SlideShare a Scribd company logo
nmbs
Vervoersplan
NMBS
Provincie Antwerpen – 19/06/2019
2
nmbs
Agenda
1. NMBS, hoofdrolspeler in de mobiliteit
2. De uitdaging van de liberalisering
3. Vervoersplan
4. Volgende stappen
nmbs
1. NMBS, hoofdrolspeler in de mobiliteit
facts & figures
4
nmbs
NMBS, een maatschappij met drie kernactiviteiten
1. haar reizigers veilig, stipt en comfortabel per trein op hun bestemming brengen;
2. het beheer, het onderhoud en het vernieuwen van treinen op een efficiënte en doordachte manier;
3. een klantvriendelijk onthaal in functioneel ingerichte stations garanderen.
1 2 3
5
nmbs
binnenlandse
reizigers
243,9 mln.
internationale
reizigers
3,0 mln.
reizigers/dag
(op weekdagen)
893.700
stations
554
treinen/dag
(op weekdagen)
3.800
medewerkers
17.703
Kerncijfers 2018
6
nmbs
Het marktaandeel van de trein in de
woon-werkverplaatsingen naar Brussel
Bron: FOD Mobiliteit , Diagnostiek woon-werkverkeer 2017
56%
58%
65%
65%
66%
68%
68%
74%
75%
78%
78%
78%
79%
80%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Antwerpen
Charleroi
Mons
Namur
Mechelen
Leuven
Hasselt
Liège
Kortrijk
Gent
Brugge
Oostende
Oudenaarde
Zottegem
7
nmbs
Stijging van het aantal reizigers (in miljoen)
134.8
139.9
146.5
150.8
155.0
165.0
177.6
187.5
196.6
206.2
210.1
215.1
221.3 223.3 223.0 224.8 226.7 227.1
235.5
243.9
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
200.0
220.0
240.0
260.0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stijging van 81% in 20 jaar
8
nmbs
Concentratie tijdens de piekuren
Weekdag Zaterdag Zondag
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
00:00
01:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Weekday Saturday Sunday
De verhouding “hyperpiek” vs.
“buiten piek” op weekdagen is
opvallend :
5,2 maal meer opstappende
reizigers tijdens de tijdspanne
07:00-07:59 dan tijdens de
tijdspanne 10:00-10:59.
Aantal opstappende NMBS-reizigers per uur (per dag)
9
nmbs
5.2 4.9
2.2 2.4
4.0
8.3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ratioofpeaktointerpeakdemand
(busiesthourduringpeaktoquietesthour
duringbetweenpeaks)
Ratiovraagpiekvs.dal
(druksteuurtijdenspiekvs.minstdrukkeuurtijdens
dalperiode)
Londen Britse
metropolen
buiten Londen
Voorstedelijk
spoor - laag
Voorstedelijk
spoor –
gemiddeld
Voorstedelijk
spoor - hoog
NMBS
De voorstedelijke spoorwegnetwerken hebben typisch een veel
sterkere vraag tijdens de spitsuren – als gevolg van de vele woon-
werkverplaatsingen ligt de NMBS-vraag hoger dan bij de gemiddelde
voorstedelijke spoorwegnetwerken
Bron: Imperial College (Railway and Transport Strategy Centre)
Challenge tijdens de piekuren
Ratio vraag piek vs. dal
10
nmbs
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
%ofboardingpassengers(weekdays)
5528026
60% van de reizigers stappen op in een
station van de top 26
20% van de reizigers stappen op in
de top 27-80 van de stations
20% van de reizigers stappen
op in de 472 overblijvende
stations
Vergelijking met de
Nederlandse operator NS
NS NMBS
277 stations 552 stations
18 mia pax-
km
10 mia pax-
km
Challenge voor de stations
11
nmbs
Evolutie van de stiptheid
87.0%
88.4%
86.0%
89.6%
90.8%
90.3%
89.7%
88.0%
90.4%
83.0%
84.0%
85.0%
86.0%
87.0%
88.0%
89.0%
90.0%
91.0%
92.0%
Jan - Mei 2011 Jan - Mei 2012 Jan - Mei 2013 Jan - Mei 2014 Jan - Mei 2015 Jan - Mei 2016 Jan - Mei 2017 Jan - Mei 2018 Jan - Mei 2019
Gecumuleerde stiptheid periode januari - mei per jaar
12
nmbs
Impact op stiptheid
Infrabel-netwerk onder druk (werken) (bv. lijn 37)
84.1%
82.5%
80.8%
79.4%
87.2%
68.1%
79.0% 79.3%
73.3%
69.9%
84.7%
87.6%
60.4%
65.7%
73.3%
85.1%
95.6%
50.0%
55.0%
60.0%
65.0%
70.0%
75.0%
80.0%
85.0%
90.0%
95.0%
100.0%
Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18
Stiptheid van de verbindingen die via de werf Pepinster – Verviers reden in 2018
Begin van de Dienst op
Enkelspoor (aan 60 km/u)
Snelheidsbeperking van
60 km/u tot 40 km/u
Afschaffing van L 09 in
de DOES
Einde van de Dienst
op Enkelspoor
Lancering aangepast vervoersplan
met buffer, maar geen werken Begin
vakantieperiode
Integratie van de
snelheidsbeperking in
de dienstregeling
nmbs
2. De uitdaging van de liberalisering
14
nmbs
2023: Liberalisering van het binnenlandse reizigersvervoer
2007
Liberalisering van het
goederenvervoer per spoor
2010
Liberalisering van het
internationale reizigersvervoer per
spoor
2020
Liberalisering van het
binnenlandse reizigersvervoer per
spoor (open access)
2023
In concurrentiestelling voor de
toewijzing van de opdrachten van
openbare dienst voor
reizigersvervoer per spoor
15
nmbs
2023: Liberalisering van het binnenlandse reizigersvervoer
• De in concurrentiestelling wordt de regel voor de
toewijzing van de opdrachten van openbare dienst vanaf
25/12/2023.
• In tussentijd blijft een rechtstreekse toewijzing mogelijk voor
een maximale periode van 10 jaar.
• Voor het verkrijgen van een rechtstreekse toewijzing moet het
bedrijf haar transformatiecapaciteit aantonen.
In concurrentiestelling voor de
toewijzing van de opdrachten van
openbare dienst
16
nmbs
Meerdere vormen van concurrentie zullen een impact
hebben op NMBS
Concurrentie voor
klanten (contact)
Spoorweg-
concurrentie
Aan de uiteinden van de
verplaatsing (1st & last mile)
Enkele potentiële concurrenten
Modale
concurrentie
In open access
Planning en reservering1)
Planning, reservering1) en
betaling2)
Via in concurrentiestelling van
de opdrachten van openbare
dienst
Voor de volledige
verplaatsing (alternatieve
modi voor de trein, zoals de
bus of de deelauto)
1) De prijs van de reis moet aangeduid zijn
2) De betaling moet toegankelijk zijn voor alle transportmodi die voorgesteld worden door het platform
17
nmbs
Financiële ondersteuning van de investeringen die absoluut noodzakelijk
zijn voor de spoorsector.
nmbs
Duidelijke rollen voor de betrokken actoren.
Het creëren van een level playing field.
Een weldoordachte en gestructureerde opening van de binnenlandse
markt in het voordeel van de klant.
Noodzaak van een gezamenlijke, ambitieuze langetermijnvisie op
de mobiliteit.
Maatregelen ter ondersteuning van de modal shift.
Voorspelbaar financieel kader met een tienjarig budget- en
performantietraject.
NMBS roept de steun in
van de overheden om
samen de uitdagingen
aan te gaan
Actualisatie van de opdracht van openbare dienst.
De bevestiging van de opdracht van openbare dienst voor NMBS.
17
18
nmbs
We maken van NMBS een moderne, digitale en efficiënte onderneming ten
dienste van al haar klanten.
We plaatsen duurzaamheid centraal in onze métiers en in onze manier van
werken.
We vereenvoudigen onze werkmethodes en implementeren performante
werkregimes.
We investeren zowel in de kennis en technische expertise als in de
gedrags- en managementcompetenties van onze medewerkers. Tegelijk
