Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Webová prezentace - case study - Ibis interiér

517 views

Published on

Pro Ibis interiér jsme vytvořili novou webovou prezentaci s cílem zvýšit počet objednávek, návštěvnost webu, povědomí o společnosti a nabídnout návštěvníkům intuitivní možnost nakonfigurovat si vlastní vestavěnou skříň. Posuďte sami, jak se nám to podařilo.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Webová prezentace - case study - Ibis interiér

 1. 1. Ibis interiér s.r.o. Webová prezentace case study
 2. 2. Cíle projektu • Vytvořit novou webovou prezentaci s online kalkulátorem, jež zajistí: • vyšší počet objednávek nabízených služeb, • zvýšení povědomí o značce a pozitivní zpětnou vazbu, • snadné nalezení informací o službách a kontaktních informacích, • vyšší návštěvnost webu, • možnost nakonfigurovat si vlastní vestavěnou skříň, • okamžitě zjistit konečnou cenu skříně, • nakonfigurovanou skříň si uložit, vytisknout nebo odeslat na prodejnu, • přístupnost webu z mobilních zařízení.
 3. 3. Počáteční stav Původní webová prezentace trpěla několika nedostatky: • nemoderní design, • absence kvalitního redakčního systému, • nevalidní kód stránek, • netextové elementy bez alternativního popisku, • absence nadpisů v odpovídající struktuře, • absence optimalizace stránek pro vyhledávače, • nepřehledná struktura , • online kalkulátor, který již nevyhovoval požadavkům, • a další.
 4. 4. Design původního webu
 5. 5. Jak jsme postupovali Dle naší metodiky prochází každý SW projekt následujícími fázemi: • analýza požadavků a cílů, • stanovení kritérií úspěšnosti, • specifikace řešení, • návrh informační architektury, • návrh uživatelského rozhraní, • návrh grafické podoby webu, • implementace webu, • naplnění obsahem, • uživatelské testování, • prezentace klientovi a ostrý provoz stránek.
 6. 6. Analýza požadavků a cílů • Analýza byla první a z pohledu výsledku nesmírně důležitá fáze projektu. • Měla za cíl získat od klienta maximum možných informací ohledně jeho požadavků a cílů. • Chtěli jsme znát cílovou skupinu, informace o nabízených službách a další faktory, které nám následně pomohou při tvorbě webu. • Získané informace jsme analyzovali a přistoupili ke stanovení kritérií úspěšnosti.
 7. 7. Stanovení kritérií úspěšnosti • Zaměřili jsme se na konkrétní kritéria, která povedou k dosažení cílů stanovených v předchozí fázi, tedy kritéria, při jejichž splnění bylo možné projekt po dokončení považovat za úspěšný. • Jako u jiných projektů jsme se přednostně zaměřili na exaktně měřitelné cíle: • zvýšení návštěvnosti, • zvýšení počtu objednávek poskytovaných služeb, • zvýšení počtu zákazníků.
 8. 8. Specifikace řešení • Vytvořili jsme typické scénáře použití webu (tzv. user stories). • Přesně jsme definovali funkce, které by měl web a především online kalkulátor poskytovat. • V dalších krocích procesu specifikace řešení jsme navrhli informační architekturu webu a uživatelské rozhraní. • Výsledkem procesu byla podrobně zpracovaná projektová dokumentace.
 9. 9. Návrh informační architektury (IA) • V návrhu informační architektury jsme specifikovali, jaké informace budou na webu přístupné a jak budou uspořádané. • Pomocí odpovídajících nástrojů web získal konkrétní strukturu, vyjádřenou i vizuálně. • Klient měl samozřejmě možnost se k návrhu vyjádřit a předložit případné připomínky a náměty na úpravy. • Výsledný návrh informační architektury můžete zhlédnout na dalším snímku.
 10. 10. Návrh uživatelského rozhraní (UI) • Pro každou z unikátních stránek vytváříme tzv. wireframe, který klientovi poskytuje vizuální představu připravovaného webu. • Přesně si specifikujeme, kde na stránce budou umístěny jednotlivé prvky. • Dokončením návrhu uživatelského rozhraní byl také dokončen proces přípravy kompletní projektové dokumentace.
 11. 11. Návrh designu webu • Designer na základě vytvořených wireframů připravil konkrétní návrh designu stránek. • Klientovi se v tuto chvíli poprvé dostal do rukou návrh finální vizuální podoby webu. • Po několika málo úpravách na přání klienta byl design hotov, schválen a předán vývojářům. • Začal proces implementace webu.
 12. 12. Implementace webu • Design stránek byl sice hotov, ale před samotnou implementací webu jsme ještě museli stanovit přesný plán implementace včetně několika milníků. • Hotovou grafiku nařezal kodér do HTML a CSS šablon. • Byl vytvořen funkční wireframe, aby si klient mohl udělat lepší představu o finální podobě webu. • Připravené šablony jsme předali k propojení s redakčním systémem a dokončení dalších prací. • Průběh práce jsme neustále porovnávali s projektovou dokumentací, aby vše odpovídalo zadání.
 13. 13. Naplnění webu obsahem • Již na začátku projektu jsme požádali klienta o zaslání všech podkladů pro přípravu obsahu webu. • Šlo především o: • informace o službách, • odkazy na externí služby, • reference, • dokumenty ke stažení, • kontaktní informace, • obrazový materiál, • a další. • Podklady byly zpracovány a následně umístěny na web.
 14. 14. Uživatelské testování • Po dokončení implementace byl web naplněn obsahem a plně otestován dle specifikovaných scénářů užití (user stories). • S pětičlennou skupinou jsme otestovali použitelnost webu. • Kompletně jsme otestovali funkčnost webu. • Na základě výsledků testování jsme pak provedli dodatečné úpravy. • Web prošel také finální kontrolou dle checklistu výstupní kontroly webu.
 15. 15. Výstupní kontrola • Každý z našich webů prochází na konci vývoje pečlivou výstupní kontrolou, při které znovu hodnotíme: • použitelnost webu (návštěvník nesmí být nucen přemýšlet nad tím, jak s webem pracovat, vše musí být maximálně intuitivní), • přístupnost webu (moderní web musí být dobře přístupný i z prostředí, která nejsou příliš běžná, a především musí být schopni s webem pracovat i handicapovaní uživatelé), • validitu kódu stránek (kód stránek nesmí obsahovat chyby), • SEO on-page faktory (SEF URL adresy, vyplněné meta tagy, odpovídající struktura nadpisů, alternativní popisky netextových prvků apod.).
 16. 16. Design nového webu Webovou prezentaci najdete na adrese www.ibisinterier.sk.
 17. 17. Dosažené výsledky • Meziročně se zvýšila návštěvnost webu. • Na nový web je velmi pozitivní zpětná vazba od klientů. • Oslovil náročnější klienty a tedy i cestu k objemnějším zakázkám. • Klienti díky online kalkulátoru ihned zjistí konečnou cenu nakonfigurované vestavěné skříně. Efektivita práce se zvýšila o 80 % v případě, že klient si objedná skříň nakonfigurovanou pomocí online kalkulátoru. Díky novému online kalkulátoru došlo k úspoře času ve výši 30 hodin měsíčně nutných dříve na zpracování nabídek a další agendu. Počet objednávek se zvýšil o 20 %. 10 % zakázek je uzavřeno přímo po nakonfigurování skříně pomocí online kalkulátoru.
 18. 18. Děkujeme za pozornost www.sunmarketing.cz Facebook.com/SunMarketing Twitter.com/Sun_Marketing

×