SlideShare a Scribd company logo
nmbs
Vervoersplan
NMBS
Provincie West-Vlaanderen – 01/07/2019
2
nmbs
Agenda
1. NMBS, hoofdrolspeler in de mobiliteit
2. De uitdaging van de liberalisering
3. Vervoersplan
4. Volgende stappen
nmbs
1. NMBS, hoofdrolspeler in de mobiliteit
facts & figures
4
nmbs
NMBS, een maatschappij met drie kernactiviteiten
1. haar reizigers veilig, stipt en comfortabel per trein op hun bestemming brengen;
2. het beheer, het onderhoud en het vernieuwen van treinen op een efficiënte en doordachte manier;
3. een klantvriendelijk onthaal in functioneel ingerichte stations garanderen.
1 2 3
5
nmbs
binnenlandse
reizigers
243,9 mln.
internationale
reizigers
3,0 mln.
reizigers/dag
(op weekdagen)
893.700
stations
554
treinen/dag
(op weekdagen)
3.800
medewerkers
17.703
Kerncijfers 2018
6
nmbs
Het marktaandeel van de trein in de
woon-werkverplaatsingen naar Brussel
Bron: FOD Mobiliteit , Diagnostiek woon-werkverkeer 2017
56%
58%
65%
65%
66%
68%
68%
74%
75%
78%
78%
78%
79%
80%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Antwerpen
Charleroi
Mons
Namur
Mechelen
Leuven
Hasselt
Liège
Kortrijk
Gent
Brugge
Oostende
Oudenaarde
Zottegem
7
nmbs
Stijging van het aantal reizigers (in miljoen)
134,8
139,9
146,5
150,8
155,0
165,0
177,6
187,5
196,6
206,2
210,1
215,1
221,3 223,3 223,0 224,8 226,7 227,1
235,5
243,9
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
220,0
240,0
260,0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stijging van 81% in 20 jaar
8
nmbs
Concentratie tijdens de piekuren
Weekdag Zaterdag Zondag
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
00:00
01:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SNCB passenger boardings per hour (per day)
Weekday Saturday Sunday
De verhouding “hyperpiek” vs.
“buiten piek” op weekdagen is
opvallend :
5,2 maal meer opstappende
reizigers tijdens de tijdspanne
07:00-07:59 dan tijdens de
tijdspanne 10:00-10:59.
Aantal opstappende NMBS-reizigers per uur (per dag)
9
nmbs
5.2 4.9
2.2 2.4
4.0
8.3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SNCB London GB key
cities -
excl.
London
Suburban
rail - low
Suburban
rail -
average
Suburban
rail - high
ratioofpeaktointerpeakdemand
(busiesthourduringpeaktoquietesthour
duringbetweenpeaks) Peak to interpeak demand ratio
Ratiovraagpiekvs.dal
(druksteuurtijdenspiekvs.minstdrukkeuurtijdens
dalperiode)
Londen Britse
metropolen
buiten Londen
Voorstedelijk
spoor - laag
Voorstedelijk
spoor –
gemiddeld
Voorstedelijk
spoor - hoog
NMBS
De voorstedelijke spoorwegnetwerken hebben typisch een veel
sterkere vraag tijdens de spitsuren – als gevolg van de vele woon-
werkverplaatsingen ligt de NMBS-vraag hoger dan bij de gemiddelde
voorstedelijke spoorwegnetwerken
Bron: Imperial College (Railway and Transport Strategy Centre)
Challenge tijdens de piekuren
Ratio vraag piek vs. dal
10
nmbs
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
%ofboardingpassengers(weekdays)
5528026
60% van de reizigers stappen op in een
station van de top 26
20% van de reizigers stappen op in
de top 27-80 van de stations
20% van de reizigers stappen
op in de 472 overblijvende
stations
Vergelijking met de
Nederlandse operator NS
NS NMBS
277 stations 552 stations
18 mia pax-
km
10 mia pax-
km
Challenge voor de stations
11
nmbs
Evolutie van de stiptheid
87,0%
88,4%
86,0%
89,6%
90,8%
90,3%
89,7%
88,0%
90,4%
83,0%
84,0%
85,0%
86,0%
87,0%
88,0%
89,0%
90,0%
91,0%
92,0%
Jan - Mei 2011 Jan - Mei 2012 Jan - Mei 2013 Jan - Mei 2014 Jan - Mei 2015 Jan - Mei 2016 Jan - Mei 2017 Jan - Mei 2018 Jan - Mei 2019
Gecumuleerde stiptheid periode januari - mei per jaar
12
nmbs
Impact op stiptheid
Infrabel-netwerk onder druk (werken) (bv. lijn 37)
84,1%
82,5%
80,8%
79,4%
87,2%
68,1%
79,0% 79,3%
73,3%
69,9%
84,7%
87,6%
60,4%
65,7%
73,3%
85,1%
95,6%
50,0%
55,0%
60,0%
65,0%
70,0%
75,0%
80,0%
85,0%
90,0%
95,0%
100,0%
sep/17 okt/17 nov/17 dec/17 jan/18 feb/18 mrt/18 apr/18 mei/18 jun/18 jul/18 aug/18 sep/18 okt/18 nov/18 dec/18
Stiptheid van de verbindingen die via de werf Pepinster – Verviers reden in 2018
Begin van de Dienst op
Enkelspoor (aan 60 km/u)
Snelheidsbeperking van
60 km/u tot 40 km/u
Afschaffing van L 09 in
de DOES
Einde van de Dienst
op Enkelspoor
Lancering aangepast vervoersplan
met buffer, maar geen werken Begin
vakantieperiode
Integratie van de
snelheidsbeperking in
de dienstregeling
nmbs
2. De uitdaging van de liberalisering
14
nmbs
2023: Liberalisering van het binnenlandse reizigersvervoer
2007
Liberalisering van het
goederenvervoer per spoor
2010
Liberalisering van het
internationale reizigersvervoer per
spoor
2020
Liberalisering van het
binnenlandse reizigersvervoer per
spoor (open access)
2023
In concurrentiestelling voor de
toewijzing van de opdrachten van
openbare dienst voor
reizigersvervoer per spoor
15
nmbs
2023: Liberalisering van het binnenlandse reizigersvervoer
• De in concurrentiestelling wordt de regel voor de
toewijzing van de opdrachten van openbare dienst vanaf
25/12/2023.
• In tussentijd blijft een rechtstreekse toewijzing mogelijk voor
een maximale periode van 10 jaar.
• Voor het verkrijgen van een rechtstreekse toewijzing moet het
bedrijf haar transformatiecapaciteit aantonen.
In concurrentiestelling voor de
toewijzing van de opdrachten van
openbare dienst
16
nmbs
Meerdere vormen van concurrentie zullen een impact
hebben op NMBS
Concurrentie voor
klanten (contact)
Spoorweg-
concurrentie
Aan de uiteinden van de
verplaatsing (1st & last mile)
Enkele potentiële concurrenten
Modale
concurrentie
In open access
Planning en reservering1)
Planning, reservering1) en
betaling2)
Via in concurrentiestelling van
de opdrachten van openbare
dienst
Voor de volledige
verplaatsing (alternatieve
modi voor de trein, zoals de
bus of de deelauto)
1) De prijs van de reis moet aangeduid zijn
2) De betaling moet toegankelijk zijn voor alle transportmodi die voorgesteld worden door het platform
17
nmbs
Financiële ondersteuning van de investeringen die absoluut noodzakelijk
zijn voor de spoorsector.
nmbs
Duidelijke rollen voor de betrokken actoren.
Het creëren van een level playing field.
Een weldoordachte en gestructureerde opening van de binnenlandse
markt in het voordeel van de klant.
Noodzaak van een gezamenlijke, ambitieuze langetermijnvisie op
de mobiliteit.
Maatregelen ter ondersteuning van de modal shift.
Voorspelbaar financieel kader met een tienjarig budget- en
performantietraject.
NMBS roept de steun in
van de overheden om
samen de uitdagingen
aan te gaan
Actualisatie van de opdracht van openbare dienst.
De bevestiging van de opdracht van openbare dienst voor NMBS.
17
18
nmbs
We maken van NMBS een moderne, digitale en efficiënte onderneming ten
dienste van al haar klanten.
We plaatsen duurzaamheid centraal in onze métiers en in onze manier van
werken.
We vereenvoudigen onze werkmethodes en implementeren performante
werkregimes.
We investeren zowel in de kennis en technische expertise als in de
gedrags- en managementcompetenties van onze medewerkers. Tegelijk
nemen we permanent initiatieven die bijdragen tot hun veiligheid en welzijn.
We zijn klant- en resultaatgericht, we munten uit in onze métiers en zijn
ambassadeurs van NMBS.
Onze sterke engagementen voor de toekomst van NMBS
1
2
3
4
5
Zo stellen we alles in het werk om de opdracht van openbare treindienst voor
het volledige Belgische net toegewezen te krijgen en om van NMBS de
intermodale speler te maken ten dienste van een duurzame mobiliteit.
nmbs
3. Vervoersplan
20
nmbs
December 2014, lancering van het vervoersplan
December 2017, lancering van het vervoersplan
Eerste roadshows in maart 2014
Voorstelling van de onderzoeksresultaten in juni 2014
Eerste roadshows in mei 2016
Voorstelling van de onderzoeksresultaten in maart 2017
Waarom organiseren we roadshows?
21
nmbs
Beheerscontract → definieert de algemene uitvoeringsregels van de opdrachten van
openbare dienst inzake veiligheid, aanbod, gereguleerde tarieven, stiptheid en de
dotaties
Beschikbaar budget (dotaties)
Infrastructuurvergoeding
Beschikbaarheid van materieel en personeel
