Successfully reported this slideshow.

Beauti Drink

16,537 views

Published on

Consumer behavior of Sappe Beauti Drink towards Thai female consumers.

 • Be the first to comment

Beauti Drink

 1. 1. การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อความสวยงามของบริษัท ทรัพย์อนันต์ ได้ส่งผลให้ตลาด Functional Drink ในประเทศไทย มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก จากช่องว่างของตลาดที่ยังไม่มีผู้ผลิตเครื่องดื่มรายใดจับตลาดผู้บริโภคที่ต้องการเครื่องดื่มที่ดับกระหายพร้อมกับได้รับคุณประโยชน์ที่ดูเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยปัจจุบัน Beauti Drink ได้แบ่งตัวของผลิตภัณฑ์ออกเป็น 4 สูตร ได้แก่ Collagen Fiber Chlorophyll และ Co-enzyme Q 10 ทำให้เครื่องดื่ม Beauti Drink เข้ามาอยู่ในหัวใจของผู้บริโภคได้ไม่ยากเลยทีเดียว “ Beauti Drink แค่ดื่มก็สวยได้” Beauti Drink
 2. 2. Segmentation and Target
 3. 3. ด้านประชากรศาสตร์ ด้านภูมิศาสตร์ : กลุ่มผู้บริโภคเป็นเพศหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 20 – 45 ปี อยู่ในช่วงของวัยเรียนและวัยทำงาน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Gen Y ซึ่งอาจจะมี Gen X และ Gen M ด้วย : กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่ในเขตชุมชนเมือง เนื่องจากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แออัดและรีบเร่ง ด้านจิตวิทยา : กลุ่มลูกค้าอยู่ในชนชั้นระดับปานกลางในสังคม โดยมีวิถีชีวิตคือเป็นสาวยุคใหม่ที่ให้ความสนใจในเรื่องของสุขภาพ รูปร่าง และความงาม
 4. 4. ด้านประโยชน์ที่แสวงหา ประโยชน์ที่แสวงหาที่ได้จากตัวผลิตภัณฑ์ Beauti Drink ซึ่งสามารถจำแนกออกได้เป็น 4 กลุ่ม โดยแบ่งตามสูตรของ ผลิตภัณฑ์ Beauti Drink ได้แก่ สูตร Collagen สามารถตอบสนอง กลุ่มที่ต้องการประโยชน์และใส่ใจในเรื่องสุขภาพผิวพรรณ สูตร Fiber สามารถตอบสนอง กลุ่มที่ต้องการและให้ความสนใจในเรื่องของสัดส่วน รูปร่างที่สมส่วน และดูดีอยู่เสมอ สูตร Chlorophyll สามารถตอบสนอง กลุ่มที่ต้องการประโยชน์ในการชำระล้างของเสียออกจากร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นจากภายใน สูตร Co-enzyme Q 10 สามารถตอบสนอง กลุ่มผู้หญิงที่มีตัวเลขของอายุที่สูงขึ้นและต้องการเพื่อชะลอความเสื่อมสภาพของผิวให้ดูดีอยู่เสมอ ด้านพฤติกรรม : โดยโอกาศในการซื้อผลิตภัณฑ์ซื้อเมื่อมา ณ จุดขาย และมีอัตราการใช้ผลิตภัณฑ์จากครั้งแรกที่ได้ลองดื่มเพิ่มในอัตราที่มากขึ้น มีความซื่อสัตย์หรือ Brand Loyalty และมีทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ในทางที่ดี
 5. 5. Beauti Drink Positioning
 6. 6. EXTERNAL INFLUENCERS Culture Demographics Families and Households Group Influencers
 7. 7. ค่านิยมที่มุ่งเน้นผู้อื่น : Other-oriented-Values <ul><li>สนทนากันในกลุ่มเพื่อน เช่น ที่ทำงาน , สถานศึกษา </li></ul><ul><li>แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ที่ได้รับจากการดื่มเครื่องดื่ม Beauti Drink </li></ul>- แนะนำให้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ผิวสวยใส ช่วยระบบขับถ่าย ล้างสารพิษ ชะลอความเสื่อมของผิวพรรณ เป็นลักษณะปากต่อปาก WOM WORD OF MOUNTH Culture: วัฒนธรรม
 8. 8. <ul><li>ค่านิยม </li></ul><ul><li>หนุ่มสาว : เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก </li></ul><ul><ul><li>ชอบลองและให้ความสนใจในด้าน สุขภาพผิวเป็นอย่างมาก </li></ul></ul><ul><ul><li>เพื่อนเป็นผู้แนะนำและดื่มแล้วได้ผลก็จะเลือกบริโภคตาม </li></ul></ul><ul><li>การให้ความร่วมมือ : เมื่อดื่ม Beauti Drink แล้วได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ </li></ul><ul><ul><li>ต้องการที่จะให้คนภายในกลุ่มดื่มตาม </li></ul></ul><ul><ul><li>แนะนำสูตรที่ดื่มหรือสูตรอื่นที่สามารถสนองความต้องการได้ </li></ul></ul><ul><ul><li>ตัวอย่าง ถ้าเพื่อนมีปัญหาระบบขับถ่ายก็แนะนำสูตร Fiber และที่สำคัญก็จะแนะนำสถานที่จัดจำหน่ายที่ 7-11 ด้วย </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>การตอบรับ : </li></ul><ul><li>ผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ตัวเองดูดี ทั้งในส่วนของภายนอก </li></ul><ul><li>ปัจจุบันมีให้เลือกหลายยี่ห้อทั้งชนิดแคปซูลและชนิดน้ำแต่ราคาค่อนข้างสูง </li></ul><ul><li>Beauti Drink มีส่วนผสมของสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ช่วยดับกระหายและราคาไม่สูง หาซื้อได้ง่าย จึงได้รับการตอบรับในระยะเวลาที่รวดเร็ว </li></ul><ul><li>วัตถุนิยม : </li></ul><ul><li>ความสวยความงามเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนต้องการและแสวงหา </li></ul><ul><li>ถ้าต้องการสวยแบบรวดเร็วก็ปรึกษาแพทย์ด้านผิวพรรณ </li></ul><ul><li>ถ้าค่อยเป็นค่อยไป คือ ซื้อสินค้าที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนมารับประทาน ซึ่งมีให้เลือกหลายแบบหลายราคาตามความต้องการ </li></ul>ค่านิยมที่มุ่งเน้นเพื่อตัวเอง : Self-oriented Values
 10. 10. <ul><li>กลุ่มผู้บริโภค Beauti Drink เป็นกลุ่ม Gen – Y อายุตั้งแต่ 25-33 ปี </li></ul><ul><li>เชื่อว่าการประสบความสำเร็จในชีวิตต้องทำงานหนัก </li></ul><ul><li>แต่งงานช้าหรือถ้ามีอุปสรรคก็จะเลิกกับแฟนและเลือกงาน </li></ul><ul><li>ให้ความสำคัญกับการศึกษาบางคนทำงานด้วยเรียนด้วย </li></ul><ul><li>เป็นคนทันสมัยไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ชอบลองในสิ่งใหม่ๆ แต่จะต้องมีข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจ </li></ul><ul><li>ส่วนใหญ่จะนอนดึกตื่นเช้า ทำให้เกิดความวิตกเรื่องผิวพรรณที่ไม่สดใส </li></ul><ul><li>ต้องหาข้อมูลทั้งจากเพื่อนหรือค้นหาด้วยตัวเองมาช่วยให้ดูดีขึ้น ซึ่ง Beauti Drink ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่นำมาเป็นตัวช่วยเพื่อเพิ่มความมั่นใจ </li></ul><ul><li>ไม่ให้ความสำคัญกับการโฆษณาทางทีวีเพราะชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่กับ Internet </li></ul><ul><li>การตัดสินใจเลือกมาจากกลุ่มเพื่อนและการทดลองดื่มเอง ซึ่งเห็นผลิตภัณฑ์ในตู้แช่ในร้าน 7-11 จากความโดดเด่นของ Neck Tag และอ่านข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่คล้องอยู่ที่คอขวด </li></ul>Demographics: ประชากรศาสตร์
