Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TNPW2-2014-05

855 views

Published on

Web technology, trends, mobile application, responsive, web design, cloud computing, virtualization, RIA

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TNPW2-2014-05

 1. 1. TNPW2 2013/2014 Mgr. Lukáš Vacek lukas.vacek@uhk.cz Aktuální trendy ve vývoji webových aplikací a něco navíc
 2. 2. „Zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek svého života.“ – Ch. F. Kettering 2
 3. 3. Agenda • Současný stav, RIA • Komunikace webových aplikací • Uživatelské rozhraní • AJAX • Flash, Flex, Silverlight a další • Pracovní nástroje • Co je Web 2.0? Gartner: hlavní trendy? • Odkazy na internetu 3
 4. 4. Současný stav
 5. 5. Internet 5 • Poskytovatel informací >> platforma pro poskytování služeb uživatelům • Exponenciálně roste počet uživatelů • Exponenciálně roste nabídka informací a služeb • Exponenciálně roste datový traffic (objem přenášených dat) • Exponenciálně roste množství uložených dat • Podle IBM každý den vytváříme 2,5 trilionu bytů dat, 90 % bylo vytvořeno za poslední 2 roky (IDC Enterprise mobility konf. 2014) • Roste počet druhů zařízení, která lze pro přístup k Internetu využívat • PC, mobily, tablety, smart TV, herní konzole, el. čtečky, mult. přehrávače… • 24/7 – odkudkoliv, kdykoliv – tzv. Internet v kapse (mobilita zařízení) • S tím souvisí podpora nových technologií a webových standardů…
 6. 6. Dnešní ICT trendy 6 • Existují různé pohledy a předpovědi  • Podle fy Gartner • Mobilní aplikace a rozhraní pro mobilní zařízení (hlasové ovládání, gesta…) • Sociální sítě (vč. businessu, soc. analytik a soc. kontextu) • Big data (analýza, vizualizace) • Cloud computing • Další zajímavé trendy (některé se překrývají) • E-commerce • Internet of things (různá zařízení, Intel: cca 20 mld. v roce 2020!) • Počítačová bezpečnost • Snižování energetické náročnosti (datová centra i klientská zařízení) • In-memory computing • 3D (tisk, vizualizace)
 7. 7. Dnešní webové technologie 7 • Neustálé zdokonalování stávajících technologií pro web, které se ukázaly jako použitelné (životaschopné): • rozšiřování funkcionality, kterou poskytují vývojářům, • zjednodušení (a zrychlení) jednotlivých procesů vývoje (analýza, návrh, implementace, testování, deployment), • implementace moderních trendů (MVC, ORM, SOA, bezpečnost, přístupnost pro různá zařízení a platformy apod.), • zvyšování výkonu vyvíjených aplikací. • Osvědčené technologie: JavaScript, Java, ASP.NET, Flash, Python, PHP... • „Novější“ technologie: Ruby (on Rails), Adobe AIR, Flex, Silverlight apod. • Na straně klienta je současným leaderem HTML5 + CSS3 + JavaScript • Pořád je co zlepšovat!
 8. 8. Aktuální problémy webových aplikací 8 • Vývoj webových aplikací = (až moc) velký výběr technologických platforem • Problémem většiny dnešních webových aplikací jsou hlavně… • Omezené možnosti jejich uživatelského rozhraní (User Interface) • Validace formulářových dat na straně klienta (v reálném čase) • Beze-stavová komunikace při použití protokolu HTTP(S) • Práce v offline režimu • Obecně podpora (implementace) standardů v prohlížečích • Většina webových aplikací je stále založena na značkovacím jazyku HTML (XHTML) – ten původně nebyl navržen pro vývoj aplikací >> má celou řadu omezení (množství přenášených dat, ergonomie ovládání apod.) • Některá omezení lze obejít (např. JavaScript/AJAX, Flash, Adobe AIR, ViewState a PostBack v ASP.NET apod.), ale není to ono (problematická účinnost, někdy složitost řešení, jen některé platformy) • Takže, co s tím?
