SlideShare a Scribd company logo
NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations & werkplaatsen
Provincie West-Vlaanderen
23 / 03 / 2017
Agenda
1. Introductie
2. Vervoersplan 12/2017-2020
3. Ander openbaar vervoer
4. Stations, diensten, multimodaliteit
5. Werkplaatsen
1
Introductie
West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 4
4
Reizigers
binnenland
226,7 mln.
Reizigers
internationaal
4,9 mln.
Stations en
stopplaatsen
552
Reizigers/dag
tijdens de week
873.000
Cijfers 2015
4
Treinen/dag
tijdens de
week
3.500
NMBS, een hoofdrolspeler in de Belgische mobiliteit
West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 5
5
Aantal binnenlandse reizigers (mln.)
5
Groei met 68 % !
Evolutie van het aantal reizigers van NMBS
West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 6
Context vervoersplan 12/2017-2020: dialoog
Vervoersplan 12/2014 - 2017
• 03 en 06/2014: NMBS lanceert voor het eerst grote informatierondes in de provincies
om te informeren rond vervoersplan 2014
• + belofte ruime dialoog met stakeholders voort te zetten
Vervoersplan 12/2017 - 2020
• 09/2015 > 03/2017: infosessies met stakeholders (balans vervoersplan 2014 en
consultatie vervoersplan 12/2017-2020)
• 06/2016 en 03/2017: roadshows in de provincies
• Nieuw is:
• voorafgaande consultatie regio’s en stakeholders
• intensiever overleg met de regionale vervoersmaatschappijen voor een betere
complementariteit (aanpassingen zowel door OV-maatschappijen als door NMBS)
West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 7
Beschikbaar budget – goedgekeurde dotaties (KB van 25/12/2016)
Niveau infrastructuurvergoeding (KB van 25/12/2016)
Beschikbaarheid van materieel en personeel
Capaciteit en kwaliteit van de spoorinfrastructuur
Beheerscontract -> definieert de algemene uitvoeringsregels van de
opdrachten van openbare dienst inzake veiligheid, aanbod, gereguleerde
tarieven, stiptheid en de dotaties
Voorwaarden voor de implementering van de bestudeerde maatregelen
7 77
Economische en juridische context
2
Vervoersplan 12/2017-2020
• Planning, principes, doelstellingen
• Selectie projecten
• Overzicht voorziene projecten in de provincie
• Verhoging commerciële snelheid
• Aansluitingen
West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 9
• 1ste ontmoeting
met de
stakeholders
• Doel : balans
huidig TP + kader
nieuw TP
sept. – okt.
2015
• 2de ontmoeting
met de
stakeholders
• Technische
vergadering met
de openbare
vervoermaatschap-
pijen
• Doel :
basisdienstregeling
gecadanceerde
relaties
feb./maart
2016
• 3de ontmoeting met
de stakeholders
• Technische
vergadering met de
openbare
vervoermaatschap-
pijen
• Doel : rapport
bijkomende vragen
aug.– sept.
2016
• Beslissing van
de RB
• Krachtlijnen en
scenario TP
okt. 2016
• 4de ontmoeting
met de
stakeholders
• Doel : eerste
ontwerp van
dienstregelingen
(IC, S, P treinen)
nov. 2016
9
Roadshows steden & gemeenten
• Bijkomende vragen
jun. 2016
• Voorbereidende
vergadering met de 3
Gewesten
• ECMM
• Voorbereidende
vergaderingen met
de 3 Gewesten
• ECMM
• Voorbereidende
vergaderingen met
de 3 Gewesten
• ECMM
Planning (1/2)
RAADGEVEND COMITÉ
VAN DE TREINREIZIGERS
West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 10
Definitieve
beslissing
van de RB
dec. 2016
Verzending
dienstregelingen
naar gewestelijke
OV-maatschap-
pijen
jan. 2017
Akkoord van de
regering
2017
• Roadshow
In alle provincies.
Ontmoetingen met
burgemeesters,
gedeputeerden en
provinciale
overheden
• Onderwerp
Voorstelling van
het transportplan
12/2017-2020
maart-april
2017
LANCERING VAN
HET
TRANSPORTPLAN
12/2017-2020
10/12/2017
10
16/12/2016:
Eerste versie
transportplan
12/2017-2020
Planning (2/2)
Voorstelling
vervoersplan 2017-
2020 aan
Raadgevend Comité
van Treinreizigers
RGCT
maart 2017
West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 11
11De principes van het vervoersplan
Klantgericht VraaggestuurdKwaliteitsgevoelig Kostenefficiënt
denken en handelen
Integratie S-aanbod Knooppuntensysteem Ketenmobiliteit:
de reiziger verplaatst zich zonder zorgen met meerdere
openbaarvervoeroperatoren van deur-tot-deur.
Ambitieus vervoersplan 12/2017-2020 =
vervoersplan 2014-2017 + significante verhoging aanbod
West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 12
1212
12
Veiligheid
Stiptheid
Communicatie reizigers
Algemene tevredenheid reizigers
Om
• nieuwe reizigers aan te trekken
• en de tevredenheid van de huidige reizigers te verhogen
Doelstellingen vervoersplan 12/2017-2020
2 essentiële pijlers
Verminderen rittijden
• +3% commerciële snelheid op de 100
belangrijkste verbindingen
• Vermindering van het aantal
ontkoppelingen
• Multimodaliteit
Verhogen en optimaliseren van het
reizigersaanbod
• Aanbod +5,1% 4 mln. trein-km
• 20% van de haltes:
• Verhoging van de frequentie van de
bediening
• Uitbreiding aanbod
• Uitbreiding aanbod tijdens het weekend
• Shopping (zaterdag)
• Studenten (zondag)
• + 20% aansluitingen/u
• 1.564/u 1.851/u
• 10.000 bijkomende zitplaatsen
~~
2
Vervoersplan 12/2017-2020
• Planning, principes, doelstellingen
• Selectie projecten
• Overzicht voorziene projecten in de provincie
• Verhoging commerciële snelheid
• Aansluitingen
West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 14
Voorstedelijk aanbod Brussel: 24
Aanbod van/naar Antwerpen: 14
Aanbod van/naar Gent: 4
Aanbod van/naar Luik: 3
Aanbod van/naar Charleroi: 1
Waals-Brabant: 0
Vlaams-Brabant : 2
Antwerpen: 1
Namen: 4
Limburg: 3
West-Vlaanderen: 10
Henegouwen: 16
Oost-Vlaanderen: 5
Luik: 11
Luxemburg: 9
Intraprovinciaal
Vlaanderen: 8
Intraprovinciaal
Wallonië: 9Interregionaal 5
14Vragen “vervoersplan” voor de periode 2017 – 2020
Totaal 129 vragen, waarvan 46 m.b.t. voorstadsnetten
West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 15
15Selectiecriteria
Afweging tussen middelen en vraag selectiecriteria
OPERATIONEEL
& TECHNISCH
Wat is technisch mogelijk
• Capaciteit van de
infrastructuur
• Beschikbaarheid materieel
• Beschikbaarheid
bestuurders
• Beschikbaarheid
treinbegeleiders
VRAAG
Studie over verplaatsing
Studie naar elementen die
de vraag determineren
Huidige vraag
(reizigers die nu betrokken
zijn)
Potentiële vraag
(nieuwe reizigers)
Behoeften op het vlak van
verplaatsing
ALGEMEEN
Strategisch visie regering
Visie op lange termijn
• Aansluitingspunten
• Coördinatie openbaar-
vervoersmiddelen
Principes planning
• Robuustheid (cadans,
verdeling,…)
• Transparent / eenvoudig
FINANCIEEL
Wat is financieel mogelijk
• Infrastructuurvergoeding
• Energie
• Bijkomende
onderhoudskost
• Bijkomende
personeelskost
West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 16
Selectie van de projecten: aftoetsen aan selectiecriteria
Vragen
vanuit alle
provincies
129
(Na
maakbaar-
heidstudie
horizon
2017)
100
Eind-
selectie
65
Operationele &
technische
criteria
Algemene
principes
Vraag
Financiële
mogelijkheden
West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 17
Vervoersplan 12/2017-2020: de grote lijnen
Krachtlijnen
• Verhoging van het voorstedelijk aanbod rond de grote steden
• Uitbreiding weekendaanbod (treinverbindingen naar de grotere winkelsteden (op zaterdag) en extra
studententreinen (op zondag)
• Optimaliseren aansluitingen
• Verlagen reistijd waar mogelijk
Onder voorbehoud van goedkeuring door Ministerraad en goedkeuring van het investeringsplan Infrabel
86 haltes
bieden nieuwe verbindingen aan
tijdens de week
114 haltes
krijgen een betere bediening
tijdens de piek en/of ‘s morgens
vroeg of ‘s avonds laat
120 haltes
betere bediening in het weekend
70 treinaansluitings-
knooppunten:
• Vandaag:1.564
aansluitingen/uur (op
gecadanceerde verbindingen)
• Vanaf 12/2017: 1.851
aansluitingen/uur (+ 287 of
+18 %)
Verhoging
van het aanbod
+ 5,1 %
trein-km
Reistijden gemiddeld
3 % korter
voor de 100 belangrijkste
oorsprong-
bestemmingkoppels
2
Vervoersplan 12/2017-2020
• Planning, principes, doelstellingen
• Selectie projecten
• Overzicht voorziene projecten in de provincie
• Verhoging commerciële snelheid
• Aansluitingen
Vermindering reistijd van en naar Knokke & Blankenberge
- De treinen tussen Genk en Knokke & Blankenberge
(ont)koppelen in Brugge (IC-03)
- De IC van/naar Brussels Airport heeft Brugge als
eindbestemming (IC-23) .
Reistijden
(min.)
Knokke
Huidig 12/2017
Gent 58 50
Brussel-Zuid 92 84
Huidig bedieningsschema
Reistijden
(min.)
Blankenberge
Huidig 12/2017
Gent 53 41
Brussel-Zuid 87 74
IC 1
Knokke
IC 2
IC 3
IC23
L02
Oostende
Zeebrugge
Blankenberge
Brugge
IC 3
IC3
Gent-Antwerpen-Centraal
Gent–Leuven-Eupen
Gent–Brussel–Hasselt-Genk
Gent–Brussel–BruselAirport
IC1
IC2
- Eén IC rijdt tussen Genk en Blankenberge (IC-03)
- De andere IC rijdt tussen Brussels Airport en
Knokke (IC-23)
Transportplan 12/2017 - 2020
IC 3
Blankenberge
IC3Gent–Brussel–Hasselt-Genk
Knokke
IC23Gent–Brussel–BruselAirport
IC 1
IC 2
L02
Oostende
Zeebrugge
Brugge
Gent-Antwerpen-Centraal
Gent–Leuven-EupenIC1
IC2
IC 23
19
Onder voorbehoud van goedkeuring door Ministerraad en goedkeuring van het investeringsplan Infrabel
West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 20
Snelle, rechtstreekse IC-trein tussen Brugge en Brussels Airport
tijdens het weekend
Huidige situatie
Geen verbinding tussen
Brugge en Brussels Airport-
Zaventem tijdens het weekend
Vanaf december 2017
Een performante IC-relatie
tussen Brugge en Brussels
Airport-Zaventem tijdens het
weekend
IC-23 rijdt ook in het weekend
tussen Knokke en Brussels
Airport-Zaventem
Onder voorbehoud van goedkeuring door Ministerraad en goedkeuring van het investeringsplan Infrabel
Huidig bedieningsschema
- Aansluitingskruis in Lichtervelde dankzij lange stilstand van
de IC-23 (10 minuten)
- Gunstig voor aansluitingen, maar penaliserend voor
doorrijdende reizigers
- Kortere stilstanden in Lichtervelde (1 minuut)
- Kortere reistijden voor doorrijdende reizigers
- Tijdens de piekuren ongewijzigde overstap van en naar Brugge, in
daluren langere overstaptijd
Transportplan 12/2017
Tijdens de piek
6’ overstap met P-treinen
Reistijden vanuit Kortrijk (minuten)
Relatie Bestemming Huidige 12/2017
IC-32 Brugge 46 46
IC-23 Brugge 59 51
IC-23 Oostende 77 67
(65 in piek) (hele dag)
21Verbetering van de commerciële snelheid op lijn 66 Kortrijk -
Brugge
Onder voorbehoud van goedkeuring door Ministerraad en goedkeuring van het investeringsplan Infrabel
West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 22
Verlenging van de S3-trein van Oudenaarde tot Kortrijk
Huidige situatie
• De S3-trein rijdt tussen Oudenaarde – Brussel en
Dendermonde
• De L-05 uit Gent splitst in Oudenaarde, een tak gaat
naar Ronse, een andere naar Kortrijk
• Er is geen aansluiting voor de reizigers van Sint-
Denijs-Boekel & Munkzwalm naar Kortrijk buiten de
piekuren
Vanaf december 2017
• De S3-trein rijdt tussen Zottegem – Brussel en
Dendermonde
• De L-05 uit Gent splitst niet meer in Oudenaarde en
rijdt sneller door naar Ronse
• Aansluiting te Zottegem vanuit Geraardsbergen
richting Oudenaarde en Kortrijk verder
geoptimaliseerd
• Rechtstreeks en sneller vanuit St-Denijs-Boekel en
Munkzwalm naar Kortrijk
VICHTE
ANZEGEM
OUDENAARDE
ST-DENIJS-BOEKEL
MUNKZW
ALM
HILLEGEM
HERZELE
TERHAGENBURST
EDE
HAALTERTW
ELLE
DENDERLEEUW
4
ZOTTEGEM
15
NaarBrugge
&
Oostende
NaarBrugge
&
Oostende
VICHTE
ANZEGEM
OUDENAARDE
ST-DENIJS-BOEKEL
MUNKZW
ALM
HILLEGEM
HERZELE
TERHAGENBURST
EDE
HAALTERTW
ELLE
DENDERLEEUW
4
ZOTTEGEM
1
36
Onder voorbehoud van goedkeuring door Ministerraad en goedkeuring van het investeringsplan Infrabel
DE
PANNEKOKSIJDEVEURNE
DIKSMUIDE
KORTEMARKLICHTERVELDE
TIELT
DEINZE
DE
PINTE
GENT-SINT-PIETERS
W
ETTEREN
SCHELLEBELLE
SERKAMPLEDE
AALST
IC De Panne – Antwerpen-Centraal
• Van De Panne - Lichtervelde - Deinze … rechtstreeks
naar Gent-Dampoort, Lokeren, Sint-Niklaas en
Antwerpen-Centraal (464 reizigers)
• Robuustere relatie (stiptheid)
Huidig aanbod
- IC-29 De Panne – Gent-Sint-Pieters – Aalst – Brussel NZV - Landen
- IC-28 Gent-Sint-Pieters – Antwerpen-Centraal
Vanaf december 2017
- IC-29 Gent-Sint-Pieters – Aalst – Brussel NZV – Landen
- IC-28 De Panne – Gent-Sint-Pieters – Antwerpen-Centraal
• Van De Panne - De Pinte niet meer rechtstreeks naar Wetteren
en Aalst (42 reizigers) en de luchthaven (40 reizigers)
• Overstap in Gent-Sint-Pieters tussen IC-28 en de IC-29 naar
Wetteren, Aalst, luchthaven …
Voordelen Nadelen
23
Onder voorbehoud van goedkeuring door Ministerraad en goedkeuring van het investeringsplan Infrabel
West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 24
Studententreinen op zondagavond
Drie extra P-treinen naar de universiteitssteden
Onder voorbehoud van goedkeuring door Ministerraad en goedkeuring van het investeringsplan Infrabel
De Panne - Gent - Brussel NZV - Leuven
(via snelle L50A)
Hasselt - Diest - Aarschot - Brussel NZV - Gent-St.-Pieters
(via bocht van Leuven)
Neerpelt/Mol* - Leuven - Heverlee
+ P-treinen van vandaag
• Poperinge – Kortrijk – Gent – Mechelen – Leuven – Heverlee
• Hamont – Neerpelt – Leuven – Heverlee
