Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Radio Presentation

11,254 views

Published on

Thai media : Radio

 • Be the first to comment

Radio Presentation

 1. 1. IMC  RADIO<br />
 2. 2. 3<br />4<br />2<br />6<br />1<br />5<br />
 3. 3. ประเภทของการโฆษณา<br /><ul><li> การแบ่งประเภทของการโฆษณา โดยอ้างอิงถึงสื่อที่ใช้ในการโฆษณา (Classification by medium) นั้น การโฆษณาทางวิทยุ (Radio Advertising)ถือเป็นการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(Electronic Advertising)
 4. 4. โทรทัศน์และวิทยุ เป็นสื่อที่ประชาชนไทย ได้รับข่าวสารและบันเทิงมากที่สุด โดยประชาชนกว่า 86% และ36%ได้รับชมโทรทัศน์และฟังวิทยุในแต่ละวัน ซึ่งนับว่าสูงกว่าอัตราการอ่านหนังสือพิมพ์ หรือรับสื่ออย่างอื่น</li></li></ul><li>การผลิตสปอตโฆษณาทางวิทยุ<br />สำหรับขั้นตอนการผลิตสปอตโฆษณาทางวิทยุจะมีดังนี้<br />การสรุปบทโฆษณา (Brief Script) คือ การสรุปเนื้อหาและถ้อยคำโฆษณาระหว่างฝ่ายสร้างสรรค์และฝ่ายผลิตเสียง พร้อมทั้งเลือกเสียงของโฆษกที่จะกล่าว คำโฆษณา ซึ่งจะต้องมีความชำนาญพิเศษทางด้านเสียง<br />การบันทึกเสียง(Sound Recording) คือ การอัดเสียงโฆษณาและเสียงประกอบต่าง ๆ<br />การตัดต่อและเรียบเรียงเสียง (Sound Mixing) คือ การนำเสียงทั้งหมดมาตัดต่อและเรียบเรียงตามเนื้อหาที่ได้สรุปไว้แล้ว <br />
 5. 5. การประสบความสำเร็จ<br />การโฆษณาชิ้นหนึ่งชิ้นใดจะประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นั้น กลุ่มเป้าหมาย(Target Group) ส่วนใหญ่จะต้องมีโอกาสได้พบเห็น อ่าน ฟัง หรือดูโฆษณาชิ้นนั้น ไม่ว่าจากสื่อการโฆษณาประเภทใดก็ตาม ผู้โฆษณาอาจวางแผนโดยใช้สื่อโฆษณาเพียงประเภทเดียวหรือหลายๆ ประเภท ร่วมกันก็ได้ การใช้สื่อการโฆษณาหลาย ๆ ประเภทร่วมกันนั้นโดยทั่วไปแล้ว จะเลือกใช้สื่อประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นสื่อหลัก และสื่อประเภทอื่นเป็นสื่อสนับสนุนซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อหลักเสมอไป<br />
 6. 6. ข้อดีของสื่อวิทยุ<br />ข้อเสียของสื่อวิทยุ<br />1. สามารถเข้าถึงผู้ฟังได้เฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะอาณาเขตภูมิศาสตร์ได้<br />2.สามารถส่งข้อความโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายได้เป็นจำนวนมากและอย่างรวดเร็ว<br />3.มีโอกาสเลือกสถานีรายการและเวลาได้มากกว่า<br />4.ต้นทุนต่ำสามารถสร้างสรรค์โฆษณาผ่านวิทยุได้ง่ายและเสียค่าใช้จ่ายน้อย<br />1.มีสถานีวิทยุหลายสถานีให้ผู้บริโภคได้เลือกฟัง<br />2.ไม่สามารถเข้าถึงผู้ฟังได้อย่างแท้จริงเพราะในขณะฟังวิทยุผู้ฟังก็ทำอย่างอื่นไปด้วย<br />3.ไม่สามารถมองเห็นภาพได้ไม่เหมาะกับสินค้าที่ต้องมีการสาธิตวิธีการใช้<br />ข้อดีข้อเสีย<br />
 7. 7. TOP 20 สถานีวิทยุที่มีเม็ดเงินโฆษณาสูงสุด<br />(ม.ค. – มิ.ย. 2551)<br />ที่มา : บริษัท มีเดียสเปนดิ้ง จำกัด <br />
 8. 8. Green Wave คลื่น 106.5 เมกะเฮิร์ทซ์<br /><ul><li>Segmentation: คลื่นเพื่อสิ่งแวดล้อม คลื่นวิทยุที่มีกิจกรรมมากครั้งที่สุดกรีนคอนเสิร์ต กรีนทริป และกรีนชาริตี้ เน้นกิจกรรมทำบุญ ยืนยันความเป็นคลื่นเพลงอันดับ 1
 9. 9. Target Group: เป็นกลุ่มคนวัยทำงาน
 10. 10. Life style :ฟังเพลงสบาย เพลงเก่า คุยปัญหาชีวิต ความรัก กับ DJ
 11. 11. Prime Time :ช่วงเช้าเวลา 05.00 – 10.00 น.และ ช่วงเย็นเวลา 20.00 – 24.00 น.