 9. 9. Řešení? 9 • Postupně vytvořit nové nebo rozšířit stávající technologie tak, aby poskytovaly vývojářům a uživatelům: • komplexní grafické rozhraní (MDI koncept >> 1 hlavní okno), • ovládání a funkce odpovídající klasickému desktopovému řešení (drag&drop, klávesové zkratky, kontextová nápověda, auto complete prvky apod.), • možnost kontroly formulářových dat u klienta v reálném čase • možnost práce v offline režimu na straně klienta • odstínění klienta (uživatele) od modelu žádost/odpověď • přenos jen nezbytně nutných dat (např. bez duplicit v UI) • a to vše pro různé druhy platforem a zařízení (např. mobilní)
 10. 10. RIA (Rich Internet Application) 10 • Označení pro novou generaci aplikací, které by uvedené požadavky měly plně (nebo částečně) splňovat • RIA řeší především záležitosti na straně klienta! • Významnou roli bude hrát HTML5 (aspoň v nejbližší době) • Existuje silná spojitost s Internetem – web/(X)HTML, plug-iny prohlížečů, desktop, mobilní zařízení • Snadnost spuštění aplikace se blíží snadnosti navštívení webové stránky • Výhledově by RIA technologie mohly výrazně podpořit myšlenku na převedení většiny dnešních aplikací do online podoby (celá řada výhod >> aktuálnost, dostupnost, zpoplatnění jen používaných funkcí apod.) • http://interval.cz/clanky/rich-internet-applications-v-roce-2008/ • http://zdrojak.root.cz/clanky/pristupnost-ria-dynamicke-zmeny-obsahu/ • Není to dokonalé, ale je to krok správným směrem
 11. 11. Komunikace webových aplikací
 12. 12. Webová komunikace – beze-stavové HTTP 12 • Nejčastěji založena na protokolu HTTP(S) • HTTP je beze-stavový protokol (request >> response) • Základní vlastnost = snadná implementace • Mezi jednotlivými requesty se neudržuje kontext • U většiny aplikací to nemusí vadit • Beze-stavové HTTP můžete obejít přes • Cookie (nejstarší, 4KB dat, odesílá se s každým(!) http požadavkem, lze zakázat) • Session (posílá se ID relace, data uložena na serveru – in proc, state server, sql) • Využitím local storage (viz dále) • Viewstate a Control State (v ASP.NET) – hashovaná data v políčku formuláře • http://www.youtube.com/watch?v=IdJD2FSRQWU video z přednášky
 13. 13. Další možnosti komunikace 13 • Moderní webové aplikace využívají pro komunikace mezi klientem a webovým serverem i další standardy/protokoly, než jen obyčejné HTTP(S) • REST – orientován datově (ROA), běžné HTTP příkazy (GET, POST, PUT a DELETE) pro CRUD operace • Webové služby – protokol SOAP pro vzdálené volání procedur, formát XML • SOA – univerzální, i mimo web • Projekt SPDY – vylepšení protokolu HTTP, rychlejší načtení stránky • Různé formáty dat přicházejících na klienta… HTML, XML, JSON apod., které lze (programově) dále zpracovat • Iniciátorem komunikace nemusí být vždy klient (obvyklý scénář) – možnost vytvoření permanentního spojení (web socket, realtime app – SignalR apod.) • Nezapomeňte na bezpečnost komunikace – SSL, autentizaci klientů apod.
 14. 14. Uživatelské rozhraní
 15. 15. Uživatelské rozhraní (UI, frontend…) 15 • Výrazným trendem dneška je JEDNODUCHOST • Je kladen důraz na • Přehlednost • Intuitivnost • Použitelnost • Důležitou roli hraje přizpůsobení UI pro různá zařízení • Adaptive Web Design (server) • Responsive Web Design (klient) • Nejbližší budoucnost… HTML5 + CSS3 + JavaScript