 11. 11. <ul><li>ส่วนใหญ่อยู่ในชนชั้น Lower-Middle Class และ Upper-Lower Class </li></ul><ul><li>เป็นชนชั้นทำงาน มีอยู่มากที่สุดในสังคม เป็นพนักงานที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร </li></ul><ul><li>เรียนจบในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในช่วงที่เริ่มของชีวิตการทำงาน </li></ul><ul><li>การดำเนินชีวิตประจำวันยังไม่แตกต่างจากเดิมมากนัก เช่น ร้านค้าที่เคยซื้อสินค้า ก็ยังเข้าไปใช้บริการอยู่ </li></ul><ul><li>สินค้าที่ต้องการต้องไม่แพงเกินไปและมีประโยชน์จริง จึงจะตัดสินใจซื้อเหมือน Beauti Drink “ ราคาไม่แพง ดับกระหาย ได้ประโยชน์ ” </li></ul>Social Class System
 12. 12. <ul><li>กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Gen Y </li></ul><ul><li>ยังโสด </li></ul><ul><li>อาศัยอยู่กับบิดามารดาหรืออยู่คนเดียว </li></ul><ul><li>การตัดสินใจซื้อ Beauti Drink ก็เกิดจากตนเอง บุคคลในครอบครัวไม่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ </li></ul><ul><li>กระบวนการตัดสินใจของครอบครัว ( Family Decision Making ) สำหรับผลิตภัณฑ์ Beauti Drink ลักษณะทั่งหมด 6 บทบาท ได้แก่ </li></ul><ul><ul><li>ผู้ริเริ่ม </li></ul></ul><ul><ul><li>ผู้รวบรวมข้อมูล </li></ul></ul><ul><ul><li>ผู้มีอิทธิพล </li></ul></ul><ul><ul><li>ผู้ตัดสินใจ </li></ul></ul><ul><ul><li>ผู้ซื้อ </li></ul></ul><ul><ul><li>ผู้ใช้ </li></ul></ul><ul><li>สินค้านั้นมิได้นำมาใช้ร่วมกันในครอบครัว </li></ul><ul><li>ระดับความเกี่ยวข้อง ( Degree of involvement) ของสินค้าที่สมาชิกแต่ละบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยต่ำ </li></ul>Families and Households: ครอบครัว กลุ่มเป้าหมายเป็น “เอกเทศ” (Individualized)
 13. 13. <ul><li>เพื่อนร่วมงานหรือที่เรียกว่า กลุ่ม Primary เนื่องจากมีพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตคล้ายๆกัน มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมีการติดต่อกันประจำ </li></ul><ul><li>กลุ่มที่มีอิทธิพล มีการใช้สินค้าและมีการบอกต่อปากต่อปาก : Word of Mouth กับเพื่อนร่วมงาน </li></ul><ul><li>ทำให้ผู้บริโภคยอมรับ ปฏิบัติตามบรรทัดฐาน ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มอ้างอิง ( Aspiration) </li></ul>Group Influencers: กลุ่มอิทธิพล กลุ่มอ้างอิง
 14. 14. กลุ่มอ้างอิง มีผลอย่างไรต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค <ul><li>ทางด้านข้อมูลข่าวสาร ( Informational Influence) </li></ul><ul><ul><li>มีความชำนาญ </li></ul></ul><ul><ul><li>ได้ลองบริโภคผลิตภัณฑ์ Beauti Drink </li></ul></ul><ul><li>ทางด้านการเปรียบเทียบกลุ่ม ( Identification Influence) </li></ul><ul><ul><li>ผู้บริโภคได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์ Beauti Drink </li></ul></ul><ul><ul><li>ผู้บริโภคได้รับข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับสารอาหารที่ผสมอยู่ในตัวของผลิตภัณฑ์ Beauti Drink </li></ul></ul><ul><ul><li>เคยรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้ก่อนที่ผลิตภัณฑ์ของ Beauti Drink จะออกวางจำหน่าย </li></ul></ul><ul><ul><li>ตัวอย่าง ทราบว่า Collagen ช่วยให้ผิวพรรณสวยเนียนเรียบจากเพื่อนที่เคยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่มีส่วนผสมของ Collagen </li></ul></ul><ul><ul><li>ทราบว่า Fiber มีส่วนช่วยในเรื่องการขับถ่าย </li></ul></ul><ul><ul><li>ทราบว่า Chlorophyll ช่วยขับสารพิษ </li></ul></ul><ul><ul><li>ทราบว่า Co-Enzyme Q 10 ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ </li></ul></ul><ul><ul><li>“ พอมาเห็นผลิตภัณฑ์ Beauti Drink จึงเกิดความสนใจซื้อมาทดลองใช้ ” </li></ul></ul>
 15. 15. INTERNAL INFLUENCERS Perception Learning Needs,Motivation and Personality Attitude Self Concept and Lifestyle
 16. 16. Perception : การเรียนรู้ ก่อนที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ได้นั้น ต้องผ่านกระบวนการรับรู้ไปก่อน ซึ่ง ลักษณะของการรับรู้ประกอบด้วย
 17. 17. 1. การเปิดรับข้อมูล ผู้บริโภคเปิดรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ Beauti Drink จากสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียงและสัมผัสดังนี้ รูป หมายถึง ภาพหรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Beauti Drink ที่ผู้บริโภคมองเห็นผ่านการมองด้วยสายตา เช่น โทรทัศน์ นิตยสาร งานแสดงผลิตภัณฑ์ ป้ายโฆษณา อินเตอร์เน็ต และจุดขายผลิตภัณฑ์ เป็นต้น โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ Beauti Drink รสและกลิ่น หมายถึง การเปิดรับข้อมูลของผู้บริโภคผ่านลิ้นและจมูก เพื่อให้รับทราบข้อมูลด้านรสชาติและกลิ่นรสของผลิตภัณฑ์ Beauti Drink โดยการทดสอบชิม การทดลองดื่ม เป็นต้น โดย บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัลฟู้ด จำกัด ได้กระตุ้นการเปิดรับข้อมูลของผู้บริโภคโดยเปิดงานแสดงสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคได้ชิมสินค้าด้วยตนเอง เสียง หมายถึง การเปิดรับข้อมูลของผู้บริโภคผ่านหู คือ การได้ยิน ไม่ว่าจะได้ยินจากการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ การประชาสัมพันธ์ของ MC ในงานแสดงสินค้า การบอกเล่าจากเพื่อนหรือคนรู้จัก เป็นต้น สัมผัส หมายถึง ผู้บริโภคจะเปิดรับข้อมูลโดยผ่านการสัมผัสผ่านผิวหนัง
 18. 18. : เมื่อผู้บริโภคเปิดรับข้อมูลของผลิตภัณฑ์แล้ว ข้อมูลจะถูกส่งไปยังสมองเพื่อทำการประมวลผล โดยผู้บริโภคจะสนใจและตั้งใจรับข้อมูลหรือไม่นั้น มีปัจจัยที่มีอิทธิพล ดังนี้ องค์ประกอบด้านเทคนิค ( Technical Factors ) ประกอบด้วย - ขนาด ( Size ): ผู้บริโภคให้ความสนใจต่อขนาด รูปแบบผลิตภัณฑ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของ Beauti Drink โดยเฉพาะรูปแบบขวดที่เป็นทรงปิรามิด - สี ( Color ): สีของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีสีน่ารัก สดใส สไตล์เกาหลี - ญี่ปุ่น ซึ่งสร้างความโดดเด่นและกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภคได้อย่างด - ตำแหน่ง ( Position ): Beauti Drink ได้หลีกเลี่ยงการที่ผู้บริโภค เลือกที่จะไม่รับข่าวสารของผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยการใช้กลยุทธ์การวางจำหน่ายสินค้าที่ร้านสะดวกซื้อที่เข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด ได้แก่ 7-11 ซึ่งถือว่าได้รับความสำเร็จอย่างยิ่ง เนื่องจากจากการสัมภาษณ์บริโภคพบว่าส่วนใหญ่แล้วจะเห็นและรู้จักสินค้าครั้งแรกผ่านจุดขายสินค้ามากกว่าการพบเห็นผ่านสื่อต่างๆ และมีความสนใจต่อผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมากมาก 2. ความตั้งใจรับข้อมูล - ตำแหน่ง ( Position ): Beauti Drink ได้หลีกเลี่ยงการที่ผู้บริโภค เลือกที่จะไม่รับข่าวสารของผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยการใช้กลยุทธ์การวางจำหน่ายสินค้าที่ร้านสะดวกซื้อที่เข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด ได้แก่ 7-11 ซึ่งถือว่าได้รับความสำเร็จอย่างยิ่ง เนื่องจากจากการสัมภาษณ์บริโภคพบว่าส่วนใหญ่แล้วจะเห็นและรู้จักสินค้าครั้งแรกผ่านจุดขายสินค้ามากกว่าการพบเห็นผ่านสื่อต่างๆ และมีความสนใจต่อผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมากมาก
 19. 19. <ul><li>ความพร้อมด้านสมองของผู้บริโภค ( Mental readiness of consumer to perceive ) </li></ul><ul><li>- ความคุ้นเคย ( Familiarity ): ผู้บริโภคบางคนจะมีความคุ้นเคยกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ Functional Drink เนื่องจากชอบและเคยบริโภคผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มาก่อน จึงมีความสนใจและจะจดจำข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ดีว่าผู้ที่ไม่มีความคุ้นเคย </li></ul><ul><li>- ความคาดหวัง ( Expectations ): บางคนมีความต้องการและความคาดหวังเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ Beauti Drink ดังนั้นจึงมีความสนใจและตั้งใจรับข้อมูลมากกว่าผู้ที่ไม่มีความต้องการและไม่คาดหวังว่าจะต้องได้ประโยชน์อะไรจากการบริโภค </li></ul><ul><li>- ความมั่นใจและความรอบคอบ ( Confidence and Caution ): ผู้บริโภคจะมีความมั่นใจต่อผลิตภัณฑ์หากรู้สึกว่าได้รับข้อมูลที่เชื่อมั่นได้ รวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดูได้จากมาตรฐานที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว เช่น เครื่องหมาย อย . ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มนี้จะตรวจสอบผลิตภัณฑ์ละเอียดกว่าผู้บริโภคที่ไม่มีความรอบคอบ แต่กลับส่งผลดีต่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผู้บริโภคที่ไม่มีความรอบคอบจะเลือกแค่สิ่งที่ตนเองสนใจเท่านั้นไม่ได้ดูข้อมูลทั้งหมด จึงไม่สนใจว่ามีการให้ข้อมูลสำคัญอะไรบ้าง ดังนั้นในการสื่อสารทางการตลาดจึงมุ่งเน้นไปที่กลุ่มที่ต้องการความมั่นใจและมีความรอบคอบเป็นหลัก ดังนั้นกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ใช้ คือ เนื่องจากเป็นสินค้าที่วางขายเฉพาะที่ร้านสะดวกซื้อเท่านั้น ทำให้การเลือกใช้สื่อส่วนใหญ่เป็นสื่อ ณ จุดขาย และเป็นเอกสารที่บอกคุณประโยชน์ของสินค้า และใช้สื่อโฆษณา Advertorial ผ่านสื่อรายการโทรทัศน์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ประกอบกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ ผู้บริโภคมีการรู้จักคุณค่าประโยชน์ของสินค้ามาบ้างแล้ว ทำให้บริษัทไม่ต้องเน้นการสื่อสารการตลาดเพื่อ Educate สินค้ามากนัก แต่นอกจากนี้ Beauti Drink ยังมีการให้ข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตผ่าน http://www.sapanan.com ด้วย ดังรูป </li></ul>
 20. 25. <ul><li>ประสบการณ์ในอดีตของผู้บริโภค ( Past experience of the consumer ) </li></ul><ul><li>เนื่องด้วยผู้บริโภคแต่ละคนประสบการณ์ต่างกัน หากมีประสบการณ์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ ผู้บริโภคก็จะสนใจในตัวผลิตภัณฑ์มากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์ที่ไม่ดีต่อผลิตภัณฑ์ เช่น บริโภคแล้วไม่เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับว่าแตกต่างจากการไม่ดื่มอย่างไร แต่อีกกรณีหนึ่ง คือ แม้จะไม่เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง แต่หากมีปัญหาซึ่งต้องการได้รับการแก้ไข เช่น มีอาการท้องผูกมาก ก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้บริโภคสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ Beauti Drink สูตร Fiber มากขึ้นด้วย </li></ul><ul><li>ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมจากการรับรู้ของผู้บริโภค ( </li></ul><ul><li>Social and cultural factures of consumer perception) </li></ul><ul><li>สังคมเพื่อนเรียนและเพื่อนร่วมงานที่มีการบริโภค Beauti Drink อยู่เป็นประจำ มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคอย่างมาก โดยเมื่อเห็นว่าเพื่อนบริโภคเป็นประจำก็จะเป็นแรงกระตุ้นความสนใจมากขึ้นและต้องการที่จะรู้จักผลิตภัณฑ์มากขึ้นด้วย </li></ul>
 21. 26. 3. การเข้าใจข้อมูล : เมื่อผู้บริโภคมีความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคก็เริ่มทำความเข้าใจในตัวของผลิตภัณฑ์ เช่น การแปลความหมายของคำบรรยายผลิตภัณฑ์ที่ได้อ่านไปว่าสินค้านั้นคืออะไร มีส่วนประกอบอะไรบ้าง ปริมาณเท่าไร ราคาเท่าไร มีกี่รสชาติ แต่ละรสชาติหรือแต่ละสูตรแตกต่างกันอย่างไร มีคุณประโยชน์ในเรื่องใดบ้าง ซึ่งในขั้นตอนนี้ถ้าผู้บริโภคทำความเข้าใจข้อมูลและพบว่าตรงกับความต้องการก็จะผ่านกระบวนการต่อไปอย่างรวดเร็ว แต่ในกรณีที่รู้สึกว่ายังไม่เข้าใจข้อมูลบางส่วน อาจมีการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น ผู้ที่เคยบริโภคมาก่อน แพทย์และเภสัชกร เป็นต้น 4. ความทรงจำหรือการเก็บรักษา : ผู้บริโภคจะเก็บรักษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ไว้ในความทรงจำ โดยหากข้อมูลที่ได้มานั้นสามารถตอบสนองความต้องการหรือช่วยแก้ปัญหาได้ ข้อมูลจะอยู่ในความทรงจำระยะสั้นและผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อทันที แต่หากยังไม่มีความเชื่อมั่นในข้อมูลหรือข้อมูลยังไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคก็จะเก็บข้อมูลไว้ในความรงจำระยะยาวเพื่อเก็บไว้ใช้ในภายหลัง ซึ่งจากการสัมภาษณ์ พบว่าส่วนใหญ่เมื่อผู้บริโภคผ่านกระบวนการรับรู้แล้วจะตัดสินใจซื้อและทดลองใช้ทันที โดยเฉพาะในรายที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ปัญหา ได้แก่ ผู้บริโภคมีปัญหาเรื่องการถับถ่ายเมื่อเดินเข้าไปใน 7-11 แล้วพบ Beauti Drink สูตร Fiber ได้หยิบขึ้นมาดูและศึกษาและรู้ว่ามีส่วนผสมของ Fiber จะช่วยในเรื่องระบบถับถ่ายในเป็นปกติได้ ทั้งนี้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคในกลุ่มนี้ คือ ผู้บริโภคมีความพร้อมทางด้านสมองในเรื่องของความคุ้นเคยกับตัวของ Fiber หรือใยอาหาร ที่ปกติมีอยู่ในผักผลไม้ ซึ่งหากบริโภคเป็นประจำก็จะทำให้มีการถับถ่ายที่เป็นปกติ นั้นก็คือ ความคาดหวังของผู้บริโภคนั่นเอง