 12. 12. Prime Target :คนทำงาน ที่เน้นการฟังเพลงเก่า เพลงเบาๆ </li></li></ul><li>Green Wave คลื่น 106.5 เมกะเฮิร์ทซ์<br />
 13. 13. Easy FM คลื่น 105.5 เมกะเฮิร์ทซ์<br /><ul><li>Target Group: เป็นกลุ่มคนวันทำงานที่ขับรถ อายุอยู่ระหว่างช่วง 21- 50 ปี
 14. 14. Life style : เป็นกลุ่มคนที่ติดตามข่าวสาร เน้นความมีสาระในชีวิต และมีชีวิตที่เร่งรีบคนกลุ่มนี้จะใช้เวลาผ่อนคลายอารมณ์ โดยส่วนใหญ่คือฟังวิทยุขณะขับรถ
 15. 15. Prime Time : ช่วงเช้าเวลา 7.00 – 9.00 น.และช่วงเย็นเวลา 17.00 – 19.00 น.
 16. 16. Prime Target : คนทำงานที่เน้นบริโภคสินค้าที่ความคุ้มค่า</li></li></ul><li>Easy FM คลื่น 105.5 เมกะเฮิร์ทซ์<br />สินค้าที่โฆษณาในช่วง Prime Time : เป็นสินค้าที่เน้นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและสินค้ามีความจำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันที่ต้องใช้การตัดสินใจค่อนข้างมาก เช่น ประกันภัยชีวิต ประกันภัยรถยนต์........... โรงพยาบาล <br />
 17. 17. คลื่น 95.5 Virgin Hit คลื่นฮิตของคนวัยมันส์<br />Target ของคลื่น<br />โดยส่วนมากจะเป็นวัยรุ่น อายุระหว่าง 12 – 19 ปี นอกจากนี้ยังสามารถครองใจ<br />ผู้ฟังวัยทำงานช่วงอายุ 20 – 30 ปี ได้อีกด้วย<br />โดยเฉพาะช่วงดีเจ ภูมิ แอนด์เพชรจ้า โชว์ ช่วงเวลา 22.00 – 00.00 น. <br />ได้ครองตำแหน่งขวัญใจอันดับ 1 กลุ่มผู้ฟังในช่วง Night Time รวมทั้ง <br />www.virginhitz.comยังเป็นเว็ปไซด์ยอดนิยมอันดับ 1 สำหรับผู้ฟัง<br />กลุ่มเป้าหมาย ( ผลสำรวจจาก www.truehits.net)<br />
 18. 18. คลื่น 95.5 Virgin Hit คลื่นฮิตของคนวัยมันส์<br />ช่วง Prime Time ของคลื่น<br />เป็นช่วง 22.00 – 00.00 <br />สินค้าที่ลงโฆษณาในช่วงนี้นอกจากจะซ้ำ ๆ กับทั้งวันที่ผ่านมา แต่จะสามารถเพิ่ม<br />และเน้นโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มแอลลกอฮอล์ และสถานบันเทิงเป็น<br />พิเศษ เช่น เบียร์อาชา , แสงโสม , 100 Piper , Snop , Princess <br />Terrace ฯลฯ หรือมีการพูดถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์โดยดีเจ ก่อนเข้าสู่เพลง เช่น<br />เครื่องดื่ม แป๊ปทีน.<br />
 19. 19. คลื่น 95.5 Virgin Hit คลื่นฮิตของคนวัยมันส์<br />ช่วง Prime Target ของคลื่น<br />เป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 10.00 – 22.00<br />สินค้าที่ลงโฆษณาในช่วงนี้มีสามารถแบ่งได้ดังนี้<br />06.00 – 12.00 จะเน้นโฆษณาเกี่ยวกับร้านอาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภค<br /> เช่น MK , โซดาสิงห์ , น้ำอัดลมแฟนต้า , <br /> บางกอกสหประกันภัย , ยางรถยนต์โยโกฮาม่า ฯลฯ<br /> นอกจากนี้ยังมีการเล่นเกมส์ โดยการมีรางวัลที่สนับสนุนจาก<br />Sponsor ที่สนับสนุนรางวัล หรือมีการพูดถึงประโยชน์<br /> ของผลิตภัณฑ์โดยดีเจ ก่อนเข้าสู่เพลง<br />