nemen we permanent initiatieven die bijdragen tot hun veiligheid en welzijn.
We zijn klant- en resultaatgericht, we munten uit in onze métiers en zijn
ambassadeurs van NMBS.
Onze sterke engagementen voor de toekomst van NMBS
1
2
3
4
5
Zo stellen we alles in het werk om de opdracht van openbare treindienst voor
het volledige Belgische net toegewezen te krijgen en om van NMBS de
intermodale speler te maken ten dienste van een duurzame mobiliteit.
nmbs
3. Vervoersplan
20
nmbs
December 2014, lancering van het vervoersplan
December 2017, lancering van het vervoersplan
Eerste roadshows in maart 2014
Voorstelling van de onderzoeksresultaten in juni 2014
Eerste roadshows in mei 2016
Voorstelling van de onderzoeksresultaten in maart 2017
Waarom organiseren we roadshows?
21
nmbs
Beheerscontract definieert de algemene uitvoeringsregels van de opdrachten van
openbare dienst inzake veiligheid, aanbod, gereguleerde tarieven, stiptheid en de
dotaties
Beschikbaar budget (dotaties)
Infrastructuurvergoeding
Beschikbaarheid van materieel en personeel
Capaciteit en kwaliteit van de spoorinfrastructuur
Belangrijkste doel : beantwoorden aan de behoeften van de markt en de mobiliteit
Voorwaarden :
Context
22
nmbs
Balans van het vorige vervoersplan
Aangekondigde toestand Toestand 12/2018
Aanbod
Bediening haltes
# aansluitingen
Commerciële
snelheid
+5,1% +5,5%
Groei 3,9Mio tkm Groei 4,2Mio tkm
+20% +20%
+ Seraing & Ougrée in het weekend
+ Aulnoye-Aymerie & Maubeuge
+18% +19%
1.861 aansluitingen/uur i.p.v. 1.571 1.868 aansluitingen/uur i.p.v. 1.571
+2,98% +2,83%
77,2 km/u i.p.v. 75,0 km/u
Rittijd = 28,5’ i.p.v. 29,4’
- Op de 100 belangrijkste O-B -
77,1 km/u i.p.v. 75,0 km/h
Rittijd = 28,5’ i.p.v. 29,4’
- Op de 100 belangrijkste O-B -
23
nmbs
De uitdagingen
• de stiptheid verbeteren
• de betrouwbaarheid van de
dienstverlening garanderen
• de productiviteit verhogen
• de werken van Infrabel beheren
• de klantentevredenheid
verhogen
• de amplitude verhogen
• de betrouwbaarheid van
aansluitingen verhogen
• het aanbod verduidelijken
• commerciële snelheid
• haltebeleid
• harmonisering van het materieel
• goed gedefinieerde verbindingen
InterCity (IC), voorStedelijk (S)
of Lokaal (L)
• …
• de modal shift bevorderen
(potentiële vraag) rekening
houdend met de
mobiliteitsbehoeften
LIC
km/h
24
nmbs
Infrabel-netwerk onder druk (werken)
Voorbeeld van geplande werken in mei 2020
Veel infrastructuurwerken
worden simultaan op het
netwerk uitgevoerd.
Deze werken beperken de
capaciteit en kunnen tot een
tijdelijke vermindering van het
aanbod leiden of tot een
vermindering van de
betrouwbaarheid van de
treindienst.
Werven verminderen tijdelijk
de capaciteit van het
spoornetwerk terwijl de groei
van het reizigersvervoer meer
capaciteit vereist.
25
nmbs
Roadshows steden en gemeenten
juni/juli
2018 2019
mei –
nov
dec jan feb maar apr mei jun jul aug sept okt nov dec
1ste ontmoeting
met de stakeholders
• Doel: balans huidig VP
+ kader nieuw VP
dec – jan
2de ontmoeting
met de stakeholders
• Technische vergadering
met de openbare
vervoersmaatschappijen
• Doel: rapportering roadshows
en gedachtenwisseling
augustus
3de ontmoeting met de
stakeholders
• Doel: eerste project van
de dienstregeling (IC-, S-,
P-treinen)
november
Beslissing van de RvB
• Krachtlijnen en scenario VP
oktober
Planning
26
nmbs
Roadshows
• Ontmoetingen met de
burgemeesters,
volksvertegenwoordigers,
provinciale gedeputeerden en
verantwoordelijken van de
vervoersregioraden
• Onderwerp
Voorstelling van het VP 12/2020
maart - mei
2019 2020
dec jan feb maar apr mei jun jul aug sept oct nov dec
Doorgeven
dienstregeling aan
regionale openbaar-
vervoersmaatschap-
pijen
dec – jan
Lancering van het nieuwe
vervoersplan
december
Definitieve
beslissing RvB
december
4de ontmoeting met
het RGCT
Doel: voorstelling van
het VP 12/2020
januari
Akkoord van de regering
februari
Planning
december
Bestelling
rijpaden
27
nmbs
ANTWERPEN
Huidig aanbod
werkdagen
Puurs
Kapellen
Heide
Kijkuit
Kalmthout
Wildert
Essen
Roosendaal
St-Mariaburg
Ekeren
Antwerpen
Zuid
Hoboken
Polder
Hemiksem
Schelle
Mortsel L.
Noorderdokken
L 12L 12
L 15L 15
L 16L 16
L 52L 52
HSL 4HSL 4
Noorderkempen
Lier
Mortsel
Boechout
L 59L 59
Luchtbal
Zuid
Zuid
Berchem
Berchem
L 54L 54
Antwerpen-
Centraal
L 13L 13
Kontich
L 25/27L 25/27
Duffel
Sint-Katelijne-Waver
Mechelen-Nekkerspoel
Mechelen
Hove
Mortsel O.
Mortsel D.
Antwerpen-Luchtbal
Antwerpen-Berchem
Boom
Niel
Ruisbroek-
Sauvegarde
P Antwerpen - Noorderkempen
+ 2 x 3 P-treinen H/T
halfuurdienst in de ochtend- en avondpiek
Benelux : Brussel - Antwerpen - Amsterdam
Benelux rijdt via HSL4, met stop in Noorderkempen
IC 15 Antwerpen – Noorderkempen wordt geïntegreerd
IC Brussel - Antwerpen - Essen
IC22 Brussel - Antwerpen - Essen beperkt tot Antwerpen
IC05 Charleroi - Antwerpen verlengd tot Essen
IC Charleroi - Antwerpen
IC07 Charleroi - Antwerpen verlengd tot Noorderdokken
P Herentals - Lier
Derde P-trein Herentals – Lier verlengd tot Antwerpen :
3 H/T
P Brussel - Lier - Mol
Tweede P-trein Brussel – Lier – Mol : 2 H/T
S-Trein Roosendaal - Puurs
Tweede S-relatie tussen Essen (of Roosendaal) en Puurs :
halfuurdienst
28
nmbs
Puurs
Kapellen
Heide
Kijkuit
Kalmthout
Wildert
Essen
Roosendaal
St-Mariaburg
Ekeren
Antwerpen
Zuid
Hoboken
Polder
Hemiksem
Schelle
Mortsel L.
Noorderdokken
L 12L 12
L 15L 15
L 16L 16
L 52L 52
HSL 4HSL 4
Noorderkempen
Lier
Mortsel
Boechout
L 59L 59
Luchtbal
Zuid
Zuid
Berchem
Berchem
L 54L 54
Antwerpen-
Centraal
Antwerpen-Luchtbal
Antwerpen
Berchem
Kontich
Hove
L 13L 13
L 25/27L 25/27
Duffel
Sint-Katelijne-Waver
Mechelen-Nekkerspoel
Mechelen
Mortsel O.
Mortsel D.
Boom
Niel
Ruisbroek-
Sauvegarde
ANTWERPEN
Huidig aanbod
weekend Benelux : Brussel - Antwerpen - Amsterdam
Benelux rijdt via HSL4, met stop in Noorderkempen
IC 15 Antwerpen - Noorderkempen wordt geïntegreerd
S-Trein Roosendaal - Puurs
Introductie van een S-aanbod op lijn 52
S-relatie Brussel - Antwerpen
ZATERDAGAANBOD
Twee S-verbindingen Brussel - Mechelen - Antwerpen-
Centraal (via Mortsel en Mortsel Liersesteenweg)
ZONDAGAANBOD
Één S-verbinding Brussel - Mechelen - Antwerpen-Centraal
(via Mortsel Oude God en Mortsel Deurnesteenweg)
29
nmbs
S-net Brussel en
verbindingen met
Antwerpen
30
nmbs
Ervaringen met het vervoersplan 12/2017 - 2020 in uw regio
Noorderkempen: meer treinen in de
piekuren vanaf december 2016 en
bediening door IC Nederland sinds 2018
• Frequentieverhoging tot 2 treinen per uur
tijdens de spits in 12/2016
• Sinds 2018 wordt Noorderkempen bediend
door de IC-trein Brussel – Amsterdam via
Breda
Stijging met 46% van de verkoopcijfers
vanuit/naar Noorderkempen tussen 2016 en
2018
31
nmbs
Ervaringen met het vervoersplan 12/2017 - 2020 in uw regio
Verdubbeling van de frequentie van de S-trein
tussen Antwerpen en Essen
• 2 S-treinen per uur van maandag tot vrijdag in plaats