Capaciteit en kwaliteit van de spoorinfrastructuur
Belangrijkste doel : beantwoorden aan de behoeften van de markt en de mobiliteit
Voorwaarden :
Context
22
nmbs
Balans van het vorige vervoersplan
Aangekondigde toestand Toestand 12/2018
Aanbod
Bediening haltes
# aansluitingen
Commerciële
snelheid
+5,1% +5,5%
Groei 3,9Mio tkm Groei 4,2Mio tkm
+20% +20%
+ Seraing & Ougrée in het weekend
+ Aulnoye-Aymerie & Maubeuge
+18% +19%
1.861 aansluitingen/uur i.p.v. 1.571 1.868 aansluitingen/uur i.p.v. 1.571
+2,98% +2,83%
77,2 km/u i.p.v. 75,0 km/u
Rittijd = 28,5’ i.p.v. 29,4’
- Op de 100 belangrijkste O-B -
77,1 km/u i.p.v. 75,0 km/h
Rittijd = 28,5’ i.p.v. 29,4’
- Op de 100 belangrijkste O-B -
23
nmbs
De uitdagingen
• de stiptheid verbeteren
• de betrouwbaarheid van de
dienstverlening garanderen
• de productiviteit verhogen
• de werken van Infrabel beheren
• de klantentevredenheid
verhogen
• de amplitude verhogen
• de betrouwbaarheid van
aansluitingen verhogen
• het aanbod verduidelijken
• commerciële snelheid
• haltebeleid
• harmonisering van het materieel
• goed gedefinieerde verbindingen
InterCity (IC), voorStedelijk (S)
of Lokaal (L)
• …
• de modal shift bevorderen
(potentiële vraag) rekening
houdend met de
mobiliteitsbehoeften
LIC
km/h
24
nmbs
Infrabel-netwerk onder druk (werken)
Veel infrastructuurwerken
worden simultaan op het
netwerk uitgevoerd.
Deze werken beperken de
capaciteit en kunnen tot een
tijdelijke vermindering van het
aanbod leiden of tot een
vermindering van de
betrouwbaarheid van de
treindienst.
Werven verminderen tijdelijk
de capaciteit van het
spoornetwerk terwijl de groei
van het reizigersvervoer meer
capaciteit vereist.
Voorbeeld van geplande werken in mei 2020
25
nmbs
Roadshows steden en gemeenten
juni/juli
2018 2019
mei –
nov
dec jan feb maar apr mei jun jul aug sept okt nov dec
1ste ontmoeting
met de stakeholders
• Doel: balans huidig VP
+ kader nieuw VP
dec – jan
2de ontmoeting
met de stakeholders
• Technische vergadering
met de openbare
vervoersmaatschappijen
• Doel: rapportering roadshows
en gedachtenwisseling
augustus
3de ontmoeting met de
stakeholders
• Doel: eerste project van
de dienstregeling (IC-, S-,
P-treinen)
november
Beslissing van de RvB
• Krachtlijnen en scenario VP
oktober
Planning
26
nmbs
Roadshows
• Ontmoetingen met de
burgemeesters,
volksvertegenwoordigers,
provinciale gedeputeerden en
verantwoordelijken van de
vervoersregioraden
• Onderwerp
Voorstelling van het VP 12/2020
maart - mei
2019 2020
dec jan feb maar apr mei jun jul aug sept oct nov dec
Doorgeven
dienstregeling aan
regionale openbaar-
vervoersmaatschap-
pijen
dec – jan
Lancering van het nieuwe
vervoersplan
december
Definitieve
beslissing RvB
december
4de ontmoeting met
het RGCT
Doel: voorstelling van
het VP 12/2020
januari
Akkoord van de regering
februari
Planning
december
Bestelling
rijpaden
27
nmbs
Huidig aanbod
weekdagen
L2
KORTRIJK
IZEGEM
ROESELARE
LICHTERVELDE
TORHOUT
ZEDELGEM
DIKSMUIDE
VEURNE
KOKSIJDE
DE PANNE
BRUGGE-ST-PIETERS
LISSEWEGE
ZEEBRUGGE
HARELBEKE
WAREGEM
36
12
23
32
1
2
23
IC23IC23
Brussel
Moeskroen
L 36
Nieuwe verbinding:
L-36 Kortrijk – Oudenaarde – Zottegem
Nieuwe verbinding: IC-28 De Panne –
Gent-Sint-Pieters – Antwerpen-Centraal
Reistijden vanuit Knokke (min)
Voor 12/2017
met IC-03
Na 12/2017
met IC-23
Gent 58 50
Brussel-Zuid 92 84
Reistijden vanuit Blankenberge (min)
Voor 12/2017
met IC-03
Na 12/2017
met IC-03
Gent 53 41
Brussel-Zuid 87 74
Reistijden vanuit Kortrijk (min)
Voor 12/2017 Na 12/2017
IC-32 Brugge 46 46
IC-23 Brugge 59 51
IC-23 Oostende 77 67
=
Versterking met P-treinen
tijdens de spits
28
nmbs
Nieuwe verbinding: IC-23
Knokke – Brugge – Gent –
Brussels Airport-Zaventem
• Nieuwe rechtstreekse verbinding
tussen Brugge en de luchthaven
• Rechtstreekse verbinding tussen
Knokke, Heist, Duinbergen en Brussel
+ Dezelfde verkorte reistijden als
tijdens de week
Huidig aanbod
weekend
29
nmbs
Sneller vanuit Blankenberge en Knokke
naar het binnenland
In 2018 reden dagelijks gemiddeld 7% meer
reizigers vanuit Blankenberge naar Gent,
Brussel en Leuven dan in 2017.
In 2018 reden dagelijks gemiddeld 3% meer
reizigers vanuit Knokke, Heist en Duinbergen
naar Gent, Brussel en Leuven dan in 2017.
Ervaringen met het vervoersplan 12/2017 - 2020 in uw regio
• Nieuwe treinverbinding IC-23 Knokke –
Brussel – Brussels Airport-Zaventem
• Versnelling IC-03 Blankenberge – Brussel
– Genk
30
nmbs
Nieuwe verbinding Knokke – Brugge –
Brussels Airport - Zaventem in het weekend
In 2018 namen tijdens het weekend gemiddeld
16% meer reizigers de trein tussen Brugge en
de luchthaven dan in 2017.
Ervaringen met het vervoersplan 12/2017 - 2020 in uw regio
• De stations van Knokke, Heist, Duinbergen,
Brugge en Aalter worden rechtstreeks
verbonden met de luchthaven
31
nmbs
Ervaringen met het vervoersplan 12/2017 - 2020 in uw regio
Verlenging van de IC Antwerpen – Gent tot
De Panne
• Van maandag tot vrijdag tijdens de
schoolperiodes, rijdt de IC Antwerpen – Gent
verder door naar De Panne
• 9 stations van lijn 73 De Panne – Gent worden
daardoor rechtstreeks verbonden met lijn 59
Gent – Antwerpen
Vanuit de stations van de lijn 73 is er een
stijging van het aantal reizigers naar de lijn 59
met 17,5 %.
De stiptheid van deze treinverbinding steeg
met bijna 10% naar 91,6%.
32
nmbs
Studententreinen op zondagavond
33
nmbs
Ervaringen met het vervoersplan 12/2017 - 2020 in uw regio
6 nieuwe P-treinen voor studenten op zondagavond
DE PANNE
LEUVEN
MOL
HEVERLEE
HASSELT
GENT-ST-P
MOUSCRON
LOUVAIN-LA-N.
ARLON
LIEGE
BINCHE
LOUVAIN-LA-N.
Via
Gent & Brussel
Via
Mechelen & Leuven
Via
Brussel
Via
Bruxelles
Via
Libramont
Via
Bruxelles
± 500
reizigers
± 375
reizigers
± 200
reizigers
± 550
reizigers
± 450
reizigers
± 200
reizigers
34
nmbs
Lopende studies in de provincie West-Vlaanderen
TIJDENS DE WEEK
• Halfuurdienst IC-verbinding tussen Kortrijk en Brussel via Denderleeuw
• Halfuurdienst tussen Kortrijk en Poperinge
• Bijkomende IC-verbinding tussen Kortrijk en Gent met halte in Harelbeke,
Waregem, Deinze en De Pinte
• Halfuurdienst L-verbinding tussen Brugge en Gent
• Een snelle treinverbinding tussen Kortrijk en Brugge met halte in Roeselare,
Lichtervelde en Torhout
• Verhoging frequentie en late trein tussen Brugge en Blankenberge
• Verlenging P-trein De Panne – Gent tot Schaarbeek
35
nmbs
Lopende studies in de provincie West-Vlaanderen
TIJDENS HET WEEKEND
• Versnellen IC-23 Kortrijk – Brussel en toevoeging S3 Zottegem – Dendermonde.
• Uurdienst L-02 tussen Zeebrugge en Brugge
• Uurdienst IC-32 tussen Kortrijk en Brugge
• Late treinen IC-23 tussen Kortrijk en Oostende
ALLE DAGEN
• Verhoging amplitudes
36
nmbs
Lopende studies in de provincie West-Vlaanderen
Zoom op één studie : halfuurfrequentie IC Kortrijk – Denderleeuw – Brussel
en S3 Zottegem – Brussel – Dendermonde
Huidige situatie Gevraagde situatie
S51
L 36
KORTRIJK IC 23 IC 23
36
Gent-Sint-Pieters Gent-Sint-Pieters
Ronse Geraardsbergen
Brussel
Moeskroen
nmbs
4. Volgende stappen
38
nmbs
Selectiecriteria
Afweging tussen middelen en vraag selectiecriteria
OPERATIONEEL
Wat is technisch mogelijk:
• Capaciteit van de infrastructuur
• Beschikbaarheid materieel
• Beschikbaarheid personeel
KLANT/VRAAG
Studie naar elementen die de
vraag bepalen
Huidige vraag
(reizigers die nu betrokken zijn)
Potentiële vraag
(nieuwe reizigers)
Behoeften op het vlak van
verplaatsingen
ALGEMEEN
Strategische visie regering
Visie op lange termijn
• Trein vs andere vervoersmodi
• Aansluitingspunten
• Coördinatie openbaar-
vervoersmiddelen
Principes planning
• Robuustheid (cadans,
spreiding,…)
• Transparant / eenvoudig
FINANCIEEL
Wat is financieel mogelijk:
• Infrastructuurvergoeding
• Energie
• Bijkomende onderhoudskost
• Bijkomende personeelskost
• Productiviteit
39
nmbs
We komen in het voorjaar van 2020 terug om:
• de onderzoeksresultaten voor te stellen
• de geselecteerde projecten voor de lancering van het vervoersplan 12/2020 – 2023 toe te lichten
Voorstelling van de onderzoeksresultaten
nmbs
Vervoersplan
NMBS
Presentatie via:
www.nmbs.bevervoersplan2020-2023