• Essen – Antwerpen – Leuven – Heverlee
• Tongeren – Hasselt – Aarschot – Leuven
Studententreinen op zondagavond
• Studententreinen naar de universiteitssteden / West-Vlaanderen
25
Extra studententrein
P-treinen NEW
De Panne 19:19
Koksijde 19:24
Veurne 19:27
Diksmuide 19:39
Kortemark 19:49
Lichtervelde 19:55
Tielt 20:07
Deinze 20:18
De Pinte 20:25
Gent-St-Pieters 20:36
Brussel-Zuid 21:06
Brussel-Ctl 21:12
Brussel-Noord 21:17
Leuven 21:37
Bestaande studententrein
P-trein
Poperinge 18:52
Ieper 19:01
Komen 19:11
Wervik 19:16
Menen 19:22
Wevelgem 19:27
Bissegem 19:31
Kortrijk 19:39
Harelbeke 19:45
Waregem 19:52
Deinze 20:02
De Pinte 20:09
Gent-t-Pieters 20:20
Merelbeke 20:28
Wetteren 20:36
Dendermonde 20:50
Londerzeel 21:01
Mechelen 21:16
Leuven 21:32
Heverlee 21:45
St-Joris-Weert 21:55
Gent-St-Pieters
Onder voorbehoud van goedkeuring door Ministerraad en goedkeuring van het investeringsplan Infrabel
2
Vervoersplan 12/2017-2020
• Planning, principes, doelstellingen
• Selectie projecten
• Overzicht voorziene projecten in de provincie
• Verhoging commerciële snelheid
• Aansluitingen
West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 27
Verbetering commerciële snelheid
Doel: verbetering van de commerciële snelheid met 3% op de eerste 100 koppels oorsprong-bestemming
Gemiddelde
rittijd
Gemiddelde
commerciële snelheid
12/2014
12/2017
29,5 min
28,6 min
75,0 km/h
77,2 km/h
- 2,9% + 3,0%
West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 28
Verbetering commerciële snelheid
Verbeteringen van de rittijden 1/2
Brussel-Zuid – Brugge
57’ > 54’ Rittijd -3’
Brussel-Zuid – Oostende
74’ > 70’ Rittijd -4’
Kortrijk – Roeselare
20’ > 18’ Rittijd -2’
Gent-St-Pieters – Waregem
20’ > 18’ Rittijd -2’
Brussel-Zuid – Kortrijk
70’ > 68’ Rittijd -2’
West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 29
Verbetering commerciële snelheid
Verbeteringen van de rittijden 2/2
Knokke – Gent-St-Pieters
58’ > 50’ Rittijd -8’
Knokke – Brugge
22’ > 21’ Rittijd -1’
Blankenberge – Gent-St-Pieters
53’ > 41’ Rittijd -12’
Blankenberge – Brugge
14’ > 13’ Rittijd -1’
Kortrijk – Oostende
77’ > 67’ Rittijd -10’
Roeselare – Oostende
55’ > 45’ Rittijd -10’
West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 30
Verbetering commerciële snelheid
Verbindingen die in reistijd gelijk blijven of toenemen
Gent-St-Pieters – Kortrijk
26’ > 27’ Rittijd +1’
Brugge – Oostende
15’ > 15’ Rittijd = 0’
Brugge - Roeselare
26’ > 26’ Rittijd = 0’
Gent-St-Pieters – Ieper
65’ > 67’ Rittijd +2’
Gent-St-Pieters – De Panne
73’ > 75’ Rittijd +2’
2
Vervoersplan 2017
• Planning, principes, doelstellingen
• Selectie projecten
• Overzicht voorziene projecten in de provincie
• Verhoging commerciële snelheid
• Aansluitingen
West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 32
Leuven
Antwerpen-Berchem.
Luik-G.
Brussel-N Hasselt
Gent-St-P.
Brugge
Brussel-Z
Verviers-C.
Kortrijk
Bergen
Charleroi-Z.
Namen
Mechelen
Lier Herentals
Aarschot
Oudenaarde
Zottegem
Denderleeuw
Dendermonde
Lokeren
Sint-Niklaas
Lichtervelde
Ottignies
AatDoornik
‘s Gravenbrakel
La Louvière-Sud
LuttreJurbeke
Ciney
Aansluitingen: algemeen
Belangrijkste overstapstations
Meer dan 100 overstappers
Meer dan 1.000 overstappers
12% à 15%
(+/- 45.000 reizigers) neemt
elke dag een aansluiting
Aansluiting nemen wordt
overwogen bij overstaptijd
tussen 4’ en 20’
70 treinaansluitingsknooppunten
op het net:
• Momenteel 1.564 aansluitingen/uur
(op gecadanceerde verbindingen)
• Vanaf 12/2017 1.851 aansluitingen/uur
(+ 287 of +18%)
Aarlen
West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 33
Leuven
Luik
Vilvoorde Hasselt
Gent
Brugge
Couvin
Verviers-C.
Kortrijk
Bergen
Charleroi
Namen
Mechelen
Lier
Herentals
Aarschot
Oudenaarde
Aalst
St-Niklaas
Lichtervelde
Ottignies
Aat
Doornik
La Louvière-Sud
Nijvel
Ciney
Aansluitingen: intermodaliteit
Belangrijkste intermodale stations
intermodaal knooppunt
hub
AntwerpenOostende
Waterloo
Mol
Aarlen
Huy
Libramont
Noorderkempen
Rivage.
Marloie
Dinant
Landen
3
Ander openbaar vervoer
4
Stations, diensten, multimodaliteit
• Context: investeringsplan 2016-2020
• Stations/stopplaatsen in West-Vlaanderen
• Investeringen parkings en PBM
• Zoom op de realisaties en projecten
West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 36
36
Voorstel NMBS: prioriteiten
Context: investeringsplan 2016 – 2020 (1)
Het investeringsplan is nog niet definitief.
Totaal budget: 3,072 miljard euro → 614 miljoen euro/jaar
Waarvan ongeveer 1/6e voor stations. Een groot deel van dit budget is
vastgelegd (projecten die lopen of waar een engagement voor bestaat).
3. Projecten met een directe
invloed op de beleving van de
klant inzake:
• veiligheid
• kwaliteit dienstverlening
• comfort
2. Onthaal reizigers
→ voltooiing van aan de gang
zijnde projecten en projecten
waavoor een engagement is
aangegaan
1. Rollend materieel
→ vernieuwing en installatie
ETCS
4
Stations, diensten, multimodaliteit
• Context: investeringsplan 2016-2020
• Stations/stopplaatsen in West-Vlaanderen
• Investeringen parkings en PBM
• Zoom op de realisaties en projecten
West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 38
NMBS in West-Vlaanderen
36
19 stations
17 stopplaatsen
61.878
Instappende reizigers
18.095 Brugge
10.007 Kortrijk
7.330 Oostende
4.876
NMBS-parkings
15.539
Fietsenstallingen
349
Bewakingscamera’s
16 samenwerkings-
overeenkomsten met
gemeenten
55
Automaten
3
stations
7
Blue-bike
stations
6
Fietspunten
4
Stations, diensten, multimodaliteit
• Context: investeringsplan 2016-2020
• Stations/stopplaatsen in West-Vlaanderen
• Investeringen parkings en PBM
• Zoom op de realisaties en projecten
West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 40
Investeringen parkings en PBM
Toegankelijk voor PBM
P auto’s < 50
P auto’s van 50 tot 750
P auto’s > 750
P fietsen < 50
P fietsen van 50 tot 750
P fietsen > 750
kp.-b.k. 51.550
WEST-
VLAANDEREN
Knokke-Heist
Damme
Beernem
Brugge
Oostkamp
Zedelgem
Jabbeke
Zuienkerke
Blankenberge
Torhout
De Panne
Koksijde
Nieuwpoort
Veurne
Alveringem
De Haan
Bredene
Oostende
Middelkerke
Oudenburg
Gistel
Ichtegem
Diksmuide
Koekelare
Kortemark
Houthulst
Lo-Reninge
Wingene
Tielt
Ruiselede
Pittem
Ardooie
Meulebeke
Dentergem
Wielsbeke
Oostrozebeke
Hooglede
Staden
Roeselare
Izegem
Ledegem
Moorslede
Ingelmunster
Poperinge
Vleteren
Ieper
Wervik
Zonnebeke
Langemark-
Poelkapelle
Mesen
Heuvelland
Waregem
Anzegem
Avelgem
Lendelede
Kuurne
Wevelgem
Menen
Harelbeke
Deerlijk
Zwevegem
Kortrijk
Spiere-
Helkijn
50F
202
73
73
73
51
51
51A
51B
50A/5
50A
66
66
66
69
69
75
75
89
Y. Dudzele
Y. Blauwe Toren
Y. Oostkamp
Lauwe
Zweedse
Kaai
Heule
Deerlijk
Duinbergen
Lissewege
Zwankendamme
Zeebrugge-Strand
Brugge-Sint-Pieters
VichteBissegem
Aarsele
ZEDELGEM
KORTEMARK
KOKSIJDE
HEIST
BEERNEM
OOSTKAMP
INGELMUNSTER
HARELBEKE
ANZEGEM
WERVIK
WEVELGEM
ZEEBRUGGE-DORP
TORHOUT
DIKSMUIDE
VEURNE
IZEGEM
MENEN
POPERINGE
WAREGEM
TIELT
LICHTERVELDE
KNOKKE
BLANKENBERGE
ROESELARE
IEPER
ZEEBRUGGE-VORMING
OOSTENDE
BRUGGE
KORTRIJK
DUNKERQUE
BEERNEM
BLANKENBERGE
BRUGGE
DE PANNE
DIKSMUIDE
HARELBEKE
HEIST
IEPER
INGELMUNSTER
IZEGEM
KNOKKE
KOKSIJDE
KORTEMARK
KORTRIJK
LICHTERVELDE
MENEN
OOSTENDE
POPERINGE
ROESELARE
TIELT
TORHOUT
VEURNE
WAREGEM
WERVIK
WEVELGEM
ZEDELGEM
Vichte
West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 41
Evolutie van parkings 2008 – 2016
Capaciteit eind 2008 Uitbreiding Capaciteit eind 2016 Capaciteit eind 2008 Uitbreiding Capaciteit eind 2016
West-Vlaanderen 3.410 1.466 4.876 10.819 4.720 15.539
TOTAAL (Nationaal) 48.694 15.237 63.931 62.430 32.267 94.697
3.410
3.460
3.955
3.955
4.152
4.152
4.832
4.876
4.876
5.873
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2020
Evolutie autoparkings
10.819
11.023
14.752
14.752
14.756
14.776
15.100
15.489
15.539
16.289
8000
10000
12000
14000
16000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2020
Evolutie fietsenstallingen
2020: raming 2020: raming
West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 42
Diensten PBM in de stations
3u
Assistentie PBM met
aanvraag tot 3u voor
vertrek
Assistentie PBM met
aanvraag tot 24u voor
vertrek
Stations met
taxidienst
4
Stations, diensten, multimodaliteit
• Context: investeringsplan 2016-2020
• Stations/stopplaatsen in Oost-Vlaanderen
• Investeringen parkings en PBM
• Zoom op de realisaties en projecten
West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 44
Kortrijk
Gepland (2017 – 2021):
• Fase 1 van het project voor het omvormen van het
station tot een intermodaal knooppunt.
• Voor NMBS: bouw van een ondergrondse parking
met 1200 parkeerplaatsen (waarvan 1000 NMBS en
200 Parko)
• Bouw toegangswegen tot de nieuwe parking
Nog geen planning: fase 2 van het project
• 2300 fietsplaatsen
• Vernieuwen van de stationsinfrastructuur
West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 45
Kortrijk
Ontsluiting parking (fase 1) Fietsenstalling zuid (fase 2)
Ondergrondse parking (fase 1)
Fietsenstalling noord (fase 2)
West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 46
Oostende
Gerealiseerd:
• Restauratie van het stationsgebouw fase 1
In uitvoering:
• Bouw van parkeergebouw met 680 parkeerplaatsen (2014 – 2017).
Opening op 31 maart 2017
• Bouw van nieuwe perrons, perronoverkapping, toegang tot de
perrons via voetgangersbrug met liften en trappen (2014-2018).
• Restauratie stationsgebouw (wachtzaal, concessies, burelen, gevels)
(2015 – 2017)
Gepland:
• Bouw van een fietsenstalling met 1400 plaatsen (juni 2017 – 2018)
West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 47
Oostende
West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 48
Roeselare
Gerealiseerd:
• Vernieuwing perronuitrusting en toegangen tot de perrons met
liften en roltrappen, voltooid in 2011
• Bouw van een parking met 550 plaatsen, voltooid in 2014
• Bouw van nieuwe fietsenstallingen met in totaal 900 plaatsen
• Nieuw busstation De Lijn
In uitvoering (2016 - 2017):
• Vernieuwing van het stationsgebouw
West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 49
Roeselare
West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 50
Roeselare
West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 51
Blankenberge
Gerealiseerd (voltooid in 2016):
• Ruwbouw station
• Parking voor 750 wagens (waarvan 120 voor NMBS)
• Fietsenstallingen voor 280 fietsen en 15 bromfietsen
In uitvoering (2017 - 2018):
• Inrichting van het stationsgebouw
West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 52
Ieper
Gerealiseerd (voltooid in 2016):
• Vernieuwing van de bestaande fietsenstalling, met behoud van de capaciteit van
260 plaatsen
• Gelijkgrondse parking met 310 plaatsen (uitbreiding met 200 plaatsen)
5
Werkplaatsen
West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 54
Tractiewerkplaats Oostende
Geplande werken
• Nieuwe hall WHV (begin werken 11/2017,
indienststelling 09/2019)
• 200 meter lang en 18 m breed, 2 sporen
• Schouwput (365 meter lang) met pantoplatform,
naast de nieuwe hall
• Nieuwe hall WET (begin werken 2020, indienststelling
2022)
Nieuwe hall WHV
Nieuwe hall WET
West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 55
Tractiewerkplaats Oostende
Geplande investeringen in uitrusting Tractiewerkplaats Oostende
• Vernieuwing riolering (indienststelling in 2018)
• Aankoop van vijzels voor de nieuwe werkplaatsen WHV en WET (indienststelling in 2019 en 2022)
• Vernieuwing verlichting bundel C, hogere lichtsterkte met minder verbruik (indienststelling in 2019)
• Vernieuwing verouderde sporen in uitwijkbundels WET (indienststelling 2019)
• Aankoop nieuwe industriële seininrichting, zodat er onafhankelijk en optimaler kan worden gerangeerd op de
site (indienststelling 2020)
Vijzels
West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 56
Onderhoudspost Kortrijk
Geplande werken
• Bouw van een nieuwe Train-wash in bundel B met een betere toegankelijkheid (indienststelling in 2019)
• Bouw van een nieuwe schouwput 350 meter met 60 meter pantoplatform (indienststelling in 2019)
• Aanpassing spoorinfrastructuur in bundel B met o.a. dienstwegen voor schoonmaak rollend materieel (indienststelling in 2019)
• Vernieuwing van de sporen in bundel D (indienststelling in 2019)
• Nieuwe WC-ledigingsinstallatie in bundel B en D (indienststelling in 2019)
• Aankoop platformen toegang dak rollend materieel (indienststelling in 2017)
Train-wash (voorbeeld Schaarbeek)
Pantoplatform
(voorbeeld Leuven)
Brede dienstwegen voor schoonmaak en WC-
lediging (voorbeeld Ottignies)
West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 57
Conclusie
• Vervoersplan 12/2017-2020 is in diverse opzichten een belangrijke
verbetering voor de meerderheid van onze reizigers (reistijden,
amplitude, frequentie)
• Groter aanbod ondanks strikt financieel kader en beperkingen inzake
infrastructuur
• Deze presentatie is als pdf beschikbaar op www.nmbs.be/corporate
• Een online routeplanner met de tijdelijke dienstregeling 12/2017 zal
beschikbaar zijn vanaf eind mei 2017