van 1 S-trein per uur
Een frequentieverhoging tijdens de daluren op lijn 12
genereert een globale toename van 8,5 % in 2018.
32
nmbs
Ervaringen met het vervoersplan 12/2017 - 2020 in uw regio
Verdubbeling van de frequentie van de
S-trein tussen Puurs en Antwerpen
tijdens de week
• 2 S-treinen per uur van maandag tot
vrijdag in plaats van 1 S-trein per uur
Deze frequentieverdubbeling tijdens de
daluren resulteert in een globale stijging
van 22,8% in 2018.
• Introductie van een weekendaanbod van 1
S-trein per uur tussen Puurs en Antwerpen
De invoering van een weekendaanbod
levert ca. 1300 bijkomende reizigers per
dag op.
33
nmbs
Ervaringen met het vervoersplan 12/2017 - 2020 in uw regio
Verlenging van de IC Antwerpen – Gent
tot De Panne
• Van maandag tot vrijdag tijdens de
schoolperiodes, rijdt de IC Antwerpen –
Gent verder door naar De Panne
• 9 stations van lijn 73 De Panne – Gent
worden daardoor rechtstreeks verbonden
met lijn 59 Gent - Antwerpen
Vanuit de stations van de lijn 73 is er een
stijging van het aantal reizigers naar de
lijn 59 met 17,5 %.
34
nmbs
Ervaringen met het vervoersplan 12/2017 - 2020 in uw regio
Frequentieverhoging op S-aanbod in Brussel
Weekend
+ 45%
Reizigers
Weekend
+700
Reizigers per dag
Week
20-50
Reizigers per trein
Zaterdag: de frequentie tussen Antwerpen,
Brussel en Nijvel werd verhoogd van één
trein per uur naar twee treinen per uur
(sinds 12/2018)
Weekends: de S5-verbinding rijdt tijdens het
weekend ook tussen Mechelen en Edingen
De amplitude van de S7-verbinding werd
‘s avonds uitgebreid: laatste trein van
Mechelen naar Halle om 19u18
35
nmbs
Ervaringen met het vervoersplan 12/2017 - 2020 in uw regio
Nieuwe P-trein tussen Brussel en Mol
• Toevoeging van een nieuwe P-trein tussen
Brussel-Zuid (16u00), Mechelen (16u33)
en Mol (17u35)
• Deze nieuwe P-trein bedient 12 stations
Deze bediening in de avondpiek tussen
Brussel en Mol trekt meer dan 400
reizigers per werkdag
36
nmbs
Ervaringen met het vervoersplan 12/2017 - 2020 in uw regio
Verdubbeling van de frequentie op zaterdag tussen
Mol en Hasselt
• 8 stations verkrijgen een frequentieverhoging
• Uurdienst in plaats van 1 trein om de 2 uren geldt enkel
op zaterdag
De op zaterdag ingelegde nieuwe treinen genereren
een reizigerstoename van 32% in 2018.
37
nmbs
Ervaringen met het vervoersplan 12/2017 - 2020 in uw regio
6 nieuwe P-treinen voor studenten op zondagavond
DE PANNE
LEUVEN
MOL
HEVERLEE
HASSELT
GENT-ST-P
MOUSCRON
LOUVAIN-LA-N.
ARLON
LIEGE
BINCHE
LOUVAIN-LA-N.
Via
Gent & Brussel
Via
Mechelen & Leuven
Via
Brussel
Via
Bruxelles
Via
Libramont
Via
Bruxelles
± 500
reizigers
± 375
reizigers
± 200
reizigers
± 550
reizigers
± 450
reizigers
± 200
reizigers
38
nmbs
TIJDENS DE WEEK
• 3 S-treinen per piekuur i.p.v. 2 tussen Nijvel en Mechelen
• S4 Aalst – Brussel-Luxemburg - Vilvoorde/S7 Halle – Vilvoorde - Mechelen omwisselen
tussen Vilvoorde en Mechelen (bediening Hofstade)
• Van geen aanbod naar een halfuurdienst op het Ringspoor van Antwerpen
• Nieuwe S-verbinding Antwerpen - Waaslandhaven
• Nieuwe S-verbinding Antwerpen - Noorderkempen op halfuur van IC Nederland
• L23 Antwerpen – Aarschot – Leuven van uurdienst naar halfuurdienst tussen Antwerpen en
Aarschot
• S33 Antwerpen – Mol van uurdienst naar een halfuurdienst tussen Antwerpen en Herentals
• S34 Antwerpen – Lokeren van uurdienst naar halfuurdienst tussen Antwerpen en Lokeren
• Uitbreiding van het aanbod tussen de Kempen en Mechelen en Brussel
• Verbetering van de aansluiting vanuit de Kempen en Antwerpen naar lijn 26 en van Heist-
op-den-Berg naar Mechelen en Brussel
• Herinvoeren snellere verbinding Antwerpen – Hasselt
• L27 van uurdienst naar halfuurdienst tussen Sint-Niklaas en Mechelen
Lopende studies in de provincie Antwerpen
39
nmbs
TIJDENS DE WEEK
• Aanbod naar en van Roosendaal
• IC35 (IC Nederland) : toevoeging ritten tussen Breda en Brussel
• Elektrificatie Mol - Hamont : aanpassing materieel en verlenging P-treinen Brussel - Mol tot
Neerpelt
• IC 28 De Panne – Gent verlengen tot Antwerpen tijdens de vakantieperiodes
• S1 uitbreiding amplitude 2e S-trein Brussel – Antwerpen
• Uitbreiding amplitude Turnhout
• Inkorting verbinding IC11 Turnhout-Brussel-Binche
• …
Lopende studies in de provincie Antwerpen
40
nmbs
TIJDENS HET WEEKEND
• S1 Brussel - Antwerpen van uurdienst naar halfuurdienst op zon- en feestdagen
• Van geen aanbod naar een halfuurdienst op het Ringspoor van Antwerpen
• S32 Puurs – Antwerpen – Essen – Roosendaal van uurdienst naar halfuurdienst tussen
Antwerpen en Essen
• Versnellen van IC30 Antwerpen – Turnhout en het inleggen van een S-verbinding
Antwerpen – Mol
• Uitbreiding van het aanbod tussen de Kempen en Mechelen en Brussel
• Aanbod naar en van Roosendaal
• Elektrificatie Mol - Hamont : aanpassing materieel
• IC10 Antwerpen – Hamont/Hasselt van tweeuurdienst naar uurdienst tussen Mol en Hasselt
• Uitbreiding amplitude Turnhout
• …
Lopende studies in de provincie Antwerpen
41
nmbs
In het kader van de studies voor het vervoerplan 12/2020 - 12/2023 werd
een voorstel van dienstregeling uitgewerkt voor een klokvaste verbinding
Hasselt – Antwerpen via de bocht van Aarschot bovenop het bestaande
gecadanseerde aanbod en in de plaats van de huidige snelle P-treinen
tussen Hasselt en Antwerpen.
Er werden daarbij enkele varianten uitgewerkt met verschillende
aankomst- en vertrekuren en dus tevens een andere inpassing tussen de
bestaande treinen.
Dit voorstel wordt verder onderzocht door Infrabel qua haalbaarheid inzake
rijpaden.
Zoom op één studie : Antwerpen - Hasselt
Lopende studies in de provincie Antwerpen
nmbs
4. Volgende stappen
43
nmbs
Selectiecriteria
Afweging tussen middelen en vraag selectiecriteria
OPERATIONEEL
Wat is technisch mogelijk:
• Capaciteit van de infrastructuur
• Beschikbaarheid materieel
• Beschikbaarheid personeel
KLANT/VRAAG
Studie over verplaatsingen
Studie naar elementen die de
vraag bepalen
Huidige vraag
(reizigers die nu betrokken zijn)
Potentiële vraag
(nieuwe reizigers)
Behoeften op het vlak van
verplaatsingen
ALGEMEEN
Strategische visie regering
Visie op lange termijn
• Trein vs andere vervoersmodi
• Aansluitingspunten
• Coördinatie openbaar-
vervoersmiddelen
Principes planning
• Robuustheid (cadans,
spreiding,…)
• Transparant / eenvoudig
FINANCIEEL
Wat is financieel mogelijk:
• Infrastructuurvergoeding
• Energie
• Bijkomende onderhoudskost
• Bijkomende personeelskost
• Productiviteit
44
nmbs
We komen in het voorjaar van 2020 terug om:
• de onderzoeksresultaten voor te stellen
• de geselecteerde projecten voor de lancering van het vervoersplan 12/2020 – 2023 toe te lichten
Voorstelling van de onderzoeksresultaten
nmbs
Vervoersplan
NMBS
Provincie Antwerpen – 19/06/2019
Presentatie via:
www.nmbs.bevervoersplan2020-2023

