SlideShare a Scribd company logo
nmbs
Vervoersplan 12/2020 – 2023
Plan de transport 12/2020 - 2023
Brussel/Bruxelles
30/10/2020 10h00
nmbs
1. NMBS in 2019
nmbs
3
Evolution du nombre de voyageurs SNCB (Mio)
Forte croissance des voyageurs SNCB
225
227 227
235
244
253
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
2014 2015 2016 2017 2018 2019
+ 12,6% Croissance
de 88%
en 20 ans
4
Score 7-10 (%)
maa'18
-feb'19
apr'18-
maa'19
mei'18-
apr'19
jun'18-
mei'19
jul'18-
jun'19
aug'18-
jul'19
sep'18-
aug'19
okt'18-
sep'19
nov'18-
okt'19
dec'18-
nov'19
jan'19-
dec'19
feb'19-
jan'20
maa'19
-feb'20
Informatie in trein 60.4 61.6 62.0 63.0 63.0 63.7 64.3 65.5 66.3 66.6 67.4 68.8 69.3
Informatie in vertrekstation 68.3 69.0 69.7 70.2 70.4 70.8 71.2 72.6 73.4 74.3 75.3 76.7 77.2
Informatiediensten/tools van NMBS 66.0 66.4 67.5 67.9 68.2 68.9 68.5 69.4 70.0 70.8 70.9 71.9 72.0
NMBS-personeel aan boord van trein 85.9 86.3 86.7 86.6 86.8 86.9 87.1 87.5 87.8 88.0 88.1 88.2 88.2
NMBS-personeel en dienstverlening in
vertrekstation
73.6 73.8 75.0 75.5 75.7 76.8 76.8 77.9 78.6 79.0 79.5 79.9 80.4
Netheid van trein 59.7 60.5 60.8 60.9 60.6 61.0 61.1 61.8 62.3 63.0 63.0 64.3 64.8
Netheid van vertrekstation en parking 63.0 63.6 64.7 64.8 65.3 66.0 66.3 66.8 66.7 67.6 67.6 68.3 68.7
Aankoop vervoerbewijs 81.0 81.4 82.1 83.0 83.4 83.6 84.0 84.3 85.1 86.2 86.8 87.5 87.4
Onthaalinfrastructuur in vertrekstation en op
parking
56.8 57.3 58.7 59.0 58.6 59.3 59.6 60.1 60.2 61.3 61.5 62.7 62.6
Comfort trein 69.3 69.9 69.9 70.2 69.8 70.1 69.8 70.7 71.3 71.6 72.1 72.7 73.2
Treinaanbod 52.9 53.6 54.0 54.7 54.4 54.8 55.1 55.6 56.5 57.0 57.8 59.0 59.1
Stiptheid 42.3 43.7 45.0 46.0 47.0 47.4 47.7 49.2 49.9 51.4 51.9 54.2 54.6
Prijs vervoerbewijs 42.2 42.6 44.3 44.9 45.1 45.4 46.1 47.0 47.5 48.6 49.5 49.5 49.2
Percentage tevreden klanten
(dat 7/10 of meer geeft)
Percentage tevreden klanten per item
62,4%
61,5%
65,5%
60,9%
60,0%
66.7%
06-12/2019 2015 2016 2017 2018 01-09/2019201906-12/2014
Groeiende klantentevredenheid
5
85,70%
87,00% 87,20%
85,60%
88,2%
90,9%
89,2%
88,3%
87,2%
90,4%
82,0%
83,0%
84,0%
85,0%
86,0%
87,0%
88,0%
89,0%
90,0%
91,0%
92,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ponctualité globale par an < 6’ (%)
Amélioration de la ponctualité
6
76,3 76,2 76,7 77,3
80,5 80,7
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
80,0
85,0
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aantal trein-km per jaar (miljoen) – geplande productie
Uitbreiding van het aanbod
7
Répartition modale selon la distance de navettage pour les
entreprises de la Région Bruxelloise
Source: Les plans de
déplacements d’entreprise en
Région de Bruxelles-Capitale
Bilan de la situation 2017
8
Het voorstedelijk NMBS-aanbod met S-treinen
12 voorstadslijnen in en rond Brussel, in een zone van 30 km rond Brussel (zone begrensd door Leuven,
Mechelen, Geraardsbergen, Dendermonde, Aalst, Zottegem, Nivelles, Ottignies, Braine-le-Comte)
Meer dan 700 treinen per weekdag, die stoppen in 143 stations waarvan 34 in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
IC 27 CHARLEROI – NIVELLES – SCHUMAN – BRUSSELS AIRPORT Z.+
9
-net
(week)
10
L’offre RER autour
de Bruxelles :
un concept qui va
plus loin que le rail
Offre Tarifs Ticketing
Région
Flamande
Région
Wallonne
Etat Fédéral
L’offre S :
L’offre ferroviaire
suburbaine de la
SNCB
Région de
Bruxelles
Capitale
SNCB
Info
De LijnSTIB TEC
10
L’offre s’intègre dans le projet du RER
11
2014
AANBOD
Het S-aanbod wordt stap per stap opgebouwd
Vervoers-
plan
Mouterij
Thurn&Taxis
Arcaden
Uitbreiding
aanbod
L26 – Europese
wijk:
+32 tr./d. (week)
+40 tr./d. (we)
2017
Nieuw
vervoersplan
Versterkt aanbod
op zaterdag
Treinen rijden
vroeger en later
2020
Anderlecht
(Ceria-COOVI) – S3
Volgende
stappen
Herstructurering
van de
verbindingen op
de lijnen 161
(Ottignies) en 124
(Nivelles)
Verhoging van de
frequentie
2 tot 4 treinen per
uur
Bijkomende
treinen in de spits
Ambitie
2015
2016
12
Evolution voyageurs sur le réseau S
sncb
2. Plan de transport: objectifs et processus
sncb
14
mei – nov dec jan feb maar apr mei jun jul aug sept okt nov dec
Roadshows steden en gemeenten
juni/juli
2018 2019
1ste ontmoeting
met de stakeholders
• Doel: balans huidig VP
+ kader nieuw VP
dec – jan
2de ontmoeting
met de stakeholders
• Technische vergadering
met de openbare
vervoersmaatschappijen
• Doel: rapportering roadshows
en gedachtewisseling
augustus
3de ontmoeting met de
stakeholders
• Doel: eerste project van
de dienstregeling (IC-, S-,
P-treinen)
november
Beslissing van de RvB
• Krachtlijnen en scenario VP
oktober
Planning
15
octobre
2019 2020
dec jan feb maar apr mei jun jul aug sept oct nov dec
Transmission des
horaires aux sociétés
régionales de
transport public
déc – jan
Lancement du nouveau plan
de transport
décembre
Décision définitive
du CA
décembre
4e rencontre avec
CCVF
Objectif: présentation du
plan de transport 12/2020
janvier
Accord du Gouvernement
avril
Commande des sillons
avril
Planning
Roadshow
• Rencontres avec
bourgmestres, députés et
autorités provinciales
• Objectif: présentation du plan
de transport 12/2020
16
Doelstellingen vervoersplan 12/2020-2023
16
De klantentevredenheid
verhogen
• hogere frequentie
• ruimere amplitude
• betrouwbare aansluitingen
De modal shift bevorderen
beantwoorden aan de markt- en
mobiliteitsbehoeften
Operationele doelstellingen
• een verhoging van de stiptheid
• een betrouwbare dienstverlening
• een verhoogde productiviteit
• integratie van werven in de
dienstregeling
Een duidelijk aanbod
• commerciële snelheid
• haltebeleid
• harmonisering van het materieel
• goed gedefinieerde verbindingen
InterCity (IC), voorStedelijk (S)
of Lokaal (L)
LIC
17
Contrat de gestion → définit les règles générales d’exécution des missions de service
public en matière de sécurité, d’offre, de tarifs régulés, de ponctualité et de dotations
Budget disponible (dotations)
Redevance infrastructure
Disponibilité du personnel et du matériel
Capacité et qualité infrastructure lignes et gares
Conditions:
Contexte
18
OPERATIONEEL
Wat is technisch mogelijk:
• Beschikbaarheid van de
infrastructuur
• Capaciteit van de
infrastructuur
• Beschikbaarheid materieel
• Beschikbaarheid personeel
KLANT/VRAAG
Studie naar elementen die de
vraag bepalen
Huidige vraag
(reizigers die nu betrokken zijn)
Potentiële vraag
(nieuwe reizigers)
Verplaatsingsbehoeften
STRATEGIE
Strategische visie regering
Input stakeholders
Visie op lange termijn
• Trein versus andere
vervoersmodi
• Aansluitingspunten
• Coördinatie openbaar-
vervoersmiddelen
Principes planning
• Robuustheid (cadans,
spreiding, stiptheid…)
• Transparant / eenvoudig
FINANCIEEL
Wat is financieel mogelijk:
• Bijkomende personeelskost
• Infrastructuurvergoeding
• Bijkomende energiekost
• Bijkomende onderhoudskost
• Productiviteitswinst
Criteria voor selectie van de projecten
18
19
98
projets
80
projets
phase 1:
12/2020
phase 2:
12/2021
phase 3:
12/2022
Techniquement
impossible avant 2024
• Pas d’infrastructure
Classement sur base de
divers critères
Une extension
progressive de l’offre
(25 projets)
Sélection des projets
20
Krachtlijnen
• Fix the basics voor een betere stiptheid
• Nieuwe verbindingen tussen steden door het inleggen van bijkomende IC-verbindingen
• Een verdere uitbreiding van het voorstadaanbod in Brussel, Gent, Antwerpen, Luik en Charleroi
• Een verdere uitbreiding van het aanbod rond de andere steden zowel qua frequentieverhogingen als amplitudes
Onder voorbehoud toewijzing gevraagde spoorcapaciteit door Infrabel
70 treinaansluitings-
knooppunten:
Het aantal aansluitingen zal met
ongeveer 5% stijgen tegen
12/2022. Dat zijn bijna 100
bijkomende aansluitingen.
Verhoging
van het aanbod
+ 4,7 %
trein-km
69 haltes
worden op werkdagen bediend
door nieuwe verbindingen
139 haltes
krijgen een betere bediening ‘s
morgens vroeg of ‘s avonds laat
109 haltes
krijgen in het weekend een ruimere
bediening
Vervoersplan 12/2020-2023: de grote lijnen
20
21
76,3 76,2
76,7
77,3
80,5 80,7 81 1
2,5
3,8
73,0
75,0
77,0
79,0
81,0
83,0
85,0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nombre de train-km par an (Mio) – production planifiée
Plan de transport 12/2020-2023: une augmentation de l’offre
22
Gevolgen crisis Covid-19 op vervoersplan 12/2020-2023
Ondanks de tijdelijke onzekerheden die de covid-19
crisis veroorzaakt, blijft NMBS geloven in de trein als
een belangrijk duurzaam transportmiddel en de