More Related Content

What's hot

Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Limburg
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in LimburgAntwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Limburg
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Limburg
NMBS
 
Wat is vijfsterren logistiek (presentatie 13maart2014)
Wat is vijfsterren logistiek (presentatie 13maart2014)Wat is vijfsterren logistiek (presentatie 13maart2014)
Wat is vijfsterren logistiek (presentatie 13maart2014)
Sprangers Communicatie
 
Vervoersplan 12/2020 2023 West Vlaanderen
Vervoersplan 12/2020 2023 West VlaanderenVervoersplan 12/2020 2023 West Vlaanderen
Vervoersplan 12/2020 2023 West Vlaanderen
NMBS
 
Vervoersplan 2020-2023 Provincie Limburg
Vervoersplan 2020-2023 Provincie LimburgVervoersplan 2020-2023 Provincie Limburg
Vervoersplan 2020-2023 Provincie Limburg
NMBS
 
Vervoersplan NMBS - Provincie West-Vlaanderen – 01/07/2019
Vervoersplan NMBS - Provincie West-Vlaanderen – 01/07/2019Vervoersplan NMBS - Provincie West-Vlaanderen – 01/07/2019
Vervoersplan NMBS - Provincie West-Vlaanderen – 01/07/2019
SNCB
 
Presentatie Vtl November 2009 091120 Linkedin
Presentatie Vtl November 2009 091120 LinkedinPresentatie Vtl November 2009 091120 Linkedin
Presentatie Vtl November 2009 091120 Linkedin
stijn79
 
Vervoersplan 2014 Vlaams-Brabant
Vervoersplan 2014 Vlaams-BrabantVervoersplan 2014 Vlaams-Brabant
Vervoersplan 2014 Vlaams-Brabant
NMBS
 
Vervoersplan 2014 Limburg
Vervoersplan 2014 LimburgVervoersplan 2014 Limburg
Vervoersplan 2014 Limburg
NMBS
 