More Related Content

What's hot

Vervoersplan 12/2020 2023 Oost Vlaanderen
Vervoersplan 12/2020 2023 Oost VlaanderenVervoersplan 12/2020 2023 Oost Vlaanderen
Vervoersplan 12/2020 2023 Oost Vlaanderen
NMBS
 
Vervoersplan 12/2020 2023 /Plan de transport 12/2020 2023: Brussel/Bruxelles
Vervoersplan 12/2020 2023 /Plan de transport 12/2020 2023: Brussel/Bruxelles Vervoersplan 12/2020 2023 /Plan de transport 12/2020 2023: Brussel/Bruxelles
Vervoersplan 12/2020 2023 /Plan de transport 12/2020 2023: Brussel/Bruxelles
SNCB
 
Vervoersplan NMBS 2020-2023 Provincie Limburg
Vervoersplan NMBS 2020-2023 Provincie LimburgVervoersplan NMBS 2020-2023 Provincie Limburg
Vervoersplan NMBS 2020-2023 Provincie Limburg
NMBS
 
Vervoersplan 12/2020 – 2023 Oost-Vlaanderen 02
Vervoersplan 12/2020 – 2023 Oost-Vlaanderen 02Vervoersplan 12/2020 – 2023 Oost-Vlaanderen 02
Vervoersplan 12/2020 – 2023 Oost-Vlaanderen 02
NMBS
 
Vervoersplan 12/2017 > 2020: West-Vlaanderen
Vervoersplan 12/2017 > 2020: West-Vlaanderen Vervoersplan 12/2017 > 2020: West-Vlaanderen
Vervoersplan 12/2017 > 2020: West-Vlaanderen
NMBS
 
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Antwerpen
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in AntwerpenAntwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Antwerpen
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Antwerpen
NMBS
 
Vervoersplan 2017 Antwerpen
Vervoersplan 2017 AntwerpenVervoersplan 2017 Antwerpen
Vervoersplan 2017 Antwerpen
NMBS
 
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Vlaams-Brabant
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Vlaams-BrabantVervoersplan 12/2017 > 2020: Vlaams-Brabant
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Vlaams-Brabant
NMBS
 
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Oost-Vlaanderen
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Oost-VlaanderenVervoersplan 12/2017 > 2020: Oost-Vlaanderen
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Oost-Vlaanderen
NMBS
 
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Limburg
Vervoersplan 12/2017 > 2020: LimburgVervoersplan 12/2017 > 2020: Limburg
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Limburg
NMBS
 
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Brussels Hoofdstedelijk GewestVervoersplan 12/2017 > 2020: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
NMBS
 
Vervoersplan 2014 Oost-Vlaanderen
Vervoersplan 2014 Oost-VlaanderenVervoersplan 2014 Oost-Vlaanderen
Vervoersplan 2014 Oost-Vlaanderen
NMBS
 
Vervoersplan 2014 Limburg
Vervoersplan 2014 LimburgVervoersplan 2014 Limburg
Vervoersplan 2014 Limburg
NMBS
 
Vervoersplan 2014 West-Vlaanderen
Vervoersplan 2014 West-VlaanderenVervoersplan 2014 West-Vlaanderen
Vervoersplan 2014 West-Vlaanderen
NMBS
 
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Oost-Vlaanderen
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Oost-VlaanderenAntwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Oost-Vlaanderen
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Oost-Vlaanderen
NMBS
 