More Related Content

What's hot

Vervoersplan 2020-2023 Provincie Oost-Vlaanderen
Vervoersplan 2020-2023 Provincie Oost-VlaanderenVervoersplan 2020-2023 Provincie Oost-Vlaanderen
Vervoersplan 2020-2023 Provincie Oost-Vlaanderen
NMBS
 
Vervoersplan 12/2020 2023 /Plan de transport 12/2020 2023: Brussel/Bruxelles
Vervoersplan 12/2020 2023 /Plan de transport 12/2020 2023: Brussel/Bruxelles Vervoersplan 12/2020 2023 /Plan de transport 12/2020 2023: Brussel/Bruxelles
Vervoersplan 12/2020 2023 /Plan de transport 12/2020 2023: Brussel/Bruxelles
SNCB
 
Vervoersplan 12/2020 – 2023 Oost-Vlaanderen 02
Vervoersplan 12/2020 – 2023 Oost-Vlaanderen 02Vervoersplan 12/2020 – 2023 Oost-Vlaanderen 02
Vervoersplan 12/2020 – 2023 Oost-Vlaanderen 02
NMBS
 
Vervoersplan NMBS 2020-2023 Provincie Limburg
Vervoersplan NMBS 2020-2023 Provincie LimburgVervoersplan NMBS 2020-2023 Provincie Limburg
Vervoersplan NMBS 2020-2023 Provincie Limburg
NMBS
 
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Antwerpen
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in AntwerpenAntwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Antwerpen
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Antwerpen
NMBS
 
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Oost-Vlaanderen
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Oost-VlaanderenAntwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Oost-Vlaanderen
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Oost-Vlaanderen
NMBS
 
Vervoersplan 2014 Vlaams-Brabant
Vervoersplan 2014 Vlaams-BrabantVervoersplan 2014 Vlaams-Brabant
Vervoersplan 2014 Vlaams-Brabant
NMBS
 
Vervoersplan 12/2017 > 2020: West-Vlaanderen
Vervoersplan 12/2017 > 2020: West-Vlaanderen Vervoersplan 12/2017 > 2020: West-Vlaanderen
Vervoersplan 12/2017 > 2020: West-Vlaanderen
NMBS
 
Vervoersplan 2014 West-Vlaanderen
Vervoersplan 2014 West-VlaanderenVervoersplan 2014 West-Vlaanderen
Vervoersplan 2014 West-Vlaanderen
NMBS
 
Vervoersplan 2014 Limburg
Vervoersplan 2014 LimburgVervoersplan 2014 Limburg
Vervoersplan 2014 Limburg
NMBS
 
Vervoersplan 2014 Oost-Vlaanderen
Vervoersplan 2014 Oost-VlaanderenVervoersplan 2014 Oost-Vlaanderen
Vervoersplan 2014 Oost-Vlaanderen
NMBS
 
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Vlaams-Brabant
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Vlaams-BrabantAntwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Vlaams-Brabant
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Vlaams-Brabant
NMBS
 
Vervoersplan 2014 Antwerpen
Vervoersplan 2014 AntwerpenVervoersplan 2014 Antwerpen
Vervoersplan 2014 Antwerpen
NMBS
 
Vervoersplan 2017 Antwerpen
Vervoersplan 2017 AntwerpenVervoersplan 2017 Antwerpen
Vervoersplan 2017 Antwerpen
NMBS
 
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Vlaams-Brabant
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Vlaams-BrabantVervoersplan 12/2017 > 2020: Vlaams-Brabant
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Vlaams-Brabant
NMBS
 
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in West-Vlaanderen
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in West-VlaanderenAntwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in West-Vlaanderen
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in West-Vlaanderen
NMBS
 
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Limburg
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in LimburgAntwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Limburg
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Limburg
NMBS
 
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Oost-Vlaanderen
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Oost-VlaanderenVervoersplan 12/2017 > 2020: Oost-Vlaanderen
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Oost-Vlaanderen
NMBS
 
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Limburg
Vervoersplan 12/2017 > 2020: LimburgVervoersplan 12/2017 > 2020: Limburg
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Limburg
NMBS
 

What's hot (19)

Vervoersplan 2020-2023 Provincie Oost-Vlaanderen
Vervoersplan 2020-2023 Provincie Oost-VlaanderenVervoersplan 2020-2023 Provincie Oost-Vlaanderen
Vervoersplan 2020-2023 Provincie Oost-Vlaanderen
 
Vervoersplan 12/2020 2023 /Plan de transport 12/2020 2023: Brussel/Bruxelles
Vervoersplan 12/2020 2023 /Plan de transport 12/2020 2023: Brussel/Bruxelles Vervoersplan 12/2020 2023 /Plan de transport 12/2020 2023: Brussel/Bruxelles
Vervoersplan 12/2020 2023 /Plan de transport 12/2020 2023: Brussel/Bruxelles
 
Vervoersplan 12/2020 – 2023 Oost-Vlaanderen 02
Vervoersplan 12/2020 – 2023 Oost-Vlaanderen 02Vervoersplan 12/2020 – 2023 Oost-Vlaanderen 02
Vervoersplan 12/2020 – 2023 Oost-Vlaanderen 02
 
Vervoersplan NMBS 2020-2023 Provincie Limburg
Vervoersplan NMBS 2020-2023 Provincie LimburgVervoersplan NMBS 2020-2023 Provincie Limburg
Vervoersplan NMBS 2020-2023 Provincie Limburg
 
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Antwerpen
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in AntwerpenAntwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Antwerpen
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Antwerpen
 
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Oost-Vlaanderen
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Oost-VlaanderenAntwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Oost-Vlaanderen
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Oost-Vlaanderen
 
Vervoersplan 2014 Vlaams-Brabant
Vervoersplan 2014 Vlaams-BrabantVervoersplan 2014 Vlaams-Brabant
Vervoersplan 2014 Vlaams-Brabant
 
Vervoersplan 12/2017 > 2020: West-Vlaanderen
Vervoersplan 12/2017 > 2020: West-Vlaanderen Vervoersplan 12/2017 > 2020: West-Vlaanderen
Vervoersplan 12/2017 > 2020: West-Vlaanderen
 
Vervoersplan 2014 West-Vlaanderen
Vervoersplan 2014 West-VlaanderenVervoersplan 2014 West-Vlaanderen
Vervoersplan 2014 West-Vlaanderen
 
Vervoersplan 2014 Limburg
Vervoersplan 2014 LimburgVervoersplan 2014 Limburg
Vervoersplan 2014 Limburg
 
Vervoersplan 2014 Oost-Vlaanderen
Vervoersplan 2014 Oost-VlaanderenVervoersplan 2014 Oost-Vlaanderen
Vervoersplan 2014 Oost-Vlaanderen
 
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Vlaams-Brabant
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Vlaams-BrabantAntwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Vlaams-Brabant
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Vlaams-Brabant
 
Vervoersplan 2014 Antwerpen
Vervoersplan 2014 AntwerpenVervoersplan 2014 Antwerpen
Vervoersplan 2014 Antwerpen
 
Vervoersplan 2017 Antwerpen
Vervoersplan 2017 AntwerpenVervoersplan 2017 Antwerpen
Vervoersplan 2017 Antwerpen
 
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Vlaams-Brabant
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Vlaams-BrabantVervoersplan 12/2017 > 2020: Vlaams-Brabant
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Vlaams-Brabant
 
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in West-Vlaanderen
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in West-VlaanderenAntwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in West-Vlaanderen
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in West-Vlaanderen
 
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Limburg
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in LimburgAntwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Limburg
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Limburg
 
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Oost-Vlaanderen
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Oost-VlaanderenVervoersplan 12/2017 > 2020: Oost-Vlaanderen
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Oost-Vlaanderen
 
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Limburg
Vervoersplan 12/2017 > 2020: LimburgVervoersplan 12/2017 > 2020: Limburg
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Limburg
 

Similar to Vervoersplan NMBS - Provincie Antwerpen – 19/06/2019

Vervoersplan 2014 Brussel
Vervoersplan 2014 Brussel Vervoersplan 2014 Brussel
Vervoersplan 2014 Brussel
NMBS
 
Paper Netwerkbreed Gecoordineerd Verkeersmanagement In Den Haag
Paper Netwerkbreed Gecoordineerd Verkeersmanagement In Den HaagPaper Netwerkbreed Gecoordineerd Verkeersmanagement In Den Haag
Paper Netwerkbreed Gecoordineerd Verkeersmanagement In Den Haag
patensieg
 
Presentatie Transsectoraal Movares 20080312
Presentatie Transsectoraal Movares 20080312Presentatie Transsectoraal Movares 20080312
Presentatie Transsectoraal Movares 20080312Movares
 