verdere ontwikkeling van het treinaanbod in de periode
2020-2023.
Daarom wil NMBS de geplande en gevalideerde
projecten voor de periode 2020-2023 behouden.
De timing van de uitvoering van de projecten kan nog
wel worden gewijzigd.
De projecten in de eerste fase (12/2020) zullen
uitgevoerd worden zoals oorspronkelijk goedgekeurd
door de Raad van Bestuur in december 2019.
De fasering van de projecten na 12/2020 zal in
het eerste kwartaal van 2021 vastgelegd worden.
sncb
3. Plan de transport à Bruxelles, en semaine
sncb
24
25
Décembre 2020: Desserte d'Anderlecht
S3 Zottegem – Bruxelles-Central -
Dendermonde
S3 : fait arrêt dans la nouvelle gare d’Anderlecht
26
S4 verlengd tot Mechelen, S7 beperkt
tot Vilvoorde
Bediening Eppegem, Hofstade, Muizen
verschuift met ± 30 minuten. De treinen tussen
Brussel-Lux. en Mechelen rijden ‘s morgens ±
30 minuten vroeger en ‘s avonds ± 30 minuten
later.
December 2020: regio Mechelen – Vilvoorde
2177 2178 2191
Aalst 06:37 19:37
[] [] []
Brussel-Schuman 07:25 20:25
Brussel-Luxemburg 06:28 07:28 20:28
Etterbeek 06:32 07:32 20:32
Delta 06:37 07:37 20:37
Merode 06:41 07:41 20:41
Meiser 06:45 07:45 20:45
Evere 06:48 07:48 elk uur tot 20:48
Bordet 06:51 07:51 20:51
Vilvoorde 07:03 08:03 21:03
Eppegem 07:09 08:09 21:09
Hofstade 07:13 08:13 21:13
Muizen 07:18 08:18 21:18
Mechelen 07:24 08:24 21:24
2155 2168 2169
Mechelen 05:37 18:37 19:37
Muizen 05:44 18:44 19:44
Hofstade 05:48 18:48 19:48
Eppegem 05:52 18:52 19:52
Vilvoorde 06:04 19:04 20:04
Bordet 06:12 19:12 20:12
Evere 06:14 19:14 20:14
Meiser 06:17 19:17 20:17
Merode 06:20 elk uur tot 19:20 20:20
Delta 06:24 19:24 20:24
Etterbeek 06:28 19:28 20:28
Brussel-Luxemburg 06:32 19:32 20:32
Brussel-Schuman 06:35 19:35
[] [] []
Aalst 07:22 20:22
27
Tijdens de piekuren vervangt de nieuwe
IC-trein de huidige snelle P-treinen.
Nieuwe IC-verbinding Kortrijk –
Brussel – Schaarbeek S3 Zottegem – Brussel –
Dendermonde zal het nieuwe
station bedienen.
Nieuw station: Anderlecht
December 2020: lijn 89 Kortrijk – Brussel
IC-verbinding
P-trein
S-verbinding
L-verbinding
28
S3 Zottegem – Bruxelles-Central–
Schaerbeek
Une relation S3 complémentaire offre une
desserte à la demi-heure entre Zottegem et
Bruxelles. De cette manière Anderlecht est
desservi toutes les 30 minutes. Les horaires
précis et les arrêts sont encore à l'étude.
Phase après décembre 2020 : desserte d'Anderlecht
Sous réserve de l’attribution par Infrabel des capacités ferroviaires demandées. Les horaires et itinéraires précis sont encore à l'étude.
29
Phase après décembre 2020 : région de Louvain
S9 Braine-l’Alleud – Louvain
Prolongement du S9 également pendant les
heures creuses jusqu’à Landen, avec arrêt à
Vertrijk, Tienen, Ezemaal, Neerwinden et Landen.
Sous réserve de l’attribution par Infrabel des capacités ferroviaires demandées. Les horaires et itinéraires précis sont encore à l'étude.
nmbs
4. Vervoersplan Brussel: weekend
nmbs
31
Situation actuelle: ligne 89 Courtrai – Bruxelles
Relation IC
Relation S
32
Nieuwe S3 Zottegem – Brussel – Schaarbeek
S3 bedient het nieuwe station Anderlecht. Hillegem,
Terhagen, Ede en Welle gaan van geen bediening naar
een uurbediening op zaterdag en zondag.
Snellere IC tussen Kortrijk en
Brussel-Zuid
De IC stop niet meer in Herzele, Burst
en Haaltert. Hierdoor zal de reistijd
tussen Kortrijk en Brussel ongeveer 5
minuten korter zijn.
Nieuw station: Anderlecht
December 2020: lijn 89 Kortrijk – Brussel
IC-relatie
S-relatie
nmbs
5. Projects non retenus dans le cadre du plan
de transport 12/2020-2023
sncb
34
Lopende infrastructuurwerken met als doel de uitbreiding
van het S-net
35
Projets non retenus
Projets qui ne sont pas techniquement réalisables au cours de la période 12/2020-2023
Ces projets nécessitent une augmentation de capacité dans et autour de Bruxelles, ainsi qu’une
révision structurelle de l’offre de trains dans la Jonction Nord-Midi déjà très fréquentée :
• S1: 3 trains par heure de pointe au lieu de 2 entre Nivelles et Malines les jours de semaine
• S3: desserte à la demi-heure entre Bruxelles-Nord et Termonde, S10 adaptation d'itinéraire et
passage d'une desserte horaire à une desserte à la demi-heure entre Alost – Simonis – Vilvorde
via le tunnel T (chaque jour)
• S4: passage d'une desserte horaire à une desserte à la demi-heure entre Alost – Jette – Schuman
– Merode – Vilvorde les jours de semaine
• S6: prolongement de Schaerbeek via Hofstade et Haacht jusqu'à Louvain les jours de semaine
• S7: prolongement entre Hal et Braine-le-Comte et doublement de la fréquence (les jours de
semaine)
36
Niet-weerhouden projecten
• S7 Halle – Mechelen rijdt ook tijdens het weekend
• S8 van uurdienst naar halfuurdienst Ottignies – Louvain-la-Neuve op zaterdag
➢ Wegens hoog aantal werken tussen Brussel en Ottignies
• Heractivering snelle P-treinen tussen Brussel en Luxembourg
➢ Wegens werken tussen Namur en Luxembourg:
• S1 Brussel – Antwerpen van uurdienst naar halfuurdienst op zondag
➢ Op zondagen mag een deel van lijn 27 tussen Mechelen en Antwerpen niet worden
bereden
➢ S1-treinen moeten op zondagen via lijn 25 rijden waar ook IC- en internationale
verbindingen rijden => geen rijpad voor bijkomende S1 op halfuur van huidige S1
Projecten die technisch niet realiseerbaar zijn in de periode 12/2020-2023
Projecten waarvan het verwachte potentieel niet opweegt tegen de kosten
sncb
6. Correspondances et intermodalité
sncb
38
Overstapstations
Minder dan 100 overstappers
Tussen 100 en 1000 overstappers
Meer dan 1.000 overstappers
Aansluitingen trein – trein
12% à 15% (+/- 45.000 reizigers) maakt
dagelijks gebruik van een aansluiting
We spreken over een aansluiting bij een
overstaptijd tussen 4 en 20 minuten
70 knooppunten voor treinaansluitingen op
het net:
• Momenteel zijn er ongeveer 1.860
aansluitingen/uur (op gecadanceerde
verbindingen)
• Vanaf 12/2020 zullen er ongeveer 1950
aansluitingen/uur zijn
39
Leuven
Liège
Vilvoorde Hasselt
Gent
Brugge
Couvin
Verviers-C.
Kortrijk
Mons
Charleroi
Namur
Mechelen
Lier
Herentals
Aarschot
Oudenaarde
Aalst
St-Niklaas
Lichtervelde
Ottignies
Ath
Tournai
La Louvière-Sud
Nivelles
Ciney
AntwerpenOostende
Waterloo
Mol
Arlon
Huy
Libramont
Noorderkempen
Rivage.
Marloie
Dinant
Landen
Principales gares intermodales
Noeud intermodal
Hub
Les horaires de chaque plan de
transport sont portés à la connaissance
des sociétés régionales de transport un
an à l’avance afin que celles-ci puissent
coordonner leurs horaires avec notre
offre de trains
Correspondances intermodales
nmbs
7. Investissements dans les gares
41
Investeringsplan
Voorstel NMBS: prioriteiten
Totaal budget: 3,072 miljard euro →
614 miljoen euro/jaar
waarvan ongeveer 1/6e voor stations.
Een groot deel van dit budget is
vastgelegd (lopende projecten of waar
een engagement voor bestaat).
3. Projecten met een
rechtstreekse invloed op de
beleving van de klant
op vlak van:
• Veiligheid
• Kwaliteit dienstverlening
• Comfort
2. Onthaal reizigers
Voltooiing lopende
projecten en projecten
waarvoor een engagement
is aangegaan.
1. Rollend materieel
• 445 nieuwe
M7-dubbeldeksrijtuigen
• Vernieuwing
• Installatie ETCS
• Nog geen nieuw investeringsplan.
• De uitvoering van getoonde projecten is onder voorbehoud van de goedkeuring van het investeringsplan door de regering.
Huidige plan 2018-2020 loopt dit jaar af, behalve de investeringen in het SMIP
42
La SNCB en Région Bruxelles-Capitale
34
gares
230.113
voyageurs montés par jour de
semaine
983
places de parking SNCB
2.764
emplacements de vélo
2.007
Caméras de surveillance
7 Accords de collaboration avec
les communesBruxelles-Nord 63.769
Bruxelles-Central 60.706
Bruxelles-Midi 59.670
43
Intermodaliteit
taxibus
metro
tram
parking
fiets &
voetgangers
44
Intermodalité: parkings
• Stratégie parking basée sur quatre piliers:
• Garantie de places disponibles pour les
voyageurs ferroviaires réguliers;
• Tarifs différentiés suivant le type de gare et de
voyageurs et suivant le marché local;
• Les recettes couvrent les coûts d'exploitation;
• L'utilisation des transports en commun entre
le domicile et la gare est encouragé.
• Avantages des parkings payants
• Extension des abris à vélos
• Collaboration avec les villes et les communes
Projets de rénovation des parkings de gare:
En général pas des extensions de capacité parking voitures
mais des réamanegements en phasage avec le
réaménagement des gares
45
Intermodaliteit: fietsenstallingen