 20. 20. คลื่น 95.5 Virgin Hit คลื่นฮิตของคนวัยมันส์<br />ช่วง Prime Target ของคลื่น<br />13.00 – 22.00 จะเน้นโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านความงาม , สุขภาพ ,<br /> เทคโนโลยีและการสื่อสาร เช่น วุฒิศักดิ์คลีนิค , Acer,<br /> Salt fresh , ครีมอาบน้ำเบบี้มายด์ , Ture Move<br /> 1-2 Call , Happy DTAC ฯลฯ<br /> นอกจากนี้ยังมีการเล่นเกมส์ โดยการมีรางวัลที่สนับสนุนจาก<br />Sponsor ที่สนับสนุนรางวัล หรือมีการพูดถึงประโยชน์<br /> ของผลิตภัณฑ์โดยดีเจ ก่อนเข้าสู่เพลง<br />
 21. 21. คลื่น 103.5<br />FM ONE BETTER MUSIC HAPPY STATION<br />Target<br />- บุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี –45 ปี<br />103.5 FM แฮปปี้สเตชั่นแหล่งรวมพลคนแฮปปี้บนหน้าปัด<br />วิทยุนำเสนอรายการวิทยุแนวใหม่ ที่ให้ทั้งความรู้ ความบันเทิง เกม<br />ตลอดจน การแสดงความคิดเห็นต่างๆฯลฯ ที่ตรงกับความต้องการ<br />ของผู้ฟัง ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งผู้ที่ฟังที่บ้าน ในรถส่วนตัว และในรถเมลล์ <br />
 22. 22. คลื่น 103.5<br />FM ONE BETTER MUSIC HAPPY STATION<br />ช่วง Prime Time ของคลื่น<br /> - เป็นช่วง 15.01 น. - 18.00 น.<br />ช่วง Prime Target ของคลื่น<br /> - เป็นช่วง 09.01 น. - 12.00 น.<br />
 23. 23. คลื่น 103.5<br />FM ONE BETTER MUSIC HAPPY STATION<br />สินค้าที่ลงโฆษณาทั้ง 2 ช่วง ได้แก่<br />Prime TimePrime Target<br />- HAPPY DTAC - HAPPY DTAC<br /> - บัตรเครดิต ธ. UOB - น้ำหวาน I-MIX<br /> - แป้งเด็ก Baby Miid - ยาชงสมุนไพร ฟิตเน่<br /> - Popular Condo- ยาสีฟัน Salz<br />- บางจาก แก๊สโซฮอล์<br />
 24. 24. คลื่น 103.5<br />FM ONE BETTER MUSIC HAPPY STATION<br />ยกตัวอย่าง DTAC HAPPY<br />DTAC HAPPY ได้ร่วมมือกับคลื่น “103.5 แฮปปี้สเตชั่น”โดยใช้กลยุท์<br />การสร้างสื่อของตนให้เป็นที่รู้จัก ใกล้ชิดกับลูกค้าและประชาชนมากขึ้น โดยมีรูปแบบ<br />การดำเนินรายการในแต่ละเดือนที่ยกเอาคาแรคเตอร์ ของบริการต่างๆขึ้นมา<br />เป็นแกนในการสร้างสรรค์ เช่น<br /> - การเปิดสายคุยกับผู้ฟังให้โทรเข้ามาเล่าหรือเล่นเกมเกี่ยวกับมิตรภาพระหว่าง<br />คนสองคน เป็นบุคลิกของ “ซิมของเรา”<br /> - เมื่อพูดถึง “ซิมเปิ้ล” ก็จะคุยกันในเรื่องที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน<br />