Presentatie Kracht Van Utrecht 16 Mei 2010
Presentatie Kracht Van Utrecht 16 Mei 2010Presentatie Kracht Van Utrecht 16 Mei 2010
Presentatie Kracht Van Utrecht 16 Mei 2010
Jan Korff de Gidts
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – West-Vlaanderen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – West-VlaanderenRoadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – West-Vlaanderen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – West-Vlaanderen
NMBS
 
Plan de transport 2014: le Brabant Flamand
Plan de transport 2014: le Brabant FlamandPlan de transport 2014: le Brabant Flamand
Plan de transport 2014: le Brabant Flamand
SNCB
 
Extension of a static into a semi dynamic TA model with strict capacity const...
Extension of a static into a semi dynamic TA model with strict capacity const...Extension of a static into a semi dynamic TA model with strict capacity const...
Extension of a static into a semi dynamic TA model with strict capacity const...
Luuk Brederode
 
Het effect van de lege-netwerk aanname in strategische verkeers-toedelingsmod...
Het effect van de lege-netwerk aanname in strategische verkeers-toedelingsmod...Het effect van de lege-netwerk aanname in strategische verkeers-toedelingsmod...
Het effect van de lege-netwerk aanname in strategische verkeers-toedelingsmod...
Luuk Brederode
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023 2026 Antwerpen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023 2026 AntwerpenRoadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023 2026 Antwerpen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023 2026 Antwerpen
NMBS
 
Rail(Tram) electrificatie
Rail(Tram) electrificatieRail(Tram) electrificatie
Rail(Tram) electrificatieMarc Pieruschka
 
iSHARE: samen werken in transport vergt samen date delen
iSHARE: samen werken in transport vergt samen date deleniSHARE: samen werken in transport vergt samen date delen
iSHARE: samen werken in transport vergt samen date delen
Walther Ploos van Amstel
 
Com-Unit
Com-UnitCom-Unit
Com-Unit
Anouk Zwiep
 
Johanna Knijff, Pro Rail
Johanna Knijff, Pro RailJohanna Knijff, Pro Rail
Johanna Knijff, Pro Rail
Dutch Power
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Limburg
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – LimburgRoadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Limburg
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Limburg
NMBS
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Oost-Vlaanderen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Oost-VlaanderenRoadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Oost-Vlaanderen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Oost-Vlaanderen
NMBS
 
Tim asperges stad leuven
Tim asperges stad leuvenTim asperges stad leuven
Tim asperges stad leuven
Agoria
 
Peter Mul - Voortvarend verduurzamen
Peter Mul - Voortvarend verduurzamenPeter Mul - Voortvarend verduurzamen
Peter Mul - Voortvarend verduurzamen
Dutch Power
 
Floating Car Data and Traffic Management
Floating Car Data and Traffic ManagementFloating Car Data and Traffic Management
Floating Car Data and Traffic Management
Serge Hoogendoorn
 

Similar to Vervoersplan NMBS - Provincie Antwerpen – 19/06/2019 (20)

Vervoersplan 2014 Brussel
Vervoersplan 2014 Brussel Vervoersplan 2014 Brussel
Vervoersplan 2014 Brussel
 
Paper Netwerkbreed Gecoordineerd Verkeersmanagement In Den Haag
Paper Netwerkbreed Gecoordineerd Verkeersmanagement In Den HaagPaper Netwerkbreed Gecoordineerd Verkeersmanagement In Den Haag
Paper Netwerkbreed Gecoordineerd Verkeersmanagement In Den Haag
 
Presentatie Transsectoraal Movares 20080312
Presentatie Transsectoraal Movares 20080312Presentatie Transsectoraal Movares 20080312
Presentatie Transsectoraal Movares 20080312
 
Presentatie Kracht Van Utrecht 16 Mei 2010
Presentatie Kracht Van Utrecht 16 Mei 2010Presentatie Kracht Van Utrecht 16 Mei 2010
Presentatie Kracht Van Utrecht 16 Mei 2010
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – West-Vlaanderen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – West-VlaanderenRoadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – West-Vlaanderen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – West-Vlaanderen
 
Plan de transport 2014: le Brabant Flamand
Plan de transport 2014: le Brabant FlamandPlan de transport 2014: le Brabant Flamand
Plan de transport 2014: le Brabant Flamand
 
Extension of a static into a semi dynamic TA model with strict capacity const...
Extension of a static into a semi dynamic TA model with strict capacity const...Extension of a static into a semi dynamic TA model with strict capacity const...
Extension of a static into a semi dynamic TA model with strict capacity const...
 
Het effect van de lege-netwerk aanname in strategische verkeers-toedelingsmod...
Het effect van de lege-netwerk aanname in strategische verkeers-toedelingsmod...Het effect van de lege-netwerk aanname in strategische verkeers-toedelingsmod...
Het effect van de lege-netwerk aanname in strategische verkeers-toedelingsmod...
 
01 atw17
01 atw1701 atw17
01 atw17
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023 2026 Antwerpen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023 2026 AntwerpenRoadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023 2026 Antwerpen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023 2026 Antwerpen
 
Rail(Tram) electrificatie
Rail(Tram) electrificatieRail(Tram) electrificatie
Rail(Tram) electrificatie
 
iSHARE: samen werken in transport vergt samen date delen
iSHARE: samen werken in transport vergt samen date deleniSHARE: samen werken in transport vergt samen date delen
iSHARE: samen werken in transport vergt samen date delen
 
Com-Unit
Com-UnitCom-Unit
Com-Unit
 
Johanna Knijff, Pro Rail
Johanna Knijff, Pro RailJohanna Knijff, Pro Rail
Johanna Knijff, Pro Rail
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Limburg
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – LimburgRoadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Limburg
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Limburg
 
Geluidsnet
GeluidsnetGeluidsnet
Geluidsnet
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Oost-Vlaanderen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Oost-VlaanderenRoadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Oost-Vlaanderen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Oost-Vlaanderen
 
Tim asperges stad leuven
Tim asperges stad leuvenTim asperges stad leuven
Tim asperges stad leuven
 
Peter Mul - Voortvarend verduurzamen
Peter Mul - Voortvarend verduurzamenPeter Mul - Voortvarend verduurzamen
Peter Mul - Voortvarend verduurzamen
 
Floating Car Data and Traffic Management
Floating Car Data and Traffic ManagementFloating Car Data and Traffic Management
Floating Car Data and Traffic Management
 

More from NMBS

Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Vlaams-Brabant
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Vlaams-BrabantRoadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Vlaams-Brabant
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Vlaams-Brabant
NMBS
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026
NMBS
 
Plan de transport 2020-2023, province de Luxembourg
Plan de transport 2020-2023, province de LuxembourgPlan de transport 2020-2023, province de Luxembourg
Plan de transport 2020-2023, province de Luxembourg
NMBS
 
Welk materieel rijdt op welke verbinding?
Welk materieel rijdt op welke verbinding?Welk materieel rijdt op welke verbinding?
Welk materieel rijdt op welke verbinding?
NMBS
 
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Brussels Hoofdstedelijk GewestVervoersplan 12/2017 > 2020: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
NMBS
 
Wintermaatregelen NMBS
Wintermaatregelen NMBSWintermaatregelen NMBS
Wintermaatregelen NMBS
NMBS
 
De kerncijfers van NMBS in 2014
De kerncijfers van NMBS in 2014De kerncijfers van NMBS in 2014
De kerncijfers van NMBS in 2014
NMBS
 
Voorstedelijke spoorverbindingen Brussel
Voorstedelijke spoorverbindingen BrusselVoorstedelijke spoorverbindingen Brussel
Voorstedelijke spoorverbindingen Brussel
NMBS
 
De treinfaciliteiten bij NMBS
De treinfaciliteiten bij NMBSDe treinfaciliteiten bij NMBS
De treinfaciliteiten bij NMBS
NMBS
 
Gauwdiefstal
GauwdiefstalGauwdiefstal
GauwdiefstalNMBS
 
Gevonden voorwerpen bij NMBS
Gevonden voorwerpen bij NMBSGevonden voorwerpen bij NMBS
Gevonden voorwerpen bij NMBS
NMBS
 

More from NMBS (11)

Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Vlaams-Brabant
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Vlaams-BrabantRoadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Vlaams-Brabant
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Vlaams-Brabant
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026
 
Plan de transport 2020-2023, province de Luxembourg
Plan de transport 2020-2023, province de LuxembourgPlan de transport 2020-2023, province de Luxembourg
Plan de transport 2020-2023, province de Luxembourg
 
Welk materieel rijdt op welke verbinding?
Welk materieel rijdt op welke verbinding?Welk materieel rijdt op welke verbinding?
Welk materieel rijdt op welke verbinding?
 