Vervoersplan 12/2020 – 2023 Antwerpen
Vervoersplan 12/2020 – 2023 AntwerpenVervoersplan 12/2020 – 2023 Antwerpen
Vervoersplan 12/2020 – 2023 Antwerpen
NMBS
 
Vervoersplan 12/2020 2023 - Vlaams Brabant
Vervoersplan 12/2020 2023 - Vlaams BrabantVervoersplan 12/2020 2023 - Vlaams Brabant
Vervoersplan 12/2020 2023 - Vlaams Brabant
NMBS
 
Vervoersplan 2020-2023: Brussel – 03/07/2019
Vervoersplan 2020-2023: Brussel – 03/07/2019Vervoersplan 2020-2023: Brussel – 03/07/2019
Vervoersplan 2020-2023: Brussel – 03/07/2019
NMBS
 
Vervoersplan 12/2020 2023 Oost Vlaanderen
Vervoersplan 12/2020 2023 Oost VlaanderenVervoersplan 12/2020 2023 Oost Vlaanderen
Vervoersplan 12/2020 2023 Oost Vlaanderen
NMBS
 
Vervoersplan NMBS 2020-2023 Provincie Limburg
Vervoersplan NMBS 2020-2023 Provincie LimburgVervoersplan NMBS 2020-2023 Provincie Limburg
Vervoersplan NMBS 2020-2023 Provincie Limburg
NMBS
 
Vervoersplan 2020-2023 Provincie Vlaams-Brabant
Vervoersplan 2020-2023 Provincie Vlaams-BrabantVervoersplan 2020-2023 Provincie Vlaams-Brabant
Vervoersplan 2020-2023 Provincie Vlaams-Brabant
NMBS
 
Vervoersplan 2014 Antwerpen
Vervoersplan 2014 AntwerpenVervoersplan 2014 Antwerpen
Vervoersplan 2014 Antwerpen
NMBS
 
20 jaar RSV. Brabantnet. Hans Van Hoof en Joost Swinnen
20 jaar RSV. Brabantnet. Hans Van Hoof en Joost Swinnen20 jaar RSV. Brabantnet. Hans Van Hoof en Joost Swinnen
20 jaar RSV. Brabantnet. Hans Van Hoof en Joost Swinnen
Els Brouwers
 
Vervoersplan NMBS - Provincie Antwerpen – 19/06/2019
Vervoersplan NMBS - Provincie Antwerpen – 19/06/2019Vervoersplan NMBS - Provincie Antwerpen – 19/06/2019
Vervoersplan NMBS - Provincie Antwerpen – 19/06/2019
NMBS
 
Vervoersplan 2020-2023 Provincie Oost-Vlaanderen
Vervoersplan 2020-2023 Provincie Oost-VlaanderenVervoersplan 2020-2023 Provincie Oost-Vlaanderen
Vervoersplan 2020-2023 Provincie Oost-Vlaanderen
NMBS
 
20 jaar RSV. Agglomeratieprogramma's in Zwitserland. Han van de Wetering
20 jaar RSV. Agglomeratieprogramma's in Zwitserland. Han van de Wetering20 jaar RSV. Agglomeratieprogramma's in Zwitserland. Han van de Wetering
20 jaar RSV. Agglomeratieprogramma's in Zwitserland. Han van de Wetering
Els Brouwers
 

What's hot (19)

Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Limburg
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in LimburgAntwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Limburg
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Limburg
 
Wat is vijfsterren logistiek (presentatie 13maart2014)
Wat is vijfsterren logistiek (presentatie 13maart2014)Wat is vijfsterren logistiek (presentatie 13maart2014)
Wat is vijfsterren logistiek (presentatie 13maart2014)
 
Vervoersplan 12/2020 2023 West Vlaanderen
Vervoersplan 12/2020 2023 West VlaanderenVervoersplan 12/2020 2023 West Vlaanderen
Vervoersplan 12/2020 2023 West Vlaanderen
 
Vervoersplan 2020-2023 Provincie Limburg
Vervoersplan 2020-2023 Provincie LimburgVervoersplan 2020-2023 Provincie Limburg
Vervoersplan 2020-2023 Provincie Limburg
 
Vervoersplan NMBS - Provincie West-Vlaanderen – 01/07/2019
Vervoersplan NMBS - Provincie West-Vlaanderen – 01/07/2019Vervoersplan NMBS - Provincie West-Vlaanderen – 01/07/2019
Vervoersplan NMBS - Provincie West-Vlaanderen – 01/07/2019
 
Presentatie Vtl November 2009 091120 Linkedin
Presentatie Vtl November 2009 091120 LinkedinPresentatie Vtl November 2009 091120 Linkedin
Presentatie Vtl November 2009 091120 Linkedin
 
Vervoersplan 2014 Vlaams-Brabant
Vervoersplan 2014 Vlaams-BrabantVervoersplan 2014 Vlaams-Brabant
Vervoersplan 2014 Vlaams-Brabant
 
Vervoersplan 2014 Limburg
Vervoersplan 2014 LimburgVervoersplan 2014 Limburg
Vervoersplan 2014 Limburg
 
Vervoersplan 12/2020 – 2023 Antwerpen
Vervoersplan 12/2020 – 2023 AntwerpenVervoersplan 12/2020 – 2023 Antwerpen
Vervoersplan 12/2020 – 2023 Antwerpen
 
Vervoersplan 12/2020 2023 - Vlaams Brabant
Vervoersplan 12/2020 2023 - Vlaams BrabantVervoersplan 12/2020 2023 - Vlaams Brabant
Vervoersplan 12/2020 2023 - Vlaams Brabant
 
Vervoersplan 2020-2023: Brussel – 03/07/2019
Vervoersplan 2020-2023: Brussel – 03/07/2019Vervoersplan 2020-2023: Brussel – 03/07/2019
Vervoersplan 2020-2023: Brussel – 03/07/2019
 
Vervoersplan 12/2020 2023 Oost Vlaanderen
Vervoersplan 12/2020 2023 Oost VlaanderenVervoersplan 12/2020 2023 Oost Vlaanderen
Vervoersplan 12/2020 2023 Oost Vlaanderen
 
Vervoersplan NMBS 2020-2023 Provincie Limburg
Vervoersplan NMBS 2020-2023 Provincie LimburgVervoersplan NMBS 2020-2023 Provincie Limburg
Vervoersplan NMBS 2020-2023 Provincie Limburg
 
Vervoersplan 2020-2023 Provincie Vlaams-Brabant
Vervoersplan 2020-2023 Provincie Vlaams-BrabantVervoersplan 2020-2023 Provincie Vlaams-Brabant
Vervoersplan 2020-2023 Provincie Vlaams-Brabant
 
Vervoersplan 2014 Antwerpen
Vervoersplan 2014 AntwerpenVervoersplan 2014 Antwerpen
Vervoersplan 2014 Antwerpen
 
20 jaar RSV. Brabantnet. Hans Van Hoof en Joost Swinnen
20 jaar RSV. Brabantnet. Hans Van Hoof en Joost Swinnen20 jaar RSV. Brabantnet. Hans Van Hoof en Joost Swinnen
20 jaar RSV. Brabantnet. Hans Van Hoof en Joost Swinnen
 
Vervoersplan NMBS - Provincie Antwerpen – 19/06/2019
Vervoersplan NMBS - Provincie Antwerpen – 19/06/2019Vervoersplan NMBS - Provincie Antwerpen – 19/06/2019
Vervoersplan NMBS - Provincie Antwerpen – 19/06/2019
 
Vervoersplan 2020-2023 Provincie Oost-Vlaanderen
Vervoersplan 2020-2023 Provincie Oost-VlaanderenVervoersplan 2020-2023 Provincie Oost-Vlaanderen
Vervoersplan 2020-2023 Provincie Oost-Vlaanderen
 
20 jaar RSV. Agglomeratieprogramma's in Zwitserland. Han van de Wetering
20 jaar RSV. Agglomeratieprogramma's in Zwitserland. Han van de Wetering20 jaar RSV. Agglomeratieprogramma's in Zwitserland. Han van de Wetering
20 jaar RSV. Agglomeratieprogramma's in Zwitserland. Han van de Wetering
 

Viewers also liked

Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Namur
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de NamurPlan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Namur
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Namur
SNCB
 
Wintermaatregelen NMBS
Wintermaatregelen NMBSWintermaatregelen NMBS
Wintermaatregelen NMBS
NMBS
 
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Liège
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de LiègePlan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Liège
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Liège
SNCB
 
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province du Brabant wallon
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province du Brabant wallon Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province du Brabant wallon
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province du Brabant wallon
SNCB
 
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Région de Bruxelles-Capitale
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Région de Bruxelles-CapitalePlan De Transport 12/2017 > 2020: Région de Bruxelles-Capitale
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Région de Bruxelles-Capitale
SNCB
 
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Hainaut
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Hainaut Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Hainaut
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Hainaut
SNCB
 
Vervoersplan 2014: een complexe puzzel
Vervoersplan 2014: een complexe puzzelVervoersplan 2014: een complexe puzzel
Vervoersplan 2014: een complexe puzzel
NMBS
 
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Luxembourg
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de LuxembourgPlan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Luxembourg
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Luxembourg
SNCB
 
Rail Revenue Keynote SNCB on social media
Rail Revenue Keynote SNCB on social mediaRail Revenue Keynote SNCB on social media
Rail Revenue Keynote SNCB on social media
NMBS
 
De kerncijfers van NMBS in 2014
De kerncijfers van NMBS in 2014De kerncijfers van NMBS in 2014
De kerncijfers van NMBS in 2014
NMBS
 
Plan de transport 2014 un puzzle complexe
Plan de transport 2014 un puzzle complexePlan de transport 2014 un puzzle complexe
Plan de transport 2014 un puzzle complexe
SNCB
 
Le plan de transport un travail d’équipe
Le plan de transport un travail d’équipeLe plan de transport un travail d’équipe
Le plan de transport un travail d’équipe
SNCB
 
De treinfaciliteiten bij NMBS
De treinfaciliteiten bij NMBSDe treinfaciliteiten bij NMBS
De treinfaciliteiten bij NMBS
NMBS
 
How to Become a Thought Leader in Your Niche
How to Become a Thought Leader in Your NicheHow to Become a Thought Leader in Your Niche
How to Become a Thought Leader in Your Niche
Leslie Samuel
 
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Antwerpen
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in AntwerpenAntwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Antwerpen
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Antwerpen
NMBS
 
Réponses de la SNCB aux questions sur la province du Hainaut
Réponses de la SNCB aux questions sur la province du HainautRéponses de la SNCB aux questions sur la province du Hainaut
Réponses de la SNCB aux questions sur la province du Hainaut
SNCB
 
Vervoersplan 2014 Luxemburg (FR)
Vervoersplan 2014 Luxemburg (FR)Vervoersplan 2014 Luxemburg (FR)
Vervoersplan 2014 Luxemburg (FR)
NMBS
 
Brexit: La lettre de Theresa May à Donald Tusk
Brexit: La lettre de Theresa May à Donald TuskBrexit: La lettre de Theresa May à Donald Tusk
Brexit: La lettre de Theresa May à Donald Tusk
LaLibre
 
Mesures d’hiver SNCB
Mesures d’hiver SNCBMesures d’hiver SNCB
Mesures d’hiver SNCB
SNCB
 