 25. 25. คลื่น 103.5<br />FM ONE BETTER MUSIC HAPPY STATION<br />ตัวอย่างคำพูดดีเจ ระหว่างจัดรายการ<br />- “แฮปปี้ ทั้งปี” กิจกรรมใจดีที่คุณได้ค่าโทรฟรีๆตลอดทั้งปี<br /> - จาก “แฮปปี้เล่นง่าย เข้าใจง่ายได้ค่าโทรง่ายๆเหมือนซิมเปิ้ล ”<br /> - แฮปปี้ Request รับ 1 สาย กับเพลงที่คุณอยากฟัง ให้คุณฟังไปเลยง่ายๆ<br />ไม่มีเงื่อนไขยุ่งยาก เพราะแฮปปี้อยากให้คุณได้รับความสุข<br /> ไปแบบง่ายๆ”<br />
 26. 26. คลื่น 103.5<br />FM ONE BETTER MUSIC HAPPY STATION<br />โฆษณาในคลื่น<br />บทวิเคราะห์<br />Happy DTAC<br />บัตรเครดิต UOB<br />บางจาก แก๊สโซฮอล์<br />Popular Condo<br />ยาสีฟัน Salz<br />ฟิตเน่ ยาชงสมุนไพร <br />แป้งเด็ก Baby Miid<br />น้ำหวาน I-Mix <br />กลุ่มเป้าหมายกว้าง เพราะมีการร่วมกับ ขสมก ด้วย (อายุระหว่าง 18 – 45 ปี )<br />เพลงที่เปิดเป็นใหม่ และ เพลงเก่าร่วมสมัย<br />สินค้าที่ลงโฆษณาเป็นสินค้าสำหรับครอบครัว บางชนิดสามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้ บางชนิดต้องร่วมกันตัดสินใจ<br />คลื่นได้ร่วมมือกับเครือข่าย DTACในเรื่องการเล่นเกมต่างๆ ทำให้ DTACมีลูกค้าเพิ่ม<br />สินค้าตัวอื่นๆมีการจัดกิจกรรมกับคลื่นตามสัดส่วน<br />
 27. 27. Modern Radio 95 FM. คลื่นลูกทุ่งมหานคร คลื่นฮิต 24 ชั่วโมง <br />ของ บมจ.อ.ส.ม.ท. บริหารคลื่นโดย วาสุ เลิศจรรยา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ก็กลายเป็นคลื่นฮิตติดอันดับ สิ่งที่ทำให้สถานีนี้ติดก็คือเพลงลูกทุ่ง และน่าจะเป็นสถานีที่เข้มแข็งที่สุดบนหน้าปัดวิทยุ รูปแบบในการจัดรายการมุ่งไปที่การจัดวางเนื้อหาและเพลงที่จะเปิด เพราะนั่นคือสินค้าที่จะออกไปเรียกคนฟังให้ฟังคลื่นนี้แบบไม่เปลี่ยนช่อง ซึ่งเพลงที่เปิดในทุกช่วงรายการจะผ่านการคัดเลือกและพิจารณาจากทีมงาน ไม่ใช่เปิดตามใจดีเจ <br />
 28. 28. Modern Radio 95 FM. คลื่นลูกทุ่งมหานคร คลื่นฮิต 24 ชั่วโมง <br />Segmentation: กลุ่มคนฟังคลื่น FM 95 ลูกทุ่งมหานคร คอเพลงที่เป็นแฟนเพลงลูกทุ่งในกรุงเทพฯ เขตปริมณฑล และคนฟังทั่วประเทศ เฉพาะช่วงเวลาเที่ยงคืน – ตี 5ครอบคลุม วัย preteen อายุ 12-15 ปี ด้วย มีคนฟังนาทีละ 300,000 คน และสมาชิกของมหานครคลับ 100,000 คน ฐานคนฟังทั่วประเทศส่วนหนึ่งมาจากการเชื่อมต่อสัญญาณให้เครือข่ายของ อ.ส.ม.ท.ทั่วประเทศ<br />
 29. 29. Modern Radio 95 FM. คลื่นลูกทุ่งมหานคร คลื่นฮิต 24 ชั่วโมง <br />Prime time : ช่วงไพร์มไทม์ คือ เที่ยงคืน ตี 3 และตี 5 เพราะหลังเที่ยงคืนจะสามารถเปิดฟังได้ทั่วประเทศ ได้กลุ่มคนขับรถส่งของ เกษตรกร ชาวสวนยางที่ออกมากรีดยาง กลุ่มเหล่านี้มีฟีดแบ็กจาก SMS เข้ามาในรายการอย่างมหาศาล<br />