Projecten vernieuwing fietsenstallingen
Geplande uitbreidingen en herinrichtingen:
(target eind 2023 = 3000 pl)
• Fietsstrategie NMBS:
• 150.000 fietsplaatsen tegen 2028
(komende van ca.100.000 in 2018)
• Standaardmodel van overdekte fietsenstalling met
etagerekken:
• Onderhoudsvriendelijk
• Veilig en comfortabel
• Ruimte voor buitenmaatse fietsen
• In functie van de beschikbare capaciteit wordt in een
beveiligde fietsenstalling met toegangscontrole via
badge en camera’s voorzien.
→ Doel: duidelijke modal shift naar meer fietsgebruik
Lopend project:
Anderlecht
Geplande projecten in 2021-2026:
Bockstael
Boondaal
Etterbeek
Meiser
Sint-Job
Schaarbeek
Sint-Agatha-Berchem
46
Gares: accessibilité intégrale
Projets de rénovation de quais
En cours:
Anderlecht
Mérode
Haren-Zuid
Boitsfort
Watermael
Planifié en 2021-2026
Bockstael
Boondael
Etterbeek
Meiser
Saint-Job
Schaerbeek
Sint-Agatha-Berchem
Stratégie accessibilité intégrale
•4 critères
•Les quais sont des quais hauts (75 cm)
•Les quais sont accessibles sans seuil via des
ascenseurs ou des rampes
•Les quais et leurs accès sont équipés de systèmes
de guidage podotactiles
•Il y a au moins un distributeur automatique de billets
accessible
•Objectif
En 2030, 250 gares intégralement accessibles sur
l’ensemble du réseau et atteindre au moins 85% du
nombre de voyageurs montés
•Investissements communs Infrabel – SNCB
•Infrabel: gros-œuvre
•SNCB: finitions et équipements
•Action complémentaire: screening des gares en
matière d’accessibilité
47
GEN – L124 – ANDERLECHT
Eind 2020
• Ingebruikname nieuw station
• Nieuwe toegangen, ook voor PBM via hellingen
• Standaard perronuitrusting
• Fietsenstallingen
48
RER – L124 – BOITSFORT
2020
• Mise en service du nouveau quai latéral coté parking
2020-2025
• Equipement des quais (abris, sièges, éclairage, caméras, …)
• Construction et équipement des autres nouveaux quais à constuire
pour la mise à 4 voies en maintenant 2 voies en service en plusieurs
phases
• Aménagement parking voyageurs et des équipements/accès en
surface de la tranchée couverte
49
RER – L124 – HAREN-ZUID
2019-2020
• Vernieuwing van de perronbekleding
• Standaard perronuitrusting
50
RER – L124 – WATERMAEL
2019-2020
• Mise en service du nouveau quai latéral coté Rue du Roitelet
2021-2025
• Aménagement du parking voyageurs
• Construction et équipements du nouveau couloir-sous-voies et des
accès y compris PMR via rampes
51
Sint-Agatha-Berchem
• Toegankelijkheid PBM:
Verhogen en uitrusten van perron 1
• Werken 2020-2021
52
Berchem Saint Agathe
• Accessibilité PMR :
Passerelle PMR pour les quais
avec ascenseurs
• Travaux 2022
53
Schaarbeek
Werken: gefaseerd vanaf 2021
• Programma:
• Verlenging van zuidelijke onderdoorgang
tot aan de Vilvoordsesteenweg, mét aanleg
van een toegang voor PBM aan de steenweg
• Verhoging en verniewing van de perrons,
inclusief de verniewing van de uitrusting en de
verlichting
• Verniewing van de beschermde overkappingen
• Inrichting van 7 liften voor de integrale
toegankelijkheid van de stationsite
• Vernieuwing van de noordelijke onderdoorgang
• Werken Infrabel:
• Spoorvernieuwing
• Vernieuwing van de seininrichting
étude
54
Bockstael
Travaux: de 2022 à 2023
• Programme:
• La rehausse des quais à 75cm et l’adaptation des
accès en voirie et vers le métro;
• La pose de deux ascenseurs le long du Pont du
Bd Bockstael avec paliers d’accès;
• La fermeture du CSV existant (accès locaux
techniques uniquement) ;
• Le renouvellement des finitions (sols, murs,
plafonds), éclairage et équipements de quai (y
compris sonorisation, contrôle d’accès et
caméras);
• La pose d’abri vélos et rateliers supplémentaires
sur la dalle ;
• La remise en état/remplacement de la zone de
talus le long des quais
(clôture/plantations/réparation du perré);
56
Boondael
Travaux: de 2023 à 2024
• Programme:
• Quais existants allongés et rehaussés
• Mise en accessibilité totale du site de gare 100% accessible PMR (rampes)
• Quais et leurs accès parachevés et équipés
• Développement d’une identité de gare conforme à la stratégie Stations
• Développement cohérent de l’intermodalité et des modes doux (arrêt STIB avenue de la Forêt , Voie verte, parking vélo centralisé)
• Offre renforcée en parkings vélos (+76 places)
57
Sint-Job
Werken: 2022 - 2024
Programma:
• Verlengen en verhogen bestaande perrons
• Integraal toegankelijk maken de stationsite (hellingen)
• Afwerken en uitrusten perrons en perrontoegangen
• Coherente ontwikkeling van de intermodaliteit en de zachte modi (MIVB-halte Jean en Pierre Carsoellaan, Groene weg, gecentraliseerde fietsenstalling)
• Uitbreiden fietsenstallingen (totaal : 72 plaatsen)
58
Etterbeek
Travaux: de 2022 à 2026
• Programme:
• Construction/rénovation du bâtiment voyageur,
des quais et accès aux quais; pose
d’ascenseurs;
• Aménagement d’un parking vélo;
• Rénovation de l’ancienne gare classée;
• Construction d’une passerelle cyclo-piétonne
entre le Bd de la Plaine et l’Av. de la Couronne
Concours d’architecture
59
Brussel-Noord
Renovatie gevel kant Aarschotstraat:
• Planning: Q4 2020 -> Q2 2021
"Light" renovatiewerken aan perrons en
luifels:
• Herstellings- en schilderwerken
• Podotactiele belijning
• Restaureren schrijnwerk wachthuisjes en toegangen
tot perrons.
• Nieuwe signaletica.
• Planning werken: Q4 2021 -> Q2 2023
Werken Infrabel:
• vernieuwen perronboorden: Q3 2022 -> Q3 2027
60
Bruxelles-Midi – Aménagements Channel Terminal
Travaux: de 2019 à 2022
Programme:
• Agrandir l'espace d'attente pour voyageurs;
• Intégrer de nouveaux flux voyageurs afin de
desservir la voie 3 pour les trajets Eurostar entre
Amsterdam et Londres;
• Réorganiser les espaces concessions au sein de
la zone Channel Terminal et rafraîchir les
sanitaires;
Phasage
Une première phase réalisée en 2019 consistait à la
création d'une nouvelle salle d'attente dans l'anciene
zone VIP.
Fin 2020, les travaux d'agrandissement de cette salle
et l'aménagement d'une concession food vont débuter.
La finalisation de l'entièreté du projet comprenant une
nouvelle zone d'attente centrale, des concessions et
des sanitaires modernisés est planifiée pour début
2022.
Click to add textClick to add text
Click to add text
61
Bruxelles-Midi – Travel Center
Travaux: de 2019 à 2021
Programme:
Réorganisation des anciennes zones de
vente nationale et internationale, guichet de
nuit, consigne, en un nouveau travel center
(nouveau concept B-MS) + espaces concessions
organisé de façon à avoir une meilleure visibilité
pour l’ensemble des services offerts aux voyageurs.
Phasage
Les travaux dans la nouvelle zone des guichets sont
en cours actuellement et l'ouverture des nouveaux
guichets est prévu pour le 1 décembre 2020.
La phase suivante est la dépose des guichets actuels
et l'aménagement des zones concession à cet endroit.
Fin mars 2021 l'intégralité des travaux de ce projet
seront réceptionnés.
62
Brussel-Zuid – inrichten van de Channel Terminal
Werken gepland van 2019 tot 2022
Programma:
• Uitbreiden van de wachtzone voor reizigers;
• Inpassen van nieuwe reizigersfluxen om de
Eurostar op de lijn Amsterdam - Londen te kunnen
ontvangen aan perron 3;
• Reorganiser van de concessies in de Channel
Terminal en het opfrissen van het bestaande
sanitair.
Fasering
Een eerste fase is reeds uitgevoerd in 2019 en bestond
erin een nieuwe wachtzaal te creëren in de oude
lokalen van de VIP-lounge.
Eind 2020 zullen de uitbreidingswerken van deze zaal
beginnen samen met de inrichting van een nieuwe
concessie food.
Het volledige project wordt gefinaliseerd voor begin
2022 waarbij de centrale wachtruimte, de nieuwe
concessieruimtes en het sanitair volledig vernieuwd
wordt.
Click to add textClick to add text
Click to add text
63
Brussel-Zuid – Travel Center
Werken van 2019 tot 2021
Programma:
Reorganisatie van de vroeger verkoopslokalen voor
nationale en internationale reizen, nachtlokket en
lockers in een nieuw Travel Center (nieuw concept B-
MS) en ruimtes voor concessies met het oog op het
verbeteren van de zichtbaarheid en de diensten aan de
reizigers.
Fasering
Vandaag zijn de werken in de nieuwe lokettenzone in
uitvoering. De opening van de nieuwe loketten is
gepland voor 1 december 2020.
De volgende fase betreft de afbraak van de bestaande
loketten en de inrichting van de concessieruimtes op
die plek.
De oplevering van de alle werken binnen dit
project is voorzien voor einde maart 2021.
nmbs
Merci pour votre attention