 22. 27. ซึ่งจากการสัมภาษณ์ พบว่าส่วนใหญ่เมื่อผู้บริโภคผ่านกระบวนการรับรู้แล้วจะตัดสินใจซื้อและทดลองใช้ทันที โดยเฉพาะในรายที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ปัญหา ได้แก่ ผู้บริโภคมีปัญหาเรื่องการถับถ่ายเมื่อเดินเข้าไปใน 7-11 แล้วพบ Beauti Drink สูตร Fiber ได้หยิบขึ้นมาดูและศึกษาและรู้ว่ามีส่วนผสมของ Fiber จะช่วยในเรื่องระบบถับถ่ายในเป็นปกติได้ ทั้งนี้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคในกลุ่มนี้ คือ ผู้บริโภคมีความพร้อมทางด้านสมองในเรื่องของความคุ้นเคยกับตัวของ Fiber หรือใยอาหาร ที่ปกติมีอยู่ในผักผลไม้ ซึ่งหากบริโภคเป็นประจำก็จะทำให้มีการถับถ่ายที่เป็นปกติ นั้นก็คือ ความคาดหวังของผู้บริโภคนั่นเอง
 23. 28. Learning : การเรียนรู้ ผู้บริโภคเกิดการเรียนรู้เมื่อได้สิ่งกระตุ้นมาจาก รูปลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ ราคาและตราผลิตภัณฑ์ Beauti Drink และเกิดแรงจูงใจจากการกระหายน้ำพร้อมความต้องการมีสุขภาพที่ดี เมื่อเห็นว่า Beauti Drink สอดคล้องกับความต้องการจึงซื้อไปทดลองบริโภคโดยเกิดกระบวน การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ( Direct Experience) จากการทดลองเอง และมีการโยงใย ( Association) กับความรู้ที่เคยได้รับมาจากคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวของ Beauti Drink เช่น รู้ว่าผักช่วยให้ระบบการขับถ่ายเป็นปกติเนื่องจากมี Fiber เมื่อเห็น Beauti Drink สูตร Fiber ก็จะโยงใยได้ว่าต้องช่วยเรื่องระบบการขับถ่ายแน่นอน เมื่อผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ Beauti Drink แล้วได้ผลตามที่ต้องการ จึงเกิดพฤติกรรมเคยชิน โดยในแต่ละวันอย่างน้อยต้องได้ดื่มผลิตภัณฑ์ของ Beauti Drink เสมือนว่าถ้าไม่ได้ดื่มเหมือนขาดอะไรบางอย่างไป จากการสัมภาษณ์ผู้บริโภคภายหลังการบริโภค Beauti Drink พบว่าผู้บริโภคให้ความ รู้สึกเสริมทั้งทางด้านบวกและด้านลบ ดังนี้
 24. 29. ด้านลบ : สำหรับผลิตภัณฑ์ Beauti Drink สูตร Chlorophyll และ Co-enzyme Q10 นั้นส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์เห็นผลช้ากว่าความคาดหวัง : ผู้บริโภคบางรายรู้สึกว่าได้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ไม่เต็มที่ เนื่องจากสารอาหารที่เติมลงไปน่าจะเสื่อมสลายไปเมื่อถูกแสงและความร้อน ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะมีความรู้เกี่ยวกับ Functional อยู่แล้ว : ผู้บริโภคบางรายมีความรู้สึกไม่ดีกับการเติมวัตถุกันเสียลงในผลิตภัณฑ์ชนิดขวด เพราะให้ความรู้สึกว่าจะเกิดการสะสมในร่างกายและส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว ด้านบวก : ผลิตภัณฑ์มีรสชาติอร่อย ด้านประโยชน์ที่ได้รับ คือ สำหรับสูตร Fiber ผู้บริโภคได้รับการตอบสนองที่ดีตามความคาดหวัง คือ ระบบขับถ่ายเป็นปกติและเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ และสูตร Collagen คือ รู้สึกผิวชุ่มชื้นขึ้น
 25. 30. Needs : ความจำเป็น + Want : ความต้องการ Needs การดำรงชีวิตในปัจจุบัน เกิดความรีบเร่ง ในส่วนของการทำงาน การเรียน เวลา และสถานการณ์ต่างๆ ผู้บริโภคมีความจำเป็น มีความต้องการด้านร่างกายหรือทางด้านสรีระ ( Physical or Physiological need ) ซึ่งเป็นความต้องการขั้นปฐมภูมิ ( Primary needs ) เช่น ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่สำคัญคือ อาหาร ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ “ น้ำ ” ที่ร่างการของมนุษย์ไม่สามารถขาดได้ BUT….. เมื่อความต้องการน้ำ ( น้ำเปล่า ) ถูกเติมเต็มความต้องการแล้ว “ มีอะไรไหมอะที่ดื่มแล้วดีกว่าน้ำเปล่าอะ ” เกิดความต้องการใหม่ คือ ความต้องการขั้นทุติยภูมิ ( Secondary needs) ซึ่งเป็นความต้องการที่นอกเหนือจากความจำเป็น น้ำคือความจำเป็น แต่ต้องการน้ำที่มากกว่าน้ำเปล่า ความต้องการที่จำเป็น
 26. 31. ความต้องการที่นอกเหนือความจำเป็น : ไม่ใช่น้ำเปล่าก็ “ Beauti Drink ” ไง สามารถดื่มแทนน้ำได้ และให้ประโยชน์มากกว่าน้ำ ส่งผลดีต่อร่างกาย เนื่องจากสารอาหารที่ ผสมเพิ่มเข้าไป ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่ยังไม่ได้รับ ( Unmet needs ) เช่น - ต้องการมีสุขภาพผิวที่ดีขึ้น และสวยขึ้น - ต้องการมีรูปร่างที่สมส่วนและดีขึ้น - ต้องการชะลอความเสื่อมสภาพของผิวหนัง ( ความแก่ ) ดูอ่อนกว่าวัย - ต้องการล้างสารพิษที่มีอยู่ในร่างกาย Want Unmet needs : ความต้องการที่ยังไม่ได้ถูกตอบสนอง นอกจาก น้ำที่สามารถดื่มแล้วได้ประโยชน์มากกว่าน้ำเปล่าแล้วนั้น ซึ่งได้ถูกตอบสนองโดยผ่าน Beauti Drink ไปแล้วนั้น ซึ่งสามารถตอบนองได้กับผู้หญิงตามเป้าหลายที่วางไว้เนื่องจากบุคลิกของผลิตภัณฑ์แสดงออกได้ถึงความเป็นผู้หญิง แต่มีใครเคยถามบ้างไหมว่า
 27. 32. แล้วผู้ชายละ ผมอยากดื่มบ้าง แต่ผมไม่กล้าซื้อ อายอะ มุมมองของเพศชายผ่าน : หลังจากศึกษาพฤติกรรมของผู้ดื่มเครื่องดื่ม Beauti Drink พบว่ามีเพศชายจำนวนไม่น้อยที่หันมาดื่มเครื่องดื่มเพื่อความสวยงามซึ่งความต้องการของกลุ่มผู้ชายวัยทำงานมีกระแสการดูแลสุขภาพของผู้ชายยุคนี้มีความต้องการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น อาจจะเนื่องมาจากแฟนสาว ซื้อมาดื่มเอง แล้วอยากมอบสิ่งดีๆให้กับคนรัก เลยซื้อเครื่องดื่ม Beauti Drink ให้ลองดื่มดู ซึ่งเพศชายเองก็พบว่า เป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำผลไม้เพียง 12 % ในปริมาณความจุขนาด 365 มล . ทำให้ผู้บริโภคสามารถดื่ม Beauti Drink ได้บ่อยกว่าเครื่องดื่มนม หรือน้ำผลไม้ที่มีความเข้มข้นสูง ที่แม้ว่าจะมีส่วนผสมของคอลลาเจน แต่ไม่สามารถใช้ดื่มเพื่อดับกระหายได้ เรียกว่าการที่สามารถตอบโจทย์ทั้งทางด้านฟังก์ชันนัลในเรื่องของการแก้กระหาย และทางด้านอีโมชันนัล คือเรื่องความงาม ซึ่งเป็นสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายให้ความสำคัญได้ในคราวเดียวกัน ช่วยเพิ่มแต้มต่อให้กับ Beauti Drink อย่างมาก
 28. 33. 5. ภาพลักษณ์ของเครื่องดื่มบิวติดริ้ง ยี่ห้ออื่นเจาะจงผู้หญิงเกินไป จึงไม่กล้าซื้อดื่ม เป็นบทสรุปโดยรวมจากความคิดเห็นของเพศชายที่มีต่อเครื่องดื่ม Beauti Drink ร่วมถึงพฤติกรรมส่วนตัวที่พบว่าผู้ชายในกลุ่มนี้มีความกังวลเกี่ยวกับความอ้วนและการเผาผลาญพลังงาน หรือให้ความสำคัญเรื่องการดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอ ซึ่งเดิมคนที่สนใจเครื่องดื่มชนิดนี้จะเป็นกลุ่มคนที่ออกกำลังกาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนอายุ 20 กว่า ๆ กับกลุ่มคนอายุ 40-50 ปี แต่พอทางการออกมารณรงค์เรื่องคนอ้วน รวมถึงการที่คนอยากดูดีมากขึ้น ก็ทำให้คนหันมาสนใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้น โดยบางคนสนใจเพราะอยากได้ผิวพรรณที่ดี บางคนสนใจเพราะมีโรค บางคนสนใจเพราะรู้สึกว่าเครียด บางคนสนใจเพราะเห็นดารา นายแบบ เป็นตัวอย่าง โดยจากผลการสัมภาษณ์พบว่าพฤติกรรมทั้งภายใน และภายนอก ที่ทำให้หันมาดื่มเครื่องดื่ม Beauti Drink ดังนี้ 1. แฟน หรือ คนรัก ซื้อมาให้ลองดื่ม 2. เห็นผู้หญิง หรือ เพื่อนต่างเพศดื่ม 3. เกิดปัญหาเรื่องสุขภาพ 4. เป็นคนดูแลสุขภาพอยู่แล้ว โดยไม่สนใจว่าเป็นเครื่อง ดื่มชนิดไหน เพียงคิดว่าดื่มแล้ว สุขภาพจะดี ก็ซื้อมาลองเสมอ
