Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Dynamika bez feedu
Dynamika bez feedu
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 65 Ad
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (17)

Similar to PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 (20)

Advertisement

More from Taste (20)

Advertisement

PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021

 1. 1. FB ads Strategy Framework 2k21 MILAN CIDILO, 6clickz
 2. 2. Zmeny v optimalizácii a iOS14.5
 3. 3. Strata dát - o čo sme prišli? ● 28 day attribution window ● Oneskorené a kalkulované/modelované data ● Opted-out užívatelia - 1 prioritizovaný event (7DCW) ● Atribúcia a priraďovanie konverzných dát (FB BM) ● Kalkulované/modelované ROAS a purchase dáta ● Breakdown - demografia ● Musíme sa pozerať na veci viac holisticky
 4. 4. Attribution Window ● Pôvodné atribučné okno 28-day click/1-day view ● Nové atribučné okno 7-day click/1-day view ● ALE: 7-day click (ako default) pre opted out ● 23.9.2021 Facebook doplnil 7dc / 1dv pre opted out užívateľov (modelované dáta) ● Posledné informácie uvádzajú 15% under- reporting
 5. 5. Ako sa nás to dotkne? iOS predsa nemá veľký podiel v ČR
 6. 6. Real-time podiel iOS14.5+
 7. 7. Zmena prístupu a optimalizácie ● Facebook Ads Manager ● Google Analytics ● Post Purchase Surveys ● Delayed Attribution Multipliers ● Celkový výkon a prínos Facebooku + vplyv na ďalšie marketingové kanály
 8. 8. Porovnajte si rôzne atribučné okná
 9. 9. Porovnajte si rôzne atribučné okná
 10. 10. Porovnajte si rôzne atribučné okná
 11. 11. Prepojenie dát z GA a Facebooku utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_cam paign={{campaign.name}}&utm_content={{adset.na me}}&utm_term={{adset.id}} / {{ad.id}}
 12. 12. Prepojenie dát z GA a Facebooku
 13. 13. Existuje ideálne riešenie? Musíme pristupovať k FB ads komplexne.
 14. 14. MER = Marketing Efficiency Ratio a.k.a. Blended ROAS ● Total revenue ÷ Total ad spend ● Celkový pohľad na e-shop ● Dynamické KPI na základe marže (tROAS/tPNO)
 15. 15. Zjednodušená ROAS kalkulačka
 16. 16. Ako pristupujeme k optimalizácii?
 17. 17. Nový a častý buzzword: Scaling ● Scaling umožňuje kontinuálny rast Facebook ad účtu použitím udržateľných postupov tak, aby ste mohli v čase spendovať viac pri rovnakom alebo vyššom ROAS/PNO.
 18. 18. Vertikálny vs. Horizontálny scaling ● Vertikálny Scaling = zvyšovanie rozpočtu. ● Horizontálny Scaling = rozširovanie účtu o ďalšie publiká/cielenia, viac ponúk v reklamách naprieč celým funnelom a celkovo všetko iné, čo nie je len zvyšovanie rozpočtu na existujúcich ad setoch.
 19. 19. Zamerajte sa primárne metriky. CPM a CTR.
 20. 20. Ako vplýva CTR na CPC? Je to klišé, no testujte veľa kreatív.
 21. 21. A frekvencia vs CPM?
 22. 22. R=0.44
 23. 23. R=0.43
 24. 24. Určite je potrebné brať do úvahy audience burnout.
 25. 25. Audience burnout ● Typický prípad: 1% lookalike z top zákazníkov fungoval super, ale pri zvyšovaní rozpočtu začalo rásť aj CPA. ● Facebook algoritmus prinesie najlepších konvertujúcich z publika hneď na ZAČIATKU. ● -> Riešením je horizontálny scaling!
 26. 26. ● Najlepších konvertujúcich z publika hneď na ZAČIATKU. ● Pri zvýšení rozpočtu zobrazí Facebook reklamu viac ľuďom v rovnakom publiku = menej zákazníkov za vyššie CPA/CPL.
 27. 27. Pri optimalizácii často pracujeme s vlastnými metrikami ● “See more” Rate ○ ((Clicks (All)-Link clicks-Post reactions-Post comments- Post share) / Impressions ● Click Quality ○ Landing Page Views / Link Clicks ● ATC Rate ○ ATC / Landing Page Views ● ATC to PUR ratio ○ Purchases / Adds to Cart ● ROMI
 28. 28. FTIR: First Time Impression Ratio
 29. 29. FTIR: First Time Impression Ratio
 30. 30. FTIR: First Time Impression Ratio
 31. 31. A konečne stratégia a štruktúra kampaní
 32. 32. Úspešná štruktúra alokácia rozpočtu v jednotlivých častiach funnelu