More Related Content

What's hot

Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 - Hainaut
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 - HainautRoadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 - Hainaut
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 - Hainaut
SNCB
 
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 – Namur Bienvenue
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 – Namur BienvenueRoadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 – Namur Bienvenue
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 – Namur Bienvenue
SNCB
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – West-Vlaanderen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – West-VlaanderenRoadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – West-Vlaanderen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – West-Vlaanderen
NMBS
 
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 – Luxembourg
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 – LuxembourgRoadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 – Luxembourg
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 – Luxembourg
SNCB
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Limburg
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – LimburgRoadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Limburg
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Limburg
NMBS
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023 2026 Antwerpen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023 2026 AntwerpenRoadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023 2026 Antwerpen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023 2026 Antwerpen
NMBS
 
Plan de transport 12/2020 2023 - Hainaut
Plan de transport 12/2020 2023 - HainautPlan de transport 12/2020 2023 - Hainaut
Plan de transport 12/2020 2023 - Hainaut
SNCB
 
GAL2022 - Flambée des matières premières et impact sur le lait
GAL2022 - Flambée des matières premières et impact sur le laitGAL2022 - Flambée des matières premières et impact sur le lait
GAL2022 - Flambée des matières premières et impact sur le lait
Institut de l'Elevage - Idele
 
SlideShare ONS Economic Forum Slidepack - 18 September 2023
SlideShare ONS Economic Forum Slidepack - 18 September 2023SlideShare ONS Economic Forum Slidepack - 18 September 2023
SlideShare ONS Economic Forum Slidepack - 18 September 2023
Office for National Statistics
 
GAL2022 - Adaptation au changement climatique : les leviers d'adaptation au n...
GAL2022 - Adaptation au changement climatique : les leviers d'adaptation au n...GAL2022 - Adaptation au changement climatique : les leviers d'adaptation au n...
GAL2022 - Adaptation au changement climatique : les leviers d'adaptation au n...
Institut de l'Elevage - Idele
 
Evolution de la consommation de viande d’agneau en France, Cassandre Matras (...
Evolution de la consommation de viande d’agneau en France, Cassandre Matras (...Evolution de la consommation de viande d’agneau en France, Cassandre Matras (...
Evolution de la consommation de viande d’agneau en France, Cassandre Matras (...
Institut de l'Elevage - Idele
 

What's hot (12)

Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 - Hainaut
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 - HainautRoadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 - Hainaut
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 - Hainaut
 
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 – Namur Bienvenue
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 – Namur BienvenueRoadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 – Namur Bienvenue
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 – Namur Bienvenue
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – West-Vlaanderen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – West-VlaanderenRoadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – West-Vlaanderen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – West-Vlaanderen
 
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 – Luxembourg
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 – LuxembourgRoadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 – Luxembourg
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 – Luxembourg
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Limburg
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – LimburgRoadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Limburg
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Limburg
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023 2026 Antwerpen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023 2026 AntwerpenRoadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023 2026 Antwerpen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023 2026 Antwerpen
 
Plan de transport 12/2020 2023 - Hainaut
Plan de transport 12/2020 2023 - HainautPlan de transport 12/2020 2023 - Hainaut
Plan de transport 12/2020 2023 - Hainaut
 
GAL2022 - Flambée des matières premières et impact sur le lait
GAL2022 - Flambée des matières premières et impact sur le laitGAL2022 - Flambée des matières premières et impact sur le lait
GAL2022 - Flambée des matières premières et impact sur le lait
 
SlideShare ONS Economic Forum Slidepack - 18 September 2023
SlideShare ONS Economic Forum Slidepack - 18 September 2023SlideShare ONS Economic Forum Slidepack - 18 September 2023
SlideShare ONS Economic Forum Slidepack - 18 September 2023
 
GAL2022 - Adaptation au changement climatique : les leviers d'adaptation au n...
GAL2022 - Adaptation au changement climatique : les leviers d'adaptation au n...GAL2022 - Adaptation au changement climatique : les leviers d'adaptation au n...
GAL2022 - Adaptation au changement climatique : les leviers d'adaptation au n...
 
Evolution de la consommation de viande d’agneau en France, Cassandre Matras (...
Evolution de la consommation de viande d’agneau en France, Cassandre Matras (...Evolution de la consommation de viande d’agneau en France, Cassandre Matras (...
Evolution de la consommation de viande d’agneau en France, Cassandre Matras (...
 
Islam
IslamIslam
Islam
 

Similar to Vervoersplan 12/2020 2023 /Plan de transport 12/2020 2023: Brussel/Bruxelles

Vervoersplan 12/2020 2023 West Vlaanderen
Vervoersplan 12/2020 2023 West VlaanderenVervoersplan 12/2020 2023 West Vlaanderen
Vervoersplan 12/2020 2023 West Vlaanderen
NMBS
 
Vervoersplan 12/2020 – 2023 Oost-Vlaanderen 02
Vervoersplan 12/2020 – 2023 Oost-Vlaanderen 02Vervoersplan 12/2020 – 2023 Oost-Vlaanderen 02
Vervoersplan 12/2020 – 2023 Oost-Vlaanderen 02
NMBS
 
Vervoersplan 2020-2023 Provincie Limburg
Vervoersplan 2020-2023 Provincie LimburgVervoersplan 2020-2023 Provincie Limburg
Vervoersplan 2020-2023 Provincie Limburg
NMBS
 
Vervoersplan 12/2020 – 2023 Antwerpen
Vervoersplan 12/2020 – 2023 AntwerpenVervoersplan 12/2020 – 2023 Antwerpen
Vervoersplan 12/2020 – 2023 Antwerpen
NMBS
 
Vervoersplan NMBS - Provincie West-Vlaanderen – 01/07/2019
Vervoersplan NMBS - Provincie West-Vlaanderen – 01/07/2019Vervoersplan NMBS - Provincie West-Vlaanderen – 01/07/2019
Vervoersplan NMBS - Provincie West-Vlaanderen – 01/07/2019
SNCB
 
Vervoersplan 2020-2023 Provincie Vlaams-Brabant
Vervoersplan 2020-2023 Provincie Vlaams-BrabantVervoersplan 2020-2023 Provincie Vlaams-Brabant
Vervoersplan 2020-2023 Provincie Vlaams-Brabant
NMBS
 
Vervoersplan NMBS 2020-2023 Provincie Limburg
Vervoersplan NMBS 2020-2023 Provincie LimburgVervoersplan NMBS 2020-2023 Provincie Limburg
Vervoersplan NMBS 2020-2023 Provincie Limburg
NMBS
 
Vervoersplan 2017 Antwerpen
Vervoersplan 2017 AntwerpenVervoersplan 2017 Antwerpen
Vervoersplan 2017 Antwerpen
NMBS
 
Peter Mul - Voortvarend verduurzamen
Peter Mul - Voortvarend verduurzamenPeter Mul - Voortvarend verduurzamen
Peter Mul - Voortvarend verduurzamen
Dutch Power
 
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Brussels Hoofdstedelijk GewestVervoersplan 12/2017 > 2020: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
NMBS
 
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Oost-Vlaanderen
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Oost-VlaanderenVervoersplan 12/2017 > 2020: Oost-Vlaanderen
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Oost-Vlaanderen
NMBS
 
Presentatie Kracht Van Utrecht 16 Mei 2010
Presentatie Kracht Van Utrecht 16 Mei 2010Presentatie Kracht Van Utrecht 16 Mei 2010
Presentatie Kracht Van Utrecht 16 Mei 2010
Jan Korff de Gidts
 
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Limburg
Vervoersplan 12/2017 > 2020: LimburgVervoersplan 12/2017 > 2020: Limburg
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Limburg
NMBS
 
Vervoersplan 2020-2023 Provincie Oost-Vlaanderen
Vervoersplan 2020-2023 Provincie Oost-VlaanderenVervoersplan 2020-2023 Provincie Oost-Vlaanderen
Vervoersplan 2020-2023 Provincie Oost-Vlaanderen
NMBS
 
Vervoersplan 2020-2023: Brussel – 03/07/2019
Vervoersplan 2020-2023: Brussel – 03/07/2019Vervoersplan 2020-2023: Brussel – 03/07/2019
Vervoersplan 2020-2023: Brussel – 03/07/2019
NMBS
 
Vervoersplan NMBS - Provincie Antwerpen – 19/06/2019
Vervoersplan NMBS - Provincie Antwerpen – 19/06/2019Vervoersplan NMBS - Provincie Antwerpen – 19/06/2019
Vervoersplan NMBS - Provincie Antwerpen – 19/06/2019
NMBS
 
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Vlaams-Brabant
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Vlaams-BrabantVervoersplan 12/2017 > 2020: Vlaams-Brabant
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Vlaams-Brabant
NMBS
 
Vervoersplan 12/2017 > 2020: West-Vlaanderen
Vervoersplan 12/2017 > 2020: West-Vlaanderen Vervoersplan 12/2017 > 2020: West-Vlaanderen
Vervoersplan 12/2017 > 2020: West-Vlaanderen
NMBS
 
Johanna Knijff, Pro Rail
Johanna Knijff, Pro RailJohanna Knijff, Pro Rail
Johanna Knijff, Pro Rail
Dutch Power
 
Vervoersplan 2014 Vlaams-Brabant
Vervoersplan 2014 Vlaams-BrabantVervoersplan 2014 Vlaams-Brabant
Vervoersplan 2014 Vlaams-Brabant
NMBS
 

Similar to Vervoersplan 12/2020 2023 /Plan de transport 12/2020 2023: Brussel/Bruxelles (20)

Vervoersplan 12/2020 2023 West Vlaanderen
Vervoersplan 12/2020 2023 West VlaanderenVervoersplan 12/2020 2023 West Vlaanderen
Vervoersplan 12/2020 2023 West Vlaanderen
 
Vervoersplan 12/2020 – 2023 Oost-Vlaanderen 02
Vervoersplan 12/2020 – 2023 Oost-Vlaanderen 02Vervoersplan 12/2020 – 2023 Oost-Vlaanderen 02
Vervoersplan 12/2020 – 2023 Oost-Vlaanderen 02
 
Vervoersplan 2020-2023 Provincie Limburg
Vervoersplan 2020-2023 Provincie LimburgVervoersplan 2020-2023 Provincie Limburg
Vervoersplan 2020-2023 Provincie Limburg
 
