený rozpočet
 42. 42. Najnovšie poznatky z kampaní ● Myslite na to, že všetko je potrebné otestovať ● V posledných dňoch nám funguje aj BidCap ● Rovnako nie všade funguje CBO, a preto nasadzujeme ABO ● Stabilita celého Facebook ads ekosystému hapruje kvôli iOS14, a preto berte moje informácie ako inšpiráciu
 43. 43. Reklamy
 44. 44. Prispôsobte kreatívu každému placementu
 45. 45. Ukážka našich kreatív. Všetko sme delegovali.
 46. 46. Začnite používať UGC ● Nízkonákladová, originálna a dôveryhodná kreatíva ● Recenzie, fotky a jednoduché videá pôsobia medzi príspevkami užívateľov natívne a zároveň podnecujú k akcii ● Jednoduchá a pomerne rýchla príprava v pomere k výkonu, ktorý prinesie
 47. 47. Najpoužívanejšie spôsoby testovania nových kreatív
 48. 48. Metóda DSN ● Duplicate Start New ● Publikum, ktoré by ste chceli otestovať alebo publikum, ktoré historicky fungovalo podstatne lepšie. Začnite s novým ad setom alebo kompletne novou kampaňou. ● TIP: Ak sa jedná o CBO kampaň, tak nepridávajte nový ad set do existujúcej kampane.
 49. 49. Testing: Validation Station Validácia novej kreatívy naprieč funnelom
 50. 50. Validation Station ● Nové kreatívy nasadím do týchto 2 segmentov publík ○ 180 ATC / 180 PUR / Email list ○ 2% alebo 4% LLA z publík uvedených vyššie ● Denný spend do výšky 2x môjho tCPA na ad set na deň ● Test beží 72 hodín (je to individuálne) ● Kreatívy nasadíme v BOF aj TOF kampaniach, aby som uvidel ako na to budú reagovať jednotlivé segmenty
 51. 51. Dynamic Creative Ads (DCA) ● Ujasnite si, čo chcete vo výsledku testu zistiť ● Netestuje príliš odlišné kreatívy ● Nepoužívajte príliš veľa premenných ● Určite si na začiatku kontrolnú skupinu
 52. 52. Dynamic Creative Ads (DCA)
 53. 53. Čo si z prednášky odniesť? ● Začnite vyhodnocovať kampane a prínos pre celý eshop ● Naučte klientov pracovať s MER / Blended ROAS ● Prepojte si dáta z Facebooku a GA ● Zapracujte viac na vertikálnom scalingu ● Konsolidácia účtu ● Testujte veľa kreatív!
 54. 54. Ďakujem za pozornosť.

Osmá přednáška na konferenci PPC Restart 2021.

Views

Total views

92

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

7

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×