 16. 16. Webové formuláře 16 • Už od počátku Internetu jsou formuláře hlavním prostředkem pro zadávání uživatelských vstupů do webové stránky • Základní množina formulářových prvků a jejich funkcí je v podstatě stále stejná jako na začátku, kdy se nepočítalo s Internetem jako s platformou pro aplikace • Původní formulářové prvky nepokrývají všechny potřeby dnešních webových aplikací, nejen v oblasti datových vstupů, ale i jejich případné validace (kontroly) • Tento nedostatek bylo třeba odstranit • Jsou (byly) možné dva základní přístupy k řešení problému: • Úplně to celé předělat (XForms) • Rozšířit stávající množinu prvků a jejich funkcionalitu (Web Forms >> HTML5) • http://interval.cz/clanky/pohled-na-webove-formulare-druhe-generace/
 17. 17. HTML5 (Web Forms 2.0 je součástí) 17 • Původně konsorcium WHATWG (The Web Hypertext Application Technology Working Group) >> vývojáři Mozilla, Opera, Safari • Od roku 2007 existuje pracovní skupina W3C pro HTML5 specifikaci, v lednu 2008 byl vydán draft • Rozšiřuje HTML 4.01 a XHTML 1.0 >> jednoduché na naučení • Zpětná kompatibilita ve starších prohlížečích • Zatím neúplná podpora nových prvků v prohlížečích • Pozor! HTML5 řeší více než jenom webové formuláře • http://en.wikipedia.org/wiki/Html5 • http://www.lupa.cz/clanky/whatwg-budoucnost-webu/ • http://www.w3.org/TR/2008/WD-html5-diff-20080122/ • http://www.root.cz/serialy/html5-a-jeho-zajimave-vlastnosti/
 18. 18. Lokální úložiště dat – Local storage, session storage 18 • V souvislosti se standardem HTML5 se často mluví o offline režimu aplikací • Lokální úložiště dat (name/value) na straně klienta, přístupné z JavaScriptu • Podpora v moderních prohlížečích (např. IE8+) • Local storage běžně neexpiruje, musíte si po sobě uklidit! • Session storage standardně vydrží do zavření okna prohlížeče • Kapacita cca 5MB na doménu, každý browser to ale počítá jinak! • Nepřenáší se na server, aplikační logika sama musí data serializovat! • http://www.lupa.cz/clanky/sql-si-razi-cestu-do-html5/ • http://zdrojak.root.cz/clanky/webdesigneruv-pruvodce-po-html5-webstorage/ • http://code.google.com/p/sessionstorage/
 19. 19. XForms 19 • Za návrhem XForms stojí konsorcium W3C • Jeden z modulů připravovaného XHTML 2.0 • Komplexně řeší formuláře na webu i na desktopu • Je poněkud složitější na naučení (i když W3C tvrdí opak ) • Chybí zpětná kompatibilita • Slepá větev! • http://en.wikipedia.org/wiki/Xforms • http://www.grafika.cz/art/webdesign/encxforms.html • http://html456.blogspot.com/2009/07/predseda-xhtml2-wg-rika-xhtml2-neni.html
 20. 20. AJAX
 21. 21. AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) 21 • Aktuálně nejrozšířenější RIA technologie • AJAX je programový přístup, který mezi prohlížeč a webový server přidává vrstvu abstrakce • Základem je klientské skriptování (DOM, (X)HTML a JavaScript), obvykle kombinované s voláním webových služeb a zpracováváním XML dat (XMLHttpRequest) • Používá známé a osvědčené technologie • Jeho nasazení (pozor, neplatí to vždy a všude!) může zlepšit použitelnost webových aplikací s ohledem na jejich ovládání uživatelem • Při nevhodném použití může generovat poměrně velkou zátěž pro webový server • Webové AJAX aplikace je možné vytvářet na většině hlavních vývojových platforem (ASP.NET, Java/JSF/ADF, PHP apod.) • http://cs.wikipedia.org/wiki/Asynchronous_JavaScript_and_XML
 22. 22. AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) 22 Klasická webová aplikace Klient (webový prohlížeč) User Interface Server (webový server) Aplikační logika HTTP request HTML + CSS AJAX Klient (webový prohlížeč) User Interface AJAX Engine JavaScript HTML + CSS Server (webový server) Aplikační logika HTTP request XML data
 23. 23. Flash, Flex a spol.