 29. 34. Maslow Beauti Drink Beauti Drink สูตร Fiber และ Chlorophyll เป็นความต้องการในส่วนของความปลอดภัย ( Safety ) จากความต้องการทางด้าน น้ำ ในปัจจัย 4 แล้ว ผู้บริโภคต้องการความปลอดภัยในชีวิตในเรื่องสุขภาพที่ดีและการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น โดย Fiber ช่วยในด้านการถับถ่ายที่ดีขึ้นและทำให้ระบบถับถ่ายเป็นปกติ “นอนดึก ทำงานดึก นอนเช้า” ระบบของร่างกายเกิดความไม่สมดุลส่งผลต่อการถับถ่าย ในส่วนของ Chlorophyll ช่วยในการล้างสารพิษในร่างกาย ในช่วงเวลาของแต่ละวัน ผู้บริโภคได้รับประทานอาหาร ขนม รวมถึงอาหารขยะต่างๆเข้าไปในร่างกาย เกิดสารพิษในร่างกายที่ตกค้างและสะสม Chlorophyll ช่วยทำให้ร่างกายมีของเสียน้อยลง ในส่วนของ Beauti Drink สูตร Collagen และ Co-enzyme Q 10 เมื่อความต้องการพื้นฐาน ( ปัจจัย 4) และความต้องการด้านความปลอดภัยถูกตอบสนองแล้ว หรือยังไม่ถูกตอบสนองก็ตาม ผู้บริโภคบางกลุ่มให้ความสนใจและต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคม ต้องการดูดีขึ้น สวยขึ้น เกิดความภูมิใจในตัวของผู้บริโภคเอง
 30. 35. Needs+Want+Unmet needs Motivation เกิดความตึงเครียด ( Tension ) ทำไมฉันอ้วนเยี่ยงนี้ อิช้าง ฉันอึดอัดร่างกายจังเลยอะ นอนดึก ไม่สวยเลยฉัน ผิวหมองจังเลย ป้า ป้า กริ๊ดมีคนเรียกฉันป้าอะ เกิดแรงกระตุ้น ฉันต้องสวย เริ่ด หยิ่ง แรง แรง ! หาข้อมูล ถามเพื่อน แกรู้จัก Beauti Drink ไหมอะ เข้า Web เกี่ยวกับสารที่เติมเข้าไป ออ ฉันรู้ละ ฉันต้องไปซื้อมาดื่มละ ฉันจะได้ “ สวยเลือกได้ ” สรรหาผลิตภัณฑ์ เดินเข้าไป 7-11 กริ๊ดอะไรอะ ขวดสวยงามมาก Beauti Drink เสร็จฉัน เกิดพฤติกรรม เคยชิน ต้องดื่มทุกวัน บรรลุเป้าหมาย เย้ เย้ เป็นไงละ ฉันสวยพอไหม
 31. 36. Motivation : แรงจูงใจ แรงกระตุ้น หลังจากได้รับซื้อ Beauti Drink : - ด้านการเลียนแบบ จากเพื่อน เพื่อนใช้เราก็ต้องใช้ - ต้องการความเด่นเป็นเอกเทศ - ต้องการเป็นพวกเดียวกัน - การแสดงถึงรสนิยม แสดงถึงความเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดทันสมัย - ด้านความเชื่อ เชื่อว่าเมื่อดื่มแล้ว รู้สึกว่าดี ก่อนที่จะซื้อ Beauti Drink : - ด้านความสะดวกสบาย ไม่เสียเวลาที่จะได้รับสารอาหารแต่ละชนิด - ด้านเวลาและสภาพแวดล้อมที่มีอยู่อย่างจำกัด - ด้านราคาที่เหมาะสมกับประโยชน์ที่ได้รับมา Motivation: แรงจูงใจ การจูงใจทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Beauti Drink สามารถแบ่งออกเป็น แรงจูงใจเกี่ยวกับเหตุผลและแรงจูงใจเกี่ยวกับอารมณ์ Rational motives Emotional motives
 32. 37. Personality: บุคลิกภาพ Personality : บุคลิกภาพของผู้บริโภคที่บริโภค Beauti Drink • มี Life Style เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดทันสมัย • ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพ รักความงาม รูปร่าง และต้องการดูแลคุณภาพชีวิตตัวเองให้ดีขึ้น • กลุ่มคนที่ไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเอง • กลุ่มคนที่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและต้องการสารอาหารเพิ่มในส่วนที่ขาดหายไป • ชอบที่จะบริโภคอาหารเสริม • กลุ่มอิงกระแส “ สุขภาพ ” • กลุ่มลองของ ค้นหา เครื่องดื่มแปลก และแตกต่าง • เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง มีความคิดใช้หลักเหตุและและอารมณ์เข้าด้วยกัน มีบุคลิกภาพเป็นพวก EGO • ทฤษฏีบุคลิกภาพตามค่านอยมของบุคคล เป็น มนุษย์ทฤษฏีนิยม ซื้อสินค้าโดยเห็นประโยชน์ของสินค้านั้น และ มนุษย์เศรษฐกิจ ซื้อของพิจารณาถึงความคุ้มค่า ราคา และปรโยชน์ที่ได้รับ • มีความคิดเป็นของตนเองมีการแสวงหาความรู้ใหม่ ซึ่งมีเพื่อนเป็นกลุ่มอ้างอิง • เป็นผู้ที่ชอบความท้าทาย สนุกสนาน มีความสุขกับชีวิต
 33. 38. Attitude : ทัศนคติ ทัศนคติของผู้บริโภคเกี่ยวกับตัวของผลิตภัณฑ์ Beauti Drink แบ่งออกเป็น 3 ขั้น 1. เมื่อผู้บริโภคได้เห็นผลิตภัณฑ์ของ Beauti Drink ด้านบวก : - เห็นคุณสมบัติแล้วตรงกับความต้องการที่อยากได้สุขภาพที่ดีขึ้น - บุคลิกของผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม น่ารักสไตล์เกาหลี - ญี่ปุ่นที่กำลังได้รับความนิยม - อยากจะลองบริโภคเนื่องจากกลุ่มอ้างอิงได้ทดลองใช้แล้วได้ผล ด้านลบ : - คุณสมบัติที่ระบุไว้อยู่นั้นมีปริมาณที่น้อยและเจือจางลงเนื่องจากบรรจุภัณฑ์มีความโปร่งแสงทำให้สารอาหารเสื่อมสลายไปเมื่อโดนแสง ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริโภคมีความรู้ทางด้านสารอาหาร
 34. 39. 2. เมื่อได้บริโภคผลิตภัณฑ์ Beauti Drink ในครั้งแรก ด้านบวก : - มีความเชื่อหรือความรู้สึกว่าตัวเองจะต้องดูดีขึ้นได้ และรู้สึกว่าตนเองเหมาะ กับผลิตภัณฑ์ - ตอบโจทย์ในเรื่องการกระหายน้ำด้วย เพราะเป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำผลไม้เพียง 12 % ในปริมาณความจุขนาด 365 มล . ทำให้ผู้บริโภคสามารถดื่ม Beauti Drink ได้บ่อยกว่าเครื่องดื่มนม หรือน้ำผลไม้ที่มีความเข้มข้นสูง ที่แม้ว่าจะมีส่วนผสมของคอลลาเจน แต่ไม่สามารถใช้ดื่มเพื่อดับกระหายได้ เรียกว่าการที่สามารถตอบโจทย์ทั้งทางด้านฟังก์ชันนัลในเรื่องของการแก้กระหาย และทางด้านอีโมชันนัล คือ เรื่องความงาม ซึ่งเป็นสิ่งที่กลุ่ม เป้าหมายให้ความสำคัญได้ในคราวเดียวกัน ด้านลบ : - ไม่ประทับใจกับกลิ่นรสและรสชาติของสูตร Chlorophyll เนื่องจากกลิ่นของผลิตภัณฑ์ให้ความรู้สึกคล้ายยา
 35. 40. 3. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากบริโภคผลิตภัณฑ์ Beauti Drink อย่างต่อเนื่อง ด้านบวก : - มีทัศนคติดีขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้ลองบริโภค เช่น สูตร Fiber ผู้บริโภคได้รับการตอบสนองที่ดีตามความคาดหวัง คือ ระบบขับถ่ายเป็นปกติและเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ และสูตร Collagen คือ รู้สึกผิวชุ่มชื้นขึ้น ด้านลบ : - สูตร Chlorophyll และ Co-enzyme Q 10 เห็นผลที่เกิดขึ้นกับตัวเองช้า จึงเกิดทัศนคติในด้านลบต่อผลิตภัณฑ์ว่าเป็นเพียงผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่ามาหลอกขาย ( Customer Value ต่ำ )