 30. 30. Modern Radio 95 FM. คลื่นลูกทุ่งมหานคร คลื่นฮิต 24 ชั่วโมง <br />Spot Advertising:การที่สามารถสร้างกลุ่มคนฟังได้หนาแน่นและจำนวนมากก็ทำให้สินค้าหลายรายเข้ามาลงโฆษณา ซึ่งมีทั้งแบบซื้อเวลาธรรมดาและแบบร่วมเป็นพันธมิตรอย่างเอไอเอสที่ร่วมกันทำสวัสดีลูกทุ่ง เดินสายไปทุกชุมชนและสินค้าบางตัวก็เลือกลงที่คลื่น 95 เพียงที่เดียว ไม่ได้ใช้สื่ออื่นร่วมด้วย เพราะเห็นผลว่าสามารถช่วยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้ <br />
 31. 31. ตัวอย่างคลื่นวิทยุ และการลงโฆษณา<br />คลื่น EASY FM 105.5<br />
 32. 32. Easy FM คลื่น 105.5 เมกะเฮิร์ทซ์<br />Key Message : Number 1 For International Hits<br /><ul><li>Target Group:กลุ่มคนวัยทำงาน (ขับรถ) อายุอยู่ระหว่างช่วง 21- 50 ปี ใช้เหตุผลในการตัดสินใจซื้อสินค้า (Thinker)กลุ่มคนฟังเพลงต่างประเทศ นักเรียน International
 33. 33. Life style :ติดตามข่าวสาร (เรื่องเล่าเช้านี้) เน้นความมีสาระในชีวิต และมีชีวิตที่เร่งรีบ สนใจและต้องดูแลครอบครัว คำนึงเรื่องสุขภาพชอบฟังเพลงสากล เดินทางช่วงเช้าไม่ได้ดูรายการข่าวจากโทรทัศน์ </li></ul>คนกลุ่มนี้จะใช้เวลาผ่อนครายอารมณ์และรับข่าวสาร ด้วยการฟังเพลง ฟังข่าว จากวิทยุขณะขับรถ<br />
 34. 34. Easy FM คลื่น 105.5 เมกะเฮิร์ทซ์<br /><ul><li>Prime Time :ช่วงเช้า เวลา 7.00 – 9.00 น.และช่วงเย็นเวลา 17.00 – 19.00 น.
 35. 35. Prime Rate : 2,000 บาท/Spot 30 วินาที (ช่วง Prime Time)
 36. 36. Prime Target :คนทำงานที่เน้นบริโภคสินค้าที่มีความคุ้มค่า </li></li></ul><li>Spot ของ Easy FM คลื่น 105.5 เมกะเฮิร์ทซ์<br />สินค้าที่โฆษณาในช่วง Prime Time :สินค้าสุขภาพ : โรงพยาบาล อาหารเพื่อสุขภาพ<br /> สินค้าความมั่นคงของชีวิต : ประกันภัยรถยนต์ ประกันชีวิต <br />
 37. 37. Touch Point ของ Easy FM คลื่น 105.5 เมกะเฮิร์ทซ์<br /><ul><li>วิทยุ
 38. 38. วิทยุออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 39. 39. มือถือฟัง FM
 40. 40. การจัดรายการนอกสถานที่
 41. 41. DJ</li></li></ul><li>แน้วโน้มในอนาคต<br />ตลาดวิทยุเริ่มมีแนวโน้มกระจุกตัว (concentration) สูงขึ้น และยังมีแนวโน้มมุ่งไปสู่การเป็นเครือข่ายวิทยุระดับประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการที่มีเครือข่าย ได้เปรียบในการหาโฆษณา และการลดต้นทุนในการผลิตรายการ ในขณะเดียวกัน โครงสร้างคลาดวิทยุ ก็มีการผนวกกันในแนวดิ่งกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจเพลงมากขึ้น เนื่องจากผู้ผลิตเพลงเข้ามาประมูลคลื่นวิทยุ โดยผู้ประกอบการวิทยุที่มีธุรกิจเพลง จะมีแนวโน้มในการเปิดเพลงในค่ายของตนสูงกว่าผู้ประกอบการอิสระ นอกจากนี้ พฤติกรรมการโฆษณาเกินกำหนดเวลา และการมีโฆษณาแฝง ยังเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยครั้งด้วย <br />