Enterprise mobility -- Clinching future of business
Enterprise mobility -- Clinching future of businessEnterprise mobility -- Clinching future of business
Enterprise mobility -- Clinching future of business
Nisha Patel
 

Viewers also liked (20)

Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Namur
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de NamurPlan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Namur
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Namur
 
Wintermaatregelen NMBS
Wintermaatregelen NMBSWintermaatregelen NMBS
Wintermaatregelen NMBS
 
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Liège
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de LiègePlan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Liège
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Liège
 
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province du Brabant wallon
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province du Brabant wallon Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province du Brabant wallon
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province du Brabant wallon
 
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Région de Bruxelles-Capitale
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Région de Bruxelles-CapitalePlan De Transport 12/2017 > 2020: Région de Bruxelles-Capitale
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Région de Bruxelles-Capitale
 
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Hainaut
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Hainaut Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Hainaut
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Hainaut
 
Vervoersplan 2014: een complexe puzzel
Vervoersplan 2014: een complexe puzzelVervoersplan 2014: een complexe puzzel
Vervoersplan 2014: een complexe puzzel
 
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Luxembourg
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de LuxembourgPlan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Luxembourg
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Luxembourg
 
Rail Revenue Keynote SNCB on social media
Rail Revenue Keynote SNCB on social mediaRail Revenue Keynote SNCB on social media
Rail Revenue Keynote SNCB on social media
 
De kerncijfers van NMBS in 2014
De kerncijfers van NMBS in 2014De kerncijfers van NMBS in 2014
De kerncijfers van NMBS in 2014
 
Plan de transport 2014 un puzzle complexe
Plan de transport 2014 un puzzle complexePlan de transport 2014 un puzzle complexe
Plan de transport 2014 un puzzle complexe
 
Le plan de transport un travail d’équipe
Le plan de transport un travail d’équipeLe plan de transport un travail d’équipe
Le plan de transport un travail d’équipe
 
De treinfaciliteiten bij NMBS
De treinfaciliteiten bij NMBSDe treinfaciliteiten bij NMBS
De treinfaciliteiten bij NMBS
 
How to Become a Thought Leader in Your Niche
How to Become a Thought Leader in Your NicheHow to Become a Thought Leader in Your Niche
How to Become a Thought Leader in Your Niche
 
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Antwerpen
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in AntwerpenAntwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Antwerpen
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Antwerpen
 
Réponses de la SNCB aux questions sur la province du Hainaut
Réponses de la SNCB aux questions sur la province du HainautRéponses de la SNCB aux questions sur la province du Hainaut
Réponses de la SNCB aux questions sur la province du Hainaut
 
Vervoersplan 2014 Luxemburg (FR)
Vervoersplan 2014 Luxemburg (FR)Vervoersplan 2014 Luxemburg (FR)
Vervoersplan 2014 Luxemburg (FR)
 
Brexit: La lettre de Theresa May à Donald Tusk
Brexit: La lettre de Theresa May à Donald TuskBrexit: La lettre de Theresa May à Donald Tusk
Brexit: La lettre de Theresa May à Donald Tusk
 
Mesures d’hiver SNCB
Mesures d’hiver SNCBMesures d’hiver SNCB
Mesures d’hiver SNCB
 
Enterprise mobility -- Clinching future of business
Enterprise mobility -- Clinching future of businessEnterprise mobility -- Clinching future of business
Enterprise mobility -- Clinching future of business
 

Similar to Vervoersplan 12/2017 > 2020: West-Vlaanderen

Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023 2026 Antwerpen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023 2026 AntwerpenRoadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023 2026 Antwerpen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023 2026 Antwerpen
NMBS
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026
NMBS
 
Studiedag Rupelstreek 11 oktober 2016 Blauwe halte Rupel
Studiedag Rupelstreek 11 oktober 2016 Blauwe halte RupelStudiedag Rupelstreek 11 oktober 2016 Blauwe halte Rupel
Studiedag Rupelstreek 11 oktober 2016 Blauwe halte Rupel
Sectorwerking_TOV
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – West-Vlaanderen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – West-VlaanderenRoadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – West-Vlaanderen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – West-Vlaanderen
NMBS
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Oost-Vlaanderen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Oost-VlaanderenRoadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Oost-Vlaanderen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Oost-Vlaanderen
NMBS
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Vlaams-Brabant
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Vlaams-BrabantRoadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Vlaams-Brabant
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Vlaams-Brabant
NMBS
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Limburg
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – LimburgRoadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Limburg
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Limburg
NMBS
 
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Oost-Vlaanderen
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Oost-VlaanderenAntwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Oost-Vlaanderen
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Oost-Vlaanderen
NMBS
 
Invulling basismobiliteit Gelderland
Invulling basismobiliteit GelderlandInvulling basismobiliteit Gelderland
Invulling basismobiliteit Gelderland
CROW
 
Ws9 2 presentatie stad beringen
Ws9 2 presentatie stad beringenWs9 2 presentatie stad beringen
Parkeerretributies Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Parkeerretributies Brussels Hoofdstedelijk GewestParkeerretributies Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Parkeerretributies Brussels Hoofdstedelijk Gewest
bpost
 
BCI Kees Verweij - DINALOG Congres - 1 april 2015 defi
BCI Kees Verweij - DINALOG Congres - 1 april 2015 defiBCI Kees Verweij - DINALOG Congres - 1 april 2015 defi
BCI Kees Verweij - DINALOG Congres - 1 april 2015 defi
Kees Verweij
 
20151021 giovanni palmieri nmbs 18de horta stadsregionaal netwerk voor openba...
20151021 giovanni palmieri nmbs 18de horta stadsregionaal netwerk voor openba...20151021 giovanni palmieri nmbs 18de horta stadsregionaal netwerk voor openba...
20151021 giovanni palmieri nmbs 18de horta stadsregionaal netwerk voor openba...
Koen van Hees
 
Peter Mul - Voortvarend verduurzamen
Peter Mul - Voortvarend verduurzamenPeter Mul - Voortvarend verduurzamen
Peter Mul - Voortvarend verduurzamen
Dutch Power
 
Vervoersplan 2014 Brussel
Vervoersplan 2014 Brussel Vervoersplan 2014 Brussel
Vervoersplan 2014 Brussel
NMBS
 
Plan de transport 2014: le Limbourg
Plan de transport 2014: le LimbourgPlan de transport 2014: le Limbourg
Plan de transport 2014: le Limbourg
SNCB
 
Mobiliteitsavond CD&V Beringen Leopoldsburg
Mobiliteitsavond CD&V Beringen Leopoldsburg Mobiliteitsavond CD&V Beringen Leopoldsburg
Mobiliteitsavond CD&V Beringen Leopoldsburg
Thomas Vints
 
DSD-NL 2017 Uitlevering van Waqua modelschematisaties van de Rijntakken - Tönis
DSD-NL 2017 Uitlevering van Waqua modelschematisaties van de Rijntakken - TönisDSD-NL 2017 Uitlevering van Waqua modelschematisaties van de Rijntakken - Tönis
DSD-NL 2017 Uitlevering van Waqua modelschematisaties van de Rijntakken - Tönis
Deltares
 
Zero emissie logistiek: nationale agenda laadinfrastructuur
Zero emissie logistiek: nationale agenda laadinfrastructuurZero emissie logistiek: nationale agenda laadinfrastructuur
Zero emissie logistiek: nationale agenda laadinfrastructuur
Walther Ploos van Amstel
 
Presentatie Kracht Van Utrecht 16 Mei 2010
Presentatie Kracht Van Utrecht 16 Mei 2010Presentatie Kracht Van Utrecht 16 Mei 2010
Presentatie Kracht Van Utrecht 16 Mei 2010
Jan Korff de Gidts
 

Similar to Vervoersplan 12/2017 > 2020: West-Vlaanderen (20)

Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023 2026 Antwerpen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023 2026 AntwerpenRoadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023 2026 Antwerpen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023 2026 Antwerpen
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026
 
Studiedag Rupelstreek 11 oktober 2016 Blauwe halte Rupel
Studiedag Rupelstreek 11 oktober 2016 Blauwe halte RupelStudiedag Rupelstreek 11 oktober 2016 Blauwe halte Rupel
Studiedag Rupelstreek 11 oktober 2016 Blauwe halte Rupel
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – West-Vlaanderen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – West-VlaanderenRoadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – West-Vlaanderen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – West-Vlaanderen
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Oost-Vlaanderen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Oost-VlaanderenRoadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Oost-Vlaanderen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Oost-Vlaanderen
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Vlaams-Brabant
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Vlaams-BrabantRoadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Vlaams-Brabant
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Vlaams-Brabant
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Limburg
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – LimburgRoadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Limburg
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Limburg
 
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Oost-Vlaanderen
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Oost-VlaanderenAntwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Oost-Vlaanderen
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Oost-Vlaanderen
 
Invulling basismobiliteit Gelderland
Invulling basismobiliteit GelderlandInvulling basismobiliteit Gelderland
Invulling basismobiliteit Gelderland
 
Ws9 2 presentatie stad beringen
Ws9 2 presentatie stad beringenWs9 2 presentatie stad beringen
Ws9 2 presentatie stad beringen
 
Parkeerretributies Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Parkeerretributies Brussels Hoofdstedelijk GewestParkeerretributies Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Parkeerretributies Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 
BCI Kees Verweij - DINALOG Congres - 1 april 2015 defi
BCI Kees Verweij - DINALOG Congres - 1 april 2015 defiBCI Kees Verweij - DINALOG Congres - 1 april 2015 defi
BCI Kees Verweij - DINALOG Congres - 1 april 2015 defi
 
20151021 giovanni palmieri nmbs 18de horta stadsregionaal netwerk voor openba...
20151021 giovanni palmieri nmbs 18de horta stadsregionaal netwerk voor openba...20151021 giovanni palmieri nmbs 18de horta stadsregionaal netwerk voor openba...
20151021 giovanni palmieri nmbs 18de horta stadsregionaal netwerk voor openba...
 