 36. 41. Self Concept and Lifestyle นักการตลาดต้องเข้าใจความเป็นตัวตนของผู้บริโภค ( Self-Concept) โดยการศึกษาความคิดเห็น และความรู้สึกของผู้บริโภค เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งรูปแบบการใช้ชีวิตหรือวิถิชีวิตของผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญที่นักการตลาดต้องมองและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะผู้บริโภคแต่ละคนมีแนวความคิด ความสนใจที่ไม่เหมือนกัน
 37. 42. จากการสัมภาษณ์ผู้บริโภคที่ดื่มบิวติ ดริ้ง จัดว่าผู้บริโภคอยู่ในกลุ่มมี่มุ่งแสดงความเป็นตัวตน ( Self-Expression Motivation) โดยซื้อจากความปรารถนาของตนเองและแสดงความเป็นปัจเจกบุคคลของตัวเอง ซึ่งมีรูปแบบการใช้ชีวิตเช่น - เป็นคนที่ทันสมัย ทันกับกระแสที่กำลังเข้ามาและชอบที่จะตามกระแสนั้น - เป็นคนที่รักสุขภาพ ชอบดูแลตัวเองแต่ไม่ค่อยมีเวลา ชอบออกกำลังกายตาม Fitness - ชอบเข้าสังคมอยู่กับคนมากๆ ไม่ชอบอยู่คนเดียว ชอบพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่นอยู่เสมอ - ชอบเทคโนโลยี เช่น พูดคุยทาง MSN , FACE BOOK , HI 5 - นอนดึกตื่นเช้า เนื่องจากเป็นวัยที่ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า ทั้งทำงาน และทำกิจกรรมต่างๆ หลายอย่างไปพร้อมๆกัน - มีวิถีชีวิตของวิธีการใช้เงินและเวลาแบบมุ่งฐานะหรือความสำเร็จ โดยทำตามกระแสที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น เพื่อให้คนอื่นยอมรับและมุ่งหวังความเป็นตัวเองกับการปรารถนาที่จะทำสิ่งใด โดยส่วนใหญ่ผู้บริโภคที่ดื่มบิวติ ดริ้งเป็นกลุ่มคนประเภท Experience เนื่องจากเป็นกลุ่มชอบลอง มีความกระตือรือร้น ไม่ชอบอยู่ในกฎเกณฑ์ ชอบทำกิจกรรมใหม่ๆ ที่น่าสนใจ และชอบความตื่นเต้นท้าทายอยู่เสมอ
 38. 43. กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค Situation Influencers Problem Recognition Information Search Outlet selection and Purchase Alternative Evaluation and Selection Post-purchase Processes
 39. 44. อิทธิพลของสถานการณ์ สถานการณ์ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน 1. ด้านสภาพแวดล้อม ในขณะที่อิทธิพลของข่าวสาร รวมถึงกระแสอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เช่น กระแสการดูแลสุขภาพ เช่น เรื่องของ Detox, Collagen, Q 10 และ Fiber ล้วนเป็นเรื่องที่กำลังได้รับความนิยม ทำให้คนเกิดความตื่นตัวหันมาสนใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้น ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมเมือง มักมีวิธีชีวิตที่รีบเร่ง เกิดความแออัดในตัวของสภาพแวดล้อม Life style ของคนเมืองต้องติดต่อธุรกิจ หรือ พบปะ สังสรรค์กัน ดังนั้นการทำให้ตัวเองดูดี สุขภาพดี บุคลิกดี เป็นสิ่งจำเป็นของสังคมคนเมือง เนื่องจากใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเดินทางไปในที่ต่างๆ จึงมีส่วนทำให้ผู้บริโภคไม่มีเวลาที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเอง ดังนั้นผู้บริโภคจึงสรรหาอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้ามาช่วยชดเชยในส่วนที่ร่างการต้องการและไม่สามารถหาได้ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ เพื่อทำให้สุขภาพของตัวเองดีขึ้น โดยการเลือก Beauti Drink นั้นสามารถตอบสนองการแก้ปัญหาทางด้านสุขภาพและบุคลิกภาพ ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ได้เป็นอย่างดี
 40. 45. 2. ด้านเวลา เนื่องจากในสภาพแวดล้อมที่เร่งรีบ ซึ่งต้องทำงานแข่งกับเวลาที่มีอยู่จำกัด ผู้บริโภคจึงมีพฤติกรรมเร่งรีบ ตามสถานการณ์ไปด้วย ร้านสะดวกซื้ออย่าง 7-11 จึงได้รับความนิยม รวมถึงพฤติกรรมที่ต้องการอะไรง่ายๆและได้ผลเร็วเพื่อทันต่อเวลา การตัดสินใจที่รวดเร็ว จึงเกิดขึ้นจากคุณสมบัติที่ผู้บริโภคได้กระแสการรับรู้ เรียนรู้และมีข้อมูลที่อยู่ในความทรงจำบ้างแล้ว บวกกับราคาสินค้าที่ต่ำทำให้เกิดการตัดสินใจได้ในเวลาอันสั้นที่จะลองซื้อ Beauti Drink ไปดื่ม
 41. 46. 3. ด้านเหตุผลการใช้งาน ในส่วนของผู้บริโภคที่บริโภคผลิตภัณฑ์ Beauti Drink จะมีเหตุผลในการบริโภคคือ เพื่อใช้เองเนื่องจากสภาพแวดล้อมและเวลาที่จำกัดทำให้สุขภาพทรุดโทรม การเลือกดื่ม Beauti Drink เป็นเหตุผลเพื่อให้สุขภาพของตัวผู้บริโภคนั้นดีขึ้นตามคุณสมบัติที่ได้ระบุไว้ และเพื่อการเป็นที่ยอมรับในสังคม ตัวเลขของอายุที่เพิ่มมากขึ้นตามมาพร้อมกับริ้วรอย ไม่เรียบเนียน ไม่สวยงามดังเช่นอดีต Beauti Drink สามารถเข้ามาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้ ถ้าจำแนกตามผลิตภัณฑ์ ของ Beauti Drink เหตุผลหลัก ๆ ของแต่ละตัวสามารถจำแนกได้ดังนี้ Fiber : เนื่องจากคนเมืองมีชีวิตที่เร่งรีบ การทานอาหารให้ครบหมู่ อาจทำให้วันหนึ่ง ๆ ได้รับสารอาหารไม่เต็มที่ มีพวกกากอาหารน้อย เกิดการท้องผูก คนที่มีปัญหาการขับถ่ายก็หันมามองหาสิ่งที่จะช่วยในการขับถ่ายได้มากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งยาถ่าย Fiber จึงเข้ามามีบทบาท เพราะทาน Beauti Drink แล้วเห็นผลวันรุ่งขึ้นทันที จากการบอกต่อของผู้ที่เคยใช้มาแล้วทานวันเดียวเห็นผล Q10 : เนื่องจากผู้บริโภค รับรู้และเรียนรู้ว่า Q10 ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ อาหารที่รับประทานทุกวันมีความเสี่ยงต่อมะเร็ง การรับประทาน Q10 จะช่วยให้สุขภาพดีมากขึ้น Chlorophyll : การเลือกบริโภคตัวนี้ เกิดจากสภาพมลภาวะเป็นพิษรอบ ๆ ตัว ในสังคมเมือง ทำให้คนรักสุขภาพ อยากจะ Detox ร่างกายให้ร่างกายได้นำสารพิษออกจากร่างกายไปบ้าง เพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพดีมากขึ้น Collagen : ช่วยกระชับผิวหนัง สร้างความเต่งตึง ให้ผิดดูสดชื่นเปล่งปลั่ง ในวัยที่เลย 20 ปีไปแล้ว ร่างกายจะเริ่มผลิตคอลลาเจนได้น้อยลง การดื่ม Beauti Drink จะช่วยเสริมคอลลาเจนแก่ร่างกายได้
 42. 47. 4. ด้านความรู้สึกที่เกิดก่อนหน้า เป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกดื่มผลิตภัณฑ์ Beauti Drink เกิดจากความรู้สึกชั่วคราว เช่น ความเครียจจากการทำงาน นอนดึก ทำงานเข้าทำให้ระบบภายในร่างกายไม่สมดุล ระบบการขับถ่ายผิดปกติ เกิดของเสียที่ตกค้างในร่างกายสะสม ผิวหมองคล้ำ เกิดริ้วรอยมากมาย หรือ ถ้าเราลองแยกผลิตภัณฑ์ จากความคิดเห็นของผู้บริโภค จะได้ข้อมูลว่า Fiber ที่เลือกดื่ม Beauti Drink ชนิดนี้ เกิดจากความรู้สึกไม่สบายตัว เกิดอาการท้องผูก กังวล ไม่อยากทานยาถ่าย จึงหาทางเลือกอื่นที่ดีกว่า โดยหาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไฟเบอร์มารับประทานเพื่อการขับถ่ายที่ดีขึ้น อาจถามจากคนที่อยู่รอบตัว หรือบางคนก็หาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตหรือจากจุดจำหน่ายสินค้า Collagen และ Q10 เนื่องจากเกิดความไม่มั่นใจในหน้าตาและบุคลิกภาพ กลัวดำ กลัวผิวพรรณเหี่ยวย่น มีริ้วรอย Chlorophyll เกิดจากความรู้สึกที่ร่างกายรู้สึกไม่สดชื่นกระฉับกระเฉง กลัวสารพิษตกค้าง ต้องการ Detox ขับสารพิษออกจากร่างกาย และบำรุงเลือด