 24. 24. Adobe Flash 24 • V současnosti dominuje v oblasti interaktivní grafiky na Internetu • Multiplatformní technologie zaměřená na práci s grafikou, vektorovými animacemi nebo video streamingem (např. Youtube) • Historie – FutureWave Software (kolem roku 1996), Macromedia (do 2005) • Pro klienta je k dispozici Flash Player (aktuální verze 12.x), jako plug-in je nainstalován na většině počítačů s webovým prohlížečem (Adobe uvádí až 99 %) • Používá programovací jazyk ActionScript (založený na ECMAScript), pracuje s textem, grafikou i s databázemi • Jsou určité problémy s indexování obsahu ve vyhledávačích • Ověřená technologie, s velkou vývojářskou komunitou! • Řada vývojových nástrojů • Problémy: bezpečnost, stabilita, výkon na slabších zařízeních! • http://www.adobe.com/products/flash/ • http://www.flash.cz/portal/
 25. 25. Adobe Flex 25 • Komponentový framework pro interaktivní aplikace postavené na technologii Flash (Flash Player v prohlížeči) a Adobe AIR (desktop) • Aplikace mohou integrovat např. multimédia, XML, webové služby nebo tzv. Flex Data Services (WS postavené na J2EE) • Programovací jazyk ActionScript 3, MXML pro UI • Základní vývojové nástroje (SDK + kompilátor) jsou zdarma, Flex Builder za peníze; je možná pokročilá integrace (Ant, Maven) • Deployment = zkopírovat soubory SWF (+ HTML wrappery) • Technologie Flash/Flex umožňují odklon UI od klasické podoby webových stránek, není to náhrada HTML a spol. • Velké plány Adobe, realita je skromnější, aktuální verze Flex 4.11.xx (10/2013) • Open source licence frameworku! • http://www.adobe.com/products/flex/ • http://www.grafika.cz/art/webdesign/flashflex.html • http://interval.cz/clanky/adobe-flex-co-je-a-co-neni/
 26. 26. Adobe Air 26 • Adobe AIR (Adobe Integrated Runtime, dříve Apollo) • První stabilní verze 1.0 (únor 2008) – aktuální verze 4.xx (12/2013) • Multiplatformní runtime propojující desktopové a webové aplikace • Umožňuje kombinovat např. HTML/JavaScript/AJAX, Flash, Flex • Rozšiřuje funkcionalitu a možnosti webových aplikací (např. drag&drop, práce s diskem, nativní okna, offline práce s daty, synchronizace apod.) • Má plný přístup k lokálním zdrojům! Pod účtem, pod kterým uživatel pracuje • Aplikace lze spouštět nezávisle na prohlížeči, na různých zařízeních • http://www.adobe.com/cz/products/air/ • http://labs.adobe.com/technologies/air/ • http://jilm.blog.lupa.cz/0704/adobe-je-cerny-kun-internetovych-aplikaci • http://www.flash.cz/portal/clanek.aspx?id=594 • http://www.dsl.sk/article.php?article=5359
 27. 27. Microsoft Silverlight 27 • První verze v září 2007, aktuální verze 5.1.xx (10/2013) • Jde o runtime pro spouštění interaktivních aplikací v prostředí webového prohlížeče nebo desktopu, u klienta je třeba instalovat odpovídající plug-in • Základem je WPF >> grafický subsystém .NET Frameworku 3.0 >> umožňuje popisovat textový, vektorový, interaktivní a multimediální obsah pomocí XAML • Podporuje přehrávání audia a videa ve formátech WMV, WMA a MP3 • Programovat lze v JavaScriptu, od verze 2.0 také v C#, VB.NET apod. • Multiplatformní podpora u klienta pro Windows, Mac, Linux (Moonlight) • Na klientovi běží v tzv. sandboxu, nemá plný přístup k disku • Jako vývojové prostředí se používá Visual Studio • Někdy je označována jako tzv. „Flash killer“ technologie  • Jako cross-platform technologii bude Microsoft spíše podporovat HTML5! • http://www.microsoft.com/silverlight/ • http://en.wikipedia.org/wiki/Moonlight_(runtime) • http://is.gd/hUi05 (článek na JustIT - podpora Silverlight vs. HTML5)
 28. 28. XUL (XML User Interface Language, čti Zůl) 28 • XUL je technologie založená na XML • Umožňuje tvorbu RIA aplikací, které mohou být spouštěny z Internetu (ale nemusí, např. Firefox) • XML v kombinaci s JavaScriptem (obsluha událostí) a CSS umožňuje vytvářet UI aplikací • XUL odděluje jednotlivé prvky UI a jejich vzhled >> snadná skinovatelnost • Technologii XUL zastřešuje Mozilla Foundation • Je platformě nezávislá, používá komponenty v nativních jazycích (C/C++) • Na straně klienta je to trochu pomalé… • http://www.mozilla.org/projects/xul/ • http://en.wikipedia.org/wiki/XUL • http://www.kosek.cz/clanky/xul/index.html