Peter Mul - Voortvarend verduurzamen
Peter Mul - Voortvarend verduurzamenPeter Mul - Voortvarend verduurzamen
Peter Mul - Voortvarend verduurzamen
 
Vervoersplan 2014 Brussel
Vervoersplan 2014 Brussel Vervoersplan 2014 Brussel
Vervoersplan 2014 Brussel
 
Plan de transport 2014: le Limbourg
Plan de transport 2014: le LimbourgPlan de transport 2014: le Limbourg
Plan de transport 2014: le Limbourg
 
Mobiliteitsavond CD&V Beringen Leopoldsburg
Mobiliteitsavond CD&V Beringen Leopoldsburg Mobiliteitsavond CD&V Beringen Leopoldsburg
Mobiliteitsavond CD&V Beringen Leopoldsburg
 
DSD-NL 2017 Uitlevering van Waqua modelschematisaties van de Rijntakken - Tönis
DSD-NL 2017 Uitlevering van Waqua modelschematisaties van de Rijntakken - TönisDSD-NL 2017 Uitlevering van Waqua modelschematisaties van de Rijntakken - Tönis
DSD-NL 2017 Uitlevering van Waqua modelschematisaties van de Rijntakken - Tönis
 
Zero emissie logistiek: nationale agenda laadinfrastructuur
Zero emissie logistiek: nationale agenda laadinfrastructuurZero emissie logistiek: nationale agenda laadinfrastructuur
Zero emissie logistiek: nationale agenda laadinfrastructuur
 
Presentatie Kracht Van Utrecht 16 Mei 2010
Presentatie Kracht Van Utrecht 16 Mei 2010Presentatie Kracht Van Utrecht 16 Mei 2010
Presentatie Kracht Van Utrecht 16 Mei 2010
 

More from NMBS

Vervoersplan 12/2020 – 2023 Oost-Vlaanderen 02
Vervoersplan 12/2020 – 2023 Oost-Vlaanderen 02Vervoersplan 12/2020 – 2023 Oost-Vlaanderen 02
Vervoersplan 12/2020 – 2023 Oost-Vlaanderen 02
NMBS
 
Plan de transport 2020-2023, province de Luxembourg
Plan de transport 2020-2023, province de LuxembourgPlan de transport 2020-2023, province de Luxembourg
Plan de transport 2020-2023, province de Luxembourg
NMBS
 
Welk materieel rijdt op welke verbinding?
Welk materieel rijdt op welke verbinding?Welk materieel rijdt op welke verbinding?
Welk materieel rijdt op welke verbinding?
NMBS
 
Voorstedelijke spoorverbindingen Brussel
Voorstedelijke spoorverbindingen BrusselVoorstedelijke spoorverbindingen Brussel
Voorstedelijke spoorverbindingen Brussel
NMBS
 
Gauwdiefstal
GauwdiefstalGauwdiefstal
Gauwdiefstal
NMBS
 
Gevonden voorwerpen bij NMBS
Gevonden voorwerpen bij NMBSGevonden voorwerpen bij NMBS
Gevonden voorwerpen bij NMBS
NMBS
 

More from NMBS (6)

Vervoersplan 12/2020 – 2023 Oost-Vlaanderen 02
Vervoersplan 12/2020 – 2023 Oost-Vlaanderen 02Vervoersplan 12/2020 – 2023 Oost-Vlaanderen 02
Vervoersplan 12/2020 – 2023 Oost-Vlaanderen 02
 
Plan de transport 2020-2023, province de Luxembourg
Plan de transport 2020-2023, province de LuxembourgPlan de transport 2020-2023, province de Luxembourg
Plan de transport 2020-2023, province de Luxembourg
 
Welk materieel rijdt op welke verbinding?
Welk materieel rijdt op welke verbinding?Welk materieel rijdt op welke verbinding?
Welk materieel rijdt op welke verbinding?
 
Voorstedelijke spoorverbindingen Brussel
Voorstedelijke spoorverbindingen BrusselVoorstedelijke spoorverbindingen Brussel
Voorstedelijke spoorverbindingen Brussel
 
Gauwdiefstal
GauwdiefstalGauwdiefstal
Gauwdiefstal
 
Gevonden voorwerpen bij NMBS
Gevonden voorwerpen bij NMBSGevonden voorwerpen bij NMBS
Gevonden voorwerpen bij NMBS
 