 33. 33. Používajte INT a LAL stacks
 34. 34. Stacks = rôzne publiká zoskupené v jednom ad sete v CBO kampani Príklad v Interest CBO kampane pre klienta, ktorý predáva outdoorove vybavenie a oblečenie. Kampaň: Značky outdoorových nadšencov a segmenty záujmov ● Ad set 1: Yeti, REI, Patagonia ● Ad set 2: Mountain Biking, Camping, Climbing
 35. 35. Lookalike Stacks Príklad v Lookalike kampani Kampaň 1: High Value LAL ● Ad set 1: 180 Day PUR 2% LAL, 180 Day ATC 2% LAL, 180 Day Email Opens 2% LAL Kampaň 2: Low Value LAL ● Ad set 1: 90 Day View Content 2% LAL, Email List 2% LAL, 365 Social Engagers 2% LAL
 36. 36. Otestujte si jednotlivé publiká - použite ABO framework Kampaň (každý ad set vlastný rozpočet): ● Ad set 1: 180 Day PUR 2% LAL ● Ad set 2: 180 Day ATC 2% LAL ● Ad set 3: 180 Day Email Opens 2% LAL ● Ad set 4: 90 Day View Content 2% LAL ● Ad set 5: 365 Social Engagers 2% LAL ● Ad set 6: Yeti ● Ad set 7: REI ● Ad set 8: Patagonia
 37. 37. Best practice a PRO tipy
 38. 38. Pipes = CBO / Cost Cap kampane ● +20-30 % tCPA prvotný Cost Cap setup ● 48-72h, potom -5 % každých 24h k najnižšiemu CPA ● Dostatok času, nemusí čerpať rozpočty v learning fáze ● Veľmi dobré výsledky ● Pozor! na správne nastavenie rozpočtov ● 30 % rozpočtu utratí learning fáza
 39. 39. CBO a chyby pri úvodnom nastavení
 40. 40. CBO a chyby - budget a KPIs ● Príliš mnoho kampaní x ad setov x reklám ● Daily budget = Cost Cap x 7.14 x počet Ad setov ● Ak sa kampaň nerozbieha nepanikárte ● Okamžite zvyšovať budget a Cost Cap je chyba, pracujte miesto toho s kreatívou a copy ● Chybou sú rovnako aj príliš vysoko nastavené Cost caps - Facebook hľadá užívateľov za túto cenu
 41. 41. Max. počet ad setov (kalkulačka) ● Konsolidácia účtu (stacks) ● Learning limited je častokrát nesprávne nastavený rozpočet
 42. 42. Najnovšie poznatky z kampaní ● Myslite na to, že všetko je potrebné otestovať ● V posledných dňoch nám funguje aj BidCap ● Rovnako nie všade funguje CBO, a preto nasadzujeme ABO ● Stabilita celého Facebook ads ekosystému hapruje kvôli iOS14, a preto berte moje informácie ako inšpiráciu
 43. 43. Reklamy
 44. 44. Prispôsobte kreatívu každému placementu
 45. 45. Ukážka našich kreatív. Všetko sme delegovali.
 46. 46. Začnite používať UGC ● Nízkonákladová, originálna a dôveryhodná kreatíva ● Recenzie, fotky a jednoduché videá pôsobia medzi príspevkami užívateľov natívne a zároveň podnecujú k akcii ● Jednoduchá a pomerne rýchla príprava v pomere k výkonu, ktorý prinesie
 47. 47. Najpoužívanejšie spôsoby testovania nových kreatív
 48. 48. Metóda DSN ● Duplicate Start New ● Publikum, ktoré by ste chceli otestovať alebo publikum, ktoré historicky fungovalo podstatne lepšie. Začnite s novým ad setom alebo kompletne novou kampaňou. ● TIP: Ak sa jedná o CBO kampaň, tak nepridávajte nový ad set do existujúcej kampane.
 49. 49. Testing: Validation Station Validácia novej kreatívy naprieč funnelom
 50. 50. Validation Station ● Nové kreatívy nasadím do týchto 2 segmentov publík ○ 180 ATC / 180 PUR / Email list ○ 2% alebo 4% LLA z publík uvedených vyššie ● Denný spend do výšky 2x môjho tCPA na ad set na deň ● Test beží 72 hodín (je to individuálne) ● Kreatívy nasadíme v BOF aj TOF kampaniach, aby som uvidel ako na to budú reagovať jednotlivé segmenty
 51. 51. Dynamic Creative Ads (DCA) ● Ujasnite si, čo chcete vo výsledku testu zistiť ● Netestuje príliš odlišné kreatívy ● Nepoužívajte príliš veľa premenných ● Určite si na začiatku kontrolnú skupinu
 52. 52. Dynamic Creative Ads (DCA)
 53. 53. Čo si z prednášky odniesť? ● Začnite vyhodnocovať kampane a prínos pre celý eshop ● Naučte klientov pracovať s MER / Blended ROAS ● Prepojte si dáta z Facebooku a GA ● Zapracujte viac na vertikálnom scalingu ● Konsolidácia účtu ● Testujte veľa kreatív!
 54. 54. Ďakujem za pozornosť.

×