 43. 48. การมองเห็นปัญหาของผู้บริโภค ลักษณะของการตัดสินใจของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ Beauti Drink เป็นผลิตภัณฑ์ที่ระดับความสนใจของผู้บริโภคในการตัดสินใจที่เรียกว่าเป็นสินค้าประเภท Low purchase involvement เนื่องจากเป็นสินค้าที่มาราคาไม่สูงมาก พอที่ผู้บริโภคจะจ่ายเพื่อการทดลองใช้หรือเลือกซื้อได้ ประเภทของการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Beauti Drink ของผู้บริโภค โดยผู้บริโภคใช้การตัดสินใจ แบบปกติหรือที่ทำเป็นประจำ ( Nominal Decision Making) ซึ่งมีระดับของ Purchase Involvement ต่ำ เนื่องจากผู้บริโภคอาจตัดสินใจซื้อจากการบอกต่อ ปากต่อปาก ( WOM) จากผู้ที่เคยลองใช้หรือจากสรรคุณที่ระบุไว้บน Neck Tag ที่คล้องไว้ที่คอขวดของ Beauti Drink อีกประเด็นผู้บริโภคนั้น ชื่นชอบและดื่ม Beauti Drink เป็นประจำทุกวัน ซึ่งผู้บริโภคมี Brand Loyalty ต่อ Beauti Drink จึงทำให้ผู้บริโภคไม่สนใจราคา หรือยี่ห้ออื่นในการตัดสินใจ ประเภทการตัดสินใจแบบเร่งด่วน หรือ มีข้อจำกัด ( Limited Decision Making) เกิดขึ้นได้จากผู้บริโภคเดินเข้าร้าน 7-11 อ่านข้อความแล้วอาจจะรู้สึกว่าอยากจะลองทาน Beauti Drink แล้วก็ตัดสินใจลองทาน เป็นการใช้เวลาเพียงสั้น ๆ ในการตัดสินใจ เพราะเป็นสินค้าราคาไม่แพง หรือจากการที่ผู้บริโภคบางคน เกิดปัญหาท้องผูก พอเพื่อนแนะนำก็ตัดสินใจไปลองซื้อทันที
 44. 49. การแสวงหาข้อมูล การมองเห็นปัญหา ปัญหาของผู้บริโภค คือ ในเรื่องของสุขภาพ สุขภาพเสียที่เกิดจาก เวลาและสถานการณ์ต่างๆที่อยู่รอบตัว ผู้บริโภครู้สึกเองว่าเกิดปัญหากับตัวเองจึงพยายามผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาตอบสนองความต้องการ โดยไม่เสียเวลา ใช้ง่าย ประหยัด ซึ่งตรงกับ Concept ของ Beauti Drink เพราะเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยเข้ามาเติมเต็มส่วนที่ร่างกายต้องการทำให้สุขภาพร่างกายดีขึ้น ดูดีขึ้น สวยขึ้น ในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งปัญหาของผู้บริโภคเป็นปัญหาแบบ Active Problem จึงทำให้นักการตลาดต้องพยายามคิดหาผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ ( Unmet Needs ) คือเครื่องดื่มที่ดื่มแทนน้ำเปล่าได้แต่ให้ประโยชน์จากสารอาหารที่เติมลงไปได้ ดื่มแล้วได้มากกว่าน้ำเปล่า การแสวงหาข้อมูลภายใน เริ่มจากผู้บริโภครู้จักหรือรับรู้ในตัวของสินค้าที่เป็นประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีอยู่ในความทรงจำที่เป็นความทรงจำระยะยาวที่เคยได้รับรู้ข้อมูลมาก่อน
 45. 50. การแสวงหาข้อมูลภายนอก เนื่องจากการแสวงหาข้อมูลภายในไม่เพียงพอ อาจจะมาจากไม่เคยได้รับรู้ถึงสินค้าที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดยผู้บริโภคทำการหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพโดยแหล่งข้อมูลที่ผู้บริโภคใช้ในการค้นหาข้อมูล 1. ความทรงจำของตนเอง ( Memory) ซึ่งเป็นการแสวงหาข้อมูลภายใน จากข้อมูลที่อยู่ในสมองของผู้บริโภค ที่เกิดจากการรับรู้ การเรียนรู้ มาก่อน 2. ข้อมูลจากตัวบุคคล ( Personal sources) และข้อมูลจากกลุ่มอิทธิพล ( Independent sources) เช่น เพื่อน เพื่อนสนิท เพื่อนที่ทำงาน ครอบครัว รวมถึงบุคคลที่เคยได้ลองใช้สินค้ามาแล้ว ( ปากต่อปาก ) 3. ข้อมูลทางการตลาด ( Marketing sources) ในส่วนของตัว Beauti Drink ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลจาก จุดจำหน่ายสินค้า คือ 7-11 เนื่องได้ไม่ได้ให้ความสนใจจากการโฆษณาทางโทรทัศน์ หรือมาจากการค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต จากเว็ปไซค์ ต่าง ๆของ Beauti Drink หรือ บล็อก หรือเว็ปบอร์ดที่มีการสนทนากันเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ อาหารเสริม 4. ประสบการณ์จากการเคยทดลองใช้สินค้าโดยตรง ( Experiential sources) ในส่วนของตัว Beauti Drink ผู้บริโภคได้เคยลองใช้มากก่อนหน้านี้และพบถึงผลที่ได้รับจากการลองใช้แล้วเห็นผล
 46. 51. ประเภทของกลุ่มข้อมูล 1. ความทรงจำของตนเอง ( Memory) ซึ่งเป็นการแสวงหาข้อมูลภายใน จากข้อมูลที่อยู่ในสมองของผู้บริโภค ที่เกิดจากการรับรู้ การเรียนรู้ มาก่อน 2. ข้อมูลจากตัวบุคคล ( Personal sources) และข้อมูลจากกลุ่มอิทธิพล ( Independent sources) เช่น เพื่อน เพื่อนสนิท เพื่อนที่ทำงาน ครอบครัว รวมถึงบุคคลที่เคยได้ลองใช้สินค้ามาแล้ว ( ปากต่อปาก ) 3. ข้อมูลทางการตลาด ( Marketing sources) ในส่วนของตัว Beauti Drink ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลจาก จุดจำหน่ายสินค้า คือ 7-11 เนื่องได้ไม่ได้ให้ความสนใจจากการโฆษณาทางโทรทัศน์ หรือมาจากการค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต จากเว็ปไซค์ ต่าง ๆของ Beauti Drink หรือ บล็อก หรือเว็ปบอร์ดที่มีการสนทนากันเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ อาหารเสริม 4. ประสบการณ์จากการเคยทดลองใช้สินค้าโดยตรง ( Experiential sources) ในส่วนของตัว Beauti Drink ผู้บริโภคได้เคยลองใช้มากก่อนหน้านี้และพบถึงผลที่ได้รับจากการลองใช้แล้วเห็นผล
 47. 52. การประเมินและการเลือก ทางเลือกที่ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Beauti Drink มาบริโภคนั้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ จึงเป็นเหตุผลในการซื้อและได้อารมณ์ ความรู้สึกที่ได้ดื่มเข้าไป จึงเป็นสินค้าประเภท Attitude-Based Choices โดยผู้บริโภคมีทัศนคติทั้งทางด้านเหตุผลและอารมณ์ประกอบกัน ความประทับใจและความรู้สึกที่ดีต่อตัวของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่เพียงการเปรียบเทียบคุณลักษณะของสินค้าเพียงอย่างเดียว บางครั้งก็มีการพิจารณาส่วนอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น รสชาติอร่อย หรือจากความรู้สึกดี ๆ ที่ได้ดื่มเครื่องดื่มที่ดีกว่าการดื่มน้ำเปล่าซึ่งมีมาตรฐานในการประเมินของตัวเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เรียงลำดับความสำคัญดังนี้ คือ - คุณสมบัติที่ได้หลังจากการดื่ม Beauti Drink - ด้านราคา ที่ดูสมเหตุสมผล - แบบ ลักษณะ บรรจุภัณฑ์ สวยงาม - มาตราฐานการได้รับการรับรองในตัวสินค้า เช่น อย .