Vervoersplan 12/2017 > 2020: West-Vlaanderen

 • 1. NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations & werkplaatsen Provincie West-Vlaanderen 23 / 03 / 2017
 • 2. Agenda 1. Introductie 2. Vervoersplan 12/2017-2020 3. Ander openbaar vervoer 4. Stations, diensten, multimodaliteit 5. Werkplaatsen
 • 4. West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 4 4 Reizigers binnenland 226,7 mln. Reizigers internationaal 4,9 mln. Stations en stopplaatsen 552 Reizigers/dag tijdens de week 873.000 Cijfers 2015 4 Treinen/dag tijdens de week 3.500 NMBS, een hoofdrolspeler in de Belgische mobiliteit
 • 5. West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 5 5 Aantal binnenlandse reizigers (mln.) 5 Groei met 68 % ! Evolutie van het aantal reizigers van NMBS
 • 6. West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 6 Context vervoersplan 12/2017-2020: dialoog Vervoersplan 12/2014 - 2017 • 03 en 06/2014: NMBS lanceert voor het eerst grote informatierondes in de provincies om te informeren rond vervoersplan 2014 • + belofte ruime dialoog met stakeholders voort te zetten Vervoersplan 12/2017 - 2020 • 09/2015 > 03/2017: infosessies met stakeholders (balans vervoersplan 2014 en consultatie vervoersplan 12/2017-2020) • 06/2016 en 03/2017: roadshows in de provincies • Nieuw is: • voorafgaande consultatie regio’s en stakeholders • intensiever overleg met de regionale vervoersmaatschappijen voor een betere complementariteit (aanpassingen zowel door OV-maatschappijen als door NMBS)
 • 7. West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 7 Beschikbaar budget – goedgekeurde dotaties (KB van 25/12/2016) Niveau infrastructuurvergoeding (KB van 25/12/2016) Beschikbaarheid van materieel en personeel Capaciteit en kwaliteit van de spoorinfrastructuur Beheerscontract -> definieert de algemene uitvoeringsregels van de opdrachten van openbare dienst inzake veiligheid, aanbod, gereguleerde tarieven, stiptheid en de dotaties Voorwaarden voor de implementering van de bestudeerde maatregelen 7 77 Economische en juridische context
 • 8. 2 Vervoersplan 12/2017-2020 • Planning, principes, doelstellingen • Selectie projecten • Overzicht voorziene projecten in de provincie • Verhoging commerciële snelheid • Aansluitingen
 • 9. West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 9 • 1ste ontmoeting met de stakeholders • Doel : balans huidig TP + kader nieuw TP sept. – okt. 2015 • 2de ontmoeting met de stakeholders • Technische vergadering met de openbare vervoermaatschap- pijen • Doel : basisdienstregeling gecadanceerde relaties feb./maart 2016 • 3de ontmoeting met de stakeholders • Technische vergadering met de openbare vervoermaatschap- pijen • Doel : rapport bijkomende vragen aug.– sept. 2016 • Beslissing van de RB • Krachtlijnen en scenario TP okt. 2016 • 4de ontmoeting met de stakeholders • Doel : eerste ontwerp van dienstregelingen (IC, S, P treinen) nov. 2016 9 Roadshows steden & gemeenten • Bijkomende vragen jun. 2016 • Voorbereidende vergadering met de 3 Gewesten • ECMM • Voorbereidende vergaderingen met de 3 Gewesten • ECMM • Voorbereidende vergaderingen met de 3 Gewesten • ECMM Planning (1/2) RAADGEVEND COMITÉ VAN DE TREINREIZIGERS
 • 10. West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 10 Definitieve beslissing van de RB dec. 2016 Verzending dienstregelingen naar gewestelijke OV-maatschap- pijen jan. 2017 Akkoord van de regering 2017 • Roadshow In alle provincies. Ontmoetingen met burgemeesters, gedeputeerden en provinciale overheden • Onderwerp Voorstelling van het transportplan 12/2017-2020 maart-april 2017 LANCERING VAN HET TRANSPORTPLAN 12/2017-2020 10/12/2017 10 16/12/2016: Eerste versie transportplan 12/2017-2020 Planning (2/2) Voorstelling vervoersplan 2017- 2020 aan Raadgevend Comité van Treinreizigers RGCT maart 2017
 • 11. West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 11 11De principes van het vervoersplan Klantgericht VraaggestuurdKwaliteitsgevoelig Kostenefficiënt denken en handelen Integratie S-aanbod Knooppuntensysteem Ketenmobiliteit: de reiziger verplaatst zich zonder zorgen met meerdere openbaarvervoeroperatoren van deur-tot-deur. Ambitieus vervoersplan 12/2017-2020 = vervoersplan 2014-2017 + significante verhoging aanbod
 • 12. West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 12 1212 12 Veiligheid Stiptheid Communicatie reizigers Algemene tevredenheid reizigers Om • nieuwe reizigers aan te trekken • en de tevredenheid van de huidige reizigers te verhogen Doelstellingen vervoersplan 12/2017-2020 2 essentiële pijlers Verminderen rittijden • +3% commerciële snelheid op de 100 belangrijkste verbindingen • Vermindering van het aantal ontkoppelingen • Multimodaliteit Verhogen en optimaliseren van het reizigersaanbod • Aanbod +5,1% 4 mln. trein-km • 20% van de haltes: • Verhoging van de frequentie van de bediening • Uitbreiding aanbod • Uitbreiding aanbod tijdens het weekend • Shopping (zaterdag) • Studenten (zondag) • + 20% aansluitingen/u • 1.564/u 1.851/u • 10.000 bijkomende zitplaatsen ~~
 • 13. 2 Vervoersplan 12/2017-2020 • Planning, principes, doelstellingen • Selectie projecten • Overzicht voorziene projecten in de provincie • Verhoging commerciële snelheid • Aansluitingen
 • 14. West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 14 Voorstedelijk aanbod Brussel: 24 Aanbod van/naar Antwerpen: 14 Aanbod van/naar Gent: 4 Aanbod van/naar Luik: 3 Aanbod van/naar Charleroi: 1 Waals-Brabant: 0 Vlaams-Brabant : 2 Antwerpen: 1 Namen: 4 Limburg: 3 West-Vlaanderen: 10 Henegouwen: 16 Oost-Vlaanderen: 5 Luik: 11 Luxemburg: 9 Intraprovinciaal Vlaanderen: 8 Intraprovinciaal Wallonië: 9Interregionaal 5 14Vragen “vervoersplan” voor de periode 2017 – 2020 Totaal 129 vragen, waarvan 46 m.b.t. voorstadsnetten
 • 15. West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 15 15Selectiecriteria Afweging tussen middelen en vraag selectiecriteria OPERATIONEEL & TECHNISCH Wat is technisch mogelijk • Capaciteit van de infrastructuur • Beschikbaarheid materieel • Beschikbaarheid bestuurders • Beschikbaarheid treinbegeleiders VRAAG Studie over verplaatsing Studie naar elementen die de vraag determineren Huidige vraag (reizigers die nu betrokken zijn) Potentiële vraag (nieuwe reizigers) Behoeften op het vlak van verplaatsing ALGEMEEN Strategisch visie regering Visie op lange termijn • Aansluitingspunten • Coördinatie openbaar- vervoersmiddelen Principes planning • Robuustheid (cadans, verdeling,…) • Transparent / eenvoudig FINANCIEEL Wat is financieel mogelijk • Infrastructuurvergoeding • Energie • Bijkomende onderhoudskost • Bijkomende personeelskost
 • 16. West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 16 Selectie van de projecten: aftoetsen aan selectiecriteria Vragen vanuit alle provincies 129 (Na maakbaar- heidstudie horizon 2017) 100 Eind- selectie 65 Operationele & technische criteria Algemene principes Vraag Financiële mogelijkheden
 • 17. West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 17 Vervoersplan 12/2017-2020: de grote lijnen Krachtlijnen • Verhoging van het voorstedelijk aanbod rond de grote steden • Uitbreiding weekendaanbod (treinverbindingen naar de grotere winkelsteden (op zaterdag) en extra studententreinen (op zondag) • Optimaliseren aansluitingen • Verlagen reistijd waar mogelijk Onder voorbehoud van goedkeuring door Ministerraad en goedkeuring van het investeringsplan Infrabel 86 haltes bieden nieuwe verbindingen aan tijdens de week 114 haltes krijgen een betere bediening tijdens de piek en/of ‘s morgens vroeg of ‘s avonds laat 120 haltes betere bediening in het weekend 70 treinaansluitings- knooppunten: • Vandaag:1.564 aansluitingen/uur (op gecadanceerde verbindingen) • Vanaf 12/2017: 1.851 aansluitingen/uur (+ 287 of +18 %) Verhoging van het aanbod + 5,1 % trein-km Reistijden gemiddeld 3 % korter voor de 100 belangrijkste oorsprong- bestemmingkoppels
 • 18. 2 Vervoersplan 12/2017-2020 • Planning, principes, doelstellingen • Selectie projecten • Overzicht voorziene projecten in de provincie • Verhoging commerciële snelheid • Aansluitingen
 • 19. Vermindering reistijd van en naar Knokke & Blankenberge - De treinen tussen Genk en Knokke & Blankenberge (ont)koppelen in Brugge (IC-03) - De IC van/naar Brussels Airport heeft Brugge als eindbestemming (IC-23) . Reistijden (min.) Knokke Huidig 12/2017 Gent 58 50 Brussel-Zuid 92 84 Huidig bedieningsschema Reistijden (min.) Blankenberge Huidig 12/2017 Gent 53 41 Brussel-Zuid 87 74 IC 1 Knokke IC 2 IC 3 IC23 L02 Oostende Zeebrugge Blankenberge Brugge IC 3 IC3 Gent-Antwerpen-Centraal Gent–Leuven-Eupen Gent–Brussel–Hasselt-Genk Gent–Brussel–BruselAirport IC1 IC2 - Eén IC rijdt tussen Genk en Blankenberge (IC-03) - De andere IC rijdt tussen Brussels Airport en Knokke (IC-23) Transportplan 12/2017 - 2020 IC 3 Blankenberge IC3Gent–Brussel–Hasselt-Genk Knokke IC23Gent–Brussel–BruselAirport IC 1 IC 2 L02 Oostende Zeebrugge Brugge Gent-Antwerpen-Centraal Gent–Leuven-EupenIC1 IC2 IC 23 19 Onder voorbehoud van goedkeuring door Ministerraad en goedkeuring van het investeringsplan Infrabel
 • 20. West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 20 Snelle, rechtstreekse IC-trein tussen Brugge en Brussels Airport tijdens het weekend Huidige situatie Geen verbinding tussen Brugge en Brussels Airport- Zaventem tijdens het weekend Vanaf december 2017 Een performante IC-relatie tussen Brugge en Brussels Airport-Zaventem tijdens het weekend IC-23 rijdt ook in het weekend tussen Knokke en Brussels Airport-Zaventem Onder voorbehoud van goedkeuring door Ministerraad en goedkeuring van het investeringsplan Infrabel
 • 21. Huidig bedieningsschema - Aansluitingskruis in Lichtervelde dankzij lange stilstand van de IC-23 (10 minuten) - Gunstig voor aansluitingen, maar penaliserend voor doorrijdende reizigers - Kortere stilstanden in Lichtervelde (1 minuut) - Kortere reistijden voor doorrijdende reizigers - Tijdens de piekuren ongewijzigde overstap van en naar Brugge, in daluren langere overstaptijd Transportplan 12/2017 Tijdens de piek 6’ overstap met P-treinen Reistijden vanuit Kortrijk (minuten) Relatie Bestemming Huidige 12/2017 IC-32 Brugge 46 46 IC-23 Brugge 59 51 IC-23 Oostende 77 67 (65 in piek) (hele dag) 21Verbetering van de commerciële snelheid op lijn 66 Kortrijk - Brugge Onder voorbehoud van goedkeuring door Ministerraad en goedkeuring van het investeringsplan Infrabel
 • 22. West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 22 Verlenging van de S3-trein van Oudenaarde tot Kortrijk Huidige situatie • De S3-trein rijdt tussen Oudenaarde – Brussel en Dendermonde • De L-05 uit Gent splitst in Oudenaarde, een tak gaat naar Ronse, een andere naar Kortrijk • Er is geen aansluiting voor de reizigers van Sint- Denijs-Boekel & Munkzwalm naar Kortrijk buiten de piekuren Vanaf december 2017 • De S3-trein rijdt tussen Zottegem – Brussel en Dendermonde • De L-05 uit Gent splitst niet meer in Oudenaarde en rijdt sneller door naar Ronse • Aansluiting te Zottegem vanuit Geraardsbergen richting Oudenaarde en Kortrijk verder geoptimaliseerd • Rechtstreeks en sneller vanuit St-Denijs-Boekel en Munkzwalm naar Kortrijk VICHTE ANZEGEM OUDENAARDE ST-DENIJS-BOEKEL MUNKZW ALM HILLEGEM HERZELE TERHAGENBURST EDE HAALTERTW ELLE DENDERLEEUW 4 ZOTTEGEM 15 NaarBrugge & Oostende NaarBrugge & Oostende VICHTE ANZEGEM OUDENAARDE ST-DENIJS-BOEKEL MUNKZW ALM HILLEGEM HERZELE TERHAGENBURST EDE HAALTERTW ELLE DENDERLEEUW 4 ZOTTEGEM 1 36 Onder voorbehoud van goedkeuring door Ministerraad en goedkeuring van het investeringsplan Infrabel
 • 23. DE PANNEKOKSIJDEVEURNE DIKSMUIDE KORTEMARKLICHTERVELDE TIELT DEINZE DE PINTE GENT-SINT-PIETERS W ETTEREN SCHELLEBELLE SERKAMPLEDE AALST IC De Panne – Antwerpen-Centraal • Van De Panne - Lichtervelde - Deinze … rechtstreeks naar Gent-Dampoort, Lokeren, Sint-Niklaas en Antwerpen-Centraal (464 reizigers) • Robuustere relatie (stiptheid) Huidig aanbod - IC-29 De Panne – Gent-Sint-Pieters – Aalst – Brussel NZV - Landen - IC-28 Gent-Sint-Pieters – Antwerpen-Centraal Vanaf december 2017 - IC-29 Gent-Sint-Pieters – Aalst – Brussel NZV – Landen - IC-28 De Panne – Gent-Sint-Pieters – Antwerpen-Centraal • Van De Panne - De Pinte niet meer rechtstreeks naar Wetteren en Aalst (42 reizigers) en de luchthaven (40 reizigers) • Overstap in Gent-Sint-Pieters tussen IC-28 en de IC-29 naar Wetteren, Aalst, luchthaven … Voordelen Nadelen 23 Onder voorbehoud van goedkeuring door Ministerraad en goedkeuring van het investeringsplan Infrabel
 • 24. West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 24 Studententreinen op zondagavond Drie extra P-treinen naar de universiteitssteden Onder voorbehoud van goedkeuring door Ministerraad en goedkeuring van het investeringsplan Infrabel De Panne - Gent - Brussel NZV - Leuven (via snelle L50A) Hasselt - Diest - Aarschot - Brussel NZV - Gent-St.-Pieters (via bocht van Leuven) Neerpelt/Mol* - Leuven - Heverlee + P-treinen van vandaag • Poperinge – Kortrijk – Gent – Mechelen – Leuven – Heverlee • Hamont – Neerpelt – Leuven – Heverlee • Essen – Antwerpen – Leuven – Heverlee • Tongeren – Hasselt – Aarschot – Leuven