Vervoersplan 2014 Antwerpen
Vervoersplan 2014 AntwerpenVervoersplan 2014 Antwerpen
Vervoersplan 2014 Antwerpen
NMBS
 
Vervoersplan 2014 Vlaams-Brabant
Vervoersplan 2014 Vlaams-BrabantVervoersplan 2014 Vlaams-Brabant
Vervoersplan 2014 Vlaams-Brabant
NMBS
 
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Vlaams-Brabant
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Vlaams-BrabantAntwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Vlaams-Brabant
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Vlaams-Brabant
NMBS
 
Presentatie Ronald Waterman
Presentatie Ronald WatermanPresentatie Ronald Waterman
Presentatie Ronald Waterman
IndustrieEnergie
 
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in West-Vlaanderen
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in West-VlaanderenAntwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in West-Vlaanderen
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in West-Vlaanderen
NMBS
 

What's hot (20)

Vervoersplan 12/2020 2023 Oost Vlaanderen
Vervoersplan 12/2020 2023 Oost VlaanderenVervoersplan 12/2020 2023 Oost Vlaanderen
Vervoersplan 12/2020 2023 Oost Vlaanderen
 
Vervoersplan 12/2020 2023 /Plan de transport 12/2020 2023: Brussel/Bruxelles
Vervoersplan 12/2020 2023 /Plan de transport 12/2020 2023: Brussel/Bruxelles Vervoersplan 12/2020 2023 /Plan de transport 12/2020 2023: Brussel/Bruxelles
Vervoersplan 12/2020 2023 /Plan de transport 12/2020 2023: Brussel/Bruxelles
 
Vervoersplan NMBS 2020-2023 Provincie Limburg
Vervoersplan NMBS 2020-2023 Provincie LimburgVervoersplan NMBS 2020-2023 Provincie Limburg
Vervoersplan NMBS 2020-2023 Provincie Limburg
 
Vervoersplan 12/2020 – 2023 Oost-Vlaanderen 02
Vervoersplan 12/2020 – 2023 Oost-Vlaanderen 02Vervoersplan 12/2020 – 2023 Oost-Vlaanderen 02
Vervoersplan 12/2020 – 2023 Oost-Vlaanderen 02
 
Vervoersplan 12/2017 > 2020: West-Vlaanderen
Vervoersplan 12/2017 > 2020: West-Vlaanderen Vervoersplan 12/2017 > 2020: West-Vlaanderen
Vervoersplan 12/2017 > 2020: West-Vlaanderen
 
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Antwerpen
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in AntwerpenAntwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Antwerpen
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Antwerpen
 
Vervoersplan 2017 Antwerpen
Vervoersplan 2017 AntwerpenVervoersplan 2017 Antwerpen
Vervoersplan 2017 Antwerpen
 
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Vlaams-Brabant
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Vlaams-BrabantVervoersplan 12/2017 > 2020: Vlaams-Brabant
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Vlaams-Brabant
 
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Oost-Vlaanderen
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Oost-VlaanderenVervoersplan 12/2017 > 2020: Oost-Vlaanderen
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Oost-Vlaanderen
 
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Limburg
Vervoersplan 12/2017 > 2020: LimburgVervoersplan 12/2017 > 2020: Limburg
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Limburg
 
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Brussels Hoofdstedelijk GewestVervoersplan 12/2017 > 2020: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Vervoersplan 12/2017 > 2020: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 
Vervoersplan 2014 Oost-Vlaanderen
Vervoersplan 2014 Oost-VlaanderenVervoersplan 2014 Oost-Vlaanderen
Vervoersplan 2014 Oost-Vlaanderen
 
Vervoersplan 2014 Limburg
Vervoersplan 2014 LimburgVervoersplan 2014 Limburg
Vervoersplan 2014 Limburg
 
Vervoersplan 2014 West-Vlaanderen
Vervoersplan 2014 West-VlaanderenVervoersplan 2014 West-Vlaanderen
Vervoersplan 2014 West-Vlaanderen
 
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Oost-Vlaanderen
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Oost-VlaanderenAntwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Oost-Vlaanderen
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Oost-Vlaanderen
 
Vervoersplan 2014 Antwerpen
Vervoersplan 2014 AntwerpenVervoersplan 2014 Antwerpen
Vervoersplan 2014 Antwerpen
 
Vervoersplan 2014 Vlaams-Brabant
Vervoersplan 2014 Vlaams-BrabantVervoersplan 2014 Vlaams-Brabant
Vervoersplan 2014 Vlaams-Brabant
 
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Vlaams-Brabant
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Vlaams-BrabantAntwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Vlaams-Brabant
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in Vlaams-Brabant
 
Presentatie Ronald Waterman
Presentatie Ronald WatermanPresentatie Ronald Waterman
Presentatie Ronald Waterman
 
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in West-Vlaanderen
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in West-VlaanderenAntwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in West-Vlaanderen
Antwoord NMBS op de vragen over het vervoersplan in West-Vlaanderen
 

Similar to Vervoersplan NMBS - Provincie West-Vlaanderen – 01/07/2019

Vervoersplan 2014 Brussel
Vervoersplan 2014 Brussel Vervoersplan 2014 Brussel
Vervoersplan 2014 Brussel
NMBS
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – West-Vlaanderen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – West-VlaanderenRoadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – West-Vlaanderen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – West-Vlaanderen
NMBS
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023 2026 Antwerpen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023 2026 AntwerpenRoadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023 2026 Antwerpen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023 2026 Antwerpen
NMBS
 
Paper Netwerkbreed Gecoordineerd Verkeersmanagement In Den Haag
Paper Netwerkbreed Gecoordineerd Verkeersmanagement In Den HaagPaper Netwerkbreed Gecoordineerd Verkeersmanagement In Den Haag
Paper Netwerkbreed Gecoordineerd Verkeersmanagement In Den Haag
patensieg
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Oost-Vlaanderen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Oost-VlaanderenRoadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Oost-Vlaanderen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Oost-Vlaanderen
NMBS
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Vlaams-Brabant
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Vlaams-BrabantRoadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Vlaams-Brabant
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Vlaams-Brabant
NMBS
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026
NMBS
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Limburg
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – LimburgRoadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Limburg
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Limburg
NMBS
 
Plan de transport 2014: le Brabant Flamand
Plan de transport 2014: le Brabant FlamandPlan de transport 2014: le Brabant Flamand
Plan de transport 2014: le Brabant Flamand
SNCB
 
Presentatie Transsectoraal Movares 20080312
Presentatie Transsectoraal Movares 20080312Presentatie Transsectoraal Movares 20080312
Presentatie Transsectoraal Movares 20080312
Movares
 
Presentatie Kracht Van Utrecht 16 Mei 2010
Presentatie Kracht Van Utrecht 16 Mei 2010Presentatie Kracht Van Utrecht 16 Mei 2010
Presentatie Kracht Van Utrecht 16 Mei 2010
Jan Korff de Gidts
 
Peter Mul - Voortvarend verduurzamen
Peter Mul - Voortvarend verduurzamenPeter Mul - Voortvarend verduurzamen
Peter Mul - Voortvarend verduurzamen
Dutch Power
 
Plan de transport 2014: la Flandre-Orientale
Plan de transport 2014: la Flandre-OrientalePlan de transport 2014: la Flandre-Orientale
Plan de transport 2014: la Flandre-Orientale
SNCB
 
Plan de transport 2014: le Limbourg
Plan de transport 2014: le LimbourgPlan de transport 2014: le Limbourg
Plan de transport 2014: le Limbourg
SNCB
 
Plan de transport 2014: la province d'Anvers
Plan de transport 2014: la province d'AnversPlan de transport 2014: la province d'Anvers
Plan de transport 2014: la province d'Anvers
SNCB
 
Plan de transport 2014: la Flandre-Occidentale
Plan de transport 2014: la Flandre-OccidentalePlan de transport 2014: la Flandre-Occidentale
Plan de transport 2014: la Flandre-Occidentale
SNCB
 