 48. 53. การพิจารณาหน้าร้านและการซื้อ ประเภทของร้านค้า หรือ หน้าร้านในปัจจุบัน เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความสวยงาม Beauti Drink มีช่องทางการจัดจำหน่ายแบบ Store-based retailing ซึ่งจำหน่ายสินค้าที่มีหน้าร้านชัดเจน โดยใช้ความสัมพันธ์ของร้านค้าและสินค้าในการตัดสินใจซื้อ แบบ ร้านค้าก่อน สินค้าทีหลัง ( Outlet first, Brand second) จำหน่ายที่ 7-11 ทุกสาขาทั่วประเทศ เนื่องจาก 7-11 เป็นร้านสะดวกซื้อที่ผู้บริโภคใช้เลือกซื้อสินค้ามากที่สุด เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากที่สุด
 49. 54. คุณลักษณะหรือตัวแปรที่มีผลต่อการเลือกร้านค้า โดยผลิตภัณฑ์ Beauti Drink วางจำหน่ายที่เดียวที่ 7 -11 ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงภาพลักษณ์ของร้านค้า 7-11 มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้บริโภค เนื่องจากมีสินค้าให้เลือกจำนวนมากและส่วนใหญ่เป็นสินค้าจำเป็นและยังเปิดบริการ 24 ชม . รวมถึง 7-11 มีอยู่มานานแล้วจึงได้รับการไว้วางใจจากผู้บริโภค ทาง 7-11 มีการทำโฆษณาอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการใช้ Presenter เป็นนักร้องนักแสดงจาก บ้าน AF เข้ามาทำการตลาด สถานที่และขนาดมีบรรยากาศที่ดีซึ่งเป็นความคุ้นเคยของผู้บริโภคอยู่แล้ว สินค้าที่อยู่ใน 7-11 จึงดูมีคุณภาพ และมีความหลากหลาย การจะให้สินค้าของ Beauti Drink เข้าไปเพื่อทำการตลาด นั้น ถือว่าเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่ดีและคิดได้ถูกต้องที่เลือกช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านเส้นทางนี้ เพราะผ่านขั้นตอนการพิจารณาสินค้าเข้าไปอยู่ในร้านได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้ง่ายขึ้น การโฆษณาของร้านค้า 7-11 มีการจัดร้านเป็นแบบ ทันสมัย มีตู้แช่เครื่องดื่ม แยกกันชัดเจน มีการโฆษณาผ่านสื่อทีวีเป็นประจำ แต่ที่ผู้คนจดจำได้ดีนั้น มาจากเรื่องของโปรโมชั่น จากป้ายติดสินค้า และทุกสาขาของ 7-11 จะมีสินค้าเหมือนกัน ทำให้เป็นการสร้างความจดจำและรับรู้ ว่าสินค้าของ Beauti Drink มีขายใน 7-11 สถานที่และขนาดของร้าน แม้ 7-11 จะมีสาขาทั้งร้านใหญ่เล็กไม่เท่ากันในแต่ละสถานที่ แต่เนื่องจากมีสาขาครอบคลุมพื้นที่จำนวนมาก ซึ่งมากกว่า ร้านสะดวกซื้ออื่นๆ จึงทำให้ไม่ว่าจะไปที่ไหน ก็จะเจอ 7-11 อยู่ทั่วไป โดยส่วนใหญ่ จะอยู่ในทำเลที่ดี ส่งผลให้ช่องทางการจัดจำหน่ายของ Beauti Drink สามารถกระจายสินค้า ได้ง่ายและสะดวกในการซื้อหามากขึ้น Beauti Drink เป็นสินค้าที่ทำการตลาดทางด้านการโฆษณาทางโทรทัศน์บ้างแต่ไม่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเท่าที่ควร อาจเป็นเพราะโฆษณาไม่ได้มีจุดเด่นที่สามารถนำเสนอสินค้าให้เป็นที่สนใจได้ เช่น ไม่ได้นำเสนอผ่านทางคำพูดที่เป็นประโยคที่ฟังแล้วจำได้เลยว่าเป็น Beauti Drink หรืออาจไม่มีการใช้ Presenter ที่อยู่ในความสนใจหรืออยู่ในกระแส ณ ขณะนี้ จึงทำให้ส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคจะรับรู้ ณ จุดจำหน่ายมากกว่า คือ 7-11 ซึ่งในตัวของผู้บริโภคอาจจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจอย่างมีจุดมุ่งหมาย บางครั้งการซื้อสินค้าของผู้บริโภค นอกเหนือจากที่ตั้งใจไว้ กรณีไม่ได้ตั้งใจซื้อมาก่อน ( Unplanned Purchase) ซึ่งผู้บริโภคอาจจะผ่านตาไปเมื่อเข้าไปในร้าน 7-11 แล้วสดุดที่ ป้ายคอขวดของผลิตภัณฑ์ Beauti Drink เนื่องจากตัวของผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ ที่น่าสนใจ และมีป้ายติดคำต่าง ๆ ไว้ที่ขวด ทำให้ผู้บริโภคที่ผ่านเข้ามาใน 7-11 สนใจเข้าไปอ่านและดูรายละเอียด
 50. 55. กลยุทธทางการตลาดและการเลือกร้านค้า การซื้อ ( Purchase ) การกำหนดจุดจำหน่ายที่โดดเด่น กรณีที่เป็นกล่องจัดวางอยู่ด้านบนตู้แช่ ทำให้เป็นที่สังเกตได้ง่าย และแบบเป็นขวด แม้จะอยู่ด้านล่าง แต่ก็ยังมีจุดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน การสร้างบรรยากาศภายในร้านค้า 7-11 เนื่องจาก ร้านสะอาดมีการจัดชั้นวางที่ชัดเจนสังเกตหรือมองเห็นๆได้ง่ายแลดูไม่อึดอัด ปัจจุบันมีการขยายจุดจำหน่ายของร้านค้าไปยังห้างสรรพสินค้าและร้านค้าอื่น ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย เมื่อผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้า Beauti Drink ทันทีเกิดจากได้ตัดสินใจไปแล้ว ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากสินค้าเป็นสินค้าราคาต่ำ low purchase involvement ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อที่รวดเร็ว จากการอ่านข้อมูลที่ติดอยู่บนขวด หรือการทำโปรโมชั่น ณ จุดจำหน่ายสินค้า ทำให้เกิดความสนใจที่จะซื้อ
 51. 56. กระบวนการหลังการซื้อ Postpurchase Dissonance Product nonuse เพราะลูกค้าไม่พอใจในตัวสินค้าอันเนื่องมาจาก รสชาติบางรสชาติ เช่น ตัว คลอโรฟิลด์ หรือตัวไฟเบอร์ที่มีรสชาติจืด กลิ่นเหมือนยา ทำให้ผู้บริโภคบางคนเกิดความไม่พึงพอใจในการดื่ม เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคซื้อมาเพื่อทดลองและไม่พร้อมที่จะซื้อบริโภคในระยะเวลาต่อมา ในส่วนนี้ ผู้บริโภคส่วนหนึ่งมีการซื้อที่เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับอาหารเสริม มีข้อมูลจากการวิจารณ์สินค้าหรือจากกลุ่มที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจบริโภค เพราะผู้บริโภคบางกลุ่มที่รักสุขภาพรู้ถึงขั้นที่ว่า ต้องมีปริมาณสัดส่วนของสารอาหารเท่าไรในตัวเครื่องดื่มเพื่อที่จะเพียงพอกับความต้องการของร่างกายที่ควรได้รับ ซึ่งสัดส่วนที่ผสมในผลิตภัณฑ์ของ Beauti Drink นั้น มีปริมาณต่ำกว่าหรือมีน้อยไม่เพียงพอที่จะส่งผลให้เห็นอย่างชัดเจนให้กับผู้บริโภคกลุ่มนี้ ตัวอย่างเช่น ปริมาณ Collagen ที่มีน้อยไป ด้วยปริมาณเท่านี้ไม่สามารถทำให้ผิวพรรณ สวยได้ ผู้บริโภคกลุ่มนี้จึงทำเพียงแค่การชิมเพื่อทดสอบรสชาติเท่านั้น แต่จะไม่มีการซื้ออย่างต่อเนื่อง และมีบางรายถึงกับทิ้งสินค้าหรือไม่ดื่มต่อเพราะคิดว่าไม่มีประโยชน์ ไร้สาระที่จะต้องรับประทานอีกต่อไปซึ่งเรียกได้ว่าเป็น Pr

×