 • 25. Studententreinen op zondagavond • Studententreinen naar de universiteitssteden / West-Vlaanderen 25 Extra studententrein P-treinen NEW De Panne 19:19 Koksijde 19:24 Veurne 19:27 Diksmuide 19:39 Kortemark 19:49 Lichtervelde 19:55 Tielt 20:07 Deinze 20:18 De Pinte 20:25 Gent-St-Pieters 20:36 Brussel-Zuid 21:06 Brussel-Ctl 21:12 Brussel-Noord 21:17 Leuven 21:37 Bestaande studententrein P-trein Poperinge 18:52 Ieper 19:01 Komen 19:11 Wervik 19:16 Menen 19:22 Wevelgem 19:27 Bissegem 19:31 Kortrijk 19:39 Harelbeke 19:45 Waregem 19:52 Deinze 20:02 De Pinte 20:09 Gent-t-Pieters 20:20 Merelbeke 20:28 Wetteren 20:36 Dendermonde 20:50 Londerzeel 21:01 Mechelen 21:16 Leuven 21:32 Heverlee 21:45 St-Joris-Weert 21:55 Gent-St-Pieters Onder voorbehoud van goedkeuring door Ministerraad en goedkeuring van het investeringsplan Infrabel
 • 26. 2 Vervoersplan 12/2017-2020 • Planning, principes, doelstellingen • Selectie projecten • Overzicht voorziene projecten in de provincie • Verhoging commerciële snelheid • Aansluitingen
 • 27. West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 27 Verbetering commerciële snelheid Doel: verbetering van de commerciële snelheid met 3% op de eerste 100 koppels oorsprong-bestemming Gemiddelde rittijd Gemiddelde commerciële snelheid 12/2014 12/2017 29,5 min 28,6 min 75,0 km/h 77,2 km/h - 2,9% + 3,0%
 • 28. West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 28 Verbetering commerciële snelheid Verbeteringen van de rittijden 1/2 Brussel-Zuid – Brugge 57’ > 54’ Rittijd -3’ Brussel-Zuid – Oostende 74’ > 70’ Rittijd -4’ Kortrijk – Roeselare 20’ > 18’ Rittijd -2’ Gent-St-Pieters – Waregem 20’ > 18’ Rittijd -2’ Brussel-Zuid – Kortrijk 70’ > 68’ Rittijd -2’
 • 29. West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 29 Verbetering commerciële snelheid Verbeteringen van de rittijden 2/2 Knokke – Gent-St-Pieters 58’ > 50’ Rittijd -8’ Knokke – Brugge 22’ > 21’ Rittijd -1’ Blankenberge – Gent-St-Pieters 53’ > 41’ Rittijd -12’ Blankenberge – Brugge 14’ > 13’ Rittijd -1’ Kortrijk – Oostende 77’ > 67’ Rittijd -10’ Roeselare – Oostende 55’ > 45’ Rittijd -10’
 • 30. West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 30 Verbetering commerciële snelheid Verbindingen die in reistijd gelijk blijven of toenemen Gent-St-Pieters – Kortrijk 26’ > 27’ Rittijd +1’ Brugge – Oostende 15’ > 15’ Rittijd = 0’ Brugge - Roeselare 26’ > 26’ Rittijd = 0’ Gent-St-Pieters – Ieper 65’ > 67’ Rittijd +2’ Gent-St-Pieters – De Panne 73’ > 75’ Rittijd +2’
 • 31. 2 Vervoersplan 2017 • Planning, principes, doelstellingen • Selectie projecten • Overzicht voorziene projecten in de provincie • Verhoging commerciële snelheid • Aansluitingen
 • 32. West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 32 Leuven Antwerpen-Berchem. Luik-G. Brussel-N Hasselt Gent-St-P. Brugge Brussel-Z Verviers-C. Kortrijk Bergen Charleroi-Z. Namen Mechelen Lier Herentals Aarschot Oudenaarde Zottegem Denderleeuw Dendermonde Lokeren Sint-Niklaas Lichtervelde Ottignies AatDoornik ‘s Gravenbrakel La Louvière-Sud LuttreJurbeke Ciney Aansluitingen: algemeen Belangrijkste overstapstations Meer dan 100 overstappers Meer dan 1.000 overstappers 12% à 15% (+/- 45.000 reizigers) neemt elke dag een aansluiting Aansluiting nemen wordt overwogen bij overstaptijd tussen 4’ en 20’ 70 treinaansluitingsknooppunten op het net: • Momenteel 1.564 aansluitingen/uur (op gecadanceerde verbindingen) • Vanaf 12/2017 1.851 aansluitingen/uur (+ 287 of +18%) Aarlen
 • 33. West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 33 Leuven Luik Vilvoorde Hasselt Gent Brugge Couvin Verviers-C. Kortrijk Bergen Charleroi Namen Mechelen Lier Herentals Aarschot Oudenaarde Aalst St-Niklaas Lichtervelde Ottignies Aat Doornik La Louvière-Sud Nijvel Ciney Aansluitingen: intermodaliteit Belangrijkste intermodale stations intermodaal knooppunt hub AntwerpenOostende Waterloo Mol Aarlen Huy Libramont Noorderkempen Rivage. Marloie Dinant Landen
 • 35. 4 Stations, diensten, multimodaliteit • Context: investeringsplan 2016-2020 • Stations/stopplaatsen in West-Vlaanderen • Investeringen parkings en PBM • Zoom op de realisaties en projecten
 • 36. West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 36 36 Voorstel NMBS: prioriteiten Context: investeringsplan 2016 – 2020 (1) Het investeringsplan is nog niet definitief. Totaal budget: 3,072 miljard euro → 614 miljoen euro/jaar Waarvan ongeveer 1/6e voor stations. Een groot deel van dit budget is vastgelegd (projecten die lopen of waar een engagement voor bestaat). 3. Projecten met een directe invloed op de beleving van de klant inzake: • veiligheid • kwaliteit dienstverlening • comfort 2. Onthaal reizigers → voltooiing van aan de gang zijnde projecten en projecten waavoor een engagement is aangegaan 1. Rollend materieel → vernieuwing en installatie ETCS
 • 37. 4 Stations, diensten, multimodaliteit • Context: investeringsplan 2016-2020 • Stations/stopplaatsen in West-Vlaanderen • Investeringen parkings en PBM • Zoom op de realisaties en projecten
 • 38. West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 38 NMBS in West-Vlaanderen 36 19 stations 17 stopplaatsen 61.878 Instappende reizigers 18.095 Brugge 10.007 Kortrijk 7.330 Oostende 4.876 NMBS-parkings 15.539 Fietsenstallingen 349 Bewakingscamera’s 16 samenwerkings- overeenkomsten met gemeenten 55 Automaten 3 stations 7 Blue-bike stations 6 Fietspunten
 • 39. 4 Stations, diensten, multimodaliteit • Context: investeringsplan 2016-2020 • Stations/stopplaatsen in West-Vlaanderen • Investeringen parkings en PBM • Zoom op de realisaties en projecten
 • 40. West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 40 Investeringen parkings en PBM Toegankelijk voor PBM P auto’s < 50 P auto’s van 50 tot 750 P auto’s > 750 P fietsen < 50 P fietsen van 50 tot 750 P fietsen > 750 kp.-b.k. 51.550 WEST- VLAANDEREN Knokke-Heist Damme Beernem Brugge Oostkamp Zedelgem Jabbeke Zuienkerke Blankenberge Torhout De Panne Koksijde Nieuwpoort Veurne Alveringem De Haan Bredene Oostende Middelkerke Oudenburg Gistel Ichtegem Diksmuide Koekelare Kortemark Houthulst Lo-Reninge Wingene Tielt Ruiselede Pittem Ardooie Meulebeke Dentergem Wielsbeke Oostrozebeke Hooglede Staden Roeselare Izegem Ledegem Moorslede Ingelmunster Poperinge Vleteren Ieper Wervik Zonnebeke Langemark- Poelkapelle Mesen Heuvelland Waregem Anzegem Avelgem Lendelede Kuurne Wevelgem Menen Harelbeke Deerlijk Zwevegem Kortrijk Spiere- Helkijn 50F 202 73 73 73 51 51 51A 51B 50A/5 50A 66 66 66 69 69 75 75 89 Y. Dudzele Y. Blauwe Toren Y. Oostkamp Lauwe Zweedse Kaai Heule Deerlijk Duinbergen Lissewege Zwankendamme Zeebrugge-Strand Brugge-Sint-Pieters VichteBissegem Aarsele ZEDELGEM KORTEMARK KOKSIJDE HEIST BEERNEM OOSTKAMP INGELMUNSTER HARELBEKE ANZEGEM WERVIK WEVELGEM ZEEBRUGGE-DORP TORHOUT DIKSMUIDE VEURNE IZEGEM MENEN POPERINGE WAREGEM TIELT LICHTERVELDE KNOKKE BLANKENBERGE ROESELARE IEPER ZEEBRUGGE-VORMING OOSTENDE BRUGGE KORTRIJK DUNKERQUE BEERNEM BLANKENBERGE BRUGGE DE PANNE DIKSMUIDE HARELBEKE HEIST IEPER INGELMUNSTER IZEGEM KNOKKE KOKSIJDE KORTEMARK KORTRIJK LICHTERVELDE MENEN OOSTENDE POPERINGE ROESELARE TIELT TORHOUT VEURNE WAREGEM WERVIK WEVELGEM ZEDELGEM Vichte
 • 41. West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 41 Evolutie van parkings 2008 – 2016 Capaciteit eind 2008 Uitbreiding Capaciteit eind 2016 Capaciteit eind 2008 Uitbreiding Capaciteit eind 2016 West-Vlaanderen 3.410 1.466 4.876 10.819 4.720 15.539 TOTAAL (Nationaal) 48.694 15.237 63.931 62.430 32.267 94.697 3.410 3.460 3.955 3.955 4.152 4.152 4.832 4.876 4.876 5.873 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2020 Evolutie autoparkings 10.819 11.023 14.752 14.752 14.756 14.776 15.100 15.489 15.539 16.289 8000 10000 12000 14000 16000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2020 Evolutie fietsenstallingen 2020: raming 2020: raming
 • 42. West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 42 Diensten PBM in de stations 3u Assistentie PBM met aanvraag tot 3u voor vertrek Assistentie PBM met aanvraag tot 24u voor vertrek Stations met taxidienst
 • 43. 4 Stations, diensten, multimodaliteit • Context: investeringsplan 2016-2020 • Stations/stopplaatsen in Oost-Vlaanderen • Investeringen parkings en PBM • Zoom op de realisaties en projecten
 • 44. West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 44 Kortrijk Gepland (2017 – 2021): • Fase 1 van het project voor het omvormen van het station tot een intermodaal knooppunt. • Voor NMBS: bouw van een ondergrondse parking met 1200 parkeerplaatsen (waarvan 1000 NMBS en 200 Parko) • Bouw toegangswegen tot de nieuwe parking Nog geen planning: fase 2 van het project • 2300 fietsplaatsen • Vernieuwen van de stationsinfrastructuur
 • 45. West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 45 Kortrijk Ontsluiting parking (fase 1) Fietsenstalling zuid (fase 2) Ondergrondse parking (fase 1) Fietsenstalling noord (fase 2)
 • 46. West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 46 Oostende Gerealiseerd: • Restauratie van het stationsgebouw fase 1 In uitvoering: • Bouw van parkeergebouw met 680 parkeerplaatsen (2014 – 2017). Opening op 31 maart 2017 • Bouw van nieuwe perrons, perronoverkapping, toegang tot de perrons via voetgangersbrug met liften en trappen (2014-2018). • Restauratie stationsgebouw (wachtzaal, concessies, burelen, gevels) (2015 – 2017) Gepland: • Bouw van een fietsenstalling met 1400 plaatsen (juni 2017 – 2018)
 • 47. West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 47 Oostende
 • 48. West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 48 Roeselare Gerealiseerd: • Vernieuwing perronuitrusting en toegangen tot de perrons met liften en roltrappen, voltooid in 2011 • Bouw van een parking met 550 plaatsen, voltooid in 2014 • Bouw van nieuwe fietsenstallingen met in totaal 900 plaatsen • Nieuw busstation De Lijn In uitvoering (2016 - 2017): • Vernieuwing van het stationsgebouw
 • 49. West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 49 Roeselare
 • 50. West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 50 Roeselare
 • 51. West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 51 Blankenberge Gerealiseerd (voltooid in 2016): • Ruwbouw station • Parking voor 750 wagens (waarvan 120 voor NMBS) • Fietsenstallingen voor 280 fietsen en 15 bromfietsen In uitvoering (2017 - 2018): • Inrichting van het stationsgebouw
 • 52. West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 52 Ieper Gerealiseerd (voltooid in 2016): • Vernieuwing van de bestaande fietsenstalling, met behoud van de capaciteit van 260 plaatsen • Gelijkgrondse parking met 310 plaatsen (uitbreiding met 200 plaatsen)
 • 54. West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 54 Tractiewerkplaats Oostende Geplande werken • Nieuwe hall WHV (begin werken 11/2017, indienststelling 09/2019) • 200 meter lang en 18 m breed, 2 sporen • Schouwput (365 meter lang) met pantoplatform, naast de nieuwe hall • Nieuwe hall WET (begin werken 2020, indienststelling 2022) Nieuwe hall WHV Nieuwe hall WET
 • 55. West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 55 Tractiewerkplaats Oostende Geplande investeringen in uitrusting Tractiewerkplaats Oostende • Vernieuwing riolering (indienststelling in 2018) • Aankoop van vijzels voor de nieuwe werkplaatsen WHV en WET (indienststelling in 2019 en 2022) • Vernieuwing verlichting bundel C, hogere lichtsterkte met minder verbruik (indienststelling in 2019) • Vernieuwing verouderde sporen in uitwijkbundels WET (indienststelling 2019) • Aankoop nieuwe industriële seininrichting, zodat er onafhankelijk en optimaler kan worden gerangeerd op de site (indienststelling 2020) Vijzels
 • 56. West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 56 Onderhoudspost Kortrijk Geplande werken • Bouw van een nieuwe Train-wash in bundel B met een betere toegankelijkheid (indienststelling in 2019) • Bouw van een nieuwe schouwput 350 meter met 60 meter pantoplatform (indienststelling in 2019) • Aanpassing spoorinfrastructuur in bundel B met o.a. dienstwegen voor schoonmaak rollend materieel (indienststelling in 2019) • Vernieuwing van de sporen in bundel D (indienststelling in 2019) • Nieuwe WC-ledigingsinstallatie in bundel B en D (indienststelling in 2019) • Aankoop platformen toegang dak rollend materieel (indienststelling in 2017) Train-wash (voorbeeld Schaarbeek) Pantoplatform (voorbeeld Leuven) Brede dienstwegen voor schoonmaak en WC- lediging (voorbeeld Ottignies)
 • 57. West-Vlaanderen / NMBS Vervoersplan 12/2017-2020 & Projecten stations en werkplaatsen / 57 Conclusie • Vervoersplan 12/2017-2020 is in diverse opzichten een belangrijke verbetering voor de meerderheid van onze reizigers (reistijden, amplitude, frequentie) • Groter aanbod ondanks strikt financieel kader en beperkingen inzake infrastructuur • Deze presentatie is als pdf beschikbaar op www.nmbs.be/corporate • Een online routeplanner met de tijdelijke dienstregeling 12/2017 zal beschikbaar zijn vanaf eind mei 2017