Vervoersplan 12/2020 – 2023 Antwerpen
Vervoersplan 12/2020 – 2023 AntwerpenVervoersplan 12/2020 – 2023 Antwerpen
Vervoersplan 12/2020 – 2023 Antwerpen
 
Vervoersplan NMBS - Provincie West-Vlaanderen – 01/07/2019
Vervoersplan NMBS - Provincie West-Vlaanderen – 01/07/2019Vervoersplan NMBS - Provincie West-Vlaanderen – 01/07/2019
Vervoersplan NMBS - Provincie West-Vlaanderen – 01/07/2019
 
Vervoersplan 2020-2023 Provincie Vlaams-Brabant
Vervoersplan 2020-2023 Provincie Vlaams-BrabantVervoersplan 2020-2023 Provincie Vlaams-Brabant
Vervoersplan 2020-2023 Provincie Vlaams-Brabant
 
Vervoersplan NMBS 2020-2023 Provincie Limburg
Vervoersplan NMBS 2020-2023 Provincie LimburgVervoersplan NMBS 2020-2023 Provincie Limburg
Vervoersplan NMBS 2020-2023 Provincie Limburg
 
Vervoersplan 2017 Antwerpen
Vervoersplan 2017 AntwerpenVervoersplan 2017 Antwerpen
Vervoersplan 2017 Antwerpen
 
Peter Mul - Voortvarend verduurzamen
Peter Mul - Voortvarend verduurzamenPeter Mul - Voortvarend verduurzamen
Peter Mul - Voortvarend verduurzamen
 
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Brussels Hoofdstedelijk GewestVervoersplan 12/2017 > 2020: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Oost-Vlaanderen
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Oost-VlaanderenVervoersplan 12/2017 > 2020: Oost-Vlaanderen
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Oost-Vlaanderen
 
Presentatie Kracht Van Utrecht 16 Mei 2010
Presentatie Kracht Van Utrecht 16 Mei 2010Presentatie Kracht Van Utrecht 16 Mei 2010
Presentatie Kracht Van Utrecht 16 Mei 2010
 
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Limburg
Vervoersplan 12/2017 > 2020: LimburgVervoersplan 12/2017 > 2020: Limburg
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Limburg
 
Vervoersplan 2020-2023 Provincie Oost-Vlaanderen
Vervoersplan 2020-2023 Provincie Oost-VlaanderenVervoersplan 2020-2023 Provincie Oost-Vlaanderen
Vervoersplan 2020-2023 Provincie Oost-Vlaanderen
 
Vervoersplan 2020-2023: Brussel – 03/07/2019
Vervoersplan 2020-2023: Brussel – 03/07/2019Vervoersplan 2020-2023: Brussel – 03/07/2019
Vervoersplan 2020-2023: Brussel – 03/07/2019
 
Vervoersplan NMBS - Provincie Antwerpen – 19/06/2019
Vervoersplan NMBS - Provincie Antwerpen – 19/06/2019Vervoersplan NMBS - Provincie Antwerpen – 19/06/2019
Vervoersplan NMBS - Provincie Antwerpen – 19/06/2019
 
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Vlaams-Brabant
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Vlaams-BrabantVervoersplan 12/2017 > 2020: Vlaams-Brabant
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Vlaams-Brabant
 
Vervoersplan 12/2017 > 2020: West-Vlaanderen
Vervoersplan 12/2017 > 2020: West-Vlaanderen Vervoersplan 12/2017 > 2020: West-Vlaanderen
Vervoersplan 12/2017 > 2020: West-Vlaanderen
 
Johanna Knijff, Pro Rail
Johanna Knijff, Pro RailJohanna Knijff, Pro Rail
Johanna Knijff, Pro Rail
 
Vervoersplan 2014 Vlaams-Brabant
Vervoersplan 2014 Vlaams-BrabantVervoersplan 2014 Vlaams-Brabant
Vervoersplan 2014 Vlaams-Brabant
 

More from SNCB

Plan de transport 12/2020 – 2023 Luxembourg
Plan de transport 12/2020 – 2023 LuxembourgPlan de transport 12/2020 – 2023 Luxembourg
Plan de transport 12/2020 – 2023 Luxembourg
SNCB
 
Plan de transport 12/2020 – 2023 Namur
Plan de transport 12/2020 – 2023 NamurPlan de transport 12/2020 – 2023 Namur
Plan de transport 12/2020 – 2023 Namur
SNCB
 
Plan de transport 12/2020 – 2023 Liège
Plan de transport 12/2020 – 2023 LiègePlan de transport 12/2020 – 2023 Liège
Plan de transport 12/2020 – 2023 Liège
SNCB
 
Présentation plan de transport 2020-2023: Brabant wallon
Présentation plan de transport 2020-2023: Brabant wallonPrésentation plan de transport 2020-2023: Brabant wallon
Présentation plan de transport 2020-2023: Brabant wallon
SNCB
 
Plan de transport SNCB: Province du Brabant wallon – 03/07/2019
Plan de transport SNCB: Province du Brabant wallon – 03/07/2019Plan de transport SNCB: Province du Brabant wallon – 03/07/2019
Plan de transport SNCB: Province du Brabant wallon – 03/07/2019
SNCB
 
Plan de transport 2020-2023: Bruxelles-Capitale - 03/07/2019
Plan de transport 2020-2023: Bruxelles-Capitale - 03/07/2019Plan de transport 2020-2023: Bruxelles-Capitale - 03/07/2019
Plan de transport 2020-2023: Bruxelles-Capitale - 03/07/2019
SNCB
 
Plan de transport SNCB - Province de Namur – 01/07/2019
Plan de transport SNCB - Province de Namur – 01/07/2019Plan de transport SNCB - Province de Namur – 01/07/2019
Plan de transport SNCB - Province de Namur – 01/07/2019
SNCB
 
Plan de transport 2020-2023 - Province du Hainaut
Plan de transport 2020-2023 - Province du HainautPlan de transport 2020-2023 - Province du Hainaut
Plan de transport 2020-2023 - Province du Hainaut
SNCB
 
Plan de transport 2020-2023: Province de Liège – 24/6/2019
Plan de transport 2020-2023: Province de Liège – 24/6/2019Plan de transport 2020-2023: Province de Liège – 24/6/2019
Plan de transport 2020-2023: Province de Liège – 24/6/2019
SNCB
 
Quel matériel sur quelle relation?
Quel matériel sur quelle relation?Quel matériel sur quelle relation?
Quel matériel sur quelle relation?
SNCB
 
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Hainaut
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Hainaut Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Hainaut
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Hainaut
SNCB
 
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Luxembourg
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de LuxembourgPlan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Luxembourg
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Luxembourg
SNCB
 
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Région de Bruxelles-Capitale
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Région de Bruxelles-CapitalePlan De Transport 12/2017 > 2020: Région de Bruxelles-Capitale
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Région de Bruxelles-Capitale
SNCB
 
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province du Brabant wallon
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province du Brabant wallon Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province du Brabant wallon
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province du Brabant wallon
SNCB
 
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Namur
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de NamurPlan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Namur
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Namur
SNCB
 
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Liège
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de LiègePlan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Liège
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Liège
SNCB
 
Mesures d’hiver SNCB
Mesures d’hiver SNCBMesures d’hiver SNCB
Mesures d’hiver SNCB
SNCB
 
Les chiffres-clés de la SNCB en 2014
Les chiffres-clés de la SNCB en 2014Les chiffres-clés de la SNCB en 2014
Les chiffres-clés de la SNCB en 2014
SNCB
 
Les facilités de train à la SNCB
Les facilités de train à la SNCBLes facilités de train à la SNCB
Les facilités de train à la SNCB
SNCB
 
Pickpockets
PickpocketsPickpockets
Pickpockets
SNCB
 

More from SNCB (20)

Plan de transport 12/2020 – 2023 Luxembourg
Plan de transport 12/2020 – 2023 LuxembourgPlan de transport 12/2020 – 2023 Luxembourg
Plan de transport 12/2020 – 2023 Luxembourg
 
Plan de transport 12/2020 – 2023 Namur
Plan de transport 12/2020 – 2023 NamurPlan de transport 12/2020 – 2023 Namur
Plan de transport 12/2020 – 2023 Namur
 
Plan de transport 12/2020 – 2023 Liège
Plan de transport 12/2020 – 2023 LiègePlan de transport 12/2020 – 2023 Liège
Plan de transport 12/2020 – 2023 Liège
 
Présentation plan de transport 2020-2023: Brabant wallon
Présentation plan de transport 2020-2023: Brabant wallonPrésentation plan de transport 2020-2023: Brabant wallon
Présentation plan de transport 2020-2023: Brabant wallon
 
Plan de transport SNCB: Province du Brabant wallon – 03/07/2019
Plan de transport SNCB: Province du Brabant wallon – 03/07/2019Plan de transport SNCB: Province du Brabant wallon – 03/07/2019
Plan de transport SNCB: Province du Brabant wallon – 03/07/2019
 
Plan de transport 2020-2023: Bruxelles-Capitale - 03/07/2019
Plan de transport 2020-2023: Bruxelles-Capitale - 03/07/2019Plan de transport 2020-2023: Bruxelles-Capitale - 03/07/2019
Plan de transport 2020-2023: Bruxelles-Capitale - 03/07/2019
 
Plan de transport SNCB - Province de Namur – 01/07/2019
Plan de transport SNCB - Province de Namur – 01/07/2019Plan de transport SNCB - Province de Namur – 01/07/2019
Plan de transport SNCB - Province de Namur – 01/07/2019
 
Plan de transport 2020-2023 - Province du Hainaut
Plan de transport 2020-2023 - Province du HainautPlan de transport 2020-2023 - Province du Hainaut
Plan de transport 2020-2023 - Province du Hainaut
 
Plan de transport 2020-2023: Province de Liège – 24/6/2019
Plan de transport 2020-2023: Province de Liège – 24/6/2019Plan de transport 2020-2023: Province de Liège – 24/6/2019
Plan de transport 2020-2023: Province de Liège – 24/6/2019
 
Quel matériel sur quelle relation?
Quel matériel sur quelle relation?Quel matériel sur quelle relation?
Quel matériel sur quelle relation?
 