Freek Dankers, NS - Klimaatneutraal reizen met de NS
Freek Dankers, NS - Klimaatneutraal reizen met de NSFreek Dankers, NS - Klimaatneutraal reizen met de NS
Freek Dankers, NS - Klimaatneutraal reizen met de NS
Dutch Power
 
Johanna Knijff, Pro Rail
Johanna Knijff, Pro RailJohanna Knijff, Pro Rail
Johanna Knijff, Pro Rail
Dutch Power
 
iSHARE: samen werken in transport vergt samen date delen
iSHARE: samen werken in transport vergt samen date deleniSHARE: samen werken in transport vergt samen date delen
iSHARE: samen werken in transport vergt samen date delen
Walther Ploos van Amstel
 

Similar to Vervoersplan NMBS - Provincie West-Vlaanderen – 01/07/2019 (19)

Vervoersplan 2014 Brussel
Vervoersplan 2014 Brussel Vervoersplan 2014 Brussel
Vervoersplan 2014 Brussel
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – West-Vlaanderen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – West-VlaanderenRoadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – West-Vlaanderen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – West-Vlaanderen
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023 2026 Antwerpen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023 2026 AntwerpenRoadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023 2026 Antwerpen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023 2026 Antwerpen
 
Paper Netwerkbreed Gecoordineerd Verkeersmanagement In Den Haag
Paper Netwerkbreed Gecoordineerd Verkeersmanagement In Den HaagPaper Netwerkbreed Gecoordineerd Verkeersmanagement In Den Haag
Paper Netwerkbreed Gecoordineerd Verkeersmanagement In Den Haag
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Oost-Vlaanderen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Oost-VlaanderenRoadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Oost-Vlaanderen
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Oost-Vlaanderen
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Vlaams-Brabant
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Vlaams-BrabantRoadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Vlaams-Brabant
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Vlaams-Brabant
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Limburg
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – LimburgRoadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Limburg
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Limburg
 
Plan de transport 2014: le Brabant Flamand
Plan de transport 2014: le Brabant FlamandPlan de transport 2014: le Brabant Flamand
Plan de transport 2014: le Brabant Flamand
 
Presentatie Transsectoraal Movares 20080312
Presentatie Transsectoraal Movares 20080312Presentatie Transsectoraal Movares 20080312
Presentatie Transsectoraal Movares 20080312
 
Presentatie Kracht Van Utrecht 16 Mei 2010
Presentatie Kracht Van Utrecht 16 Mei 2010Presentatie Kracht Van Utrecht 16 Mei 2010
Presentatie Kracht Van Utrecht 16 Mei 2010
 
Peter Mul - Voortvarend verduurzamen
Peter Mul - Voortvarend verduurzamenPeter Mul - Voortvarend verduurzamen
Peter Mul - Voortvarend verduurzamen
 
Plan de transport 2014: la Flandre-Orientale
Plan de transport 2014: la Flandre-OrientalePlan de transport 2014: la Flandre-Orientale
Plan de transport 2014: la Flandre-Orientale
 
Plan de transport 2014: le Limbourg
Plan de transport 2014: le LimbourgPlan de transport 2014: le Limbourg
Plan de transport 2014: le Limbourg
 
Plan de transport 2014: la province d'Anvers
Plan de transport 2014: la province d'AnversPlan de transport 2014: la province d'Anvers
Plan de transport 2014: la province d'Anvers
 
Plan de transport 2014: la Flandre-Occidentale
Plan de transport 2014: la Flandre-OccidentalePlan de transport 2014: la Flandre-Occidentale
Plan de transport 2014: la Flandre-Occidentale
 
Freek Dankers, NS - Klimaatneutraal reizen met de NS
Freek Dankers, NS - Klimaatneutraal reizen met de NSFreek Dankers, NS - Klimaatneutraal reizen met de NS
Freek Dankers, NS - Klimaatneutraal reizen met de NS
 
Johanna Knijff, Pro Rail
Johanna Knijff, Pro RailJohanna Knijff, Pro Rail
Johanna Knijff, Pro Rail
 
iSHARE: samen werken in transport vergt samen date delen
iSHARE: samen werken in transport vergt samen date deleniSHARE: samen werken in transport vergt samen date delen
iSHARE: samen werken in transport vergt samen date delen
 

More from SNCB

Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 – Luxembourg
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 – LuxembourgRoadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 – Luxembourg
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 – Luxembourg
SNCB
 
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 – Namur Bienvenue
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 – Namur BienvenueRoadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 – Namur Bienvenue
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 – Namur Bienvenue
SNCB
 
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023 2026 Liège
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023 2026 LiègeRoadshow Plans SNCB & Infrabel 2023 2026 Liège
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023 2026 Liège
SNCB
 
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 – Brabant-Wallon
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 – Brabant-WallonRoadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 – Brabant-Wallon
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 – Brabant-Wallon
SNCB
 
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 - Hainaut
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 - HainautRoadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 - Hainaut
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 - Hainaut
SNCB
 
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 - Bruxelles
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 - BruxellesRoadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 - Bruxelles
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 - Bruxelles
SNCB
 
Plan de transport 12/2020 – 2023 Luxembourg
Plan de transport 12/2020 – 2023 LuxembourgPlan de transport 12/2020 – 2023 Luxembourg
Plan de transport 12/2020 – 2023 Luxembourg
SNCB
 
Plan de transport 12/2020 – 2023 Namur
Plan de transport 12/2020 – 2023 NamurPlan de transport 12/2020 – 2023 Namur
Plan de transport 12/2020 – 2023 Namur
SNCB
 
Plan de transport 12/2020 – 2023 Liège
Plan de transport 12/2020 – 2023 LiègePlan de transport 12/2020 – 2023 Liège
Plan de transport 12/2020 – 2023 Liège
SNCB
 
Présentation plan de transport 2020-2023: Brabant wallon
Présentation plan de transport 2020-2023: Brabant wallonPrésentation plan de transport 2020-2023: Brabant wallon
Présentation plan de transport 2020-2023: Brabant wallon
SNCB
 
Plan de transport 12/2020 2023 - Hainaut
Plan de transport 12/2020 2023 - HainautPlan de transport 12/2020 2023 - Hainaut
Plan de transport 12/2020 2023 - Hainaut
SNCB
 
Plan de transport SNCB: Province du Brabant wallon – 03/07/2019
Plan de transport SNCB: Province du Brabant wallon – 03/07/2019Plan de transport SNCB: Province du Brabant wallon – 03/07/2019
Plan de transport SNCB: Province du Brabant wallon – 03/07/2019
SNCB
 
Plan de transport 2020-2023: Bruxelles-Capitale - 03/07/2019
Plan de transport 2020-2023: Bruxelles-Capitale - 03/07/2019Plan de transport 2020-2023: Bruxelles-Capitale - 03/07/2019
Plan de transport 2020-2023: Bruxelles-Capitale - 03/07/2019
SNCB
 
Plan de transport SNCB - Province de Namur – 01/07/2019
Plan de transport SNCB - Province de Namur – 01/07/2019Plan de transport SNCB - Province de Namur – 01/07/2019
Plan de transport SNCB - Province de Namur – 01/07/2019
SNCB
 
Plan de transport 2020-2023 - Province du Hainaut
Plan de transport 2020-2023 - Province du HainautPlan de transport 2020-2023 - Province du Hainaut
Plan de transport 2020-2023 - Province du Hainaut
SNCB
 
Plan de transport 2020-2023: Province de Liège – 24/6/2019
Plan de transport 2020-2023: Province de Liège – 24/6/2019Plan de transport 2020-2023: Province de Liège – 24/6/2019
Plan de transport 2020-2023: Province de Liège – 24/6/2019
SNCB
 
Quel matériel sur quelle relation?
Quel matériel sur quelle relation?Quel matériel sur quelle relation?
Quel matériel sur quelle relation?
SNCB
 
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Hainaut
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Hainaut Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Hainaut
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Hainaut
SNCB
 