 29. 29. Pracovní nástroje
 30. 30. Pracovní nástroje 30 • Trendem jsou rostoucí požadavky na komplexnost vývojových nástrojů • Každý vývojář potřebuje něco jiného, záleží na jeho roli • Jednotlivé etapy vývoje software nejsou jednoznačně odděleny, často běží vedle sebe (paralelní běh analýzy a implementace při tzv. extrémním programování) • Jsou vyžadovány funkce a nástroje, které zefektivní jednotlivé etapy vývoje • Pro fázi implementace se za samozřejmé považuje např. • sofistikovaný editor zdrojových kódu s inteligentním doplňováním, • vizuální návrh UI, trend generování UI do HTML5 + JavaScript + CSS na výstupu, • spolupráce s CASE nástroji, synchronizace, • podpora verzování, týmový vývoj, úkoly/task(s), • podpora pro ladění aplikace, trasování, refaktorizace kódu, • podpora nejrůznějších šablon, práce s databází, ORM, design patterns, • podpora automatického testování (unit, funkční, zátěžové…), TDD, • tvorba instalačních balíčků, konfiguračních skriptů, deployment aplikace a další
 31. 31. Web 2.0? Gartner: 4 hlavní trendy
 32. 32. Web 2.0? 32 • Web 2.0 lze chápat „Jako posun od centralizovaného zpracování služeb k decentralizaci.“ – Tim O’Reilly (zdroj) • „Web 2.0 jsou takové webové projekty, které používají technologie a principy namířené co nejvíce k uživatelům služeb, a to často tak blízko, že nechávají samotné uživatele, aby se sami podíleli na obsahu či tvorbě projektu.“ – Symbio • Jiný úhel pohledu na to, jak rozlišit jednotlivé vývojové fáze webu… „Na Web 1.0 stačilo připojení kolem 50 Kbit/s, na Web 2.0 linka o rychlosti 1 Mbit/s a na Web 3.0 to bude přibližně 10 Mbit/s.“ – Reed Hastings (zdroj Symbio) • http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html • http://www.symbio.cz/clanky/web-2-0-3-0-4-0.html • http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
 33. 33. Co znamená Web 2.0 pro návrh (design) aplikace? 33 • Web jako platforma – klasický design ustupuje do pozadí, a do popředí se dostávají programové nadstavby (API), webové služby, XML, RSS apod. = změny v programování a v přístupu k datům • Mnohem intenzivnější spolupráce mezi servery při výměně dat • Tzv. Mashup aplikace  • Změny v navigaci, organizaci informací a v přístupu k nim >> uživatelé rozhodují sami (agregátory obsahu) • Mixování obsahu >> obsah je důležitější než jeho poskytovatel! • Komunity přidávají a sdílejí vlastní data >> štítky, recenze apod. • Často hovoříme v této souvislosti o pojmech sociální sítě, Cloud computing apod. • http://www.symbio.cz/clanky/komunity-v-podani-strycka-googla.html • http://www.lupa.cz/clanky/zmeni-google-sidewiki-internet/ • http://zdrojak.root.cz/clanky/rest-architektura-pro-webove-api/ • „The Age of APIs“ >> rozvoj businessu + prostředek integrace
 34. 34. Gartner: 4 hlavní trendy – Sociální sítě 34 • Webové aplikace označované jako Web 2.0 se prosazují stále více • Nesmírně důležitá je komunita uživatelů, která se na takovouto aplikaci „nabalí“ • Potom hovoříme o tzv. sociální síti • Sociální sítě jsou čím dál důležitější i pro firemní komunikaci (dovnitř i ven) Facebook, Instagram, Pinterest, Google+, LinkedIn – komunitní weby Wikipedia – internetová encyklopedie Del.icio.us – ukládání a sdílení záložek (bookmarks) Flickr – sdílení fotografií na webu Twitter – krátké osobní zprávy do 140 znaků
 35. 35. Gartner: 4 hlavní trendy – Cloud computing (více přednáška) 35 • „Termín označuje souhrnně technologie a postupy používané v datových centrech a firmách pro zajištění snadné škálovatelnosti aplikací dodávaných přes Internet.“ – Jan Kodera (http://cloud.abakowiki.cz/) • Cloud hosting nabízí serverový cluster s vysokým výpočetním výkonem, datovým úložištěm a konektivitou, který je možné si pronajímat dle potřeby • IaaS – Infrastruktura jako služba • PaaS – Platforma jako služba • SaaS – Software jako služba • Výhodou je dynamický sizing a platba jen za skutečně spotřebované prostředky SaaS PaaS IaaS http://zdrojak.root.cz/clanky/cloud-hosting-aneb-hosting-v-oblacich/ http://www.lupa.cz/clanky/cloudy-maji-budoucnost-a-take-problemy/ http://is.gd/hUmcI – možnosti dynamického škálování prostředků v MS AZURE