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Brussels Hoofdstedelijk GewestVervoersplan 12/2017 > 2020: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 
Wintermaatregelen NMBS
Wintermaatregelen NMBSWintermaatregelen NMBS
Wintermaatregelen NMBS
 
De kerncijfers van NMBS in 2014
De kerncijfers van NMBS in 2014De kerncijfers van NMBS in 2014
De kerncijfers van NMBS in 2014
 
Voorstedelijke spoorverbindingen Brussel
Voorstedelijke spoorverbindingen BrusselVoorstedelijke spoorverbindingen Brussel
Voorstedelijke spoorverbindingen Brussel
 
De treinfaciliteiten bij NMBS
De treinfaciliteiten bij NMBSDe treinfaciliteiten bij NMBS
De treinfaciliteiten bij NMBS
 
Gauwdiefstal
GauwdiefstalGauwdiefstal
Gauwdiefstal
 
Gevonden voorwerpen bij NMBS
Gevonden voorwerpen bij NMBSGevonden voorwerpen bij NMBS
Gevonden voorwerpen bij NMBS
 

Vervoersplan NMBS - Provincie Antwerpen – 19/06/2019

 • 2. 2 nmbs Agenda 1. NMBS, hoofdrolspeler in de mobiliteit 2. De uitdaging van de liberalisering 3. Vervoersplan 4. Volgende stappen
 • 3. nmbs 1. NMBS, hoofdrolspeler in de mobiliteit facts & figures
 • 4. 4 nmbs NMBS, een maatschappij met drie kernactiviteiten 1. haar reizigers veilig, stipt en comfortabel per trein op hun bestemming brengen; 2. het beheer, het onderhoud en het vernieuwen van treinen op een efficiënte en doordachte manier; 3. een klantvriendelijk onthaal in functioneel ingerichte stations garanderen. 1 2 3
 • 5. 5 nmbs binnenlandse reizigers 243,9 mln. internationale reizigers 3,0 mln. reizigers/dag (op weekdagen) 893.700 stations 554 treinen/dag (op weekdagen) 3.800 medewerkers 17.703 Kerncijfers 2018
 • 6. 6 nmbs Het marktaandeel van de trein in de woon-werkverplaatsingen naar Brussel Bron: FOD Mobiliteit , Diagnostiek woon-werkverkeer 2017 56% 58% 65% 65% 66% 68% 68% 74% 75% 78% 78% 78% 79% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Antwerpen Charleroi Mons Namur Mechelen Leuven Hasselt Liège Kortrijk Gent Brugge Oostende Oudenaarde Zottegem
 • 7. 7 nmbs Stijging van het aantal reizigers (in miljoen) 134.8 139.9 146.5 150.8 155.0 165.0 177.6 187.5 196.6 206.2 210.1 215.1 221.3 223.3 223.0 224.8 226.7 227.1 235.5 243.9 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 200.0 220.0 240.0 260.0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Stijging van 81% in 20 jaar
 • 8. 8 nmbs Concentratie tijdens de piekuren Weekdag Zaterdag Zondag - 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 00:00 01:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Weekday Saturday Sunday De verhouding “hyperpiek” vs. “buiten piek” op weekdagen is opvallend : 5,2 maal meer opstappende reizigers tijdens de tijdspanne 07:00-07:59 dan tijdens de tijdspanne 10:00-10:59. Aantal opstappende NMBS-reizigers per uur (per dag)
 • 9. 9 nmbs 5.2 4.9 2.2 2.4 4.0 8.3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ratioofpeaktointerpeakdemand (busiesthourduringpeaktoquietesthour duringbetweenpeaks) Ratiovraagpiekvs.dal (druksteuurtijdenspiekvs.minstdrukkeuurtijdens dalperiode) Londen Britse metropolen buiten Londen Voorstedelijk spoor - laag Voorstedelijk spoor – gemiddeld Voorstedelijk spoor - hoog NMBS De voorstedelijke spoorwegnetwerken hebben typisch een veel sterkere vraag tijdens de spitsuren – als gevolg van de vele woon- werkverplaatsingen ligt de NMBS-vraag hoger dan bij de gemiddelde voorstedelijke spoorwegnetwerken Bron: Imperial College (Railway and Transport Strategy Centre) Challenge tijdens de piekuren Ratio vraag piek vs. dal
 • 10. 10 nmbs 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% %ofboardingpassengers(weekdays) 5528026 60% van de reizigers stappen op in een station van de top 26 20% van de reizigers stappen op in de top 27-80 van de stations 20% van de reizigers stappen op in de 472 overblijvende stations Vergelijking met de Nederlandse operator NS NS NMBS 277 stations 552 stations 18 mia pax- km 10 mia pax- km Challenge voor de stations
 • 11. 11 nmbs Evolutie van de stiptheid 87.0% 88.4% 86.0% 89.6% 90.8% 90.3% 89.7% 88.0% 90.4% 83.0% 84.0% 85.0% 86.0% 87.0% 88.0% 89.0% 90.0% 91.0% 92.0% Jan - Mei 2011 Jan - Mei 2012 Jan - Mei 2013 Jan - Mei 2014 Jan - Mei 2015 Jan - Mei 2016 Jan - Mei 2017 Jan - Mei 2018 Jan - Mei 2019 Gecumuleerde stiptheid periode januari - mei per jaar
 • 12. 12 nmbs Impact op stiptheid Infrabel-netwerk onder druk (werken) (bv. lijn 37) 84.1% 82.5% 80.8% 79.4% 87.2% 68.1% 79.0% 79.3% 73.3% 69.9% 84.7% 87.6% 60.4% 65.7% 73.3% 85.1% 95.6% 50.0% 55.0% 60.0% 65.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 90.0% 95.0% 100.0% Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Stiptheid van de verbindingen die via de werf Pepinster – Verviers reden in 2018 Begin van de Dienst op Enkelspoor (aan 60 km/u) Snelheidsbeperking van 60 km/u tot 40 km/u Afschaffing van L 09 in de DOES Einde van de Dienst op Enkelspoor Lancering aangepast vervoersplan met buffer, maar geen werken Begin vakantieperiode Integratie van de snelheidsbeperking in de dienstregeling
 • 13. nmbs 2. De uitdaging van de liberalisering
 • 14. 14 nmbs 2023: Liberalisering van het binnenlandse reizigersvervoer 2007 Liberalisering van het goederenvervoer per spoor 2010 Liberalisering van het internationale reizigersvervoer per spoor 2020 Liberalisering van het binnenlandse reizigersvervoer per spoor (open access) 2023 In concurrentiestelling voor de toewijzing van de opdrachten van openbare dienst voor reizigersvervoer per spoor
 • 15. 15 nmbs 2023: Liberalisering van het binnenlandse reizigersvervoer • De in concurrentiestelling wordt de regel voor de toewijzing van de opdrachten van openbare dienst vanaf 25/12/2023. • In tussentijd blijft een rechtstreekse toewijzing mogelijk voor een maximale periode van 10 jaar. • Voor het verkrijgen van een rechtstreekse toewijzing moet het bedrijf haar transformatiecapaciteit aantonen. In concurrentiestelling voor de toewijzing van de opdrachten van openbare dienst
 • 16. 16 nmbs Meerdere vormen van concurrentie zullen een impact hebben op NMBS Concurrentie voor klanten (contact) Spoorweg- concurrentie Aan de uiteinden van de verplaatsing (1st & last mile) Enkele potentiële concurrenten Modale concurrentie In open access Planning en reservering1) Planning, reservering1) en betaling2) Via in concurrentiestelling van de opdrachten van openbare dienst Voor de volledige verplaatsing (alternatieve modi voor de trein, zoals de bus of de deelauto) 1) De prijs van de reis moet aangeduid zijn 2) De betaling moet toegankelijk zijn voor alle transportmodi die voorgesteld worden door het platform
 • 17. 17 nmbs Financiële ondersteuning van de investeringen die absoluut noodzakelijk zijn voor de spoorsector. nmbs Duidelijke rollen voor de betrokken actoren. Het creëren van een level playing field. Een weldoordachte en gestructureerde opening van de binnenlandse markt in het voordeel van de klant. Noodzaak van een gezamenlijke, ambitieuze langetermijnvisie op de mobiliteit. Maatregelen ter ondersteuning van de modal shift. Voorspelbaar financieel kader met een tienjarig budget- en performantietraject. NMBS roept de steun in van de overheden om samen de uitdagingen aan te gaan Actualisatie van de opdracht van openbare dienst. De bevestiging van de opdracht van openbare dienst voor NMBS. 17