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Luxembourg
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de LuxembourgPlan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Luxembourg
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Luxembourg
SNCB
 
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Région de Bruxelles-Capitale
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Région de Bruxelles-CapitalePlan De Transport 12/2017 > 2020: Région de Bruxelles-Capitale
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Région de Bruxelles-Capitale
SNCB
 

More from SNCB (20)

Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 – Luxembourg
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 – LuxembourgRoadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 – Luxembourg
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 – Luxembourg
 
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 – Namur Bienvenue
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 – Namur BienvenueRoadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 – Namur Bienvenue
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 – Namur Bienvenue
 
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023 2026 Liège
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023 2026 LiègeRoadshow Plans SNCB & Infrabel 2023 2026 Liège
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023 2026 Liège
 
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 – Brabant-Wallon
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 – Brabant-WallonRoadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 – Brabant-Wallon
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 – Brabant-Wallon
 
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 - Hainaut
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 - HainautRoadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 - Hainaut
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 - Hainaut
 
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 - Bruxelles
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 - BruxellesRoadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 - Bruxelles
Roadshow Plans SNCB & Infrabel 2023-2026 - Bruxelles
 
Plan de transport 12/2020 – 2023 Luxembourg
Plan de transport 12/2020 – 2023 LuxembourgPlan de transport 12/2020 – 2023 Luxembourg
Plan de transport 12/2020 – 2023 Luxembourg
 
Plan de transport 12/2020 – 2023 Namur
Plan de transport 12/2020 – 2023 NamurPlan de transport 12/2020 – 2023 Namur
Plan de transport 12/2020 – 2023 Namur
 
Plan de transport 12/2020 – 2023 Liège
Plan de transport 12/2020 – 2023 LiègePlan de transport 12/2020 – 2023 Liège
Plan de transport 12/2020 – 2023 Liège
 
Présentation plan de transport 2020-2023: Brabant wallon
Présentation plan de transport 2020-2023: Brabant wallonPrésentation plan de transport 2020-2023: Brabant wallon
Présentation plan de transport 2020-2023: Brabant wallon
 
Plan de transport 12/2020 2023 - Hainaut
Plan de transport 12/2020 2023 - HainautPlan de transport 12/2020 2023 - Hainaut
Plan de transport 12/2020 2023 - Hainaut
 
Plan de transport SNCB: Province du Brabant wallon – 03/07/2019
Plan de transport SNCB: Province du Brabant wallon – 03/07/2019Plan de transport SNCB: Province du Brabant wallon – 03/07/2019
Plan de transport SNCB: Province du Brabant wallon – 03/07/2019
 
Plan de transport 2020-2023: Bruxelles-Capitale - 03/07/2019
Plan de transport 2020-2023: Bruxelles-Capitale - 03/07/2019Plan de transport 2020-2023: Bruxelles-Capitale - 03/07/2019
Plan de transport 2020-2023: Bruxelles-Capitale - 03/07/2019
 
Plan de transport SNCB - Province de Namur – 01/07/2019
Plan de transport SNCB - Province de Namur – 01/07/2019Plan de transport SNCB - Province de Namur – 01/07/2019
Plan de transport SNCB - Province de Namur – 01/07/2019
 
Plan de transport 2020-2023 - Province du Hainaut
Plan de transport 2020-2023 - Province du HainautPlan de transport 2020-2023 - Province du Hainaut
Plan de transport 2020-2023 - Province du Hainaut
 
Plan de transport 2020-2023: Province de Liège – 24/6/2019
Plan de transport 2020-2023: Province de Liège – 24/6/2019Plan de transport 2020-2023: Province de Liège – 24/6/2019
Plan de transport 2020-2023: Province de Liège – 24/6/2019
 
Quel matériel sur quelle relation?
Quel matériel sur quelle relation?Quel matériel sur quelle relation?
Quel matériel sur quelle relation?
 
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Hainaut
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Hainaut Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Hainaut
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Hainaut
 
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Luxembourg
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de LuxembourgPlan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Luxembourg
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Province de Luxembourg
 
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Région de Bruxelles-Capitale
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Région de Bruxelles-CapitalePlan De Transport 12/2017 > 2020: Région de Bruxelles-Capitale
Plan De Transport 12/2017 > 2020: Région de Bruxelles-Capitale
 