 36. 36. Gartner: 4 hlavní trendy – Mobilní aplikace (více na přednášce) 36 • Přístup ke službám 24/7, odkudkoliv – tzv. Internet v kapse  • Prodá se více mobilních zařízení, než stolních počítačů >> post-PC svět/éra • Významnou roli na straně serveru hraje cloud computing • Objem dat přenášených přes mobilní zařízení exponenciálně roste! • Mění se role telco operátorů: Hlasové služby ustupují, doplněk ICT služeb • Mobilní aplikace • Nativní aplikace • Mobilní webové aplikace (někteří prosazují trend Mobile first) • Native wraper
 37. 37. Gartner: 4 hlavní trendy – Big data, datová analytika 37 • Big data (podle Gartner) = data, jejich velikost je mimo schopnosti zachycovat, spravovat a zpracovávat je běžně používanými softwarovými prostředky v rozumném čase • Big data je hype! >> Všichni o tom mluví, ale zatím málokdo to umí dobře využít  • Při zpracování dat hraje roli SW + HW (distrib. úložiště a výpočty, HPC) • Problémy mohou být s objemem, strukturou nebo rychlostí zpracování • Často využívají tzv. NoSQL databáze >> umožňují pomocí key+hodnota relativně rychle (a levně) pracovat s uloženými daty (základní dotazy), pokročilejší a náročnější operace zajišťují pomaleji relační databáze • Použití big data: Sociální sítě, e-commerce, marketing, různé senzory, vědecké experimenty… • Schopnost pracovat s datovou analytikou je často rozhodujícím faktorem úspěchu produktu nebo služby
 38. 38. Top technology trends 2014 (IEEE) 38 • Mobilní cloud – mobilní zařízení využívají výpočetní výkon v cloudu, nové služby • Z Internetu věcí >> Web věcí – využití mobilních zařízení a senzorů • Od velkých objemů dat k extrémním – jednodušší analytické nástroje • 3D revoluce – rychlejší a levnější 3D tisk • Podpora nových způsobů učení – elearning • Mobilní sítě nové generace – rostoucí potřeby uživatelů • Vyvažování identity a soukromí – bezpečnost • Inteligentní a propojená zdravotní péče – healthcare • E-government • Využití Cloud computingu ve vědě – nové objevy • http://www.computer.org/portal/web/membership/Top-10-Tech-Trends-in-2014 • Třináct IT trendů v roce 2013 podle IEEE (Lupa.cz)
 39. 39. Internetové odkazy, literatura
 40. 40. Odkazy na internetu I. 40 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Asynchronous_JavaScript_and_XML (AJAX) • http://www.asp.net/ajax/ (Microsoft ASP.NET AJAX Extension) • http://en.wikipedia.org/wiki/Html5 (HTML5) • http://www.adobe.com/products/flash/ (Adobe Flash) • http://www.adobe.com/products/flex/ (Adobe Flex) • http://www.openlaszlo.org/ (OpenLaszlo) • http://www.mozilla.org/projects/xul/ (XUL) • http://www.microsoft.com/silverlight/ (Silverlight) • http://www.sun.com/software/javafx/index.jsp (JavaFX) • http://labs.adobe.com/technologies/air/ (Adobe Air) • http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 (Web 2.0) • http://zdrojak.root.cz/clanky/cloud-computing-jiny-pohled-na-aplikace/ • http://www.augi.cz/programovani/cassandra-ocima-net-programatora/ (NoSQL) • http://www.zive.cz/bleskovky/v-americe-vladne-internetu-netflix-v-evrope-bittorrent/sc-4-a- 166249/default.aspx (Netflix a BitTorrent králové datového trafficu) • http://www.root.cz/clanky/big-data-a-jejich-zpracovani/
 41. 41. Odkazy na internetu II. 41 • http://zdrojak.root.cz/clanky/jak-budeme-psat-webove-aplikace-za-tri-roky/ • http://zdrojak.root.cz/clanky/vyvojar-si-jen-s-programovanim-nevystaci/ • http://suewebik.net/webove/web20-def.html • http://www.lupa.cz/clanky/web-2-0-bublina-nebo-novy-smer-webu/ • http://www.slideshare.net/MedvidekPU/sociln-st-mn-internet-k-nepoznn • http://zdrojak.root.cz/clanky/jaky-software-pohani-facebook/ • http://www.lupa.cz/clanky/komunitni-server-a-komunitu-mate-kde/ • http://www.forbes.com/sites/gartnergroup/2014/10/21/gartners-top-10-strategic-technology-trends- for-2015/ • http://tech.ihned.cz/c1-63001160-internet-of-things-internet-veci-hrozby
 42. 42. Závěr, dotazy

×