 • 18. 18 nmbs We maken van NMBS een moderne, digitale en efficiënte onderneming ten dienste van al haar klanten. We plaatsen duurzaamheid centraal in onze métiers en in onze manier van werken. We vereenvoudigen onze werkmethodes en implementeren performante werkregimes. We investeren zowel in de kennis en technische expertise als in de gedrags- en managementcompetenties van onze medewerkers. Tegelijk nemen we permanent initiatieven die bijdragen tot hun veiligheid en welzijn. We zijn klant- en resultaatgericht, we munten uit in onze métiers en zijn ambassadeurs van NMBS. Onze sterke engagementen voor de toekomst van NMBS 1 2 3 4 5 Zo stellen we alles in het werk om de opdracht van openbare treindienst voor het volledige Belgische net toegewezen te krijgen en om van NMBS de intermodale speler te maken ten dienste van een duurzame mobiliteit.
 • 20. 20 nmbs December 2014, lancering van het vervoersplan December 2017, lancering van het vervoersplan Eerste roadshows in maart 2014 Voorstelling van de onderzoeksresultaten in juni 2014 Eerste roadshows in mei 2016 Voorstelling van de onderzoeksresultaten in maart 2017 Waarom organiseren we roadshows?
 • 21. 21 nmbs Beheerscontract definieert de algemene uitvoeringsregels van de opdrachten van openbare dienst inzake veiligheid, aanbod, gereguleerde tarieven, stiptheid en de dotaties Beschikbaar budget (dotaties) Infrastructuurvergoeding Beschikbaarheid van materieel en personeel Capaciteit en kwaliteit van de spoorinfrastructuur Belangrijkste doel : beantwoorden aan de behoeften van de markt en de mobiliteit Voorwaarden : Context
 • 22. 22 nmbs Balans van het vorige vervoersplan Aangekondigde toestand Toestand 12/2018 Aanbod Bediening haltes # aansluitingen Commerciële snelheid +5,1% +5,5% Groei 3,9Mio tkm Groei 4,2Mio tkm +20% +20% + Seraing & Ougrée in het weekend + Aulnoye-Aymerie & Maubeuge +18% +19% 1.861 aansluitingen/uur i.p.v. 1.571 1.868 aansluitingen/uur i.p.v. 1.571 +2,98% +2,83% 77,2 km/u i.p.v. 75,0 km/u Rittijd = 28,5’ i.p.v. 29,4’ - Op de 100 belangrijkste O-B - 77,1 km/u i.p.v. 75,0 km/h Rittijd = 28,5’ i.p.v. 29,4’ - Op de 100 belangrijkste O-B -
 • 23. 23 nmbs De uitdagingen • de stiptheid verbeteren • de betrouwbaarheid van de dienstverlening garanderen • de productiviteit verhogen • de werken van Infrabel beheren • de klantentevredenheid verhogen • de amplitude verhogen • de betrouwbaarheid van aansluitingen verhogen • het aanbod verduidelijken • commerciële snelheid • haltebeleid • harmonisering van het materieel • goed gedefinieerde verbindingen InterCity (IC), voorStedelijk (S) of Lokaal (L) • … • de modal shift bevorderen (potentiële vraag) rekening houdend met de mobiliteitsbehoeften LIC km/h
 • 24. 24 nmbs Infrabel-netwerk onder druk (werken) Voorbeeld van geplande werken in mei 2020 Veel infrastructuurwerken worden simultaan op het netwerk uitgevoerd. Deze werken beperken de capaciteit en kunnen tot een tijdelijke vermindering van het aanbod leiden of tot een vermindering van de betrouwbaarheid van de treindienst. Werven verminderen tijdelijk de capaciteit van het spoornetwerk terwijl de groei van het reizigersvervoer meer capaciteit vereist.
 • 25. 25 nmbs Roadshows steden en gemeenten juni/juli 2018 2019 mei – nov dec jan feb maar apr mei jun jul aug sept okt nov dec 1ste ontmoeting met de stakeholders • Doel: balans huidig VP + kader nieuw VP dec – jan 2de ontmoeting met de stakeholders • Technische vergadering met de openbare vervoersmaatschappijen • Doel: rapportering roadshows en gedachtenwisseling augustus 3de ontmoeting met de stakeholders • Doel: eerste project van de dienstregeling (IC-, S-, P-treinen) november Beslissing van de RvB • Krachtlijnen en scenario VP oktober Planning
 • 26. 26 nmbs Roadshows • Ontmoetingen met de burgemeesters, volksvertegenwoordigers, provinciale gedeputeerden en verantwoordelijken van de vervoersregioraden • Onderwerp Voorstelling van het VP 12/2020 maart - mei 2019 2020 dec jan feb maar apr mei jun jul aug sept oct nov dec Doorgeven dienstregeling aan regionale openbaar- vervoersmaatschap- pijen dec – jan Lancering van het nieuwe vervoersplan december Definitieve beslissing RvB december 4de ontmoeting met het RGCT Doel: voorstelling van het VP 12/2020 januari Akkoord van de regering februari Planning december Bestelling rijpaden
 • 27. 27 nmbs ANTWERPEN Huidig aanbod werkdagen Puurs Kapellen Heide Kijkuit Kalmthout Wildert Essen Roosendaal St-Mariaburg Ekeren Antwerpen Zuid Hoboken Polder Hemiksem Schelle Mortsel L. Noorderdokken L 12L 12 L 15L 15 L 16L 16 L 52L 52 HSL 4HSL 4 Noorderkempen Lier Mortsel Boechout L 59L 59 Luchtbal Zuid Zuid Berchem Berchem L 54L 54 Antwerpen- Centraal L 13L 13 Kontich L 25/27L 25/27 Duffel Sint-Katelijne-Waver Mechelen-Nekkerspoel Mechelen Hove Mortsel O. Mortsel D. Antwerpen-Luchtbal Antwerpen-Berchem Boom Niel Ruisbroek- Sauvegarde P Antwerpen - Noorderkempen + 2 x 3 P-treinen H/T halfuurdienst in de ochtend- en avondpiek Benelux : Brussel - Antwerpen - Amsterdam Benelux rijdt via HSL4, met stop in Noorderkempen IC 15 Antwerpen – Noorderkempen wordt geïntegreerd IC Brussel - Antwerpen - Essen IC22 Brussel - Antwerpen - Essen beperkt tot Antwerpen IC05 Charleroi - Antwerpen verlengd tot Essen IC Charleroi - Antwerpen IC07 Charleroi - Antwerpen verlengd tot Noorderdokken P Herentals - Lier Derde P-trein Herentals – Lier verlengd tot Antwerpen : 3 H/T P Brussel - Lier - Mol Tweede P-trein Brussel – Lier – Mol : 2 H/T S-Trein Roosendaal - Puurs Tweede S-relatie tussen Essen (of Roosendaal) en Puurs : halfuurdienst
 • 28. 28 nmbs Puurs Kapellen Heide Kijkuit Kalmthout Wildert Essen Roosendaal St-Mariaburg Ekeren Antwerpen Zuid Hoboken Polder Hemiksem Schelle Mortsel L. Noorderdokken L 12L 12 L 15L 15 L 16L 16 L 52L 52 HSL 4HSL 4 Noorderkempen Lier Mortsel Boechout L 59L 59 Luchtbal Zuid Zuid Berchem Berchem L 54L 54 Antwerpen- Centraal Antwerpen-Luchtbal Antwerpen Berchem Kontich Hove L 13L 13 L 25/27L 25/27 Duffel Sint-Katelijne-Waver Mechelen-Nekkerspoel Mechelen Mortsel O. Mortsel D. Boom Niel Ruisbroek- Sauvegarde ANTWERPEN Huidig aanbod weekend Benelux : Brussel - Antwerpen - Amsterdam Benelux rijdt via HSL4, met stop in Noorderkempen IC 15 Antwerpen - Noorderkempen wordt geïntegreerd S-Trein Roosendaal - Puurs Introductie van een S-aanbod op lijn 52 S-relatie Brussel - Antwerpen ZATERDAGAANBOD Twee S-verbindingen Brussel - Mechelen - Antwerpen- Centraal (via Mortsel en Mortsel Liersesteenweg) ZONDAGAANBOD Één S-verbinding Brussel - Mechelen - Antwerpen-Centraal (via Mortsel Oude God en Mortsel Deurnesteenweg)
 • 30. 30 nmbs Ervaringen met het vervoersplan 12/2017 - 2020 in uw regio Noorderkempen: meer treinen in de piekuren vanaf december 2016 en bediening door IC Nederland sinds 2018 • Frequentieverhoging tot 2 treinen per uur tijdens de spits in 12/2016 • Sinds 2018 wordt Noorderkempen bediend door de IC-trein Brussel – Amsterdam via Breda Stijging met 46% van de verkoopcijfers vanuit/naar Noorderkempen tussen 2016 en 2018