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Hainaut
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Hainaut Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Hainaut
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Hainaut
 
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Luxembourg
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de LuxembourgPlan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Luxembourg
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Luxembourg
 
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Région de Bruxelles-Capitale
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Région de Bruxelles-CapitalePlan De Transport 12/2017 > 2020: Région de Bruxelles-Capitale
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Région de Bruxelles-Capitale
 
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province du Brabant wallon
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province du Brabant wallon Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province du Brabant wallon
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province du Brabant wallon
 
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Namur
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de NamurPlan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Namur
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Namur
 
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Liège
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de LiègePlan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Liège
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Liège
 
Mesures d’hiver SNCB
Mesures d’hiver SNCBMesures d’hiver SNCB
Mesures d’hiver SNCB
 
Les chiffres-clés de la SNCB en 2014
Les chiffres-clés de la SNCB en 2014Les chiffres-clés de la SNCB en 2014
Les chiffres-clés de la SNCB en 2014
 
Les facilités de train à la SNCB
Les facilités de train à la SNCBLes facilités de train à la SNCB
Les facilités de train à la SNCB
 
Pickpockets
PickpocketsPickpockets
Pickpockets
 

Vervoersplan 12/2020 2023 /Plan de transport 12/2020 2023: Brussel/Bruxelles

 • 1. nmbs Vervoersplan 12/2020 – 2023 Plan de transport 12/2020 - 2023 Brussel/Bruxelles 30/10/2020 10h00
 • 2. nmbs 1. NMBS in 2019 nmbs
 • 3. 3 Evolution du nombre de voyageurs SNCB (Mio) Forte croissance des voyageurs SNCB 225 227 227 235 244 253 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 2014 2015 2016 2017 2018 2019 + 12,6% Croissance de 88% en 20 ans
 • 4. 4 Score 7-10 (%) maa'18 -feb'19 apr'18- maa'19 mei'18- apr'19 jun'18- mei'19 jul'18- jun'19 aug'18- jul'19 sep'18- aug'19 okt'18- sep'19 nov'18- okt'19 dec'18- nov'19 jan'19- dec'19 feb'19- jan'20 maa'19 -feb'20 Informatie in trein 60.4 61.6 62.0 63.0 63.0 63.7 64.3 65.5 66.3 66.6 67.4 68.8 69.3 Informatie in vertrekstation 68.3 69.0 69.7 70.2 70.4 70.8 71.2 72.6 73.4 74.3 75.3 76.7 77.2 Informatiediensten/tools van NMBS 66.0 66.4 67.5 67.9 68.2 68.9 68.5 69.4 70.0 70.8 70.9 71.9 72.0 NMBS-personeel aan boord van trein 85.9 86.3 86.7 86.6 86.8 86.9 87.1 87.5 87.8 88.0 88.1 88.2 88.2 NMBS-personeel en dienstverlening in vertrekstation 73.6 73.8 75.0 75.5 75.7 76.8 76.8 77.9 78.6 79.0 79.5 79.9 80.4 Netheid van trein 59.7 60.5 60.8 60.9 60.6 61.0 61.1 61.8 62.3 63.0 63.0 64.3 64.8 Netheid van vertrekstation en parking 63.0 63.6 64.7 64.8 65.3 66.0 66.3 66.8 66.7 67.6 67.6 68.3 68.7 Aankoop vervoerbewijs 81.0 81.4 82.1 83.0 83.4 83.6 84.0 84.3 85.1 86.2 86.8 87.5 87.4 Onthaalinfrastructuur in vertrekstation en op parking 56.8 57.3 58.7 59.0 58.6 59.3 59.6 60.1 60.2 61.3 61.5 62.7 62.6 Comfort trein 69.3 69.9 69.9 70.2 69.8 70.1 69.8 70.7 71.3 71.6 72.1 72.7 73.2 Treinaanbod 52.9 53.6 54.0 54.7 54.4 54.8 55.1 55.6 56.5 57.0 57.8 59.0 59.1 Stiptheid 42.3 43.7 45.0 46.0 47.0 47.4 47.7 49.2 49.9 51.4 51.9 54.2 54.6 Prijs vervoerbewijs 42.2 42.6 44.3 44.9 45.1 45.4 46.1 47.0 47.5 48.6 49.5 49.5 49.2 Percentage tevreden klanten (dat 7/10 of meer geeft) Percentage tevreden klanten per item 62,4% 61,5% 65,5% 60,9% 60,0% 66.7% 06-12/2019 2015 2016 2017 2018 01-09/2019201906-12/2014 Groeiende klantentevredenheid
 • 5. 5 85,70% 87,00% 87,20% 85,60% 88,2% 90,9% 89,2% 88,3% 87,2% 90,4% 82,0% 83,0% 84,0% 85,0% 86,0% 87,0% 88,0% 89,0% 90,0% 91,0% 92,0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ponctualité globale par an < 6’ (%) Amélioration de la ponctualité
 • 6. 6 76,3 76,2 76,7 77,3 80,5 80,7 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Aantal trein-km per jaar (miljoen) – geplande productie Uitbreiding van het aanbod
 • 7. 7 Répartition modale selon la distance de navettage pour les entreprises de la Région Bruxelloise Source: Les plans de déplacements d’entreprise en Région de Bruxelles-Capitale Bilan de la situation 2017
 • 8. 8 Het voorstedelijk NMBS-aanbod met S-treinen 12 voorstadslijnen in en rond Brussel, in een zone van 30 km rond Brussel (zone begrensd door Leuven, Mechelen, Geraardsbergen, Dendermonde, Aalst, Zottegem, Nivelles, Ottignies, Braine-le-Comte) Meer dan 700 treinen per weekdag, die stoppen in 143 stations waarvan 34 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest IC 27 CHARLEROI – NIVELLES – SCHUMAN – BRUSSELS AIRPORT Z.+
 • 10. 10 L’offre RER autour de Bruxelles : un concept qui va plus loin que le rail Offre Tarifs Ticketing Région Flamande Région Wallonne Etat Fédéral L’offre S : L’offre ferroviaire suburbaine de la SNCB Région de Bruxelles Capitale SNCB Info De LijnSTIB TEC 10 L’offre s’intègre dans le projet du RER
 • 11. 11 2014 AANBOD Het S-aanbod wordt stap per stap opgebouwd Vervoers- plan Mouterij Thurn&Taxis Arcaden Uitbreiding aanbod L26 – Europese wijk: +32 tr./d. (week) +40 tr./d. (we) 2017 Nieuw vervoersplan Versterkt aanbod op zaterdag Treinen rijden vroeger en later 2020 Anderlecht (Ceria-COOVI) – S3 Volgende stappen Herstructurering van de verbindingen op de lijnen 161 (Ottignies) en 124 (Nivelles) Verhoging van de frequentie 2 tot 4 treinen per uur Bijkomende treinen in de spits Ambitie 2015 2016
 • 13. sncb 2. Plan de transport: objectifs et processus sncb
 • 14. 14 mei – nov dec jan feb maar apr mei jun jul aug sept okt nov dec Roadshows steden en gemeenten juni/juli 2018 2019 1ste ontmoeting met de stakeholders • Doel: balans huidig VP + kader nieuw VP dec – jan 2de ontmoeting met de stakeholders • Technische vergadering met de openbare vervoersmaatschappijen • Doel: rapportering roadshows en gedachtewisseling augustus 3de ontmoeting met de stakeholders • Doel: eerste project van de dienstregeling (IC-, S-, P-treinen) november Beslissing van de RvB • Krachtlijnen en scenario VP oktober Planning
 • 15. 15 octobre 2019 2020 dec jan feb maar apr mei jun jul aug sept oct nov dec Transmission des horaires aux sociétés régionales de transport public déc – jan Lancement du nouveau plan de transport décembre Décision définitive du CA décembre 4e rencontre avec CCVF Objectif: présentation du plan de transport 12/2020 janvier Accord du Gouvernement avril Commande des sillons avril Planning Roadshow • Rencontres avec bourgmestres, députés et autorités provinciales • Objectif: présentation du plan de transport 12/2020
 • 16. 16 Doelstellingen vervoersplan 12/2020-2023 16 De klantentevredenheid verhogen • hogere frequentie • ruimere amplitude • betrouwbare aansluitingen De modal shift bevorderen beantwoorden aan de markt- en mobiliteitsbehoeften Operationele doelstellingen • een verhoging van de stiptheid • een betrouwbare dienstverlening • een verhoogde productiviteit • integratie van werven in de dienstregeling Een duidelijk aanbod • commerciële snelheid • haltebeleid • harmonisering van het materieel • goed gedefinieerde verbindingen InterCity (IC), voorStedelijk (S) of Lokaal (L) LIC
 • 17. 17 Contrat de gestion → définit les règles générales d’exécution des missions de service public en matière de sécurité, d’offre, de tarifs régulés, de ponctualité et de dotations Budget disponible (dotations) Redevance infrastructure Disponibilité du personnel et du matériel Capacité et qualité infrastructure lignes et gares Conditions: Contexte
 • 18. 18 OPERATIONEEL Wat is technisch mogelijk: • Beschikbaarheid van de infrastructuur • Capaciteit van de infrastructuur • Beschikbaarheid materieel • Beschikbaarheid personeel KLANT/VRAAG Studie naar elementen die de vraag bepalen Huidige vraag (reizigers die nu betrokken zijn) Potentiële vraag (nieuwe reizigers) Verplaatsingsbehoeften STRATEGIE Strategische visie regering Input stakeholders Visie op lange termijn • Trein versus andere vervoersmodi • Aansluitingspunten • Coördinatie openbaar- vervoersmiddelen Principes planning • Robuustheid (cadans, spreiding, stiptheid…) • Transparant / eenvoudig FINANCIEEL Wat is financieel mogelijk: • Bijkomende personeelskost • Infrastructuurvergoeding • Bijkomende energiekost • Bijkomende onderhoudskost • Productiviteitswinst Criteria voor selectie van de projecten 18
 • 19. 19 98 projets 80 projets phase 1: 12/2020 phase 2: 12/2021 phase 3: 12/2022 Techniquement impossible avant 2024 • Pas d’infrastructure Classement sur base de divers critères Une extension progressive de l’offre (25 projets) Sélection des projets