 42. 42. วิทยุผ่านเคเบิ้ลทีวี <br />การที่สื่อวิทยุจะถูกแชร์ไปด้วยสื่อเคเบิลทีวีนั้น สำหรับตลาดในเมืองนั้นคงเป็นไปได้ยาก แต่สำหรับตลาดต่างจังหวัด ซึ่งเคเบิลท้องถิ่นมีความได้เปรียบทางการตลาด อาจมีผลกระทบบ้าง ทั้งนี้ ต้องดูที่ศักยภาพของเคเบิลท้องถิ่น และราคาที่นำเสนอ ว่าคุ้มค่ากับการลงโฆษณาหรือไม่<br />
 43. 43. วิทยุมือถือ แบบ Real Time <br />เอไอเอสจับมือพันธมิตรคลื่นวิทยุ 99.5 Advance Radio เปิดบริการวิทยุ ทีวี ออนโมบาย ผ่านโปรแกรม Real Player ดูรายการวิทยุบนมือถือทั้งภาพดีเจจัดรายการสด, ฟังเพลงดูมิวสิควิดีโอ, ฟังสปอตวิทยุพร้อมดูภาพยนตร์โฆษณา ถือเป็นการเปิดมิติใหม่ของ Mobile Advertising เพิ่มมูลค่าให้สื่อโฆษณา เปิดมิติใหม่ให้กับวงการสื่อโฆษณา อย่างเช่น สินค้าที่ซื้อสปอตกับสื่อวิทยุ บางตัวจำเป็นต้องลงให้เห็นเป็นภาพ เช่น รถยนต์ ก็จะสามารถตอบโจทย์เจ้าของสินค้าได้มากขึ้น เหมือนเป็นสื่อเสริมจากสื่อหลักอีกที ซึ่งเป็นจุดแข็งของทางคลื่น 99.5 Advance Radio ที่มี Value Added ที่เพิ่มขึ้นเหนือจากคลื่นวิทยุอื่น ก็เป็นการดึงดูดเจ้าของสินค้าได้มากยิ่งขึ้น แทนที่ซื้อสปอตวิทยุแล้วได้แค่เสียงอย่างเดียว เมื่อซื้อกับ 99.5 Advance Radio จะได้ลงเป็นทีวีบนมือถือด้วย เชื่อว่าจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทางคลื่นและวงการสื่อวิทยุได้อย่างมาก <br />
 44. 44. P.O.P RADIO IN MODERN TRADE<br />จากที่เป็นการเปิดเพลงเบาๆ ให้ลูกค้าฟังระหว่างการเดินเลือกซื้อสินค้า ก็ปรับปรุงมาเป็นการทำประชาสัมพันธ์ภายใน และพัฒนาเป็นรายการวิทยุตามสายโดยนักจัดมืออาชีพ ที่ผ่านๆ มาก็มีอยู่ 3-4 เจ้า ที่เข้าครอบครองพื้นที่ห้างดังต่างๆ อาทิ บิ๊กซี โลตัส คาร์ฟูร์ และท็อปซูปเปอร์มาร์เก็ต   ซึ่งเป็นธุรกิจสื่อที่มีคนฟังปีละไม่ต่ำกว่า 200 ล้าน ซึ่งแบรนด์ P.O.P.Radioซึ่งเป็นสื่อวิทยุกระจายเสียงในโมเดิร์นเทรดตลอด 12 ช.ม.ต่อวันที่เข้าถึงกลุ่มผู้ฟังมากที่สุด โดยชูคอนเซ็ปต์เป็นรายการวิทยุแนวช็อปปิ้งไกด์ที่มีดีเจ.เป็นคนพูดให้ข้อมูลต่างๆ กับผู้ฟัง ลักษณะการทำธุรกิจวิทยุกับห้างเป็นลักษณะสัมปทานคือดิวทีละห้าง <br />
 45. 45. S.O.S SIAM<br />สถานีเพลงเพื่อชาวสยามสแควร์อย่างแท้จริงต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 แล้ว สำหรับ “S.O.S RADIO” (Sound of Siam Square) สถานีเพลงเพราะเพื่อชาวสยามสแควร์ กลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นเหล่านักช้อปปิ้งในโซนสยามสแควร์ โดยใช้การพูดโฆษณาร้านที่อยู่ในบริเวณสยาม สลับกับเปิดเพลงจากทุกค่าย และมีกิจกรรมร่วมกับค่ายเพลงในการเปิดตัวศิลปิน ประชาสัมพันธ์ concert.<br />

×