 • 31. 31 nmbs Ervaringen met het vervoersplan 12/2017 - 2020 in uw regio Verdubbeling van de frequentie van de S-trein tussen Antwerpen en Essen • 2 S-treinen per uur van maandag tot vrijdag in plaats van 1 S-trein per uur Een frequentieverhoging tijdens de daluren op lijn 12 genereert een globale toename van 8,5 % in 2018.
 • 32. 32 nmbs Ervaringen met het vervoersplan 12/2017 - 2020 in uw regio Verdubbeling van de frequentie van de S-trein tussen Puurs en Antwerpen tijdens de week • 2 S-treinen per uur van maandag tot vrijdag in plaats van 1 S-trein per uur Deze frequentieverdubbeling tijdens de daluren resulteert in een globale stijging van 22,8% in 2018. • Introductie van een weekendaanbod van 1 S-trein per uur tussen Puurs en Antwerpen De invoering van een weekendaanbod levert ca. 1300 bijkomende reizigers per dag op.
 • 33. 33 nmbs Ervaringen met het vervoersplan 12/2017 - 2020 in uw regio Verlenging van de IC Antwerpen – Gent tot De Panne • Van maandag tot vrijdag tijdens de schoolperiodes, rijdt de IC Antwerpen – Gent verder door naar De Panne • 9 stations van lijn 73 De Panne – Gent worden daardoor rechtstreeks verbonden met lijn 59 Gent - Antwerpen Vanuit de stations van de lijn 73 is er een stijging van het aantal reizigers naar de lijn 59 met 17,5 %.
 • 34. 34 nmbs Ervaringen met het vervoersplan 12/2017 - 2020 in uw regio Frequentieverhoging op S-aanbod in Brussel Weekend + 45% Reizigers Weekend +700 Reizigers per dag Week 20-50 Reizigers per trein Zaterdag: de frequentie tussen Antwerpen, Brussel en Nijvel werd verhoogd van één trein per uur naar twee treinen per uur (sinds 12/2018) Weekends: de S5-verbinding rijdt tijdens het weekend ook tussen Mechelen en Edingen De amplitude van de S7-verbinding werd ‘s avonds uitgebreid: laatste trein van Mechelen naar Halle om 19u18
 • 35. 35 nmbs Ervaringen met het vervoersplan 12/2017 - 2020 in uw regio Nieuwe P-trein tussen Brussel en Mol • Toevoeging van een nieuwe P-trein tussen Brussel-Zuid (16u00), Mechelen (16u33) en Mol (17u35) • Deze nieuwe P-trein bedient 12 stations Deze bediening in de avondpiek tussen Brussel en Mol trekt meer dan 400 reizigers per werkdag
 • 36. 36 nmbs Ervaringen met het vervoersplan 12/2017 - 2020 in uw regio Verdubbeling van de frequentie op zaterdag tussen Mol en Hasselt • 8 stations verkrijgen een frequentieverhoging • Uurdienst in plaats van 1 trein om de 2 uren geldt enkel op zaterdag De op zaterdag ingelegde nieuwe treinen genereren een reizigerstoename van 32% in 2018.
 • 37. 37 nmbs Ervaringen met het vervoersplan 12/2017 - 2020 in uw regio 6 nieuwe P-treinen voor studenten op zondagavond DE PANNE LEUVEN MOL HEVERLEE HASSELT GENT-ST-P MOUSCRON LOUVAIN-LA-N. ARLON LIEGE BINCHE LOUVAIN-LA-N. Via Gent & Brussel Via Mechelen & Leuven Via Brussel Via Bruxelles Via Libramont Via Bruxelles ± 500 reizigers ± 375 reizigers ± 200 reizigers ± 550 reizigers ± 450 reizigers ± 200 reizigers
 • 38. 38 nmbs TIJDENS DE WEEK • 3 S-treinen per piekuur i.p.v. 2 tussen Nijvel en Mechelen • S4 Aalst – Brussel-Luxemburg - Vilvoorde/S7 Halle – Vilvoorde - Mechelen omwisselen tussen Vilvoorde en Mechelen (bediening Hofstade) • Van geen aanbod naar een halfuurdienst op het Ringspoor van Antwerpen • Nieuwe S-verbinding Antwerpen - Waaslandhaven • Nieuwe S-verbinding Antwerpen - Noorderkempen op halfuur van IC Nederland • L23 Antwerpen – Aarschot – Leuven van uurdienst naar halfuurdienst tussen Antwerpen en Aarschot • S33 Antwerpen – Mol van uurdienst naar een halfuurdienst tussen Antwerpen en Herentals • S34 Antwerpen – Lokeren van uurdienst naar halfuurdienst tussen Antwerpen en Lokeren • Uitbreiding van het aanbod tussen de Kempen en Mechelen en Brussel • Verbetering van de aansluiting vanuit de Kempen en Antwerpen naar lijn 26 en van Heist- op-den-Berg naar Mechelen en Brussel • Herinvoeren snellere verbinding Antwerpen – Hasselt • L27 van uurdienst naar halfuurdienst tussen Sint-Niklaas en Mechelen Lopende studies in de provincie Antwerpen
 • 39. 39 nmbs TIJDENS DE WEEK • Aanbod naar en van Roosendaal • IC35 (IC Nederland) : toevoeging ritten tussen Breda en Brussel • Elektrificatie Mol - Hamont : aanpassing materieel en verlenging P-treinen Brussel - Mol tot Neerpelt • IC 28 De Panne – Gent verlengen tot Antwerpen tijdens de vakantieperiodes • S1 uitbreiding amplitude 2e S-trein Brussel – Antwerpen • Uitbreiding amplitude Turnhout • Inkorting verbinding IC11 Turnhout-Brussel-Binche • … Lopende studies in de provincie Antwerpen
 • 40. 40 nmbs TIJDENS HET WEEKEND • S1 Brussel - Antwerpen van uurdienst naar halfuurdienst op zon- en feestdagen • Van geen aanbod naar een halfuurdienst op het Ringspoor van Antwerpen • S32 Puurs – Antwerpen – Essen – Roosendaal van uurdienst naar halfuurdienst tussen Antwerpen en Essen • Versnellen van IC30 Antwerpen – Turnhout en het inleggen van een S-verbinding Antwerpen – Mol • Uitbreiding van het aanbod tussen de Kempen en Mechelen en Brussel • Aanbod naar en van Roosendaal • Elektrificatie Mol - Hamont : aanpassing materieel • IC10 Antwerpen – Hamont/Hasselt van tweeuurdienst naar uurdienst tussen Mol en Hasselt • Uitbreiding amplitude Turnhout • … Lopende studies in de provincie Antwerpen
 • 41. 41 nmbs In het kader van de studies voor het vervoerplan 12/2020 - 12/2023 werd een voorstel van dienstregeling uitgewerkt voor een klokvaste verbinding Hasselt – Antwerpen via de bocht van Aarschot bovenop het bestaande gecadanseerde aanbod en in de plaats van de huidige snelle P-treinen tussen Hasselt en Antwerpen. Er werden daarbij enkele varianten uitgewerkt met verschillende aankomst- en vertrekuren en dus tevens een andere inpassing tussen de bestaande treinen. Dit voorstel wordt verder onderzocht door Infrabel qua haalbaarheid inzake rijpaden. Zoom op één studie : Antwerpen - Hasselt Lopende studies in de provincie Antwerpen
 • 43. 43 nmbs Selectiecriteria Afweging tussen middelen en vraag selectiecriteria OPERATIONEEL Wat is technisch mogelijk: • Capaciteit van de infrastructuur • Beschikbaarheid materieel • Beschikbaarheid personeel KLANT/VRAAG Studie over verplaatsingen Studie naar elementen die de vraag bepalen Huidige vraag (reizigers die nu betrokken zijn) Potentiële vraag (nieuwe reizigers) Behoeften op het vlak van verplaatsingen ALGEMEEN Strategische visie regering Visie op lange termijn • Trein vs andere vervoersmodi • Aansluitingspunten • Coördinatie openbaar- vervoersmiddelen Principes planning • Robuustheid (cadans, spreiding,…) • Transparant / eenvoudig FINANCIEEL Wat is financieel mogelijk: • Infrastructuurvergoeding • Energie • Bijkomende onderhoudskost • Bijkomende personeelskost • Productiviteit
 • 44. 44 nmbs We komen in het voorjaar van 2020 terug om: • de onderzoeksresultaten voor te stellen • de geselecteerde projecten voor de lancering van het vervoersplan 12/2020 – 2023 toe te lichten Voorstelling van de onderzoeksresultaten
 • 45. nmbs Vervoersplan NMBS Provincie Antwerpen – 19/06/2019 Presentatie via: www.nmbs.bevervoersplan2020-2023