Vervoersplan NMBS - Provincie West-Vlaanderen – 01/07/2019

 • 2. 2 nmbs Agenda 1. NMBS, hoofdrolspeler in de mobiliteit 2. De uitdaging van de liberalisering 3. Vervoersplan 4. Volgende stappen
 • 3. nmbs 1. NMBS, hoofdrolspeler in de mobiliteit facts & figures
 • 4. 4 nmbs NMBS, een maatschappij met drie kernactiviteiten 1. haar reizigers veilig, stipt en comfortabel per trein op hun bestemming brengen; 2. het beheer, het onderhoud en het vernieuwen van treinen op een efficiënte en doordachte manier; 3. een klantvriendelijk onthaal in functioneel ingerichte stations garanderen. 1 2 3
 • 5. 5 nmbs binnenlandse reizigers 243,9 mln. internationale reizigers 3,0 mln. reizigers/dag (op weekdagen) 893.700 stations 554 treinen/dag (op weekdagen) 3.800 medewerkers 17.703 Kerncijfers 2018
 • 6. 6 nmbs Het marktaandeel van de trein in de woon-werkverplaatsingen naar Brussel Bron: FOD Mobiliteit , Diagnostiek woon-werkverkeer 2017 56% 58% 65% 65% 66% 68% 68% 74% 75% 78% 78% 78% 79% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Antwerpen Charleroi Mons Namur Mechelen Leuven Hasselt Liège Kortrijk Gent Brugge Oostende Oudenaarde Zottegem
 • 7. 7 nmbs Stijging van het aantal reizigers (in miljoen) 134,8 139,9 146,5 150,8 155,0 165,0 177,6 187,5 196,6 206,2 210,1 215,1 221,3 223,3 223,0 224,8 226,7 227,1 235,5 243,9 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 200,0 220,0 240,0 260,0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Stijging van 81% in 20 jaar
 • 8. 8 nmbs Concentratie tijdens de piekuren Weekdag Zaterdag Zondag - 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 00:00 01:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 SNCB passenger boardings per hour (per day) Weekday Saturday Sunday De verhouding “hyperpiek” vs. “buiten piek” op weekdagen is opvallend : 5,2 maal meer opstappende reizigers tijdens de tijdspanne 07:00-07:59 dan tijdens de tijdspanne 10:00-10:59. Aantal opstappende NMBS-reizigers per uur (per dag)
 • 9. 9 nmbs 5.2 4.9 2.2 2.4 4.0 8.3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SNCB London GB key cities - excl. London Suburban rail - low Suburban rail - average Suburban rail - high ratioofpeaktointerpeakdemand (busiesthourduringpeaktoquietesthour duringbetweenpeaks) Peak to interpeak demand ratio Ratiovraagpiekvs.dal (druksteuurtijdenspiekvs.minstdrukkeuurtijdens dalperiode) Londen Britse metropolen buiten Londen Voorstedelijk spoor - laag Voorstedelijk spoor – gemiddeld Voorstedelijk spoor - hoog NMBS De voorstedelijke spoorwegnetwerken hebben typisch een veel sterkere vraag tijdens de spitsuren – als gevolg van de vele woon- werkverplaatsingen ligt de NMBS-vraag hoger dan bij de gemiddelde voorstedelijke spoorwegnetwerken Bron: Imperial College (Railway and Transport Strategy Centre) Challenge tijdens de piekuren Ratio vraag piek vs. dal
 • 10. 10 nmbs 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% %ofboardingpassengers(weekdays) 5528026 60% van de reizigers stappen op in een station van de top 26 20% van de reizigers stappen op in de top 27-80 van de stations 20% van de reizigers stappen op in de 472 overblijvende stations Vergelijking met de Nederlandse operator NS NS NMBS 277 stations 552 stations 18 mia pax- km 10 mia pax- km Challenge voor de stations
 • 11. 11 nmbs Evolutie van de stiptheid 87,0% 88,4% 86,0% 89,6% 90,8% 90,3% 89,7% 88,0% 90,4% 83,0% 84,0% 85,0% 86,0% 87,0% 88,0% 89,0% 90,0% 91,0% 92,0% Jan - Mei 2011 Jan - Mei 2012 Jan - Mei 2013 Jan - Mei 2014 Jan - Mei 2015 Jan - Mei 2016 Jan - Mei 2017 Jan - Mei 2018 Jan - Mei 2019 Gecumuleerde stiptheid periode januari - mei per jaar
 • 12. 12 nmbs Impact op stiptheid Infrabel-netwerk onder druk (werken) (bv. lijn 37) 84,1% 82,5% 80,8% 79,4% 87,2% 68,1% 79,0% 79,3% 73,3% 69,9% 84,7% 87,6% 60,4% 65,7% 73,3% 85,1% 95,6% 50,0% 55,0% 60,0% 65,0% 70,0% 75,0% 80,0% 85,0% 90,0% 95,0% 100,0% sep/17 okt/17 nov/17 dec/17 jan/18 feb/18 mrt/18 apr/18 mei/18 jun/18 jul/18 aug/18 sep/18 okt/18 nov/18 dec/18 Stiptheid van de verbindingen die via de werf Pepinster – Verviers reden in 2018 Begin van de Dienst op Enkelspoor (aan 60 km/u) Snelheidsbeperking van 60 km/u tot 40 km/u Afschaffing van L 09 in de DOES Einde van de Dienst op Enkelspoor Lancering aangepast vervoersplan met buffer, maar geen werken Begin vakantieperiode Integratie van de snelheidsbeperking in de dienstregeling
 • 13. nmbs 2. De uitdaging van de liberalisering
 • 14. 14 nmbs 2023: Liberalisering van het binnenlandse reizigersvervoer 2007 Liberalisering van het goederenvervoer per spoor 2010 Liberalisering van het internationale reizigersvervoer per spoor 2020 Liberalisering van het binnenlandse reizigersvervoer per spoor (open access) 2023 In concurrentiestelling voor de toewijzing van de opdrachten van openbare dienst voor reizigersvervoer per spoor
 • 15. 15 nmbs 2023: Liberalisering van het binnenlandse reizigersvervoer • De in concurrentiestelling wordt de regel voor de toewijzing van de opdrachten van openbare dienst vanaf 25/12/2023. • In tussentijd blijft een rechtstreekse toewijzing mogelijk voor een maximale periode van 10 jaar. • Voor het verkrijgen van een rechtstreekse toewijzing moet het bedrijf haar transformatiecapaciteit aantonen. In concurrentiestelling voor de toewijzing van de opdrachten van openbare dienst
 • 16. 16 nmbs Meerdere vormen van concurrentie zullen een impact hebben op NMBS Concurrentie voor klanten (contact) Spoorweg- concurrentie Aan de uiteinden van de verplaatsing (1st & last mile) Enkele potentiële concurrenten Modale concurrentie In open access Planning en reservering1) Planning, reservering1) en betaling2) Via in concurrentiestelling van de opdrachten van openbare dienst Voor de volledige verplaatsing (alternatieve modi voor de trein, zoals de bus of de deelauto) 1) De prijs van de reis moet aangeduid zijn 2) De betaling moet toegankelijk zijn voor alle transportmodi die voorgesteld worden door het platform
 • 17. 17 nmbs Financiële ondersteuning van de investeringen die absoluut noodzakelijk zijn voor de spoorsector. nmbs Duidelijke rollen voor de betrokken actoren. Het creëren van een level playing field. Een weldoordachte en gestructureerde opening van de binnenlandse markt in het voordeel van de klant. Noodzaak van een gezamenlijke, ambitieuze langetermijnvisie op de mobiliteit. Maatregelen ter ondersteuning van de modal shift. Voorspelbaar financieel kader met een tienjarig budget- en performantietraject. NMBS roept de steun in van de overheden om samen de uitdagingen aan te gaan Actualisatie van de opdracht van openbare dienst. De bevestiging van de opdracht van openbare dienst voor NMBS. 17
 • 18. 18 nmbs We maken van NMBS een moderne, digitale en efficiënte onderneming ten dienste van al haar klanten. We plaatsen duurzaamheid centraal in onze métiers en in onze manier van werken. We vereenvoudigen onze werkmethodes en implementeren performante werkregimes. We investeren zowel in de kennis en technische expertise als in de gedrags- en managementcompetenties van onze medewerkers. Tegelijk nemen we permanent initiatieven die bijdragen tot hun veiligheid en welzijn. We zijn klant- en resultaatgericht, we munten uit in onze métiers en zijn ambassadeurs van NMBS. Onze sterke engagementen voor de toekomst van NMBS 1 2 3 4 5 Zo stellen we alles in het werk om de opdracht van openbare treindienst voor het volledige Belgische net toegewezen te krijgen en om van NMBS de intermodale speler te maken ten dienste van een duurzame mobiliteit.
 • 20. 20 nmbs December 2014, lancering van het vervoersplan December 2017, lancering van het vervoersplan Eerste roadshows in maart 2014 Voorstelling van de onderzoeksresultaten in juni 2014 Eerste roadshows in mei 2016 Voorstelling van de onderzoeksresultaten in maart 2017 Waarom organiseren we roadshows?
 • 21. 21 nmbs Beheerscontract → definieert de algemene uitvoeringsregels van de opdrachten van openbare dienst inzake veiligheid, aanbod, gereguleerde tarieven, stiptheid en de dotaties Beschikbaar budget (dotaties) Infrastructuurvergoeding Beschikbaarheid van materieel en personeel Capaciteit en kwaliteit van de spoorinfrastructuur Belangrijkste doel : beantwoorden aan de behoeften van de markt en de mobiliteit Voorwaarden : Context
