Webová prezentace - case study - DHL Express (Slovakia)

849 views

Published on

Pro společnost DHL Express (Slovakia) jsme realizovali novou webovou prezentaci - Expresnapreprava.sk. Jejím cílem bylo především přehlednou formou prezentovat informace o nabízených službách, zvýšit počet zákazníků a motivovat ty stávající k opakovaným objednávkám, umožnit rychlé nalezení kontaktních informací, ale například i sledovat stav zakázky online. Jak jsme postupovali se dozvíte v případové studii.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Webová prezentace - case study - DHL Express (Slovakia)

 1. 1. Webová prezentace case studyDHL Express (Slovakia)
 2. 2. Cíle projektu• Vytvořit novou webovou prezentaci, jež zajistí: • vyšší počet objednávek nabízených služeb, • zvýšení povědomí o značce a pozitivní zpětnou vazbu, • snadné nalezení informací o službách a kontaktních informacích, • sledování stavu zakázek online, • možnost členství v zákaznickém klubu a čerpání výhod z něj plynoucích, • vyšší návštěvnost webu.
 3. 3. Počáteční stavPůvodní webová prezentace trpěla několika nedostatky:• nemoderní design,• absence redakčního systému,• absence vyhledávání,• nevalidní kód stránek,• netextové elementy bez alternativního popisku,• absence nadpisů v odpovídající struktuře,• absence optimalizace stránek pro vyhledávače,• nepřehledná struktura a složitá navigace,• množství zbytečných informací,• a další.
 4. 4. Design původního webu
 5. 5. Jak jsme postupovaliDle naší metodiky prochází každý SW projekt následujícími fázemi:• analýza požadavků a cílů,• stanovení kritérií úspěšnosti,• specifikace řešení,• návrh informační architektury,• návrh uživatelského rozhraní,• návrh grafické podoby webu,• implementace webu,• naplnění obsahem,• uživatelské testování,• prezentace klientovi a ostrý provoz stránek.
 6. 6. Analýza požadavků a cílů• Analýza byla první a z pohledu výsledku nesmírně důležitá fáze projektu.• Měla za cíl získat od klienta maximum možných informací ohledně jeho požadavků a cílů.• Chtěli jsme znát cílovou skupinu, informace o nabízených službách a další faktory, které nám následně pomohou při tvorbě webu.• Získané informace jsme analyzovali a přistoupili ke stanovení kritérií úspěšnosti.
 7. 7. Stanovení kritérií úspěšnosti• Zaměřili jsme se na konkrétní kritéria, která povedou k dosažení cílů stanovených v předchozí fázi, tedy kritéria, při jejichž splnění bylo možné projekt po dokončení považovat za úspěšný.• Jako u jiných projektů jsme se přednostně zaměřili na exaktně měřitelné cíle: • zvýšení návštěvnosti, • zvýšení počtu objednávek poskytovaných služeb, • zvýšení počtu zákazníků.
 8. 8. Specifikace řešení• Vytvořili jsme typické scénáře použití webu (tzv. user stories). Jednu uvádíme na následujícím snímku.• Přesně jsme definovali funkce, které by měl web poskytovat.• V dalších krocích procesu specifikace řešení jsme navrhli informační architekturu webu a uživatelské rozhraní.• Výsledkem procesu byla podrobně zpracovaná projektová dokumentace.
 9. 9. Ukázka „User story“• Jako uživatel chci odeslat do zahraniční zásilku s doručením v co nejkratším čase: • kliknu na tlačítko „Expresné služby“, • následně kliknu na položku „Preprava do zahraničia“, • vyberu službu „Same day – doručenie v čo najkratší čas, • pročítám si informace o službě, • kliknu na odkaz „Odoslať zásielku online“, • jsem přesměrován na stránky pro odeslání zásilky online.
 10. 10. Návrh informačníarchitektury (IA)• V návrhu informační architektury jsme specifikovali, jaké informace budou na webu přístupné a jak budou uspořádané.• Pomocí odpovídajících nástrojů web získal konkrétní strukturu, vyjádřenou i vizuálně.• Klient měl samozřejmě možnost se k návrhu vyjádřit a předložit případné připomínky a náměty na úpravy.• Výsledný návrh informační architektury můžete zhlédnout na dalším snímku.
 11. 11. Návrh uživatelskéhorozhraní (UI)• Pro každou z unikátních stránek vytváříme tzv. wireframe, který klientovi poskytuje vizuální představu připravovaného webu.• Přesně si specifikujeme, kde na stránce budou umístěny jednotlivé prvky.• Dokončením návrhu uživatelského rozhraní byl také dokončen proces přípravy kompletní projektové dokumentace.
 12. 12. Návrh grafiky webu• Grafik na základě vytvořených wireframů připravil konkrétní grafický návrh stránek.• Klientovi se v tuto chvíli poprvé dostal do rukou návrh finální vizuální podoby webu.• Po několika málo úpravách na přání klienta byla grafika hotova, schválena a předána vývojářům.• Začal proces implementace webu.
 13. 13. Implementace webu• Grafika byla sice hotova, ale před samotnou implementací webu jsme ještě museli stanovit přesný plán implementace včetně několika milníků.• Hotovou grafiku nařezal kodér do HTML a CSS šablon.• Byl vytvořen funkční wireframe, aby si klient mohl udělat lepší představu o finální podobě webu.• Připravené šablony jsme předali k propojení s redakčním systémem a dokončení dalších prací.• Průběh práce jsme neustále porovnávali s projektovou dokumentací, aby vše odpovídalo zadání.
 14. 14. Naplnění webu obsahem• Již na začátku projektu jsme požádali klienta o zaslání všech podkladů pro přípravu obsahu webu.• Šlo především o: • informace o službách, • odkazy na externí služby, • Q&A, • dokumenty ke stažení, • kontaktní informace, • obrazový materiál, • a další.• Podklady byly zpracovány a následně umístěny na web.
 15. 15. Uživatelské testování• Po dokončení implementace byl web naplněn obsahem a plně otestován dle specifikovaných scénářů užití (user stories).• S pětičlennou skupinou jsme otestovali použitelnost webu.• Kompletně jsme otestovali funkčnost webu.• Na základě výsledků testování jsme pak provedli dodatečné úpravy.• Web prošel také finální kontrolou dle checklistu výstupní kontroly webu.
 16. 16. Výstupní kontrola• Každý z našich webů prochází na konci vývoje pečlivou výstupní kontrolou, při které znovu hodnotíme: • použitelnost webu (návštěvník nesmí být nucen přemýšlet nad tím, jak s webem pracovat, vše musí být maximálně intuitivní), • přístupnost webu (moderní web musí být dobře přístupný i z prostředí, která nejsou příliš běžná, a především musí být schopni s webem pracovat i handicapovaní uživatelé), • validitu kódu stránek (kód stránek nesmí obsahovat chyby), • SEO on-page faktory (SEF URL adresy, vyplněné meta tagy, odpovídající struktura nadpisů, alternativní popisky netextových prvků apod.).
 17. 17. Design nového webuWebovou prezentaci najdete na adresewww.expresnapreprava.sk.
 18. 18. Děkujeme za pozornost www.sunmarketing.cz Facebook.com/SunMarketing Twitter.com/Sun_Marketing

×