 • 20. 20 Krachtlijnen • Fix the basics voor een betere stiptheid • Nieuwe verbindingen tussen steden door het inleggen van bijkomende IC-verbindingen • Een verdere uitbreiding van het voorstadaanbod in Brussel, Gent, Antwerpen, Luik en Charleroi • Een verdere uitbreiding van het aanbod rond de andere steden zowel qua frequentieverhogingen als amplitudes Onder voorbehoud toewijzing gevraagde spoorcapaciteit door Infrabel 70 treinaansluitings- knooppunten: Het aantal aansluitingen zal met ongeveer 5% stijgen tegen 12/2022. Dat zijn bijna 100 bijkomende aansluitingen. Verhoging van het aanbod + 4,7 % trein-km 69 haltes worden op werkdagen bediend door nieuwe verbindingen 139 haltes krijgen een betere bediening ‘s morgens vroeg of ‘s avonds laat 109 haltes krijgen in het weekend een ruimere bediening Vervoersplan 12/2020-2023: de grote lijnen 20
 • 21. 21 76,3 76,2 76,7 77,3 80,5 80,7 81 1 2,5 3,8 73,0 75,0 77,0 79,0 81,0 83,0 85,0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Nombre de train-km par an (Mio) – production planifiée Plan de transport 12/2020-2023: une augmentation de l’offre
 • 22. 22 Gevolgen crisis Covid-19 op vervoersplan 12/2020-2023 Ondanks de tijdelijke onzekerheden die de covid-19 crisis veroorzaakt, blijft NMBS geloven in de trein als een belangrijk duurzaam transportmiddel en de verdere ontwikkeling van het treinaanbod in de periode 2020-2023. Daarom wil NMBS de geplande en gevalideerde projecten voor de periode 2020-2023 behouden. De timing van de uitvoering van de projecten kan nog wel worden gewijzigd. De projecten in de eerste fase (12/2020) zullen uitgevoerd worden zoals oorspronkelijk goedgekeurd door de Raad van Bestuur in december 2019. De fasering van de projecten na 12/2020 zal in het eerste kwartaal van 2021 vastgelegd worden.
 • 23. sncb 3. Plan de transport à Bruxelles, en semaine sncb
 • 24. 24
 • 25. 25 Décembre 2020: Desserte d'Anderlecht S3 Zottegem – Bruxelles-Central - Dendermonde S3 : fait arrêt dans la nouvelle gare d’Anderlecht
 • 26. 26 S4 verlengd tot Mechelen, S7 beperkt tot Vilvoorde Bediening Eppegem, Hofstade, Muizen verschuift met ± 30 minuten. De treinen tussen Brussel-Lux. en Mechelen rijden ‘s morgens ± 30 minuten vroeger en ‘s avonds ± 30 minuten later. December 2020: regio Mechelen – Vilvoorde 2177 2178 2191 Aalst 06:37 19:37 [] [] [] Brussel-Schuman 07:25 20:25 Brussel-Luxemburg 06:28 07:28 20:28 Etterbeek 06:32 07:32 20:32 Delta 06:37 07:37 20:37 Merode 06:41 07:41 20:41 Meiser 06:45 07:45 20:45 Evere 06:48 07:48 elk uur tot 20:48 Bordet 06:51 07:51 20:51 Vilvoorde 07:03 08:03 21:03 Eppegem 07:09 08:09 21:09 Hofstade 07:13 08:13 21:13 Muizen 07:18 08:18 21:18 Mechelen 07:24 08:24 21:24 2155 2168 2169 Mechelen 05:37 18:37 19:37 Muizen 05:44 18:44 19:44 Hofstade 05:48 18:48 19:48 Eppegem 05:52 18:52 19:52 Vilvoorde 06:04 19:04 20:04 Bordet 06:12 19:12 20:12 Evere 06:14 19:14 20:14 Meiser 06:17 19:17 20:17 Merode 06:20 elk uur tot 19:20 20:20 Delta 06:24 19:24 20:24 Etterbeek 06:28 19:28 20:28 Brussel-Luxemburg 06:32 19:32 20:32 Brussel-Schuman 06:35 19:35 [] [] [] Aalst 07:22 20:22
 • 27. 27 Tijdens de piekuren vervangt de nieuwe IC-trein de huidige snelle P-treinen. Nieuwe IC-verbinding Kortrijk – Brussel – Schaarbeek S3 Zottegem – Brussel – Dendermonde zal het nieuwe station bedienen. Nieuw station: Anderlecht December 2020: lijn 89 Kortrijk – Brussel IC-verbinding P-trein S-verbinding L-verbinding
 • 28. 28 S3 Zottegem – Bruxelles-Central– Schaerbeek Une relation S3 complémentaire offre une desserte à la demi-heure entre Zottegem et Bruxelles. De cette manière Anderlecht est desservi toutes les 30 minutes. Les horaires précis et les arrêts sont encore à l'étude. Phase après décembre 2020 : desserte d'Anderlecht Sous réserve de l’attribution par Infrabel des capacités ferroviaires demandées. Les horaires et itinéraires précis sont encore à l'étude.
 • 29. 29 Phase après décembre 2020 : région de Louvain S9 Braine-l’Alleud – Louvain Prolongement du S9 également pendant les heures creuses jusqu’à Landen, avec arrêt à Vertrijk, Tienen, Ezemaal, Neerwinden et Landen. Sous réserve de l’attribution par Infrabel des capacités ferroviaires demandées. Les horaires et itinéraires précis sont encore à l'étude.
 • 31. 31 Situation actuelle: ligne 89 Courtrai – Bruxelles Relation IC Relation S
 • 32. 32 Nieuwe S3 Zottegem – Brussel – Schaarbeek S3 bedient het nieuwe station Anderlecht. Hillegem, Terhagen, Ede en Welle gaan van geen bediening naar een uurbediening op zaterdag en zondag. Snellere IC tussen Kortrijk en Brussel-Zuid De IC stop niet meer in Herzele, Burst en Haaltert. Hierdoor zal de reistijd tussen Kortrijk en Brussel ongeveer 5 minuten korter zijn. Nieuw station: Anderlecht December 2020: lijn 89 Kortrijk – Brussel IC-relatie S-relatie
 • 33. nmbs 5. Projects non retenus dans le cadre du plan de transport 12/2020-2023 sncb
 • 34. 34 Lopende infrastructuurwerken met als doel de uitbreiding van het S-net
 • 35. 35 Projets non retenus Projets qui ne sont pas techniquement réalisables au cours de la période 12/2020-2023 Ces projets nécessitent une augmentation de capacité dans et autour de Bruxelles, ainsi qu’une révision structurelle de l’offre de trains dans la Jonction Nord-Midi déjà très fréquentée : • S1: 3 trains par heure de pointe au lieu de 2 entre Nivelles et Malines les jours de semaine • S3: desserte à la demi-heure entre Bruxelles-Nord et Termonde, S10 adaptation d'itinéraire et passage d'une desserte horaire à une desserte à la demi-heure entre Alost – Simonis – Vilvorde via le tunnel T (chaque jour) • S4: passage d'une desserte horaire à une desserte à la demi-heure entre Alost – Jette – Schuman – Merode – Vilvorde les jours de semaine • S6: prolongement de Schaerbeek via Hofstade et Haacht jusqu'à Louvain les jours de semaine • S7: prolongement entre Hal et Braine-le-Comte et doublement de la fréquence (les jours de semaine)
 • 36. 36 Niet-weerhouden projecten • S7 Halle – Mechelen rijdt ook tijdens het weekend • S8 van uurdienst naar halfuurdienst Ottignies – Louvain-la-Neuve op zaterdag ➢ Wegens hoog aantal werken tussen Brussel en Ottignies • Heractivering snelle P-treinen tussen Brussel en Luxembourg ➢ Wegens werken tussen Namur en Luxembourg: • S1 Brussel – Antwerpen van uurdienst naar halfuurdienst op zondag ➢ Op zondagen mag een deel van lijn 27 tussen Mechelen en Antwerpen niet worden bereden ➢ S1-treinen moeten op zondagen via lijn 25 rijden waar ook IC- en internationale verbindingen rijden => geen rijpad voor bijkomende S1 op halfuur van huidige S1 Projecten die technisch niet realiseerbaar zijn in de periode 12/2020-2023 Projecten waarvan het verwachte potentieel niet opweegt tegen de kosten
 • 37. sncb 6. Correspondances et intermodalité sncb
 • 38. 38 Overstapstations Minder dan 100 overstappers Tussen 100 en 1000 overstappers Meer dan 1.000 overstappers Aansluitingen trein – trein 12% à 15% (+/- 45.000 reizigers) maakt dagelijks gebruik van een aansluiting We spreken over een aansluiting bij een overstaptijd tussen 4 en 20 minuten 70 knooppunten voor treinaansluitingen op het net: • Momenteel zijn er ongeveer 1.860 aansluitingen/uur (op gecadanceerde verbindingen) • Vanaf 12/2020 zullen er ongeveer 1950 aansluitingen/uur zijn
 • 39. 39 Leuven Liège Vilvoorde Hasselt Gent Brugge Couvin Verviers-C. Kortrijk Mons Charleroi Namur Mechelen Lier Herentals Aarschot Oudenaarde Aalst St-Niklaas Lichtervelde Ottignies Ath Tournai La Louvière-Sud Nivelles Ciney AntwerpenOostende Waterloo Mol Arlon Huy Libramont Noorderkempen Rivage. Marloie Dinant Landen Principales gares intermodales Noeud intermodal Hub Les horaires de chaque plan de transport sont portés à la connaissance des sociétés régionales de transport un an à l’avance afin que celles-ci puissent coordonner leurs horaires avec notre offre de trains Correspondances intermodales
 • 41. 41 Investeringsplan Voorstel NMBS: prioriteiten Totaal budget: 3,072 miljard euro → 614 miljoen euro/jaar waarvan ongeveer 1/6e voor stations. Een groot deel van dit budget is vastgelegd (lopende projecten of waar een engagement voor bestaat). 3. Projecten met een rechtstreekse invloed op de beleving van de klant op vlak van: • Veiligheid • Kwaliteit dienstverlening • Comfort 2. Onthaal reizigers Voltooiing lopende projecten en projecten waarvoor een engagement is aangegaan. 1. Rollend materieel • 445 nieuwe M7-dubbeldeksrijtuigen • Vernieuwing • Installatie ETCS • Nog geen nieuw investeringsplan. • De uitvoering van getoonde projecten is onder voorbehoud van de goedkeuring van het investeringsplan door de regering. Huidige plan 2018-2020 loopt dit jaar af, behalve de investeringen in het SMIP
 • 42. 42 La SNCB en Région Bruxelles-Capitale 34 gares 230.113 voyageurs montés par jour de semaine 983 places de parking SNCB 2.764 emplacements de vélo 2.007 Caméras de surveillance 7 Accords de collaboration avec les communesBruxelles-Nord 63.769 Bruxelles-Central 60.706 Bruxelles-Midi 59.670