 • 22. 22 nmbs Balans van het vorige vervoersplan Aangekondigde toestand Toestand 12/2018 Aanbod Bediening haltes # aansluitingen Commerciële snelheid +5,1% +5,5% Groei 3,9Mio tkm Groei 4,2Mio tkm +20% +20% + Seraing & Ougrée in het weekend + Aulnoye-Aymerie & Maubeuge +18% +19% 1.861 aansluitingen/uur i.p.v. 1.571 1.868 aansluitingen/uur i.p.v. 1.571 +2,98% +2,83% 77,2 km/u i.p.v. 75,0 km/u Rittijd = 28,5’ i.p.v. 29,4’ - Op de 100 belangrijkste O-B - 77,1 km/u i.p.v. 75,0 km/h Rittijd = 28,5’ i.p.v. 29,4’ - Op de 100 belangrijkste O-B -
 • 23. 23 nmbs De uitdagingen • de stiptheid verbeteren • de betrouwbaarheid van de dienstverlening garanderen • de productiviteit verhogen • de werken van Infrabel beheren • de klantentevredenheid verhogen • de amplitude verhogen • de betrouwbaarheid van aansluitingen verhogen • het aanbod verduidelijken • commerciële snelheid • haltebeleid • harmonisering van het materieel • goed gedefinieerde verbindingen InterCity (IC), voorStedelijk (S) of Lokaal (L) • … • de modal shift bevorderen (potentiële vraag) rekening houdend met de mobiliteitsbehoeften LIC km/h
 • 24. 24 nmbs Infrabel-netwerk onder druk (werken) Veel infrastructuurwerken worden simultaan op het netwerk uitgevoerd. Deze werken beperken de capaciteit en kunnen tot een tijdelijke vermindering van het aanbod leiden of tot een vermindering van de betrouwbaarheid van de treindienst. Werven verminderen tijdelijk de capaciteit van het spoornetwerk terwijl de groei van het reizigersvervoer meer capaciteit vereist. Voorbeeld van geplande werken in mei 2020
 • 25. 25 nmbs Roadshows steden en gemeenten juni/juli 2018 2019 mei – nov dec jan feb maar apr mei jun jul aug sept okt nov dec 1ste ontmoeting met de stakeholders • Doel: balans huidig VP + kader nieuw VP dec – jan 2de ontmoeting met de stakeholders • Technische vergadering met de openbare vervoersmaatschappijen • Doel: rapportering roadshows en gedachtenwisseling augustus 3de ontmoeting met de stakeholders • Doel: eerste project van de dienstregeling (IC-, S-, P-treinen) november Beslissing van de RvB • Krachtlijnen en scenario VP oktober Planning
 • 26. 26 nmbs Roadshows • Ontmoetingen met de burgemeesters, volksvertegenwoordigers, provinciale gedeputeerden en verantwoordelijken van de vervoersregioraden • Onderwerp Voorstelling van het VP 12/2020 maart - mei 2019 2020 dec jan feb maar apr mei jun jul aug sept oct nov dec Doorgeven dienstregeling aan regionale openbaar- vervoersmaatschap- pijen dec – jan Lancering van het nieuwe vervoersplan december Definitieve beslissing RvB december 4de ontmoeting met het RGCT Doel: voorstelling van het VP 12/2020 januari Akkoord van de regering februari Planning december Bestelling rijpaden
 • 27. 27 nmbs Huidig aanbod weekdagen L2 KORTRIJK IZEGEM ROESELARE LICHTERVELDE TORHOUT ZEDELGEM DIKSMUIDE VEURNE KOKSIJDE DE PANNE BRUGGE-ST-PIETERS LISSEWEGE ZEEBRUGGE HARELBEKE WAREGEM 36 12 23 32 1 2 23 IC23IC23 Brussel Moeskroen L 36 Nieuwe verbinding: L-36 Kortrijk – Oudenaarde – Zottegem Nieuwe verbinding: IC-28 De Panne – Gent-Sint-Pieters – Antwerpen-Centraal Reistijden vanuit Knokke (min) Voor 12/2017 met IC-03 Na 12/2017 met IC-23 Gent 58 50 Brussel-Zuid 92 84 Reistijden vanuit Blankenberge (min) Voor 12/2017 met IC-03 Na 12/2017 met IC-03 Gent 53 41 Brussel-Zuid 87 74 Reistijden vanuit Kortrijk (min) Voor 12/2017 Na 12/2017 IC-32 Brugge 46 46 IC-23 Brugge 59 51 IC-23 Oostende 77 67 = Versterking met P-treinen tijdens de spits
 • 28. 28 nmbs Nieuwe verbinding: IC-23 Knokke – Brugge – Gent – Brussels Airport-Zaventem • Nieuwe rechtstreekse verbinding tussen Brugge en de luchthaven • Rechtstreekse verbinding tussen Knokke, Heist, Duinbergen en Brussel + Dezelfde verkorte reistijden als tijdens de week Huidig aanbod weekend
 • 29. 29 nmbs Sneller vanuit Blankenberge en Knokke naar het binnenland In 2018 reden dagelijks gemiddeld 7% meer reizigers vanuit Blankenberge naar Gent, Brussel en Leuven dan in 2017. In 2018 reden dagelijks gemiddeld 3% meer reizigers vanuit Knokke, Heist en Duinbergen naar Gent, Brussel en Leuven dan in 2017. Ervaringen met het vervoersplan 12/2017 - 2020 in uw regio • Nieuwe treinverbinding IC-23 Knokke – Brussel – Brussels Airport-Zaventem • Versnelling IC-03 Blankenberge – Brussel – Genk
 • 30. 30 nmbs Nieuwe verbinding Knokke – Brugge – Brussels Airport - Zaventem in het weekend In 2018 namen tijdens het weekend gemiddeld 16% meer reizigers de trein tussen Brugge en de luchthaven dan in 2017. Ervaringen met het vervoersplan 12/2017 - 2020 in uw regio • De stations van Knokke, Heist, Duinbergen, Brugge en Aalter worden rechtstreeks verbonden met de luchthaven
 • 31. 31 nmbs Ervaringen met het vervoersplan 12/2017 - 2020 in uw regio Verlenging van de IC Antwerpen – Gent tot De Panne • Van maandag tot vrijdag tijdens de schoolperiodes, rijdt de IC Antwerpen – Gent verder door naar De Panne • 9 stations van lijn 73 De Panne – Gent worden daardoor rechtstreeks verbonden met lijn 59 Gent – Antwerpen Vanuit de stations van de lijn 73 is er een stijging van het aantal reizigers naar de lijn 59 met 17,5 %. De stiptheid van deze treinverbinding steeg met bijna 10% naar 91,6%.
 • 33. 33 nmbs Ervaringen met het vervoersplan 12/2017 - 2020 in uw regio 6 nieuwe P-treinen voor studenten op zondagavond DE PANNE LEUVEN MOL HEVERLEE HASSELT GENT-ST-P MOUSCRON LOUVAIN-LA-N. ARLON LIEGE BINCHE LOUVAIN-LA-N. Via Gent & Brussel Via Mechelen & Leuven Via Brussel Via Bruxelles Via Libramont Via Bruxelles ± 500 reizigers ± 375 reizigers ± 200 reizigers ± 550 reizigers ± 450 reizigers ± 200 reizigers
 • 34. 34 nmbs Lopende studies in de provincie West-Vlaanderen TIJDENS DE WEEK • Halfuurdienst IC-verbinding tussen Kortrijk en Brussel via Denderleeuw • Halfuurdienst tussen Kortrijk en Poperinge • Bijkomende IC-verbinding tussen Kortrijk en Gent met halte in Harelbeke, Waregem, Deinze en De Pinte • Halfuurdienst L-verbinding tussen Brugge en Gent • Een snelle treinverbinding tussen Kortrijk en Brugge met halte in Roeselare, Lichtervelde en Torhout • Verhoging frequentie en late trein tussen Brugge en Blankenberge • Verlenging P-trein De Panne – Gent tot Schaarbeek
 • 35. 35 nmbs Lopende studies in de provincie West-Vlaanderen TIJDENS HET WEEKEND • Versnellen IC-23 Kortrijk – Brussel en toevoeging S3 Zottegem – Dendermonde. • Uurdienst L-02 tussen Zeebrugge en Brugge • Uurdienst IC-32 tussen Kortrijk en Brugge • Late treinen IC-23 tussen Kortrijk en Oostende ALLE DAGEN • Verhoging amplitudes
 • 36. 36 nmbs Lopende studies in de provincie West-Vlaanderen Zoom op één studie : halfuurfrequentie IC Kortrijk – Denderleeuw – Brussel en S3 Zottegem – Brussel – Dendermonde Huidige situatie Gevraagde situatie S51 L 36 KORTRIJK IC 23 IC 23 36 Gent-Sint-Pieters Gent-Sint-Pieters Ronse Geraardsbergen Brussel Moeskroen
 • 38. 38 nmbs Selectiecriteria Afweging tussen middelen en vraag selectiecriteria OPERATIONEEL Wat is technisch mogelijk: • Capaciteit van de infrastructuur • Beschikbaarheid materieel • Beschikbaarheid personeel KLANT/VRAAG Studie naar elementen die de vraag bepalen Huidige vraag (reizigers die nu betrokken zijn) Potentiële vraag (nieuwe reizigers) Behoeften op het vlak van verplaatsingen ALGEMEEN Strategische visie regering Visie op lange termijn • Trein vs andere vervoersmodi • Aansluitingspunten • Coördinatie openbaar- vervoersmiddelen Principes planning • Robuustheid (cadans, spreiding,…) • Transparant / eenvoudig FINANCIEEL Wat is financieel mogelijk: • Infrastructuurvergoeding • Energie • Bijkomende onderhoudskost • Bijkomende personeelskost • Productiviteit
 • 39. 39 nmbs We komen in het voorjaar van 2020 terug om: • de onderzoeksresultaten voor te stellen • de geselecteerde projecten voor de lancering van het vervoersplan 12/2020 – 2023 toe te lichten Voorstelling van de onderzoeksresultaten