 • 44. 44 Intermodalité: parkings • Stratégie parking basée sur quatre piliers: • Garantie de places disponibles pour les voyageurs ferroviaires réguliers; • Tarifs différentiés suivant le type de gare et de voyageurs et suivant le marché local; • Les recettes couvrent les coûts d'exploitation; • L'utilisation des transports en commun entre le domicile et la gare est encouragé. • Avantages des parkings payants • Extension des abris à vélos • Collaboration avec les villes et les communes Projets de rénovation des parkings de gare: En général pas des extensions de capacité parking voitures mais des réamanegements en phasage avec le réaménagement des gares
 • 45. 45 Intermodaliteit: fietsenstallingen Projecten vernieuwing fietsenstallingen Geplande uitbreidingen en herinrichtingen: (target eind 2023 = 3000 pl) • Fietsstrategie NMBS: • 150.000 fietsplaatsen tegen 2028 (komende van ca.100.000 in 2018) • Standaardmodel van overdekte fietsenstalling met etagerekken: • Onderhoudsvriendelijk • Veilig en comfortabel • Ruimte voor buitenmaatse fietsen • In functie van de beschikbare capaciteit wordt in een beveiligde fietsenstalling met toegangscontrole via badge en camera’s voorzien. → Doel: duidelijke modal shift naar meer fietsgebruik Lopend project: Anderlecht Geplande projecten in 2021-2026: Bockstael Boondaal Etterbeek Meiser Sint-Job Schaarbeek Sint-Agatha-Berchem
 • 46. 46 Gares: accessibilité intégrale Projets de rénovation de quais En cours: Anderlecht Mérode Haren-Zuid Boitsfort Watermael Planifié en 2021-2026 Bockstael Boondael Etterbeek Meiser Saint-Job Schaerbeek Sint-Agatha-Berchem Stratégie accessibilité intégrale •4 critères •Les quais sont des quais hauts (75 cm) •Les quais sont accessibles sans seuil via des ascenseurs ou des rampes •Les quais et leurs accès sont équipés de systèmes de guidage podotactiles •Il y a au moins un distributeur automatique de billets accessible •Objectif En 2030, 250 gares intégralement accessibles sur l’ensemble du réseau et atteindre au moins 85% du nombre de voyageurs montés •Investissements communs Infrabel – SNCB •Infrabel: gros-œuvre •SNCB: finitions et équipements •Action complémentaire: screening des gares en matière d’accessibilité
 • 47. 47 GEN – L124 – ANDERLECHT Eind 2020 • Ingebruikname nieuw station • Nieuwe toegangen, ook voor PBM via hellingen • Standaard perronuitrusting • Fietsenstallingen
 • 48. 48 RER – L124 – BOITSFORT 2020 • Mise en service du nouveau quai latéral coté parking 2020-2025 • Equipement des quais (abris, sièges, éclairage, caméras, …) • Construction et équipement des autres nouveaux quais à constuire pour la mise à 4 voies en maintenant 2 voies en service en plusieurs phases • Aménagement parking voyageurs et des équipements/accès en surface de la tranchée couverte
 • 49. 49 RER – L124 – HAREN-ZUID 2019-2020 • Vernieuwing van de perronbekleding • Standaard perronuitrusting
 • 50. 50 RER – L124 – WATERMAEL 2019-2020 • Mise en service du nouveau quai latéral coté Rue du Roitelet 2021-2025 • Aménagement du parking voyageurs • Construction et équipements du nouveau couloir-sous-voies et des accès y compris PMR via rampes
 • 51. 51 Sint-Agatha-Berchem • Toegankelijkheid PBM: Verhogen en uitrusten van perron 1 • Werken 2020-2021
 • 52. 52 Berchem Saint Agathe • Accessibilité PMR : Passerelle PMR pour les quais avec ascenseurs • Travaux 2022
 • 53. 53 Schaarbeek Werken: gefaseerd vanaf 2021 • Programma: • Verlenging van zuidelijke onderdoorgang tot aan de Vilvoordsesteenweg, mét aanleg van een toegang voor PBM aan de steenweg • Verhoging en verniewing van de perrons, inclusief de verniewing van de uitrusting en de verlichting • Verniewing van de beschermde overkappingen • Inrichting van 7 liften voor de integrale toegankelijkheid van de stationsite • Vernieuwing van de noordelijke onderdoorgang • Werken Infrabel: • Spoorvernieuwing • Vernieuwing van de seininrichting étude
 • 54. 54 Bockstael Travaux: de 2022 à 2023 • Programme: • La rehausse des quais à 75cm et l’adaptation des accès en voirie et vers le métro; • La pose de deux ascenseurs le long du Pont du Bd Bockstael avec paliers d’accès; • La fermeture du CSV existant (accès locaux techniques uniquement) ; • Le renouvellement des finitions (sols, murs, plafonds), éclairage et équipements de quai (y compris sonorisation, contrôle d’accès et caméras); • La pose d’abri vélos et rateliers supplémentaires sur la dalle ; • La remise en état/remplacement de la zone de talus le long des quais (clôture/plantations/réparation du perré);
 • 55. 56 Boondael Travaux: de 2023 à 2024 • Programme: • Quais existants allongés et rehaussés • Mise en accessibilité totale du site de gare 100% accessible PMR (rampes) • Quais et leurs accès parachevés et équipés • Développement d’une identité de gare conforme à la stratégie Stations • Développement cohérent de l’intermodalité et des modes doux (arrêt STIB avenue de la Forêt , Voie verte, parking vélo centralisé) • Offre renforcée en parkings vélos (+76 places)
 • 56. 57 Sint-Job Werken: 2022 - 2024 Programma: • Verlengen en verhogen bestaande perrons • Integraal toegankelijk maken de stationsite (hellingen) • Afwerken en uitrusten perrons en perrontoegangen • Coherente ontwikkeling van de intermodaliteit en de zachte modi (MIVB-halte Jean en Pierre Carsoellaan, Groene weg, gecentraliseerde fietsenstalling) • Uitbreiden fietsenstallingen (totaal : 72 plaatsen)
 • 57. 58 Etterbeek Travaux: de 2022 à 2026 • Programme: • Construction/rénovation du bâtiment voyageur, des quais et accès aux quais; pose d’ascenseurs; • Aménagement d’un parking vélo; • Rénovation de l’ancienne gare classée; • Construction d’une passerelle cyclo-piétonne entre le Bd de la Plaine et l’Av. de la Couronne Concours d’architecture
 • 58. 59 Brussel-Noord Renovatie gevel kant Aarschotstraat: • Planning: Q4 2020 -> Q2 2021 "Light" renovatiewerken aan perrons en luifels: • Herstellings- en schilderwerken • Podotactiele belijning • Restaureren schrijnwerk wachthuisjes en toegangen tot perrons. • Nieuwe signaletica. • Planning werken: Q4 2021 -> Q2 2023 Werken Infrabel: • vernieuwen perronboorden: Q3 2022 -> Q3 2027
 • 59. 60 Bruxelles-Midi – Aménagements Channel Terminal Travaux: de 2019 à 2022 Programme: • Agrandir l'espace d'attente pour voyageurs; • Intégrer de nouveaux flux voyageurs afin de desservir la voie 3 pour les trajets Eurostar entre Amsterdam et Londres; • Réorganiser les espaces concessions au sein de la zone Channel Terminal et rafraîchir les sanitaires; Phasage Une première phase réalisée en 2019 consistait à la création d'une nouvelle salle d'attente dans l'anciene zone VIP. Fin 2020, les travaux d'agrandissement de cette salle et l'aménagement d'une concession food vont débuter. La finalisation de l'entièreté du projet comprenant une nouvelle zone d'attente centrale, des concessions et des sanitaires modernisés est planifiée pour début 2022. Click to add textClick to add text Click to add text
 • 60. 61 Bruxelles-Midi – Travel Center Travaux: de 2019 à 2021 Programme: Réorganisation des anciennes zones de vente nationale et internationale, guichet de nuit, consigne, en un nouveau travel center (nouveau concept B-MS) + espaces concessions organisé de façon à avoir une meilleure visibilité pour l’ensemble des services offerts aux voyageurs. Phasage Les travaux dans la nouvelle zone des guichets sont en cours actuellement et l'ouverture des nouveaux guichets est prévu pour le 1 décembre 2020. La phase suivante est la dépose des guichets actuels et l'aménagement des zones concession à cet endroit. Fin mars 2021 l'intégralité des travaux de ce projet seront réceptionnés.
 • 61. 62 Brussel-Zuid – inrichten van de Channel Terminal Werken gepland van 2019 tot 2022 Programma: • Uitbreiden van de wachtzone voor reizigers; • Inpassen van nieuwe reizigersfluxen om de Eurostar op de lijn Amsterdam - Londen te kunnen ontvangen aan perron 3; • Reorganiser van de concessies in de Channel Terminal en het opfrissen van het bestaande sanitair. Fasering Een eerste fase is reeds uitgevoerd in 2019 en bestond erin een nieuwe wachtzaal te creëren in de oude lokalen van de VIP-lounge. Eind 2020 zullen de uitbreidingswerken van deze zaal beginnen samen met de inrichting van een nieuwe concessie food. Het volledige project wordt gefinaliseerd voor begin 2022 waarbij de centrale wachtruimte, de nieuwe concessieruimtes en het sanitair volledig vernieuwd wordt. Click to add textClick to add text Click to add text
 • 62. 63 Brussel-Zuid – Travel Center Werken van 2019 tot 2021 Programma: Reorganisatie van de vroeger verkoopslokalen voor nationale en internationale reizen, nachtlokket en lockers in een nieuw Travel Center (nieuw concept B- MS) en ruimtes voor concessies met het oog op het verbeteren van de zichtbaarheid en de diensten aan de reizigers. Fasering Vandaag zijn de werken in de nieuwe lokettenzone in uitvoering. De opening van de nieuwe loketten is gepland voor 1 december 2020. De volgende fase betreft de afbraak van de bestaande loketten en de inrichting van de concessieruimtes op die plek. De oplevering van de alle werken binnen dit project is voorzien voor einde maart 2021.